niedziela, 11 września 2022

Wielkie koniunkcje Saturn-Uran czyli trójkąty, kwadraty i grube kreski

 

Uran

Zaczynem do powstania tej energii jest znak Bliźniąt.

To energia oceny, zmiany, przemieszczenia, gwałtownego spięcia, sprężania, zapłonu, przeciwstawnych opinii,  itd. Jest to energia inspirująca ale dość chaotyczna. 

Wybuduje drogi "donikąd", rozmieści satelity "bez przeznaczenia", rozmieści trakcje elektryczne "dla zabawy" i tory kolejowe kończące się w polu kukurydzy.

Uran w koniunkcji z Saturnem

To obraz okiełznania tych niekontrolowanych uranicznych energii /np. skonstruowanie silnika, który wykorzystuje gwałtowności procesu sprężania/.

Drogi poprowadzą w określone miejsce, pociągi pojadą zgodnie z rozkładem jazdy, energia elektryczna popłynie tam gdzie potrzeba a satelity wespół zespół będą realizowały wyznaczony im plan.


A jak wygląda społeczne i polityczne znaczenie koniunkcji Saturn-Uran ?

Tu także Saturn musi okiełznać społeczne zachowania i interakcje .... nieszczęście by się wielkie stało, gdyby ta "ludzka szarańcza" zapanowała nad światem w sposób niekontrolowany.

Społeczne spięcia, zapłony i eksplozje muszą zostać odpowiednio skanalizowane a nad tym wszystkim postawiona zostaje kopuła zabezpieczająca przed ewentualnym promieniowaniem.

Tym samym zostają konstruowane akty administracyjne, zarządzenia, wytyczne itd. Zunifikowana zostaje nauka, szkolnictwo, komunikacja wszelka. Tworzy się konstrukcja nazywana matrixem. Energia Urana nie może pozostać bezproduktywna. Saturn stworzy z niej nową jakość.

Grube kreski, trójkąty i kwadraty stawiane na mapach tworzą nową jakość. Porządkują, modyfikują, oznaczają, klasyfikują w strefy, tworzą zwrotnice i rozjazdy, budują mury i mosty.


Koniunkcje Saturn-Uran występują co ok. 45 lat i mają miejsce naprzemiennie po przeciwnych stronach zodiaku.

Koniunkcja powraca na swoje miejsce po ok. 1090 latach /występuje niewielkie przesunięcie w granicach 1-3 stp./.

Jak wygląda obraz koniunkcji na przestrzeni lat :

- 2032 r. w 29 stp. Bliźniąt /prognoza w poprzednim poście/

- 1988 r. w 30 stp. Strzelca /USA i ZSRR ratyfikowały traktat o likwidacji rakiet krótkiego i średniego zasięgu, pierwsza wizyta Regana w ZSRR, porozumienie EWG i RWPG ... a w 1989 pada mur berliński. Polska dostaje pozwolenie na dokonanie "pseudowolnych" wyborów, republiki radzieckie wysuwają swoje "niepodległościowe żądania - następuje nowe rozdanie, nowy porządek świata/.

- 1942 r. w 30 stp. Byka /trwa wojna w Europie i ZSRR, pierwszy militarny i polityczny traktat sojuszniczy ZSRR-Anglia, wojna o Pacyfik, wojna w Afryce i ... w 1943 r. konferencja w Teheranie dość precyzyjnie opisująca nowy porządek świata/.

- 1897 r. w 28 stp. Skorpiona /nastąpił podział Chin na strefy wpływów pomiędzy Niemcy, Wlk. Brytanię, Rosję, USA i Japonię, Imperium Osmańskie także dokonuje porządków w swoim regionie/.

* W tym właśnie roku ma miejsce pierwszy kongres syjonistyczny w Bazylei. Oni też tworzą nowy podział świata ale jeszcze się tym nie chwalą. To wtedy zostaje skonstruowany plan Izraela na terenach Palestyny. W Szwajcarii tworzą "gawrę" - bezpieczne zaplecze finansowe.

Tak się przypadkiem składa, że organizacja syjonistyczna i demokracja bezpośrednia w Szwajcarii powstały w 1891 r. ... a może to nie jest przypadek ?

- 1852 r. w 3 stp. Byka /tzw. wojna krymska pomiędzy Rosją a Imperium Osmańskim i koalicjantami, /Wlk. Brytanią, Francją i Król. Sardynii/- wojna znacząco zmieniła porządek w tym rejonie świata i osłabiła pozycję Rosji na arenie międzynarodowej/.

- 1802 r. w 25 stp. Wagi /pokój w Amiens pomiędzy Francją i Wlk. Brytanią, który regulował wpływy kolonialne tych państw/.

- 1761 r. w 8 stp. Barana /czasy tzw. wojny siedmioletniej o hegemonię - bardzo istotna w kształtowaniu porządku światowego/.

1714 r. w 19 stp. Panny 

1671 r. w 12 stp. Ryb                                / itd., itd./

1623 r. w 16 stp. Lwa

1580 r. w 14 stp. Wodnika

itd.

Do obecnych, współczesnych koniunkcji, najbardziej zbliżone są :

z 853 r. w 1 stp. Bliźniąt <koresponduje> z 1942 r.

z 900 r. w 1 stp. Koziorożca <koresponduje> z 1988 r.

z 943 r. w 30 stp. Bliźniąt >koresponduje> z 2032 r.

To już czasy odległe więc informacje są niezbyt precyzyjne jednak 943 r. można uznać za początek rozkwitu Rusi Kijowskiej /Rosja i Ukraina nie mogą się pogodzić czyim fundamentem państwowości była Ruś Kijowska/.

Należy jednak pamiętać, że było to potężne państwo, o bardzo dużym wpływie na ten region świata.

Tym samym nie można wykluczyć wielu podobieństw do obecnych czasów.

A może ta "dziwna" wojna to jedynie konflikt pozorowany mający znacząco osłabić zachodnią Europę ?

Czy napływ "wojennych uchodźców" ma stworzyć tzw. mniejszości narodowe, które będą musiały mieć swoje polityczne reprezentacje w innych krajach /szczególnie w Polsce/?

Czy Rosja realizuje plan hegemona Europy na wzór Wielkiego Księstwa Kijowskiego ?

*Ciekawostka : 

Dyrekcyjny Neptun i Merkury, z horoskopu W. Putina, znajduje się w pierwszych stopniach Koziorożca /dokładnie tam gdzie natalne Słońce w horoskopie Polski/.

Połączenie Słońca i Neptuna to niekiedy obraz ustanawiania namiestnika lub regenta w kraju podległym. W połączeniu z Merkurym to często tzw. jednoosobowe rządy "silnej ręki".


Nie ulega jednak wątpliwości, że jesteśmy świadkami wielkich światowych porządków.

Sytuacja jest groźna i jednocześnie rozciągnięta w czasie ponieważ mamy do czynienia nie tylko z koniunkcją Saturn-Uran ale z całym szeregiem wielkich koniunkcji o charakterze globalnym.

Jest to sytuacja wyjątkowa i w ostatnich 2000 lat niespotykana aby w tak krótkim czasie doszło do koniunkcji Urana, Neptuna i Plutona z Jowiszem a chwilę później z Saturnem:

Jowisz-Pluton ... 2020 r. w Koziorożcu

Saturn-Pluton ... 2020 r. w Koziorożcu

Jowisz-Neptun ... 2022 r. w Rybach

Saturn-Neptun ... 2026 r. w Baranie

Jowisz-Uran ... 2024 r. w Byku

Saturn-Uran ... 2032 r. w Bliźniętach 

i oczywiście jako wisienka na torcie tzw. królewska koniunkcja, która kreuje nową epokę ...

Jowisz-Saturn ... 2020 r. w Wodniku

0 komentarze:

Prześlij komentarz