poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Rok 2020 czyli czas "wielkich koniunkcji"


Wszelkie zmiany na świecie przebiegają w cykliczny sposób. Nic nie zdarza się nagle i nie wyłania się z totalnego chaosu. Współczesnym wielkim zmianom patronuje tzw. trygon powietrza /Waga, Wodnik, Bliźnięta/ czyli globalizacja w sensie społecznym i informacyjnym.
Pojawia się więc zintensyfikowana komunikacja i rozwój technologiczny w tej dziedzinie, przepływ danych i informacji, nowe formy porozumiewania się, tworzenie nowych układów i sojuszy, globalne zmiany w polityce światowej, globalne zarządzanie społeczeństwem, dostosowywanie prawa do zmian społecznych, tworzenie nowych systemów wartości, itp.
W nowoczesnym świecie pierwszym akordem inicjującym te zmiany była wielka koniunkcja Jowisz-Saturn w znaku Wagi /znak powietrza/, w 1981 r. Można powiedzieć, że "dziejowa zwrotnica" przestawiała się na nowy tor - ze znaków ziemskich na znaki powietrza.
Jak już kiedyś wspomniałam na moim blogu, koniunkcja Jowisz-Saturn jest układem najsilniej formatującym otaczającą nas rzeczywistość.
Wystąpienie tej koniunkcji w znaku powietrznym otworzyło nowy rozdział w życiu Ziemi.
Wspomnę, że ostatnia wielka koniunkcja Jowisz-Saturn w znaku powietrznym miała miejsce w 1405 r.
Ostatni raz Jowisz i Saturn spotkały się w znaku Byka w 2000 r. i można powiedzieć, że było to ostatnie spotkanie w znaku ziemskim w tej epoce. Następne będzie za około 650 lat.
Przed nami wiele lat koniunkcji Jowisz-Saturn w znakach powietrznych, do około 2200 r. /przypominam, że koniunkcje te występują co 20 lat/.
Występowanie innych "wielkich koniunkcji" ma charakter wspomagający/modelujący dla tych zasadniczych Jowisz-Saturn - mogą pomagać lub ograniczać globalne przemiany podobnie jak dzieje się to w przypadku aspektów pomiędzy planetami.

Najbliższe miesiące tranzytującego  Marsa przygotują nas do czasu wielkich zmian w 2020 r. Mars z wielkim zaangażowaniem udepcze kawałek poletka, rozgarnie piętrzące się chmury i mgły, ustawi świetlne sygnalizatory i będzie oczekiwał aż "wielka niebieskość" osiądzie na udręczonej Ziemi i zorganizuje raj. Raj, kraina szczęśliwości musi się objawić bo przecież, w symboliczny sposób, wkraczamy w erę Wodnika, a Wodnik to pragnienia, oczekiwania, marzenia, idealizm i utopia.
Oczywiście, nie należy się spodziewać, że wszelkie zmiany wystąpią w tym właśnie 2020 r. Jednak energie zostaną uwolnione i .... cała reszta będzie już tylko kwestią czasu i nieuchronności.

2020 r. naznaczony jest "wielkimi koniunkcjami".
* Na moim blogu "wielkimi koniunkcjami" określam koniunkcje dwu /lub więcej, ale to dosyć rzadko zdarza się/ ciężkich planet : Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton.

Najistotniejsza będzie koniunkcja Jowisz-Saturn w 1 stp. Wodnika. Ścisły aspekt wystąpi w dniach 19-24.12.2020 r. 1 stp. Wodnika symbolicznie związany jest z miejscami dawnych kultur, z tworzeniem nowych miejsc cywilizacji, z kolonializmem, z konkwistadorami, z misjami i misjonarzami, z prześladowaniami ludności tubylczej, z narzucaniem religii, z bazami wojskowymi na terenach okupowanych, z przejmowaniem kontroli nad innymi, z przejmowaniem cudzej własności. 1 stp. Wodnika jest symbolem oczekiwań, marzenia o lepszym świecie, zaczynaniem czegoś nowego i zarazem lepszego. Jednocześnie bardzo mocno wzmaga apetyt na nowe doznania /"apetyt rośnie w miarę jedzenia"/. Ten rozbudzony apetyt bardzo często staje się negatywnym obrazem 1 stp. Wodnika i generuje kłopoty ... bo, 2 stp. Wodnika symbolicznie związany jest z kartą "Wieża" w Tarocie  czyli mówi o utracie kontroli.
_____________________
"Kiedy misjonarze przybyli do Afryki, mieli Biblię, a my mieliśmy ziemię.
Powiedzieli : "Módlmy się". Zamknęliśmy oczy.
Kiedy je otworzyliśmy, mieliśmy Biblię, a oni mieli ziemię."     /Desmond Tutu/
_____________________
"Przekonanie, że istnieje tylko jedna prawda i że jest się w jej posiadaniu wydaje mi się najgłębszym korzeniem wszelkiego zła, jakie istnieje na tym świecie."         /Max Born/
_____________________

Następną istotną "wielką koniunkcją" jest koniunkcja Saturn-Pluton w 23 stp. Koziorożca. Ścisły aspekt wystąpi w dniach 7-14.01.2020 r.
23 stp. Koziorożca symbolicznie związany jest z nagrodą za wykazanie się męstwem i odwagą. Często pokazuje medale, trofea, zdobyte zaszczyty i podziękowania. Jest także symbolem roszczeń i rekompensat /uwaga, uwaga ! także tych pośmiertnych/. W ujęciu negatywnym pokazuje wyłudzenia, przekupstwo, neurotyczne domaganie się pochwał i uznania.
_____________________
"Nie zasługuję na tę nagrodę, ale mam też artretyzm, na który również nie zasługuję." /Jack Benny/
_____________________

Kolejną "wielką koniunkcją" jest koniunkcja Jowisz-Pluton. Koniunkcja będzie występowała trzykrotnie : w 25 i 24 stp. Koziorożca /ścisły aspekt 29.03-6.04.2020 oraz 23.06-9.07.2020/ i w 23 stp. Koziorożca /ścisły aspekt 8-13.11.2020/.
Symboliczne znaczenie 23 stp. Koziorożca opisałam powyżej.
24 stp. Koziorożca związany jest z poświęcaniem się, odosobnieniem, zbieraniem myśli, rezygnacja z czegoś, przyjmowaniem nowej tożsamości. Jest to jednocześnie stopień zaniedbywania siebie, kryzysu wiary, rozczarowania światem, utratą wszystkiego i brakiem umiejętności cieszenia się życiem.
25 stp. Koziorożca jest symbolem archetypowego "sprzedawcy samochodów". Mamy więc symbol wymiany, handlu, marketingu, osiąganiu korzyści za wszelką cenę, promocji i okazji do handlu, pobierania uczciwej bądź nieuczciwej ceny, targowania się. Stopień ten często wskazuje czy poważamy czyjąś pracę i jak oceniamy czyjś wkład w tworzenie społecznego dobrobytu.
_______________________
"Reklamę można opisać jako naukę o więzieniu ludzkiej inteligencji wystarczająco długo, by wyciągnąć z tego pieniądze."     /Stephen Leacock/
_______________________

Wyżej wymienione koniunkcje w Koziorożcu będą powodowały zatrzymanie/ograniczenie zmian wodnikowych.
Cóż, trudno niekiedy rozstać się z wyobrażeniami i przyzwyczajeniami, które ćwiczyliśmy przez ponad 200 lat /bo tyle czasu mieliśmy do czynienia z koniunkcją Jowisz-Saturn w znakach ziemskich/.

Najbliższe tygodnie tranzytu Marsa mogą w pewnym stopniu naświetlić nam wystąpienie pewnych zjawisk, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w 2020 r.
28-30.04 Mars tranzytuje 23 stp. Koziorożca.
1-5.05 Mars tranzytuje 23 i 24 stp. Koziorożca.
Tranzyt Marsa przez 1 stp. Wodnika wystąpi 16-18.05; 8-13.08; 12-15.09.
Jeśli chodzi o sytuację Polski szczególnie uważnie należy przyjrzeć się tranzytowi Marsa przez 28 i 29 stp. Koziorożca czyli 9-14.05 i 21.08-4.09.

wtorek, 3 kwietnia 2018

Matrix, cz.7 - Polska gra w zbijaka

Retrogradujący Mars, wejście Urana w znak Byka, tranzyt Saturna w pierwszym dekanacie Koziorożca oraz wejście Jowisza w ostatnie stopnie znaku Skorpiona będą miały niebagatelny wpływ na horoskop Polski. Wszystkie te tranzyty wykreują "nową" Polskę - zmiana ustrojowa, zmiana pozycji międzynarodowej, zmiany społeczne itp.
- Jowisz, ostatnie stopnie Skorpiona, "dotknie" w pierwszej połowie listopada. Zadziała on kwadraturą na natalny Księżyc oraz opozycją na natalnego Marsa. Tym samym rozbuduje się bardzo mocny układ półkrzyża w horoskopie Polski : Jowisz /tranzyt w Skorpionie/-Księżyc /natalny w Wodniku/-Mars /natalny w Byku/. W tym samym czasie tranzytujący Mars podkreśli poprzez koniunkcję natalny Księżyc. Napięcie tego układu spowoduje tzw. wyładowanie na poziomie znaku Raka i Lwa. Może to być związane z obchodami 100-lecia niepodległości państwa /przesadna pompa, zamieszki, zamach, dzielenie społeczeństwa, nieodpowiedzialne wypowiedzi polityków/.
Wpływy tranzytu Jowisza mogą wiązać się także z wyprowadzaniem środków finansowych z Polski /na rzecz innych państw, obcych ośrodków decyzyjnych, kontrowersyjnych organizacji/ oraz z negatywnymi konsekwencjami udziału Polski w NATO. Występuje także prawdopodobieństwo niezrozumiałych działań dotyczących nieruchomości lub wręcz pewnych obszarów terytorium Polski. Może to przynieść społeczny sprzeciw lub narodowe waśnie o burzliwym przebiegu - należy brać pod uwagę celowe działania dające powód do ingerencji zewnętrznej /podobnie jak Majdan na Ukrainie/.
- retrogradujący Mars, z pozycji ostatnich stopni Koziorożca, stworzy mocny trygon z natalnym Marsem w horoskopie Polski. Konstrukcja zaznaczy się w połowie maja, w drugiej połowie sierpnia i w pierwszej połowie września - może nawiązywać do lat 1991/2 i 1997/8.
Umocnienie natalnego Marsa spowoduje "uderzenie" /poprzez kwadraturę/ w natalny Księżyc /29 stp. Wodnika/. W ten sposób w horoskopie Polski aktywuje się stan waśni narodowych, podziałów, rozkładu państwa oraz pokaże nieumiejętność demokratycznego myślenia.
Ten czas może zaowocować gwałtownymi i nieprzemyślanymi zmianami w prawodawstwie /bardzo szeroko zakrojonymi/. Księżyc w horoskopie reprezentuje społeczeństwo więc czas ten może przynieść niepokoje, bunty, niezadowolenie, poczucie ograniczenia, przywiązanie do przeszłości. Z drugiej strony być może zaobserwujemy tworzenie się "nowego społeczeństwa" - 29 stp. Wodnika związany jest symbolicznie z metamorfozą lub powstawaniem nowego życia. Może właśnie w tym wypadku zadziała powiedzenie, że "aby się odbić trzeba poczuć pod stopami dno".
Jest to także układ ograniczeń własnościowych i wolnościowych - być może zobaczymy więc pomysły tzw. tłustych szuj /parafrazując Tuwima/ - polecam obserwację 18-21.05.
- ingres Urana w znak Byka z całą pewnością zadziała na natalne Słońce w horoskopie Polski poprzez mocny, ziemski trygon. Może objawić się nowym systemem sprawowania władzy, nową konstytucją, nową pozycją Polski na arenie międzynarodowej. Aspekt może się także wiązać z wyniesieniem "na ołtarze" różnych postaci, np. L. Kaczyński Chrystusem narodów lub J. Kaczyński  generałem, naczelnikiem państwa lub D. Tusk - umiłowanym zbawicielem itp. Pomniki autorytetów i pseudoautorytetów mogą być wznoszone niczym pomniki rzymskich cesarzy /w sensie dosłownym i w przenośni/.
- tranzyt Saturna przez pierwszy dekanat Koziorożca dotyka natalnego Słońca, Merkurego i Urana w horoskopie Polski. Ponownie więc zaznacza się pozycja prezydenta, system sprawowania władzy i konstytucja. Ponadto należy wziąć pod uwagę zmiany w rządzie oraz szeroko pojęty system sprawowania rządów przez radę ministrów /Merkury/. Istotne zmiany mogą dalej postępować w polityce zagranicznej, systemie sojuszy i pozycji Polski na arenie międzynarodowej /Uran/.

Najbliższe tranzyty będą w sposób wyjątkowy wpływać na J. Kaczyńskiego. Prawdopodobnie po około 2-3 latach będzie można podsumować i ocenić jego życie, działalność polityczną, intencje jakimi się kierował.
W ciągu najbliższego roku większość planet w horoskopie Kaczyńskiego znajdzie się pod większym lub mniejszym wpływem tranzytów. W szczególny sposób zaznaczony zostanie tzw. czub włóczni przeznaczenia /omawiałam ten układ w sierpniu 2017 r./ czyli pozycja Jowisza w 1-2 stp. Wodnika. Niebagatelne znaczenie będą miały osoby /oczywiście ich horoskopowe energie/ z otoczenia Kaczyńskiego oraz jego tzw. sponsorzy "z wielkiego świata".
Nie będę prognozowała co może zdarzyć się w jego życiu, bo .... może zdarzyć się wszystko.
Może popaść w totalne szaleństwo a równie dobrze może z chłodnym umysłem przeprowadzić rozbiór Polski albo obwołać się cesarzem. Może zachorować lub "męczeńsko wydać ostatnie tchnienie". Może zostać zjedzony przez kota albo on może skonsumować biedne zwierzę. Może miotać oskarżeniami a równie dobrze może zostać nimi obrzucony ... wszystko możliwe.
Najważniejsze w takiej sytuacji, kiedy horoskop wzmacniany jest tranzytami, trzymać się z daleka od osobnika - zgodnie z zasadą, że granat wrzucony do gnojówki może spowodować, że obryzgani zostaną wszyscy wkoło /podobne działanie nastąpiło w czasie tzw. wycieczki smoleńskiej/. Nie należy zapominać, że J. Kaczyński to osoba o niskich, materialnych energiach, która ma aspiracje "boskości". Działa niczym samozwańczy guru, który posiadł władzę nad Wszechświatem /odsyłam do Kabały/. Jednak "niebo" nie lubi mieszania tego co boskie z tym co ziemskie - niezadowolenie często objawia się w formie huku, grzmotu i błyskawic.
Już od około 20 kwietnia możemy mieć okazję obserwowania "przypadków Jarosława K.".

Spoglądając na umacniający się układ tzw. krzyża w horoskopie Polski, rysuje się bardzo duże niebezpieczeństwo ograniczania suwerenności oraz silnego wpływu pewnych ośrodków władzy.
Z wpływami watykańskimi zdążyliśmy się już oswoić /przekazywanie majątków na rzecz kościoła, ograniczenie stosowania prawa obowiązującego w kraju w stosunku do kościelnych hierarchów, naginanie stanowionego prawa do potrzeb wyznaniowych itp./
W podobny sposób realizowana jest polityka żydowska /Ponadnarodowa Korporacja/ i prawdopodobnie w niedługim czasie ich wpływy staną się równie mocne jak watykańskie.
Kto jeszcze ustawi się w kolejce do wzmocnienia wpływów w Polsce ? Może mniejszości narodowe ? Tylko patrzeć jak Poroszenko zaproponuje nowelizację polskiej konstytucji i zapisy dające społeczności ukraińskiej wyjątkowe prawa na terenie Rzeczpospolitej.

Kiedy patrzę na polską politykę na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, przypomina mi się popularna "gra w zbijaka". Zaznaczam jednak /aby nie było  wątpliwości/, że Polska stoi na środku boiska i jest "zbijana" przez graczy ustawionych na jego obrzeżach. Żeby było ciekawiej, sami z własnej woli związaliśmy sobie ręce i nogi aby, broń boże, nie złapać zbijającej piłki i ... kicamy /to tak w nawiązaniu do świąt wielkanocnych/.
Niekiedy pojawia się myśl, że to nie gra "w zbijaka" ale to polowanie a na obrzeżach boiska stoją myśliwi. W obliczu takich myśli, zupełnie inaczej jawi się sprawa nowego prawa łowieckiego oraz przecinka puszczy białowieskiej /być może otwarto wschodnią "bramę" aby "goście" mogli komfortowo przemieszczać się ... szczególnie jeśli wyposażeni są w ciężki sprzęt/.
Polska "zającem" Europy .... jak to dumnie brzmi. Zając fajne zwierzę ... na pasztet wyśmienite.

wtorek, 20 marca 2018

Matrix, cz.7 - Bliskie spotkania retrogradującego Marsa


12 maja 2018 r. planeta Mars wkroczy na swoją retrogradacyjną ścieżkę a zakończy ten "spacer" 8 października 2018 r. Najbliższa "retrogradacyjna ścieżka" Marsa to część zodiaku pomiędzy 29 stp. Koziorożca a 10 stp. Wodnika.
Mars w czasie swojego tranzytu będzie prowokował do nowych doświadczeń jednocześnie czerpiąc wzorce z tego, co już się kiedyś wydarzyło. Możemy mieć wrażenie, że pociągane są sznurki historii, granie na starych sentymentach lub wykorzystywanie przebrzmiałych symboli. Retrogradacja Marsa powoduje intensyfikację tych zjawisk i z tego względu jesteśmy je w stanie wyraźnie zaobserwować.

Które z przeszłych wydarzeń mogą wpłynąć na budującą się nową rzeczywistość ?
Bardzo mocno zostanie zaakcentowany czas 1997-1999 a także lata 1285/6, 1344/5, 1226-8, 1913-15, 1784-86 i w związku z tym możemy spodziewać się:
  ... w Polsce możemy mieć wysyp nowych ustaw /często kluczowych - nowa Konstytucja, nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, o ubezpieczeniu zdrowotnym, o danych osobowych, o zarządzaniu zasobami energetycznymi itp./ lub nastąpi zapowiedź tworzenia takich ustaw/. Będą ponownie podjęte próby zmian administracyjnych kraju /być może wyłącznie na potrzeby wyborcze/.
Prawdopodobnie wystąpi intensyfikacja działań, które mają stworzyć z Polski państwo wyznaniowe. Mogą pojawić się jeszcze silniejsze tendencje wzmacniania pozycji Kościoła, przekazywania środków publicznych na cele wyznaniowe - na tym tle pojawią się prawdopodobnie konflikty dotyczące zakresu władzy kościelnej w państwie.
Mogą wystąpić tendencje mające na celu wykluczenie z tzw. publicznych stanowisk osób, których pochodzenie, wyznanie lub filozofia życia zostanie negatywnie oceniona przez rządzących państwem.
Podziały społeczne, wzajemnie okazywana niechęć lub wręcz nienawiść oraz atmosfera niepewności będą się dalej pogłębiać. Społeczna irytacja i frustracja, związana z ograniczaniem osobistej wolności i narzucaniem nowych powinności względem państwa, może osiągnąć niebezpiecznie wysoki poziom. Niestety nie można wykluczyć działań siłowych, w tym tzw. ingerencji sił zewnętrznych  /oczywiście, w celu uspokojenia sytuacji/
Dowiemy się, jakie korzyści i jakie straty ponosimy w związku z wstąpieniem do NATO. Możemy się także dowiedzieć, że na teren naszego kraju wpuściliśmy tzw. wilka w owczej skórze.
Na politycznej mapie kraju może pojawić się znaczący wpływ partii lewicowej /być może zupełnie nowej, o charakterze antyklerykalnym/.
Usłyszymy także o spółce KGHM /być może szykuje się jej ostatnie tchnienie/.
W wyborach samorządowych zobaczymy prawdziwą bitwę o Kraków.
Trudno także pominąć istotny wpływ tranzytu Marsa na horoskopy istotnych polskich polityków.
Szczególnie znaczące wpływy wystąpią w horoskopie Jarosława Kaczyńskiego. Mars zaznaczy /bardzo mocno i dobitnie/ podwójny kwinkunks czyli tzw. włócznię przeznaczenia, którą szeroko omawiałam we wcześniejszych postach. Tym samym będziemy mogli zobaczyć intencje działania "naczelnika państwa", jego sposób myślenia i sposób prowadzenia polityki. Ponadto zaznaczy się układ dwu wielkich trygonów, które będą wchodziły w kolizję - trygon powietrzny, który jest na stałe zaznaczony w horoskopie prezesa wejdzie w konfrontację z trygonem ziemskim, który stworzy się w wyniku tranzytu Urana i Saturna. Obydwa układy są mocno energetyczne i w przypadku konfrontacji tworzą bardzo wysokie napięcia. Spodziewajmy się więc spektaklu złożonego z wielu aktów.
Drugim politykiem, który w istotny sposób odczuje tranzyt Marsa będzie Donald Tusk. Słońce w horoskopie D. Tuska znajduje się w 2 stp. Byka i w wyniku tranzytów Saturna i Urana będą następowały zmiany w życiu polityka /być może gwałtowne/. Natomiast retrogradujący Mars utworzy kwadraturę do natalnego Słońca, koniunkcję z natalnym Księżycem, opozycję z natalnym Uranem i kwadraturę z natalnym Neptunem - będzie się więc działo i to w wielu aspektach życia.

... w USA mogą ponownie zaistnieć próby impeachmentu. Ponadto Amerykanie poczują nieodpartą potrzebę ingerencji wojskowej /oczywiście Bliski Wschód ale także jakieś państwa Afryki i niestety możliwość ingerencji w Europie/. W 1997 r. amerykańska ingerencja dotyczyła Kosowa - czy historia się powtórzy czy przyjmą inny cel ?

... w czasie tranzytu Marsa zostanie mocno zaznaczony 10 stp. Wodnika /jest to stopień wyznaczający granice ścieżki retrogradacyjnej/. Niestety stopień ten zaznaczony był w istotny sposób w latach 1913-15. Ponownie więc podkreślam niepokoje na Bałkanach ale także niebezpieczną sytuację w Turcji, zmiany w polityce Rosji oraz możliwość zaistnienia tzw. dziwnych sojuszy międzynarodowych. Pamiętajmy, że Mars przywoła atmosferę poprzedzającą 1-szą wojnę światową. Miejmy nadzieję, że te negatywne energie zostaną przetransformowane w czasie różnorakich obchodów 100-lecia  obchodów zakończenia wojny - nie jestem jednak do końca przekonana do takiego obrotu sprawy. Gdyby zaczęły się dziać jakieś niepokojące rzeczy to należy mieć na uwadze fakt, że dopiero w 2021 r. jest szansa na uspokojenie nastrojów.

... w Europie mogą paść propozycje dotyczące nowego systemu obrotu bezgotówkowego. Mogą także nastąpić istotne zmiany dotyczące Europejskiego Banku Centralnego.

... w Rosji istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia aktów terroru ... i oczywiście odwetu za te czyny. Rosja i kraje byłego ZSRR mogą w znaczący sposób zmienić swoją państwowość - nie należy wykluczać nowej wspólnoty, unii czy porozumienia. Być może zostaną powołane do życia jakieś nowe struktury organizacyjne /polityczne, gospodarcze/ o charakterze regionalnym.

... w państwowości Czech mogą nastąpić bardzo istotne zmiany. Zaznacza się także w istotny sposób archikatedra na Hradczanach w Pradze.

... na terenie Belgii, Holandii lub/i Danii mogą wystąpić bardzo negatywne zdarzenia.

... pod wpływem tranzytu Marsa także Izrael mogą dosięgnąć "dziwne" energie. Energie te powodują tzw. małpi rozum czyli próbę wyjęcia orzeszka z butelki przy jednoczesnym zaciśnięciu go w pięści.
Pierwsze akordy tych objawów ukazały się w końcu stycznia, kiedy to Słońce i Wenus tranzytowała pierwszy dekanat znaku Wodnika oraz kilkanaście dni później podczas tranzytu Merkurego.
Przedstawiciele Ponadnarodowej Korporacji prawdopodobnie zrobią duży bałagan na świecie w tym także w Polsce. Izrael ze swoimi nacjonalistycznymi tendencjami a jednocześnie z wielkimi strefami wpływów jest bardzo niebezpiecznym krajem. Ich nacjonalistyczne fiksacje mogą zarażać negatywnymi tendencjami inne grupy społeczne. Jako społeczeństwo możemy przedstawicieli tejże korporacji ignorować, traktować w sposób niechętny a nawet robić wszystko aby czuli się w Polsce jak najgorzej. Im będą się czuli gorzej tym lepiej dla naszego kraju. Obwinianie Ponadnarodowej Korporacji o wszystkie grzechy świata /nawet te, które nie są ich zasługą/ jest w obecnej sytuacji godne polecenia. Im więcej fermentu rozleje się na cały świat tym lepiej - bo tzw. świat nie przepada za syjonistami i nigdy za nimi nie przepadał. Niestety na właściwe działania rządzących nie należy liczyć bo władze naszego pięknego kraju także należą do Ponadnarodowej Korporacji a dziwne ruchy, które wykonują w stosunku do Izraela są działaniami pozorowanymi. Nie przez przypadek wszyscy prezydenci polscy byli i są na różne sposoby związani z Ponadnarodową Korporacją /no, chyba Wałęsa nie był ale on za chwilę zostanie całkowicie wykreślony z historii jako polski prezydent/. Działania Ponadnarodowej Korporacji /w zespół z amerykańską administracją/ w stosunku do Polski mogą okazać się bardzo niebezpieczne.

... może powrócić projekt "intermarium", który wbrew wcześniejszym, pełnym optymizmu głosom ze strony PiS, może postawić Polskę w dosyć trudnej sytuacji, która będzie wymagała jeszcze trudniejszych decyzji - np. jeśli projekt zakładałby jednoczesne współuczestnictwo Ukrainy, Białorusi, Rosji, Niemiec, Francji i .... Ponadnarodowej Korporacji.

... ścieżka retrogradującego Marsa objawi w nowej odsłonie różnego typu organizacje takie jak Templariusze, Masoni, Iluminaci, Synowie Przymierza itp. Mogą także powstać nowe organizacje i zakony.
To także czas, kiedy nowe tchnienie otrzymują informacje na temat starych, minionych imperiów np. imperium Azteków, Majów czy Babilonu.

... jednak najistotniejszą kwestią w czasie tranzytu Marsa jest wprowadzenie społeczeństw w skali globalnej, w system "matrixa". "Realny świat" zostanie zastąpiony światem wirtualnym w sposób, który przekracza nasze wyobrażenia. 1 stp. Wodnika związany jest z zaszczepianiem nowych idei i tworzeniem nowego świata, tym samym staje się symbolicznym stopniem tworzenia się "New World Order". Jest to związane z wmuszaniem przekonań i idei innym ludziom, przejmowaniem kontroli nad życiem innych osób, indoktrynacją. Tego typu zabiegi dokonywane będą przy pomocy środków technicznych /internet, tv, telekomunikacja, systemy satelitarne, systemy stałego monitorowania itp./ oraz poprzez tzw. inżynierię społeczną /fałszywe autorytety, obiekty kultu np. Jezus XXL, Allach D9 czy Jahve Superstar/. Przeglądarki internetowe, portale społecznościowe i inne elementy życia ze znakiem "e" ukażą się w nowej odsłonie. Oko "wielkiego brata" będzie miało pełny ogląd świata.
Zawsze kiedy "poruszany" jest 1 stp. Wodnika, Bliźniąt i Wagi wdrażane są sposoby, mające na celu kontrolowanie ludzkości - Wodnik jest szczególnie istotny bo uruchamia te mechanizmy z poziomu pragnień. Z tego względu ludzkości wydaje się, że działania te stosowane są dla wspólnego dobra i.... ogólnej szczęśliwości. W ten sposób zanurzamy się w MATRIX.
W czasie najbliższego tranzytu planeta Mars dosięgnie 1 stp. Wodnika 16-19.05 i utworzy ścisłą kwadraturę z Uranem ... to może boleć. Następne dotknięcie 1 stp. Wodnika przez Marsa nastąpi 8-14.08 a później jeszcze 11-16.09.
Przypominam, że 20-21 grudnia 2020 r. w 1 stp. Wodnika nastąpi niezwykle znacząca koniunkcja Jowisz-Saturn i .... dzisiejszy świat przestanie istnieć w postaci nam znanej. Wielki trygon Wodnik-Bliźnięta-Waga uruchomi działania, które zostały zaprojektowane wiele wieków temu.
Bardzo często struktury organizacyjne, które inspirują tak daleko idące zmiany, w fazie poprzedzającej, wprowadzają społeczeństwa w stan zagrożenia, strachu, niepewności /tak jak 11.09.2001 r./.
Ta faza poprzedzająca prawdopodobnie rozpocznie się wraz z dotknięciem przez retrogradującego Marsa, 1 stp. Wodnika.
Zaznaczenie w tak mocny sposób trygonu powietrza powoduje, że niszczone są energie ziemskie i wodne. W rezultacie otrzymujemy dominację energii powietrza i ognia - znakami szczególnie podkreślonymi w naszych ziemskich warunkach będzie znak Bliźniąt, Lwa i Wagi a to może skutkować takim obrazkiem : constantin visits hell.

poniedziałek, 12 marca 2018

Matrix, cz. 6 - Retrogradujący Mars


Planeta Mars związana jest symbolicznie w wolną wolą.
Kiedy Mars aktywizuje się w horoskopie /np. pod wpływem tranzytów/ człowiek czuje przypływ energii, którą wykorzystuje na realizację swoich zamierzeń. Zaznacza się większa odwaga, ugruntowują się przekonania do dokonania czegoś, rozbudowuje się przekonanie, że Wszechświat nam sprzyja. Jest to czas aby zrealizować to, co zostało wcześniej zaniechane a nawet wszystko to co nam przyjdzie w danym momencie do głowy.
W całym tym dobrodziejstwie wolnej woli kryje się drobny podstęp.
Jeśli w horoskopie Mars jest nieharmonijnie aspektowany to prawdopodobnie za realizację wolnej woli zapłacisz jakąś cenę /to zależy od aspektów i planet, które biorą w tym udział/.
W przypadku bardzo trudnych aspektów Marsa cena, jaką przyjdzie zapłacić może być bardzo wysoka. Zauważyłam, że bardzo trudne aspekty z Marsem występują np. u kierowców F1 /np. bardzo złe u Ayrtona Senna, dość złe u Roberta Kubicy/.
Mars często potrafi zadziałać niczym wąż z ogrodu edeńskiego - daje, podpuszcza a później mówi : ups ! zapomnieliśmy uzgodnić cenę, jaką musisz zapłacić, człowieku.
Działanie Marsa można także porównać do papierka lakmusowego, który odkrywa prawdziwe ludzkie intencje - jak będziemy się zachowywać, kiedy nagle Wszechświat ofiaruje nam bardzo duże możliwości /albo przynajmniej większe niż mieliśmy dotychczas/. Mars potrafi skutecznie zedrzeć niejedną maskę, ukrywającą prawdziwe oblicze. Przekonał się o tym niejeden polityk - bardzo częste występowanie kwadratury Jowisz-Mars /arogancja władzy/.

Kiedy Mars wchodzi w ruch retrogradacyjny, okazji do delektowania się wolną wolą będzie dużo więcej. Dużo więcej będzie także kuszenia i obserwacji spadających masek.
Czas retrogradującego Marsa /w znaczeniu społecznym i politycznym/ pozwala obserwować wydarzenia, na które należy zwrócić szczególną uwagę bo one mogą zostać ocenione przez historię jako kluczowe - intencje, zamiary, strategie.
Mars retrogradacyjny w negatywnych aspektach może powodować tzw. falstart - więc musisz wyczuć właściwy moment kiedy zrobisz ruch do przodu /słowo "czekaj !" może być kluczowe a jednocześnie bardzo trudne do zrealizowania/.

Najbliższa "retrogradacyjna ścieżka" Marsa to część zodiaku pomiędzy 29 stp. Koziorożca a 10 stp. Wodnika.
Mars na swoją "retrogradacyjną ścieżkę" wejdzie 12.05.2018 r. Do dnia 27.06 będzie poruszać się ruchem prostym a następnie z poziomu 10 stp. Wodnika rozpocznie proces pozornego cofania się, który potrwa do 28.08 /29 stp. Koziorożca/. Dalej Mars posuwa się ruchem prostym i kończy swoją "retrogradacyjną ścieżkę" 8.10.2018 r. na poziomie 10 stp. Wodnika.
Niekiedy na pełne efekty tego tranzytu należy poczekać około 2 lata, tzn. do następnego tranzytu Marsa przez ten fragment zodiaku - marzec/kwiecień 2020 r.
Należy wziąć pod uwagę fakt, że w dość krótkim czasie dotrą w to miejsce ciężkie planety - to może mieć istotne znaczenie na zaistnienie szeregu zdarzeń /Saturn - marzec 2020 do marca 2021; Jowisz - grudzień 2020 do lutego 2021; Pluton - kwiecień 2022 do listopada 2030/.
Takie ułożenie planet pokaże efekty jakie przyniesie objawienie się wolnej woli - po owocach ich poznacie.

Podczas retrogradacji Marsa można obserwować wydarzenia, które znacząco zmieniają nasze życie.
Szczególne wpływy zaobserwują ci, którzy w swoich horoskopach natalnych mają zaznaczone :
- ostatnie stopnie Barana, Raka i Wagi
- pierwsze stopnie Byka, Lwa i Skorpiona
- pierwsze stopnie Bliźniąt, Wagi i Wodnika
- ostatnie stopnie Byka, Panny i Koziorożca

A jak wyglądały retrogradacje Marsa na przestrzeni kilku ostatnich lat :
- grudzień.2009-maj.2010 .... ścieżka retrogradacyjna to 1-20 stp. Lwa
bardzo mocne trzęsienie ziemi niszczy stolicę Haiti, niespotykana wcześniej katastrofa ekologiczna w Zatoce Meksykańskiej, pyły z islandzkiego wulkanu paraliżują komunikację lotniczą nad znaczną częścią Europy, katastrofa polskiego samolotu pod Smoleńskiem.
- styczeń-czerwiec 2012 .... ścieżka retrogradacyjna to 4-24 stp. Panny
część państw europejskich /w tym Polska/ podpisuje ACTA, katastrofa kolejowa pod Szczekocinami, rozpoczyna się wojna w Syrii /trwająca nieustannie do dzisiejszego dnia/.
- luty-lipiec 2014 .... ścieżka retrogradacyjna to 10-28 stp. Wagi
w Polsce wybucha "afera podsłuchowa", która ostatecznie zadecyduje o przegranej PO w wyborach; protesty w Kijowie wchodzą w fazę krytyczną, działania zbrojne we wschodniej Ukrainie, Krym zostaje przejęty przez Rosję, katastrofa malezyjskiego samolotu nad Ukrainą, powstanie tzw. państwa islamskiego.
- kwiecień-sierpień 2016 .... ścieżka retrogradacyjna to 24 stp. Skorpiona-9 stp. Strzelca
w Polsce jest to czas tzw. wielkich imprez /szczyt NATO, gnieźnieńskie obchody, Światowe Dni Młodzieży/, referendum w Wielkiej Brytanii i decyzja o wyjściu z UE.

Moje obserwacje wskazują, że w czasie najbliższego, retrogradacyjnego tranzytu Marsa w szczególny sposób zostanie podkreślony tzw. wielki trygon ziemski a przede wszystkim wielki trygon powietrzny. Energia ziemska: 29 stp. Koziorożca-29 stp. Byka-29 stp. Panny. Energia powietrzna: 10 stp. Wodnika-10 stp. Bliźniąt-10 stp. Wagi.
Planety, które zajmują powyższe pozycje np. w horoskopie natalnym zostaną w bardzo istotny sposób zaakcentowane.
Retrogradujący Mars na swojej ścieżce spotka także 1 stp. Wodnika /to tam pod koniec 2020 r. będzie zaznaczona wielka koniunkcja Jowisz-Saturn/. Tym samym zaznaczy się wielki trygon : 1 stp. Wodnika-1 stp. Bliźniąt-1 stp. Wagi. Prawdopodobnie to właśnie ten trygon stanie się kluczowy na najbliższe 20 lat.
Planeta Mars trzykrotnie przemieści się przez 1 stp. Wodnika: 16-18.05, 8-13.08 i 11-15.09 ... i warto zwrócić uwagę na wydarzenia, których będziemy doświadczać lub które będziemy obserwować.


środa, 7 marca 2018

Matrix, cz. 5 - Wiedz, że to bujda, granda zwykła


Wiedz, że to bujda, granda zwykła,
Gdy ci wołają broń na ramię !,
Że im gdzieś nafta z ziemi sikła
I obrodziła dolarami;
Że coś im w bankach nie sztymuje,
Że gdzieś zwęszyli kasy pełne
Lub upatrzyły tłuste szuje
Cło jakieś grubsze na bawełnę.
Rżnij karabinem w bruk ulicy !
Twoja jest krew, a ich jest nafta !
I od stolicy do stolicy
Zawołaj broniąc swej krwawicy :
"Bujać - to my, panowie szlachta !"  /J. Tuwim, Do prostego człowieka, opublikowany 7.11.1929 r./
pełna wersja wiersza

Zaraza Ponadnarodowej Korporacji zatacza coraz większe kręgi. Gra prowadzona jest na tych samych strunach co dziesiątki a nawet setki lat temu - nacjonalizm, pieniądz, wojna, zastraszanie, podsycanie nienawiści, tworzenie wirtualnej rzeczywistości.
Prognozy dotyczące "nowego porządku na świecie",  które przedstawiałam na moim blogu, realizują się z coraz większą precyzją.
Tak, tak ... "tłuste szuje" pokazują swój stary/nowy teatr.
Jednak z biegiem lat, Ponadnarodowa Korporacja rozrasta się a w związku z tym teatralne przedstawienia stają się coraz bardziej napastliwe i coraz groźniejsze.

>To Mayer Amschel Rothschild wpoił synom zasadę, że w interesach "lepiej układać się z rządem w kłopotach niż z takim, któremu szczęście sprzyja"; oraz : "Jeśli nie da się sprawić, by ktoś was pokochał, trzeba się postarać, żeby zaczął się was bać"; a także : "Jeśli wysoko postawiona osoba wchodzi w interesy [finansowe] z Żydem, należy do Żyda". Ta ostatnia rada stała za praktyką braci wpływania na wysoko postawionych dostojników [państwowych] prezentami, pożyczkami, wskazówkami w kwestii inwestowania i jawnymi łapówkami. A przede wszystkim zaś Mayer Amschel nauczył synów, jak ważna jest jedność : "Amschelu - powiedział do najstarszego syna na łożu śmierci w 1812 r. - trzymaj się razem z braćmi, a zostaniecie najbogatszymi ludźmi w Niemczech". Jego synowie nieustannie powtarzali te nakazy kolejnym pokoleniom, w czasie gdy byli już najbogatszymi ludźmi na świecie i najbogatszą rodziną w historii. <
/cytat z książki Niall Ferguson "Dom Rothschildów - bankierzy świata"/

Rodzina Rothschildów jest symbolem idealnie wprost ilustrującym Ponadnarodową Korporację.
Należy pamiętać, że osoby znajdujące się na szczycie korporacyjnej piramidy są beneficjentami systemu, to oni są "władcami tego świata". Pozostała część piramidy to jednostki podporządkowane, które służą wzmacnianiu systemu. Los podporządkowanych jest niepewny - nigdy nie wiadomo jakim celom będą służyć. W skrajnym przypadku mogą zostać wykorzystani jako ofiary całopalne - bo to może przynieść określone wymierne korzyści. Dla Ponadnarodowej Korporacji jest to sytuacja zupełnie naturalna mimo, że trudna do zrozumienia dla innych.
Ludzie ze szczytu piramidy uznają się za boskich wybrańców, oświeconych chociażby dlatego, że ponieśli ofiarę złożoną ze swoich współziomków. Im więcej osób zostanie obciążonych winą za poniesioną ofiarę tym większa waga tejże ofiary. Mimo, że mamy do czynienia z aspektami myślenia magicznego to obowiązują także zasady księgowe "winien-ma".
Jeśli spojrzymy w ten sposób na działania Ponadnarodowej Korporacji, to zrozumiemy dlaczego padają z ich strony nieustanne oskarżenia o antysemityzm, kary za negowanie Holokaustu, czy wreszcie wzburzenie polską ustawą IPN-u , która próbuje zrzucić z Polaków odium katów.
Negowanie przez Polskę współudziału w wojennych zbrodniach dokonanych na Żydach /i jeszcze pokazywanie, że sami się do tych zbrodni przyczynili ... o, zgrozo/ to powiedzenie Ponadnarodowej Korporacji : "wasza ofiara nie jest wiele warta, nie przekupiliście bóstwa i w związku z tym jego łask nie dostąpicie".
Zgroza, płacz i zgrzytanie zębów ... i co oni mają zrobić ?
Zaczną udowadniać, że ofiara owszem była, że była największa z możliwych a wszyscy, którzy to podważają to podłe psy .... no i mamy .... to co mamy.
Śmierć jakiegokolwiek członka /nawet tego z najniższego poziomu piramidy/ Ponadnarodowej Korporacji nie może iść na marne ona musi dać wymierną korzyść /pieniądze, władza, oświecenie/ dla beneficjentów systemu. To jest siła, która swoimi korzeniami sięga do rytuałów magicznych.

Niewątpliwie po tych rozważaniach zarzucony mi zostanie antysemityzm /mimo, że uwielbiam twórczość Tuwima i Polańskiego a Isaaka Newtona wręcz kocham/ .... ale
- Ponadnarodowa Korporacja ma z semitami tyle wspólnego co "kot w butach" z kotem domowym
- a ponadto ...Barbara Engelking o śmierci Żyda i Polaka

Podsumuję mój post dosyć przewrotnie :
- Ponadnarodowa Korporacja pod wpływem opinii płynących z Polski, które podważają wykreowaną wizję Holokaustu, zaczyna powątpiewać w jakość poniesionej ofiary
- Ponadnarodowa Korporacja w związku z tym zaczyna obawiać się czy dostąpi pełnego oświecenia
- Ponadnarodowa Korporacja dochodzi do wniosku, że na wszelki wypadek musi ponieść dodatkową ofiarę
- Ponadnarodowa Korporacja zaczyna drażnić Iran
- Iran wysyła małą uraniczną bombkę na teren Izraela
- nastąpi tragedia milionów ludzi .... ale ofiara zostanie złożona
.............. i wiecie kto będzie winien ? ..... Polacy, ponieważ zasiali ziarno niepewności w duszy Ponadnarodowej Korporacji . Poprawiam się .... nie w duszy, bo to ni serca ni ducha nie ma ... może w rozumie.

*Żeby zrozumieć sposób myślenia Ponadnarodowej Korporacji polecam zapoznanie się z podstawami Kabały. Wedle Kabały, oświecenie /rozmowa z Bogiem/ uwarunkowane jest pokonaniem schodów /doświadczeń/, które składają się z doświadczania zwykłych, ziemskich działań i przyjemności, doświadczania bogactwa i doświadczania władzy ... od i prosta droga, aby zdobyć numer do Pana Boga.
Myślę, że tłumaczy to wiele różnych zachowań w kręgach, które możemy podejrzewać o członkostwo w Ponadnarodowej Korporacji /są to szersze kręgi niż się potocznie przyjmuje/.

*Ponadnarodowa Korporacja szanuje tych, którzy pomagają jej w złożeniu ludzkiej ofiary.
Ten, którego rękami dokonuje się "ofiara" jest swoistym Przeznaczeniem a więc tym samym wysłannikiem samego Najwyższego.
Może jednak należy rozpatrzeć możliwość wejścia w rolę kata .... no za jakieś  bilion dolarów /bycie katem nie jest tanie/ ... stać ich na to. Polska mogłaby spłacić wszelkie długi a i należny szacunek by zyskała i .... przychylność bogów /patrz: Niemcy/.

*Kiedy patrzę obecnie na katastrofę smoleńską coraz mocniej rysuje mi się schemat "ofiara za władzę". Jeszcze kilka miesięcy temu koncepcja ta mogła się wydawać absurdalna ale obecnie już nie. Ofiara smoleńska - zdobyta władza - religia smoleńska - profity dla wybrańców.
Jednak ci "nasi" wybrańcy znajdują się bardzo nisko w hierarchii Ponadnarodowej Korporacji więc prędzej czy później /może nawet prędzej/ mogą stanąć nad przepaścią .... i zrobić znaczący krok naprzód. Być może misja wirusa, rozkładającego państwo od środka kończy się. Przyjdzie czas nowej, dobrej zmiany - gra w dobrego i złego policjanta zdaje się nie mieć końca bo wszystko toczy się w rozkosznej wspólnocie Ponadnarodowej Korporacji.

Szymon Podwin śpiewa Tuwima - bez cenzury
środa, 28 lutego 2018

Matrix, cz. 4 - Sezamie otwórz się !


Planeta Mars bardzo mocno związana jest ze znakiem Ryb. To właśnie tu /w pozornym więzieniu i odosobnieniu/ wykluwają się okruchy wolnej woli, to tu, Niebo tworzy możliwości samorządzenia się duszy i materii. Impuls wolnej woli, pochodzący z Ryb a realizujący się za pośrednictwem Marsa, jest oparty na zbiorze naturalnych zasad skonstruowanych w Strzelcu, Koziorożcu i Wodniku /zasady ustanowione - materia może funkcjonować/.
Pierwszym oponentem /kwadratura/, który stanie na drodze realizacji wolnej woli jest znak Bliźniąt i Uran, który wykluwa się z energii tego znaku.
Uran nie znosi wolnej woli i z dużą dozą krytycyzmu patrzy na takie sobiepaństwo. Uran wymyśli nowe reguły, nowe zasady, nowe prawdy wiary. Uran orzeknie, że on /i tylko on/ ma prawo do interpretowania tego "co Bóg miał na myśli". Uran gotów uśmiercić jest każde bóstwo i stworzyć zupełnie nowe. Być może to uraniczne energie stworzyły powiedzenie, że "człowiek wymyślił Boga" a tym samym wymyślił szereg ograniczeń dla wolnej woli /nauka, zasady, religie itp./. Przerażające i okrutne bóstwa to twory, które wylęgły się w umysłach skażonych negatywnymi wibracjami Urana.
Tak naprawdę to wszystkie bóstwa /nawet te stosunkowo łagodne/ wylęgają się właśnie w ten sposób - baśnie i opowiastki zaczynają żyć swoim własnym życiem i stają się równie realne jak świat materii. To nasze zainfekowane dusze wydają na świat bóstwa-demony, które zaczynają nas ograniczać a często domagać się naszej krwi i ciała.
Kinematografia ma podpowiedź i w tym temacie - seria filmów "Obcy" jest właśnie przykładem walki z demonami, które sami powołaliśmy na świat /wydawało nam się, że możemy je okiełznać i wykorzystać/.
Natomiast świat całkiem realny, dzięki nauce, odkrył pierwiastek promieniotwórczy uran - boska moc w ludzkich rękach spowodowała, że wskrzeszono demona, przed którym czujemy strach /zagrożenie wojną atomową/.
Uran i znak Bliźniąt tworzą narrację na temat otaczającego nas świata, generują rzesze "mądrali", którzy próbują porządkować ten świat. Nie należy się więc dziwić, że współczesna astrologia obrała sobie za symbol właśnie Urana - astrolog powie Ci, drogi czytelniku, co Bóg miał na myśli, kiedy powołał twoją duszę na ten materialny świat. Astrolog niekiedy nawet poinstruuje Cię, co możesz a czego nie możesz .... on niekiedy jest gotów przypisać sobie boskie moce. Astrolog "skażony" negatywnym Uranem może "zapłodnić" cię demonem, z którym będziesz musiał walczyć.
Warto jednak zastanowić się, jakiego patrona miała astrologia w czasach, kiedy nie znano Urana ?
Być może były to czasy, kiedy astrolog posiadał w sobie większe pokłady pokory i mądrości a patronowała mu Wenus. Wenus nic nie narzuci i niczym nie skazi, Wenus odwoła się do intuicji i harmonii z Wszechświatem a boskość objawi bez jakiejkolwiek nachalności.
Niedościgniony Adam Mickiewicz i w tej dziedzinie miał swoje przemyślenia - astrologiem nie był ale wyczuwał uraniczne energie i pułapkę, w którą wprowadzają ludzkość.
"I Mocy tej nie wziąłem z drzewa edeńskiego,
Z owocu wiadomości złego i dobrego;
Nie z ksiąg ani z opowiadań,
Ani z rozwiązania zadań,
Ani z czarodziejskich badań.
Jam się twórcą urodził:
Stamtąd przyszły siły moje,
Skąd do Ciebie przyszły Twoje,
Boś i ty po nie nie chodził:
(...)
Tę władzę, którą mam nad przyrodzeniem,
Chcę wywrzeć na ludzkie dusze,
Jak ptaki i jak gwiazdy rządzę mym skinieniem,
Tak bliźnich rozrządzać muszę.
Nie bronią-broń broń odbije,
Nie pieśniami-długo rosną,
Nie nauką-prędko gnije,
Nie cudami-to zbyt głośno.
(...)
Daj mi rząd dusz!"

Uran w połączeniu z innymi "twardymi" materialnymi energiami /Neptun, Pluton, Saturn/ wnosi do naszego materialnego świata elementy magii. Wyjątkowo mocne znaczenie posiada koniunkcja Saturn-Uran a praktyki magiczne dokonywane pod jej wpływem nabierają wyjątkowej mocy.
Praktyki magiczne istniały od zawsze a intencje ich wykonywania były różne. W większości przypadków dostęp do tych praktyk mieli władcy, szamani, kapłani a to wiązało się z chęcią posiadania coraz większej władzy i bogactwa. Oświeceni, którzy także dysponowali tą wiedzą, byli na ogół wstrzemięźliwi w stosowaniu jej a swoją wiedzę często ukrywali przed światem.
Kiedy magia trafia w ręce nieoświeconych wtedy nie ma miejsca na subtelności, na tchnienie ducha, na słuchanie bicia serca Wszechświata. Przychodzi czas walki o tron ... zabijamy boskość a na tronie sadowimy człowieka z bijącym, boskim sercem w dłoni .... teraz on będzie panem wszystkiego.
Magia to wszelkiego rodzaju religie ... księgi, udające "słowo boże" ... ludzie określani jako boscy wysłannicy ... rytuały ... magiczne pieczęcie, symbole i znaki ... ofiary składane bogom ... nauka, która bezwzględnie narzuca systemy myślenia ... opinie i oceny, które niepostrzeżenie wnikają w naszą podświadomość itp.
Negatywne wibracje Urana przenoszą nas w odległe czasy krwawych praktyk religijnych ... czy aby w odległe ?
W 1215 r. Sobór Laterański IV przyjął "Transsubstantiato" czyli przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Dość makabryczny obrzęd prawdopodobnie przeniesiono wprost ze starożytnych rytuałów religijnych z udziałem ludzkich ofiar. Po dzień dzisiejszy rzesze ludzi uczestniczą w tym magicznym rytuale. Zaznaczę, że w 1215 r. występowała koniunkcja Saturn-Uran w pierwszym dekanacie znaku Wagi.
Czy magia działa ? Tak, działa .... jest przecież elementem świata materii. Uran także poddany jest wolnej woli /taki paradoks/ więc w określonych granicach może działać. Skoro Uran chce sprowadzić Stwórcę do roli chłopa pańszczyźnianego, to podejmie wysiłek aby to się stało. Jaka będzie odpowiedź Stwórcy na tak prostackie postępowanie ? ..... prawdopodobnie milczenie ..... złowrogie milczenie. A jak Stwórca milczy to budzą się demony - intuicja nie działa, świat przyrody staje się niezrozumiały i obcy, ludzie nie umieją współodczuwać.
Nie tylko religie, kościoły czy sekty wykorzystują magię aby umacniać swoje wpływy, władza laicka równie chętnie wyciąga rękę po boskie tajemnice.
Nie ma najmniejszej wątpliwości, że Stany Zjednoczone są wyspecjalizowane w stosowaniu magii.
W horoskopie USA znak Bliźniąt i 7-my dom horoskopowy obsadzony jest przez Urana i Marsa /w trygonie do Saturna/. Mamy więc w obszarze tej państwowości pieczęcie, budowle posadowione na tajemniczych planach i oczywiście pieniądz, który aż kipi od ilości magicznych znaków.
Trudno się dziwić takiemu umiłowaniu magii bo przecież znamy silne wpływy masońskie i wolnomularskie w kształtowaniu państwowości USA.
Jeszcze ciekawszym przypadkiem w stosowaniu magicznych receptur są Żydzi.
Ustalenie horoskopu dla państwa żydowskiego lub społeczności jest niemożliwe. Trudno nawet mówić o państwowości żydowskiej - odpowiednie jest określenie Ponadnarodowa Korporacja.
Tożsamość Żydów oparta jest na legendach, bajkach i przypowieściach. Poszukiwanie rzetelnych danych na temat początków państwa żydowskiego skazane jest na porażkę a opracowywanie horoskopu opartego o opowiadania biblijne nie jest właściwym rozwiązaniem. Horoskop powstania państwa Izrael także nie wskaże istotnych elementów ponieważ Żydzi nieustannie odwołują się do czasów sprzed powstania tego państwa.
Powstanie państwa Izrael jest efektem całego szeregu przedsięwzięć i one stały się podstawą aby znaleźć klucz /a może wręcz wytrych/ do zrozumienia działania tej Ponadnarodowej Korporacji.
Myślę, że współczesną bajkę o korporacji żydowskiej można zacząć od 1843 r. kiedy w Nowym Jorku powstała organizacja B'nai B'rith /Synowie Przymierza, organizacja na wzór ruchu wolnomularskiego/. Magia USA stworzyła idealną bazę dla jeszcze większej magii żydowskiej. W tym czasie Uran znajdował się w ostatnim stopniu Ryb a tym samym osiągał swoje optimum działania /rozpoczęło się snucie bajki o wolnym ale gnębionym narodzie/. 1891 r. to pierwsza alija /masowa imigracja Żydów na Bliski Wschód/ a 1892 r. to powstanie Żydowskiej Partii Narodowej - Uran posadowiony był w początku znaku Skorpiona a Pluton i Neptun w koniunkcji w znaku Bliźniąt. Można powiedzieć, że objawia się wielki demon nacjonalizmu. Demon ma wielką mordę oraz nieograniczoną pojemność żołądka. W 1897 r. w Szwajcarii powstaje Światowa Organizacja Syjonistyczna / koniunkcja Saturna z Uranem w 26 stp. Skorpiona/ i następuje symboliczne uśmiercenie Stwórcy a demon Ponadnarodowej Korporacji rozpoczyna panowanie nad światem. Już za chwilę wyrosną nowe demoniczne głowy : komunizm i nazizm. W 1897 r. rodzą się także nowe bóstwa - rozpoczyna się tzw. gorączka złota w Klondike, stworzona zostaje heroina i aspiryna a finansjera rozbudowuje swoje wpływy. Żeby jednak magia zadziałała a Ponadnarodowa  Korporacja osiągnęła swoje cele, trzeba złożyć ofiarę - tylko oświeceni otrzymują moce magiczne zupełnie gratisowo natomiast ci, którzy weszli w posiadanie tej wiedzy podstępem lub ukradli ją, muszą wyrównać rachunki zysków i strat. Kiedy w Wannsee w 1942 r. prowadzone są dysputy nad tzw. rozwiązaniem kwestii żydowskiej Uran z Saturnem lokują się w końcu znaku Byka /opozycja do układu z 1897 r./. Później następuje holokaust /pierwotnie termin religijny oznaczający ofiarę całopalną/. Mamy więc wykorzystanie magii i mamy złożoną ofiarę.
Kiedy Uran przechodzi nad koniunkcją Pluton - Neptun w znaku Bliźniąt /z 1892 r./ a Słońce rozświeca się nad koniunkcją Saturn - Uran w Byku /z 1942 r./ proklamowane jest państwo Izrael /14.05.1948 r./. Cel zostaje osiągnięty. Wymyślona przed laty bajka o wygnanym z Egiptu narodzie zaczyna żyć w realnym świecie. Magia pomogła zrealizować pragnienia i jednocześnie usankcjonowała bajkę o "wybranym, wygnanym narodzie". Powstał film a wszyscy traktują go jak rzeczywistość. Ten film to po prostu arcydzieło i można się jedynie dziwić, że Oskara nie otrzymał.
Powstaje symboliczne państwo a Ponadnarodowa Korporacja umacnia się i buduje swoją tożsamość  na całopalnych ofiarach. Struktura korporacyjna opiera się na klasycznej piramidzie /np. piramida finansowa/ a dobrobyt tych, którzy lokują się na szczycie piramidy jest proporcjonalny do ofiary jaką poniosą ci, którzy lokują się w dolnej części piramidy /proporcje widoczne są na piramidzie z banknotu USA/. Struktura Ponadnarodowej Korporacji przypomina także sieć internetową - szerokie wpływy, trudny do namierzenia system wpływów, rozproszenie, decentralizacja. Nawet system niszczenia innych społeczeństw przypomina wirusa internetowego - podstępne wnikanie w układ, opanowywanie kluczowych struktur i niszczenie ich.
Podobny system działania można obecnie obserwować w funkcjonowaniu tzw. wirtualnych walut.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na nieustanny stan wojny na Bliskim Wschodzie, który jest naprzemiennie podgrzewany przez USA lub przez Izrael. Miejsca dawnych, wielkich kultur zamieniły się w wojskowe bazy i obszary gigantycznych wykopalisk archeologicznych.
Znając wielkie umiłowanie barbarzyńców do posługiwania się znakami i symbolami innych kultur przychodzi myśl: czy oni jeszcze czegoś szukają ? czy jeszcze nie zawłaszczyli wszystkich bogów ?
czy starożytni oświeceni ukryli coś przed wzrokiem barbarzyńców ?

Uran już niedługo wejdzie w znak Byka, chwilę później stworzy kwadraturę z Marsem w Wodniku i wtedy pojawią się wielkie wątpliwości dotyczące racjonalnego oglądu świata. Może moce magiczne, zawłaszczone przez barbarzyńców, stracą siłę ? A może przyszedł czas składania ofiary ?


wtorek, 20 lutego 2018

Matrix, cz. 3 - Teoria względności


"Czym jest me czucie ?
                                    Ach, iskrą tylko !
Czym jest me życie ?
                                    Ach, jedną chwilką !
Lecz te, co jutro rykną, czym są dzisiaj gromy ?
                                     Iskrą tylko.
Czym jest wieków ciąg cały, mnie z dziejów wiadomy ?
                                     Jedną chwilką.
Z czego wychodzi człowiek, mały światek ?
                                     Z iskry tylko.
Czym jest śmierć, co rozprószy myśli mych dostatek ?
                                     Jedną chwilką.
Czym był On, póki światy trzymał w swoim łonie ?
                                     Iskrą tylko.
Czym będzie wieczność świata, gdy On go pochłonie ?
                                     Jedną chwilką.
                                                                                   /A. Mickiewicz, Dziady, Wielka Improwizacja/

Człowiek, wczepiony w świat materii, nie lubi zmian. Odbiera je często jako zamach na swoją wolność. Tracimy świat naszych wyobrażeń i musimy uczyć się na nowo.
Uran jest wyjątkowo uzdolniony w dokonywaniu zmian, które pojawiają się niespodziewanie .... jest iskrą tylko. Niczym grom z jasnego nieba rozbija to, co budowane było przez pokolenia.
Na tym miejscu z pewnością wyrośnie jakaś nowa "rzeczywistość" ale do tego będzie potrzebna ingerencja innych planet bo Uran zdolności budowania nie posiada.
Uran może dać wytyczne, przeprowadzić ekspertyzy i badania, wskazać wzory i algorytmy, pokazać zagrożenia i okazje, jednak wykonawstwo zostawi innym /najlepiej Saturnowi/.
Uran z uśmiechem będzie patrzył jak umierają i rodzą się "bogowie" naszego materialnego świata.
Uran, niczym zdolny nauczyciel, będzie prowokował pomysły swoich podopiecznych /człowieka/.
Uran ma w sobie coś z dziecka - zupełnie jak 3-latek, który rzuca się na zamek z piasku /mozolnie budowany przez tatusia/, rozgarnia go na boki i mówi .... "a teraz zrobimy tunel". I jak to u dzieci bywa, pomysł będzie .... jedną chwilką.
Człowiek z harmonijnym Uranem w horoskopie jest otwarty na zmiany, jest pomysłowy a pojawiające się ograniczenia potrafi przekuć w cenne okazje.
Nieharmonijny Uran wnosi poczucie strat, utknięcia w martwym punkcie, brak sensu życia.
Planeta Uran, która występuje jako jeden ze składników dużych nieharmonijnych układów planetarnych jest niezwykle podstępna.
Tranzytujący Uran, który tworzy istotne aspekty z planetami w horoskopie natalnym /szczególnie ważne są koniunkcje/ zawsze zmienia nasze życie - są to na ogół zmiany nagłe, niespodziewane, zaskakujące. Zmienia się nasz świat i zmieniamy się my sami - zmienia się nasza tożsamość /często w sensie dosłownym np. zmiana nazwiska, pozycja społeczna, fizyczność, zdobywanie nowych informacji o krewnych, opinie, które są o nas wygłaszane/.
* Należy zwrócić szczególną uwagę na koniunkcje, które tworzy dyrekcyjny Uran z pozostałymi planetami horoskopu - moje doświadczenie wskazuje, że prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych zmian w życiu jest bliskie 100 % .... niekiedy trzeba poczekać na planetę tranzytującą, która zadziała jak rozrusznik. Jeśli jednak chcemy zrozumieć sens zdarzeń to popatrzmy na dyrekcyjnego Urana, który tworzy koniunkcję z natalną planetą - Uran mówi o sposobie przeprowadzania zmian a planeta i jej położenie o sferze życia, w której zmiany następują.

Uran jest twórcą wirtualnej rzeczywistości i wszystko wkoło staje się względne.
Wystarczy uraniczne słowo lub informacja a świat zmienia się .... nic nie jest takie jak było. To jak dotknięcia czarodziejskiej różdżki .... gwiezdny pył rozsypuje się i żaba zamienia się w księcia a złotowłosa piękność w paskudną czarownicę. I wszystko trwa chwilę tylko a nam się zdaje, że ten świat zawsze tak wyglądał. Pozory jednak mylą.

Jeśli popatrzymy na zmiany, które będą odbywać się pod wpływem uranicznych energii widać wyraźnie, że znajdziemy się w pułapce - Uran ze strony Saturna znajdzie się w układach harmonijnych a ze strony retrogradującego Marsa /Wodnik/ w układach nieharmonijnych.
Im mocniej Saturn będzie wzmagał energie Urana tym większe błyskawice ze strony retrogradującego Marsa będą uderzały w tegoż Urana - im większy nacisk na zmiany tym więcej oporu.
Jest to czas wielkich gier strategicznych.
Jest to także czas tzw. gaslightingu czyli robienie z kogoś wariata.
Najpierw następuje zanęcanie i drażnienie potencjalnej ofiary .... później cierpliwie czeka się aż ofiara wpadnie w furię .... następnie oprawca kreuje się na ofiarę i oczekuje współczucia ze strony otoczenia .... oprawca dyskredytuje ofiarę i .... już ma ją w sieci /może ją pożreć, zniszczyć, ośmieszyć, wykorzystać/. Oprawca staje się nietykalny a ofiara musi pogodzić się ze swoją sytuacją i samooszukiwać się. Na pomoc liczyć już nie może .... no chyba, że w szpitalu psychiatrycznym.
* Film "Gaslight" /Gasnący płomień/, od którego nazwano szczególnie niebezpieczną formę manipulacji, powstał w 1944 r., w czasie kiedy Uran był w znaku Bliźniąt /czyli w swoim mateczniku/.

Gry strategiczne przebiegają szybko i zaskakująco. Już po chwili trudno przypomnieć sobie początek-przyczynę jakiegoś zdarzenia. Ofiary i oprawcy tracą swoją wyrazistość, pojęcie dobra i zła rozmywa się .... wkraczamy w "krainę względności".
Teraz będziemy oczekiwać aż przyjdzie prorok i wyjaśni nam co czarne a co białe, co dobre a co złe, gdzie góra a gdzie dół, co dużo warte a co nic nie warte itp.
..... a prorok zawsze się znajdzie .... zapewniam.
Powie jak jest i jak ma być .... będzie wszędzie .... jak sieć internetowa.

W sensie społecznym i politycznym jest to czas bardzo niebezpiecznych gier i już możemy to obserwować.
Polska została rozdrażniona, wciągnięta na teren przeciwnika a obecnie jest otaczana i "zmiękczana" aby była lekko strawna. Na naszych oczach realizuje się scenariusz, o którym wielokrotnie już wspominałam na tym blogu.

W ten właśnie sposób przeszliśmy do tzw. kwestii żydowskiej i jej związków z uranicznymi energiami a tym samym do .... czarnej magii.