wtorek, 27 grudnia 2016

Niebo nad naszymi głowami w 2017 r., cz.4


Saturn
Tranzyt Saturna jest najistotniejszy ponieważ jego wpływy są najbardziej materialne, szybko zauważalne oraz pokazują wyraźną relacje: przyczyna-skutek.
W 2017 r. Saturn będzie przemieszczał się pomiędzy 22 stp. Strzelca i 2 stp. Koziorożca.
Na planetę wpływać będą przede wszystkim ogniste energie Strzelca i Lwa.
Główne tematy dotyczące tego tranzytu to /podobnie jak w roku poprzednim/ zasady, prawa, doktryny, dogmaty, przekonania lub ich brak. A wszystko to dotyczy systemów prawnych, sądów, ustaw zasadniczych /np. konstytucja/, systemów bankowych i sposobów zarządzania nimi, struktur kościelnych i hierarchów. Należy jeszcze wziąć pod uwagę szkolnictwo wyższe, instytuty badawcze i naukowe, kadrę naukową, badaczy i odkrywców, podróże badawcze /ziemskie i pozaziemskie/ oraz rozwój filozofii i abstrakcyjnego myślenia.
Cały czas pozostają aktualne prognozy na 2016 r., które przedstawiłam 14.01.2016 w poście "Niebo nad naszymi głowami w 2016 r., cz.4". Prognozy te pozostaną aktualne jeszcze około 2,5 roku - część z nich /być może te najważniejsze/ są w fazie realizacji :
- zmiany w Wlk. Brytanii
- kryzys ustrojowy w Polsce, walka o wpływy itp.
- zasadnicze zmiany w USA
- zmiany w krajach Ameryki Południowej i Środkowej
- w Polsce cenzura i indoktrynacja

Najnowszy tranzyt Saturna, w sensie historycznym, przypomni lata 1164-66, 1651-53, 1723-25, 1758-60, 1782-84, 1817-19, 1984-90, 2007-9.
Z jakimi wydarzeniami możemy mieć do czynienia ?
- Kontynuacja zmian w Wlk. Brytanii, może dojść do gwałtownych tarć Anglia-Walia-Szkocja-Irlandia, prawdopodobna zmiana premiera, wprowadzenie rządów "twardej ręki". Wystąpią bardzo istotne zmiany w Szkocji.
- Układ z Schengen prawdopodobnie przestanie funkcjonować.
- Kontynuacja zmian w USA, nowe doktryny, powrót do pomysłów tzw. ojców założycieli.
- Ponownie pojawia się zagrożenie ze wschodu /raczej Ukraina/ ..... prawdopodobnie pod postacią epidemii, skażenia radiologicznego lub 5-tej kolumny. Może także wystąpić głęboki kryzys polityczny. Na Ukrainie mogą nastąpić zmiany polityczne, niekorzystne, z punktu widzenia polskiej racji stanu. Być może Krym oficjalnie zostanie przyłączony do Rosji.
- W Rosji może wystąpić skumulowanie różnego rodzaju nieszczęśliwych zdarzeń /samoloty, statki, okręty ..... prawdopodobnie także na Morzu Czarnym/.
Mogą wystąpić wydarzenia, które dadzą początek istotnym zmianom w tym kraju /społecznym i politycznym/.
- Na światło dzienne mogą wyjść afery dotyczące polityki w USA i Izraelu.
- Katastrofa dotycząca programów kosmicznych.

- Kontynuacja kryzysu ustrojowego w Polsce. Mogą nastąpić istotne zmiany dotyczące funkcjonowania Sejmu.
Ograniczenie wolności prasy i wprowadzenie pewnego rodzaju cenzury nastąpi prawdopodobnie na przełomie styczeń/luty. Może zostać wprowadzone nowe prawo prasowe, zasady upowszechniania kultury, nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Mogą być prowadzone akcje skierowane przeciwko niepokornym dziennikarzom, przeciwko homoseksualistom lub innym mniejszościom.
Różnorakie procesy, czarne listy itp. mogą być bardzo popularne.
Tzw. kultura narodowa dalej podlegać będzie coraz mocniejszemu sterowaniu z "góry".
Być może w Polsce pojawi się pomysł wielkiej inwestycji i ma on szansę na realizację. Jednak będzie to inwestycja krótkoterminowa /8-10 lat funkcjonowania/. Nastawienie się na długofalowe przedsięwzięcie może zakończyć się stratami.
Mogą powstać organizacje sugerujące secesję państwa lub wręcz jego ocalenie.
Prawdopodobnie nastąpią zmiany dotyczące funkcjonowania Polski w strukturach europejskich.
Rząd wejdzie w czas "wybryków", które znane są z 2007 r. Mogą nastąpić poważne kontrowersje wewnątrz układu rządzącego. Różnorakie afery mogą pojawiać się jak grzyby po deszczu.
A. Maciarewicz zrobi coś bardzo niemądrego /albo już zrobił a dopiero się wyda/.
Mogą nastąpić tragiczne zdarzenia w polskim wojsku lub kondycja WP znajdzie się w stanie głębokiego kryzysu.
- ..... T. Rydzyk może mieć istotne kłopoty ze swoimi inwestycjami lub doświadczy aktów nienawiści.

I jeszcze:
- Walka wielkich mocarstw o supremację może wejść w ostrą fazę.
- Występuje duże prawdopodobieństwo wybuchu wulkanu na Islandii. Włochy także niebezpieczne sejsmicznie - szczególnie Kalabria i Sycylia.
- Prawdopodobnie będzie zauważony postępujący proces laicyzacji społeczeństwa Portugalii.
- Nastąpi zawarcie bardzo istotnego porozumienia/paktu pomiędzy Rosją i Turcją.
- Niebezpieczne wydarzenia u wybrzeży Niemiec i krajów Beneluxu.
- Możemy mieć do czynienia z następnym kryzysem finansowym. Prawdopodobnie będą to "wtórne wstrząsy" kryzysu 2008 r. Być może zobaczymy prawdziwe oblicze tamtego kryzysu a być może jego nieznane dotychczas konsekwencje. Szczególnie istotna jest druga połowa roku /wrzesień-październik oraz grudzień bardzo kontrowersyjny/.
- Tunezja może stać się znowu niespokojna.
- Indie ..... niespokojnie.
- Gwałtowne zdarzenia Szwecji /np. zamach/

niedziela, 18 grudnia 2016

Stuk, puk .... laską w podłogę


Śnieżek prószy, mróz się skrzy, dzwoneczki dzwonią, choineczki pachną ...... Bóg się rodzi a moc truchleje.
Czarowny, magiczny czas ..... szczególnie magiczny i symboliczny dla naszego pięknego kraju.
Jest to czas kiedy "bóstwo" chucha i dmucha na oszronione szyby, piąstką przeciera je i mówi ..... o, zobacz, teraz już widać prawdziwy świat , ..... popatrz, przyjrzyj się. Patrz jednak uważnie bo za chwilę szron wyjdzie na szybę i już nic nie zobaczysz.
Patrzmy więc uważnie.

17 grudnia 2017 r. jest dniem symbolem.
Dzień-symbol to taki czas, kiedy wydarzenia nakładają się na siebie i zaczynają tworzyć mozaikę-fundament do przyszłych działań.
Zgodnie z prognozami, które prezentowałam na tym blogu, przyszedł czas całkiem poważnych problemów na linii Sejm-Rząd-Prezydent. Określenie "kryzys konstytucyjny" pada z wielu stron.
Obserwujemy obraz znany w polskiej państwowości od wielu wieków i pokazujący, że jesteśmy narodem, który nie radzi sobie z samostanowieniem o sobie.
Potrzebujemy sterowania zewnętrznego, swoistej opieki lub przynajmniej instruktarzu.
Historia pokazuje, że prawie zawsze podlegaliśmy zewnętrznym wpływom.
Początki naszej państwowości to niekończące się domowe wojenki a najlepszy okres w dziejach Polski czyli panowanie Jagiellonów to ...... trzeba jasno powiedzieć ..... czas wpływów litewskich /bliskich nam ale jednak różniących się od mentalności centralnej Polski/.
Po śmierci Zygmunta Augusta /ostatniego Jagiellona/ w 1572 r. mamy czas wolnej elekcji czyli nieustannych wpływów mocarstw.
Sytuacja Polski zawsze była wypadkową wielkich sojuszy bądź wojennych gier potężnych mocarstw.
Legenda Piłsudskiego nigdy by się nie pojawiła gdyby nie traktat wersalski, który kończył 1-szą wojnę światową oraz określał polityczny byt Polski.
Podobnie lata 80-te nie przyniosłyby zmian społecznych i politycznych, gdyby nie okres "pierestrojki" w ZSRR a następnie jego rozpad.
Jesteśmy skazani na zewnętrzne wpływy /niekiedy większe niekiedy mniejsze/ a każdy rząd musi mieć "błogosławieństwo" wielkich tego świata /rosyjskich, amerykańskich, niemieckich, izraelskich, watykańskich lub innych/. Wszystko zależy od geopolitycznych strategii i podziałów.
Natomiast "sejmowe wściekłe psy" tworzą jedynie pozory władzy jednak całkowicie zależne są intencji swego mocodawcy. Trochę w tym farsy a trochę pokazów siły ale ...... wygląda to zawsze bardzo podobnie.
Sejm
Wydarzenia wczorajszego dnia pokazują w sposób symboliczny, problemy naszego kraju. Pokazują ciągłe niezadowolenie, frustracje, brak zgody, niemożność porozumiewania się, nieumiejętność logicznego myślenia.
Jakie myślenie i zachowanie taki los na przyszłość. Widocznie Polsce zapisana jest rola pańszczyźnianego chłopa, który potrafi jedynie bezrefleksyjnie wykonywać polecenia.
W tym samym czasie mamy do czynienia z innym wydarzeniem. W pierwszą podróż wyrusza pociąg /szybki, nowoczesny, automatycznie zmieniający rozstaw kół/ relacji Moskwa-Berlin.
Symboliczne znaczenie tych wydarzeń jest łatwe do zrozumienia i znane od bardzo dawna.
"Kiedy Polacy prowadzą domowe waśnie, okładając się wymyślonymi atrybutami patriotyzmu, ponad ich głowami zawierane są przymierza i porozumienia, które w przyszłości będą decydowały o być albo nie być państwa polskiego."
W najnowszej prognozie na 2017 r. zwróciłam uwagę na niebezpieczny czas dla Polski, który emanuje podobną energią jak czas I-go rozbioru z 1772 r. Zwróciłam również uwagę na kryzys konstytucyjny.
Za rok o tej porze powinniśmy już zobaczyć rezultaty wczorajszych wydarzeń.

piątek, 16 grudnia 2016

Niebo nad naszymi głowami w 2017 r., cz. 3


Neptun
Tranzyt Neptuna nie przyniesie zasadniczych zmian prognostycznych w stosunku do 2016 r.
Post z 11.01.2016 "Niebo nad naszymi głowami w 2016 r., cz. 3" pozostaje aktualny.
W fazie realizacji są już prognozy :
- istotne kodyfikacje prawne /wymiar sprawiedliwości, administracja publiczna/
- istotne zmiany w USA
- ważne wydarzenia społeczno-polityczne w krajach Ameryki Południowej i Środkowej
Zwracam uwagę, iż wydarzenia związane z tym tranzytem, swoją "prawdziwą twarz" pokażą dopiero około 2024 r. Natomiast ocena zaistniałych sytuacji będzie możliwa w 2059 r. - podobnie teraz, inaczej oglądamy i oceniamy czasy stanu wojennego w Polsce, w 1981 r.
Warte odnotowania są tzw. specjalne konfiguracje Neptuna.
- koniunkcja Mars-Neptun  /pierwsze dni nowego roku/ ...... mogą dojść do głosu inicjatywy powstańcze, wyzwoleńcze, tworzenia nowych unii i sojuszy.
- trygon Jowisz-Neptun /grudzień 2017/ ..... może być kontynuacją koniunkcji Mars-Neptun /ziarno rzucone na podatny grunt zaczyna kiełkować/. Układ ten wzmacnia nastroje wojenne i może stać się początkiem takich działań. Występuje duże prawdopodobieństwo uczestnictwa Polski w takim konflikcie ..... korzyści nie należy oczekiwać.
Występuje możliwość bardzo mocnego reaktywowania "ukraińskiego problemu" oraz pojawienie się problemów państw bałtyckich.
Układ ten może także zainicjować zmiany w religiach i kościołach ...... zmiany w Kościele Rzymskokatolickim więcej niż prawdopodobne /być może wręcz rewolucyjne/.

Uran
Podobnie tranzyt Urana nie przyniesie zasadniczych zmian prognostycznych w stosunku do 2016 r.
Post z 11.01.2016 "Niebo nad naszymi głowami w 2016 r., cz. 3".
Także w tym wypadku zrozumienie szeregu wydarzeń przyjdzie za wiele lat / kiedy przez znak Barana będzie przemieszczał się Saturn/ czyli za 8-10 lat.
Natomiast ocena tych zdarzeń będzie możliwa dopiero w końcu XXI wieku /pod wpływem tranzytu Plutona/.
Szczególnie istotny może być czas, kiedy Uran będzie tworzył konfiguracje z innymi "ciężkimi" planetami.
- opozycja Jowisz-Uran /przełom luty-marzec i przełom wrzesień-październik/ ..... może przynieść eksperymenty z nową bronią o dużym zasięgu rażenia, zmiany dotyczące geopolitycznych strategii na obszarze Pacyfiku, poważne zmiany w polityce zagranicznej Japonii, nagłe wydarzenia w Wlk. Brytanii, zmiany dotyczące pozycji Turcji w strukturach międzynarodowych.
Instytucje międzynarodowe prawdopodobnie będą na nowo tworzyły tzw. prawa człowieka. Mogą pojawić się także nowe technologie związane z dalszą, postępującą informatyzacją.
W Rosji mogą zaistnieć różnorakie czystki polityczne oraz nagłe wydarzenia  dotyczące ludzi ze szczytów władzy /prawdopodobnie chodzi o W. Putina lub M. Gorbaczowa/.
W Polsce możemy mieć do czynienia z jakimiś problemami w strukturach kościelnych.
- trygon Saturn-Uran /połowa maja i połowa listopada/ ...... może przynieść nowe rozwiązania medyczne w dziedzinie neurologii, odkrycia dotyczące początków ludzkości.
Może to być także czas wprowadzania znakowania ludzi - pod pozorem wskazań medycznych, ze względów bezpieczeństwa lub jeszcze innych przyczyn.
- koniunkcja Mars-Uran /luty/ jest symbolem buntów, udawadniania racji, pokazywania swojej niezależności.

niedziela, 11 grudnia 2016

Niebo nad naszymi głowami w 2017 r., cz.2


Pluton
Pluton przemierza znak Koziorożca w granicach 17-20 stopnia.
Na planetę wpływają energie Koziorożca, Byka i Lwa.
"Głos Boga", przyobleczony w materię, zmieni się w stosunku do poprzedniego roku.
Głos pozostanie głosem i nawet co jakiś czas pokaże, że "słowo ciałem się staje" a najbardziej wykpione przepowiednie mogą kryć sporą garść prawdy.
Zmieni się prawdopodobnie źródło, z którego wypływają przekazy.
Nasza uwaga już nie będzie kierowała się w stronę kościołów, sekt, organizacji różnego typu, nacjonalistyczno-patriotycznych grup czy wreszcie naszej szacownej rodziny - odebrany zostanie im patent na zawłaszczanie "boskiego przekazu". Autorytety z kręgów rodzinnych lub z szacownych organizacji zostają obdarte ze skóry i wyrzucone na śmietnik historii. Tematy związane z rodziną i patriotyzmem także przestaną tak intrygować.
Przychodzi czas, kiedy przekaz z nieba będzie płynął z zupełnie innych sfer.
Zwracajmy uwagę na przekazy płynące ze sztuk pięknych /malarstwo, muzyka, literatura piękna, film, teatr, itp./, z ludzkiej ekspresji /zabawa, radość, twórczość, zajęcia, które sprawiają przyjemność/ i z wszelkich przyjemności życia. Oczywiście, żeby nie było zbyt pięknie, do grona autorytetów /podobno całkiem poważnych/ wejdą różni medialni i estradowi trefnisie. Instytucje medialne wraz z ośrodkami badania opinii publicznej będą tworzyły natrętne przekazy, ograniczające ludzkie myślenie. Znajdziemy się w samym centrum manipulacyjnych żywiołów a ich zasadniczym przekazem będą recepty : co nas cieszy? co nam daje przyjemność? co jest ładne a co brzydkie? itp. Jednak na tym to wszystko polega - otrzymamy różnorakie przekazy i sami będziemy musieli ocenić ich wartość.


Prawdziwym darem jasnowidzenia wykazał się mój ulubiony Philip K. Dick :
"Nie myl ustroju totalitarnego z dyktaturą - odparł sucho Kellman. - Państwo totalitarne sięga do wszystkich sfer życia obywateli, kształtuje ich opinie na każdy temat. Forma przywództwa nie ma tu znaczenia. Może to być rząd, parlament, demokratycznie wybrany prezydent czy nawet rada kapłanów. Nieważne.
(...)
Izby tortur i kazamaty potrzebne są tam, gdzie zawodzi perswazja. Tu zaś działa ona perfekcyjnie. Państwo policyjne, rządy terroru wkraczają wtedy, gdy aparat kontroli zaczyna się psuć. Dawniejsze społeczeństwa totalitarne były niekompletne - władza nie sięgała do wszystkich sfer życia. Technika przekazu poszła jednak naprzód .....
(...)
Żeby zyskać poparcie osiemdziesięciomilionowej populacji, potrzebują obojętnego, bezwolnego jak stado owiec, społeczeństwa. I będą je mieli ! Gdy skończymy tę kampanię z Yancym, ludzie łykną wszystko, co się im podsunie. To on za nich myśli. Narzuca styl, uczesanie, dietę, wybiera im zabawy.
(...)
Zmiękczamy publiczność od jedenastu lat. Najważniejsza jest niezmienna monotonność. Rośnie całe nowe pokolenie szukające u Yancy'ego odpowiedzi na wszystkie pytania."
/ opowiadanie z 1974 r. "Na modłę Yancy'ego"/Tranzyt Plutona może przynieść szereg wydarzeń :

- Jeszcze przez pewien czas tematy dotyczące prognozy na 2016 r. /post z 10.01.2016 "Niebo nad naszymi głowami w 2016 r., cz.2"/ pozostaną aktualne.

- Stosunki polsko-niemieckie nadal będą dość szorstkie. Buńczuczne zachowania polskiej administracji będą stopniowo wygasały aż do momentu, kiedy wszelkie nadzieje rozwieją się .......
- Przyjaźń polsko-węgierska także jeszcze trochę potrwa jednak i w tym przypadku, czas wszystko zmieni.
- Polska wchodzi w bardzo niebezpieczny czas, który będzie decydował o jej pozycji w Europie, o sojuszach a także o statusie jej obywateli. Polityczne i społeczne perturbacje mogą przypominać czasy I-go Rozbioru z 1772 r. Może występować kryzys konstytucyjny.
Polska może mieć problemy prawne na forum międzynarodowym w kwestii nieprzestrzegania prawa międzynarodowego /ustawa antyaborcyjna, konwencja praw człowieka, ustawa o eliminacji przemocy wobec kobiet itp./. Bardzo istotna może być kwestia polskich instytucji finansowych i ich "trudnych" związków z międzynarodowymi odpowiednikami. Minister Finansów będzie poszukiwał środków pieniężnych w bardzo spektakularny sposób /być może zaciągnie jakiś ogólnospołeczny dług/. Być może, te różnorakie kłopoty będą miały związek ze zmieniającymi się strukturami i zasadami Unii Europejskiej.
Ponadto w Polsce nastąpi wzrost aktywności /inicjatywy społeczne i polityczne/osób , które już zakończyły swoją działalność /np. historyczne postacie "Solidarności"/.
Mogą także wystąpić zdarzenia pokazujące ostateczne złamanie zasad apolityczności wojska.
Należy zachować dużą ostrożność w czasie wszelkich imprez odbywających się w halach stoczni gdańskiej /mamy do czynienia ze swoistą "astrologiczną" rocznicą pożaru z 1994 r./.

- Coraz wyraźniej podkreślana jest gwałtowna zmiana w USA /istotna sanacja państwa/. W USA istnieje możliwość pojawienia się dużych, spektakularnych aktów terroru /na wzór "Oklahoma City"/.
- Możliwe zmiany polityczne w Szwecji /bardzo istotne, zmieniające obraz kraju/.
- Prawdopodobne porozumienie USA-Rosja /raczej dotyczące spraw militarnych/.
- Mogą wystąpić bardzo niebezpieczne starcia zbrojne, wojny w środkowej i południowej Afryce.
- Rosja może znaleźć się na ostrym zakręcie - kryzys rządowy, kryzys konstytucyjny, strajki, kłopoty w przemyśle wydobywczym, niespodziewane wydarzenia /wybuchy, katastrofy/.
- Rosja i USA mogą wejść na nowe ścieżki rozszerzania swoich wpływów /jakieś "drobne" interwencje/.
- Występuje tendencja do pojawienia się różnorakich sekt, mających mordercze lub samobójcze zapędy.
- Prawdopodobny "wielki szczyt" w sprawie Ukrainy.
- Rozpoczną się zmiany dotyczące kształtu, znaczenia i funkcjonowania Unii Europejskiej /potrwają do 2020 r./.
- Konflikt turecko-kurdyjski może przybrać na sile.
- Bałkany pozostają bardzo "wrażliwym" rejonem pod względem społeczno-polityczno-militarnym.
- Falklandy ????
- Czy możliwy jest sojusz turecko-niemiecko-austriacki ? - Bardzo prawdopodobne.

*Wydarzenia, które przedstawiłam w prognozie na 2016 i 2017 r. będą realizowały się do przełomu 2020/2021

wtorek, 6 grudnia 2016

Niebo nad naszymi głowami w 2017 r., cz.1


W styczniu tego roku prezentowałam obecnie obowiązującą mapę nieba. Położenie planet i prognozę przedstawiłam w postach "Niebo nad naszymi głowami w 2016 r., cz.1-6".
Część z tych prognoz już się zrealizowała, część dopiero wchodzi w fazę realizacji, na niektóre przyjdzie nam jeszcze długo poczekać a niektóre pewnie nigdy się nie zrealizują ...... bo zostały błędnie postawione.
Prognozy, na nowy nadchodzący rok, w wielu przypadkach będą spójne z tymi obecnymi ale niekiedy można liczyć się z nagłymi, niespodziewanymi zwrotami.

Mapa nieba na 2017 r.

Pozycje planet
- Pluton ...... ospały acz konsekwentny Pluton w najbliższym roku znowu "dotknie" zaledwie 4 stopni zodiaku. Jego tranzyt przypada pomiędzy 17-20 stp. Koziorożca. Pomiędzy kwietniem a wrześniem planeta będzie w retrogradacji. Zakończy rok w 19 stp. Koziorożca.
- Neptun ...... planeta przez pierwszą połowę roku będzie przemieszczała się dosyć dynamicznie przez znak Ryb i odwiedzi 10-15 stp. tego znaku. W czerwcu wejdzie jednak w retrogradacje i rok pożegna na pozycji 12 stp. Ryb.
- Uran ...... planeta do sierpnia pędzi przez 21-29 stp. Barana i być może ma nadzieję, że pożegna się z tym znakiem. Jednak jeszcze nie teraz ...... Uran wchodzi w retrogradację i rok kończy na pozycji 25 stp. Barana.
- Saturn ...... planeta kontynuuje swoją wędrówkę przez znak Strzelca. Rok 2017 rozpoczyna z pozycji 22 stp., pomiędzy kwietniem i sierpniem jest w retrogradacji ale jeszcze w tym samym roku pożegna się ostatecznie ze znakiem Strzelca /20.12.2017/. Koniec roku zastanie Saturna w 2 stp. Koziorożca.
- Jowisz ...... planeta kontynuuje swoją wycieczkę przez znak Wagi. Jowisz będzie tranzytował 22-30 stp. Wagi a pomiędzy lutym a czerwcem pozostanie w retrogradacji. Planeta opuści znak Wagi
10 października i wkroczy w znak Skorpiona. Jowisz w znak Skorpiona wejdzie z prawdziwym przytupem a rok zakończy na pozycji 17 stp. tego znaku.
- Mars ...... planeta w najbliższym roku będzie wyjątkowo przewidywalna. Porusza się ruchem prostym /do retrogradacji trzeba poczekać do 2018 r./. Marsowa wędrówka w 2017 r. zaczyna się
w 10 stp. Ryb a zakończy w 15 stp. Skorpiona.
- Wenus, Merkury, Ziemia i Księżyc poruszają się oczywiście swoim stałym, przewidywalnym rytmem. Słońce, tylko pozornie nieruchome, podąża wraz ze swoimi podopiecznymi /układ Słoneczny/ gdzieś daleko ...... w stronę czarnej dziury.

Układy planetarne
- kwadratura Jowisza /Waga/ z Plutonem /Koziorożec/ ...... będzie miała miejsce w ostatnich dniach marca i pierwszych dniach kwietnia dotyczy 20 stp. znaków/ oraz w pierwszej dekadzie sierpnia /dotyczy 18 stp. znaków/. Jest to układ nieharmonijny i prawdopodobnie przyniesie medialne manipulacje, konfrontację siły władzy z siłą oczekiwań społecznych /raczej sprawy wolności, równości, otwartości/.
- opozycja Jowisza /Waga/ z Uranem /Baran/ ...... będzie miała miejsce w ostatnich dniach lutego i pierwszych dniach marca /dotyczy 23 stp. znaków/ oraz na przełomie wrzesień/październik /dotyczy 28 stp. znaków/. Układ może wnieść nowe postrzeganie liderów społecznych a tym samym nowe oczekiwania w stosunki do nich. Liderzy społeczni mogą silnie oddziaływać na oceny ludzi, ich wartościowanie /także możliwość wykluczania, ostracyzmu społecznego/.
- trygon Jowisza /Skorpion/ z Neptunem /Ryby/ ....... będzie miał miejsce w pierwszych dniach grudnia i dotyczy 12 stp. znaków. Układ harmonijny, niosący bardzo dużą dawkę energii.
Może rozniecać nastroje wojenne i rewolucyjne, których wykorzystanie może przynieść "komuś/czemuś" sukces.
- trygon Saturna /Strzelec/ z Uranem /Baran/  ....... będzie miał miejsce w drugiej połowie maja a dotyczy 27 stp. znaków oraz w pierwszej połowie listopada i będzie dotyczył 26 stp. znaków.
Nowy porządek prawny oraz inne przyjęte zasady, podparte indoktrynacją mają na celu ugruntować
nowy system wartości człowieka.
- bardzo ciekawe koniunkcje czyli bliskie spotkania:
........ Mars z Neptunem w 10 stp. Ryb /1.01/ - chęć uzyskania niezależności, suwerenności przez grupy społeczne lub narodowe.
........ Mars z Uranem w 23 stp. Barana /27.02/ - chęć podkreślania swojej ważności i bycia lepszym od innych.
........ Słońce z Saturnem w 1 stp. Koziorożca /21-22.12.2017/ - wyjątkowa koniunkcja w wyjątkowym miejscu. Kluczowe proroctwa i przepowiednie zaczynają się spełniać, objawia się "nowy Nostradamus", "słowo ciałem się staje".