czwartek, 23 listopada 2017

Jowisz z Neptunem - rewolucja


W momencie odkrycia /1846 r./, planeta Neptun znajdowała się w końcu znaku Wodnika - Neptun wyszedł z "domu niewoli" i już w następnym roku był w Rybach.
Ryby symbolizują wewnętrzną wolność, natomiast Neptun to wspólnota i .....
Czy może dziwić, że w 1848 r. wybuchła Wiosna Ludów ? Zaznaczę, że Jowisz był wtedy w Pannie i w opozycji do Neptuna. Wiosna Ludów była niespotykanym w tamtych czasach zrywem rewolucyjnym i objęła swoim wpływem prawie całą Europę. Rewolucja miała jednocześnie charakter społeczny, ustrojowy, narodowy i przyniosła bardzo duże zmiany w różnych obszarach życia.
Do głosu doszła wspólnota ludzi, którzy chcieli poszanowania dla swojego życia i swojej pracy.
Już nic nie było w stanie zatrzymać myśli rewolucyjnej i nic nie było w stanie zatrzymać postępujących zmian. To na tej właśnie fali powstały Międzynarodówki Komunistyczne /1864 r./, powstała filozofia Marsa i Engelsa i dzieło "Kapitał" /1867 r./, powstały ruchy robotnicze i pierwsze związki zawodowe.

Przez ponad 14 lat Neptun przemieszcza się przez znak Ryb i jednocześnie tworzy wiele aspektów z Jowiszem. Aspekty harmonijne przynoszą napięcia, umacniają poczucie indywidualności w jednostkach i jednocześnie wzmacniają siły we wspólnotach. Obydwie strony gry rosną w siłę.
Jednak wystarczy, żeby pomiędzy Neptunem a Jowiszem wystąpił aspekt nieharmonijny /także 0,5 kwadratury i 1,5 kwadratury/ i wspólnoty /Neptun/ wznosiły larum i zwracały się o pomoc do indywidualności /Jowisz/ - powstań, rusz się .... ojczyzna cię wzywa ! jesteś potrzebny .... rodzina tego potrzebuje ! ratunku ... nasza partia umiera ! ratuj naszą wiarę .... ojcze przenajświętszy !
Cóż biedny Jowisz ma robić ?
Napełnia swoim duchem wspólnoty .... a te zwracają się przeciwko sobie.
Rozniecały się wojny /jeśli chodzi o wspólnoty narodowe/ ale częściej były to rewolucje /wspólnoty o innym podłożu/. Indywidualność-duch rozpadał się zasilając wspólnoty .... umierał.
Nie należy się jednak martwić o Jowisza ....on jest niezniszczalny.
Jednak w przypadku, kiedy w horoskopie np. natalnym zaznaczony jest negatywny aspekt Jowisza z Neptunem możemy odczuwać głębokie duchowe cierpienie spowodowane nieustannym podporządkowaniem wspólnocie.

A jak wyglądały wcześniejsze przejścia Neptuna przez znak Ryb.
- Lata 1683-1697 zaznaczyły się w Europie jako nieustająca wojna z Turcją oraz okres prześladowania przez kościół katolicki innych religii i światopoglądów
- Lata 1519-1535 to czas po odkryciach Kolumba a więc czas dalszych odkryć geograficznych i jednoczesne podboje odległych lądów i kultur. To także ruch reformatorski w kościele rzymskokatolickim.

A jak wygląda obecny tranzyt Neptuna przez znak Ryb ?
Tranzyt obejmuje lata 2011-2025 i do tej pory przyniósł "arabską wiosnę", eksodus ludności z krajów muzułmańskich /przypomina biblijne wyjście z "domu niewoli" w poszukiwaniu "ziemi obiecanej",
kościół katolicki wykazuje sporą dozę niestabilności oraz reaktywowały się nastroje nacjonalistyczne.
Czas trygonu Jowisz-Neptun będzie wykazywał dosyć duże napięcie ale z tendencją do tzw. okopania się po przeciwnych stronach barykady.
To trudne napięcie może być krótkotrwale rozładowywane, kiedy Słońce, Merkury, Wenus lub Mars ustawią się nieharmonijnie do Neptuna. Szczególnie Mars może wprowadzać niebezpieczne sytuacje.
Może mieć to miejsce w połowie lutego, w połowie maja, na początku sierpnia i ok. połowy września 2018.
Gwałtowna fala zmian o charakterze rewolucyjnym przyjdzie w 2019 r. kiedy Jowisz wejdzie w kwadraturę z Neptunem. Przewiduję, że problemem stanie się jakość życia, prawa obywatelskie, prawa do własnych przekonań i zasad funkcjonowania.

środa, 22 listopada 2017

Jowisz i Neptun - pocałunek śmierci


Jowisz przemieszcza się przez znak Skorpiona i krok po kroku dochodzi do trygonu z Neptunem.
Pełny aspekt trygonu nastąpi w pierwszych dniach grudnia 2017 r.

Aby wyciągnąć właściwe wnioski a tym samym pokusić się na prognozowanie związane z tym układem astrologicznym musimy "odczarować" pewien zbiór informacji.
- jak należy potraktować tak mocny aspekt, który nazywany jest potocznie pozytywnym ?
- jakie są oddziaływania pomiędzy Jowiszem i Neptunem /czy się lubią/ ?
- co reprezentuje Jowisz a co reprezentuje Neptun ?
W tym miejscu ponownie proponuję zamknięcie astrologicznych książek i uruchomienie własnej wyobraźni - nie poszukujmy informacji związanych z Neptunem u tych, którzy pisali te księgi bo to dopiero My, "tu i teraz" możemy dokonywać obserwacji i wyciągać wnioski. Neptun został odkryty w 1846 r. i dokonał zaledwie jednego obiegu przez Zodiak od tego momentu. Tym samym rozważania na temat jego wpływów są bardzo ubogie.

 Porzućcie więc dywagacje o romantycznych, eterycznych, artystycznych i ewentualnie schizofrenicznych wpływach Neptuna i jego uduchowionej naturze, która związana jest z równie uduchowioną naturą Ryb.
Neptun to twardy "gość" - tworzy wprawdzie pozory niejasności ale tym bardziej należy go traktować z dużą uwagą.
Esencji Neptuna należy poszukiwać w znaku Raka. Tym samym opisuje on podstawowe społeczne związki pomiędzy ludźmi - wspólnotę. Prawdopodobnie właśnie ta "racza" esencja sprawia, że Neptun jest taki "niezdecydowany" - bo jakaż wspólnota jest konkretna, ileż emocji jest we wspólnotach, ileż głupich nawyków, ileż nacisków i ileż jednoczesnego rozgrzeszania.
Mamy więc wspólnotę rodzinną, plemienną, narodową, wspólnotę religijną i duchową, wspólnotę interesów i upodobań, wspólnotę przekonań czy wspólnotę w zdobywaniu władzy. Wspólnotą, w bardzo szerokim rozumieniu jest także ludzkość, obywatele planety Ziemia.
Optimum swojego oddziaływania Neptun osiąga w znaku Barana /10-ty dom od znaku Raka/ a przecież Baran i jego wysłannik Jowisz są symbolem indywidualności i wolnego Ducha. Neptun wkraczając do znaku Barana przejmuje /a raczej próbuje przejąć/ władzę nad indywidualnością - narzuca wartości wspólnoty i łamie indywidualizm. Neptun w Baranie, w mocnym trygonie z Uranem w znaku Raka, występuje w horoskopie W. Lenina.
Podobne oddziaływanie występuje w przypadku, kiedy w horoskopie, Neptun z Jowiszem są w układach nieharmonijnych. Ludzie ci mogą mieć wrażenie, że rodzina bądź jakakolwiek inna wspólnota narzuca im swoje przekonania a tym samym blokuje. Są poddawani presji wspólnoty. Np. księżna Diana w swoim horoskopie ma kwadraturę Jowisza / Wodnik/ z Neptunem /Skorpion/. Bardzo wiele koronowanych głów lub kandydatów do korony ma negatywne układy Neptun-Jowisz /Elżbieta II, królowa Wiktoria/ - osoby te zmuszone są podporządkować się wspólnocie. Niekiedy takie osoby szczególnie z opozycją Jowisz-Neptun stają się osobami-symbolami dla swoich wspólnot a tym samym swego rodzaju zakładnikami /np. Adam Mickiewicz/.
Bardzo ciekawą grupą są osoby, które mają w swoich horoskopach koniunkcję Neptun-Jowisz. Często traktowani są jako wybrańcy wspólnoty i otaczani są swoistym kultem. Jednocześnie związani są dosyć trudną karmą rodzinną /np. Mark Zuckerberg, Elon Musk, M. Kopernik/. Ludzie ci mogą odczuwać swoisty obowiązek dokonania czegoś dla tzw. wspólnoty a niekiedy po prostu dla ludzkości.
Brytyjska rodzina królewska a szczególnie znacząca rola księcia Williama, księżnej Kate oraz ich dzieci są wyjątkowym przykładem jak działają siły Jowisz-Neptun - warto przeanalizować horoskopy.

Jednak teraźniejszy układ Neptun-Jowisz jest "pozytywny" . Czy to w zasadniczy sposób zmienia relacje pomiędzy wspólnotą a indywidualnością ? I tak, i nie.
Relacje nadal pozostają w dużej zależności a ich wzajemne wzmacnianie powoduje, że zaczyna toczyć się gra o to, która strona wykaże większą siłę i determinację. Aspekt trygonu generuje jednak wysoką potrzebę uszanowania indywidualności a niekiedy nawet wymuszania tego . Niestety bardzo często "walka o indywidualność" topiona jest w morzu łez i krwi ..... ale być może, nie ma innej drogi.

Można powiedzieć, że indywidualność, która nierozważnie zbliży się do wspólnoty otrzyma od niej "pocałunek śmierci" - wspólnota prędzej czy później zniszczy indywidualność lub ją wchłonie .... ewentualnie totalnie wykorzysta.
Jeśli rozpatrujemy tzw. karmę rodziny to przede wszystkim warto przyjrzeć się wszystkim aspektom Neptuna - to tam dostrzeżemy jakie obowiązki nałożył na nas ród, organizacja, kościół, sekta a może i państwo lub naród.
...... i prawdopodobnie z tego właśnie powodu, mówi się, że "z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach".

wtorek, 7 listopada 2017

Z Jowiszem żartów nie ma ....


Jeszcze nie minął miesiąc od momentu wejścia Jowisza w znak Skorpiona /dotarł do 7 stp. znaku/ a już widać jakie powoduje olbrzymie rozrastanie się skorpionicznych energii.

Szczególnie mocno zostało to zaakcentowane 5 listopada.
Wydarzenie w Sutherland Springs w Teksasie jest przesycone energią Skorpiona - psychopata, były żołnierz, duża ilość broni, kościół, modlitwy, śmierć wielu osób.
Zwracam uwagę, że oprócz wpływów Jowisza w Skorpionie, dało o sobie znać przeznaczenie zapisane w horoskopie USA - zwracałam uwagę, że mogą mieć miejsce na terenie tego kraju tragiczne wydarzenia, niekoniecznie związane z islamskim terroryzmem a raczej z nacjonalistami i psychopatami.

Dość charakterystyczna jest także seks-afera związana ze światem hollywoodzkich gwiazd i celebrytów - seks jest bardzo istotny dla skorpionicznych energii.

Następną istotną sprawą są wydarzenia w Arabii Saudyjskiej. Fala aresztowań /swoisty zamach stanu/ oraz domniemany atak rakietowy Iranu będą prowadziły do kolejnej destabilizacji w tym regionie świata. Prawdopodobnie "wielki brat" zza oceanu udeptał już bitewne pola. Za chwilę dowiemy się dlaczego D. Trump na swoją pierwszą zagraniczną wizytę wybrał Arabię Saudyjską.
I w tym wypadku zaznaczam, że wspominałam już kilkakrotnie na moim blogu, że w świecie arabskim nastąpią bardzo mocne przegrupowania, nowe sojusze, nowe organizacje.
Bardzo istotną rolę odgrywa także Neptun - już za chwilę wystąpi bardzo niebezpieczny trygon Neptuna /Ryby/ z Jowiszem /Skorpion/ , zwracałam uwagę na ten układ 23.08.2017 w poście "Nowy czas, nowe rozdanie".

W podobnym duchu należy traktować obecną wizytę D. Trumpa w Japonii i Korei Południowej - czyżby tam też udeptuje pola bitewne? W poście z 12.10 "Jowisz w znaku Skorpiona" także zwracałam uwagę na taką możliwość.

W skorpionicznym duchu objawia się także afera Paradise Paper - przekręty finansowe, wyprowadzanie kapitału do rajów podatkowych ..... jakież to skorpioniczne.

W Polsce także skorpioniczne energie dały o sobie znać.
Na początek głos zabrali lekarze rezydenci, którzy próbowali pokazać, że zabezpieczenie finansowe naszego życia i zdrowia jest niewystarczające.
Objawiły się także pierwsze jaskółki nowych przedsięwzięć o charakterze gangstersko-finansowym. W Warszawie odbyło się "seminarium" /może raczej akcja propagandowa/ dotyczące kryptowalut, w którym wykorzystano wizerunki tzw. znanych i lubianych.
Pojawiła się także informacja, że dwóch panów ma zamiar otworzyć kopalnię złota w Kamerunie - powinni się spieszyć bo Jowisz w Skorpionie będzie tylko przez rok a trygon z Neptunem lubi wywoływać plemienne potyczki.

Zaakcentowne pierwsze stopnie Skorpiona /przez Jowisza/ przy jednoczesnym zaznaczeniu pierwszych stopni Wagi /przez Marsa/ przynosi tragiczne samounicestwianie się.
Doszło więc do samospalenia - jest to przykład, kiedy wrażliwy człowiek, Piotr Szczęsny, staje się zupełnie bezbronny wobec psychopatii państwa. Prawdopodobnie wiedział i rozumiał więcej. Mógłby zareagować w inny sposób i np. próbować zniszczyć winnych tej sytuacji  .... jednak nie potrafi lub nie chce stawać się taki sam jak władza /psychopaci/, nie chce zaprzedać duszy "diabłu".
O konsekwencjach rządzenia państwem przez psychopatów pisałam w marcu i kwietniu 2017 r. i jeszcze raz podkreślam, obcowanie z psychopatami jest bardzo niebezpieczne a życie w kraju rządzonym przez psychopatów jest tragiczne. Ta zaraza roznosi się niczym dżuma i stopniowo acz systematycznie infekuje.  Są ludzie, którzy nie są w stanie znieść świadomości, że mają żyć niczym zombie i taplać się plwocinach psychopatycznych polityków.
Pamiętajmy, konformizm jest także samounicestwianiem się ..... ale z pozycji duszy /Jowisz/.

I ..... Jowisz wkraczający w znak Skorpiona pokazał co "piszczy" u pana prezesa Kaczyńskiego.
Jowisz w 2 stp. Skorpiona stworzył kwadraturę z natalnym Jowiszem rzeczonego pana i zakomunikował ..... chłopie, coś ci w duszy fałszywie piszczy, chyba trzeba coś zmienić .... pomyśl.
No i prezes zaczął kombinować .... komu nogę podstawić, kogo oszukać, a może zmienić rząd, a może premierem zostać ?
Chwilę później kwadraturę z natalnym Jowiszem zrobiło Słońce i zakomunikowało .... ty możesz wymyślać sobie co chcesz ale ja ci energii nie dam ... i już.
Energii nie ma, słoneczko nie grzeje to wirusy i bakterie wychodzą na żer ..... albo inne demony.
Ale to jeszcze nie wszystko. W najbliższych dniach w kwadraturze ustawi się Wenus. To już może być bardzo poważne ostrzeżenie ..... głos Boga z głębokiego źródła ..... strach się bać .... bóstwo chce przywołać duszyczkę do porządku.
Co zrobi prezes ? Nie wiem .... ale .....
Jest jeszcze Mars, który wejdzie w kwadraturę z natalnym Jowiszem 10/11 grudnia.
Mars "pójdzie na ostro". Może rozniecić w prezesie super arogancję, gwałtowne wspomnienia z czasu katastrofy smoleńskiej, pozbyć się popleczników itp. Może także strzelać, rzucać granatami, poddawać zabiegom chirurgicznym lub zamykać w szpitalu psychiatrycznym ..... Mars może dużo.
Dusza pana prezesa może skomleć i wyć ..... ale dobrze jej to zrobi. Jeśli chodzi o ciało .... to niekoniecznie dobrze mu to wszystko zrobi.
Układ kwadratury uderza w duszę /Jowisz/ i taka rozczarowana dusza może dojść do wniosku, że ma już dość a w związku z tym ciało przestaje być potrzebne.
O "stępieniu włóczni przeznaczenia" pana prezesa wspomniałam już w poście z 17.10 "Jowisz w Skorpionie - transformacja pragnień".poniedziałek, 30 października 2017

Jowisz - małżeństwo nieba i piekła


"Zobaczyć świat w ziarenku piasku
Niebiosa w jednym kwiecie z lasu
W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar
W godzinie - nieskończoność czasu.      /W. Blake, Wróżby niewinności/

W dzisiejszym poście kolejny raz /bardzo dobitnie/ spróbuję zmienić astrologiczne postrzeganie.
Proszę więc o zamknięcie opasłych podręczników do astrologii i uwolnić umysł od prawd typu : Księżyc to mamusia, Koziorożec to wysokie stanowiska, Mars to wojna a Saturn to gnębiciel.

Jowisz symbolizuje plan, kreację, pomysł, początek. Kiedy jeszcze nie ma nas na tym świecie .... mało tego jeszcze plemnik nie połączył się z komórką jajową, zaczyna już działać Jowisz. On ma na nas plan. Czy jowiszowy plan ma szanse zaistnieć w człowieku .... to zależy od Saturna, to on dokona materializacji. Bez Saturna jowiszowy plan pozostanie tylko planem bez możliwości sprawdzenia go w ziemskich warunkach.

Jowisz "wykluwa" się wraz ze swoimi inwencjami w znaku Barana. Baran symbolizuje nasze "ja". To nie jest nasze ciało i to nie jest nasz społeczny obraz. To jest coś co dostaliśmy na ziemską wędrówkę a pochodzi z nieznanych nam światów. Jest to cały zespół oprzyrządowania, które będzie nam służyło całe życie a my potocznie nazywamy to "duchem", "duszą", "kreatorem", "superego", "jaźnią itp.

Początek wszystkiego odnajdujemy w znaku Skorpiona. To tu jest byt-niebyt, który zasila energią wszystkie planety, biorące udział w naszych życiowych potyczkach. Także Jowisz otrzymuje z tego miejsca zasilanie. Tranzyt Jowisza przez znak Skorpiona zasila go w niezbędny zestaw energii - zmieniają się energie "źródła" to Jowisz także otrzyma co 12 lat inny pakiet. Kiedy skończy wędrówkę przez znak Skorpiona to ruszy w dalszą drogę z nowymi pomysłami.
Jowisz w znakach od Strzelca do Ryb jest "duchem" rozwojowym, uczącym się /dostał gratisik na darmowe szkolenia/. Kto ma Jowisza w tych znakach powinien dbać o duchowy rozwój i być otwartym na duchowe doświadczenia. Nawet jeśli człowiek nie wie tego, to Jowisz i tak skieruje go na salę wykładową /Pan Bóg chce mieć kadrę wysoko kwalifikowaną/.
Jowisz w znakach od Barana do Wagi staje się zaczynem do tworzącej się materii.
Znak Barana, który generuje powinności Jowisza, jest 6-tym domem liczonym od znaku Skorpiona. 6-ty dom to wypełnianie powierzonych obowiązków i cielesność. Można więc powiedzieć, że Jowisz jest na etacie u bóstwa - zastępuje go w prostszych pracach, jego stopień koncentracji jest wyższy niż bóstwa. Jest mistrzem, który opracowuje plany i warunki budowy katedry, którą jest człowiek.
Dobrze posadowiony Jowisz, który jest pozytywnie aspektowany daje człowieka "wielkiego duchem". Człowiek taki, czuje wewnętrzne prowadzenie, wie co jest jego powinnością, nie ma problemów z "ego". Dusza współgra z cielesnością i zachowaniami człowieka w świecie zewnętrznym.
Jeśli Jowisz jest negatywnie aspektowany /przez Słońce, Merkurego, Wenus, Marsa/ to można żartobliwie powiedzieć, że nie był pilnym uczniem na kompletach u Pana Boga i niestety ma spore braki. Plany i koncepcje dotyczące człowieka mogą być obarczone "niedoróbkami " - negatywny aspekt ze Słońcem to bufonada i egocentryzm, z Merkurym to ignorancja, z Wenus to brak wizji i celu a z Marsem to arogancja i brak pokory.
Kiedy Jowisz jest negatywnie aspektowany przez Saturna, Urana, Neptuna czy Plutona wskazuje to, że "duch" nie dopasował się do ziemskich warunków - może chciał mieć "pod górkę", a może "duch" nie lubi się nudzić i musi mieć wyzwania /swoista walka z materią/.
Nawet jeśli Jowisz jest w dobrych aspektach z jakąś planetą ale planeta jest uszkodzona przez inny aspekt to pojawią się problemy z demonstracją "czystego ducha".
Co to jednak znaczy "czysty duch" ?
Podejrzewam, że aspekty Jowisza /te dobre i te negatywne/ tworzą jowiszowo-duchowy precyzyjny plan ....bo tak ma być.
Pamiętajmy .... Jowisz jest na etacie u Pana Boga .... a robota powierzona musi być zrealizowana i nie zawsze bywa przyjemna.
Kto powiedział, że "duch ma trzepotać bielutkimi skrzydłami i rozsiewać zapach konwalii .... a może z jego skrzydeł będzie kapać smoła a wokół unosił się będzie zapach siarki.
Nie należy więc naprawiać duszy innych - nie zastępujmy Pan Boga, nie znamy jego planu.
Zajmijmy się własną "duszą" i spróbujmy zrozumieć energie, które zsyła nam Jowisz.
Popatrzmy na Jowisza jak na pośrednika, któremu "bóstwo" powierzyło zadanie połączenia tego co duchowe z tym co materialne i pokazania jak materia może się zmieniać pod wpływem tchnienia "ducha". Może uda nam się dostrzec jak od jednego tchnienia kwiaty rozkwitają a jak od innego tchnienia umierają. Może zobaczymy jak niewiele dzieli niebo i piekło.... tylko tchnienie.
..... i pamiętaj .... dom Panny /nasze ciało, zdrowie, praca, codzienne zajęcia/ jest 6-tym domem liczonym od znaku Barana więc pozostaje na etacie u Jowisza.

"Gdyby oczyścić bramy percepcji,
każda rzecz ukazałaby się człowiekowi,
jaka jest, nieskończona."                         /W. Blake/


* Dla chętnych - jowiszowy eksperyment
- przygotuj swój własny horoskop i wydrukuj go lub narysuj
- zaznacz Ziemię w dokładnej opozycji do Słońca /najlepiej jako ciemnozielone kółeczko/
- korektorem zamaluj pozycję Słońca w horoskopie
- w środku koła zodiakalnego narysuj kółeczko i zamaluj je na złoty kolor - to będzie Twoje nowe Słońce
A teraz popatrz na siebie jako na osobę stojącą na zielonym kółeczku
- czy zmieniło się postrzeganie energii ?
- zwróć uwagę, że Twoje nowe Słońce nie ma żadnych aspektów z innymi planetami i równomiernie oświetla je wszystkie
Tak trzymaj ....wtorek, 17 października 2017

Jowisz w Skorpionie - transformacja pragnień


Znak Skorpiona symbolizuje przede wszystkim nasz życiowy kapitał. To w tym znaku znajdują się zasoby, którymi musimy dysponować przez całe życie - to wszystko co mamy a jednocześnie to wszystko co będzie nam potrzebne /nic za dużo i nic za mało/.
To tu jest magazyn, z którego możemy korzystać aby funkcjonować na wszystkich poziomach życia, tych duchowych i tych materialnych.
Jowisz, który tranzytuje znak Skorpiona prowokuje do rozważań nad naszymi zasobami - czy duch nie stracił sił ? na jak długo wystarczy nam energii życiowej ? w jakiej kondycji jest nasze ciało ? czy mamy możliwości aby dbać o nasze ciało ? czy wewnętrzna wolność nie jest naruszona ? czy poczucie godności ma się dobrze ? czy mamy prawo do miłości i szczęścia ? czy nasze zasady moralne nie są łamane ? czy nasza praca nie zamienia się w niewolnictwo i czy nam służy ? czy szanowane jest nasze prawo do dysponowania zasobami Ziemi ? czy możemy gromadzić dobra materialne i dysponować nimi ? czy możemy się uczyć i rozwijać ? czy mamy możliwości aby marzyć ? czy szanowane jest nasze prawo do życia w społeczeństwie ? czy mamy możliwość wypoczywania i rozwijania naszych pasji ? czy mamy możliwość do wypowiadania swojego zdania ? czy mamy prawo do reprodukcji ? czy mamy prawo do życia i śmierci ? itp.
Dużo tego, ale nie należy się temu dziwić. Znak Skorpiona jest skoncentrowaniem całego horoskopu.
Znak Skorpiona można porównać do narodzin gwiazdy - silnie skoncentrowana energia rozpręża się i "rozrzuca" po całym zodiaku swoje cząstki. Każda planeta i gwiazda, którą widzimy w swoim horoskopie jest kawałkiem energii, która pochodzi z zasobów Skorpiona.
Jak mocne są to energie i czy pozostają ze sobą w harmonii czy nie ..... to zależy od konstrukcji horoskopu.

<<< Jowisz wszedł do znaku Skorpiona i jak na zamówienie otrzymaliśmy informacje o zderzeniu gwiazd neutronowych. Jest to wyśmienita ilustracja do moich, dzisiejszych rozważań *** .>>>

Potężne energie znaku Skorpiona są obecnie pobudzane przez Jowisza i prowokują nas do przemyśleń. Przemyślenia będą dotyczyły wszelkich dziedzin życia jednak podstawowe pytanie to : co mam i czym dysponuję ? oraz jak mogę wykorzystać moje zasoby ?
Już od pierwszych dni tego tranzytu pojawiło się pytanie : czy kapitał jakim dysponujemy wystarczy do utrzymania naszego ciała przy życiu i jeszcze do tego, w jako takim zdrowiu ?
Następny problem będzie prawdopodobnie dotyczył naszych możliwości w dbaniu o nasze poglądy, zasady i filozofię życia, rozwój i uczenie się na poziomie wyższym oraz korzystanie z dóbr innych kultur. Możemy także rozważać, czy mamy szanse na sprawiedliwe wyroki sądowe i czy mamy jeszcze jakiekolwiek prawa. Itd., itd. Przez najbliższy rok będziemy oceniać nasze zasoby kapitałowe i ich przydatność we wszystkich dziedzinach życia.
Znak Skorpiona tworzy kwadraturę ze znakiem Wodnika.
Znak Wodnika pokazuje nasz wyidealizowany świat, nasze marzenia i pragnienia, nasze potrzeby a często zwykłe "chciejstwa".
Jowisz przemieszczając się przez znak Skorpiona i prowadząc przegląd zasobów kapitałowych, będzie jednocześnie wysyłał do znaku Wodnika impuls "sprawdzam".
Impulsy te będą transformowały nasze pragnienia i oczekiwania.
Np. Jowisz oceni, że mamy zbyt mały kapitał /energetyczny, intelektualny czy finansowy/ aby dbać o swoje zdrowie to w kierunku Wodnika popłynie impuls "chcę być zdrowy i posiadać możliwości aby o to zadbać". Być może to pragnienie stanie się najistotniejsze na najbliższe kilka lat.
Po roku nasz wodnikowy świat oczekiwań może się całkowicie zmienić. Przejdziemy bardzo głęboką transformację. Nasze pragnienia z ostatnich kilku lub nawet kilkunastu lat rozproszą się niczym mgła w promieniach słońca a w ich miejsce wpłyną zupełnie nowe ... takie na miarę nowych czasów i naszych możliwości kapitałowych /Skorpion/.Pozostanie tylko oczekiwanie aby te energetyczne zmiany zmaterializowały się. Proces materializacji rozpocznie się wraz z pojawieniem się wielkiej koniunkcji Jowisza i Saturna w 1 stp. znaku Wodnika /19.12.2020/.

<<< W związku z tak ważnymi układami astrologicznymi, warto rozsądnie dysponować swoją energią-kapitałem i nie roztrwonić jej na bezsensowne chciejstwa - pamiętajmy jest ona ograniczona i przypisana dla każdego z nas oddzielnie ale jednocześnie dysponujemy nią jako ludzka wspólnota oraz jako planeta Ziemia. Zachowanie szczególnej ostrożności w formułowaniu pragnień polecam osobom, które mają posadowione planety w znaku Wodnika /te natalne ale także te dyrekcyjne/. >>>

Balans pomiędzy Skorpionem a Wodnikiem jest bardzo ważny w sensie społecznym.
Potrzeby, które objawi znak Skorpiona, i które staną się podwalinami dla oczekiwań w znaku Wodnika są początkiem tworzenia się nowych zasad współistnienia w społeczeństwie.
Wodnik pokazuje wymyślony, idealny świat w jakim chcemy funkcjonować - Bliźnięta pokazują związki międzyludzkie i sposoby porozumiewania się - Waga sankcjonuje układy społeczne i tworzy mechanizmy społecznych zachowań w szerokim zakresie. Jedno wynika z drugiego więc należy przynajmniej zadbać o tzw. dobre początki. Dalsza droga nie będzie usłana różami - niedługo Uran wejdzie w znak Byka i będzie tworzył układy kwadratury ze znakiem Wodnika.
Każdy z nas powinien stworzyć sobie swój własny świat pragnień i oczekiwań .... taki na miarę własnych potrzeb i możliwości. Nie pozwólmy aby ktoś próbował zmienić lub zdominować nasze zasadnicze przekonania, wywołując ograniczenia fizyczne i emocjonalne.
Przede wszystkim nie pozwólmy politycznym  karłom na wmuszanie swych przekonań i idei innym ludziom.

<<< Przypominam, że tzw. czub "włóczni przeznaczenia" w horoskopie Kaczyńskiego znajduje się w 2 stp. Wodnika. Nadarza się więc niebywała okazja aby utrącić ten czub albo przynajmniej stępić.
Im więcej społecznego niezadowolenia i im więcej społecznych oczekiwań .... przekonania i idee Kaczyńskiego słabną. Niemoc fizyczna także może utrącić skrzydła władzy .... a jak lekarz będzie złośliwy to obetnie nie tylko skrzydła.
Mogą pojawić się osoby, które nagle i niepostrzeżenie zamienią sny o potędze w pył i popiół /np. dyrekcyjny Pluton w horoskopie A. Merkel i W. Putina już za chwilkę znajdzie się w kwadraturze do 2 stp.Wodnika.
Ponadto stanie na katafalku jest zdecydowanie bardziej niebezpieczne niż leżenie na nim .... może czas zmienić pozycję ***
Warto zwrócić uwagę na daty : 18, 20 i 24/25 października, 8/9 listopada, 10-12 grudnia !!! >>>

I może na zakończenie .... jeszcze coś bardzo skorpionicznego ***

czwartek, 12 października 2017

Jowisz w znaku Skorpiona


10 października 2017 r. Jowisz wszedł do znaku Skorpiona. Pozostanie tam do 8 listopada 2018 r.
Ingres Jowisza w znak Skorpiona odbywa się pod patronatem bardzo ciekawego układu numerologicznego, 10-10-1.
Jowisz sprawuje pieczę nad koncepcjami i inwencją twórczą, początkami, nowymi rozdaniami, rozrostami, rozszerzaniem, nieograniczonym apetytem czy po prostu .... "ruszeniem z kopyta".
Jowisz jest niczym dziki rumak na prerii ....
Jowisz w astrologii klasycznej nazywany jest "wielkim szczęściem", jednak ja odnoszę się do jego wpływów ze sporym krytycyzmem ..... chociaż nie przeczę, że będąc w potoku jego energii, fajnie jest.
Po pierwsze .... za "szaleństwa" Jowisza zawsze trzeba zapłacić /rachunek niekiedy przychodzi dosyć niespodziewanie i niekiedy po długim czasie/. Bez względu w jakim znaku znajduje się Jowisz i w jakich jest relacjach z innymi planetami zapłata musi nastąpić /większa lub mniejsza/ - to taki rodzaj kaca po nadmiernym upojeniu.
Po drugie .... Jowisz nie kwantyfikuje w naszym, ludzkim rozumieniu, można powiedzieć, że w arogancki sposób traktuje nasze miary, wagi i jakości. Z równym skupieniem pochyli się nad karierą naukowca i rozprzestrzeni jego myśl na cały świat jak i nad komórką rakową w ciele i pokaże, jak błyskawicznie będzie się rozrastać.
Po trzecie .... energie Jowisza są bardzo silne a zarazem krótkotrwałe - działania dokonywane pod ich wpływem mogą być nieprzemyślane i możemy ich szybko żałować /ale oczywiście nie zawsze, to zależy od zadań jakie spełnia Jowisz w horoskopie osobistym/.
Niewątpliwą zaletą Jowisza jest jego nieprzewidywalność - to co trudne i smutne potrafi zamienić w największy życiowy sukces a to wesołe, szczęśliwe w życiową porażkę. Jak mówił Forest Gump, "życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz na jaką trafisz".
Jowisz pożegnał znak Wagi tworząc opozycję z Uranem w znaku Barana. Ten układ planetarny bardzo dobrze pokazuje problem, który w ostatnim roku objawił się - w jaki sposób pogodzić silną potrzebę zaistnienia w społeczeństwie i wpływania na innych ludzi z koniecznością rezygnacji z części swojej tożsamości i podporządkowania się oczekiwaniom innych ?
Jest to układ hipokryzji, manipulacji i prostytucji społecznej i politycznej a poprawniej rzecz ujmując jest to układ marketingu politycznego, propagandy, socjotechniki, NLP, retuszu, fotomontażu, photoshopa  - zmień siebie lub swój wizerunek zgodnie z oczekiwaniami, podpowiedziami i sugestiami otoczenia /Uran w Baranie/ a będziesz mógł wykorzystać to aby zaistnieć w społeczeństwie a nawet zdominować je /Jowisz w Wadze/. Przez ostatni rok opozycja Uran - Jowisz występowała trzykrotnie i z całą pewnością doświadczyliśmy manipulacji, picu i fotomontażu. Pluton w Koziorożcu zatroszczył się o to aby każdy z nas mógł zobaczyć na czym te procesy polegają - ale czy ktoś słucha Plutona w Koziorożcu ? - nic straconego przypomni o tym wszystkim około 2022 r. i powie "a ... nie mówiłem ?".
Kto się złapał na ten manipulacyjny lep, może w ciągu najbliższych trzech/czterech lat zobaczyć te procesy i poczuć się jak ofiara losu.
Natomiast ci, którzy sami tworzyli manipulacje i fotomontaże mogą zostać zdemaskowani, obdarci ze sztucznej skórki, odciśnięci z silikonu a i korony z łebków mogą pospadać /niekiedy razem z łebkiem/. 
Niestety decyzje, zdarzenia z tego czasu pozostaną już na zawsze i prawdopodobnie staną się źródłem .... wstydu ... dla oszukanych i dla oszukujących.
Opuszczając znak, Jowisz tradycyjnie zademonstrował siły natury, które podlegają temu znakowi.
Energie, które "rozbujał" Jowisz w znaku Wagi, będą wyciszały się stopniowo - potrwa do około
10 grudnia /to za sprawą Marsa, który będzie niedługo tranzytował Wagę/.

Jowisz wchodząc do znaku Skorpiona objawi szerokie spektrum znaczenia tego znaku.
Jowisz w Skorpionie to jedno z najtrudniejszych położeń tej planety - dokonuje się tu swoisty proces "umierania" a może raczej transformacji. Jowiszowe koncepcje i plany będą w znaku Skorpiona stopniowo obumierać, rozkładać się i zapadać aby po pewnym czasie "buchnąć majem". Proces ten bardzo mocno przypomina przemianę nasiona, które zagrzebane w ziemi, musi obumrzeć, przekształcić się i następnie wykiełkować jako nowa jakość - niby podobna do poprzednika, ale jednak inna.
Jowisz w Skorpionie to okazja do głębokich przemian wewnętrznych - oczywiście nie pojawiają się same z siebie. Na ogół stoją za nimi wydarzenia o charakterze skorpionicznym - bóg, diabeł, śmierć, narodziny, wojna, przemoc, seks, pieniądze.
O wpływach energii Skorpiona pisałam w 1-szej połowie 2014, w postach "Czas Skorpiona ..."
W tamtym czasie to Saturn tranzytował znak Skorpiona - on bardziej przypominał stare wydarzenia, uzmysławiał ich znaczenie, prowokował do zrozumienia, pokazywał karmiczne konieczności.
Jowisz zagra na zupełnie innej strunie aczkolwiek tematy zainteresowania  będą te same.
Jednak wojna może być trochę inna, bóg także pokaże inne oblicze, pieniądze zawsze można wymienić lub pozbawić wartości. Określenie momentu narodzin i śmierci może być poddane weryfikacji a seks będzie dostępny wyłącznie na talony wydawane przez NBP lub wręcz przeciwnie będzie stosowany jako obowiązek podobny do obowiązku służby wojskowej.

Już na początku swojej wędrówki może być poddany zwiększonej dynamice oddziaływania :
- koniunkcja z Merkurym, 18.10.2017
- koniunkcja z Księżycem, 20.10.2017
- koniunkcja ze Słońcem, 26/27.10.2017
- koniunkcja z Wenus, 13/14.11.2017
- koniunkcja z Marsem, 6/7/01.2018
- Na początku grudnia 2017 r., Jowisz wejdzie w układ trygonu z Neptunem w Rybach - jest to układ, który wzmacnia różnorakie nacjonalizmy, tworzenie nowych struktur państwowych lub innych organizacji. Jest to układ wzajemnego wyrywania sobie .... wolności /takiej realnej ale także takiej symbolicznej/. Może wystąpić intensyfikacja dziwnych transakcji finansowych pomiędzy państwami /np. ucieczki podatkowe, wyprowadzanie kapitału itp./ - operacje mogą przynieść wyjątkowe zyski.
- W połowie stycznia 2018 r. Jowisz utworzy sekstyl z Plutonem w Koziorożcu - duże znaczenie mediów, przeznaczanie wielkich pieniędzy na propagandę, wielki kapitał medialny, ośrodki badania opinii publicznej opłacane i sztucznie sterowane.
Prawdopodobnie nastąpią zwyżki giełdowe spółek medialnych.


Już pierwsze miesiące tranzytu Jowisza mogą przynieść :
- atmosferę wojen krzyżowych .... prawdopodobnie będą one umiejętnie podsycanie
- zwiększony apetyt Kościoła Rzymskokatolickiego na pieniądze, kapitał, władzę
- zmiany na rynku kruszców, kamieni szlachetnych i walut
- intensyfikację działań /czyli sianie niepokoju/ wśród państw :Syria, Egipt, Jemen oraz prawdopodobnie w Libii i w Iraku
- powstanie nowych struktur wyrastających na gruncie państw arabskich /lub być może ISIS w nowej odsłonie/
- zmiany dotyczące administracyjnych struktur Unii Europejskiej
- konflikty, niepokój na Pacyfiku / Japonia, Korea, Chiny/
- Korea Północna zaprezentuje jeszcze kilka swoich odkrywczych pomysłów
- dalsze niepokoje w Turcji i w Wenezueli /dalszy etap przekształcania państwa/
- zmiany polityczne na Kubie
- konflikty dotyczące Cypru
- prawdopodobne są rozmowy na najwyższym szczeblu USA-Rosja
- eskalacja lub próba unormowania sytuacji na Ukrainie /obwód Ługański i doniecki oraz Krym/ a może następny "Majdan".
- prawdopodobne ponowne niepokoje w Mali i być może w Algierii
- Chiny zaprezentują swoją potęgę


czwartek, 28 września 2017

Lekcja historii - diagnoza


Albert Einstein powiedział, że "szaleństwem jest robić ciągle to samo i oczekiwać różnych rezultatów". Ten wybitny naukowiec wiedział chyba co mówi - wytrwałe próby i ciągłe zmiany postrzegania doprowadziły go do odkryć, które zapewniły mu nieśmiertelność.
Większość ludzi "wczepiona" jest jednak w system przyzwyczajeń, symboli i rutynowych czynności.
Refleksja a tym samym abstrakcyjne myślenie staje się wyjątkowym darem.

Ludzkość "skażona" jest perseweracją /uporczywe trwanie/.
Perseweracja to zjawisko, które polega na powtarzaniu i utrzymywaniu wzorca zachowania lub myśli czy wrażeń. Może mieć postać powtarzania tych samych słów, zdań i stereotypowych gestów. Występuje przy niepełnosprawności umysłowej, zaburzeniach psychicznych, uszkodzeniach mózgu.
Zdarza się także ludziom zdrowym np. podczas wykonywania zautomatyzowanych czynności.
Perseweracja zaznacza się horoskopie Polski a odnosi się do postaw społecznych.
Przykład : PiS sprawował w Polsce władzę w latach 2005-2007 i mogliśmy obserwować jaki to jest styl rządzenia :
- występowało poniżanie prezydenta i umniejszanie jego znaczenia. To nie opozycja poniżała ale jego brat /jego decyzje i konieczność ciągłych konsultacji/, klerykałowie /nonszalancja Rydzyka/, sobiepaństwo Maciarewicza. Opozycja i opinia społeczna dopiero w konsekwencji tej narracji podjęła podobną grę.
- skłócanie i tzw. rządzenie poprzez konflikt
- ekstrawagancje Z. Ziobro
- podważanie zasad UE i przeciąganie podpisania Traktatu Lizbońskiego
- konfliktowanie się z Rosją i Niemcami
Po ośmiu latach społeczeństwo ponownie wybiera PiS i liczy ..... na co liczy ?
Co takiego wydarzyło się, że miałoby być inaczej ?
Nic się nie wydarzyło. Jest tak samo bo inaczej być nie mogło.
Czy społeczeństwo dało się oszukać czy jest niesprawne umysłowo ?

Księżyc w 29 stp. Wodnika pokazuje społeczeństwo. Księżyc jest uszkadzany przez wszystkie planety rozbudowujące się w formułę "krzyża" /przez Marsa, Jowisza i Plutona/ a ponadto przez Wenus i Neptuna /półkwadtatura/. Pokazuje to, że za wszelkie negatywne wydarzenia w kraju konsekwencje poniesie tylko i wyłącznie społeczeństwo.
Społeczeństwo pozostaje w swoistym uśpieniu/odurzeniu. Poszarpywane ze wszystkich stron kołysze się niczym w sierocej chorobie /chocholi taniec/ i jednocześnie nie może wykrzesać z siebie inicjatywy.
Co jakiś czas dostaje narkotykową szprycę  i budzi się ....
Budzi się tylko na chwilę aby wykonać kilka gwałtownych ruchów .... i równie szybko zapada w sen .... sen o potędze.
Narkotykowe szpryce występują w postaci wyjątkowych zdarzeń /nieszczęścia i katastrofy, afery i przekręty polityczne, wielkie wydarzenia religijne, itp./. Na chwilę budzi się "duch wszelki", mózg buntuje się a pięści zaciskają. Po krótkim okresie aktywności następuje uśpienie i pogodzenie się z losem. Jedynym pocieszeniem są marzenia, wspomnienia o sławie i chwale oraz wyobrażenia o wyjątkowości. Społeczeństwo łyka każde kłamstwo bo serca i umysły są głodne.
****
Można powiedzieć, że społeczeństwo jest jednocześnie w stanie lękowym, schizofrenicznym i dodatkowo w afazji. Bezwolne i ogłupione kroczy w nieznanym sobie kierunku.
Kto może sprawować władzę w takiej społeczności ?   ..... byle kto.
Czy do wypasania owiec potrzebny jest mędrzec ? ..... wystarczy pastuch .... a niekiedy tylko pies pasterski.
Nie należy spodziewać się wśród rządzących tzw. oświeconych ..... bo po co ?
Mamy więc rzesze cwaniaków, nieudaczników, nieuków i psychopatów, dźwigających ministerialne teki.
Jakim społeczeństwem może zarządzać człowiek, który każdego dziesiątego dnia miesiąca staje na katafalku i opowiada socjotechniczne brednie.
Zapewniam, że socjotechnikę ma ten pan opanowaną perfekcyjnie /Schopenhauer, Le Bon i Machiavelli czytywani do poduszki/ a w tętnicach przepływa mu zamiast krwi kłamstwo /kwadratura Wenus z Neptunem zawsze przynosi kłamstwo i do tego przyobleczone w świętoszkowatość i hipokryzję/.
Czy to przypadek, że premierzy są łgarzami / co jeden to większy/. Obecna premier pokonała już dawno naszego urokliwego Pinokia czyli Donalda Tuska.
Prezydent tylko trochę im ustępuje /jeszcze niedouczony i socjotechniki nie opanował/. Ponadto jest strachliwy  a może po prostu wyczuwa, że jego zabawy mogą zgotować mu tragiczny finał .... nie należy jednak żałować osobnika. Zadziwiające jest, że tak wiele osób spodziewało się po prezydencie rewolucyjnej przemiany. Marionetka to inaczej pajac a pajac nie myśli, nie robi ..... pajac pajacuje ..... wróbel jako orzeł nie wzleci.
Wniosek : w szpitalu psychiatrycznym zawsze znajdzie się jakiś samozwańczy Napoleon lub Chrystus. Jednak będzie on takim samym wariatem jak cała reszta. Szlachetne serce i umysł nie znajdą zrozumienia wśród niezrównoważonych.
Już Arystoteles, w traktacie "Topika", wskazuje aby nie prowadzić dysputy z pierwszym lepszym, ale tylko z tym, o kim wiesz, że posiada dosyć rozsądku, aby nie powiedzieć czegoś o tyle głupiego, że potem będzie musiał się wstydzić. Kto prowadzi dysputy za pomocą zasad, kto może wysłuchiwać dowodów i wnikać w nie, kto ceni prawdę, chętnie słucha dowodów przeciwnika i jest na tyle sprawiedliwym aby przyznać rację, jeśli leży ona po stronie przeciwnej, wart jest rozmowy.

Na czym ma polegać polski dyskurs społeczny ?

Społeczeństwo musi sobie zasłużyć na "przyzwoitą" władzę a z tym mogą być problemy.
Jednak zawsze potrzebna jest pewna doza optymizmu.
Istnieje spora szansa, że i tym razem uwolnimy się od szaleńców. Kaczyński może zagrać się na śmierć ....czemu nie ? Ktoś inny znajdzie się tam, gdzie nie powinien być, wśród niewłaściwych osób lub wybierze niewłaściwy sposób transportu i .... czemu nie ? A może mocodawcy naszych rządzących zmienią punkt widzenia /a oni szybko załatwiają sprawy/ ... czemu nie ?
Niemniej tak jak społeczeństwo zaprowadziło wiele nieudolnych osób na szczyty władzy tak społeczeństwo może zrzucić ich z tych szczytów.
W obecnej chwili każdy społeczny bunt uderzy bezpośrednio w Kaczyńskiego i może go w dosłownym sensie zmieść z tej planety. Kaczyński boi się tzw. suwerena niczym diabeł święconej wody. Kaczyński nie lubi ludzi, nie znosi konfrontacji. Gdyby ktoś wprowadził go w protestujący tłum i usunął jednocześnie ochroniarzy to .... facet nie wytrzymałby napięcia. Jednak wszelkie bunty muszą być czymś zainicjowane. Obstawiam problemy finansowe lub militarne.
Jest jednak jeden warunek - społeczeństwo musi chcieć wolności /a może raczej izolacji/ ale także być gotowe doświadczyć jej konsekwencji. Takie wyzwanie może przerosnąć wyobrażenia i wtedy cała złość spadnie na .... kota.
Pytanie zasadnicze pozostaje jednak niezmienne - co dalej będzie się działo w "domu wariatów" ?
Niezmienny horoskop nie pokaże nic nowego a tym bardziej konstruktywnego.
Tzw. dobra zmiana jest porównywalna z układami "okrągłego stołu", a jak już kiedyś pisałam, na szambie róże nie wyrosną.

* W dzisiejszej "Kropce nad i" pani Romaszewska /doradca i inspiracja prezydenta RP/ stwierdziła, że informacje, o sytuacji na świecie, czerpie z "Super Expressu".
Wypada pogratulować panu prezydentowi, światłych doradców.
Wypowiedź tej pani to chyba idealne podsumowanie mojego dzisiejszego tekstu.

czwartek, 21 września 2017

Lekcja historii *****


W związku z istotnymi zmianami jakie dokonują się w znaku Koziorożca a tym samym, zmianami w horoskopie Polski, zasadnym jest pytanie : co jest podstawą do stawiania prognoz astrologicznych ?
- Z pewnością jest to "zubożony" horoskop 22.12.1990 r.
- Prawdopodobnie jest to horoskop katastrofy w Smoleńsku /potraktowanie go, jako pewnego punktu zwrotnego/.
- Z powodu swoistego stanu "bezkrólewia" państwa polskiego należy brać pod uwagę horoskopy państw sąsiadujących oraz państw w znaczącym stopniu wpływających na bieżącą politykę.
- Należy także uwzględnić horoskop gnieźnieński /15.04.966 r./.

Można więc stwierdzić, że sytuacja Polski staje się dosyć zagmatwana /delikatnie rzecz ujmując/.
Bardzo wskazane byłoby zaistnienie wydarzeń, które staną się zaczynem do skonstruowania nowego horoskopu a tym samym pokazanie nowych potencjałów kraju, nowych niebezpieczeństw oraz ukazanie układu sił.
W obecnej sytuacji polskie społeczeństwo doświadczone jest głębokimi podziałami, utraciło poczucie tożsamości i nie widzi celu, do którego może podążać jako zbiorowość.
Zdarzenia prowokujące nowy horoskop muszą być istotne dla państwa i jednocześnie zawierające w sobie duże pokłady symboliki - istotna zmiana konstytucji lub nowa konstytucja, zmiana systemu władzy /prawnie zapisana/, podział państwa /prawnie zapisany/, rozbiory i przejęcia /zapisane w układach i traktatach/, zmiany granic, itp.
Oczywiście takie zmiany mogą być bardzo pozytywne dla funkcjonowania państwa ale także mogą być bardzo negatywne. Jakkolwiek by nie było, zmiany przynoszą energetyczny zastrzyk i społeczeństwo nagle "ożywa" - wie czy uciekać czy pozostać, czy strzelać do prezydenta/króla czy go chronić, jak zabezpieczać się finansowo i kapitałowo, jakie podejmować ruchy zawodowe, czy wznosić symboliczne katedry czy raczej burzyć równie symboliczne Bastylie, itp.

Jest duże prawdopodobieństwo, że takie zmiany nastąpią. Aby były to zmiany konstruktywne i przemyślane potrzebny jest czas .... a czasu nie ma ponieważ w najbliższe dwa lata wpisane są zmiany niekontrolowane.

Cały okres istnienia tzw. nowej Polski /po 1989 r./ to czas rozszarpywania kraju przez "grupy interesów".
Siły zewnętrzne to oczywiście Rosja /z nieustabilizowaną pozycją i jednocześnie swoimi odwiecznymi dążeniami mocarstwowymi/, to USA /rozgrywa dalszy ciąg gry, która ma swoje początki w czasach "zimnej wojny"/, to Niemcy /które są na etapie udawadniania pozycji mocarstwa regionalnego/, to Watykan /bo Polska to energetyczny i finansowy worek bez dna/, to Żydzi /są zawsze tam gdzie można na tym zarobić a ponadto Polska jest traktowana jako świetne miejsce do rozprzestrzeniania swoich wpływów/. Ponadto Polska tradycyjnie może być /a może jest/ matecznikiem lub przynajmniej miejscem spotkań dziwnych organizacji -  np. w latach 70-tych i 80-tych Służba Bezpieczeństwa PRL prowadziła ścisłą współpracę z fundamentalistycznym Bractwem Muzułmańskim /1.08.81 w hotelu Victoria, w Warszawie, do Abu Dauda, palestyńskiego terrorysty i jednego z przywódców Czarnego Września strzela Dauer Hussajn Nassif - dosyć ciekawy incydent dotyczący działalności islamu w Polsce/ - dzisiaj wiemy, że były więzienia CIA a co jeszcze ...?
Siły wewnętrzne to  nieustanne oddziaływania "postkomuchów", "postsolidarnościuchów" i oczywiście wiecznie niezaspokojonego duchowieństwa i klerykałów.
Najważniejsze osoby w polskiej polityce zaistniały dzięki uwłaszczeniu się na zasobach narodowych w czasie okresu przemian. Majątek narodowy zapewnił im ciepłe posady na kilkadziesiąt lat. Ten stan trwa do dzisiaj a następcy polityczni wkraczają ze swoją aktywnością z bagażem grzechów swoich poprzedników.
Po wejściu Polski do UE /był to jednocześnie czas akcentowania Wenus i Neptuna w polskim horoskopie - pisałam o tym/ walka pomiędzy frakcjami zaostrzyła się. Rozpoczęła się walka o władzę i pieniądze - pula, która znalazła się na stole, gwałtownie wzrosła, więc jest się o co bić.
"Dziwne przypadki" L. Kaczyńskiego w Gruzji i katastrofa w Smoleńsku stały się punktem zwrotnym w naszej historii. To jest ten moment, kiedy można mówić o tworzeniu się IV RP - następuje stopniowe acz systematyczne odsuwanie się od struktur UE oraz konfliktowanie się z sąsiadami. Jednocześnie postępuje mocne zbliżenie z USA, wprowadzanie wojsk amerykańskich na tereny Polski i narastanie konfliktu z Rosją.
Dalsze tzw. zbiegi okoliczności .....wydarzenia na Ukrainie, sankcje nakładane na Rosję, afera podsłuchowa, która odsunęła PO od władzy, podziały w polskim społeczeństwie, przytulanie PiS-u przez nową amerykańską administrację, nieustanne okazywanie miłości w stosunku do byłego prezydenta Gruzji M. Sakaszwilii /dziwna i podejrzana persona/ każą się zastanowić, komu i czemu przysłużyła się katastrofa w Smoleńsku ?, kto jest głównym beneficjentem tego wydarzenia ?, czy katastrofa była losowym przypadkiem /pamiętajmy także o zestrzeleniu pasażerskiego samolotu nad Donbasem w 2014 r./?
Należy także pamiętać, że przysłowiowy "złodziej" najgłośniej krzyczy, że kradną ..... a historia Kaina i Abla może rozgrywać się w każdym czasie i miejscu oraz, że fanatyzm i psychopaci istnieją także w katolickim i europejskim porządku.

Jeśli nie nastąpią w najbliższym czasie żadne istotne zmiany dotyczą porozumienia społecznego oraz porozumień władza-opozycja a także nie wystąpią wydarzenia, stanowiące bazę dla nowego horoskopu ..... przyszłość rysuje się negatywnie.
Pokładanie nadziei w :
- prezydencie .... to tylko pozory
- premierze .... puch marny
- ministrze finansów ..... kreatywny księgowy
- naczelniku państwa ..... szaleństwo ma różne oblicza
- amerykańskiej sympatii ..... sympatia jest marną walutą w polityce
- paktach i uniach międzynarodowych ...... raz są a raz ich nie ma
- patriotycznym społeczeństwie ..... społeczeństwo zmienne jest
jest złudne.

Układy planetarne na najbliższy rok wskazują przede wszystkim społeczną stagnację i brak perspektyw, chciwość i wykorzystywanie ludzi, kłopoty z prawem, kłopoty emerytalne. Zaznacza się bunt przeciwko grupom interesów i jednoczesne wprowadzanie pewnych restrykcji.
Kolejny rok może przynieść tzw. rząd na uchodźctwie lub reprezentowanie kraju spoza granic. Może przynieść także zmiany na granicach kraju, gwałtowne ruchy migracyjne, izolacjonizm, poczucie opuszczenia.
Już druga połowa kwietnia 2018 r. wygląda bardzo ciekawie pod kątem układów planetarnych.
_________________________

Obecny czas jest swoistą kalką lat 90-tych więc możemy mieć do czynienia z nasilonymi ruchami wyprowadzania majątku narodowego poza granice państwa lub na bliżej nieznane potrzeby indywidualne /np. SKOK-i/. Należy bardzo ostrożnie podchodzić do ewentualnych emisji papierów wartościowych przez instytucje państwowe /np. w celu finansowania super-portu lotniczego/.
Historia zatoczyła koło i afery sprzed lat takie jak FOZZ, ART-B, Telegraf i inne mogą się powtórzyć w nowej odsłonie. Przejmowane środki mogą być przekazywane na określone politycznie cele i do nieznanych ośrodków władzy, tak jak było to w latach 1990-92 Operacja Most
_________________________

W poście "Grawitacja prezesa" z dn. 2.02.2017 pisałam o niejasnych interesach braci Kaczyńskich /powstanie Porozumienia Centrum, spółka Telegraf i spółka Srebrna oraz pozbawienie posady w kancelarii ówczesnego prezydenta/. Wszystkie wydarzenia miały miejsce pod wyraźnymi wpływami Marsa, który tranzytował Saturna w horoskopie braci Kaczyńskich.
Ostatni tranzyt Marsa przez ten punkt objawił tzw. aferę billboardową a w następstwie przyniósł złożenie zawiadomienia do prokuratury na naczelnika państwa.

środa, 13 września 2017

Lekcja historii ****


Bardzo istotny wpływ na wydarzenia w Polsce miał tranzyt Saturna przez znak Panny i Wagi.
To właśnie saturniczne energie ze znaku Panny wyniosły PO na szczyty władzy - to z tej pozycji zaistniały opowieści o Polsce jako liderze w Europie, o "zielonej wyspie", o wielkich możliwościach, o "ciepłej wodzie w kranie", itp. Saturn tworzył trygony ze znakiem Koziorożca a tym samym umacniał znaczenie tych kluczowych dla Polski energii. Tendencja ta występowała w latach : jesień 2007-wiosna 2010.
Kiedy Saturn dotarł do granicy znaku Panny i Wagi wystąpił trygon z Marsem, który uaktywnił "wielki krzyż" w horoskopie Polski oraz stworzył kwadraturę z natalnym Słońcem.
Nastąpiło to wiosną 2010 r. i przyniosło katastrofę smoleńską i śmierć głowy państwa /atak na Słońce/ oraz bardzo poważne podziały społeczne a w konsekwencji waśnie narodowe, które od 1990 r. nie występowały w takim nasileniu /aktywizacja "krzyża"/.
Przemarsz Saturna przez znak Wagi w okresie / lato 2010-jesień 2012 / to nieustający konflikt społeczny i polityczny. Tym razem Saturn ustawił się w kwadraturze do znaku Koziorożca i prowokował do nieustannego podważania pozycji Polski w Europie, jej państwowości itp. przez ówczesną opozycję.

Kiedy patrzymy na zmieniającą się sytuację można stwierdzić, że wszystko prędzej lub później uporządkuje się. Nie stanie się jednak tak, jak można by przypuszczać.
Przez znak Koziorożca przemieszcza się Pluton. Swoją wędrówkę rozpoczął wiosną 2008 r. a zakończy ją dopiero na jesieni 2024 r.
Zasada jest taka :
1. Co Saturn i Jowisz podważą, zniszczą, zmodyfikują ..... Pluton /przechodzący przez planetę w dalszej kolejności/ nada temu charakter materialny i objawi światu jako nową jakość lub całkowicie usunie.
Przykład: Saturn w Wadze tworzy kwadraturę z Wenus i Neptunem natalnym - jest jesień 2011 r. i trwa wyborcza kampania parlamentarna, w czasie której PiS podważa państwowość opartą o ustalenia okrągłostołowe. Kiedy w 2015 r. Pluton przechodzi przez pozycję natalnej Wenus i Neptuna PO traci władzę a PiS rozpoczyna pochód pod hasłem "dobrej zmiany".
2. Co Pluton wskaże i zakwestionuje przechodząc przez planetę natalną, to Jowisz i Saturn wchodząc z nią w układ kwadratury /w dalszej kolejności/ rozbije w pył a nawet posprząta tak, że nawet ślad nie pozostanie.
Przykład: Pluton przechodzi przez pozycję natalnego Słońca - jest wiosna 2008 r. i mamy podważanie pozycji prezydenta L. Kaczyńskiego i tzw. bitwę o krzesła i samoloty; zaczyna się także zajadła krytyka Lecha Wałęsy i oskarżenia o współpracę z SB. Kiedy Saturn robi kwadraturę z natalnym Słońcem jest wiosna 2010 r. i prezydent ginie w katastrofie a jednocześnie następuje zmiana w terminie wyborów prezydenckich oraz zaprzysiężeniu prezydenckim. Pozycja Słońca w 1 stp. Koziorożca, w horoskopie Polski, zostaje w ten sposób "wygumkowana".
Do zaprzysiężenia prezydenckiego /B. Komorowski/ dochodzi 6.08.2010 r. kiedy Słońce znajduje się w 14 stp. Lwa - Słońce zajmuje pozycję tuż przy natalnym Jowiszu i z tego względu zaczyna się narracja o "prezydencie pod żyrandolem" oraz prezydencie, który ma pełnić funkcje wyłącznie reprezentacyjne /marionetka/.

Ponadto przemieszczanie się Plutona przez znak Koziorożca sprzyja kreowaniu tzw. nowej, alternatywnej rzeczywistości. Trzeba mieć wyjątkową intuicję, żeby odróżnić kłamstwo od prawdy a tym samym oddzielić ziarno od plew.
Pluton tranzytujący Koziorożca i pozostający w negatywnych aspektach /ostatni rok stworzył kwadraturę Jowiszem, a poprzedni kwadraturę z Uranem i półkwadraturę z Saturnem/ jest symbolem pijaru, negatywnego marketingu, instytucji opiniotwórczych, organizacji medialnych, mafii medialnej itp.
Po przejściu Plutona przez znak Koziorożca, który jest tak istotny w horoskopie Polski, będziemy pełni wątpliwości co w naszej państwowości było prawdą a co propagandą.
Pluton spowoduje, że zakotwiczenie polskiej państwowości /jakiekolwiek by ono nie było/ poprzez planety posadowione w znaku Koziorożca przestanie istnieć. Energia tego znaku zostanie osłabiona w bardzo poważnym stopniu lub wręcz zaniknie.
Horoskop jest symbolem, który w bardzo mocny sposób określa kraj i jego obywateli.
Zniszczenie symboli określających głowę państwa /Słońce/, rząd /Merkury/, kontakty międzypaństwowe /Uran/, cele i osiągnięcia /Wenus/, wspólnotę /Neptun/, możliwość rozwiązywania konfliktów /Saturn/ staje się bardzo niebezpieczne - państwo traci tożsamość.
Niestety od 2010 r. nie powstała nowa, państwowa jakość, która pozwalałaby stworzyć nowy horoskop a tym samym dawała nowe energetyczne możliwości. Jesteśmy w chaosie.
Aktywna energia pozostała w postaci "krzyża" : Mars /Byk/-Jowisz /Lew/-Pluton /Skorpion/- Księżyc /Wodnik/. "Krzyż" niestety nie wróży nic dobrego.

wtorek, 12 września 2017

Lekcja historii ***


Wenus /13 stp. Koziorożca/ i Neptun /14 stp. Koziorożca/
- planety pozostają w ścisłej koniunkcji i należy je rozpatrywać jako jeden "byt".
Wenus pokazuje przede wszystkim sukces i pomyślność państwa. Posadowienie w znaku Koziorożca może wskazywać, że sukces traktuje się jako coś oczywistego i z góry naznaczonego.
Neptun pokazuje naród jako wspólnotę/rodzinę, państwo jako pewien obszar okreśony poprzez granice państwowe. Neptun w Koziorożcu pokazuje wielkie znaczenie narodu i państwa.
Koniunkcja Wenus i Neptuna oraz fakt, że "wyprzedza" ona Słońce, Merkurego i Urana, wskazuje iż naród, tożsamość narodowa, państwowość są nadrzędne nad wszelką władzą /ustawodawczą, prezydencką, wykonawczą oraz władzą ponadnarodową/. I wszystko byłoby pięknie .... zielona wyspa na oceanie globalnych niepokojów ale....
Koniunkcja Wenus+Neptun jest poważnie "uszkodzona" z pozycji Marsa, Księżyca i Jowisza.
W związku z tym jeszcze mocniej zaznaczają się negatywne tendencje, o których pisałam, pokazując kwadraturę Księżyc-Mars. Zaznacza się ponadto nieumiejętność zadbania o dobro narodowe, kłopoty i przeszkody w rozwoju państwa, kłopoty z określeniem tożsamości narodowej, problemy z suwerennością i granicami. Zaznaczają się kłopoty z tzw. markami narodowymi oraz symbolami narodowymi. Pojawia się brak długofalowych wizji w kształtowania pomyślności państwa. Dają znać o sobie tendencje nacjonalistyczne, ksenofobiczne oraz głupawy romantyzm narodowy. Występuje przecenianie mocy i zdolności państwa, obsesje na swoim punkcie a jednoczesne niedostrzeganie czegoś przed własnym nosem.  Występują ograniczenia, które nie pozwalają na zmiany a wspomnienia zatrzymują różnorakie działania.
W 2004 r., kiedy dyrekcyjne Słońce dochodzi do Wenus i Neptuna Polska wchodzi do UE i z dumą podkreśla swoje znaczenie w Europie - narodowa "bańka" zostaje bardzo mocno napompowana.
Wraz z sukcesem pojawia się ostrzeżenie : "Uwaga ! Droga w remoncie, koniec podróży." - 14 stp. Koziorożca bardzo często wskazuje na utknięcie i utratę możliwości rozwoju. Dalej nie ma już nic, pozostaje nowe otwarcie i zaczynanie wszystkiego od początku, ale już na innych warunkach.

Saturn posadowiony jest w 25 stp. Koziorożca
- planeta wskazuje na przeznaczenie i nieuchronność, z jaką państwo musi się zmierzyć. Położenie w znaku Koziorożca pokazuje, że przeznaczenie odegra niezwykle ważną rolę w tworzeniu pozycji i sukcesu państwa. Saturn jest często obrazem tzw. opozycji w stosunku do władzy państwowej.
Saturn w Koziorożcu wskazuje na wytrwałość i konsekwencję w działaniach. Saturn w horoskopie Polski nie ma żadnych negatywnych aspektów a wręcz przeciwnie wchodzi w układ trygonu z Marsem ale .....
25 stp. Koziorożca jest symbolem przysłowiowego sprzedawcy samochodów - targowanie się, szukanie korzyści dla siebie, marketing, "biegunka" mentalna, nadawanie niesłusznego znaczenia bezwartościowym towarom i jednoczesne niedocenianie wartości innych dóbr, postrzeganie życia jako swoistego handlu. Trygonalny układ z Marsem powoduje, że jeszcze mocniej podkreślany jest "handlowy" charakter polskiej polityki a odróżnienie działań władzy i opozycji graniczy z cudem.
Saturn "wyprzedza" wszystkie pozostałe planety w znaku Koziorożca a to nadaje mu jeszcze większe znaczenie i sugeruje, że wydarzenia inicjowane przez tą planetę będą kluczowe. Z tego też powodu występuje tendencja do kompletnego braku współdziałania władzy /jakiejkolwiek/ z jakąkolwiek opozycją. Z tego także powodu wypływają deklaracje "obalenia" władzy, wypowiadane natychmiast po wszelkich zmianach w polityce.
Saturn daje obraz dosyć podstępny - występuje w pozytywnym aspekcie z Marsem i bardzo mocno uaktywnia go - nie zapominajmy jednak, że Mars bierze kluczowy udział w formowaniu tzw. krzyża w horoskopie Polski i energetycznie wspomaga wszelkie kłopoty w naszym kraju.
SATURN JEST KARMĄ/WYZWANIEM - jest trudną lekcją przeniesioną z przeszłości, jest swoistą karą za podziały dzielnicowe, rozbiory, targowice, polityczną interesowność występującą na przestrzeni wieków, jest karą za nieustanne narodowe swary i szlachecką butę.
Jak widać spełnia swoją rolę w wyśmienity sposób - waśnie są kontynuowane a rządy zmieniają się w rytm saturnicznego dyrygenta.
- kiedy dyrekcyjny Neptun+Wenus wchodzą na pozycję Saturna /2000-2002/ pełną władzę w Polsce przejmuje postkomuna, tworzą się także dwie partie /PO i PiS/, które będą antagonizowały scenę polityczną przez wiele lat i stają się zapowiedzią końca pewnego etapu państwowości.
- kiedy dyrekcyjny Uran wchodzi na pozycję Saturna /2004-5/ PiS przejmuje całkowicie władzę - tranzytujący, retrogradujący Mars i Saturn /z pozycji Raka i Panny/ zaburzają sielankę jednopartyjności.
- kiedy dyrekcyjny Merkury wchodzi na pozycję Saturna /2010/ PO uzyskuje samodzielność władzy
- kiedy dyrekcyjne Słońce wchodzi na pozycję Saturna /2014-15/ PiS ponownie przejmuje pełnię władzy. Jednocześnie należy zaznaczyć, że dokładnie w tym czasie dyrekcyjny Saturn tworzy kwadraturę z natalnym Plutonem a to wskazuje na dużą ingerencję tzw. sił zewnętrznych w polską politykę.

piątek, 8 września 2017

Lekcja historii **


W horoskopie Polski, znak Koziorożca zaznaczony jest w sposób absolutnie wyjątkowy.
Posadowionych jest tam aż sześć planet : Słońce, Merkury, Uran, Wenus w koniunkcji z Neptunem oraz Saturn.
Koziorożec utożsamiany jest z sukcesem, intuicją, boskim przekazem, jedynie właściwą drogą.
Być może właśnie z tego względu, Polska postrzegana była jako pionier w regionie, przywódca w Europie środkowo-wschodniej, kraj sukcesu.
Legendarny mesjanizm Polski znalazł uzasadnienie właśnie w horoskopie bo przecież Słońce na początku Koziorożca jest interpretowane jako "głos Boga" /Mesjasz/ lub jako prorokowanie.

Słońce - 1 stp. Koziorożca
- pokazuje system sprawowania władzy, prezydenta, króla, itp. Jednak przede wszystkim wskazuje na kapitał państwa i narodu, który powinien być umiejętnie wykorzystany .... ku chwale ojczyzny.
Nie chodzi w tym przypadku o zasoby materialne /chociaż niekiedy są one także zaznaczone w ten sposób/ ale przede wszystkim o zasoby energetyczne/duchowe.
W horoskopie Polski, Słońce pokazuje przede wszystkim początek nowej drogi, pionierstwo, głos wybrańca.
Wskazuje także, że bardzo istotna powinna być rola prezydenta, wybranego w wyborach powszechnych - Słońce pozostaje w pozytywnym układzie z Księżycem.
Zaznacza się także autorytet i charyzma przywódcy, który ma tendencję do konsolidacji władzy i przesadne mniemanie o swoich zaletach. Niemniej zaznaczony jest jako ktoś potrafiący pogodzić prawicę i lewicę. Pamiętajmy, że jest to horoskop "startowy" kiedy urząd obejmował L. Wałęsa i w dużym stopniu odcisnęła się w tym punkcie energetyka tego człowieka.
Bezwzględnie należy podkreślić, że w tym czasie prezydent zaznaczony jest jako "dobro narodowe".

Merkury - 5 stp. Koziorożca
- pokazuje systemy prawne, które obowiązują w państwie. W pewnym stopniu obrazuje również władzę wykonawczą.
Merkury jest w niekorzystnym układzie z Plutonem /półkwadratura/.
W tym przypadku pokazuje niezdecydowanie, sprzeczki i spory, agresję i nieuprzejmości oraz rozbieżność motywacji - są to konsekwencje zewnętrznych wpływów, obcego kapitału, układów mafijnych a także zwykłego pieniactwa. Położenie w znaku Koziorożca /i wyprzedzanie Słońca/ wskazuje, że władza wykonawcza jest kluczowym elementem funkcjonowania Polski.
Bliskie położenie Słońca wskazuje, że władza prezydencka będzie próbowała przejąć kontrolę nad tym niezorganizowanym towarzystwem i narzucić swoją wolę lub przynajmniej pokazać punkty zapalne. Niestety może się zdarzyć, że prezydent włączy się w ten scenariusz bazarowych przepychanek.
Kiedy po około 4,5 roku prezydentury dyrekcyjne Słońce dochodzi do pozycji Merkurego /wchodzi jednocześnie w półkwadraturowy konflikt z Plutonem/  L. Wałęsa konfliktuje się ostatecznie ze swoim środowiskiem, dochodzi do kontrowersyjnych układów wojsko-prezydent /tzw. obiad drawski/ oraz ostatecznie L. Wałęsa traci prezydenturę.

Uran - 10 stp. Koziorożca
- jest dodatkowym elementem pokazującym styl rządzenia /władza wykonawcza-najczęściej polityka zagraniczna/. Wskazuje na sąsiadów i układy między nimi. Pokazuje jak państwa sąsiadujące i współpracujące wpływają na  dany kraj i jaką pozycję zajmują w jego rozwoju. Pokazuje także jak obywatele kraju odnoszą się do innych narodów.
Zaznaczenie przez Urana 10 stp. Koziorożca i fakt, że Uran "wyprzedza" Słońce i Merkurego wskazują na poddańczą postawę Polaków wobec innych narodów - postrzegamy ich jako autorytety, które "wiedzą lepiej". Z drugiej jednak strony punkt sugeruje, że powinniśmy nauczyć się zarządzania państwem od tych autorytetów. Zaznaczona jest daleko idąca cierpliwość i pobłażliwość  ze strony państw współpracujących. Punkt ten jednocześnie sugeruje, że należy pokonać przesądy i pracować nad rozwijaniem zaufania.
"Jedyną rzeczą, której należy się lękać, jest sam lęk."   /F. D. Roosevelt/
Kiedy dyrekcyjne Słońce dochodzi do Urana /1999 r. - regularne negocjacje nad przystąpieniem do UE/ stajemy się państwem współzależnym od innych i wszelkie decyzje muszą być konsultowane. Jednocześnie pojawia się wskazówka "pokorne cielę, dwie matki ssie". Kiedy tranzytujący Jowisz tworzy trygon /ze znaku Panny/ z Uranem następuje przystąpienie do UE /1.05.2004/.
Niestety, w czasie tranzytów i dyrekcji planet, to współdziałanie zostaje zakłócone - kiedy dyrekcyjny Pluton tworzy półkwadraturę z Uranem /1995 r./ pełną władzę przejmuje postkomunistyczna lewica; kiedy tranzytujący Saturn /z pozycji Wagi/ tworzy z Uranem kwadraturę /2010/11 r./ zaczynają się problemy z Rosją; kiedy tranzytujący Jowisz tworzy z Uranem kwadraturę mamy obecne problemy.
Położenie Urana nie jest złe. Wprawdzie pokazuje, że pełna suwerenność to bajki i mrzonki, jednak możliwości skorzystania z tej sytuacji także są możliwe /i to już historia udowodniła/.
W podobny sposób rozkładają się problemy i lęki społeczne dotyczące innych nacji.
Problematyczne aspekty Urana pojawią się dopiero w dynamicznym horoskopie /dyrekcje/.

środa, 6 września 2017

Lekcja historii *


Kluczowym horoskopem w prognozowaniu, dla współczesnego państwa polskiego, jest "horoskop przysięgowy" /L. Wałęsa składa przysięgę prezydencką, 22.12.1990, Warszawa, godz.12/.
Wielokrotnie pisałam już o wymowie tego horoskopu ale dzisiaj podsumowanie tematu i wnioski na przyszłość.

- Mars w 29 stp. Byka
Mars to potencjały państwa i narodu /nie tylko militarne/, to często ukryte, niewykorzystane możliwości. Właściwe wykorzystanie potencjałów Marsa daje poczucie wolności i samostanowienia o sobie.
Mars w 29 stp. Byka wskazuje, że Polska jest krajem zasobnym i dzięki wspólnej pracy, zrównaniu szans i obowiązków, umiejętnym dzieleniu się owocami pracy ma możliwości stania się bogatym, demokratycznym państwem.
- Księżyc posadowiony jest w 29 stp. Wodnika
Księżyc pokazuje predyspozycje narodu, społeczeństwa. Jest wyznacznikiem społecznych oczekiwań.
W 29 stp. Wodnika, Księżyc wskazuje, że społeczeństwo spragnione jest rozwoju i wzniesienia się na wyższy poziom. Pragnie metamorfozy i budowania pewności siebie.
- Księżyc i Mars pozostają w układzie kwadratury więc potencjały obu planet zostają bardzo poważnie zaburzone. Zaznacza się więc nieumiejętność tworzenia demokracji, niesprawiedliwość społeczna, niechęć aby doświadczać zmiany, poczucie ograniczeń, pośpiech wywołujący szkody, spory o zagarnianie zasług, uczucie, że czyjaś praca jest niedoceniana.
W latach 2000-2003, kiedy odbywał się tranzyt Saturna przez Marsa a później Urana przez Księżyc Polska została postawiona przed trudnym zadaniem integracji europejskiej. ****
Był to jednocześnie czas istotnych zmian w polityce /powstanie nowych partii, zantagonizowanie się obozów politycznych/. ****

- Jowisz posadowiony jest w 13 stp. Lwa
Jowisz jest ogólnym obrazem państwa, pokazuje jego tendencje i predyspozycje. Pokazuje linię, według której realizuje się rozwój państwa. Wskazuje także osoby-urzędy reprezentujące kraj /prezydenta państwa, wysokich dostojników kościelnych, prezesów narodowych banków itp./.
Jowisz w 13 stp. Lwa zajmuje dość trudną pozycję /nawet w przypadku pozytywnych aspektów/. Być może dobrze by się sprawdził, gdyby Polska miała dziesięć kolonii rozsianych po całym świecie a "pieczone gołąbki wpadałyby same do gąbki".
Taki Jowisz wnosi lenistwo, samozadowolenie, niechęć angażowania się w działanie, wspominanie, znudzenie, wyczerpanie, oczekiwanie, że inni załatwią "ważne" sprawy. Najważniejszymi wydarzeniami w życiu kraju stają się wszelkie "imprezy" - pokazy, procesje, wręczanie odznaczeń, itp. Na czas tranzytu Saturna przez Jowisza przypadają rządy PiS w 2005-7 r. W 2005 r. także dyrekcyjny Jowisz wszedł w układ kwadratury z natalnym Marsem oraz w opozycję z natalnym Księżycem. Natomiast w czasie ostatniego tranzytu Jowisza i jednoczesnego trygonu z Saturnem /w Strzelcu/, Andrzej Duda zwyciężył w wyborach prezydenckich.
Kiedy retrogradujący Mars przetaczał się przez 13 stp. Lwa doszło do katastrofy w Smoleńsku i mieliśmy nieustające pogrzeby .... ale z jaką pompą. Należy zaznaczyć, że dokładnie w czasie katastrofy tranzytujący Neptun znalazł się w pozycji natalnego Księżyca i dzięki temu mieliśmy nagły wybuch patriotyczno-religijnych porywów. Jak widać Jowisz w horoskopie bardzo mocno sprzężony jest z prawą stroną sceny politycznej i jak widać przynosi niezbyt przyjemne wydarzenia w kraju. Układ jowiszowy wnosi bardzo dużo arogancji, fałszywej dumy, cynizmu,hipokryzji i wykorzystywania. ****

- Pluton przycupnął sobie w 20 stp. Skorpiona
Pluton odpowiada za fizyczne potencjały państwa /surowce naturalne, zdrowie i siły społeczeństwa, pracę i płacę, instytucje ochraniające państwo /służby policyjne, skarbowe i inne, wojsko/ oraz za "instytucje" wyzyskujące państwo np. mafie.
W horoskopie Polski, Pluton /Skorpion i 8-my dom/ w istotny sposób pokazuje zaplecze kapitałowe państwa, kondycję finansową oraz trwałość i rzetelność instytucji finansowych państwa oraz kondycję pieniądza. Kiedy, w 1994-5 r., tranzytujący Pluton stworzył kwadraturę z natalnym Księżycem oraz opozycję z natalnym Marsem w Polsce nastąpiła denominacja złotego, tworzone było prawo bankowe, działalność rozpoczęła warszawska giełda, partie uwłaszczyły się na majątku narodowym a dziwne instytucje związane z partiami stały się twórcami szeregu afer.
Innym szczególnie ważnym elementem plutonicznej energii są siły zbrojne. W 1994 r. "Partnerstwo dla pokoju" stało się narzędziem do przygotowania Polski do wejścia do NATO.
Kiedy dyrekcyjny Pluton stworzył w 1999 r. identyczny układ jak ten tranzytujący, Polska stała się członkiem NATO.
W czasie ostatniego tranzytu Saturna przez natalnego Plutona, w końcu 2013 r. i w 2014 r. Polska odczuła czym są militarne sojusze i jakie nakładają zobowiązania oraz jakie generują konsekwencje /ukraiński majdan, rosyjskie wojska na Ukrainie, zajęcie Krymu, znaczenie tzw. wschodniej flanki/.
Pluton w układzie kwadratury z Jowiszem pokazuje także mocne, negatywne powiązania władzy z organizacjami przestępczymi, służbami oraz wojskiem.
Pluton w 20 stp. Skorpiona wskazuje, że wszystkie plutoniczne obowiązki i oczekiwania są wielką niewiadomą. Spowija je tajemnica i niejednoznaczności. Pluton stopniowo odkrywa sekrety, zaprasza w nieznane a często prowadzi na manowce. Energia, tak posadowionego Plutona, wnosi trudne do przewidzenia wpływy zewnętrzne /działalność obcych służb, sterowanie pieniądzem, zamachy stanu/.
"Zdmuchnijcie kurz z zegara. Wasze zegarki nie nadążają za czasem.
 Rozsuńcie ciężkie zasłony, które są wam tak drogie.
 Nawet nie podejrzewacie, że na zewnątrz zaczęło już świtać." /A. Sołżenicyn/

Poprzez dynamikę horoskopu /dyrekcje/ układ Księżyc-Mars-Jowisz-Pluton tworzy "wielki krzyż" w horoskopie Polski.

Pozostałe planety /Słońce, Merkury, Wenus, Uran, Neptun, Saturn/ horoskopu usadowiły się w znaku Koziorożca. Od 2007 r. podlegają systematycznym wpływom Plutona.


środa, 23 sierpnia 2017

Nowy czas, nowe rozdanie


Przed nami ostatnie miesiące rządów Saturna w Strzelcu i Jowisza w Wadze.
10.10.2017 r. Jowisz wejdzie do znaku Skorpiona i zainicjuje różnorakie inicjatywy, symbolicznie związane z tym właśnie znakiem.
20.12.2017 r. Saturn /w towarzystwie Słońca/ wejdzie w znak Koziorożca i w sposób konkretny i bezapelacyjny usłyszymy co Bóg, władza, autorytety mają do powiedzenia i jak ma wyglądać świat /słowo ciałem się stanie/.

Jowisz
Gromowładny Jowisz kończy swoją wędrówkę przez znak Wagi.
Prognozy, które przedstawiłam w znacznej części już się zrealizowały. Pamiętajmy jednak, że pełna realizacja wymaga tranzytów  planet przez znak oraz uściślenia aspektów planet /szczególnie tych ciężkich/ ze znakiem Wagi.
Np. Pluton pozostanie w kwadraturze ze znakiem Wagi jeszcze do końca 2023 roku i wytrwale będzie modelował społeczne zachowania, administrację państwową i samorządową, itp.
Jowisza w znaku Wagi opisywałam w postach : "Jowisz w znaku Wagi" z 13.08.2016 r., "Jowisz w znaku Wagi-społeczna integracja" z 21.08.2016 r., "1-szy stopień Wagi" z 11.09.2016 r., "Jowisz w znaku Wagi-Prognoza" z 19.09.2016 r.
Wystarczył rok a już zobaczyliśmy jak bardzo zmienił się świat społeczno-polityczny, który nas otacza. Zmieniają się układy światowe i europejskie. A Polska .... Polska teraz jest tą prawdziwą "zieloną wyspą" i dryfuje gdzieś po morzach i oceanach, nie bardzo wiedząc, do którego portu przybić. Dryfowanie nie jest wcale takie złe ..... pod warunkiem, że nie nadejdzie sztorm.

Ale Jowisz zmierza do znaku Skorpiona i zapowiada to nie tylko sztormy ale nawet tsunami.
Skorpion to znak wodny jednak bardziej przypomina wylewającą się wulkaniczną lawę i wybuchy słonecznej magmy niż spienione, morskie odmęty.
Jowisz przypomni wiele wydarzeń z czasu, kiedy tranzytował tam Saturn czyli listopad 2012 - wrzesień 2015.
Jowisz ze swoją inwencją twórczą i apetytem do snucia planów będzie miał szanse aby "poszaleć".
Pieniądze, kapitał, ubezpieczenia społeczne, banki i waluty, wojny, zamachy i okrutne morderstwa, bogowie, dusza, ciało i seks, diabły i egzorcyzmy, wielkie wybuchy i powstające gwiazdy, władza nad światem, możliwości i niemożliwości człowieka, topienie i palenie czarownic, mundury, broń i oddziały zbrojne, operacje chirurgiczne  ..... jest w czym wybierać. Jowisz będzie zadowolony.
O skorpionicznych energiach pisałam w postach "styczeń-kwiecień 2014".
Proszę pamiętać, że planeta Saturn uzmysławia/pokazuje wiele rzeczy, jednak jest jednocześnie hamulcowym i ostrzegającym a Jowisz  traci zahamowania, rozprzestrzenia się i nie czuje ograniczeń.
Na szczęście planeta Jowisz nie wejdzie w negatywne, długotrwałe aspekty z ciężkimi planetami ale
w grudniu tego roku wystąpi aspekt trygonu Jowisza /12 stp. Skorpiona/ z Neptunem /12 stp. Ryb/ i może to oznaczać wojnę na Pacyfiku /militarną lub handlową/ lub mogą zapaść decyzje w kwestii Bliskiego Wschodu i migracji ludności.

Saturn
Wędrówka Saturna przez znak Strzelca przyniosła już pełen przegląd działań inwigilacyjnych i indoktrynacyjnych a "mojsza racja" jest prezentowana nieomal codziennie. Doktrynerstwo i dogmatyzm rozlało się szerokim strumieniem obejmując kwestie nauczania, religijności, zachowań społecznych, patriotyzmu, seksualności itd.
Wykluczanie i izolacja zyskują coraz większą popularność.
W Polsce zgodnie z przewidywaniami najistotniejsze zmiany nastąpiły w dziedzinie instytucji związanych z prawodawstwem oraz z zasadami stanowienia prawa.
Kiedy opisywałam wpływy Saturna w znaku Strzelca /ostatni kwartał 2014 r./ w Polsce mieliśmy inną władzę i inną politykę. Jednak dopiero nowa władza "dopasowała się" wprost wyśmienicie do wymagań Saturna i stała się właściwym aktorem w tym teatrze zdarzeń.

Saturn po wejściu w znak Koziorożca nie będzie przekonywał, namawiał bądź sugerował .... on określi cel i postawi bardzo konkretne wymagania.
Planeta będzie materializowała i tworzyła twarde struktury świata władzy, autorytetów i pseudoautorytetów, mediów.
Pojęcie informacji straci swoje właściwe znaczenie i stanie się listą zadań do wykonania, które będą powszechnie obowiązujące. Sprzeciw lub polemika nie będą wskazane.
Bezwzględne działania Saturna nie będą jednak przypadkowe i niepotrzebne .... on przygotuje świat do nowego etapu.
To wszystko dla naszego dobra i naszej szczęśliwości, której smak poznamy po 2020 r. kiedy Jowisz i Saturn wejdą w znak Wodnika i ..... zapanuje "raj na ziemi".
W jaki sposób, będzie przebiegała transformacja świata, dowiemy się prawdopodobnie już w przyszłym roku. Podpowie nam to Mars, który znajdzie się na retrogradacyjnej ścieżce pomiędzy 29 stp. Koziorożca a 10 stp. Wodnika w dniach 12.05- 8.10.2018 r.

środa, 16 sierpnia 2017

Włócznia przeznaczenia, cz.6


Układ "włóczni przeznaczenia" zaznaczony jest także u innego, ważnego, polskiego polityka .....
u prezydenta Andrzeja Dudy.

Konstrukcja :
- czub "włóczni" w 5 stp. Strzelca z posadowionym tam Neptunem
- Neptun występuje w kwinkunksie do Merkurego w 5 stp. Byka i do Marsa i Wenus w znaku Raka
- "punkt przyłożenia" zaznaczony jest w horoskopie przez Saturna w Bliźniętach
Cały układ aktywizuje się już około 3-ciego roku życia i otrzymujemy :
- Neptun /8 stp. Strzelca
- Merkury /8 stp. Byka
- koniunkcja Mars, Wenus, Księżyc w 8 stp. Raka
- Saturn /8 stp. Bliźniąt

W tym wypadku celem nie są egocentryczne pobudki .... człowiek zaistnieje jako reprezentant, przedstawiciel rodu, partii, organizacji lub narodu. Jego głównym orężem staje się mówienie o bliżej nieokreślonych, wyższych wartościach /Neptun w Strzelcu/.
Aktywność Neptuna prowokowana jest przede wszystkim z pozycji "punktu przyłożenia" czyli Saturna w Bliźniętach. Nomen omen dokładnie w tym miejscu znajduje się Merkury i Mars w horoskopie braci Kaczyńskich.
Można powiedzieć, że prezydent Duda porządkuje "lekko rozczochrane" przekazy Kaczyńskich i przedstawia je jako własną koncepcję. Czy jest to objaw "wybicia się na niepodległość" czy realizacja funkcji "gadającej marionetki" to sprawa drugorzędna.
Neptun, w tak poważnym stopniu uszkodzony, zawsze przynosi kłamstwa, bełkot i myślenie klanowe/sekciarskie. Między innymi z tego właśnie powodu, prezydent od początku swojego urzędowania traktowany jest jako reprezentant jedynie pewnego kręgu społeczeństwa.
Aktywność 8 stp. znaku Raka /skrzydło włóczni/ wnosi puste popisy, oszustwo, prezentowanie fałszywej fasady. Aktywność 8 stp. Byka pokazuje natomiast duży problem z inicjatywą i energią .... bezwolność a tym samym potrzeba aby korzystać z tzw. zewnętrznych źródeł zasilania.

Jest duże prawdopodobieństwo, że ostatnie ruchy obozu prezydenckiego to jedynie gra strategiczna .... stworzenie dwóch obozów prawicowych, pozornie skonfliktowanych.
W odpowiednim momencie takie skrzydła łączą się i w ten sposób dysponują większą siłą polityczną.
Tak właśnie działa "włócznia przeznaczenia".
Horoskopy Andrzeja Dudy i braci Kaczyńskich są bardzo mocno splecione ze sobą a konstrukcje "włóczni przeznaczenia" wzajemnie się napędzają.

wtorek, 15 sierpnia 2017

Włócznia przeznaczenia, cz. 5


Jacek i Placek, bohaterowie filmu "O dwóch takich, co ukradli Księżyc" to żarłoczni i okrutni bliźniacy, którzy nieustannie konfliktują się ze swoim otoczeniem.
Kiedy Saturn w 1961/62 r. tranzytuje 2 stp. Wodnika /czub "włóczni"/ los decyduje, że to bracia Kaczyńscy wcielą się w role wrednych bliźniaków.
Od tego czasu każdy tranzyt ciężkiej planety przez 2 stp. Wodnika będzie pokazywał, że wszelkie działania braci Kaczyńskich, tak czy siak, doprowadzą do problemów i konfliktów .... taka karma, taki los.
- kiedy Jowisz tranzytuje punkt w 1973 i 1985 r. bracia Kaczyńscy zajmują się swoją karierą akademicką i prowadzą działalność opozycyjną /szczegółowych informacji brak aczkolwiek prawdopodobnie są to istotne lata/. Egocentryzm musiał być mocno zaznaczony.
- w 1991 r. Saturn tranzytuje punkt i Kaczyńscy konfliktują się z Lechem Wałęsą oraz tracą funkcje w Kancelarii Prezydenta.
- tranzyt Urana przez 2 stp. Wodnika to lata 1995-96. L. Kaczyński traci stanowisko prezesa NIK oraz wycofuje swoją kandydaturę ze startu w wyborach prezydenckich. W tym czasie partia Porozumienie Centrum traci znaczenie.
- tranzyt Neptuna w 1998 r. przynosi wycofanie się J. Kaczyńskiego z przewodniczenia w PC. Partia stopniowo traci znaczenie /aż do 2001 r., kiedy przekształca się w PiS/
- tranzyty Jowisza występują jeszcze w 1997 r. i w 2009 r. /chęć zaznaczenia swojej pozycji za wszelką cenę/.

Jednak najważniejsze tranzyty dopiero przed nami. Ponadto Jarosław Kaczyński steruje polską polityką i z całą pewnością jego osobisty los odciśnie się piętnem na losie Polski /podobnie jak los jego brata położył się cieniem na losach kraju/.
18 maja 2018 r. Mars wchodzi w znak Wodnika i w wyniku ruchu retrogradującego będzie pobudzał 2 stp. Wodnika aż do 4 marca 2019 r.
Najistotniejsze daty : 18-22.05.2018, 7-11.08.2018, 15-26.09.2018, 21-25.01.2019, 4/5.02.2019, 2-4.03.2019.
Niewiele później nastąpi potężny tranzyt Saturna i Jowisza przez 2 stp. Wodnika.
Saturn znajdzie się w tym stopniu w dn. 4.04-15.06.2020
Saturn w parze Jowiszem pojawi się w dn. 21.12.2020-6.01.2021.
Dodatkowo układ może być wzmacniany 9/10.01.2021 /Merkury w 2 stp. Wodnika/, 20/21.01.2021 /Słońce w 2 stp. Wodnika/, 2/3.02.2021 /Wenus w 2 stp. Wodnika/, 5-7.03.2021 /Mars w 2 stp. Bliźniąt - pozostanie aktywny aż do ok.20/21.03.2021/.
Należy pamiętać, że "wielka koniunkcja" Jowisz-Saturn w znaku Wodnika jest czasem istotnych zmian geopolitycznych w skali światowej.

Następną istotną kwestią jest dynamika horoskopu, wynikająca z symbolicznych przesunięć dyrekcyjnych /1 rok = przesunięcie o 1 stp. istotnych punktów horoskopu/.
Już na początku przyszłego roku dyrekcyjny "czub włóczni" znajdzie się w 11 stp. Barana .
Symbolika 11 stp. Barana : "Prezydent republiki albo władca kraju" - dyscyplina, władza, posiadanie decydującego głosu, przejmowanie kontroli, apodyktyczność, egoizm i egocentryzm, umniejszanie innych, przecenianie siebie, dyktatorzy i tyrani.
W przesunięciu dyrekcyjnym, układ "włóczni przeznaczenia" wygląda w ten sposób : czub - 11 stp. Barana, punkt przyłożenia - 11 stp. Wagi, skrzydła - 11 stp. Panny i 11 stp. Skorpiona.
Układ dyrekcyjny jest bardzo ważny ponieważ pokazuje do czego prowadzą predyspozycje wynikające z horoskopu natalnego.
Jak widać jesteśmy na kursie i ścieżce bardzo niebezpiecznej.
Po około 2 latach czyli w 2020/21 r. dyrekcyjny "czub włóczni" przemieści się na 13 stp. Barana, który oznacza "Bomba, która nie wybuchła, spoczywa teraz w bezpiecznym ukryciu" /napady złości, wybuchowe zachowania, bomby, eksplozje, organizacje wywiadowcze, tłumienie stresu lub choroby, złość, oszustwo za plecami/ ..... i wtedy może się okazać, że osoba pana Kaczyńskiego stanie się nieprzydatna dla "pewnych ośrodków władzy" czyli ...... zrobił swoje i może "odejść' /cokolwiek to znaczy/.
Analiza tranzytów planet przez punkty dyrekcyjne /szczególnie tranzyt Marsa/ może wnieść istotne informacje, które pokażą zamiary J. Kaczyńskiego.
Istotne daty : 5-23.09.2017, 1-11.11.2017, 21-28.12.2017
Przez dyrekcyjny "czub" tranzyt Marsa odbywał się w pierwszej dekadzie lutego, natomiast w lutym i marcu przemieszczała się przez ten obszar zodiaku bardzo charakterystyczna, retrogradująca Wenus
i mieliśmy do czynienia z "psychopatyczną furią nr.1" /post z 9.03.2017/.

czwartek, 10 sierpnia 2017

Uwaga, uwaga .... nadchodzi


Uroczy Mars tranzytuje przez znak Lwa i .... rozpycha się łokciami. Pragnie więcej przestrzeni w rozkoszowaniu się życiem, pragnie uznania lub przynajmniej pieniędzy, które szybko skonsumuje.
Można sobie więc poużywać.
Tak się właśnie składa, że Mars zaczyna tranzyt przez natalnego Plutona pana J. Kaczyńskiego.
A dzisiaj .... miesięcznica smoleńska. Jeszcze wprawdzie nie nastąpi ścisła koniunkcja ale już prawie, już tuż, tuż. Czy wydarzy się coś ekscytującego ?
Bardzo możliwe. I jeszcze żar leje się z nieba a i grom może się pojawić ..... prawie piekło.
Przy takim wsparciu sił niebieskich manifestanci może wreszcie dojdą do "prawdy" .... cokolwiek to znaczy.

Ten sam uroczy Mars w ostatnich dniach utworzył kwadraturę z Saturnem /Skorpion/ Kim Dzong Una oraz koniunkcję z Plutonem w horoskopie Donalda Trumpa i ..... pan Traump zapowiedział "ogień i furię" ...... to już byłoby prawdziwe piekło.
A co zapowie polski "naczelnik" ?

środa, 9 sierpnia 2017

Włócznia przeznaczenia, cz. 4


Jak widać układ "włóczni przeznaczenia" w horoskopie J. Kaczyńskiego z jej symbolicznymi znaczeniami tworzy obraz dość mroczny. Pokazuje człowieka, który realizuje swoje przeznaczenie w sposób bezwzględny, zaprzęgając w to wielkie pokłady negatywnych emocji - przeznaczenie realizowane jest z "zaciśniętymi zębami".
Pojawienie się ścisłych aspektów "włóczni" w horoskopie natalnym wskazuje, że zaciekłość w realizacji swojej idea fix  wynika z natury tego człowieka a wydarzenia, z którymi miał do czynienia w swoim życiu mogły tylko podwyższać lub obniżać tę zaciekłość.
Celem "włóczni przeznaczenia" jest bezwzględna realizacja więc tylko wyjątkowe warunki mogą temu przeszkodzić. Nie ma znaczenia czy ocenimy wydarzenia jako sprzyjające czy niesprzyjające .... one w równym stopniu prowadzą do uruchomienia "włóczni". Np. impulsy idące od pozytywnych sondaży jak i niepozytywnych dają podobny rezultat .... zaciekłość.
Można wręcz stwierdzić, że negatywne wydarzenia w życiu J. Kaczyńskiego podnoszą energię układu - panuje powszechna opinia, że polityk ma zwyczaj zarządzania poprzez konflikt.

Planety na skrzydłach "grotu" /Uran i Saturn/ działają jak anteny - wychwytują tzw. nadarzające się okazje - kumulują energię.
W czasie tranzytu Saturna przez natalnego Urana w 2003 r. J. Kaczyński zostaje przewodniczącym PiS /zajmuje miejsce swojego brata, który zostaje prezydentem Warszawy/ a tym samym konstruuje tzw. lewy napęd.
Kiedy Saturn tranzytował natalnego Saturna w 2007 r. i 2008 r. i PiS straciło w Polsce władzę oraz miały miejsce "dziwne przypadki polskiego prezydenta w Gruzji". Dało to okazję aby wejść na ścieżkę prowadzącą przez męczeństwo, tyranię i konflikt. Witia Pawlak w filmie "Sami swoi" mówił : "Ale tato, jak ja się tak napatrzę, to nienawiść w sobie potęguję".
Kiedy dyrekcyjny Uran wszedł na pozycje Saturna nastąpiła katastrofa w Smoleńsku, która stworzyła wyjątkową okazję aby sięgnąć po władzę i zrealizować życiowe cele - skonstruowany zostaje "prawy napęd". Ponownie los daje okazje ale dopiero po "wykluczeniu" brata.
Bardzo pomocny okazał się także tranzytujący Saturn, który w lecie 2010 r. utworzył trygon ze "szpicą włóczni" /Jowisz w 2 stp./ - stworzono nową świecką tradycję czyli "religię smoleńską".

W podobny sposób działa tzw. punkt przyłożenia /2 stp. Lwa/ - Jowisz tranzytujący ten punkt w 2003 r. przynosi przewodnictwo w PiS a Saturn tranzytujący ten punkt w 2005 r. daje wygrane wybory.
Z kolei w czasie 20.10.2009-31.03.2010 retrogradujący Mars tranzytuje nad 2 stp. Lwa /pojawił się wewnętrzny przymus aby postawić na swoim, rodzaj furii/. Przypominam, że tranzytujący Mars pojawił się w tym miejscu w lipcu tego roku i doszło do kompromitującej wypowiedzi na sali sejmowej /co pokazało jedynie, że Kaczyński z nikim i z niczym nie będzie się liczył/.

Można stwierdzić, że układ "włóczni przeznaczenia" i tranzyty kluczowych planet sprzyjają aby los zrealizował marzenia J. Kaczyńskiego. Przeznaczenie może się podobać lub nie ..... ale ono po prostu realizuje się. Nieistotne są porażki czy zwycięstwa J. Kaczyńskiego  .... energia tak czy siak kumuluje się w "czubie włóczni" /2 stp. Wodnika/.

Wszystkie te układy pokazują charakter człowieka, jego pragnienia, atuty, słabości i styl działania.
Jednak istota energii pojawia się w "czubie włóczni" /Jowisz w 2 stp. Wodnika/ ..... to ego.
Po raz pierwszy dała o sobie znać w czasie pierwszego tranzytu Saturna w 1962 r. Wtedy bracia Kaczyńscy odgrywają swoją rolę życia w filmie "O dwóch takich, co ukradli Księżyc". Jest to rola bardzo symbolicznie ukazująca istotę życia braci ..... tyle, że film ma pozytywne zakończenie a życie niekoniecznie.
Każdy tranzyt ciężkiej planety przez ten punkt pokazuje coraz większy apetyt na realizację idea fix.

czwartek, 3 sierpnia 2017

Włócznia przeznaczenia, cz. 3


Wyrokowanie na podstawie układu "włóczni przeznaczenia" jest dosyć trudne a przede wszystkim jest procesem pracochłonnym.
Obraz, który widzimy w horoskopie natalnym często nie wskazuje, w jakim kierunku potoczą się losy właściciela horoskopu. Dopiero kiedy prześledzimy dotychczasową drogę życia, obejrzymy różne reakcje emocjonalne, zachowania społeczne, działalność zawodową, dokonania możemy wnioskować .... jak się sprawy mają.
Pamiętajmy, że nawet najpaskudniejszy lub najpiękniejszy układ planetarny zrealizuje się, jeśli będzie ku temu okazja. A więc muszą być inne układy, które będą wspierały ten kluczowy np. włócznię przeznaczenia.
Jeśli układ "włóczni" występuje w horoskopie polityka to nie znaczy, że będzie on drugim Hitlerem czy marszałkiem Kutuzowem. Być może układ ten zrealizuje się zupełnie na innym polu i zupełnie przeciętny minister w wolnym czasie będzie hodował róże a następnie zostanie zapisany w encyklopedii jako twórca niezwykłej odmiany tej pięknej rośliny.

Jak działa konstrukcja "włóczni przeznaczenia" i jak przebiega proces oceny astrologicznej spróbuję przedstawić na przykładzie.
Nie muszę szukać daleko. Rozwinę temat, który już wcześniej omawiałam.

Jak działa "włócznia przeznaczenia" w horoskopie Jarosława Kaczyńskiego ?
Konstrukcja
Aspekty są wyjątkowo ścisłe. Już w pierwszym roku życia osiągają optimum i można powiedzieć, że .... dzieckiem w kolebce będąc, chciał łeb urwać Hydrze.

Czub "włóczni" to 2 stp. Wodnika z położnym tam Jowiszem. Wskazuje to na wysoki egocentryzm, chęć zaprezentowania swojej osoby /nie pracy, nie dokonań .... siebie i tylko siebie/.
Symboliczne znaczenie tego punktu : "Nieoczekiwana burza z piorunami" ..... utrata kontroli, chwiejność emocjonalna, nagłe wyzwolenie emocji, tłumienie i wybuchnięcie, karta "Wieża" w Tarocie, grzmot i błyskawica, uwolnienie czegoś.

Pierwsze "skrzydło grotu" to 2 stp. Raka z położonym tam Uranem. Wskazuje to, że prawdopodobnie w domu rodzinnym były problemy /plotki, donosy, złe opinie itp./. Uran dodatkowo jest w półkwadtaturze z Plutonem w Lwie /15-17 stp. .... przesunięcie wynika z dyrekcji w pierwszych dwóch latach życia/ i wskazuje to, że kłopoty i dziwna atmosfera w domu bardzo negatywnie wpływała na zdrowie i funkcjonowanie dziecka.
Symboliczne znaczenie 2 stp. Raka : "Człowiek na magicznym dywanie spogląda na rozległe plenery w dole" ....eskapizm, niechęć aby dostrzec nieprzyjemną prawdę, zatracanie kontaktu z rzeczywistością, nierozumienie istoty sprawy, brak poczucia odpowiedzialności za cokolwiek, postawa typu "Piotruś Pan".
Symboliczne znaczenie 15, 16 i 17 stp. Lwa :
- pokazy egocentrycznych osiągnięć, przechwalanie się, problemy z sąsiadami i innymi ludźmi, powierzchowne demonstrowanie relacji
- zasklepianie się w lęku, psychoza maniakalno-depresyjna, popadanie w skrajności, wywoływanie kłótni
- tyranizowanie, rozszerzanie się siebie poprzez łączenie z innymi, chowanie się w cieniu ze względu na przekonanie, że nie jest się "dość dobrym"

Drugie "skrzydło grotu" to 2 stp. Panny z położonym tam Saturnem. Saturn znajduje się prawdopodobnie pomiędzy 3-cim i 4-tym domem astrologicznym i wskazuje system zachowań i obowiązków, które stały się wizerunkiem rodziny.
Symboliczne znaczenie : "Duży, biały krzyż, górujący nad okolicą, stoi samotnie na szczycie wysokiego wzgórza" .... samotność, dogmatyzm, kozioł ofiarny, nakazy religijne, symbole, które pobudzają poczucie winy i cierpienie, lekceważenie prawa jednostki, wywyższanie się, tyranizowanie.
Dodatkowo Saturn jest bardzo mocno uszkodzony przez Neptuna w znaku Wagi /półkwadratura/ oraz sam uszkadza przez kwadraturę Marsa i Merkurego w znaku Bliźniąt /aspekt wyraźnie odczuwalny w pierwszych 6 latach życia/. Aspekt wiązany jest poprzez Neptuna z osobą ojca, natomiast Mars i Merkury symbolizują pragnienie zdobycia pozycji i wpływanie na środowisko otaczające człowieka.

Punkt przyłożenia nie jest wyraźnie zaznaczony w horoskopie jednak zapewniam jego rola jest wyjątkowo ważna. Położony jest opozycyjnie do Jowisza czyli w 2 stp. Lwa.
Symboliczne znaczenie : "Epidemia świnki" ...... histeryczne uczucia, sprawy wymykające się spod kontroli, choroby zakaźne, lekarstwa, rozprzestrzenianie się chorób, epidemia, hipochondria, rozsiewanie plotek, lęk i niepokój.

Myślę, że przeciętny obserwator życia politycznego zauważy, że konstrukcja "włóczni przeznaczenia" dała o sobie znać w życiu tego człowieka ..... objawiła się także w jego działalności społecznej i politycznej czyli dotyka spraw państwowych.
Jeśli więc horoskop przekłada się na sprawy państwowe /dotyka każdego z nas/ można a wręcz należy prowadzić dalsze rozważania ...... no chyba, że nocą, kolbami w drzwi załomocą.

Aby obejrzeć horoskop warto skorzystać ze strony Astrotheme - wydaje mi się, że właściwie ustawiono położenie Asc. Jest tam wprawdzie jedynie horoskop Lecha Kaczyńskiego jednak różnice w przypadku brata będą niewielkie - Asc prawdopodobnie znajdzie się w pierwszych stopniach Bliźniąt /1-3 stp/.  Horoskop
Rekomenduję także stosowanie równych domów astrologicznych, liczonych od Ascendentu - obraz robi się bardziej przejrzysty i symbolika jest wyraźniejsza.

cdn

środa, 2 sierpnia 2017

Włócznia przeznaczenia, cz. 2


Jak dział ta konstrukcja astrologiczna ?
- ledwie człowiek otworzy oczęta i spojrzy na świat już wie, że ma coś ciekawego do zrobienia
- człowiek często czuje się wybrańcem losu, któremu zostały powierzone tajemnice wszechświata
- człowiek czuje się kimś wyjątkowym
- realizacja planów przebiega często gładko i sprawnie
- człowiek czuje, że jest wspierany przez niewidzialne siły
- człowiek dosyć szybko zyskuje poklask i rzesze zwolenników
- bardzo często występuje odczucie przekory ... "ja wam pokażę", "wy jeszcze zobaczycie" itp.

Przykłady:
Pablo Picasso ..... Księżyc /Strzelec/ w kwinkunksie do Saturna /Byk/ i Marsa /Rak/, punkt przyłożenia w 13 stp. Bliźniąt. Kiedy dyrekcyjny Pluton a chwilę później dyrekcyjny Jowisz a następnie dyrekcyjny Neptun przesuwają się przez "punkt przyłożenia" Picasso zyskuje wysoko postawionych sponsorów, następnie zaprzęga swój talent i osobowość aby w finale stworzyć nowy kierunek malarski i stać się jego symbolem. Księżyc na szpicy włóczni wskazuje popularność i nową ścieżkę dla rzeszy artystów.
Charakter i osobowość artysty nie należy z pewnością do łatwych jednak jego dorobek zapisany zostanie złotymi zgłoskami.
Fryderyk Nietzsche ..... Mars /Panna/ w kwinkunksie do Plutona /Baran/ i Neptuna /Wodnik/, punkt przyłożenia w 27/28 stp. Ryb z posadowionym tam Jowiszem.
Filozof dzięki swoim własnym wysiłkom /Jowisz/ w poszukiwaniu wolności zyskuje sławę. Mars na szpicy włóczni wskazuje filozofię opartą na koncepcji wolnej woli.
Warto przypomnieć sobie tezy tej szkoły filozoficznej. W dzisiejszym świecie jest wyjątkowo świeża i aktualna. Chwała filozofom, że ich myśli są ponadczasowe.
Albert Einstein ..... w tym przypadku potrzeba było kilku lat aby układ kwinkunksa uściślił się i zaistniał obraz: Uran /Panna/ w kwinkunksie do Słońca /Baran/ i Marsa /Wodnik/, punkt przyłożenia w 2 stp. Ryb z posadowionym tam Jowiszem. Naukowiec dzięki własnym wysiłkom /Jowisz/ i "wolnemu" umysłowi tworzy nowatorską koncepcję zasad rządzących materią /na szpicy Uran w 2 stp. Panny/.
Robert Oppenheimer ...... Uran /Strzelec/w kwinkunksie do Merkurego /Byk/ i Księżyca /Rak/, punkt przyłożenia  w 30 stp. Bliźniąt z posadowionym w pobliżu Ascendentem. Przypominam, że Mars w horoskopie USA położony jest także blisko tego punktu więc trudno się dziwić, że fizyk został dyrektorem naukowym projektu "Manhattan" i nazywany jest "ojcem bomby atomowej". Podobnie jak w przypadku Einsteina, ostrze układu "idzie" przez Urana jednak jest to Uran w Strzelcu czyli "zasady, które zostają narzucone i wymuszają zmianę". Polityka wplotła się w życie naukowych idei a tym samym opinia o fizyku nie jest już zbyt przychylna.

Energia "włóczni przeznaczenia" jest potężna i osoby realizujące tego rodzaju życiowy plan postrzegani są jako dziwacy, ekscentrycy a często jako wariaci. Zajęci są swoimi ideami, poszukujący nieodgadnionego ..... po prostu zafiksowani na "coś". Jeśli los obdarzy ich talentami to mają okazję realizować swoje "fiksacje" w pracowniach, laboratoriach, bibliotekach itp. jednocześnie służąc ludzkości. Jeśli jednak talentów brak a w rysie osobowości naznaczone są dodatkowo tendencje psychopatyczne to występują poważne problemy ...... energia nie może znaleźć upustu i mamy do czynienia z popularnymi wariatami, psychopatami, przestępcami, mordercami /często na skalę masową/ lub ....... szalonymi politykami.
Idea fix opanowuje ich umysły totalnie. Moralność, dobro, lojalność, przyjaźń, miłość, rodzina, itp. stają się nieistotne. Gotowi są poświęcić miliony istnień ludzkich, dobro narodu a nawet planetę Ziemia żeby tylko zrealizować plan swojego chorego umysłu.
Przykłady:
Anders Breivik ....... układ kwinkunksa rozbudował się w około 11/12 roku życia. Ostrze układu opiera się na natalnym Jowiszu w 2 stp. Lwa ..... chore ego zamanifestowało się tam gdzie jest radość, wspólnota itp. Punkt przyłożenia występuje w 2 stp. Wodnika i należy pamiętać, że w 2020 r. wystąpi w tym miejscu tzw. wielka koniunkcja Jowisz-Saturn ...... chory umysł może wygenerować z siebie jakieś "nowe Mein Kampf" lub może zdalnie sterować innymi zaburzonymi umysłami.
Adolf Hitler ..... układ ścisłego kwinkunksa rozbudowuje się około 9 lat i wtedy powstają obsesje i pojawia się idea fix . Ostrze układu opiera się o Księżyc i Jowisza w 14 stp. Koziorożca. Chore ego i pragnienie sławy i władzy stają się życiowym celem. Punkt przyłożenia występuje w 14 stp. Raka i właśnie tam w latach 1928-32 tranzytuje Pluton. Układ "włóczni przeznaczenia" zostaje z całą mocą aktywowany.
Wśród ludzi "władzy" i wśród osobników psychopatycznych jest to bardzo popularny układ astrologiczny i można te przykłady mnożyć w nieskończoność.

Zdarza się także, że człowiek, w horoskopie którego znajduje się układ "włóczni", jest wykorzystywany przez innych i realizuje życiowe scenariusze na cudzy użytek.
Jeśli taka osoba jest przysłowiowym "Kowalskim" to ewentualne zniszczenia jakich dokona mają stosunkowo niewielki zasięg.
Jeśli osoba taka sprawuje władzę lub dąży do władzy staje się niebezpieczna dla kraju i jego obywateli, dla grup społecznych, dla świata.
Osoba prezentuje swoją twarz jednak nigdy nie wiadomo kogo reprezentuje i czyje interesy realizuje poprzez swoją działalność. Polecenia mogą być wykonywane zupełnie świadomie ale także nieświadomie bo osoba targana jest dziwnymi stanami emocjonalnymi i wypaczonym stanem świadomości. Ręka osoby manipulującej będzie oczywiście oddziaływała z pozycji "punktu przyłożenia". To taka ręka dokona "rzutu karłem" jednocześnie pozostając w ukryciu.
Tranzyty ciężkich planet przez tzw. punkt przyłożenia pokazują jak świat zewnętrzny wpływa na osobę i w jaki sposób można ją zmienić w bezwolną marionetkę.