piątek, 16 grudnia 2016

Niebo nad naszymi głowami w 2017 r., cz. 3


Neptun
Tranzyt Neptuna nie przyniesie zasadniczych zmian prognostycznych w stosunku do 2016 r.
Post z 11.01.2016 "Niebo nad naszymi głowami w 2016 r., cz. 3" pozostaje aktualny.
W fazie realizacji są już prognozy :
- istotne kodyfikacje prawne /wymiar sprawiedliwości, administracja publiczna/
- istotne zmiany w USA
- ważne wydarzenia społeczno-polityczne w krajach Ameryki Południowej i Środkowej
Zwracam uwagę, iż wydarzenia związane z tym tranzytem, swoją "prawdziwą twarz" pokażą dopiero około 2024 r. Natomiast ocena zaistniałych sytuacji będzie możliwa w 2059 r. - podobnie teraz, inaczej oglądamy i oceniamy czasy stanu wojennego w Polsce, w 1981 r.
Warte odnotowania są tzw. specjalne konfiguracje Neptuna.
- koniunkcja Mars-Neptun  /pierwsze dni nowego roku/ ...... mogą dojść do głosu inicjatywy powstańcze, wyzwoleńcze, tworzenia nowych unii i sojuszy.
- trygon Jowisz-Neptun /grudzień 2017/ ..... może być kontynuacją koniunkcji Mars-Neptun /ziarno rzucone na podatny grunt zaczyna kiełkować/. Układ ten wzmacnia nastroje wojenne i może stać się początkiem takich działań. Występuje duże prawdopodobieństwo uczestnictwa Polski w takim konflikcie ..... korzyści nie należy oczekiwać.
Występuje możliwość bardzo mocnego reaktywowania "ukraińskiego problemu" oraz pojawienie się problemów państw bałtyckich.
Układ ten może także zainicjować zmiany w religiach i kościołach ...... zmiany w Kościele Rzymskokatolickim więcej niż prawdopodobne /być może wręcz rewolucyjne/.

Uran
Podobnie tranzyt Urana nie przyniesie zasadniczych zmian prognostycznych w stosunku do 2016 r.
Post z 11.01.2016 "Niebo nad naszymi głowami w 2016 r., cz. 3".
Także w tym wypadku zrozumienie szeregu wydarzeń przyjdzie za wiele lat / kiedy przez znak Barana będzie przemieszczał się Saturn/ czyli za 8-10 lat.
Natomiast ocena tych zdarzeń będzie możliwa dopiero w końcu XXI wieku /pod wpływem tranzytu Plutona/.
Szczególnie istotny może być czas, kiedy Uran będzie tworzył konfiguracje z innymi "ciężkimi" planetami.
- opozycja Jowisz-Uran /przełom luty-marzec i przełom wrzesień-październik/ ..... może przynieść eksperymenty z nową bronią o dużym zasięgu rażenia, zmiany dotyczące geopolitycznych strategii na obszarze Pacyfiku, poważne zmiany w polityce zagranicznej Japonii, nagłe wydarzenia w Wlk. Brytanii, zmiany dotyczące pozycji Turcji w strukturach międzynarodowych.
Instytucje międzynarodowe prawdopodobnie będą na nowo tworzyły tzw. prawa człowieka. Mogą pojawić się także nowe technologie związane z dalszą, postępującą informatyzacją.
W Rosji mogą zaistnieć różnorakie czystki polityczne oraz nagłe wydarzenia  dotyczące ludzi ze szczytów władzy /prawdopodobnie chodzi o W. Putina lub M. Gorbaczowa/.
W Polsce możemy mieć do czynienia z jakimiś problemami w strukturach kościelnych.
- trygon Saturn-Uran /połowa maja i połowa listopada/ ...... może przynieść nowe rozwiązania medyczne w dziedzinie neurologii, odkrycia dotyczące początków ludzkości.
Może to być także czas wprowadzania znakowania ludzi - pod pozorem wskazań medycznych, ze względów bezpieczeństwa lub jeszcze innych przyczyn.
- koniunkcja Mars-Uran /luty/ jest symbolem buntów, udawadniania racji, pokazywania swojej niezależności.

0 komentarze:

Prześlij komentarz