poniedziałek, 28 listopada 2016

Strzelec**


Planety w Strzelcu
Słońce ....... człowiek posiada swój wewnętrzny kapitał i napęd do życia w sferach związanych z filozofią, moralnością, nauką wyższą, prawodawstwem, innymi kulturami i podróżami, które kształcą. Duże znaczenie w życiu może odegrać hierarcha religijny lub duchowy, cudzoziemiec z innego kręgu kulturowego, sędzia, wysokiej rangi bankier lub twórca nurtu filozoficznego. Ważni są także nauczyciele akademiccy i ludzie zajmujący się nauką. Niekiedy człowiek sam prowadzi działania w powyższych dziedzinach.
Słońce w horoskopie występuje u J. Piłsudskiego, Bruca Lee, Papieża Franciszka, W. Churchilla,
A. Pinocheta, J. Stalina.
Księżyc ........ człowiek może zyskać popularność w dziedzinach, którym patronuje Strzelec.
Być może naszym partnerem życiowym lub partnerem w interesach zostanie cudzoziemiec /inna kultura lub religia/, sędzia, bankier, naukowiec, podróżnik lub ...... ksiądz.
Uszkodzony Księżyc przynosi partnera, którego "nosi" /fizycznie lub mentalnie/ lub który lubi się popisywać wiedzą, przeżyciami /gdzie ja nie byłem, co ja nie robiłem/.
Księżyc występuje w horoskopie D. Trumpa, J. Krishnamurti, A. Einsteina, M. Kopernika.
Merkury...... dla człowieka bardzo ważna jest wiedza, moralność, przestrzeganie prawa, otwartość na inne kultury. Człowiek przestrzega "reguł gry", umie się odnaleźć w nowych sytuacjach, ma rozwiniętą inteligencję emocjonalną - podświadomie wie, gdzie jest "cienka czerwona linia", której nie można przekroczyć. Merkury może wnieść talent badawczy /otwartość, skrupulatność, ciekawość/.
Uszkodzony Merkury przynosi fasadową moralność oraz jej nachalne demonstrowanie
/świętszy od papieża/.
Merkury występuje w horoskopie N. Bonaparte, I. Paderewskiego, I. Newtona, M. Lutra.
Wenus ....... człowiek odnajduje autorytety w strzelcowych dziedzinach a często sam staje się autorytetem w tym zakresie. Bardzo często kariera człowieka związana jest z zagadnieniami Strzelca. Człowieka cechuje głęboka moralność, poczucie sprawiedliwości oraz wiara w wyroki losu. Bardzo często wyczuwa zachwianie równowagi/harmonii w wielu dziedzinach życia.
Wenus uszkodzona przez Księżyc, Urana, Neptuna przynosi kłopoty z otoczeniem - człowiek jest często wykorzystywany. Wenus uszkodzona przez Plutona bardzo często przynosi wglądy /jasnowidzenie, jasnosłyszenie/.
Harmonijna Wenus pokazuje postać matki, która jest wspaniałym przewodnikiem po świecie.
Nieharmonijna Wenus pokazuje postać matki, która żyje w świecie pustych frazesów, doktryn i dogmatów, nikomu i niczemu niepotrzebnych /dulszczyzna/.
Wenus występuje w horoskopie L. Balcerowicza, W. Churchilla, A. Pinocheta, Satya Sai Baby.
Mars ....... człowiek płynie z prądem wydarzeń, umie się do nich dopasować, wyczuwa je. Wolna wola jest idealnie zintegrowana z boskim planem. Człowiek ma głębokie, duchowe poczucie wolności i niestraszne mu kajdany i kraty ...... on wszędzie będzie czuł się wolny. Realizacja woli przebiega bardzo płynnie i trudno cokolwiek zatrzymać - wola współgra z szerszym planem przeznaczenia /przeznaczenie kraju, świata, osób o podobnym światopoglądzie, itp./.
Wybrańcy bogów - są niczym długie ramie bogów /to często za ich pośrednictwem następują zmiany na świecie, zmiany w rozumieniu świata/.
Mars występuje w horoskopie J. Piłsudskiego, N. Bonaparte, E. Gierka, A. Merkel, W. Putina.
Jowisz ....... człowiek kieruje swoje koncepcje i plany w dziedziny Strzelca. Jowisz sprzyja poszukiwaczom przygód, odkrywcom, eksperymentom wszelkiego typu. Daje człowiekowi rozmach dla realizacji koncepcji. Człowiek jest otwarty na wiedzę i poznanie a niekiedy jest wręcz nienasycony. Sprzyja dalekim i niezwykłym podróżom / niekiedy w głąb umysłu albo w kosmos/.
Bardzo często daje człowiekowi wygodne i dostatnie życie. Uszkodzony Jowisz często przynosi tzw. opowiadanie bajek, snucie nierealnych wizji i "obiecanki cacanki"/.
Jowisz występuje w horoskopie H. Clinton, J. McCaina, S. Berlusconiego, G. Busha.
Saturn ........ przeznaczenie zmusza człowieka aby określił swój światopogląd, przyjął określony system zasad, nauczył się korzystać z "boskiej matrycy". Niekiedy człowiek ma tendencje do tworzenia dogmatów i doktryn i wyjątkowy talent do indoktrynowania innych ludzi a niekiedy sam podlega takim indoktrynacjom a dogmaty i doktryny stają się uciążliwym kieratem.
Saturn wnosi także surowość ocen - człowiek surowo i bezwzględnie ocenia innych ale także sam może być surowo oceniony. Występuje łatwość do narzucania innym swojej wizji świata /jeśli Saturn harmonijny/, jeśli Saturn nieharmonijny to pozostaje nieustanne marudzenie o swoich "prawdach".
Saturn występuje w horoskopie J. Arafata, J. Ratzingera, F. Castro, D. Tuska, E. Kopacz, Osama bin Ladena, Madonny, Michaela Jacksona, Prince'a.
Uran ...... planeta tranzytując znak sprawia iż zasady i prawa wymyślone przez człowieka wnikają lub zastępują te z katalogu praw wysokich/boskich. Np. "człowiek wartościowy to człowiek, który dużo zarabia" zastępuje stwierdzenie, że "człowiek wartościowy to człowiek prawy i przyzwoity" lub
stwierdzenie "ucz się to zrobisz karierę" zastępuje stwierdzenie "ucz się to zrozumiesz świat".
Pod wpływem Urana następują istotne zmiany w zakresie światopoglądu, nauki, filozofii, pozycji kościołów i związków wyznaniowych, porozumiewaniu się ludzi z różnych kultur.
Może się zdarzyć, że ktoś z naszego bliskiego otoczenia /brat, siostra, sąsiad, kolega/ wyjedzie za granicę ..... lub będzie miał sprawę sądową.
Neptun ...... tranzytująca planeta bardzo często wnosi zmiany w prawie lub zwyczajach rodzinnych. W istotny sposób zmieniają się zasady funkcjonowania w rodzinie i innych grupach społecznych /partie, stowarzyszenia itp./. Człowiek często mówi o znaczeniu rodziny bądź bliskiej mu grupie. W przypadku uszkodzonego Neptuna występują pozory rodzinnego zaangażowania, wykrzywiony patriotyzm o cechach fanatyzmu. Zasady moralne i przyzwoitość zastępowane są pustosłowiem.
Pluton ....... tranzytująca planeta materializuje "boską matrycę". Zasady i prawa, obowiązujące we Wszechświecie zostają "uczłowieczone" a więc opisane przez naukowe prawa i zasady /matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne/. Filozoficzne i religijne pytania dotyczące funkcjonowania Wszechświata znajdują odpowiedz w nauce.
Uszkodzony Pluton wprowadza doktryny i dogmaty, które ograniczają poszukiwania i odkrywanie dalszych rozwiązań a strzelcowa ciekawość świata zostaje zahamowana.
Wartość poszukiwań naukowych i filozoficznych zostaje sprowadzona do ich przydatności w codziennym, zwykłym życiu. Następuje także rozrost struktur mafijnych w dziedzinie sądownictwa i tworzeniu prawa, w dziedzinie bankowości oraz w strukturach kościelnych.

piątek, 25 listopada 2016

Strzelec*


O społecznym znaczeniu znaku Strzelca pisałam już w okresie wrzesień-grudzień 2014 r. /posty "Czas Strzelca ......."/.
Dzisiaj więc tylko krótkie przypomnienie.
Skorpion symbolizuje początek - coś co już jest ale zarazem nie ma - boska cząsteczka, dzięki której pojawiła się materia - potencjał, dzięki któremu zaistniało wszystko inne. Skorpion to gigantyczny potencjał, który jest jeszcze chaotyczny.
Potencjały te i "to coś" nieokreślone i niepoznane sprawiają wrażenie logicznie uporządkowanych i działających wedle jakiegoś określonego klucza.
Co to za klucz ? Dlaczego tak a nie inaczej ? Czy jesteśmy zależni od jakiegoś nieznanego bytu ?  - to pytania, które zaprzątają ludzkie umysły od zawsze.
Odpowiedzi na te pytania poszukujemy właśnie w znaku Strzelca. Znak Strzelca zawiera wszelkie zasady funkcjonowania Wszechświata. Znak Strzelca porządkuje skorpioniczny chaos.
Znak Strzelca to "wielka matryca", "boska inteligencja" - to wielki scenariusz przedstawienia pod tytułem "Życie".
Strzelec jest bardzo niematerialny, jednak bez niego, nasz ludzki materialny świat nigdy by nie powstał. W potencjałach Strzelca znajdujemy tajemnice "boskiej matrycy". Zgłębiamy te zasady poprzez rozwój matematyki, fizyki, biologii, chemii i astronomii. Dzięki temu lepiej rozumiemy zasady rządzące Wszechświatem.
"Chcę wiedzieć, jak Bóg stworzył ten świat. Nie interesuje mnie to czy inne zjawisko. Chcę znać jego myśli, reszta to szczegół." / Albert Einstein/

Tradycyjna astrologia łączy ten znak z filozofią, naukami wyższymi, poznawaniem świata i innych kultur, z duchowieństwem, bankierami oraz z prawem /wydawanie wyroku oraz postać sędziego/.
Znak Strzelca bardzo często wykorzystywany jest przez tzw. "władzę" /polityczną, finansową, religijną/ w celu tworzenia ram prawnych i moralnych a tym samym podporządkowywania sobie społeczeństw - prawodawstwo, doktryna, dogmat, indoktrynacja.

W ocenie znaku Strzelca kluczową rolę odgrywa położenie planety Merkury i planety Mars. Jak zawsze w istotny sposób wpływają planety położone w danym znaku.
Merkury pokaże w jakiej dziedzinie życia i w jaki sposób stosujemy zasady, podarowane nam przez "niebo".  Merkury w układach nieharmonijnych z Księżycem, Uranem, Neptunem i Plutonem wskazuje, że prezentowane zasady i filozofia życia jest nieprawdziwa, obłudna. Występuje tendencja do kłamstwa, przypisywania sobie nieprawdziwych zasług. Nie umiemy stosować przyjętych zasad, procedur - możemy mieć problemy z prawem lub może nas dotknąć społeczny ostracyzm. Może to także pokazywać ludzi z najbliższego otoczenia, którzy kłamią, manipulują, łamią zasady.
Nieharmonijne układy Merkurego z Marsem, Jowiszem i Saturnem mogą wskazywać na "poszukiwacza" nowych, nieznanych zasad i wartości. Układy takie występują często u naukowców, odkrywców i osób, które łamią obowiązujące doktryny i dogmaty /np. twórcy nowych kościołów, grup wyznaniowych itp./.
Położenie Marsa pokaże naszą otwartość w stosunku do świata oraz umiejętność wykorzystania obowiązujących zasad aby osiągać wybrany cel /tzw. płynięcie z nurtem/.
Harmonijne układy Marsa wskazują na otwartość, ciekawość, chęć uczenia się i poznawania ...... pokazują duchową wolność.

*Dzisiaj ma miejsce ścisła koniunkcja Wenus-Pluton w 16 stp. Koziorożca
W takim czasie można usłyszeć jakiś głos "z nieba", który pokaże nam kawałek prawdy o nas, o innych lub o świecie. Przekaz może być bardzo konkretny.
Jednocześnie występuje kwadratura Wenus i Plutona z Jowiszem - prawdopodobnie wykluwa się bardzo silna mafia medialna - uwaga na medialne manipulacje !

wtorek, 15 listopada 2016

Super Księżyc i wycie wilkołaków


Już rok temu pisałam o wyjątkowości pełni : Skorpion (Sońce) - Byk (Księżyc).
Taka pełnia to czas rytuałów, parapsychicznych eksperymentów, medytacji i łączeniu się z umysłem Wszechświata. To także czas niezwykłych energii seksualnych, objawiania się zwierzęcej natury człowieka a także okazja do objawienia się ....... "idealnego zła".
Pełnia miała miejsce w 23 stp. Skorpiona-Słońce, 23 stp. Byka-Księżyc.
Fakt, że Księżyc pozostawał w perygeum czyli najbliżej Ziemi, nadaje tej pełni, dodatkowego, symbolicznego znaczenia.

Co symbolizuje pełnia Skorpion (Słońce)-Byk(Księżyc) ?
Słońce w Skorpionie, które symbolizuje moc Wszechświata, przekazuje mieszkańcom Ziemi część tej mocy-światłość (Księżyc w Byku). Trzeba przyznać, że dar to wielki i jedynie pozostaje zadać pytanie ...... jak ludzkość zagospodaruje ten dar?
Bardzo dobrym przykładem jest wykorzystanie przez ludzkość osiągnięć naukowych w dziedzinie rozszczepialnych pierwiastków - moc i światło, trafiło w ludzkie ręce.
Szczególna bliskość Księżyca sprawia, że ofiarowany dar mocy i oświecenia może mieć szczególne znaczenie ....... przyniesie spokój i zbawienie albo rozpęta piekło.
W zależności od osobistego horoskopu, każdy z nas może inaczej odbierać super-pełnię.
Na zjawiska globalne, dotyczące całej planety Ziemia, musimy poczekać do 2023 r. /przejście Urana przez 23 stp. Byka/, do 2024 r. /przejście Jowisza przez 23 stp. Byka/ i do najważniejszego 2029 r.  /przejście Saturna przez 23 stp. Byka/ - obstawiam pojawienie się dyktatora na miarę Hitlera, Stalina czy Napoleona.

W czasie takiej ekspansywnej pełni człowiekowi wydaje się, że "niebo" obdarza go jakimiś wyjątkowymi mocami, z których może korzystać na zasadzie "hulaj dusza, piekła nie ma".
To czas teurgii czyli rytuałów o magicznym charakterze, które mogą oddziaływać na bogów i wręcz "przymuszać" ich do działania ...... tak, tak, bywają tacy szaleńcy co to bogów chcą do czegoś "przymuszać"........ i nawet wierzą w skuteczność swoich poczynań /ale to już ciekawostki z dziedziny psychiatrii/.
Oczywiście, "niebo" może także obdarzać mocami, które służą ludzkości i planecie ...... a często są niedoceniane a niekiedy nawet niezauważane /to, te perły rzucane przed wieprze/.
Takim pięknym obrazem Księżyca karmiła się od zawsze kultura masowa. Bajki, baśnie, legendy, powieści, poezja i wreszcie kinematografia obfitują w różnorakie straszydła, które wyją przy pełni Księżyca i zatapiają kły w ciałach swoich ofiar. Szczególne znaczenie ma właśnie jesienna pełnia Skorpion-Byk.
Podobno, ludzie mający głębokie poczucie obowiązku dopełnienia zemsty, a nie posiadający dość siły godzili się dobrowolnie przyjąć klątwę. Zaklęciami i modłami integrowali się ze złymi siłami, otrzymując moc piekielną.

Pytanie za 100 punktów : czy ktoś widział w czasie ostatniej super-pełni wampira, wilkołaka lub inne monstrum ?
Nie ........... a może jednak ?
Należy się uważnie rozejrzeć czy aby "coś" nie zostało uwolnione ..............
............ głucha noc, ciemna noc. Wielka tarcza Księżyca oświetla krakowskie wzgórze. Nie słychać ni ptaka, ni zwierzęcia. Jedynie w wawelskiej krypcie słychać ostry dźwięk przesuwających się kamiennych płyt sarkofagu. Oczom zebranych ukazują się trumny i wszystkim się zdaje, że wieka unoszą się ............. ciemno wszędzie, głucho wszędzie; co to będzie, co to będzie ........

środa, 9 listopada 2016

Amerykańskie wybory


America the beautiful

Można odetchnąć ..... amerykańskie show zwane świętem demokracji, dobiegło końca.
Światowe media komentują scenariusze wydarzeń w USA po zwycięstwie Donalda Trumpa. Dywagacje, co może a czego nie może zrobić przyszły prezydent są niepotrzebne ponieważ prognozy obarczone są błędem logicznym.
Przeznaczenie a tym samym wydarzenia kraju i narodu mają zdecydowanie większą moc niż przeznaczenie czy wola pojedynczego człowieka /nawet jeśli będzie to geniusz/. Tym samym, to horoskop kraju i narodu wskazuje na jego przyszłość a nie horoskop przywódcy tego kraju.
Na przywódcę wybierany jest ten człowiek, który w najlepszy, możliwy sposób będzie realizował przeznaczenie swojego kraju - będzie najlepiej "wpisywał" się w horoskop kraju i narodu.
Jeśli horoskop przewiduje kłopoty i trudności w kraju, to przywódcą zostanie człowiek zdolny takie trudności sprowadzić na swój kraj. Jeśli horoskop przewiduje szczęśliwość i dostatek, niebo zaprosi na przywódcę ........ świętego Mikołaja. W momencie złożenia przysięgi, Donald Trump podporządkuje się całkowicie przeznaczeniu USA.
Prognozę dla USA przedstawiłam w postach z kwietnia 2016 r. "Stany Zjednoczone Ameryki Północnej". Od tamtego czasu można już obserwować wydarzenia, które wskazują na duże prawdopodobieństwo zrealizowania się tych prognoz.
Już wtedy zwracałam uwagę na bardzo dobre współgranie horoskopu osobistego D. Trumpa z horoskopem USA i dużą szansę na prezydenturę oraz na fakt, że wygrana powinna przypaść republikanom.

Potencjały kandydatów na prezydenta były wyrównane /chociaż każde bryluje w innej dziedzinie/ - gdyby zostali jednocześnie prezydentami wsparli by cały horoskop USA i prawdopodobnie stworzyli "raj na ziemi" ......... budując go na "spalonej ziemi".
Wbrew pozorom większa bezwzględność cechuje Hillary Clinton. W horoskopie zaznacza się korupcja i chciwość /posunięta do granic absurdu/. Prawdopodobnie właśnie chciwość i wejście w konflikt z możnymi tego świata pozbawiło ją prezydentury.
Horoskop Donalda Trampa jest bardziej harmonijny i lepiej współgra z horoskopem państwa. Donald Trump zyskuje także większą sympatię społeczną. Bardzo ważną kwestią jest energia, którą emanuje Trump .....energia kreatora, budowniczego.
Obydwoje mają w horoskopach zaznaczone wsparcie potężnych mocodawców /H. Clinton naraziła się im/. Donald Trump ma dopiero szansę aby się im narazić.
Najciekawsza jest kwestia realnej władzy w USA.
Bo czy prezentowani na wiecach kandydaci /w wieku mocno zaawansowanym/, krzyczący, obrzucający się obelgami i przypominający raczej klaunów w cyrku, rzeczywiście mogą stać na czele amerykańskiej administracji. Klaun pozostanie klaunem a życie będzie toczyło się dalej. Szkoda czasu na omawianie atutów lub ich braku w przypadku potencjalnych prezydentów USA bo prawdziwym amerykańskim życiem rządzą korporacje /te przemysłowe, finansowe, naukowe/ oraz "grupy wspólnych interesów", które z jednej strony prowadzą mistrzowską kontrolę a z drugiej oferują społeczeństwu fałszywe poczucie wolności.
Prawdopodobnie prezydentura w latach 2026-28 pokaże w otwarty sposób jak wygląda system polityczno-korporacyjny.

Wydarzenia w Stanach Zjednoczonych i na świecie będą toczyły się zgodnie z wyznaczonym scenariuszem a poszczególni ludzie /choćby to byli prezydenci czy królowie/ będą jedynie aktorami w tym przedstawieniu.

piątek, 4 listopada 2016

Skorpion***


Merkury w Skorpionie
Człowiek w swojej świadomości ma "zaszczepiony" system wartości uniwersalnych. Jest do nich przywiązany i wszelkie mody i tendencje nie są w stanie ich zmienić. Bo czy ludzkie systemy wartości są w stanie zmienić coś, co pochodzi z Absolutu?
Obecność planety sugeruje poglądy konserwatywne oraz umiejętność wykorzystania nadarzających się okazji /płynięcie z prądem/ - występuje w horoskopie J. Piłsudskiego i W. Churchilla.
Merkury w układach nieharmonijnych pokaże człowieka łamiącego uniwersalne zasady - wyznaje zasadę, że "cel uświęca środki". Bardzo często taki układ występuje u kłamczuchów i obłudników - "świętszy od papieża". Niemniej także sugeruje umiejętność wykorzystywania tzw. okazji. "Uszkodzony" Merkury występuje w horoskopie D. Camerona, A. Kwaśniewskiego, J. Palikota, R. Abramovicha, H. Clinton.
Układ nieharmonijnego Merkurego występuje często u ludzi sztuki, którzy poszukują nowych, niestandardowych środków wyrazu i często osiągają sukces - w horoskopie J. Lennona, P. Picasso.
Merkury w Skorpionie występuje także u osób, którzy stosują stare, zapomniane procedury, np. zielarze, rolnicy, ogrodnicy, kucharze, znachorzy, kręglarze itp. Nieharmonijny Merkury może wnieść eksperymentowanie w tych dziedzinach.

Wenus w Skorpionie
Człowiek poszukuje spełnienia w życiu, w skorpionicznych sferach - naczelne tematy to Bóg/władza, seks i pieniądze. W przypadku harmonijnych układów, Wenus może przynieść sukces i powodzenie.
Człowiek sięga po władzę i pieniądze bez trudu a szczególną satysfakcję daje mu możliwość wpływania na losy świata.
Zaznacza się wyraźny seksualny magnetyzm - szczególnie widoczne jest to u mężczyzn. To w tym przypadku można powiedzieć, że władza i gruby portfel są najlepszym afrodyzjakiem.
Nieharmonijne układy z Wenus spowodują nieustanną pogoń za władzą i bogactwem, problematyczne nienasycenie seksualne /niekiedy chorobliwe/ oraz niebezpieczeństwo utraty autorytetu.
Harmonijna Wenus sugeruje, że rodzina w linii matki coś nam ważnego pozostawi /może to być spadek/.
Wenus w Skorpionie występuje w horoskopie S. Berlusconiego, W. Putina, B. Gates'a, Leonardo DiCaprio, S. Spielberga, H. Clinton, P. Poroszenko, K. Marcinkiewicza /a niby taki niepozorny Kazio/, A. Kwaśniewskiego, K. Holmes, S. Marceau.

Mars w Skorpionie
W sferach skorpionicznych człowiek poszukuje wewnętrznej wolności. Jeśli Mars jest w układach harmonijnych to mimo pewnej agresywności w działaniu, wszystko przebiega właściwie - seks, pieniądze, władza i ...... skupienie prowadzą do wewnętrznego spokoju. W układach nieharmonijnych pojawia się agresja - tu już nie chodzi o nienasycenie, to wymuszenia, żądania i przemoc.
Mars w Skorpionie, bardzo często przynosi upodobania do posługiwania się bronią, do polowań, do ekstremalnych doznań /niekiedy z pogranicza życia i śmierci/.
Marsowa energia często przynosi zawód wojskowego, chirurga, polityka odpowiedzialnego za obronność kraju, handlarza bronią lub kogoś, kto uwolni boską energię.
Nieharmonijne układy z Marsem mogą powodować poważne choroby prowadzące do zabiegów chirurgicznych oraz groźne uszkodzenia ciała.
Mars w Skorpionie występuje w horoskopie np. Leonardo DiCaprio, Mela Gibsona, Patrica Swayze, Józefa Stalina /opozycja z Plutonem/, B. Komorowskiego, M. Skłodowskiej, Bruce Lee.

Jowisz w Skorpionie
Jowisz to koncepcja, pomysł, plan a znak Skorpiona pozwoli ocalić od zapomnienia ten plan.
Jowisz w Skorpionie pozwala aby nasza myśl trwała nawet wtedy, kiedy nas już nie będzie.
Człowiek pragnie zostawić coś po sobie dla przyszłych pokoleń.
Jowisz to także przekaźnik kodu genetycznego, który pozostawiamy swojemu potomstwu - skorpioniczne energie życia, śmierci i seksu mieszają się nieustannie.
Jowisz w Skorpionie występuje w horoskopie L. Balcerowicza, W. Jaruzelskiego, R. Regana, S. Spielberga, Dalaj Lamy. Bardzo ciekawy układ Jowisza w Skorpionie występuje w horoskopie Elona Muska, prezesa Tesli.

Saturn w Skorpionie
Człowiek pragnie okiełznać świat, zapanować nad nim. Człowiek nie lubi być zaskakiwany.
Człowiek pragnie kontrolować Boga, seks, pieniądze, kapitał, ludzkie istnienia, itp.
W układach harmonijnych możemy mieć naukowca, który odkrywa tajemnice istnienia lub twórcę religijnego ruchu, który prezentuje swoją wizję Boga. W układach nieharmonijnych występują tendencje do narzucania swojej woli, wymuszeń /niekiedy przemocy/. Człowiek jest na ogół bardzo konsekwentny w swoich działaniach. Jeśli układy są nieharmonijne to doznaje porażki i bardzo mocno ją przeżywa.
Saturn w Skorpionie występuje w horoskopie A. Kwaśniewskiego, A. Leppera, A. Merkel,
J. Piłsudskiego, M. Thatcher, M. Lutra, S. Jobsa, M. Gibsona, M. Skłodowskiej, J. Keplera,
B. Gatesa.

* W przypadku Urana, Neptuna i Plutona trzeba zwrócić uwagę na konfigurację z innymi planetami.
Uran w Skorpionie
Biorąc pod uwagę osoby żyjące, to położenie Urana dotyczy roczników 1974-1981.
Uran racjonalizuje świat Skorpiona - określa funkcje pieniądza i kapitału, tłumaczy seksualność człowieka i odziera ją z otoczki romantyzmu. Pojawiają się próby opisania boskości a postęp naukowy pokazuje człowiekowi świat zgodny z zasadami logiki a nie określany wiarą w Boga.
Człowiek ma tendencje do wykorzystywania wszelkich nadarzających się okazji /wyciska z życia więcej niż można/. W przypadku nieharmonijnych układów z Uranem w Skorpionie należy liczyć się z kłopotami finansowymi /nagłe straty, popadanie w długi/. Możemy liczyć, że nasze rodzeństwo coś nam ofiaruje lub wręcz przeciwnie ..... pozbawi nas czegoś /np. spadku/.
Uran w Skorpionie /w istotnych konfiguracjach/ występuje w horoskopie np. M. Kopernika, I. Newtona, J. Cooka, J. Krishnamurti

Neptun w Skorpionie
To położenie Neptuna dotyczy osób urodzonych w latach 1956-1970.
Neptun zainicjował różnego rodzaju ruchy wspólnotowe. Oczekiwano międzyludzkiego porozumienia i życia w szczęśliwości opartej na wspólnych celach. Przykładem takich działań są np. hippisowskie komuny oraz wielkie bloki międzypaństwowe /NATO, Układ Warszawski, RWPG EWG/.
Człowiek ma tendencje do działania na rzecz wspólnoty i często deklaruje to. Wiele mówi o wspólnym działaniu, porozumieniu, kooperacji, współpracy itp. Jeśli Neptun jest w układach nieharmonijnych deklaracje o współpracy są pozorne i służą jedynie niewielkiej grupie osób.
Harmonijny Neptun sugeruje, że rodzina w linii ojca coś nam ważnego pozostawi /może to być spadek/.
Neptun w Skorpionie /w ciekawych konfiguracjach/ występuje w horoskopie np. B. Obamy,
J. Palikota, P. Poroszenko, D. Tuska, M. Kopernika.

Pluton w Skorpionie
To położenie Plutona dotyczy osób urodzonych w latach 1983-1995.
Powiedzenie, że każda żywa istota jest obrazem Boga, pokazuje znaczenie Plutona w Skorpionie - "(....) A jak tu sprostać tej przeklętej ciąży, co wiecznie wylęga płód ludzki i zwierzęcy ? Tylem zagrzebał tych set i tysięcy; Nie .... świeża, nowa krew  krąży a krąży. Bez końca. (......)"
J.W.Goethe Faust
Dla człowieka wielkim kapitałem jest ciało, organizm, sprawność, zdrowie - człowiek musi zadbać o te sprawy. Bardzo często dzięki sprawnemu i zadbanemu ciału, człowiek zdobędzie majątek, sławę, władzę lub przynajmniej może czerpać korzyści z wykonywanej pracy.
Pluton w Skorpionie przyniósł modę na traktowanie ciała z nabożną czcią. To także czas wyniesienia na piedestały seksualności.
Pluton w Skorpionie może sugerować zawód  związany z różnego typu służbami /policja, straż miejska i pożarna, firmy ochroniarskie, komornik, kontroler skarbowy, agenci i detektywi itp./.
Niekiedy taka pozycja Plutona sugeruje, że możemy mieć "spotkania" /także nieprzyjemne/ z ludźmi o takiej profesji.
Harmonijny Pluton wskazuje na silny organizm, natomiast Pluton w nieharmonijnych układach może wskazywać na zabiegi chirurgiczne oraz choroby związane z układem hormonalnym a przede wszystkim z gruczołami dokrewnymi.
Opisywany Pluton /w ciekawych układach/ występuje w horoskopie np. Lady Gaga, Miley Cyrus, Roberta Lewandowskiego /bardzo dobry/, Cristiano Ronaldo /bardzo trudny, kontrowersyjny/.