poniedziałek, 29 czerwca 2015

Porozmawiajmy o Plutonie, cz.7


Pluton w horoskopie państwa.
Jak już wcześniej pisałam, Pluton w horoskopie państwa pokazuje instytucje chroniące państwo i jego obywateli. Mamy więc policję, służby miejskie, straż graniczną, straż pożarną, różnorakie służby specjalne i tajne, służby kontroli skarbowej, najwyższe izby kontroli itp.
Pluton pokazuje raczej te instytucje, które działają w obrębie granic państwowych /lub nie przyznają się do przekraczania granic jak np.wojskowe służby informacyjne, agenci tajnych służb, szpiedzy, wojskowe jednostki specjalne, które działają w warunkach tajności/.
W dzisiejszym świecie zmienia się w bardzo istotny sposób patrzenie na wojsko - mówi się o organizowaniu armii w celach obrony i ochrony a sojusze wojskowe także określane są jako obronne. W związku z tym planeta Pluton staje się powoli symbolem armii i sojuszy wojskowych /wcześniej był to raczej Mars, ale on był ekspansywny - zdobywał, najeżdżał, brał w posiadanie ............ teraz prowadzi się wyłącznie wojny z myślą o pokoju .............. no cóż, narracja jest często istotniejsza niż prawdziwe zamiary/.
Pluton w harmonijnej konfiguracji z innymi planetami objawi właściwy obraz tych wszystkich służb działających zgodnie z prawem i z pożytkiem dla państwa i dla obywateli.
Pluton uszkadzający planety tworzy zdegenerowane tkanki na organizmie państwa niczym tkanki nowotworowe.
Początkowo są one niewidoczne, trwa to dłużej lub krócej - na ogół tranzyt Saturna przez horoskopowego Plutona pokazuje z czym mamy do czynienia.
Klasycznym, negatywnym objawem nieharmonijnego Plutona w horoskopie państwa są mafie, układy mafijne, przestępczość zorganizowana, przestępczość urzędników państwowych, itp.
w Pannie
Układy mafijne przejmują siłę roboczą, zakłady produkcyjne, miejsca użyteczności publicznej
w Wadze
Układy mafijne wnikają w struktury społeczne państwa /parlament, rząd, prezydent, samorząd terytorialny/, często ingerują w wyniki wyborów.
w Skorpionie
Układy mafijne wnikają w struktury policyjne, wojskowe, agenturalne. Przejmują kapitał, bankowość oraz rynek surowcowy - powstają oligarchie. Wpływy mafii sięgają także do organizacji kościelnych.
w Strzelcu
Mafie przejmują dziedziny związane z prawodawstwem, sądami i prokuraturą. Tu także może występować ingerencja w kościoły - jednak bardziej w wysoko postawionych hierarchów niż całą organizację kościelną.
w Koziorożcu
Mafia oddziałuje na rynku medialnym /tv, prasa/ oraz w internecie i rynku usług telekomunikacyjnych.
w Wodniku
Mafia wnika w międzynarodowe organizacje typu ONZ czy Unia Europejska, Tworzy się gigantyczna mafijna organizacja o zasięgu światowym, która narzuca wymyślone przez siebie widzenie świata /np. NWO - Nowy Porządek Świata/.
w Rybach
Mafia tworzy niewolnictwo.
Jest to bardzo niebezpieczny czas ponieważ występuje wyjątkowa podatność na podporządkowanie się zasadom narzucanym przez organizacje mafijne.Mafie występują w roli kolonizatorów.
w Baranie
Mafia kreuje ludzkie myślenie - pragnienia, marzenia, potrzeby.
w Byku
Systemy mafijne zawłaszczają cudzą własność, złoża naturalne oraz to wszystko co stanowi własność ogólnoludzką /lasy, rzeki, morza, powietrze, kosmos/.
w Bliźniętach
Mafia tworzy system wartościowania. Np. może nastąpić całkowita deprecjacja złota przy jednoczesnym windowaniu wartości ............... ha! ha! ........ pustych puszek po piwie.
Zdrowe i sprawne ciało może stać się zupełnie niepotrzebnym produktem a jedynie będzie się liczył sprawny mózg /albo odwrotnie, w zależności od potrzeb/.
w Raku
Powstają mocne struktury mafijne : klany, rodziny /np.mafijne rody sycylijskie/, zbrodnicze państwa /np.faszystowskie Niemcy czy ISIS/.
w Lwie
Mafia zarządza dziedzinami życia, które służą rozrywce  /np. kasyna, domy publiczne, imprezy sportowe, parki rozrywki itp/.0 komentarze:

Prześlij komentarz