poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Rok 2020 czyli czas "wielkich koniunkcji"


Wszelkie zmiany na świecie przebiegają w cykliczny sposób. Nic nie zdarza się nagle i nie wyłania się z totalnego chaosu. Współczesnym wielkim zmianom patronuje tzw. trygon powietrza /Waga, Wodnik, Bliźnięta/ czyli globalizacja w sensie społecznym i informacyjnym.
Pojawia się więc zintensyfikowana komunikacja i rozwój technologiczny w tej dziedzinie, przepływ danych i informacji, nowe formy porozumiewania się, tworzenie nowych układów i sojuszy, globalne zmiany w polityce światowej, globalne zarządzanie społeczeństwem, dostosowywanie prawa do zmian społecznych, tworzenie nowych systemów wartości, itp.
W nowoczesnym świecie pierwszym akordem inicjującym te zmiany była wielka koniunkcja Jowisz-Saturn w znaku Wagi /znak powietrza/, w 1981 r. Można powiedzieć, że "dziejowa zwrotnica" przestawiała się na nowy tor - ze znaków ziemskich na znaki powietrza.
Jak już kiedyś wspomniałam na moim blogu, koniunkcja Jowisz-Saturn jest układem najsilniej formatującym otaczającą nas rzeczywistość.
Wystąpienie tej koniunkcji w znaku powietrznym otworzyło nowy rozdział w życiu Ziemi.
Wspomnę, że ostatnia wielka koniunkcja Jowisz-Saturn w znaku powietrznym miała miejsce w 1405 r.
Ostatni raz Jowisz i Saturn spotkały się w znaku Byka w 2000 r. i można powiedzieć, że było to ostatnie spotkanie w znaku ziemskim w tej epoce. Następne będzie za około 650 lat.
Przed nami wiele lat koniunkcji Jowisz-Saturn w znakach powietrznych, do około 2200 r. /przypominam, że koniunkcje te występują co 20 lat/.
Występowanie innych "wielkich koniunkcji" ma charakter wspomagający/modelujący dla tych zasadniczych Jowisz-Saturn - mogą pomagać lub ograniczać globalne przemiany podobnie jak dzieje się to w przypadku aspektów pomiędzy planetami.

Najbliższe miesiące tranzytującego  Marsa przygotują nas do czasu wielkich zmian w 2020 r. Mars z wielkim zaangażowaniem udepcze kawałek poletka, rozgarnie piętrzące się chmury i mgły, ustawi świetlne sygnalizatory i będzie oczekiwał aż "wielka niebieskość" osiądzie na udręczonej Ziemi i zorganizuje raj. Raj, kraina szczęśliwości musi się objawić bo przecież, w symboliczny sposób, wkraczamy w erę Wodnika, a Wodnik to pragnienia, oczekiwania, marzenia, idealizm i utopia.
Oczywiście, nie należy się spodziewać, że wszelkie zmiany wystąpią w tym właśnie 2020 r. Jednak energie zostaną uwolnione i .... cała reszta będzie już tylko kwestią czasu i nieuchronności.

2020 r. naznaczony jest "wielkimi koniunkcjami".
* Na moim blogu "wielkimi koniunkcjami" określam koniunkcje dwu /lub więcej, ale to dosyć rzadko zdarza się/ ciężkich planet : Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton.

Najistotniejsza będzie koniunkcja Jowisz-Saturn w 1 stp. Wodnika. Ścisły aspekt wystąpi w dniach 19-24.12.2020 r. 1 stp. Wodnika symbolicznie związany jest z miejscami dawnych kultur, z tworzeniem nowych miejsc cywilizacji, z kolonializmem, z konkwistadorami, z misjami i misjonarzami, z prześladowaniami ludności tubylczej, z narzucaniem religii, z bazami wojskowymi na terenach okupowanych, z przejmowaniem kontroli nad innymi, z przejmowaniem cudzej własności. 1 stp. Wodnika jest symbolem oczekiwań, marzenia o lepszym świecie, zaczynaniem czegoś nowego i zarazem lepszego. Jednocześnie bardzo mocno wzmaga apetyt na nowe doznania /"apetyt rośnie w miarę jedzenia"/. Ten rozbudzony apetyt bardzo często staje się negatywnym obrazem 1 stp. Wodnika i generuje kłopoty ... bo, 2 stp. Wodnika symbolicznie związany jest z kartą "Wieża" w Tarocie  czyli mówi o utracie kontroli.
_____________________
"Kiedy misjonarze przybyli do Afryki, mieli Biblię, a my mieliśmy ziemię.
Powiedzieli : "Módlmy się". Zamknęliśmy oczy.
Kiedy je otworzyliśmy, mieliśmy Biblię, a oni mieli ziemię."     /Desmond Tutu/
_____________________
"Przekonanie, że istnieje tylko jedna prawda i że jest się w jej posiadaniu wydaje mi się najgłębszym korzeniem wszelkiego zła, jakie istnieje na tym świecie."         /Max Born/
_____________________

Następną istotną "wielką koniunkcją" jest koniunkcja Saturn-Pluton w 23 stp. Koziorożca. Ścisły aspekt wystąpi w dniach 7-14.01.2020 r.
23 stp. Koziorożca symbolicznie związany jest z nagrodą za wykazanie się męstwem i odwagą. Często pokazuje medale, trofea, zdobyte zaszczyty i podziękowania. Jest także symbolem roszczeń i rekompensat /uwaga, uwaga ! także tych pośmiertnych/. W ujęciu negatywnym pokazuje wyłudzenia, przekupstwo, neurotyczne domaganie się pochwał i uznania.
_____________________
"Nie zasługuję na tę nagrodę, ale mam też artretyzm, na który również nie zasługuję." /Jack Benny/
_____________________

Kolejną "wielką koniunkcją" jest koniunkcja Jowisz-Pluton. Koniunkcja będzie występowała trzykrotnie : w 25 i 24 stp. Koziorożca /ścisły aspekt 29.03-6.04.2020 oraz 23.06-9.07.2020/ i w 23 stp. Koziorożca /ścisły aspekt 8-13.11.2020/.
Symboliczne znaczenie 23 stp. Koziorożca opisałam powyżej.
24 stp. Koziorożca związany jest z poświęcaniem się, odosobnieniem, zbieraniem myśli, rezygnacja z czegoś, przyjmowaniem nowej tożsamości. Jest to jednocześnie stopień zaniedbywania siebie, kryzysu wiary, rozczarowania światem, utratą wszystkiego i brakiem umiejętności cieszenia się życiem.
25 stp. Koziorożca jest symbolem archetypowego "sprzedawcy samochodów". Mamy więc symbol wymiany, handlu, marketingu, osiąganiu korzyści za wszelką cenę, promocji i okazji do handlu, pobierania uczciwej bądź nieuczciwej ceny, targowania się. Stopień ten często wskazuje czy poważamy czyjąś pracę i jak oceniamy czyjś wkład w tworzenie społecznego dobrobytu.
_______________________
"Reklamę można opisać jako naukę o więzieniu ludzkiej inteligencji wystarczająco długo, by wyciągnąć z tego pieniądze."     /Stephen Leacock/
_______________________

Wyżej wymienione koniunkcje w Koziorożcu będą powodowały zatrzymanie/ograniczenie zmian wodnikowych.
Cóż, trudno niekiedy rozstać się z wyobrażeniami i przyzwyczajeniami, które ćwiczyliśmy przez ponad 200 lat /bo tyle czasu mieliśmy do czynienia z koniunkcją Jowisz-Saturn w znakach ziemskich/.

Najbliższe tygodnie tranzytu Marsa mogą w pewnym stopniu naświetlić nam wystąpienie pewnych zjawisk, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w 2020 r.
28-30.04 Mars tranzytuje 23 stp. Koziorożca.
1-5.05 Mars tranzytuje 23 i 24 stp. Koziorożca.
Tranzyt Marsa przez 1 stp. Wodnika wystąpi 16-18.05; 8-13.08; 12-15.09.
Jeśli chodzi o sytuację Polski szczególnie uważnie należy przyjrzeć się tranzytowi Marsa przez 28 i 29 stp. Koziorożca czyli 9-14.05 i 21.08-4.09.

wtorek, 3 kwietnia 2018

Matrix, cz.7 - Polska gra w zbijaka

Retrogradujący Mars, wejście Urana w znak Byka, tranzyt Saturna w pierwszym dekanacie Koziorożca oraz wejście Jowisza w ostatnie stopnie znaku Skorpiona będą miały niebagatelny wpływ na horoskop Polski. Wszystkie te tranzyty wykreują "nową" Polskę - zmiana ustrojowa, zmiana pozycji międzynarodowej, zmiany społeczne itp.
- Jowisz, ostatnie stopnie Skorpiona, "dotknie" w pierwszej połowie listopada. Zadziała on kwadraturą na natalny Księżyc oraz opozycją na natalnego Marsa. Tym samym rozbuduje się bardzo mocny układ półkrzyża w horoskopie Polski : Jowisz /tranzyt w Skorpionie/-Księżyc /natalny w Wodniku/-Mars /natalny w Byku/. W tym samym czasie tranzytujący Mars podkreśli poprzez koniunkcję natalny Księżyc. Napięcie tego układu spowoduje tzw. wyładowanie na poziomie znaku Raka i Lwa. Może to być związane z obchodami 100-lecia niepodległości państwa /przesadna pompa, zamieszki, zamach, dzielenie społeczeństwa, nieodpowiedzialne wypowiedzi polityków/.
Wpływy tranzytu Jowisza mogą wiązać się także z wyprowadzaniem środków finansowych z Polski /na rzecz innych państw, obcych ośrodków decyzyjnych, kontrowersyjnych organizacji/ oraz z negatywnymi konsekwencjami udziału Polski w NATO. Występuje także prawdopodobieństwo niezrozumiałych działań dotyczących nieruchomości lub wręcz pewnych obszarów terytorium Polski. Może to przynieść społeczny sprzeciw lub narodowe waśnie o burzliwym przebiegu - należy brać pod uwagę celowe działania dające powód do ingerencji zewnętrznej /podobnie jak Majdan na Ukrainie/.
- retrogradujący Mars, z pozycji ostatnich stopni Koziorożca, stworzy mocny trygon z natalnym Marsem w horoskopie Polski. Konstrukcja zaznaczy się w połowie maja, w drugiej połowie sierpnia i w pierwszej połowie września - może nawiązywać do lat 1991/2 i 1997/8.
Umocnienie natalnego Marsa spowoduje "uderzenie" /poprzez kwadraturę/ w natalny Księżyc /29 stp. Wodnika/. W ten sposób w horoskopie Polski aktywuje się stan waśni narodowych, podziałów, rozkładu państwa oraz pokaże nieumiejętność demokratycznego myślenia.
Ten czas może zaowocować gwałtownymi i nieprzemyślanymi zmianami w prawodawstwie /bardzo szeroko zakrojonymi/. Księżyc w horoskopie reprezentuje społeczeństwo więc czas ten może przynieść niepokoje, bunty, niezadowolenie, poczucie ograniczenia, przywiązanie do przeszłości. Z drugiej strony być może zaobserwujemy tworzenie się "nowego społeczeństwa" - 29 stp. Wodnika związany jest symbolicznie z metamorfozą lub powstawaniem nowego życia. Może właśnie w tym wypadku zadziała powiedzenie, że "aby się odbić trzeba poczuć pod stopami dno".
Jest to także układ ograniczeń własnościowych i wolnościowych - być może zobaczymy więc pomysły tzw. tłustych szuj /parafrazując Tuwima/ - polecam obserwację 18-21.05.
- ingres Urana w znak Byka z całą pewnością zadziała na natalne Słońce w horoskopie Polski poprzez mocny, ziemski trygon. Może objawić się nowym systemem sprawowania władzy, nową konstytucją, nową pozycją Polski na arenie międzynarodowej. Aspekt może się także wiązać z wyniesieniem "na ołtarze" różnych postaci, np. L. Kaczyński Chrystusem narodów lub J. Kaczyński  generałem, naczelnikiem państwa lub D. Tusk - umiłowanym zbawicielem itp. Pomniki autorytetów i pseudoautorytetów mogą być wznoszone niczym pomniki rzymskich cesarzy /w sensie dosłownym i w przenośni/.
- tranzyt Saturna przez pierwszy dekanat Koziorożca dotyka natalnego Słońca, Merkurego i Urana w horoskopie Polski. Ponownie więc zaznacza się pozycja prezydenta, system sprawowania władzy i konstytucja. Ponadto należy wziąć pod uwagę zmiany w rządzie oraz szeroko pojęty system sprawowania rządów przez radę ministrów /Merkury/. Istotne zmiany mogą dalej postępować w polityce zagranicznej, systemie sojuszy i pozycji Polski na arenie międzynarodowej /Uran/.

Najbliższe tranzyty będą w sposób wyjątkowy wpływać na J. Kaczyńskiego. Prawdopodobnie po około 2-3 latach będzie można podsumować i ocenić jego życie, działalność polityczną, intencje jakimi się kierował.
W ciągu najbliższego roku większość planet w horoskopie Kaczyńskiego znajdzie się pod większym lub mniejszym wpływem tranzytów. W szczególny sposób zaznaczony zostanie tzw. czub włóczni przeznaczenia /omawiałam ten układ w sierpniu 2017 r./ czyli pozycja Jowisza w 1-2 stp. Wodnika. Niebagatelne znaczenie będą miały osoby /oczywiście ich horoskopowe energie/ z otoczenia Kaczyńskiego oraz jego tzw. sponsorzy "z wielkiego świata".
Nie będę prognozowała co może zdarzyć się w jego życiu, bo .... może zdarzyć się wszystko.
Może popaść w totalne szaleństwo a równie dobrze może z chłodnym umysłem przeprowadzić rozbiór Polski albo obwołać się cesarzem. Może zachorować lub "męczeńsko wydać ostatnie tchnienie". Może zostać zjedzony przez kota albo on może skonsumować biedne zwierzę. Może miotać oskarżeniami a równie dobrze może zostać nimi obrzucony ... wszystko możliwe.
Najważniejsze w takiej sytuacji, kiedy horoskop wzmacniany jest tranzytami, trzymać się z daleka od osobnika - zgodnie z zasadą, że granat wrzucony do gnojówki może spowodować, że obryzgani zostaną wszyscy wkoło /podobne działanie nastąpiło w czasie tzw. wycieczki smoleńskiej/. Nie należy zapominać, że J. Kaczyński to osoba o niskich, materialnych energiach, która ma aspiracje "boskości". Działa niczym samozwańczy guru, który posiadł władzę nad Wszechświatem /odsyłam do Kabały/. Jednak "niebo" nie lubi mieszania tego co boskie z tym co ziemskie - niezadowolenie często objawia się w formie huku, grzmotu i błyskawic.
Już od około 20 kwietnia możemy mieć okazję obserwowania "przypadków Jarosława K.".

Spoglądając na umacniający się układ tzw. krzyża w horoskopie Polski, rysuje się bardzo duże niebezpieczeństwo ograniczania suwerenności oraz silnego wpływu pewnych ośrodków władzy.
Z wpływami watykańskimi zdążyliśmy się już oswoić /przekazywanie majątków na rzecz kościoła, ograniczenie stosowania prawa obowiązującego w kraju w stosunku do kościelnych hierarchów, naginanie stanowionego prawa do potrzeb wyznaniowych itp./
W podobny sposób realizowana jest polityka żydowska /Ponadnarodowa Korporacja/ i prawdopodobnie w niedługim czasie ich wpływy staną się równie mocne jak watykańskie.
Kto jeszcze ustawi się w kolejce do wzmocnienia wpływów w Polsce ? Może mniejszości narodowe ? Tylko patrzeć jak Poroszenko zaproponuje nowelizację polskiej konstytucji i zapisy dające społeczności ukraińskiej wyjątkowe prawa na terenie Rzeczpospolitej.

Kiedy patrzę na polską politykę na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, przypomina mi się popularna "gra w zbijaka". Zaznaczam jednak /aby nie było  wątpliwości/, że Polska stoi na środku boiska i jest "zbijana" przez graczy ustawionych na jego obrzeżach. Żeby było ciekawiej, sami z własnej woli związaliśmy sobie ręce i nogi aby, broń boże, nie złapać zbijającej piłki i ... kicamy /to tak w nawiązaniu do świąt wielkanocnych/.
Niekiedy pojawia się myśl, że to nie gra "w zbijaka" ale to polowanie a na obrzeżach boiska stoją myśliwi. W obliczu takich myśli, zupełnie inaczej jawi się sprawa nowego prawa łowieckiego oraz przecinka puszczy białowieskiej /być może otwarto wschodnią "bramę" aby "goście" mogli komfortowo przemieszczać się ... szczególnie jeśli wyposażeni są w ciężki sprzęt/.
Polska "zającem" Europy .... jak to dumnie brzmi. Zając fajne zwierzę ... na pasztet wyśmienite.

wtorek, 20 marca 2018

Matrix, cz.7 - Bliskie spotkania retrogradującego Marsa


12 maja 2018 r. planeta Mars wkroczy na swoją retrogradacyjną ścieżkę a zakończy ten "spacer" 8 października 2018 r. Najbliższa "retrogradacyjna ścieżka" Marsa to część zodiaku pomiędzy 29 stp. Koziorożca a 10 stp. Wodnika.
Mars w czasie swojego tranzytu będzie prowokował do nowych doświadczeń jednocześnie czerpiąc wzorce z tego, co już się kiedyś wydarzyło. Możemy mieć wrażenie, że pociągane są sznurki historii, granie na starych sentymentach lub wykorzystywanie przebrzmiałych symboli. Retrogradacja Marsa powoduje intensyfikację tych zjawisk i z tego względu jesteśmy je w stanie wyraźnie zaobserwować.

Które z przeszłych wydarzeń mogą wpłynąć na budującą się nową rzeczywistość ?
Bardzo mocno zostanie zaakcentowany czas 1997-1999 a także lata 1285/6, 1344/5, 1226-8, 1913-15, 1784-86 i w związku z tym możemy spodziewać się:
  ... w Polsce możemy mieć wysyp nowych ustaw /często kluczowych - nowa Konstytucja, nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, o ubezpieczeniu zdrowotnym, o danych osobowych, o zarządzaniu zasobami energetycznymi itp./ lub nastąpi zapowiedź tworzenia takich ustaw/. Będą ponownie podjęte próby zmian administracyjnych kraju /być może wyłącznie na potrzeby wyborcze/.
Prawdopodobnie wystąpi intensyfikacja działań, które mają stworzyć z Polski państwo wyznaniowe. Mogą pojawić się jeszcze silniejsze tendencje wzmacniania pozycji Kościoła, przekazywania środków publicznych na cele wyznaniowe - na tym tle pojawią się prawdopodobnie konflikty dotyczące zakresu władzy kościelnej w państwie.
Mogą wystąpić tendencje mające na celu wykluczenie z tzw. publicznych stanowisk osób, których pochodzenie, wyznanie lub filozofia życia zostanie negatywnie oceniona przez rządzących państwem.
Podziały społeczne, wzajemnie okazywana niechęć lub wręcz nienawiść oraz atmosfera niepewności będą się dalej pogłębiać. Społeczna irytacja i frustracja, związana z ograniczaniem osobistej wolności i narzucaniem nowych powinności względem państwa, może osiągnąć niebezpiecznie wysoki poziom. Niestety nie można wykluczyć działań siłowych, w tym tzw. ingerencji sił zewnętrznych  /oczywiście, w celu uspokojenia sytuacji/
Dowiemy się, jakie korzyści i jakie straty ponosimy w związku z wstąpieniem do NATO. Możemy się także dowiedzieć, że na teren naszego kraju wpuściliśmy tzw. wilka w owczej skórze.
Na politycznej mapie kraju może pojawić się znaczący wpływ partii lewicowej /być może zupełnie nowej, o charakterze antyklerykalnym/.
Usłyszymy także o spółce KGHM /być może szykuje się jej ostatnie tchnienie/.
W wyborach samorządowych zobaczymy prawdziwą bitwę o Kraków.
Trudno także pominąć istotny wpływ tranzytu Marsa na horoskopy istotnych polskich polityków.
Szczególnie znaczące wpływy wystąpią w horoskopie Jarosława Kaczyńskiego. Mars zaznaczy /bardzo mocno i dobitnie/ podwójny kwinkunks czyli tzw. włócznię przeznaczenia, którą szeroko omawiałam we wcześniejszych postach. Tym samym będziemy mogli zobaczyć intencje działania "naczelnika państwa", jego sposób myślenia i sposób prowadzenia polityki. Ponadto zaznaczy się układ dwu wielkich trygonów, które będą wchodziły w kolizję - trygon powietrzny, który jest na stałe zaznaczony w horoskopie prezesa wejdzie w konfrontację z trygonem ziemskim, który stworzy się w wyniku tranzytu Urana i Saturna. Obydwa układy są mocno energetyczne i w przypadku konfrontacji tworzą bardzo wysokie napięcia. Spodziewajmy się więc spektaklu złożonego z wielu aktów.
Drugim politykiem, który w istotny sposób odczuje tranzyt Marsa będzie Donald Tusk. Słońce w horoskopie D. Tuska znajduje się w 2 stp. Byka i w wyniku tranzytów Saturna i Urana będą następowały zmiany w życiu polityka /być może gwałtowne/. Natomiast retrogradujący Mars utworzy kwadraturę do natalnego Słońca, koniunkcję z natalnym Księżycem, opozycję z natalnym Uranem i kwadraturę z natalnym Neptunem - będzie się więc działo i to w wielu aspektach życia.

... w USA mogą ponownie zaistnieć próby impeachmentu. Ponadto Amerykanie poczują nieodpartą potrzebę ingerencji wojskowej /oczywiście Bliski Wschód ale także jakieś państwa Afryki i niestety możliwość ingerencji w Europie/. W 1997 r. amerykańska ingerencja dotyczyła Kosowa - czy historia się powtórzy czy przyjmą inny cel ?

... w czasie tranzytu Marsa zostanie mocno zaznaczony 10 stp. Wodnika /jest to stopień wyznaczający granice ścieżki retrogradacyjnej/. Niestety stopień ten zaznaczony był w istotny sposób w latach 1913-15. Ponownie więc podkreślam niepokoje na Bałkanach ale także niebezpieczną sytuację w Turcji, zmiany w polityce Rosji oraz możliwość zaistnienia tzw. dziwnych sojuszy międzynarodowych. Pamiętajmy, że Mars przywoła atmosferę poprzedzającą 1-szą wojnę światową. Miejmy nadzieję, że te negatywne energie zostaną przetransformowane w czasie różnorakich obchodów 100-lecia  obchodów zakończenia wojny - nie jestem jednak do końca przekonana do takiego obrotu sprawy. Gdyby zaczęły się dziać jakieś niepokojące rzeczy to należy mieć na uwadze fakt, że dopiero w 2021 r. jest szansa na uspokojenie nastrojów.

... w Europie mogą paść propozycje dotyczące nowego systemu obrotu bezgotówkowego. Mogą także nastąpić istotne zmiany dotyczące Europejskiego Banku Centralnego.

... w Rosji istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia aktów terroru ... i oczywiście odwetu za te czyny. Rosja i kraje byłego ZSRR mogą w znaczący sposób zmienić swoją państwowość - nie należy wykluczać nowej wspólnoty, unii czy porozumienia. Być może zostaną powołane do życia jakieś nowe struktury organizacyjne /polityczne, gospodarcze/ o charakterze regionalnym.

... w państwowości Czech mogą nastąpić bardzo istotne zmiany. Zaznacza się także w istotny sposób archikatedra na Hradczanach w Pradze.

... na terenie Belgii, Holandii lub/i Danii mogą wystąpić bardzo negatywne zdarzenia.

... pod wpływem tranzytu Marsa także Izrael mogą dosięgnąć "dziwne" energie. Energie te powodują tzw. małpi rozum czyli próbę wyjęcia orzeszka z butelki przy jednoczesnym zaciśnięciu go w pięści.
Pierwsze akordy tych objawów ukazały się w końcu stycznia, kiedy to Słońce i Wenus tranzytowała pierwszy dekanat znaku Wodnika oraz kilkanaście dni później podczas tranzytu Merkurego.
Przedstawiciele Ponadnarodowej Korporacji prawdopodobnie zrobią duży bałagan na świecie w tym także w Polsce. Izrael ze swoimi nacjonalistycznymi tendencjami a jednocześnie z wielkimi strefami wpływów jest bardzo niebezpiecznym krajem. Ich nacjonalistyczne fiksacje mogą zarażać negatywnymi tendencjami inne grupy społeczne. Jako społeczeństwo możemy przedstawicieli tejże korporacji ignorować, traktować w sposób niechętny a nawet robić wszystko aby czuli się w Polsce jak najgorzej. Im będą się czuli gorzej tym lepiej dla naszego kraju. Obwinianie Ponadnarodowej Korporacji o wszystkie grzechy świata /nawet te, które nie są ich zasługą/ jest w obecnej sytuacji godne polecenia. Im więcej fermentu rozleje się na cały świat tym lepiej - bo tzw. świat nie przepada za syjonistami i nigdy za nimi nie przepadał. Niestety na właściwe działania rządzących nie należy liczyć bo władze naszego pięknego kraju także należą do Ponadnarodowej Korporacji a dziwne ruchy, które wykonują w stosunku do Izraela są działaniami pozorowanymi. Nie przez przypadek wszyscy prezydenci polscy byli i są na różne sposoby związani z Ponadnarodową Korporacją /no, chyba Wałęsa nie był ale on za chwilę zostanie całkowicie wykreślony z historii jako polski prezydent/. Działania Ponadnarodowej Korporacji /w zespół z amerykańską administracją/ w stosunku do Polski mogą okazać się bardzo niebezpieczne.

... może powrócić projekt "intermarium", który wbrew wcześniejszym, pełnym optymizmu głosom ze strony PiS, może postawić Polskę w dosyć trudnej sytuacji, która będzie wymagała jeszcze trudniejszych decyzji - np. jeśli projekt zakładałby jednoczesne współuczestnictwo Ukrainy, Białorusi, Rosji, Niemiec, Francji i .... Ponadnarodowej Korporacji.

... ścieżka retrogradującego Marsa objawi w nowej odsłonie różnego typu organizacje takie jak Templariusze, Masoni, Iluminaci, Synowie Przymierza itp. Mogą także powstać nowe organizacje i zakony.
To także czas, kiedy nowe tchnienie otrzymują informacje na temat starych, minionych imperiów np. imperium Azteków, Majów czy Babilonu.

... jednak najistotniejszą kwestią w czasie tranzytu Marsa jest wprowadzenie społeczeństw w skali globalnej, w system "matrixa". "Realny świat" zostanie zastąpiony światem wirtualnym w sposób, który przekracza nasze wyobrażenia. 1 stp. Wodnika związany jest z zaszczepianiem nowych idei i tworzeniem nowego świata, tym samym staje się symbolicznym stopniem tworzenia się "New World Order". Jest to związane z wmuszaniem przekonań i idei innym ludziom, przejmowaniem kontroli nad życiem innych osób, indoktrynacją. Tego typu zabiegi dokonywane będą przy pomocy środków technicznych /internet, tv, telekomunikacja, systemy satelitarne, systemy stałego monitorowania itp./ oraz poprzez tzw. inżynierię społeczną /fałszywe autorytety, obiekty kultu np. Jezus XXL, Allach D9 czy Jahve Superstar/. Przeglądarki internetowe, portale społecznościowe i inne elementy życia ze znakiem "e" ukażą się w nowej odsłonie. Oko "wielkiego brata" będzie miało pełny ogląd świata.
Zawsze kiedy "poruszany" jest 1 stp. Wodnika, Bliźniąt i Wagi wdrażane są sposoby, mające na celu kontrolowanie ludzkości - Wodnik jest szczególnie istotny bo uruchamia te mechanizmy z poziomu pragnień. Z tego względu ludzkości wydaje się, że działania te stosowane są dla wspólnego dobra i.... ogólnej szczęśliwości. W ten sposób zanurzamy się w MATRIX.
W czasie najbliższego tranzytu planeta Mars dosięgnie 1 stp. Wodnika 16-19.05 i utworzy ścisłą kwadraturę z Uranem ... to może boleć. Następne dotknięcie 1 stp. Wodnika przez Marsa nastąpi 8-14.08 a później jeszcze 11-16.09.
Przypominam, że 20-21 grudnia 2020 r. w 1 stp. Wodnika nastąpi niezwykle znacząca koniunkcja Jowisz-Saturn i .... dzisiejszy świat przestanie istnieć w postaci nam znanej. Wielki trygon Wodnik-Bliźnięta-Waga uruchomi działania, które zostały zaprojektowane wiele wieków temu.
Bardzo często struktury organizacyjne, które inspirują tak daleko idące zmiany, w fazie poprzedzającej, wprowadzają społeczeństwa w stan zagrożenia, strachu, niepewności /tak jak 11.09.2001 r./.
Ta faza poprzedzająca prawdopodobnie rozpocznie się wraz z dotknięciem przez retrogradującego Marsa, 1 stp. Wodnika.
Zaznaczenie w tak mocny sposób trygonu powietrza powoduje, że niszczone są energie ziemskie i wodne. W rezultacie otrzymujemy dominację energii powietrza i ognia - znakami szczególnie podkreślonymi w naszych ziemskich warunkach będzie znak Bliźniąt, Lwa i Wagi a to może skutkować takim obrazkiem : constantin visits hell.

poniedziałek, 12 marca 2018

Matrix, cz. 6 - Retrogradujący Mars


Planeta Mars związana jest symbolicznie w wolną wolą.
Kiedy Mars aktywizuje się w horoskopie /np. pod wpływem tranzytów/ człowiek czuje przypływ energii, którą wykorzystuje na realizację swoich zamierzeń. Zaznacza się większa odwaga, ugruntowują się przekonania do dokonania czegoś, rozbudowuje się przekonanie, że Wszechświat nam sprzyja. Jest to czas aby zrealizować to, co zostało wcześniej zaniechane a nawet wszystko to co nam przyjdzie w danym momencie do głowy.
W całym tym dobrodziejstwie wolnej woli kryje się drobny podstęp.
Jeśli w horoskopie Mars jest nieharmonijnie aspektowany to prawdopodobnie za realizację wolnej woli zapłacisz jakąś cenę /to zależy od aspektów i planet, które biorą w tym udział/.
W przypadku bardzo trudnych aspektów Marsa cena, jaką przyjdzie zapłacić może być bardzo wysoka. Zauważyłam, że bardzo trudne aspekty z Marsem występują np. u kierowców F1 /np. bardzo złe u Ayrtona Senna, dość złe u Roberta Kubicy/.
Mars często potrafi zadziałać niczym wąż z ogrodu edeńskiego - daje, podpuszcza a później mówi : ups ! zapomnieliśmy uzgodnić cenę, jaką musisz zapłacić, człowieku.
Działanie Marsa można także porównać do papierka lakmusowego, który odkrywa prawdziwe ludzkie intencje - jak będziemy się zachowywać, kiedy nagle Wszechświat ofiaruje nam bardzo duże możliwości /albo przynajmniej większe niż mieliśmy dotychczas/. Mars potrafi skutecznie zedrzeć niejedną maskę, ukrywającą prawdziwe oblicze. Przekonał się o tym niejeden polityk - bardzo częste występowanie kwadratury Jowisz-Mars /arogancja władzy/.

Kiedy Mars wchodzi w ruch retrogradacyjny, okazji do delektowania się wolną wolą będzie dużo więcej. Dużo więcej będzie także kuszenia i obserwacji spadających masek.
Czas retrogradującego Marsa /w znaczeniu społecznym i politycznym/ pozwala obserwować wydarzenia, na które należy zwrócić szczególną uwagę bo one mogą zostać ocenione przez historię jako kluczowe - intencje, zamiary, strategie.
Mars retrogradacyjny w negatywnych aspektach może powodować tzw. falstart - więc musisz wyczuć właściwy moment kiedy zrobisz ruch do przodu /słowo "czekaj !" może być kluczowe a jednocześnie bardzo trudne do zrealizowania/.

Najbliższa "retrogradacyjna ścieżka" Marsa to część zodiaku pomiędzy 29 stp. Koziorożca a 10 stp. Wodnika.
Mars na swoją "retrogradacyjną ścieżkę" wejdzie 12.05.2018 r. Do dnia 27.06 będzie poruszać się ruchem prostym a następnie z poziomu 10 stp. Wodnika rozpocznie proces pozornego cofania się, który potrwa do 28.08 /29 stp. Koziorożca/. Dalej Mars posuwa się ruchem prostym i kończy swoją "retrogradacyjną ścieżkę" 8.10.2018 r. na poziomie 10 stp. Wodnika.
Niekiedy na pełne efekty tego tranzytu należy poczekać około 2 lata, tzn. do następnego tranzytu Marsa przez ten fragment zodiaku - marzec/kwiecień 2020 r.
Należy wziąć pod uwagę fakt, że w dość krótkim czasie dotrą w to miejsce ciężkie planety - to może mieć istotne znaczenie na zaistnienie szeregu zdarzeń /Saturn - marzec 2020 do marca 2021; Jowisz - grudzień 2020 do lutego 2021; Pluton - kwiecień 2022 do listopada 2030/.
Takie ułożenie planet pokaże efekty jakie przyniesie objawienie się wolnej woli - po owocach ich poznacie.

Podczas retrogradacji Marsa można obserwować wydarzenia, które znacząco zmieniają nasze życie.
Szczególne wpływy zaobserwują ci, którzy w swoich horoskopach natalnych mają zaznaczone :
- ostatnie stopnie Barana, Raka i Wagi
- pierwsze stopnie Byka, Lwa i Skorpiona
- pierwsze stopnie Bliźniąt, Wagi i Wodnika
- ostatnie stopnie Byka, Panny i Koziorożca

A jak wyglądały retrogradacje Marsa na przestrzeni kilku ostatnich lat :
- grudzień.2009-maj.2010 .... ścieżka retrogradacyjna to 1-20 stp. Lwa
bardzo mocne trzęsienie ziemi niszczy stolicę Haiti, niespotykana wcześniej katastrofa ekologiczna w Zatoce Meksykańskiej, pyły z islandzkiego wulkanu paraliżują komunikację lotniczą nad znaczną częścią Europy, katastrofa polskiego samolotu pod Smoleńskiem.
- styczeń-czerwiec 2012 .... ścieżka retrogradacyjna to 4-24 stp. Panny
część państw europejskich /w tym Polska/ podpisuje ACTA, katastrofa kolejowa pod Szczekocinami, rozpoczyna się wojna w Syrii /trwająca nieustannie do dzisiejszego dnia/.
- luty-lipiec 2014 .... ścieżka retrogradacyjna to 10-28 stp. Wagi
w Polsce wybucha "afera podsłuchowa", która ostatecznie zadecyduje o przegranej PO w wyborach; protesty w Kijowie wchodzą w fazę krytyczną, działania zbrojne we wschodniej Ukrainie, Krym zostaje przejęty przez Rosję, katastrofa malezyjskiego samolotu nad Ukrainą, powstanie tzw. państwa islamskiego.
- kwiecień-sierpień 2016 .... ścieżka retrogradacyjna to 24 stp. Skorpiona-9 stp. Strzelca
w Polsce jest to czas tzw. wielkich imprez /szczyt NATO, gnieźnieńskie obchody, Światowe Dni Młodzieży/, referendum w Wielkiej Brytanii i decyzja o wyjściu z UE.

Moje obserwacje wskazują, że w czasie najbliższego, retrogradacyjnego tranzytu Marsa w szczególny sposób zostanie podkreślony tzw. wielki trygon ziemski a przede wszystkim wielki trygon powietrzny. Energia ziemska: 29 stp. Koziorożca-29 stp. Byka-29 stp. Panny. Energia powietrzna: 10 stp. Wodnika-10 stp. Bliźniąt-10 stp. Wagi.
Planety, które zajmują powyższe pozycje np. w horoskopie natalnym zostaną w bardzo istotny sposób zaakcentowane.
Retrogradujący Mars na swojej ścieżce spotka także 1 stp. Wodnika /to tam pod koniec 2020 r. będzie zaznaczona wielka koniunkcja Jowisz-Saturn/. Tym samym zaznaczy się wielki trygon : 1 stp. Wodnika-1 stp. Bliźniąt-1 stp. Wagi. Prawdopodobnie to właśnie ten trygon stanie się kluczowy na najbliższe 20 lat.
Planeta Mars trzykrotnie przemieści się przez 1 stp. Wodnika: 16-18.05, 8-13.08 i 11-15.09 ... i warto zwrócić uwagę na wydarzenia, których będziemy doświadczać lub które będziemy obserwować.


środa, 7 marca 2018

Matrix, cz. 5 - Wiedz, że to bujda, granda zwykła


Wiedz, że to bujda, granda zwykła,
Gdy ci wołają broń na ramię !,
Że im gdzieś nafta z ziemi sikła
I obrodziła dolarami;
Że coś im w bankach nie sztymuje,
Że gdzieś zwęszyli kasy pełne
Lub upatrzyły tłuste szuje
Cło jakieś grubsze na bawełnę.
Rżnij karabinem w bruk ulicy !
Twoja jest krew, a ich jest nafta !
I od stolicy do stolicy
Zawołaj broniąc swej krwawicy :
"Bujać - to my, panowie szlachta !"  /J. Tuwim, Do prostego człowieka, opublikowany 7.11.1929 r./
pełna wersja wiersza

Zaraza Ponadnarodowej Korporacji zatacza coraz większe kręgi. Gra prowadzona jest na tych samych strunach co dziesiątki a nawet setki lat temu - nacjonalizm, pieniądz, wojna, zastraszanie, podsycanie nienawiści, tworzenie wirtualnej rzeczywistości.
Prognozy dotyczące "nowego porządku na świecie",  które przedstawiałam na moim blogu, realizują się z coraz większą precyzją.
Tak, tak ... "tłuste szuje" pokazują swój stary/nowy teatr.
Jednak z biegiem lat, Ponadnarodowa Korporacja rozrasta się a w związku z tym teatralne przedstawienia stają się coraz bardziej napastliwe i coraz groźniejsze.

>To Mayer Amschel Rothschild wpoił synom zasadę, że w interesach "lepiej układać się z rządem w kłopotach niż z takim, któremu szczęście sprzyja"; oraz : "Jeśli nie da się sprawić, by ktoś was pokochał, trzeba się postarać, żeby zaczął się was bać"; a także : "Jeśli wysoko postawiona osoba wchodzi w interesy [finansowe] z Żydem, należy do Żyda". Ta ostatnia rada stała za praktyką braci wpływania na wysoko postawionych dostojników [państwowych] prezentami, pożyczkami, wskazówkami w kwestii inwestowania i jawnymi łapówkami. A przede wszystkim zaś Mayer Amschel nauczył synów, jak ważna jest jedność : "Amschelu - powiedział do najstarszego syna na łożu śmierci w 1812 r. - trzymaj się razem z braćmi, a zostaniecie najbogatszymi ludźmi w Niemczech". Jego synowie nieustannie powtarzali te nakazy kolejnym pokoleniom, w czasie gdy byli już najbogatszymi ludźmi na świecie i najbogatszą rodziną w historii. <
/cytat z książki Niall Ferguson "Dom Rothschildów - bankierzy świata"/

Rodzina Rothschildów jest symbolem idealnie wprost ilustrującym Ponadnarodową Korporację.
Należy pamiętać, że osoby znajdujące się na szczycie korporacyjnej piramidy są beneficjentami systemu, to oni są "władcami tego świata". Pozostała część piramidy to jednostki podporządkowane, które służą wzmacnianiu systemu. Los podporządkowanych jest niepewny - nigdy nie wiadomo jakim celom będą służyć. W skrajnym przypadku mogą zostać wykorzystani jako ofiary całopalne - bo to może przynieść określone wymierne korzyści. Dla Ponadnarodowej Korporacji jest to sytuacja zupełnie naturalna mimo, że trudna do zrozumienia dla innych.
Ludzie ze szczytu piramidy uznają się za boskich wybrańców, oświeconych chociażby dlatego, że ponieśli ofiarę złożoną ze swoich współziomków. Im więcej osób zostanie obciążonych winą za poniesioną ofiarę tym większa waga tejże ofiary. Mimo, że mamy do czynienia z aspektami myślenia magicznego to obowiązują także zasady księgowe "winien-ma".
Jeśli spojrzymy w ten sposób na działania Ponadnarodowej Korporacji, to zrozumiemy dlaczego padają z ich strony nieustanne oskarżenia o antysemityzm, kary za negowanie Holokaustu, czy wreszcie wzburzenie polską ustawą IPN-u , która próbuje zrzucić z Polaków odium katów.
Negowanie przez Polskę współudziału w wojennych zbrodniach dokonanych na Żydach /i jeszcze pokazywanie, że sami się do tych zbrodni przyczynili ... o, zgrozo/ to powiedzenie Ponadnarodowej Korporacji : "wasza ofiara nie jest wiele warta, nie przekupiliście bóstwa i w związku z tym jego łask nie dostąpicie".
Zgroza, płacz i zgrzytanie zębów ... i co oni mają zrobić ?
Zaczną udowadniać, że ofiara owszem była, że była największa z możliwych a wszyscy, którzy to podważają to podłe psy .... no i mamy .... to co mamy.
Śmierć jakiegokolwiek członka /nawet tego z najniższego poziomu piramidy/ Ponadnarodowej Korporacji nie może iść na marne ona musi dać wymierną korzyść /pieniądze, władza, oświecenie/ dla beneficjentów systemu. To jest siła, która swoimi korzeniami sięga do rytuałów magicznych.

Niewątpliwie po tych rozważaniach zarzucony mi zostanie antysemityzm /mimo, że uwielbiam twórczość Tuwima i Polańskiego a Isaaka Newtona wręcz kocham/ .... ale
- Ponadnarodowa Korporacja ma z semitami tyle wspólnego co "kot w butach" z kotem domowym
- a ponadto ...Barbara Engelking o śmierci Żyda i Polaka

Podsumuję mój post dosyć przewrotnie :
- Ponadnarodowa Korporacja pod wpływem opinii płynących z Polski, które podważają wykreowaną wizję Holokaustu, zaczyna powątpiewać w jakość poniesionej ofiary
- Ponadnarodowa Korporacja w związku z tym zaczyna obawiać się czy dostąpi pełnego oświecenia
- Ponadnarodowa Korporacja dochodzi do wniosku, że na wszelki wypadek musi ponieść dodatkową ofiarę
- Ponadnarodowa Korporacja zaczyna drażnić Iran
- Iran wysyła małą uraniczną bombkę na teren Izraela
- nastąpi tragedia milionów ludzi .... ale ofiara zostanie złożona
.............. i wiecie kto będzie winien ? ..... Polacy, ponieważ zasiali ziarno niepewności w duszy Ponadnarodowej Korporacji . Poprawiam się .... nie w duszy, bo to ni serca ni ducha nie ma ... może w rozumie.

*Żeby zrozumieć sposób myślenia Ponadnarodowej Korporacji polecam zapoznanie się z podstawami Kabały. Wedle Kabały, oświecenie /rozmowa z Bogiem/ uwarunkowane jest pokonaniem schodów /doświadczeń/, które składają się z doświadczania zwykłych, ziemskich działań i przyjemności, doświadczania bogactwa i doświadczania władzy ... od i prosta droga, aby zdobyć numer do Pana Boga.
Myślę, że tłumaczy to wiele różnych zachowań w kręgach, które możemy podejrzewać o członkostwo w Ponadnarodowej Korporacji /są to szersze kręgi niż się potocznie przyjmuje/.

*Ponadnarodowa Korporacja szanuje tych, którzy pomagają jej w złożeniu ludzkiej ofiary.
Ten, którego rękami dokonuje się "ofiara" jest swoistym Przeznaczeniem a więc tym samym wysłannikiem samego Najwyższego.
Może jednak należy rozpatrzeć możliwość wejścia w rolę kata .... no za jakieś  bilion dolarów /bycie katem nie jest tanie/ ... stać ich na to. Polska mogłaby spłacić wszelkie długi a i należny szacunek by zyskała i .... przychylność bogów /patrz: Niemcy/.

*Kiedy patrzę obecnie na katastrofę smoleńską coraz mocniej rysuje mi się schemat "ofiara za władzę". Jeszcze kilka miesięcy temu koncepcja ta mogła się wydawać absurdalna ale obecnie już nie. Ofiara smoleńska - zdobyta władza - religia smoleńska - profity dla wybrańców.
Jednak ci "nasi" wybrańcy znajdują się bardzo nisko w hierarchii Ponadnarodowej Korporacji więc prędzej czy później /może nawet prędzej/ mogą stanąć nad przepaścią .... i zrobić znaczący krok naprzód. Być może misja wirusa, rozkładającego państwo od środka kończy się. Przyjdzie czas nowej, dobrej zmiany - gra w dobrego i złego policjanta zdaje się nie mieć końca bo wszystko toczy się w rozkosznej wspólnocie Ponadnarodowej Korporacji.

Szymon Podwin śpiewa Tuwima - bez cenzury
środa, 28 lutego 2018

Matrix, cz. 4 - Sezamie otwórz się !


Planeta Mars bardzo mocno związana jest ze znakiem Ryb. To właśnie tu /w pozornym więzieniu i odosobnieniu/ wykluwają się okruchy wolnej woli, to tu, Niebo tworzy możliwości samorządzenia się duszy i materii. Impuls wolnej woli, pochodzący z Ryb a realizujący się za pośrednictwem Marsa, jest oparty na zbiorze naturalnych zasad skonstruowanych w Strzelcu, Koziorożcu i Wodniku /zasady ustanowione - materia może funkcjonować/.
Pierwszym oponentem /kwadratura/, który stanie na drodze realizacji wolnej woli jest znak Bliźniąt i Uran, który wykluwa się z energii tego znaku.
Uran nie znosi wolnej woli i z dużą dozą krytycyzmu patrzy na takie sobiepaństwo. Uran wymyśli nowe reguły, nowe zasady, nowe prawdy wiary. Uran orzeknie, że on /i tylko on/ ma prawo do interpretowania tego "co Bóg miał na myśli". Uran gotów uśmiercić jest każde bóstwo i stworzyć zupełnie nowe. Być może to uraniczne energie stworzyły powiedzenie, że "człowiek wymyślił Boga" a tym samym wymyślił szereg ograniczeń dla wolnej woli /nauka, zasady, religie itp./. Przerażające i okrutne bóstwa to twory, które wylęgły się w umysłach skażonych negatywnymi wibracjami Urana.
Tak naprawdę to wszystkie bóstwa /nawet te stosunkowo łagodne/ wylęgają się właśnie w ten sposób - baśnie i opowiastki zaczynają żyć swoim własnym życiem i stają się równie realne jak świat materii. To nasze zainfekowane dusze wydają na świat bóstwa-demony, które zaczynają nas ograniczać a często domagać się naszej krwi i ciała.
Kinematografia ma podpowiedź i w tym temacie - seria filmów "Obcy" jest właśnie przykładem walki z demonami, które sami powołaliśmy na świat /wydawało nam się, że możemy je okiełznać i wykorzystać/.
Natomiast świat całkiem realny, dzięki nauce, odkrył pierwiastek promieniotwórczy uran - boska moc w ludzkich rękach spowodowała, że wskrzeszono demona, przed którym czujemy strach /zagrożenie wojną atomową/.
Uran i znak Bliźniąt tworzą narrację na temat otaczającego nas świata, generują rzesze "mądrali", którzy próbują porządkować ten świat. Nie należy się więc dziwić, że współczesna astrologia obrała sobie za symbol właśnie Urana - astrolog powie Ci, drogi czytelniku, co Bóg miał na myśli, kiedy powołał twoją duszę na ten materialny świat. Astrolog niekiedy nawet poinstruuje Cię, co możesz a czego nie możesz .... on niekiedy jest gotów przypisać sobie boskie moce. Astrolog "skażony" negatywnym Uranem może "zapłodnić" cię demonem, z którym będziesz musiał walczyć.
Warto jednak zastanowić się, jakiego patrona miała astrologia w czasach, kiedy nie znano Urana ?
Być może były to czasy, kiedy astrolog posiadał w sobie większe pokłady pokory i mądrości a patronowała mu Wenus. Wenus nic nie narzuci i niczym nie skazi, Wenus odwoła się do intuicji i harmonii z Wszechświatem a boskość objawi bez jakiejkolwiek nachalności.
Niedościgniony Adam Mickiewicz i w tej dziedzinie miał swoje przemyślenia - astrologiem nie był ale wyczuwał uraniczne energie i pułapkę, w którą wprowadzają ludzkość.
"I Mocy tej nie wziąłem z drzewa edeńskiego,
Z owocu wiadomości złego i dobrego;
Nie z ksiąg ani z opowiadań,
Ani z rozwiązania zadań,
Ani z czarodziejskich badań.
Jam się twórcą urodził:
Stamtąd przyszły siły moje,
Skąd do Ciebie przyszły Twoje,
Boś i ty po nie nie chodził:
(...)
Tę władzę, którą mam nad przyrodzeniem,
Chcę wywrzeć na ludzkie dusze,
Jak ptaki i jak gwiazdy rządzę mym skinieniem,
Tak bliźnich rozrządzać muszę.
Nie bronią-broń broń odbije,
Nie pieśniami-długo rosną,
Nie nauką-prędko gnije,
Nie cudami-to zbyt głośno.
(...)
Daj mi rząd dusz!"

Uran w połączeniu z innymi "twardymi" materialnymi energiami /Neptun, Pluton, Saturn/ wnosi do naszego materialnego świata elementy magii. Wyjątkowo mocne znaczenie posiada koniunkcja Saturn-Uran a praktyki magiczne dokonywane pod jej wpływem nabierają wyjątkowej mocy.
Praktyki magiczne istniały od zawsze a intencje ich wykonywania były różne. W większości przypadków dostęp do tych praktyk mieli władcy, szamani, kapłani a to wiązało się z chęcią posiadania coraz większej władzy i bogactwa. Oświeceni, którzy także dysponowali tą wiedzą, byli na ogół wstrzemięźliwi w stosowaniu jej a swoją wiedzę często ukrywali przed światem.
Kiedy magia trafia w ręce nieoświeconych wtedy nie ma miejsca na subtelności, na tchnienie ducha, na słuchanie bicia serca Wszechświata. Przychodzi czas walki o tron ... zabijamy boskość a na tronie sadowimy człowieka z bijącym, boskim sercem w dłoni .... teraz on będzie panem wszystkiego.
Magia to wszelkiego rodzaju religie ... księgi, udające "słowo boże" ... ludzie określani jako boscy wysłannicy ... rytuały ... magiczne pieczęcie, symbole i znaki ... ofiary składane bogom ... nauka, która bezwzględnie narzuca systemy myślenia ... opinie i oceny, które niepostrzeżenie wnikają w naszą podświadomość itp.
Negatywne wibracje Urana przenoszą nas w odległe czasy krwawych praktyk religijnych ... czy aby w odległe ?
W 1215 r. Sobór Laterański IV przyjął "Transsubstantiato" czyli przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Dość makabryczny obrzęd prawdopodobnie przeniesiono wprost ze starożytnych rytuałów religijnych z udziałem ludzkich ofiar. Po dzień dzisiejszy rzesze ludzi uczestniczą w tym magicznym rytuale. Zaznaczę, że w 1215 r. występowała koniunkcja Saturn-Uran w pierwszym dekanacie znaku Wagi.
Czy magia działa ? Tak, działa .... jest przecież elementem świata materii. Uran także poddany jest wolnej woli /taki paradoks/ więc w określonych granicach może działać. Skoro Uran chce sprowadzić Stwórcę do roli chłopa pańszczyźnianego, to podejmie wysiłek aby to się stało. Jaka będzie odpowiedź Stwórcy na tak prostackie postępowanie ? ..... prawdopodobnie milczenie ..... złowrogie milczenie. A jak Stwórca milczy to budzą się demony - intuicja nie działa, świat przyrody staje się niezrozumiały i obcy, ludzie nie umieją współodczuwać.
Nie tylko religie, kościoły czy sekty wykorzystują magię aby umacniać swoje wpływy, władza laicka równie chętnie wyciąga rękę po boskie tajemnice.
Nie ma najmniejszej wątpliwości, że Stany Zjednoczone są wyspecjalizowane w stosowaniu magii.
W horoskopie USA znak Bliźniąt i 7-my dom horoskopowy obsadzony jest przez Urana i Marsa /w trygonie do Saturna/. Mamy więc w obszarze tej państwowości pieczęcie, budowle posadowione na tajemniczych planach i oczywiście pieniądz, który aż kipi od ilości magicznych znaków.
Trudno się dziwić takiemu umiłowaniu magii bo przecież znamy silne wpływy masońskie i wolnomularskie w kształtowaniu państwowości USA.
Jeszcze ciekawszym przypadkiem w stosowaniu magicznych receptur są Żydzi.
Ustalenie horoskopu dla państwa żydowskiego lub społeczności jest niemożliwe. Trudno nawet mówić o państwowości żydowskiej - odpowiednie jest określenie Ponadnarodowa Korporacja.
Tożsamość Żydów oparta jest na legendach, bajkach i przypowieściach. Poszukiwanie rzetelnych danych na temat początków państwa żydowskiego skazane jest na porażkę a opracowywanie horoskopu opartego o opowiadania biblijne nie jest właściwym rozwiązaniem. Horoskop powstania państwa Izrael także nie wskaże istotnych elementów ponieważ Żydzi nieustannie odwołują się do czasów sprzed powstania tego państwa.
Powstanie państwa Izrael jest efektem całego szeregu przedsięwzięć i one stały się podstawą aby znaleźć klucz /a może wręcz wytrych/ do zrozumienia działania tej Ponadnarodowej Korporacji.
Myślę, że współczesną bajkę o korporacji żydowskiej można zacząć od 1843 r. kiedy w Nowym Jorku powstała organizacja B'nai B'rith /Synowie Przymierza, organizacja na wzór ruchu wolnomularskiego/. Magia USA stworzyła idealną bazę dla jeszcze większej magii żydowskiej. W tym czasie Uran znajdował się w ostatnim stopniu Ryb a tym samym osiągał swoje optimum działania /rozpoczęło się snucie bajki o wolnym ale gnębionym narodzie/. 1891 r. to pierwsza alija /masowa imigracja Żydów na Bliski Wschód/ a 1892 r. to powstanie Żydowskiej Partii Narodowej - Uran posadowiony był w początku znaku Skorpiona a Pluton i Neptun w koniunkcji w znaku Bliźniąt. Można powiedzieć, że objawia się wielki demon nacjonalizmu. Demon ma wielką mordę oraz nieograniczoną pojemność żołądka. W 1897 r. w Szwajcarii powstaje Światowa Organizacja Syjonistyczna / koniunkcja Saturna z Uranem w 26 stp. Skorpiona/ i następuje symboliczne uśmiercenie Stwórcy a demon Ponadnarodowej Korporacji rozpoczyna panowanie nad światem. Już za chwilę wyrosną nowe demoniczne głowy : komunizm i nazizm. W 1897 r. rodzą się także nowe bóstwa - rozpoczyna się tzw. gorączka złota w Klondike, stworzona zostaje heroina i aspiryna a finansjera rozbudowuje swoje wpływy. Żeby jednak magia zadziałała a Ponadnarodowa  Korporacja osiągnęła swoje cele, trzeba złożyć ofiarę - tylko oświeceni otrzymują moce magiczne zupełnie gratisowo natomiast ci, którzy weszli w posiadanie tej wiedzy podstępem lub ukradli ją, muszą wyrównać rachunki zysków i strat. Kiedy w Wannsee w 1942 r. prowadzone są dysputy nad tzw. rozwiązaniem kwestii żydowskiej Uran z Saturnem lokują się w końcu znaku Byka /opozycja do układu z 1897 r./. Później następuje holokaust /pierwotnie termin religijny oznaczający ofiarę całopalną/. Mamy więc wykorzystanie magii i mamy złożoną ofiarę.
Kiedy Uran przechodzi nad koniunkcją Pluton - Neptun w znaku Bliźniąt /z 1892 r./ a Słońce rozświeca się nad koniunkcją Saturn - Uran w Byku /z 1942 r./ proklamowane jest państwo Izrael /14.05.1948 r./. Cel zostaje osiągnięty. Wymyślona przed laty bajka o wygnanym z Egiptu narodzie zaczyna żyć w realnym świecie. Magia pomogła zrealizować pragnienia i jednocześnie usankcjonowała bajkę o "wybranym, wygnanym narodzie". Powstał film a wszyscy traktują go jak rzeczywistość. Ten film to po prostu arcydzieło i można się jedynie dziwić, że Oskara nie otrzymał.
Powstaje symboliczne państwo a Ponadnarodowa Korporacja umacnia się i buduje swoją tożsamość  na całopalnych ofiarach. Struktura korporacyjna opiera się na klasycznej piramidzie /np. piramida finansowa/ a dobrobyt tych, którzy lokują się na szczycie piramidy jest proporcjonalny do ofiary jaką poniosą ci, którzy lokują się w dolnej części piramidy /proporcje widoczne są na piramidzie z banknotu USA/. Struktura Ponadnarodowej Korporacji przypomina także sieć internetową - szerokie wpływy, trudny do namierzenia system wpływów, rozproszenie, decentralizacja. Nawet system niszczenia innych społeczeństw przypomina wirusa internetowego - podstępne wnikanie w układ, opanowywanie kluczowych struktur i niszczenie ich.
Podobny system działania można obecnie obserwować w funkcjonowaniu tzw. wirtualnych walut.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na nieustanny stan wojny na Bliskim Wschodzie, który jest naprzemiennie podgrzewany przez USA lub przez Izrael. Miejsca dawnych, wielkich kultur zamieniły się w wojskowe bazy i obszary gigantycznych wykopalisk archeologicznych.
Znając wielkie umiłowanie barbarzyńców do posługiwania się znakami i symbolami innych kultur przychodzi myśl: czy oni jeszcze czegoś szukają ? czy jeszcze nie zawłaszczyli wszystkich bogów ?
czy starożytni oświeceni ukryli coś przed wzrokiem barbarzyńców ?

Uran już niedługo wejdzie w znak Byka, chwilę później stworzy kwadraturę z Marsem w Wodniku i wtedy pojawią się wielkie wątpliwości dotyczące racjonalnego oglądu świata. Może moce magiczne, zawłaszczone przez barbarzyńców, stracą siłę ? A może przyszedł czas składania ofiary ?


wtorek, 20 lutego 2018

Matrix, cz. 3 - Teoria względności


"Czym jest me czucie ?
                                    Ach, iskrą tylko !
Czym jest me życie ?
                                    Ach, jedną chwilką !
Lecz te, co jutro rykną, czym są dzisiaj gromy ?
                                     Iskrą tylko.
Czym jest wieków ciąg cały, mnie z dziejów wiadomy ?
                                     Jedną chwilką.
Z czego wychodzi człowiek, mały światek ?
                                     Z iskry tylko.
Czym jest śmierć, co rozprószy myśli mych dostatek ?
                                     Jedną chwilką.
Czym był On, póki światy trzymał w swoim łonie ?
                                     Iskrą tylko.
Czym będzie wieczność świata, gdy On go pochłonie ?
                                     Jedną chwilką.
                                                                                   /A. Mickiewicz, Dziady, Wielka Improwizacja/

Człowiek, wczepiony w świat materii, nie lubi zmian. Odbiera je często jako zamach na swoją wolność. Tracimy świat naszych wyobrażeń i musimy uczyć się na nowo.
Uran jest wyjątkowo uzdolniony w dokonywaniu zmian, które pojawiają się niespodziewanie .... jest iskrą tylko. Niczym grom z jasnego nieba rozbija to, co budowane było przez pokolenia.
Na tym miejscu z pewnością wyrośnie jakaś nowa "rzeczywistość" ale do tego będzie potrzebna ingerencja innych planet bo Uran zdolności budowania nie posiada.
Uran może dać wytyczne, przeprowadzić ekspertyzy i badania, wskazać wzory i algorytmy, pokazać zagrożenia i okazje, jednak wykonawstwo zostawi innym /najlepiej Saturnowi/.
Uran z uśmiechem będzie patrzył jak umierają i rodzą się "bogowie" naszego materialnego świata.
Uran, niczym zdolny nauczyciel, będzie prowokował pomysły swoich podopiecznych /człowieka/.
Uran ma w sobie coś z dziecka - zupełnie jak 3-latek, który rzuca się na zamek z piasku /mozolnie budowany przez tatusia/, rozgarnia go na boki i mówi .... "a teraz zrobimy tunel". I jak to u dzieci bywa, pomysł będzie .... jedną chwilką.
Człowiek z harmonijnym Uranem w horoskopie jest otwarty na zmiany, jest pomysłowy a pojawiające się ograniczenia potrafi przekuć w cenne okazje.
Nieharmonijny Uran wnosi poczucie strat, utknięcia w martwym punkcie, brak sensu życia.
Planeta Uran, która występuje jako jeden ze składników dużych nieharmonijnych układów planetarnych jest niezwykle podstępna.
Tranzytujący Uran, który tworzy istotne aspekty z planetami w horoskopie natalnym /szczególnie ważne są koniunkcje/ zawsze zmienia nasze życie - są to na ogół zmiany nagłe, niespodziewane, zaskakujące. Zmienia się nasz świat i zmieniamy się my sami - zmienia się nasza tożsamość /często w sensie dosłownym np. zmiana nazwiska, pozycja społeczna, fizyczność, zdobywanie nowych informacji o krewnych, opinie, które są o nas wygłaszane/.
* Należy zwrócić szczególną uwagę na koniunkcje, które tworzy dyrekcyjny Uran z pozostałymi planetami horoskopu - moje doświadczenie wskazuje, że prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych zmian w życiu jest bliskie 100 % .... niekiedy trzeba poczekać na planetę tranzytującą, która zadziała jak rozrusznik. Jeśli jednak chcemy zrozumieć sens zdarzeń to popatrzmy na dyrekcyjnego Urana, który tworzy koniunkcję z natalną planetą - Uran mówi o sposobie przeprowadzania zmian a planeta i jej położenie o sferze życia, w której zmiany następują.

Uran jest twórcą wirtualnej rzeczywistości i wszystko wkoło staje się względne.
Wystarczy uraniczne słowo lub informacja a świat zmienia się .... nic nie jest takie jak było. To jak dotknięcia czarodziejskiej różdżki .... gwiezdny pył rozsypuje się i żaba zamienia się w księcia a złotowłosa piękność w paskudną czarownicę. I wszystko trwa chwilę tylko a nam się zdaje, że ten świat zawsze tak wyglądał. Pozory jednak mylą.

Jeśli popatrzymy na zmiany, które będą odbywać się pod wpływem uranicznych energii widać wyraźnie, że znajdziemy się w pułapce - Uran ze strony Saturna znajdzie się w układach harmonijnych a ze strony retrogradującego Marsa /Wodnik/ w układach nieharmonijnych.
Im mocniej Saturn będzie wzmagał energie Urana tym większe błyskawice ze strony retrogradującego Marsa będą uderzały w tegoż Urana - im większy nacisk na zmiany tym więcej oporu.
Jest to czas wielkich gier strategicznych.
Jest to także czas tzw. gaslightingu czyli robienie z kogoś wariata.
Najpierw następuje zanęcanie i drażnienie potencjalnej ofiary .... później cierpliwie czeka się aż ofiara wpadnie w furię .... następnie oprawca kreuje się na ofiarę i oczekuje współczucia ze strony otoczenia .... oprawca dyskredytuje ofiarę i .... już ma ją w sieci /może ją pożreć, zniszczyć, ośmieszyć, wykorzystać/. Oprawca staje się nietykalny a ofiara musi pogodzić się ze swoją sytuacją i samooszukiwać się. Na pomoc liczyć już nie może .... no chyba, że w szpitalu psychiatrycznym.
* Film "Gaslight" /Gasnący płomień/, od którego nazwano szczególnie niebezpieczną formę manipulacji, powstał w 1944 r., w czasie kiedy Uran był w znaku Bliźniąt /czyli w swoim mateczniku/.

Gry strategiczne przebiegają szybko i zaskakująco. Już po chwili trudno przypomnieć sobie początek-przyczynę jakiegoś zdarzenia. Ofiary i oprawcy tracą swoją wyrazistość, pojęcie dobra i zła rozmywa się .... wkraczamy w "krainę względności".
Teraz będziemy oczekiwać aż przyjdzie prorok i wyjaśni nam co czarne a co białe, co dobre a co złe, gdzie góra a gdzie dół, co dużo warte a co nic nie warte itp.
..... a prorok zawsze się znajdzie .... zapewniam.
Powie jak jest i jak ma być .... będzie wszędzie .... jak sieć internetowa.

W sensie społecznym i politycznym jest to czas bardzo niebezpiecznych gier i już możemy to obserwować.
Polska została rozdrażniona, wciągnięta na teren przeciwnika a obecnie jest otaczana i "zmiękczana" aby była lekko strawna. Na naszych oczach realizuje się scenariusz, o którym wielokrotnie już wspominałam na tym blogu.

W ten właśnie sposób przeszliśmy do tzw. kwestii żydowskiej i jej związków z uranicznymi energiami a tym samym do .... czarnej magii.piątek, 9 lutego 2018

Matrix, cz. 2 - Incepcja


Koziorożec symbolicznie związany jest z proroctwami, przewidywaniami i pokazywaniem tego, co "w trawie piszczy". Kiedy komunikacja odbywa się za pośrednictwem Słońca, Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza czy Księżyca posadowionego w Koziorożcu zabieg jest pełen delikatności, subtelności, artystycznych porównań, snów lub aluzji. Kiedy komunikacja Koziorożca odbywa się za pośrednictwem Saturna to subtelności kończą się i  "słowo ciałem się staje".
Wydarzenia, z którymi mamy do czynienia w ostatnim czasie /około 1,5 miesiąca/ są w dużej mierze właśnie zasługą Saturna w Koziorożcu. Wiele osób jest "wstrząśniętych i zmieszanych" .... ale to dlatego, że wcześniej nie usłyszeli subtelnych przekazów Koziorożca.
Saturna należy więc przytulić, pogłaskać po łebku, podrapać za uszami i podziękować, że dał możliwość dostrzeżenia wielu spraw .... że dał wiedzę, którą przeciętny śmiertelnik jest w stanie ogarnąć. Mamy więc okazję zweryfikować nasze postrzeganie otaczającego nas świata.

Saturn wchodząc w znak Koziorożca stworzył trygon do pierwszych stopni w znaku Byka a tym samym "przypomniał" wydarzenia, które już kiedyś, przed laty miały miejsce, kiedy to ciężkie planety grupowały się w pierwszych stopniach znaku Koziorożca, Byka ale także Panny /występowała intensywna materializacja energii w znakach ziemskich/. Przede wszystkim zaznacza się XIX wiek i pierwsza połowa XX wieku. Niewątpliwie był to czas tworzenia się imperiów /USA, Rzesza Niemiecka, Rosja/ z ich nacjonalistycznymi wpływami.
Póki co, Saturn jedynie przypomina i zapowiada, jednak już za chwilę planeta Uran wtoczy się na pozycję pierwszych stopni znaku Byka i zapowiadane scenariusze zaczną się realizować w sposób bezwzględny. Wprawdzie z pierwszych stopni Wodnika, retrogradujący Mars stanie w kontrze do Urana ale to może spowodować jeszcze większe napięcia /złośliwe działanie planet/.
Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w grudniu 1935 r. kiedy Uran /2 stp. Byka/ był w kwadraturze do retrogradującego Marsa /Wodnik/ - powstała w Niemczech organizacja "Lebensborn", której naczelnym celem była "hodowla nordyckiej rasy nadludzi".

Skorpion jest "matecznikiem" boskości. To tam symbolicznie zgromadzone są wszelkie potencjały dające początek wszystkiemu co zaistnieje /materialnie i niematerialnie/. Saturn i Byk symbolicznie ukazują te potencjały /akt tworzenia naszego materialnego świata/.
Uran i znak Bliźniąt, który jest miejscem "narodzin" tej planety to 8-my dom liczony od znaku Skorpiona. 8-my dom to śmierć, kapitał, spadki, prezenty itp. Uran i znak Bliźniąt to przede wszystkim zasady, które zaczyna generować świat materii a więc także człowiek, a które często nie przystają do zasad tzw. wyższych, naturalnych /Strzelec i Merkury/.
Uran jest więc symboliczną "śmiercią bóstwa" aby w jego miejsce człowiek wprowadził swoje wymyślone zasady i wartości i nadał im rangę nowych bogów np. boskość pieniądza czy kult ciała.
Uran może także "wykorzystywać" boską moc i traktować jako swoisty kapitał, z którego bez ograniczeń korzysta. Harmonijny Uran sprawia, że człowiek uczy się, poznaje, komunikuje, rozumie a nieharmonijny sprawia, że człowiek zawłaszcza to wszystko, co jest boskim spadkiem, podarunkiem dla całej planety /np. religijni namiestnicy lub ideologiczni fanatycy/.

Harmonijny Uran, niczym rwąca rzeka, unosi człowieka w zmieniającym się świecie /nowe zjawiska, rozwój technologiczny, zmiany społeczne itp./. To tak, po prostu się dzieje, takie są koleje losu i jest to całkowicie naturalne. Człowiek musi jedynie podjąć wysiłek aby dostosować się do tego zmieniającego się świata. Harmonijny Uran w horoskopie sprawia, że łatwiej dostosowujemy się do zmian /poznawanie, uczenie się, nowe pomysły i koncepcje/. Człowiek wie i rozumie a pełni tego oświecenia może doświadczyć, kiedy Uran tranzytuje znak Ryb.
Nieharmonijny Uran w horoskopie to opór przed zmianami i trudności w pogodzeniu się z nimi.
Człowiek niechętnie uczy się nowych rzeczy, nie umie spojrzeć na problem z innej perspektywy, ma tendencje do narzucania innym swoich przekonań /uwstecznianie/, nieumiejętność pójścia z duchem czasów, boi się nowych koncepcji. Często występuje tendencja do zatapiania się w obcych lub narzucanych pomysłach i koncepcjach - nie jest w stanie dokonać weryfikacji.
Energia Urana jest bardzo dziwna i trudna do wytłumaczenia - jest związana z podszeptywaniem, plotką, informacją zasłyszaną lub przeczytaną, dezinformacją.
Jednak /jak to często bywa/ z pomocą przyszła mi kinematografia.
Genialny Christopher Nolan, tworząc film "Incepcja", pokazał w sposób idealny działanie Urana.
Fabuła filmu opiera się na założeniu, że wchodząc na coraz głębsze poziomy snu możemy zaszczepić u kogoś takie idee, jakie chcemy. Np. u osoby, która nie znosi podróży możemy zaszczepić wielką miłość do poznawania nieznanych lądów - co najciekawsze, że taka osoba wręcz nie jest w stanie sobie wyobrazić, że kiedyś mogła tego nie lubić.
"Incepcja" /nie wiem jakie inne słowo zastosować/ jest niczym innym jak wizualizacją materialnego świata aby spowodować zmiany w podświadomości.
"Im większe kłamstwo, tym ludzie łatwiej w nie uwierzą" i "Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą" - te słowa powiedział Joseph Goebbels, minister propagandy i oświecenia publicznego w rządzie A. Hitlera i zapewniam, że Uran w jego horoskopie prezentuje się wyśmienicie /Uran i Saturn w koniunkcji w końcu Skorpiona/.

Uran to działania na podświadomości, to działania podprogowe, to inżynieria społeczna. Położenie Urana w znaku, pokazuje tematy, które będą podlegać działaniom planety.
Najistotniejszym aspektem, który nadaje uranicznej energii siłę i moc, jest koniunkcja Uran-Saturn.
Taka koniunkcja występuje systematycznie co 45-46 lat - ostatnia była w 1988 r. w znaku Strzelca a najbliższa będzie w 2032/3 r. w znaku Bliźniąt. Myślę, że energia ta była /i jest/ wykorzystywana w różnego rodzaju obrzędach religijnych, magicznych itp.

Ostatnie lata były wykorzystywane bardzo intensywnie aby przeprogramowywać naszą świadomość.
Lata 2011-2015 to czas kwadratury Urana /w Baranie/ i Plutona /w Koziorożcu/. W zasadniczy sposób nastąpiła zmiana postrzegania samych siebie, nastąpiło zawładnięcie umysłami ....
W najbliższym czasie Uran /w Byku/ będzie podlegał trygonowi ze strony Saturna /w Koziorożcu/ i jednocześnie kwadraturze ze strony retrogradującego Marsa /w Wodniku/ i półkwadraturze ze strony Neptuna /w Rybach/. Jest to trudna sytuacja. To tak jakby ktoś nas wprowadzał w stan śnienia i jednocześnie potrząsał za ramię i utrzymywał na jawie.
Nie można wykluczyć sytuacji, że stan śnienia będzie zdecydowanie przyjemniejszy niż jawa .... kto będzie chciał się obudzić, po co ?
W ten sposób doszliśmy do istotnej sceny w filmie "Matrix" - Neo musi dokonać wyboru ****.
A może będziemy mieli wątpliwości w jakim świecie jesteśmy, czy to sen czy jawa ? - tak jak główny bohater "Incepcji" ze swoim kręcącym się bączkiem ?
Może my wszyscy powinniśmy wyposażyć się w bączki lub inne totemy aby przynajmniej mieć informację, w jakim stanie będziemy się znajdować .... ale wybór, gdzie chcemy być, należy już do nas.

* Czy kabriolet Tesli, krążący po orbicie, to jawa .... a może śnienie ?środa, 31 stycznia 2018

Super Blue Blood Moon


Zaćmienie "super Księżyca" już za nami.
Jakie macie wrażenia, drodzy czytelnicy ?
Nie obserwowaliście zaćmienia ? ..... zapomnieliście o nim ? .... nie szkodzi, to i tak działa.

W poście z 5.09.2014 r. "Przepowiednia czyli zmruż oczy" pokazałam mechanikę działania zaćmienia Słońca. W przypadku zaćmienia Księżyca schemat jest podobny.
Wszechświat zmrużył oczy /no .... powiedzmy jedno oko/ aby dostrzec jakiś szczegół na naszej planecie - przesłona obiektywu opadła i .... pstryk ... mamy zdjęcie /ostre, wyraźne, kontrastowe/.
Gratuluję wszystkim, którym udało się dziś zrobić takie zdjęcie.
Takie wglądy zmieniają życie, takie wglądy zmieniają nas i nasze postrzeganie świata.

Muszę się pochwalić, że dzisiaj /dokładnie w czasie zaćmienia/ Wszechświat obdarował mnie takim zdjęciem. Czas zaćmienia poświęciłam pracy nad problemami astrologicznymi.
Wystąpił gigantyczny przypływ energii, bardzo wysoki stopień skupienia, mózg działał na najwyższych obrotach. Podświadomość w zawrotnym tempie podsuwała rozwiązania.
Można powiedzieć, że wszystkie bramy Babilonu otworzyły się ....
Całe mnóstwo spostrzeżeń, z którymi trzeba coś zrobić ... zweryfikować, obliczyć i ułożyć te puzzle.
Jednak wiem, co układam, bo otrzymałam garść tych najważniejszych /startowych/ elementów układanki. Czuję się jak Indiana Jones w "Poszukiwaczach zaginionej arki" ***.


Matrix, cz.1


Przed nami najtrudniejszy układ astrologiczny, który wystąpi w 2018 r. .... i nie tylko. Wystąpią bardzo silne aspekty, które jednocześnie zmieniają swoją naturę i ulegają swoistemu "splątaniu". Powiązania są na tyle istotne, że należy je potraktować kompleksowo.

Jak wygląda ta konfiguracja planetarna ?
- pierwszy jej element już się uaktywnił w momencie wejścia Saturna w znak Koziorożca.
- drugim elementem jest wejście Urana w znak Byka.
- trzeci element to tranzyt Marsa na retrogradacyjnej ścieżce 29 stp. Koziorożca - 10 stp. Wodnika.
Tranzyt ten wystąpi w czasie 13.05 - 9.10.2018 r.
- w układzie współuczestniczy Neptun /Ryby/ oraz Jowisz /Skorpion/

Położenie planet sprawi, że :
- 13-18.05.2018 wystąpi kwadratura Marsa /29 stp. Koziorożca-1 stp. Wodnika/ z Uranem /29 stp. Barana-1 stp. Byka/.
- ponowna kwadratura Mars /3 stp. Wodnika/ - Uran /3 stp. Byka/ wystąpi w pierwszych dniach sierpnia 2018 r.
- jeszcze jedna kwadratura Mars /3 stp. Wodnika/- Uran /3 stp. Byka/ nastąpi 19-22.09.2018 r.
- 13.08 - 14.09.2018 r. wystąpi trygon Saturn /3 stp. Koziorożca/ - Uran /3 stp. Byka/.
- w pierwszej połowie września dodatkowo stworzy się aspekt półkwadratury pomiędzy Neptunem a Uranem /od początku czerwca do końca roku 2018/ i jednocześnie pomiędzy Neptunem a Marsem / 19-22.05, 9-13.08, 4-10.09.2018/.
- uzupełnieniem układu jest półkwadratura Jowisz-Saturn /aktywna do pierwszych dni kwietnia a następnie rozbudowująca się ponownie we wrześniu/.
- i aby jeszcze bardziej zagmatwać obraz, w samej końcówce "retrogradacyjnej ścieżki" Marsa, planeta Wenus /także w retrogradacji/ utworzy z nim aspekt kwadratury z pozycji 10 stp. Skorpiona /10-12.10.2018 r./.

Jak widać planety będą naprzemiennie wchodziły w relacje harmonijne i nieharmonijne.
Taka sytuacja stwarza poważne trudności w prognozowaniu i jednocześnie może wykreować wydarzenia, które będą niejasne, niedopowiedziane i zagmatwane.

Trygon Saturn-Uran wzmacnia działanie planet i można przyjąć, że ziemskie wpływy przyniosą konkretne, materialne zdarzenia. Jednak pojawia się retrogradujący Mars, który wchodzi w kurs kolizyjny w stosunku do Urana. Nowy system wartości, który spróbuje narzucić Uran może być podważany lub wartości te będą w poważny sposób "wykrzywione" /ułudne, pozorne, tymczasowe/.
Takie "zderzenie" Urana z Marsem może przynieść bardzo dużo gwałtowności, walki o wolność oraz brak zgody na zmiany, które mają nastąpić.

Mars na swoją "retrogradacyjną ścieżkę" wejdzie 12.05.2018 r. osiągając 29 stp. Koziorożca.
Do 27.06 /ruchem prostym/ dotrze do 10 stp. Wodnika a następnie wejdzie w ruch retrogradacyjny.
Pozorne cofanie się planety będzie trwało do 28.08 /aż do ponownego osiągnięcia 29 stp. Koziorożca.
Od tego momentu Mars wchodzi w ruch prosty i 9.10 mija kraniec swojej "retrogradacyjnej ścieżki" czyli osiąga ponownie 10 stp. Wodnika.
Dalej Mars posuwa się już swoim normalnym rytmem aż do następnej retrogradacji na jesieni 2020 r.

"Retrogradacyjna ścieżka" to fragment zodiaku pomiędzy 29 stp. Koziorożca a 10 stp. Wodnika.
Retrogradujący Mars /jak to na ogół bywa/ w zdecydowany sposób przypomni sprawy, które kiedyś nie zostały wyjaśnione lub uregulowane a łączyły się symbolicznie ze wspomnianym fragmentem zodiaku.
Działanie retrogradującego Mars to maszyna, która przeniesie nas w przeszłość. Lata, które możemy odwiedzić to 763-5, 1057-9, 1087-9, 1115-7, 1226-8, 1285-7, 1344-6, 1617-19, 1715-17, 1784-6, 1850-55, 1858-60, 1881-3, 1913-15, 1936-8, 1997-9.
* Zaznaczam, że są to daty przybliżone a ponadto realizacja tych "powrotów do przeszłości" może rozciągnąć się na 3-15 lat.
Najbliższa retrogradacja Marsa jest wyjątkowo specyficzna ponieważ na przełomie 2020 i 2021 roku to samo miejsce zodiaku będzie tranzytowane przez Saturna i Jowisza /20.12.2020 r. dojdzie do tzw. wielkiej koniunkcji Saturn-Jowisz w 1 stp. Wodnika/. Natomiast w latach 2023-31 to miejsce w zodiaku podlegać będzie tranzytowi Plutona.

Czas najbliższej retrogradacji Marsa jest pierwszym akordem nadchodzących zmian.
Można stwierdzić, że taki układ wskazuje na wyjątkowe przemiany na świecie.
Materializm, racjonalność, poczucie własności czy posiadania /wszystko to co swoimi korzeniami sięga znaku Byka/ mogą zostać zmiecione. Nawet nasze wyobrażenia o Wszechświecie i planecie Ziemia mogą ulec całkowitej przemianie.
Być może już za chwilę wejdziemy w czas, który opisywany jest jako tzw. czas Wodnika. Opisywany jest jako wyśniony i upragniony .... tylko czy aby na pewno taki będzie ?
Myślę, że w okresie przejściowym /2018-2032/, raczej jest to wątpliwe.
____________________________________________________________
Przy okazji rozmów o Marsie pragnę przypomnieć czasy, kiedy występował ostatni tranzyt retrogradacyjny Marsa. Było to 17.02-22.08.2016 r. pomiędzy 24 stp. Skorpiona a 9 stp. Strzelca.
Zwracałam uwagę, że tranzyt ten będzie bardzo istotny dla Polski ponieważ Mars uściśli obecną w horoskopie Polski konstrukcję krzyża.
Wcześniej już zwracałam uwagę na bardzo wrażliwe ostatnie stopnie Skorpiona w horoskopie kraju, które w momencie aktywizacji burzą porządek państwa. Z reguły przynoszą czas, kiedy Polska "jest rozgrywana".
Polityka w 2016 r. była dosyć dynamiczna bo przecież nowa władza robiła porządki.
W jaki sposób wykorzystano czas retrogradującego Marsa pokazały dopiero ostatnie dni, kiedy Mars ponownie wszedł na pozycje ostatnich stopni Skorpiona.
Najpierw mieliśmy pokaz nazizmu a ostatnio pokaz innego -izmu .... syjonizmu.
Niestety ... i o tym też już wspominałam .... jesteśmy spychani do narożnika .... jesteśmy rozgrywani tylko po to aby nikt nie musiał liczyć się ze zdaniem Polski .... bo kto będzie się liczył z takimi oszołomami. Wszystko to zawdzięczamy naszym wspaniałym rządzącym /tym obecnym i tym wcześniejszym/ ... ci obecni jadą jednak po bandzie. Bardzo istotne jest także położenie geograficzne Polski oraz polityka mocarstw.
Opisując Urana w znaku Byka zwracałam uwagę na możliwość ekspansji żydowsko-amerykańskiego lobby i jest to bardzo zła wiadomość. Syjonizm jest nacjonalizmem wytrwale realizowanym w dosyć podstępny sposób od połowy XIX wieku. W 1843 r. w Waszyngtonie powstała organizacja B'nai B'rith /w horoskopie Uran w ostatnim stopniu Ryb/ a w 1897 r. w Nowym Jorku, Światowa Organizacja Syjonistyczna /w horoskopie ścisła koniunkcja Urana i Saturna w ostatnich stopniach Skorpiona/.  Mocna aktywizacja końcówek znaków wodnych wskazuje, że te organizacje nie przyniosą nic dobrego dla Polski.
Na naszych oczach realizuje się scenariusz z 1771 r. /może trochę inny a jednak podobny/.
Jankescy i żydowscy "przyjaciele" robią z Polski "Nibylandię". No cóż, Piortusia Pana już mamy .... i to niejednego. A niedawno W. Putin powiedział do polskiego dziennikarza : "dorośnijcie" .... miał rację.
Przypominam wcześniejsze posty, które nawiązują do tego tematu :
z 22.04.2015 r. "Pułapka politycznej poprawności" .... o żydowskiej specyfice
z 18 i 27.10.2014 r. "Bo to co nas podnieca, to się nazywa kasa"
z 2.11.2014 r. "Bo to nie tak miało być"
z 19.11.2014 r. "Okiem astrologa- Rzeczpospolita czy układ zamknięty"
z 22.11.2014 r. "Po nitce do kłębka"


środa, 24 stycznia 2018

Polskie "Tomorrow belongs to me"


Kosmiczne gry ponownie pokazują, że wszystko już kiedyś było.
Zachęcam więc do ponownego przeczytania mojego postu z 30.06.2016 "Tomorrow belongs to me" - już niedługo tranzytujący Uran wejdzie na pozycję natalnego Słońca w horoskopie A. Hitlera i może uchylić wieko trumny tego osobnika - demony ożyją. 
Przywołuję ponownie /linki, które zamieszczam, niestety rozwiewają się niczym mgła/ legendarną już scenę z filmu Boba Fosse'a "Kabaret" *** .... i zadaję pytanie, jak długo będziemy uważali, że takich jak "ci z filmu" można ukrócić ?
Pamiętajmy, że "oni" także odwoływali się do Boga, honoru i ojczyzny. "IZMY" to nic dobrego i wszystkie one zaczynają się od ..... wielkich słów.
Ktoś, kto widzi swój ród, sektę, ojczyznę, kościół, wodza, guru, partię, organizację itp. a nie widzi CZŁOWIEKA jest tylko o krok od szaleństwa a niekiedy .... już ten krok zrobił.
Póki co, łaskawy Saturn z pierwszych stopni Koziorożca pokazuje nam to, na co powinniśmy zwrócić uwagę i znacząco kiwa głową /zupełnie jak Joel Grey, który wcielił się w rolę konferansjera w "Kabarecie"/. Cierpliwy Saturn ostrzega i pokazuje ale jego cierpliwość ma granice .... później zmruży oczy i powie .... niech się dzieje.
"To nagłym, to wolnym ruchem,
Kręcę gwiazdy moim duchem.
Milijon tonów płynie; w tonów milijonie
Każdy ton ja dobyłem, wiem o każdym tonie;"
Chyba nadszedł czas aby "rozsiewacze" nacjonalistycznych idei rozpadli się w proch .... ich czas się skończył.

wtorek, 23 stycznia 2018

Uran - pajęcza sieć


Uran jest niczym pajęcza sieć. Ma tendencje do rozrastania się i tworzenia nowych powiązań i .... w pewnym momencie oplata nas jak kokon.
Jeśli Uran jest dobrze aspektowany to dostarczy nam bardzo dużo impulsów mentalnych, które prowadzą do poszukiwania "nieznanego", szerokich zainteresowań w różnorakich dziedzinach, rozwoju intelektualnego itp.
Negatywnie aspektowany Uran to niemożność poradzenia sobie z dużą ilością impulsów mentalnych lub nieumiejętność wychwytywania ich. Często zaznacza się także nieumiejętność wyciągania wniosków z obserwacji świata zewnętrznego. Negatywny Uran to także np. brak zrozumienia czytanego tekstu, niemożność skupienia się, wewnętrzny przymus szukania kontaktów towarzyskich.
Uran jest bardzo ekspansywny i na ogół trzeba go "trzymać w cuglach" - adresy, telefony, znajomi, sąsiedzi, informacje, plotki, fake newsy rozrastają się niekiedy w absurdalny sposób.
Należy być niezwykle ostrożnym w tej materii "bo nie ludzie słowa ale słowa ludzi niosą" ****.
Urana można powiązać z chorobami cywilizacyjnymi takiego typu jak alergie, stany astmatyczne, lęki, depresje, schorzenia psychosomatyczne /posadowienie w znaku Panny, negatywne aspekty z Plutonem, uszkodzenie planet w znaku Panny/.
Nieharmonijny Uran w horoskopie wskazuje na niesprzyjające nam układy środowiskowe /znajomi, sąsiedzi, rodzeństwo, dalsi krewni itp./.

Kiedy Uran przemieszczał się przez znak Barana popularnym stało się selfie - "popularyzacja" siebie samych i tego jak się nam miło żyje /zagrał trygon Baran-Lew/.
Uran w Byku także będzie chciał dokonać prezentacji ale zaznaczy się trygon Byk-Panna, dodatkowo wspierany przez Saturna w Koziorożcu.
Być może zaczniemy popularyzować nasze dokonania, naszą pracę, nasze materialne dokonania, nasz stan posiadania,  Być może śliczne mordki i seksowne udka zostaną zastąpione przez zdolne i pracowite dłonie, pomysłowe rozumki i karty kredytowe. Powiedzenie "po owocach ich poznacie" stanie się szczególnie aktualne.
Kiedy Uran wejdzie po 2020 r. w układy nieharmonijnie /tranzyty ze strony Wodnika/ może nastąpić znaczące "skrzywienie" impulsów uranicznych i będziemy przymuszani aby zaprezentować nasz stan posiadania i nasze twórcze możliwości.
_____________________________________
Przy okazji dalszego rozważania wpływów Urana, pojawiły się dodatkowe prognozy :
- możliwe sukcesy polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Rosji /historyczne nawiązanie do 1973 i 1974 r./
- zaistnienie podstaw do zmian konstytucyjnych i zmian samorządowych /w Polsce/
- stworzenie nowej jednostki wojskowej do tzw. zadań specjalnych lub do działań poza granicami Polski
- Kościołowi mogą zostać przekazane /w sposób pokrętny/ nieruchomości lub środki finansowe /w Polsce/
- w Chile i w Argentynie możliwe bardzo istotne zmiany społeczne i polityczne /możliwa ingerencja USA/
- na świecie możliwość ataków na organizacje/grupy żydowskie ; możliwe starcie Izrael - państwa arabskie
- zmiany na rynku ropy naftowej
- aktywizacja palestyńskich grup terrorystycznych
- w Grecji prawdopodobne jest nieszczęśliwe zdarzenia na dużą skalę
- Sztokholm ??
- gmach opery w Sydney ??
- most Bosforski w Stambule ??
- nowe lub stare kłopoty Donalda Trumpa lub/i ewentualnie nowa polityka amerykańskiej administracji
_____________________________________
Dziękuję za komentarz do postu " Polska w 2018 roku".
Niestety omówienie wszelkich astrologicznych niuansów lub zdarzeń jest nierealne, zawsze pojawi się jakieś niedopowiedzenie.
Posiadam niestety jeden mózg, parę rąk z dziesięcioma paluszkami i ..... wieczność. 
Wieczność jest najważniejsza i być może za jakieś .... 155 lat uzupełnię moje niedoróbki lub co nieco zweryfikuję przekaz.
Lilith i węzłów księżycowych nie omawiam - są symbolicznie związane z położeniem Księżyca i moim zdaniem lepiej koncentrować się na zrozumieniu jego znaczenia w horoskopie. Ale to jest moja opinia ... i tylko moja. Nie jest wykluczone, że w przyszłości takie podejście zmieni się .... może ?
Natomiast o znaczeniu tranzytu Marsa w obszarze 29 stp. Koziorożca - 10 stp. Wodnika, napiszę niebawem.
Krzyż w horoskopie Donalda Tuska jest elementem, który jest wpisany w jego życie niczym genotyp. On funkcjonuje poprzez ten układ, jest dla niego normalnością. Moment, kiedy istotna planeta tranzytująca wchodzi w koniunkcję z jakimś "ramieniem krzyża" może ten układ napinać i pokazywać najistotniejsze problemy-decyzje w życiu człowieka. W najbliższym czasie będzie to Uran tranzytujący Słońce. Jednak jeszcze ciekawszym jest układ, kiedy ciężkie planety wchodzą w trygony z "ramionami krzyża" - wtedy następuje szczególna dynamika rozwoju zdarzeń. Tak było kiedy w 2007 r. /na jesieni/ Saturn wszedł do znaku Panny i utworzył trygon z natalnym Słońcem D. Tuska i jest tak obecnie, kiedy Saturn w Koziorożcu robi trygon ze Słońcem.
O kwadraturowych aspektach Urana /szczególnie ze Słońcem i Saturnem/ można powiedzieć, że "nie ma tego dobrego co by na złe nie wyszło" .... taka ironia losu.
Uran /tranzytujący/ w znaku Byka, który robi kwadraturę do natalnego Urana, może pokazać perturbacje, które dotykają środowisko D. Tuska /np. całkowity rozpad PO i stworzenie nowej organizacji, mogą także nastąpić istotne przekształcenia organizacyjne/.
A premier B. Szydło i tranzyt Urana przez natalne Słońce /24 stp. Barana/.... tak jak napisałam - Uran potrafi wynieść ale także pociągnąć w dół.
Mam nadzieję, że mój blog /mimo różnego typu uogólnień czy niedokładności/ jest inspiracją aby pochylić się nad tym, co niebo nam przekazuje. Każdy człowiek może zwrócić uwagę na inne kwestie ponieważ skupia się na czymś innym /to tak jak z oglądaniem zdjęcia - każdy zauważy coś innego /.

wtorek, 16 stycznia 2018

Uran w Byku


Bardzo istotną zmianą na mapie nieba, w 2018 r., będzie ingres Urana w znak Byka.
Uran wejdzie w znak Byka 15 maja 2018 r., przejdzie zaledwie 2,5 stopnia tego znaku a następnie wejdzie w retrogradację /8 sierpnia 2018 r./ i 7 listopada powróci do znaku Barana. Uran pożegna 2018 rok w 29 stp. Barana.
Uran w 2018 r. stworzy bardzo silny ziemski trygon z Saturnem /3 stp. Byk-Koziorożec/. Układ wystąpi pomiędzy 15 sierpnia a 15 września.
Drugim istotnym aspektem jest półkwadratura Uran-Neptun /zaznacza się przez cały rok/.

Uran reprezentuje wpływy zewnętrzne, rozwijający się świat nowych technologii, globalizację, system ocen i zasad w zmieniającym się świecie. Związany jest z telefonią, internetem i satelitami. Uran to także nowe pomysły i konieczność nieustannego uczenia się. Uran to także nagłówki prasowe, wizerunek medialny, oszczerstwo, plotka lub popularny "fake news".
Uran swoimi "korzeniami" sięga do znaku Bliźniąt i z tego względu związany jest z handlem, transportem, informacją, prasą, inwigilacją, szpiegostwem. Uran opiniuje i ocenia a niekiedy wręcz narzuca swoje zasady. Uraniczne zasady związane są z materialnym światem, który jest regulowany przez człowieka /miary, wagi, czas, kalendarz, system monetarny, dobre-złe, ładne-brzydkie itp./ i nie mają nic wspólnego w tzw. wyższymi zasadami, które związane są z prawami naturalnymi /tymi zasadami reguluje Merkury i znak Strzelca/. Zasadami związanymi z Uranem interesują się media /często brukowce/ a zasadami związanymi z Merkurym raczej filozofowie. Niemniej obydwa zbiory zasad cieszą się wielkim zainteresowaniem naukowców. Merkury i Uran stanowią symboliczną podstawę rozwoju myśli naukowej.
Przed wiekami, Uran, związany był z budową statków i wielkimi odkryciami geograficznymi, później z "koleją żelazną", silnikiem spalinowym, telegrafem, lotami w kosmos, przesyłami dźwięku i obrazu, statkami powietrznymi, komputerem, radiolokacją, siecią satelitarną, stacjami kosmicznymi itp. Być może, kiedy Uran w 2026 r. wejdzie w znak Bliźniąt otworzy się świat bardzo dalekich podróży kosmicznych, podróży w czasie lub mentalnego porozumiewania się.
Uran pełnię swojej potęgi demonstruje w znaku Ryb - staje się wyznacznikiem wolności i jednocześnie największym jej zagrożeniem. Uran jest niczym "oko wielkiego brata" lub sieć gigantycznych połączeń, oplatających kulę ziemską. Sieci te ograniczają a jednocześnie pozwalają "iść z duchem czasów" /cokolwiek to znaczy/.
Nie przypadkiem, Uran w horoskopie USA posadowiony jest razem z Marsem, w znaku Bliźniąt i nie przypadkiem, w lutym 2004 r. rozpoczął działalność serwis społecznościowy "Facebook", dokładnie w czasie, kiedy nastąpił ingres Urana w znak Ryb.

Znak Byka jest podstawą-bazą naszego materialnego świata. To jest nasz stan posiadania, możliwości tworzenia materii, pomost pomiędzy tym czego dokonaliśmy a tym co jeszcze możemy zrobić. To także symbol początku planety Ziemia.
Uran w Byku prawdopodobnie dokona nagłych i niespodziewanych zmian w tym zakresie a świat materii, który nas otacza mocno zachwieje się.
Ostatni tranzyt Urana przez znak Byka odbywał się w latach 1935-44 i był jednocześnie czasem żniw wielkiego kryzysu, 2-giej wojny światowej, niebywałego rozwoju technologicznego /np. bomba jądrowa/ i czasem powstania nowego układu sił politycznych i militarnych.
Wcześniejszy tranzyt Urana miał miejsce w latach 1850-59 i także związany był z daleko idącymi zmianami /boom przemysłowy, ekspansja amerykańsko-żydowskiego kapitału, powstawanie wielkich korporacji amerykańskich, amerykańskie ingerencje w rejon Pacyfiku itp./
A jeszcze wcześniej .... to tranzyt Urana w Byku w latach ok. 1765-73 .... czyli wyrasta "wielki imperator" za oceanem a euroazjatyckie potęgi dzielą "maluczkich" i całkowicie podporządkowują.


Uran najtrudniejsze konfiguracje tworzy z Marsem i Plutonem. Mars i Pluton reprezentują naszą wewnętrzną i cielesną wolność a Uran to technologie, które opanowują świat. Symbolem takiego planetarnego zwarcia będzie wojna z maszynami, świat, którym zawładnęły maszyny - odsyłam do filmu "Matrix" /rodzeństwo Wachowscy mają wyśmienicie nakreślony ten problem w swoim horoskopie : Larry w znaku Panny ma Marsa, Urana i Plutona a Andy, Urana i Plutona /prawie w koniunkcji/ także w znaku Panny. Przypominam jednocześnie, że Mars i Uran /w dość dużym zbliżeniu/ występują w horoskopie USA.
Uran to także znakowanie, piętnowanie, wyszczególnianie /odpowiedni strój lub insygnia władzy, oznaczenia zakonne, znaki masońskie, znaki w obozach koncentracyjnych, piętna wypalane niewolnikom, obowiązek noszenia gwiazdy Dawida w okresie faszyzmu itp./.

Uran w znaku Byka bardzo lubi wywracać znany nam świat do góry nogami. Potrafi zrobić bardzo duży raban bo przecież już za około 9 lat wejdzie do znaku Bliźniąt i zaprezentuje ..... nowy porządek świata. Uran uważa, że wszystko mu wolno i nic go nie ogranicza  *** - rżnie przysłowiowego "głupa", z nikim się nie liczy, wchodzi gdzie chce, robi co chce i jedyne co w tej sytuacji można zrobić to powiedzenie ..... spieprzaj dziadu. .... ale może trzeba będzie się przyzwyczaić, że zgodnie z nowymi pomysłami Urana, nasze zwyczaje i zasady będą musiały się zmienić. Przyjdzie czas uczenia się nowych rzeczy.

Uran w ziemskim trygonie do Saturna tworzy bardzo dużą moc sprawczą, tak dla siebie jak i dla Saturna. Moc sprawcza może być osłabiana przez Jowisza tworzącego półkwadraturę z Saturnem.
Uran w półkwadraturze z Neptunem wnosi ograniczenia wolności grupom społecznym, organizacjom, stowarzyszeniom, rodzinom, grupom religijnym.


Czego możemy się spodziewać ze strony "urokliwego" Urana ?
- mocny ziemski trygon z Saturnem może skutkować gwałtownymi erupcjami wulkanów i trzęsieniami ziemi.
- intensywne działania USA i Rosji na Pacyfiku /historycznie zaznaczają się traktaty o handlu Japonia-USA z 1853 r. i Japonia-Rosja z 1855 r./.
- antyzachodnie rewolty na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej /historycznie zaznacza się powstanie Mahdiego z 1881 r./.
- ingerencja USA w sprawy krajów Ameryki Południowej i Środkowej.
- niepokoje w Chinach /historycznie zaznacza się powstanie tajpingów w 1851 r./.
- może pojawić się ponownie problem "krymski" /historycznie zaznacza się Wojna Krymska z 1853 r./.
- w USA, partia republikańska może przejść transformację.
- tendencja do dalszego i bardzo mocnego rozbudowywania się systemu korporacyjnego.
- zamachy, próby obalenia lub inne nieszczęśliwe wydarzenia przywódców państw /historycznie zaznacza się Rosja i Wlk. Brytania/.
- !!! mocna ekspansja amerykańsko-żydowskiego lobby /tradycyjnie dotyczyć będzie prawdopodobnie gospodarki i finansów/ .... możliwe antysyjonistyczne rozruchy na tym tle.
- negatywne wydarzenia w Krakowie /pożar, wybuch, gigantyczny smog/.
- możliwe ognisko epidemiologiczne w centralnej Polsce /lub coś co można określić jako "zaraza"/.
- !!! tworzenie się nowych organizacji, partii i stowarzyszeń, które będą się przeciwstawiać wyzyskowi i nierówności społecznej /historyczne odniesienie do filozofii Marksa i Engelsa i do Międzynarodówek *** .... to nie żart .... czara goryczy może się przelać a i następni do rządzenia światem już przebierają nogami. Istnieje możliwość powiązania tych ruchów z imigrantami i mniejszościami seksualnymi.
- powinno objawić się jakieś polskie osiągnięcie w dziedzinie energetyki /lub coś pokrewnego/
- duże przedsięwzięcie gospodarcze w Warszawie lub okolicach /historyczne odniesienie do powstania zakładów Lilpopa w 1854 r./
 * Warto odwiedzić Podkowę Leśną i Brwinów /pod Warszawą/, które były "oczkiem w głowie" rodziny Lilpopów. Zaprawdę, warto - w Brwinowie "pyszna cukiernia" u Jarzyny a w Podkowie Leśnej bardzo ciekawy kościół z najprawdziwszymi pawiami, starodrzew, perły architektury, klub jeździecki i muzeum Iwaszkiewiczów w Stawiskach. Miejsce, gdzie czas się zatrzymał .... później jeszcze tylko mały skok do Milanówka .... bo tam też cudnie *** . Te miejsca zdecydowanie nie współgrają z "międzynarodówkami".
- !!! zmiany, perturbacje w dziedzinie własności, dysponowania własnością, dysponowania dobrem wspólnym. Różnego rodzaju zaburzenia mogą dotyczyć dostępu do pieniędzy, zmian kursów walutowych, destabilizacji giełdowych itp. Z drugiej strony jest to wyśmienity czas dla spekulantów i wytrawnych giełdowych graczy.
- ??? most Brookliński w Nowym Jorku ???
- ??? katedra w Rouen ???
- ??? Chorwacja ???
- możliwa jest także jakaś drobna "wyprawa krzyżowa".
- niejasno prezentuje się układ Europa-Turcja-Rosja .... możliwość skonfliktowania /może się objawić trudna sytuacja Polski, która będzie miała kłopot z zajęciem stanowiska/.
- północna Europa - zagrożenia, konflikty.
- Austria prawdopodobnie zaprezentuje ostrą/negatywną politykę wobec imigrantów.
- możliwość działań obcych wojsk na terenie Polski /"niby" ochrona/.
- ??? wolne miasto Toruń, ekstrawagancje toruńskie, toruńscy pomazańcy ???
- w Polsce może zmienić się pieniądz - być może nie chodzi np. o "euro" ale o wygląd banknotów czy monet. A może pojawi się np. nowy banknot z Kaczyńskim w koronie albo ... Chrystusem ... też w koronie
- polska polityka będzie historyczną mieszanką : targowica+sejm czteroletni+sejm reptinowski+ konfederacja barska+sejm rozbiorowy+okrągły stół+obiad drawski+liberum veto+wolna elekcja+kilka powstań.

Sama jestem zadziwiona ... ale to wszystko zaznacza się w wyniku przemieszczenia się Urana przez ... zaledwie 2.5 stopnia znaku Byka !!!
Oczywiście nie wszystkie one muszą objawić się w roku 2018, jednak pewne przebłyski i zapowiedzi nastąpią.

czwartek, 4 stycznia 2018

Polska w 2018 roku


Prognozę dla Polski na 2018 r. opieram na horoskopie wyjściowym, tzw. przysięgowym i solariuszu do tego horoskopu :
- horoskop przysięgowy .....  22.12.1990, godz. 12, Warszawa
- solariusz na 2018 r. ..... 22.12.2017, godz. 1:30, Warszawa

*****

1. Solariusz przedstawia obraz energetyczny dla Polski w okresie 22.12.2017 - 21.12.2018

2. Słońce znajduje się w 1 stp. Koziorożca i jest w ścisłej koniunkcji z Saturnem. Należy także zaznaczyć, że znajduje się w 3-cim domu horoskopowym Solariusza.
Słońce tradycyjnie reprezentuje głowę państwa, jednak po katastrofie w Smoleńsku /nowe wybory i przysięga w innym terminie/ jego funkcje zostały zdegradowane. Działania Andrzeja Dudy zasiadającego na urzędzie Prezydenta RP wskazują, że Słońce w horoskopie Polski zgasło .... po prostu totalne zaćmienie.
Symboliczne zaćmienie bardzo wiele mówi o kondycji narodu i państwa. Brak Słońca powoduje całkowitą ciemność i trudno odnaleźć jakikolwiek punkt odniesienia - 38 milionów ludzi krąży w ciemności i próbuje porządkować swój świat.
Słońce i Saturn to jak dwie strony medalu, coś za i coś przeciw. Obecna w Solariuszu koniunkcja tych planet, ścisłe powiązanie Saturna z 8-mym domem oraz usytuowanie ich w 3-cim domu może wskazywać na ...... śmierć prezydenta. Oczywiście w takiej sytuacji nie można wykluczyć fizycznej, realnej śmierci /w Solariuszu 2009 r. zaznaczona była kwadratura Słońce-Saturn/ jednak bardziej prawdopodobna wydaje mi się całkowita i ostateczna śmierć urzędu prezydenta /głowa państwa wybierana w wyborach bezpośrednich, osoba reprezentująca Polskę "na zewnątrz", zwierzchnik sił zbrojnych/.

3. Planeta Wenus symbolizuje cele państwa /strategie, konstytucja, ustrój/ i znajduje się w 26 stp. Strzelca. Wenus podąża /symbolicznie/ do koniunkcji ze Słońcem i około końca kwietnia przyniesie informacje o tych zmianach.

4. Planeta Wenus jest w trygonie do Urana /25 stp. Barana/ i wskazuje to, że impulsy do zmian ustrojowych płyną z państw obcych, opartych na politycznych, gospodarczych i finansowych systemach korporacyjnych. Państwa te a być może także organizacje ponadnarodowe mają związek z tzw. nowym porządkiem świata. Uran, wchodząc w znak Byka w sposób symboliczny i realny stworzy trygon ze Słońcem i Saturnem - nastąpi to w pierwszej połowie czerwca. Układ się zamknie i w ten sposób struktury państwa zostaną całkowicie podporządkowane interesom zewnętrznym.
Układ uraniczny może okazać się niezmiernie zaskakujący w dalszej polityce - Uran stworzy koniunkcję ze Słońcem w horoskopie Donalda Tuska /taka koniunkcja potrafi bardzo wysoko wynieść człowieka ale równie boleśnie pozbawić zaszczytów/. Okres, kiedy tranzytujący Uran przechodził przez natalne Słońce w horoskopie Hitlera, to czas największych osiągnięć tego pana. W czasie tranzytu Urana przez natalne Słońce Beata Szydło została premierem. Uran w horoskopie J. Kaczyńskiego stworzy także bardzo kontrowersyjne układy i może to oznaczać moment zwrotny w jego życiu - Kaczyński przestanie być potrzebny, jego działania stracą sens.
Przewiduję, że za około przełomu kwiecień-maj Wenus "wypowie się" w kwestii nowej konstrukcji państwa polskiego.

5. Merkury /14 stp. Strzelca/, który symbolizuje rząd czyli władzę wykonawczą pozostaje w kwadraturze do Neptuna /12 stp. Ryb/, który symbolizuje wspólnotę narodową.
Jak już niejednokrotnie wspominałam kwadratura Merkury - Neptun przynosi kłamstwo.
Innymi słowy rząd kłamie a dotyczy to przede wszystkim wprowadzanego prawa, które ma ograniczyć wolności osobiste, wolność w dysponowaniu stanem posiadania oraz wolność w samostanowieniu o sobie wspólnoty narodowej. Pierwsze doświadczenia przyjdą już w połowie lutego. W połowie maja, w połowie sierpnia i we wrześniu premier i rząd mogą się znaleźć w tarapatach.

6. Pluton /19 stp. Koziorożca/ symbolicznie stworzy kwadraturę do Urana /25 stp. Barana/ i niestety w tym momencie znajdzie się w 4-tym domu Solariusza. Symboliczny Pluton tym samym wejdzie w koniunkcję z natalnym Saturnem /25 stp. Koziorożca/ w horoskopie Polski. Układ ten może oznaczać siłowe rozwiązania w stosunku do ruchów opozycyjnych, działania militarne na terenie Polski mające przeciwdziałać ingerencji innych państw lub uspokojenie konfliktów wewnętrznych /raczej zaplanowany teatr niż realne zagrożenie/, intensywną propagandę powodująca destabilizację.
Ta energia zademonstruje się we wrześniu.

7. Szczególną uwagę należy zwrócić na pozycję Księżyca /11 stp. Wodnika/, który reprezentuje społeczeństwo oraz wizerunek na świecie. Księżyc jest w kwadraturze do Marsa i Jowisza w Skorpionie. Wskazuje to na zaistnienie jeszcze głębszego podziału społecznego i upadek demokracji - kiedy uściśli się aspekt kwadratury ze strony Marsa /około ostatniej dekady marca/.
Wskazuje to także na niezadowolenie społeczne, rozczarowanie społeczne - kiedy uściśli się aspekt kwadratury ze strony Jowisza /przełom kwiecień-maj/. Może być to czas ograniczeń finansowych i utraty perspektyw przez społeczeństwo. Wizerunek Polski może jeszcze bardziej ucierpieć.

8. Przesuwający się Jowisz na pozycję 20 stp. Skorpiona stworzy koniunkcję z natalnym Plutonem w horoskopie Polski i może oznaczać całkowite pozbawienie apolityczności wojska oraz innych służb mundurowych. Zdarza się, że tego typu koniunkcja przynosi zamach stanu, stan wyjątkowy lub władzę generałów.

9. Tranzyt retrogradującego Marsa pomiędzy 29 stp. Koziorożca a 10 stp. Wodnika nada prawie wszystkim trudnym aspektom jeszcze większą dynamikę.

Podsumowując:
Będzie to trudny rok dla Polski. Nasz kraj jest wykorzystywany przez mocarstwa z racji swojego położenia geograficznego /tak było zawsze/ i z racji wielkich zmian geopolitycznych. Odpowiedzialność za nierozsądne decyzje polityczne spada na wszystkich polityków i wszystkie opcje polityczne.
Odpowiedzialność za umożliwienie sprawowania rządów przez nieodpowiedzialnych polityków spada na społeczeństwo. Horoskop natalny Polski i solariusz pokazują, że całą odpowiedzialnością obarczone zostanie społeczeństwo i ono poniesie konsekwencje.
Zmienia się ustrój i struktura państwa.
Istnieje dosyć duże prawdopodobieństwo, że w stosunku do osób, które obecnie przeprowadzają te daleko idące zmiany zostanie zastosowana funkcja "delete" ale będzie to chyba jedyny pozytywny aspekt tych wydarzeń.

Na wydarzenia w Polsce należy spojrzeć przez pryzmat energii, o których pisałam w poprzednim poście. Wtedy można zauważyć, że jesteśmy świadkami "teatru", który ma przynieść określone rezultaty. Polska w tym teatrze jest postacią drugoplanową ale ..... nawet aktorzy drugoplanowi otrzymują Oskary.
A problemy ..... problemy są po to aby je rozwiązywać .... niekiedy bez końca.

******