poniedziałek, 29 czerwca 2015

Porozmawiajmy o Plutonie, cz.7


Pluton w horoskopie państwa.
Jak już wcześniej pisałam, Pluton w horoskopie państwa pokazuje instytucje chroniące państwo i jego obywateli. Mamy więc policję, służby miejskie, straż graniczną, straż pożarną, różnorakie służby specjalne i tajne, służby kontroli skarbowej, najwyższe izby kontroli itp.
Pluton pokazuje raczej te instytucje, które działają w obrębie granic państwowych /lub nie przyznają się do przekraczania granic jak np.wojskowe służby informacyjne, agenci tajnych służb, szpiedzy, wojskowe jednostki specjalne, które działają w warunkach tajności/.
W dzisiejszym świecie zmienia się w bardzo istotny sposób patrzenie na wojsko - mówi się o organizowaniu armii w celach obrony i ochrony a sojusze wojskowe także określane są jako obronne. W związku z tym planeta Pluton staje się powoli symbolem armii i sojuszy wojskowych /wcześniej był to raczej Mars, ale on był ekspansywny - zdobywał, najeżdżał, brał w posiadanie ............ teraz prowadzi się wyłącznie wojny z myślą o pokoju .............. no cóż, narracja jest często istotniejsza niż prawdziwe zamiary/.
Pluton w harmonijnej konfiguracji z innymi planetami objawi właściwy obraz tych wszystkich służb działających zgodnie z prawem i z pożytkiem dla państwa i dla obywateli.
Pluton uszkadzający planety tworzy zdegenerowane tkanki na organizmie państwa niczym tkanki nowotworowe.
Początkowo są one niewidoczne, trwa to dłużej lub krócej - na ogół tranzyt Saturna przez horoskopowego Plutona pokazuje z czym mamy do czynienia.
Klasycznym, negatywnym objawem nieharmonijnego Plutona w horoskopie państwa są mafie, układy mafijne, przestępczość zorganizowana, przestępczość urzędników państwowych, itp.
w Pannie
Układy mafijne przejmują siłę roboczą, zakłady produkcyjne, miejsca użyteczności publicznej
w Wadze
Układy mafijne wnikają w struktury społeczne państwa /parlament, rząd, prezydent, samorząd terytorialny/, często ingerują w wyniki wyborów.
w Skorpionie
Układy mafijne wnikają w struktury policyjne, wojskowe, agenturalne. Przejmują kapitał, bankowość oraz rynek surowcowy - powstają oligarchie. Wpływy mafii sięgają także do organizacji kościelnych.
w Strzelcu
Mafie przejmują dziedziny związane z prawodawstwem, sądami i prokuraturą. Tu także może występować ingerencja w kościoły - jednak bardziej w wysoko postawionych hierarchów niż całą organizację kościelną.
w Koziorożcu
Mafia oddziałuje na rynku medialnym /tv, prasa/ oraz w internecie i rynku usług telekomunikacyjnych.
w Wodniku
Mafia wnika w międzynarodowe organizacje typu ONZ czy Unia Europejska, Tworzy się gigantyczna mafijna organizacja o zasięgu światowym, która narzuca wymyślone przez siebie widzenie świata /np. NWO - Nowy Porządek Świata/.
w Rybach
Mafia tworzy niewolnictwo.
Jest to bardzo niebezpieczny czas ponieważ występuje wyjątkowa podatność na podporządkowanie się zasadom narzucanym przez organizacje mafijne.Mafie występują w roli kolonizatorów.
w Baranie
Mafia kreuje ludzkie myślenie - pragnienia, marzenia, potrzeby.
w Byku
Systemy mafijne zawłaszczają cudzą własność, złoża naturalne oraz to wszystko co stanowi własność ogólnoludzką /lasy, rzeki, morza, powietrze, kosmos/.
w Bliźniętach
Mafia tworzy system wartościowania. Np. może nastąpić całkowita deprecjacja złota przy jednoczesnym windowaniu wartości ............... ha! ha! ........ pustych puszek po piwie.
Zdrowe i sprawne ciało może stać się zupełnie niepotrzebnym produktem a jedynie będzie się liczył sprawny mózg /albo odwrotnie, w zależności od potrzeb/.
w Raku
Powstają mocne struktury mafijne : klany, rodziny /np.mafijne rody sycylijskie/, zbrodnicze państwa /np.faszystowskie Niemcy czy ISIS/.
w Lwie
Mafia zarządza dziedzinami życia, które służą rozrywce  /np. kasyna, domy publiczne, imprezy sportowe, parki rozrywki itp/.niedziela, 28 czerwca 2015

Porozmawiajmy o Plutonie, cz.6


Pluton w znakach zodiaku
Prognozowanie o wpływach Plutona w dalszych znakach zodiaku jest niezmiernie trudne. Pluton to energia transformująca się, przystosowująca do warunków jakie napotka po drodze.
Warunki te zostaną stworzone między innymi przez tranzyty Urana i Neptuna, więc dopiero obserwacja zmieniającej się rzeczywistości pod wpływem tych planet da pełen obraz sytuacji.
Do znaku Ryb planeta Pluton wejdzie w 2045 r. /a ostatnio była tam w początkach XIX wieku/ więc biorąc pod uwagę intensywność zmieniającego się świata, pewne rzeczy są trudne do wyobrażenia.
Można raczej mówić o opowieści science-fiction niż o prognozie astrologicznej.
Napiszę więc jedynie o pewnych tendencjach jakie może zademonstrować.

w Rybach
Zrodzi się olbrzymia potrzeba totalnej wolności. Napędu do życia będzie człowiek poszukiwał w poczuciu całkowitej wolności - szczególnie mentalnej i duchowej. Może to być czas, kiedy ludzkość zatopi się całkowicie w śnie o "życiu bez ograniczeń".
Potrzeby biologiczne będą więc prawdopodobnie zaspakajane poprzez wirtualną rzeczywistość. Świat fizycznych doznań zostanie zastąpiony przez doznania wynikające z impulsów jakich będzie poddawany mózg /różnego typu urządzenia, specyfiki chemiczne itp/. Już w obecnym czasie mamy z tym do czynienia ale za około 30 lat będzie to prawdopodobnie norma, standard - inaczej nie da się żyć.
Z jednej strony może obowiązywać zasada "róbta co chceta" a z drugiej strony o potrzebach i możliwościach ich zaspakajania będzie decydował "wielki brat" /ten, który objawi się przy tranzycie Plutona przez Wodnika/.
w Baranie
Przypuszczam, że będzie to przełom w pracach nad ludzkim mózgiem, pamięcią, marzeniem sennym czy możliwościami abstrakcyjnego myślenia. Być może czas na naukowe wyjaśnienie podświadomości czy nadświadomości . Prawdopodobnie pojęcie duszy także znajdzie swoje naukowe uzasadnienie.
Jednocześnie będzie to czas rozwoju sposobów manipulacji ludzkim mózgiem.
Czas tworzenia się "nowego człowieka", prawdopodobnie zostaną odnotowane istotne zmiany anatomiczno-fizjologiczne w odniesieniu do człowieka żyjącego 250 lat wcześniej.
w Byku
Człowiek biologiczną satysfakcję będzie czerpał z możliwości nowych form panowania nad Ziemią a także panowaniem w kosmosie. Może nastąpić nowy przełom technologiczny oraz etap przystosowania do życia na innych planetach. Akt stworzenia świata może zostać precyzyjnie wytłumaczony przez naukę.
w Bliźniętach
Fizyczność człowieka będzie traktowana jako dobro najwyższe. Może nastąpić powrót do czasów segregacji ze względu na rasę oraz niszczenie jednostek żywych, które oceniane są jako "odbiegające od ideału". To prawdopodobnie także czas kiedy "produkowanie" ludzi na zamówienie stanie się obowiązującą formą reprodukcji. Człowieka z Plutonem w Bliźniętach bardzo dobrze scharakteryzuje powiedzenie : "Jestem piękny, mądry i wspaniały i ........... sam to wszystko wymyśliłem".
w Raku
Ostatni raz Pluton był tam w okresie 1910 - 1939 - okres wojen światowych i powstanie państwa komunistycznego.
Przynosi potrzebę biologicznego utożsamiania się z rodziną, narodem lub cywilizacją. To utożsamianie staje się warunkiem biologicznego istnienia. Może około 2150 r. przynieść "wojnę światów".
Człowiek z Plutonem w znaku Raka bardzo mocno utożsamia się z rodziną, ze swoim pochodzeniem.
Jest często bardzo podobny do ojca lub matki. Jest bardzo mocno związany ze zwyczajami i różnego typu zachowaniami wyniesionymi z domu rodzinnego.
W wyjątkowym stopniu dotykają go choroby genetyczne. Do fizycznej egzystencji potrzebna jest mu rodzina /lub ludzie, których postrzega jak rodzinę/. Trwała emigracja może spowodować choroby, nieszczęścia lub przynajmniej odpływ sił życiowych i zadowolenia z życia.
Plutona w Raku ma np. Roman Polański /i proszę pamiętać, że urodził się w Paryżu/. Jego horoskop jest wręcz podręcznikowym przykładem jak emigracja może zmieniać życie człowieka.
w Lwie
Ostatni raz Pluton gościł tam w latach 1939-1957.
To czas budowania "od nowa" struktur państwowych, ustalanie stref wpływu przez wielkich, tego świata.
Czas tzw. urządzania się aby było ............... jak najlepiej.
Człowiek swoje życiowe siły czerpie przede wszystkim korzystając z przyjemności materialnego świata.
Lubi przyjemności i nie lubi kiedy ktoś lub coś pozbawia go tego stanu.
Człowiek ma tendencję do wymuszania  błogostanu i ukojenia na innych żywych istotach /ludzkich i nie tylko/. Wykazuje także chęć tworzenia czegoś aby było ................. miło.
Pluton w Lwie może pokazywać możliwości prokreacyjne, kochanka/kochankę, możliwości w grach hazardowych, korzystanie z agencji towarzyskich i miejsc uciech ......... łącznie z wesołymi miasteczkami.
Może pokazywać ludzi, którzy eksponując swoją fizyczność i umiejętności dają innym radość - np. pokazy umiejętności w tv, cyrkowcy, mimy, niektórzy aktorzy, itp.

czwartek, 25 czerwca 2015

Porozmawiajmy o Plutonie, cz.5

Pluton wędrując po zodiaku nadaje znakom pewne elementy przyrodnicze. Symboliczne znaczenie znaków zodiaku staje się bliższe człowiekowi, jest bardziej zrozumiałe bo jest "biologiczne", konkretne i namacalne..
Myślę, że pod wpływem plutonicznych energii nadawano nazwy znakom zodiaku.

Położenie planety Pluton w znakach zodiaku

w Pannie /położenie wyjściowe, klasyczne/
Można o nim powiedzieć - "jak na górze tak na dole", zbiera kosmiczną energię i pokazuje ją w formie biologicznego istnienia
Zapewnia dobrą kondycję fizyczną oraz umiejętność współistnienia z przyrodą. Człowiek dobrze gospodaruje swoją energią, potrafi pomagać oraz bez większych problemów pomoc otrzymuje /szczególnie dotyczy to typowych zawodów wspomagających codzienne życie/. Często też przynosi pracę w zawodzie wspomagającym /pielęgniarka, nauczyciel, fryzjer, ogrodnik, hodowca, masażysta itp./
Jeśli Pluton ma nieharmonijne aspekty z innymi planetami następują utrudnienia i przeszkody.
w Wadze
Człowiek szuka "napędu do życia" w partnerstwie, w kontaktach z ludźmi. Osoby pomagające znajdzie wśród partnerów życiowych lub zawodowych. Ważna jest fizyczność i powierzchowność człowieka.
Pluton w tej pozycji daje ludzi "wyzwolonych" , znających swoją wartość.
Często daje zawód związany z przebywaniem wśród dużej liczby osób np. korporacje. Pluton tworzy z grup ludzi coś na kształt zespolonego organizmu.
Jeśli jest uszkodzony przynosi dużo konfliktów z partnerami i współpracownikami. Przynosi kompleksy dotyczące wyglądu lub pozycji społecznej. W bardzo wielu przypadkach przynosi rozwody /niekiedy nawet wtedy gdy nie jest uszkodzony/.
w Skorpionie
Człowiek napędu do życia szuka w pieniądzu, kapitale, przemocy lub ........ w Bogu.
Pomocą mogą mu służyć bankowcy, policja, agenci nieruchomości, nauczyciele duchowi itd.
Pozycja Plutona jest tu bardzo silna - to właśnie w Skorpionie prezentuje całą swoją moc i możliwości.
Może przynieść wprost niezniszczalny organizm /zupełnie jak "obcy"/ i olbrzymią odporność na wszelkie przeciwności losu. Bardzo często przynosi zawód bankowca, policjanta, agenta tajnych służb, kontrolera skarbowego, komornika.
W sensie społecznym zmienia postrzeganie Boga - z abstrakcjnego bóstwa tworzy obraz bliższy ludzkiemu wyobrażeniu. To prawdopodobnie pod jego wpływem powstały wizerunki bogów w starożytności, to także pod jego wpływem nowoczesna fizyka stworzyła koncepcję "boskiej cząsteczki" /bóstwo zostało przyobleczone w przyrodnicze atrybuty/.
W układzie nieharmonijnym Pluton jest tu bardzo niebezpieczny i podstępny.
Może przynieść kłopoty z kredytami, zajęcie nieruchomości, niebezpieczne kontakty ze służbami wszelkiej maści. Bardzo często przynosi trudne i niebezpieczne zabiegi chirurgiczne lub ataki przy użyciu broni.
w Strzelcu
Zasady i prawa obowiązujące we Wszechświecie zostają "uczłowieczone". Boska matryca zostaje zastąpiona prawami i zasadami fizyki. Prawa dostosowuje się do zmieniających się potrzeb biologicznych człowieka /małżeństwa homoseksualne/. W bardzo dużym stopniu dotyczy to także zmian doktrynalnych w kościołach /pisałam o tym szerzej w postach "Czas Strzelca"/.
Człowiek szuka biologicznej energii poprzez kontakt z nauką, duchowieństwem, prawem oraz przez poznawanie obcych kultur.
Pomocni mogą okazać się prawnicy, duchowni, naukowcy i wielcy myśliciele /np. indyjscy guru/.
W przypadku uszkodzonego Plutona powyższe kwestie ulegają wypaczeniu i mogą przynieść kłopoty.
w Koziorożcu
To co nazywamy intuicją, intymną rozmową z Bogiem czy zrozumieniem sensu istnienia poprzez działanie Plutona zostanie także "uczłowieczone". Energie plutoniczne przynoszą wtedy ludzi, którzy występują jako medium, jasnowidze, wieszcze, przepowiadacze przyszłości. Możemy mieć także do czynienia z wydarzeniami, które stają się symbolicznym przekazem z Wszechświata. Taki "uczłowieczony" przekaz jest łatwiejszy do zrozumienia dla ludzkości.
Mogą w tym czasie pojawiać się wręcz legendarne autorytety w dziedzinie wieszczenia /np.Nostradamus/.
Człowiek pozyskuje dużo biologicznej energii poprzez kontakt z "głosem Boga".
Pomoc mogą mu przynieść jasnowidze, astrolodzy, numerolodzy, itp. Jest możliwość, że człowiek wejdzie w kontakt z tzw. autorytetem dzięki, któremu codzienne życie stanie się łatwiejsze i przyjemniejsze.
Może to także być czas, kiedy cały świat przyrody zacznie się lepiej komunikować między sobą /współodczuwanie jak w filmie "Avatar"/.
W przypadku uszkodzonego Plutona ........... oczywiście, błędy i wypaczenia.
Astrolog będzie bredził a jasnowidz uzależni od palenia "zioła". A głos Boga zostanie zastąpiony przez głos
z ............. tv.
w Wodniku
Tutaj Pluton może zmieniać wyobrażenia o tzw.idealnym świecie.
Legendarny raj jest tu modyfikowany i tworzony wedle oczekiwań współczesnego człowieka i jego biologicznych potrzeb. To już nie będzie starotestamentowy raj ale idealnie działający industrialny kombinat.
Prawdopodobnie najbliższe wejście Plutona w znak Wodnika da pełen obraz czegoś, co nazywamy "Nowy Porządek Świata".
Aby poczuć biologiczne zaspokojenie, człowiek będzie oczekiwał przyjemności, spokoju i wszelkiego dostatku. Pomagać mogą przyjaciele.
Pluton uszkodzony przyniesie oczywiście negatywny obraz sytuacji - przyjaciele zawiodą a życie będzie rozczarowujące i niespokojne.

wtorek, 23 czerwca 2015

Porozmawiajmy o Plutonie, cz.4


Pluton - kwintesencja biologicznych sił organizmów.
Element, który z jednej strony zbiera, skupia i koncentruje siły życiowe z drugiej strony potrafi zdominować swymi materialnymi potencjałami.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że każdy z nas posiada planetę Pluton w swoim horoskopie a więc każdy z nas nosi w sobie tą niebywałą siłę walki o przetrwanie, o życie.
Jaka to jest siła, do czego wykorzystujemy tę siłę, czy coś lub ktoś przeszkadza temu skupianiu, czy jesteśmy jak wampiry i aby poczuć się lepiej /w sensie fizycznym/ wysysamy nasze "ofiary' do ostatniej kropli krwi, czy może umiemy zachować umiar i równowaga brać-dawać zostaje zachowana - na te wszystkie pytania odpowiada położenie Plutona w znaku i domu horoskopowym oraz jego konfiguracje pomiędzy innymi planetami.
Trudno opisać wszystkie te powiązania. Jedynie skupienie się na horoskopie pozwala zobaczyć sieć /niekiedy bardzo subtelnych/ powiązań.
Nie należy więc zbyt pochopnie wyciągać wniosków z plutonicznych energii i obwiniać się o totalny wampiryzm albo co gorzej obwiniać innych.

Jeśli układy Plutona z innymi planetami są harmonijne /sekstyl, trygon/ to należy przypuszczać, że zachowana jest równowaga pomiędzy przepływami biologicznych potencjałów. Dawanie /nasza codzienna praca i dbałość o nasze cielesne potrzeby a często i potrzeby innych ludzi/ i branie /pomoc ze strony innych istot i to wszystko co oferuje nam Kosmos a szczególnie planeta Ziemia/ przebiega bez zakłóceń.
Jest to jednak sytuacja wyjątkowa i w praktyce raczej rzadko spotykana.
Jeżeli Pluton tworzy aspekty nieharmonijne /czyli jest planetą dochodzącą do ścisłego aspektu/ ze Słońcem, Merkurym, Wenus, Jowiszem to prawdopodobnie mamy tendencje do złego zagospodarowywania energii kosmicznych. Energie subtelne są wykorzystywane zbyt intensywnie na potrzeby biologicznego bytowania.
Sacrum zdominowane jest przez profanum.
Jeśli Pluton tworzy układy nieharmonijne z Księżycem, Saturnem, Uranem i Neptunem to prawdopodobnie wykorzystywane są potencjały innych ludzi, wydarzenia z którymi mamy do czynienia lub potencjały planety Ziemia /np.osoby, które mają niekorzystny aspekt Plutona z Saturnem nie rozumieją czym jest dbałość o naszą planetę/.
Natomiast jeśli Słońce, Merkury, Wenus bądź Jowisz robią nieharmonijny aspekt /te planety są dochodzące do ścisłego aspektu/ do Plutona to prawdopodobnie energie subtelne obniżają możliwości naszego organizmu - no cóż, może to niesprawiedliwe, ale Kosmos nie rządzi się naszą ludzką sprawiedliwością.
Można powiedzieć, że Kosmos nie jest przychylny naszemu biologicznemu bytowaniu. Zresztą Kosmos też prawdopodobnie ma swoje potrzeby.
Jeśli nieharmonijne aspekty tworzy Księżyc, Saturn, Uran i Neptun to nasze potencjały biologiczne będą obniżane w wyniku kontaktów międzyludzkich, rodzinnych, poprzez pracę zawodową, przez zły stan planety Ziemia.
Bardzo ciekawym przypadkiem jest koniunkcja Plutona z inną planetą. W takim przypadku plutoniczne potrzeby niejako ukrywają się za inną planetą. Szczególnie dotyczy to koniunkcji ze Słońcem, Merkurego, Wenus i Jowisza. Człowiek pod pozorami energii subtelnych tworzy swój biologiczny byt.
Sacrum jest całkowicie niszczone przez profanum. Jest to bardzo niekorzystny aspekt.
Z tego aspektu wypływają sytuacje, kiedy to człowiek pod "płaszczykiem duchowości" próbuje załatwić swoje przyziemne sprawy. Pluton jest tu niczym wąż w rajskim ogrodzie - obiecuje wieczność i szczęśliwość a daje rozpadającą się materię. Michael Jackson miał koniunkcję Plutona i Słońca w znaku Panny.

poniedziałek, 22 czerwca 2015

Porozmawiajmy o Plutonie, cz.3


Jak już wcześniej pisałam, planeta Pluton ma mocny związek ze znakiem Panny.
To znak Panny i planeta Pluton odpowiadają za życie organiczne i szeroko pojęte współistnienie na naszej planecie.
Jak będzie wpływało położenie znaku Panny w poszczególnych domach horoskopowych ?
Znak Panny w :
1-szym domu
Człowiek jest świadomy swojej cielesności, dba o nią. Postrzega siebie jako osobę gotową pomagać.
Często pojawia się problem aby uzyskać pomoc od innych ponieważ to dany człowiek typowany jest jako pomagający. Na ogół ludzie ci są postrzegani jako dobrzy pracownicy, poświęcają dużo energii aby wykonać powierzone im zadanie. Często inni widzą w nim nauczyciela.
2-gim domu
Człowiek bardzo ceni sobie swoją cielesność i pracę jaką wykonuje. Potrafi osiągać zyski dzięki zatrudnianym pracownikom. Często zarabia na rzeczach, które wykorzystuje się w codziennym życiu /kosmetyki, ubrania, pożywienie itp./ lub na hodowli zwierząt.
3-cim domu
Człowiek "reklamuje się" poprzez swoją pracę, kondycję fizyczną lub sposób ubierania /w tym przypadku często występuje robienie czegoś na pokaz/. Lubi rozmawiać o swojej pracy i współpracownikach.
Pomocy będzie szukał wśród znajomych sąsiadów, szkolnych kolegów oraz wśród braci i sióstr.
4-tym domu
Człowiek z tendencją do "zamykania się" jak w kokonie. Często pracuje w domu lub lubi wykonywać prace na rzecz domu, w którym mieszka. Oczekuje wsparcia i pomocy ze strony domowników /szczególnie ojca/.
5-tym domu
Zwykłe obowiązki towarzyszące naszemu życiu są dla człowieka przyjemnością. Może z pasją gotować, z pasją ubierać się, uprawiać ogródek itp. Lubi swoje ciało, daje mu ono dużo przyjemności. Może pracować i pokazywać swoją pasję uczestnicząc w tv lub pisząc książki-poradniki. Prawdopodobnie będzie lubił domowe zwierzątka a pracowników wciągał w swoje pasje.
6-ty dom /klasyczne położenie znaku Panny/
Człowiek bardzo trzeźwo patrzy na swoje zwykłe obowiązki /umie dobrze wykorzystać na nie czas/.
Do spraw ciała podchodzi z należytą uwagą ale bez zbytniej przesady. Podobnie w sposób zrównoważony przebiegają kontakty z współpracownikami lub podwładnymi.
7-mym domu
To partner powinien być osobą, która będzie pomagała i dbała o człowieka. Bardzo często partner wykonuje zawód tzw. wspomagający innych /nauczyciel, policjant, strażak, pielęgniarka, fryzjer, kosmetyczka, rehabilitant, itp./
Może także występować sytuacja, że człowiek jedynie chce się wykreować jako ktoś wiecznie gotowy pomagać. Często są to ludzie wyróżniający się z tłumu poprzez atrybuty swojego ciała  /może dotyczyć to także partnerów/.
8-mym domu
Ciało jest kapitałem więc człowiek dba o nie w sposób szczególny. Ciało i codzienne obowiązki mogą przynieść duże zyski /celebryci /. Pracownicy są kapitałem - praca headhuntera.
Współpracownicy mogą wnieść kapitał np. do spółki.
Człowiek ma wewnętrzne przekonanie, że tzw. siła wyższa może mu pomóc.
9-tym domu
Dbałość o ciało i codzienne obowiązki są dla człowieka bardzo ważne, traktuje je w sposób zasadniczy, stają się wręcz rytuałami. Może pracować z ludźmi pochodzącymi z różnych rejonów świata
Może z dużym upodobaniem wykorzystywać potrawy, substancje różnego typu pochodzące z innych rejonów świata / akurat na czasie ! olej z konopi /.
10-tym domu
Ludzie robiący karierę poprzez swoją pracę polegającą na służeniu innym /np. kucharze, restauratorzy, hotelarze, modelki, fryzjerzy, instruktorzy fitness, itp, którzy występują w tv, są znani i popularni/.
Dla człowieka osoba pomagająca może być jednocześnie autorytetem.
To położenie może oznaczać, że podstawowa praca jest jednocześnie niezwykle prestiżowa np.administracja publiczna.
Człowiek może szukać pomocy ze strony matki lub teścia.
11-tym domu
Człowiek szuka pomocy w gronie przyjaciół.
Ma tendencje do ciągłego doskonalenia swojego ciała oraz doskonalenia wyników swojej codziennej pracy /niekiedy może pojawiać się nadmierna tendencja do perfekcjonizmu/.
12-tym domu
Człowiek nie lubi pomagać ale także nie lubi żeby jemu pomagano.
Jest przewrażliwiony na punkcie swojej intymności tzw.niedotykalski . Może mieć tendencję do stosowania praktyk ochronnych /amulety ochronne, medytacje ochronne itp./.
Człowiek nie lubi także by ktokolwiek ingerował w jego pracę.

To zaledwie krótki zarys problemu "położenia znaku Panny w domu horoskopowym". Pewne kwestie mogą się potęgować lub zanikać kiedy w znaku Panny występują jakieś planety.
Bardzo ważne będzie także położenie "Plutona w znaku" ......... ale o tym, niebawem.


niedziela, 21 czerwca 2015

Porozmawiajmy o Plutonie, cz.2


Pluton związany jest ściśle ze wszelkimi procesami biologicznymi a także z szeroko pojętą przyrodą.
To zmiany geologiczne /powstawanie minerałów, tworzenie się skamielin i wszelkiego rodzaju złóż/, to wyodrębnianie się gatunków roślin i zwierząt, to wreszcie biologia człowieka.
To jest sfera gdzie zachodzą wszelkie procesy w organizmie.
To praca gruczołów, które regulują cały organizm, to spożywanie pokarmów, trawienie i wydalanie, to gospodarka mineralna, to wykorzystanie tlenu i innych gazów w organizmie człowieka, to także możliwości reprodukcji.
Z plutonicznego punktu widzenia jesteśmy jeszcze jednym gatunkiem żyjącym na planecie Ziemia.
Energia Plutona to także współgranie ze sobą wszystkich żyjących stworzeń i całej przyrody w ramach jednego wielkiego organizmu jakim jest układ słoneczny.
Symbolicznie Plutona można porównać do oprzyrządowania pojazdu, w którym podróżuje dusza ludzka.
Działanie Plutona zmienia się i transformuje zgodnie z potrzebami jakie pojawiają się w tej podróży.
Pluton to także nasze "zwierzęce" instynkty - reakcje na zagrożenie /walka lub ucieczka/, to zmysły /węch, wzrok, smak, dotyk/, to biologiczna intuicja /np.przeczucia nadchodzących katastrof żywiołowych/.
Pluton to symbol niezwykle materialny, to potęga przyrody - jest jak stale rozrastająca się dżungla, przez którą trudno przedrzeć się wszelkim subtelnym energiom, które należą do świata ducha.
Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy zakres działalności Plutona - są to nasze codzienne zwyczaje, upodobania, rytuały /co i w jaki sposób jemy, w co się ubieramy, jakie kosmetyki używamy itp./, to jest także nasza codzienna, zwykła praca.
W tym zakresie działania znajdują się ludzie, którzy pomagają nam w naszym codziennym życiu, w naszych obowiązkach lub w pracy.

W horoskopie, Pluton pokazuje jak przebiega współgranie człowieka z otaczającą przyrodą i innymi istotami na biologicznym poziomie.
Swoją klasyczną formę prezentuje w znaku Panny, w 6-tym domu horoskopowym :
- jest mi zimno ....... ubieram się
- jestem głodny ........ zdobywam pożywienie i jem
- pragnę przedłużenia gatunku .......... rozmnażam się
- bolą mnie nogi ............. masuję je
- jestem brudny ............ myję się, itd
Jeśli zmieniają się warunki to dzięki energiom plutonicznym zmieniamy swoje sposoby bytowania, transformujemy się.
Jeśli zmienią się warunki życia na Ziemi /zanieczyszczenie powietrza, gleby, braki wody itd./ to dzięki Plutonowi zmieni się także nasz organizm, nasze ciało i potrzeby biologiczne.
W jaki sposób współgramy z przyrodą, jakie są tego cele i  która dziedzina życia będzie "sceną" tych zjawisk - na te pytania odpowiada położenie Plutona w znaku zodiaku oraz w domu horoskopowym a także konfiguracje z innymi planetami.

I jeszcze najważniejsza kwestia tych rozważań.
Pluton jest bliski naszemu biologicznemu istnieniu niczym koszula ciału. Prawdopodobnie z tego względu, zupełnie podświadomie, staje się energią najistotniejszą w naszym życiu.
Przy pomocy tej energii pragniemy "zasmakować" tych innych, subtelnych, związanych ze stanem ducha.
Jest to duży błąd.
Mamy do czynienia z praktykami jogi /ćwiczenie ciała/ aby osiągnąć właściwy stan umysłu i ducha.
Stosujemy diety, które mają nam przynieść szczęśliwość duszy.
Zaplatamy na nadgarstkach czerwone sznurki, na szyj zawieszamy amulety z kości zwierząt lub kamieni szlachetnych, przesuwamy między palcami paciorki różańca .......... a wszystko po to aby nasze pragnienia ziściły się a dusza osiągnęła spokój.
Jeszcze raz zaznaczę, to jest duży błąd. To tak jakbyśmy stawiali wóz przed konia.
Jesteśmy przede wszystkim istotami duchowymi, zamkniętymi w pojeździe czyli ciele, które posiada oprzyrządowanie w postaci plutonicznych energii.
To energie subtelne /Słońce, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz/ zdecydują jakie jest nasze przeznaczenie i co oznacza spełnienie. Energie ziemskie /Saturn, Uran, Neptun i Pluton/ pokażą  w jakich ziemskich warunkach będzie realizowało się to przeznaczenie.
Człowiek może żyć w biedzie, być chory i ułomny, nie mieć nikogo do pomocy a może osiągnąć szczyty geniuszu jeśli przeznaczenie tak zechce.
Równie dobrze człowiek może żyć w wyjątkowo dobrych warunkach a jedyne co go czeka to szare życie niewiele różniące się od życia naszych mniejszych braci ......... bo tak zdecydowało przeznaczenie.

Energia Plutona stworzy takie warunki bytowania aby nasze przeznaczenie mogło się zrealizować.

Porozmawiajmy o Plutonie, cz.1


W ostatnim czasie otrzymałam wiele zapytań o działanie planety Pluton w horoskopie.
Co Pluton symbolizuje ? Jakie energie manifestuje ? Na jakie dziedziny życia wpływa ? Jak można jego energie wykorzystać ? Czy należy obawiać się tych energii ?
Omówię więc działanie planety Pluton. zaznaczam jednak /nie pierwszy raz/, że jest to moja autorska koncepcja i w bardzo wielu kwestiach nie pokrywa się z astrologią klasyczną, z którą czytelnicy mogą mieć do czynienia poprzez różnego rodzaju publikacje.

Planetę Pluton odkryto w 1930 r. i dopiero od tego momentu można spotkać się z jakimikolwiek wzmiankami na jego temat w astrologii. Jest to zbyt krótki czas aby powstała spójna koncepcja dotycząca tej planety. Jednak Pluton istniał i przemieszczał się po nieboskłonie ......... i było mu zupełnie obojętne czy ludzkość wie o jego istnieniu.
Kiedy analizowałam wydarzenia bardzo odległe w czasie zauważyłam, że w miarę zbliżania się do teraźniejszości wzrasta znaczenie oddziaływania Plutona.
Prawdopodobnie proces ten związany jest z koncepcją powstawania i zapadania się gwiazd a tym samym powstawaniem i znikaniem całych układów gwiezdnych czy galaktyk.
Od momentu rozbłyśnięcia naszej gwiazdy czyli Słońca następuje proces stopniowego gaśnięcia. Układ słoneczny systematycznie kurczy się a planety  ............. "rozpychają się łokciami". Ich wzajemne wpływy są coraz większe i będzie to proces trwały aż do momentu .............. kiedy nasz układ słoneczny pochłonie czarna dziura .............. i jednocześnie "gdzieś" rozbłyśnie nowa gwiazda, która stworzy nowy układ /być może z planetą bardzo podobną do Ziemi/ .......... i być może, że znowu PO dojdzie do władzy /bardzo śmieszne, bardzo śmieszne/.
Podobnie jest z życiem materialnym człowieka. Jakaś bliżej niezidentyfikowana siła przyobleka się w ludzkie ciało i człowiek rodzi się - rozbłyska. Każda następna godzina, każdy następny dzień czy rok to krok w stronę biologicznej śmierci - zapadanie się. Ale jednocześnie gdzieś obok, gdzieś tam objawia się nowe życie, nowy rozbłysk. Dotyczy to wszelkiego stworzenia /tego ożywionego i tego nieożywionego/.
Ponownie przytoczę słowa, które wypowiada Mefistofeles w "Fauście" /J.W. Goethe/:
"(...)
To nędzne Coś: świat - ta podnożna sfera -
Patrz, nicości się opiera;
Com ja się z nim nie uznoił,
Potop, trzęsienia ziemi nań uzbroił,
Ognie i burze - spełzły wszystkie te przyrządy,
Stoją jak stały i morza i lądy,
A jak tu sprostać tej przeklętej ciąży,
Co wiecznie płód wylęga ludzki i zwierzęcy?
Tylem zagrzebał tych set i tysięcy;
Nie - świeża, nowa krew krąży a krąży
Bez końca; (...)"

A jeśli ktoś nie lubi romantycznych poetów to proszę bardzo .............
Niezmienny proces wiecznych narodzin materii, a jednocześnie ciągła transformacja i przystosowywanie do zmieniających warunków i podążanie za wyzwaniami ducha pokazuje film "Obcy, ósmy pasażer Nostromo" /i wszystkie pozostałe części/.
W czasach pop kultury, postać Obcego jest niewątpliwie jedną z najciekawszych kreacji plutonicznej energii. Pluton prawie idealny.

czwartek, 11 czerwca 2015

Nowotwór polskiego państwa


Układy mafijne są niczym nowotwór, z początku działają spokojnie i w ukryciu, z czasem objawiają swoje niebezpieczne oblicze. Jeśli nie podejmuje się działań likwidacyjnym w odpowiednim czasie może się okazać, że w pewnym momencie nie ma już nic - ch...j, d...pa i kamieni kupa.

Pluton
W postaci nieuszkodzonej powinien zapewniać człowiekowi wolność /fizyczną - np.reakcja walcz albo uciekaj/, spokój działania, silne i sprawne ciało oraz  możliwości radzenia sobie człowieka na planecie Ziemia /a może i poza nią/. Jest także związana z możliwościami prokreacyjnymi. To bardzo dużo a zarazem niewiele bo jej działanie dotyczy jedynie naszego fizycznego życia i lepiej nie "angażować" tej planety w kwestie duchowe. Jest niczym pancerz na naszym ciele, chroni ale zarazem bardzo ciąży.
Pluton pokazuje także osoby, które mogą nam pomagać w naszym codziennym życiu oraz nas chronić /lekarz, policjant, straż miejska, adwokat, itp./.
Kiedy Pluton jest uszkodzony w horoskopie /wchodzi w niekorzystne konfiguracje z innymi planetami : kwadratury, opozycje, kwinkunksy/ jego pozycja ochronno-wspomagająca zostaje zniwelowana lub wręcz działa złowrogo. Ciało może być ułomne, choroby mogą doskwierać, często występuje bezpłodność lub kłopoty z donoszeniem ciąży, występują kłopoty z zaprezentowaniem swoich umiejętności jako pracownik i ogólnie nie radzi sobie człowiek w życiu z wieloma problemami. A pomocy też nie widać bo lekarz kiepski, policjant pobije zamiast obronić a adwokat wydusi ostatni grosz a nic nie pomoże.
W horoskopie państwa Pluton symbolizuje przede wszystkim policję, służby specjalne, służby kontroli skarbowej, obronę terytorialną kraju itp.
W przypadku uszkodzonej planety przez Plutona powstaje nowotwór na tkance państwa czyli system mafijny. Położenie Plutona w znaku zodiaku będzie wskazywało z jaką mafią mamy do czynienia, natomiast uszkodzona planeta pokaże co będzie poddane degeneracji przez struktury mafijne.

W horoskopie Polski na dzień 22.12.1990, godz.12:00, Warszawa /L.Wałęsa składa przysięgę prezydencką/ planeta Pluton znajduje się w 20 stp. Skorpiona, w 8-mym domu horoskopowym.
Pluton uszkadza /półkwadratura/ Merkurego położonego w 5 stp. Koziorożca, w 9-tym domu horoskopowym.
Można więc powiedzieć, że system kapitałowy współdziałający z różnego typu służbami specjalnymi, pod pozorami pomocy Polsce w przejściu procesu transformacji, niszczy prawne podwaliny państwa zarażając ją tkanką nowotworową czyli systemem mafijnym.
Według symboli sabiańskich :
- 20 stp. Skorpiona - "Kobieta rozsuwająca dwie ciemne zasłony, które zamykały dostęp do świętej drogi" Negatywna strona komentarza : kuszenie do mrocznych i złowrogich spraw lub sprowadzanie na manowce. Brak dostępu do rzeczywistego obrazu. Izolowanie.
- 5 stp. Koziorożca - "Indianie- niektórzy wiosłują w czółnie, a inni tańczą taniec wojenny"
Negatywna strona komentarza : kłótnie i sprzeczki, które powstrzymują ruch do przodu i rozwój. Zastraszenie. Demonstrowanie siły na pokaz. Rozbieżność motywacji wywołująca zamieszanie.

Jeśli cofniemy się i popatrzymy na horoskop "okrągłostołowy" /31.12.1989/ zobaczymy, że tzw. światowy kapitał traktował nasz kraj jako terytorium kolonialne /oceniane jako wyśmienity kąsek/ a jego obywateli jako tłum podatny na manipulację i grę pozorów.

Pokazałam tu tylko najważniejszy aspekt Plutona ale przecież horoskop jest dynamiczny i w miarę przesuwania się po nieboskłonie tworzył niekorzystne aspekty także z innymi planetami.
W latach 1989-97 Pluton utworzył niekorzystne układy ze wszystkimi ! planetami w horoskopie Polski.
Można więc powiedzieć, że wszystkie dziedziny państwowości skażone są mafijnymi układami.
Większość planet w horoskopie Polski posadowiona jest w znaku Koziorożca a Pluton właśnie przemierza ten znak.
Co takiego następuje pod wpływem tego tranzytu ?
To, co zostało zarażone w latach 89-97 i stało się chorą instytucją państwową, obecnie będzie się rozpadać.
Zmieniła się jedynie działalność mafijna. Obecnie do głosu doszła mafia medialna i teleinformatyczna.

wtorek, 9 czerwca 2015

Zdechła ryba


Ryba jest stworzeniem milczącym ale zdechła ryba jest wyjątkowo milcząca.
Zdechła ryba według niepisanego języka Cosa Nostry stanowi ostrzeżenie dla osób, które nie są w stanie dotrzymać omerty czyli przysięgi milczenia. Gangster, który w swoim domu lub samochodzie znajduje zdechłą rybę, wie, że przełożeni zwracają mu uwagę na niedyskrecję. I wie też, że musi się pilnować bo kolejnego ostrzeżenia nie będzie.

Kiedy rok temu pisałam posty dotyczące "taśm prawdy" zwracałam uwagę, że jest to ostrzeżenie dla polityków i pokazanie, że "organizacja-mafia" trzyma ich na bardzo krótkim postronku.
Posty: "Wprost do upadku" - 4 części, 16-21.06.2014
          "Dzieci Al Capone" z 23.06.2014
          "Hoover jak żywy czyli jeszcze trochę o podsłuchach" z 2.07.2014
Przypominam także mój post z 28.10.2013 "Totalna inwigilacja", z 24.11.2013 "Okiem astrologa - wielkie afery czyli co nieco o mafii" oraz ten z 18.01.2014 "Nieznośna lekkość bytu polityka".

Myślę, że wszystko to układa się w dość spójną całość.
Opublikowanie akt sprawy dotyczących "taśm prawdy" jest tzw. zdechłą rybą.
Następują przetasowania na scenie politycznej a mafia musi dbać o swoje interesy.
To z czym mamy do czynienia to mafijne pogróżki w stosunku do klasy politycznej /czyli do swoich współczesnych gangsterów/. Ponadto trzeba wziąć pod uwagę także mafijne wojny ......... taką wymianę pokoleniową.
Przypominam działanie Plutona, który patronuje tworzeniu się struktur mafijnych :
(...) przechodząc przez znak Panny 1958-1972 tworzy coś na kształt własności, którą można eksploatować a więc i zawłaszczać /siła robocza, zasoby ziemi, zakłady produkcyjne - mafia staje się biznesem. Następnie przechodzi przez znak Wagi 1972-1984 i tu mafia wchodzi w struktury społeczne np. politycy, samorządowcy ale także ludzie znani i popularni. Przemarsz Plutona przez znak Skorpiona 1984-1995 to zawłaszczenie sfer finansów i wszelkiego rodzaju służb specjalnych np. policja. Pluton w znaku Strzelca 1995-2009 przejmuje władzę nad sądownictwem i prawem. To wtedy struktury mafijne "kroiły" ustawy wedle swoich potrzeb. 2009-2024 Pluton jest w znaku Koziorożca i mafia przejmuje władzę nad mediami, to od niej zależy o czym będzie się mówiło.

czwartek, 4 czerwca 2015

Wybrańcy narodu **


Gustaw le Bon (1841-1931) - francuski socjolog i psycholog, uznawany za inicjatora psychologi społecznej.
Jako pierwszy dokonał psychologicznej analizy zachowania tłumu ludzkiego, którą opisał w książce 'Psychologia tłumu", wydanej w 1895 r.

Przytoczę fragmenty z rozdziału "Tłum wyborczy".
Podkreślam : tekst został napisany 120 lat temu !!!

"Tłum wyborczy, to zbiorowość powołana do wyboru przedstawicieli do ciał z władzą wykonawczą lub prawodawczą (...). 
Jego działalność polega na wyborze kandydatów, cechują go właściwości powyżej opisane, a mianowicie: zanik zdolności rozumowania, brak krytycyzmu, drażliwość, łatwowierność i prostota uczuć. Ulega on przemówieniom swoich przywódców, którzy ciągle jedno i to samo powtarzają, stawiają nieuzasadnione twierdzenia, otaczają się prestiżem i liczą na działanie zaraźliwości.

Najważniejszą właściwością, jaką powinien posiadać kandydat, jest prestiż. Ani zdolności, ani nawet talent nie zastąpią potęgi osobistego prestiżu. mając prestiż, kandydat wprost narzuca się tłumom bez jakiejkolwiek dyskusji. Tłumy wyborcze, których większość stanowią chłopi i robotnicy, rzadko wybierają przedstawicieli ze swojej warstwy społecznej, ponieważ nie mają oni prestiżu.
(...)
Sam prestiż jednak nie zapewni kandydatowi powodzenia. Trzeba schlebiać próżności tłumu i pragnieniom wyborców, trzeba nadskakiwać każdemu wyborcy i nie żałować najbardziej fantastycznych obietnic; trzeba umieć grać na niskich instynktach, trzeba zawsze licytować się "w dawaniu" ze swymi przeciwnikami. Jeżeli wyborca jest robotnikiem, należy sączyć w jego duszę jad przeciw pracodawcy. Przeciwnika musi kandydat odzierać z czci i powtarzać, że jest on łotrem, a jego nieprawości są znane światu; ciągłe powtarzanie tych twierdzeń odniesie pożądany skutek. Fakty mające udowodnić te twierdzenia są zbyteczne.
(...)
Pisany program kandydata nie powinien być zbyt kategoryczny, bo to daje broń do ręki przeciwnikowi w późniejszych walkach; nie powinien on natomiast szczędzić ustnych obietnic; może bez obawy obiecywać największe reformy.
(...)
Kandydat, który ujmuje swój program w mgliste formuły, gdzie będzie wszystko i nic, ma zapewnione powodzenie.
(...)
Można zapytać, w jaki sposób w tych warunkach może sobie wyborca wytworzyć jakikolwiek osąd. Pytanie dowodziłoby jednak złudzenia co do stopnia swobody, z jaką tłum może sobie tworzy poglądy. Poglądy tłumu są zawsze narzucane przez ludzi przedstawiających pewną ideę, nigdy zaś przemyślane i oparte na bezstronnym rozważeniu faktów."

Po 120 latach od wydania książki, "Psychologia tłumu" jest obowiązkową literaturą dla ludzi parających się polityką i marketingiem politycznym.
******
******


Wybrańcy narodu *


Po co wolność

Czas płynie, świat się zmienia a jednak wydarzenia, z którymi mamy do czynienia wydają się podobne do tych sprzed lat.
W ostatnim poście nakreśliłam mapę nieba, która będzie wpływała na ludzkie zachowania, jednak nim to nastąpi będziemy powracali do tematów z niedalekiej przeszłości - do tych sprzed dwóch lat lub sprzed roku. Odsyłam więc do moich wcześniejszych postów, szczególnie tych opisywanych jako "Czas Wagi" i "Czas Skorpiona". Zanim planeta Mars dotrze do ostatnich stopni Skorpiona i Strzelca /przełom luty-marzec 2016/ i pozostanie tam na blisko pół roku /retrogradacja/ otrzymamy "powtórkę z rozrywki" w pigułce.
Powrócą problemy, niezałatwione sprawy i pytania, na które nikt nie udzielił odpowiedzi.
Układ planet jest dosyć kontrowersyjny więc powracające kwestie też nie będą łatwe.
.......... a w Polsce robi się lekki zamęt, zmienia się scena polityczna i wybory tuż, tuż.
Społeczeństwo czuje ożywczy powiew a to daje nadzieję ............ i tylko nadzieję.
17.12.2013 r. napisałam post "Arogancja władzy". Przedstawiłam tam dominującą cechę w osobowości Donalda Tuska. Prognozowałam duże prawdopodobieństwo rozpadu Platformy Obywatelskiej na przełomie 2014/2015.
Obecnie można stwierdzić, że objęcie przez D.Tuska stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej stało się punktem zwrotnym dla PO - pojawia się zasada równi pochyłej.
Czy dojdzie do całkowitego rozpadu czy do przekształcenia się partii nie mogę zdecydowanie odpowiedzieć /brak wszystkich niezbędnych danych horoskopowych/ jednak prawdopodobnie niektóre daty będą pokazywały, w którą stronę podąża ta formacja : druga połowa lipca i 1-sza dekada września 2015.
Największym grzechem PO, który prowadzi do degeneracji partii, jest ślepe i tępe powtarzanie wyuczonych kwestii zgodnie z obowiązującą retoryką. Ludzie skupieni w tej partii nie mają żadnej możliwości wypowiadania swojego zdania, zachowują się jak stado bezrozumnych baranów.
PO to typowa pralnia mózgów. Trudno więc się dziwić, że podsłuchane prywatne rozmowy pokazują jej zupełnie inną "twarz". Jednak byłoby wielką naiwnością sądzić, że najwięksi gracze w tej partii zejdą ze sceny. Jest wielce prawdopodobne, że w okolicach 1-szej dekady lutego 2016 r. partia w takiej formule jaką znamy przestanie istnieć - wcześniej będzie tworzyła partie/stowarzyszenia "córki" lub inne twory mające na celu rozpraszanie elektoratów i zamęt na scenie politycznej. Później przyjdzie czas na ponowną koncentrację i pokerowe zagrania.


Krótką charakterystykę Pawła Kukiza przedstawiłam w poście z 4.05.2015.
Prawdopodobnie pod koniec czerwca poinformuje o stworzeniu jakiegoś ruchu, stowarzyszenia lub innej potwory. Jako lider formacji jest niezwykle intrygujący bo horoskop sugeruje, że stworzy sytuację kiedy to "ślepy będzie prowadził kulawego". On nie wie o co mu tak naprawdę chodzi i co chce osiągnąć /w sensie społeczno-politycznym/ - to są iluzje lub .............. celowe odgrywanie roli do której został powołany /świadomie i czerpie z tego zyski lub nieświadomie i występuje jako tzw. pożyteczny idiota/. Typ człowieka, który bardzo często kończy inicjatywy zabrnąwszy w ślepą uliczkę.
Przed wyborami parlamentarnymi poznamy inną twarz pana Kukiza i będzie ona zdecydowanie gorsza.
Opinie o jego szczerości działania i spontaniczności to są zwyczajne bajki. Niemniej przed wyborami pan Kukiz będzie miał bardzo dużo energii - będzie to energia bardzo agresywna i powinien uważać aby nie wejść w konflikt ze służbami mundurowymi /bo jeszcze nie ma immunitetu/.
Jeszcze raz podkreślę : to nie jest "czarny koń" wyborów - to jest "koń trojański".

I ............ proszę państwa, mamy całkowitą nowość !
Nowoczesna.Pl i jej twórca pan Ryszard Petru.
Niestety nie znam daty urodzenia R.Petru ale prawdopodobnie jest to zupełnie nieistotne - pan Petru jest twarzą formacji a nie jej prawdziwym twórcą.
Wiadomo natomiast, że 31 maja odbyła się konwencja tej formacji i w ten sposób zaprezentowała się światu. Jak wygląda horoskop tej prezentacji ?
Jest prawdopodobnie ściśle związana z PO /takie pomocnicze skrzydło lub tratwa ratunkowa/.
Horoskopy PO i Nowoczesnej.Pl uzupełniają się więc nowe stowarzyszenie będzie kontynuatorem działań PO.
Horoskop nie jest typowy dla partii politycznych, przypomina raczej organizację finansową, która powołana jest aby stosować "dziwne sztuczki ekonomiczne" - piramidy finansowe, oscylator ekonomiczny /może ojcami chrzestnymi tej organizacji są bohaterowie największych przekrętów RP - A.Gąsiorowski i B.Bagsik/.
Organizacja będzie kreować się na szanowaną i ekskluzywną strukturę oraz podkreślać, że uczestniczenie w jej życiu i popieranie jest przywilejem osób wyjątkowych i na wysokim poziomie, po prostu .........."Nowoczesna.Pl nie dla idiotów".
Jakiś czas temu wspominałam, że pojawi się na scenie politycznej retoryka w stylu wczesnego Gierka i odnoszę wrażenie, że stanie się to dzięki tej właśnie formacji - Pomożecie ! Razem zbudujemy .....! Razem nam się uda ! itp.

SLD i PSL prawdopodobnie czekają zasadnicze zmiany /władza w partii, program, nawet nazwa/.

PiS znajduje się na tzw.fali wznoszącej jednak nie jestem pewna czy da to ewidentny sukces wyborczy /a być może chodzi o kłopoty z ewentualnymi koalicjantami/. Sytuacja zmienia się pod koniec 2016 r. i układ gwiazd zaczyna przypominać ten z 2005 r. /czas, kiedy PiS sięgnęło po władzę/.