wtorek, 27 grudnia 2016

Niebo nad naszymi głowami w 2017 r., cz.4


Saturn
Tranzyt Saturna jest najistotniejszy ponieważ jego wpływy są najbardziej materialne, szybko zauważalne oraz pokazują wyraźną relacje: przyczyna-skutek.
W 2017 r. Saturn będzie przemieszczał się pomiędzy 22 stp. Strzelca i 2 stp. Koziorożca.
Na planetę wpływać będą przede wszystkim ogniste energie Strzelca i Lwa.
Główne tematy dotyczące tego tranzytu to /podobnie jak w roku poprzednim/ zasady, prawa, doktryny, dogmaty, przekonania lub ich brak. A wszystko to dotyczy systemów prawnych, sądów, ustaw zasadniczych /np. konstytucja/, systemów bankowych i sposobów zarządzania nimi, struktur kościelnych i hierarchów. Należy jeszcze wziąć pod uwagę szkolnictwo wyższe, instytuty badawcze i naukowe, kadrę naukową, badaczy i odkrywców, podróże badawcze /ziemskie i pozaziemskie/ oraz rozwój filozofii i abstrakcyjnego myślenia.
Cały czas pozostają aktualne prognozy na 2016 r., które przedstawiłam 14.01.2016 w poście "Niebo nad naszymi głowami w 2016 r., cz.4". Prognozy te pozostaną aktualne jeszcze około 2,5 roku - część z nich /być może te najważniejsze/ są w fazie realizacji :
- zmiany w Wlk. Brytanii
- kryzys ustrojowy w Polsce, walka o wpływy itp.
- zasadnicze zmiany w USA
- zmiany w krajach Ameryki Południowej i Środkowej
- w Polsce cenzura i indoktrynacja

Najnowszy tranzyt Saturna, w sensie historycznym, przypomni lata 1164-66, 1651-53, 1723-25, 1758-60, 1782-84, 1817-19, 1984-90, 2007-9.
Z jakimi wydarzeniami możemy mieć do czynienia ?
- Kontynuacja zmian w Wlk. Brytanii, może dojść do gwałtownych tarć Anglia-Walia-Szkocja-Irlandia, prawdopodobna zmiana premiera, wprowadzenie rządów "twardej ręki". Wystąpią bardzo istotne zmiany w Szkocji.
- Układ z Schengen prawdopodobnie przestanie funkcjonować.
- Kontynuacja zmian w USA, nowe doktryny, powrót do pomysłów tzw. ojców założycieli.
- Ponownie pojawia się zagrożenie ze wschodu /raczej Ukraina/ ..... prawdopodobnie pod postacią epidemii, skażenia radiologicznego lub 5-tej kolumny. Może także wystąpić głęboki kryzys polityczny. Na Ukrainie mogą nastąpić zmiany polityczne, niekorzystne, z punktu widzenia polskiej racji stanu. Być może Krym oficjalnie zostanie przyłączony do Rosji.
- W Rosji może wystąpić skumulowanie różnego rodzaju nieszczęśliwych zdarzeń /samoloty, statki, okręty ..... prawdopodobnie także na Morzu Czarnym/.
Mogą wystąpić wydarzenia, które dadzą początek istotnym zmianom w tym kraju /społecznym i politycznym/.
- Na światło dzienne mogą wyjść afery dotyczące polityki w USA i Izraelu.
- Katastrofa dotycząca programów kosmicznych.

- Kontynuacja kryzysu ustrojowego w Polsce. Mogą nastąpić istotne zmiany dotyczące funkcjonowania Sejmu.
Ograniczenie wolności prasy i wprowadzenie pewnego rodzaju cenzury nastąpi prawdopodobnie na przełomie styczeń/luty. Może zostać wprowadzone nowe prawo prasowe, zasady upowszechniania kultury, nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Mogą być prowadzone akcje skierowane przeciwko niepokornym dziennikarzom, przeciwko homoseksualistom lub innym mniejszościom.
Różnorakie procesy, czarne listy itp. mogą być bardzo popularne.
Tzw. kultura narodowa dalej podlegać będzie coraz mocniejszemu sterowaniu z "góry".
Być może w Polsce pojawi się pomysł wielkiej inwestycji i ma on szansę na realizację. Jednak będzie to inwestycja krótkoterminowa /8-10 lat funkcjonowania/. Nastawienie się na długofalowe przedsięwzięcie może zakończyć się stratami.
Mogą powstać organizacje sugerujące secesję państwa lub wręcz jego ocalenie.
Prawdopodobnie nastąpią zmiany dotyczące funkcjonowania Polski w strukturach europejskich.
Rząd wejdzie w czas "wybryków", które znane są z 2007 r. Mogą nastąpić poważne kontrowersje wewnątrz układu rządzącego. Różnorakie afery mogą pojawiać się jak grzyby po deszczu.
A. Maciarewicz zrobi coś bardzo niemądrego /albo już zrobił a dopiero się wyda/.
Mogą nastąpić tragiczne zdarzenia w polskim wojsku lub kondycja WP znajdzie się w stanie głębokiego kryzysu.
- ..... T. Rydzyk może mieć istotne kłopoty ze swoimi inwestycjami lub doświadczy aktów nienawiści.

I jeszcze:
- Walka wielkich mocarstw o supremację może wejść w ostrą fazę.
- Występuje duże prawdopodobieństwo wybuchu wulkanu na Islandii. Włochy także niebezpieczne sejsmicznie - szczególnie Kalabria i Sycylia.
- Prawdopodobnie będzie zauważony postępujący proces laicyzacji społeczeństwa Portugalii.
- Nastąpi zawarcie bardzo istotnego porozumienia/paktu pomiędzy Rosją i Turcją.
- Niebezpieczne wydarzenia u wybrzeży Niemiec i krajów Beneluxu.
- Możemy mieć do czynienia z następnym kryzysem finansowym. Prawdopodobnie będą to "wtórne wstrząsy" kryzysu 2008 r. Być może zobaczymy prawdziwe oblicze tamtego kryzysu a być może jego nieznane dotychczas konsekwencje. Szczególnie istotna jest druga połowa roku /wrzesień-październik oraz grudzień bardzo kontrowersyjny/.
- Tunezja może stać się znowu niespokojna.
- Indie ..... niespokojnie.
- Gwałtowne zdarzenia Szwecji /np. zamach/

niedziela, 18 grudnia 2016

Stuk, puk .... laską w podłogę


Śnieżek prószy, mróz się skrzy, dzwoneczki dzwonią, choineczki pachną ...... Bóg się rodzi a moc truchleje.
Czarowny, magiczny czas ..... szczególnie magiczny i symboliczny dla naszego pięknego kraju.
Jest to czas kiedy "bóstwo" chucha i dmucha na oszronione szyby, piąstką przeciera je i mówi ..... o, zobacz, teraz już widać prawdziwy świat , ..... popatrz, przyjrzyj się. Patrz jednak uważnie bo za chwilę szron wyjdzie na szybę i już nic nie zobaczysz.
Patrzmy więc uważnie.

17 grudnia 2017 r. jest dniem symbolem.
Dzień-symbol to taki czas, kiedy wydarzenia nakładają się na siebie i zaczynają tworzyć mozaikę-fundament do przyszłych działań.
Zgodnie z prognozami, które prezentowałam na tym blogu, przyszedł czas całkiem poważnych problemów na linii Sejm-Rząd-Prezydent. Określenie "kryzys konstytucyjny" pada z wielu stron.
Obserwujemy obraz znany w polskiej państwowości od wielu wieków i pokazujący, że jesteśmy narodem, który nie radzi sobie z samostanowieniem o sobie.
Potrzebujemy sterowania zewnętrznego, swoistej opieki lub przynajmniej instruktarzu.
Historia pokazuje, że prawie zawsze podlegaliśmy zewnętrznym wpływom.
Początki naszej państwowości to niekończące się domowe wojenki a najlepszy okres w dziejach Polski czyli panowanie Jagiellonów to ...... trzeba jasno powiedzieć ..... czas wpływów litewskich /bliskich nam ale jednak różniących się od mentalności centralnej Polski/.
Po śmierci Zygmunta Augusta /ostatniego Jagiellona/ w 1572 r. mamy czas wolnej elekcji czyli nieustannych wpływów mocarstw.
Sytuacja Polski zawsze była wypadkową wielkich sojuszy bądź wojennych gier potężnych mocarstw.
Legenda Piłsudskiego nigdy by się nie pojawiła gdyby nie traktat wersalski, który kończył 1-szą wojnę światową oraz określał polityczny byt Polski.
Podobnie lata 80-te nie przyniosłyby zmian społecznych i politycznych, gdyby nie okres "pierestrojki" w ZSRR a następnie jego rozpad.
Jesteśmy skazani na zewnętrzne wpływy /niekiedy większe niekiedy mniejsze/ a każdy rząd musi mieć "błogosławieństwo" wielkich tego świata /rosyjskich, amerykańskich, niemieckich, izraelskich, watykańskich lub innych/. Wszystko zależy od geopolitycznych strategii i podziałów.
Natomiast "sejmowe wściekłe psy" tworzą jedynie pozory władzy jednak całkowicie zależne są intencji swego mocodawcy. Trochę w tym farsy a trochę pokazów siły ale ...... wygląda to zawsze bardzo podobnie.
Sejm
Wydarzenia wczorajszego dnia pokazują w sposób symboliczny, problemy naszego kraju. Pokazują ciągłe niezadowolenie, frustracje, brak zgody, niemożność porozumiewania się, nieumiejętność logicznego myślenia.
Jakie myślenie i zachowanie taki los na przyszłość. Widocznie Polsce zapisana jest rola pańszczyźnianego chłopa, który potrafi jedynie bezrefleksyjnie wykonywać polecenia.
W tym samym czasie mamy do czynienia z innym wydarzeniem. W pierwszą podróż wyrusza pociąg /szybki, nowoczesny, automatycznie zmieniający rozstaw kół/ relacji Moskwa-Berlin.
Symboliczne znaczenie tych wydarzeń jest łatwe do zrozumienia i znane od bardzo dawna.
"Kiedy Polacy prowadzą domowe waśnie, okładając się wymyślonymi atrybutami patriotyzmu, ponad ich głowami zawierane są przymierza i porozumienia, które w przyszłości będą decydowały o być albo nie być państwa polskiego."
W najnowszej prognozie na 2017 r. zwróciłam uwagę na niebezpieczny czas dla Polski, który emanuje podobną energią jak czas I-go rozbioru z 1772 r. Zwróciłam również uwagę na kryzys konstytucyjny.
Za rok o tej porze powinniśmy już zobaczyć rezultaty wczorajszych wydarzeń.

piątek, 16 grudnia 2016

Niebo nad naszymi głowami w 2017 r., cz. 3


Neptun
Tranzyt Neptuna nie przyniesie zasadniczych zmian prognostycznych w stosunku do 2016 r.
Post z 11.01.2016 "Niebo nad naszymi głowami w 2016 r., cz. 3" pozostaje aktualny.
W fazie realizacji są już prognozy :
- istotne kodyfikacje prawne /wymiar sprawiedliwości, administracja publiczna/
- istotne zmiany w USA
- ważne wydarzenia społeczno-polityczne w krajach Ameryki Południowej i Środkowej
Zwracam uwagę, iż wydarzenia związane z tym tranzytem, swoją "prawdziwą twarz" pokażą dopiero około 2024 r. Natomiast ocena zaistniałych sytuacji będzie możliwa w 2059 r. - podobnie teraz, inaczej oglądamy i oceniamy czasy stanu wojennego w Polsce, w 1981 r.
Warte odnotowania są tzw. specjalne konfiguracje Neptuna.
- koniunkcja Mars-Neptun  /pierwsze dni nowego roku/ ...... mogą dojść do głosu inicjatywy powstańcze, wyzwoleńcze, tworzenia nowych unii i sojuszy.
- trygon Jowisz-Neptun /grudzień 2017/ ..... może być kontynuacją koniunkcji Mars-Neptun /ziarno rzucone na podatny grunt zaczyna kiełkować/. Układ ten wzmacnia nastroje wojenne i może stać się początkiem takich działań. Występuje duże prawdopodobieństwo uczestnictwa Polski w takim konflikcie ..... korzyści nie należy oczekiwać.
Występuje możliwość bardzo mocnego reaktywowania "ukraińskiego problemu" oraz pojawienie się problemów państw bałtyckich.
Układ ten może także zainicjować zmiany w religiach i kościołach ...... zmiany w Kościele Rzymskokatolickim więcej niż prawdopodobne /być może wręcz rewolucyjne/.

Uran
Podobnie tranzyt Urana nie przyniesie zasadniczych zmian prognostycznych w stosunku do 2016 r.
Post z 11.01.2016 "Niebo nad naszymi głowami w 2016 r., cz. 3".
Także w tym wypadku zrozumienie szeregu wydarzeń przyjdzie za wiele lat / kiedy przez znak Barana będzie przemieszczał się Saturn/ czyli za 8-10 lat.
Natomiast ocena tych zdarzeń będzie możliwa dopiero w końcu XXI wieku /pod wpływem tranzytu Plutona/.
Szczególnie istotny może być czas, kiedy Uran będzie tworzył konfiguracje z innymi "ciężkimi" planetami.
- opozycja Jowisz-Uran /przełom luty-marzec i przełom wrzesień-październik/ ..... może przynieść eksperymenty z nową bronią o dużym zasięgu rażenia, zmiany dotyczące geopolitycznych strategii na obszarze Pacyfiku, poważne zmiany w polityce zagranicznej Japonii, nagłe wydarzenia w Wlk. Brytanii, zmiany dotyczące pozycji Turcji w strukturach międzynarodowych.
Instytucje międzynarodowe prawdopodobnie będą na nowo tworzyły tzw. prawa człowieka. Mogą pojawić się także nowe technologie związane z dalszą, postępującą informatyzacją.
W Rosji mogą zaistnieć różnorakie czystki polityczne oraz nagłe wydarzenia  dotyczące ludzi ze szczytów władzy /prawdopodobnie chodzi o W. Putina lub M. Gorbaczowa/.
W Polsce możemy mieć do czynienia z jakimiś problemami w strukturach kościelnych.
- trygon Saturn-Uran /połowa maja i połowa listopada/ ...... może przynieść nowe rozwiązania medyczne w dziedzinie neurologii, odkrycia dotyczące początków ludzkości.
Może to być także czas wprowadzania znakowania ludzi - pod pozorem wskazań medycznych, ze względów bezpieczeństwa lub jeszcze innych przyczyn.
- koniunkcja Mars-Uran /luty/ jest symbolem buntów, udawadniania racji, pokazywania swojej niezależności.

niedziela, 11 grudnia 2016

Niebo nad naszymi głowami w 2017 r., cz.2


Pluton
Pluton przemierza znak Koziorożca w granicach 17-20 stopnia.
Na planetę wpływają energie Koziorożca, Byka i Lwa.
"Głos Boga", przyobleczony w materię, zmieni się w stosunku do poprzedniego roku.
Głos pozostanie głosem i nawet co jakiś czas pokaże, że "słowo ciałem się staje" a najbardziej wykpione przepowiednie mogą kryć sporą garść prawdy.
Zmieni się prawdopodobnie źródło, z którego wypływają przekazy.
Nasza uwaga już nie będzie kierowała się w stronę kościołów, sekt, organizacji różnego typu, nacjonalistyczno-patriotycznych grup czy wreszcie naszej szacownej rodziny - odebrany zostanie im patent na zawłaszczanie "boskiego przekazu". Autorytety z kręgów rodzinnych lub z szacownych organizacji zostają obdarte ze skóry i wyrzucone na śmietnik historii. Tematy związane z rodziną i patriotyzmem także przestaną tak intrygować.
Przychodzi czas, kiedy przekaz z nieba będzie płynął z zupełnie innych sfer.
Zwracajmy uwagę na przekazy płynące ze sztuk pięknych /malarstwo, muzyka, literatura piękna, film, teatr, itp./, z ludzkiej ekspresji /zabawa, radość, twórczość, zajęcia, które sprawiają przyjemność/ i z wszelkich przyjemności życia. Oczywiście, żeby nie było zbyt pięknie, do grona autorytetów /podobno całkiem poważnych/ wejdą różni medialni i estradowi trefnisie. Instytucje medialne wraz z ośrodkami badania opinii publicznej będą tworzyły natrętne przekazy, ograniczające ludzkie myślenie. Znajdziemy się w samym centrum manipulacyjnych żywiołów a ich zasadniczym przekazem będą recepty : co nas cieszy? co nam daje przyjemność? co jest ładne a co brzydkie? itp. Jednak na tym to wszystko polega - otrzymamy różnorakie przekazy i sami będziemy musieli ocenić ich wartość.


Prawdziwym darem jasnowidzenia wykazał się mój ulubiony Philip K. Dick :
"Nie myl ustroju totalitarnego z dyktaturą - odparł sucho Kellman. - Państwo totalitarne sięga do wszystkich sfer życia obywateli, kształtuje ich opinie na każdy temat. Forma przywództwa nie ma tu znaczenia. Może to być rząd, parlament, demokratycznie wybrany prezydent czy nawet rada kapłanów. Nieważne.
(...)
Izby tortur i kazamaty potrzebne są tam, gdzie zawodzi perswazja. Tu zaś działa ona perfekcyjnie. Państwo policyjne, rządy terroru wkraczają wtedy, gdy aparat kontroli zaczyna się psuć. Dawniejsze społeczeństwa totalitarne były niekompletne - władza nie sięgała do wszystkich sfer życia. Technika przekazu poszła jednak naprzód .....
(...)
Żeby zyskać poparcie osiemdziesięciomilionowej populacji, potrzebują obojętnego, bezwolnego jak stado owiec, społeczeństwa. I będą je mieli ! Gdy skończymy tę kampanię z Yancym, ludzie łykną wszystko, co się im podsunie. To on za nich myśli. Narzuca styl, uczesanie, dietę, wybiera im zabawy.
(...)
Zmiękczamy publiczność od jedenastu lat. Najważniejsza jest niezmienna monotonność. Rośnie całe nowe pokolenie szukające u Yancy'ego odpowiedzi na wszystkie pytania."
/ opowiadanie z 1974 r. "Na modłę Yancy'ego"/Tranzyt Plutona może przynieść szereg wydarzeń :

- Jeszcze przez pewien czas tematy dotyczące prognozy na 2016 r. /post z 10.01.2016 "Niebo nad naszymi głowami w 2016 r., cz.2"/ pozostaną aktualne.

- Stosunki polsko-niemieckie nadal będą dość szorstkie. Buńczuczne zachowania polskiej administracji będą stopniowo wygasały aż do momentu, kiedy wszelkie nadzieje rozwieją się .......
- Przyjaźń polsko-węgierska także jeszcze trochę potrwa jednak i w tym przypadku, czas wszystko zmieni.
- Polska wchodzi w bardzo niebezpieczny czas, który będzie decydował o jej pozycji w Europie, o sojuszach a także o statusie jej obywateli. Polityczne i społeczne perturbacje mogą przypominać czasy I-go Rozbioru z 1772 r. Może występować kryzys konstytucyjny.
Polska może mieć problemy prawne na forum międzynarodowym w kwestii nieprzestrzegania prawa międzynarodowego /ustawa antyaborcyjna, konwencja praw człowieka, ustawa o eliminacji przemocy wobec kobiet itp./. Bardzo istotna może być kwestia polskich instytucji finansowych i ich "trudnych" związków z międzynarodowymi odpowiednikami. Minister Finansów będzie poszukiwał środków pieniężnych w bardzo spektakularny sposób /być może zaciągnie jakiś ogólnospołeczny dług/. Być może, te różnorakie kłopoty będą miały związek ze zmieniającymi się strukturami i zasadami Unii Europejskiej.
Ponadto w Polsce nastąpi wzrost aktywności /inicjatywy społeczne i polityczne/osób , które już zakończyły swoją działalność /np. historyczne postacie "Solidarności"/.
Mogą także wystąpić zdarzenia pokazujące ostateczne złamanie zasad apolityczności wojska.
Należy zachować dużą ostrożność w czasie wszelkich imprez odbywających się w halach stoczni gdańskiej /mamy do czynienia ze swoistą "astrologiczną" rocznicą pożaru z 1994 r./.

- Coraz wyraźniej podkreślana jest gwałtowna zmiana w USA /istotna sanacja państwa/. W USA istnieje możliwość pojawienia się dużych, spektakularnych aktów terroru /na wzór "Oklahoma City"/.
- Możliwe zmiany polityczne w Szwecji /bardzo istotne, zmieniające obraz kraju/.
- Prawdopodobne porozumienie USA-Rosja /raczej dotyczące spraw militarnych/.
- Mogą wystąpić bardzo niebezpieczne starcia zbrojne, wojny w środkowej i południowej Afryce.
- Rosja może znaleźć się na ostrym zakręcie - kryzys rządowy, kryzys konstytucyjny, strajki, kłopoty w przemyśle wydobywczym, niespodziewane wydarzenia /wybuchy, katastrofy/.
- Rosja i USA mogą wejść na nowe ścieżki rozszerzania swoich wpływów /jakieś "drobne" interwencje/.
- Występuje tendencja do pojawienia się różnorakich sekt, mających mordercze lub samobójcze zapędy.
- Prawdopodobny "wielki szczyt" w sprawie Ukrainy.
- Rozpoczną się zmiany dotyczące kształtu, znaczenia i funkcjonowania Unii Europejskiej /potrwają do 2020 r./.
- Konflikt turecko-kurdyjski może przybrać na sile.
- Bałkany pozostają bardzo "wrażliwym" rejonem pod względem społeczno-polityczno-militarnym.
- Falklandy ????
- Czy możliwy jest sojusz turecko-niemiecko-austriacki ? - Bardzo prawdopodobne.

*Wydarzenia, które przedstawiłam w prognozie na 2016 i 2017 r. będą realizowały się do przełomu 2020/2021

wtorek, 6 grudnia 2016

Niebo nad naszymi głowami w 2017 r., cz.1


W styczniu tego roku prezentowałam obecnie obowiązującą mapę nieba. Położenie planet i prognozę przedstawiłam w postach "Niebo nad naszymi głowami w 2016 r., cz.1-6".
Część z tych prognoz już się zrealizowała, część dopiero wchodzi w fazę realizacji, na niektóre przyjdzie nam jeszcze długo poczekać a niektóre pewnie nigdy się nie zrealizują ...... bo zostały błędnie postawione.
Prognozy, na nowy nadchodzący rok, w wielu przypadkach będą spójne z tymi obecnymi ale niekiedy można liczyć się z nagłymi, niespodziewanymi zwrotami.

Mapa nieba na 2017 r.

Pozycje planet
- Pluton ...... ospały acz konsekwentny Pluton w najbliższym roku znowu "dotknie" zaledwie 4 stopni zodiaku. Jego tranzyt przypada pomiędzy 17-20 stp. Koziorożca. Pomiędzy kwietniem a wrześniem planeta będzie w retrogradacji. Zakończy rok w 19 stp. Koziorożca.
- Neptun ...... planeta przez pierwszą połowę roku będzie przemieszczała się dosyć dynamicznie przez znak Ryb i odwiedzi 10-15 stp. tego znaku. W czerwcu wejdzie jednak w retrogradacje i rok pożegna na pozycji 12 stp. Ryb.
- Uran ...... planeta do sierpnia pędzi przez 21-29 stp. Barana i być może ma nadzieję, że pożegna się z tym znakiem. Jednak jeszcze nie teraz ...... Uran wchodzi w retrogradację i rok kończy na pozycji 25 stp. Barana.
- Saturn ...... planeta kontynuuje swoją wędrówkę przez znak Strzelca. Rok 2017 rozpoczyna z pozycji 22 stp., pomiędzy kwietniem i sierpniem jest w retrogradacji ale jeszcze w tym samym roku pożegna się ostatecznie ze znakiem Strzelca /20.12.2017/. Koniec roku zastanie Saturna w 2 stp. Koziorożca.
- Jowisz ...... planeta kontynuuje swoją wycieczkę przez znak Wagi. Jowisz będzie tranzytował 22-30 stp. Wagi a pomiędzy lutym a czerwcem pozostanie w retrogradacji. Planeta opuści znak Wagi
10 października i wkroczy w znak Skorpiona. Jowisz w znak Skorpiona wejdzie z prawdziwym przytupem a rok zakończy na pozycji 17 stp. tego znaku.
- Mars ...... planeta w najbliższym roku będzie wyjątkowo przewidywalna. Porusza się ruchem prostym /do retrogradacji trzeba poczekać do 2018 r./. Marsowa wędrówka w 2017 r. zaczyna się
w 10 stp. Ryb a zakończy w 15 stp. Skorpiona.
- Wenus, Merkury, Ziemia i Księżyc poruszają się oczywiście swoim stałym, przewidywalnym rytmem. Słońce, tylko pozornie nieruchome, podąża wraz ze swoimi podopiecznymi /układ Słoneczny/ gdzieś daleko ...... w stronę czarnej dziury.

Układy planetarne
- kwadratura Jowisza /Waga/ z Plutonem /Koziorożec/ ...... będzie miała miejsce w ostatnich dniach marca i pierwszych dniach kwietnia dotyczy 20 stp. znaków/ oraz w pierwszej dekadzie sierpnia /dotyczy 18 stp. znaków/. Jest to układ nieharmonijny i prawdopodobnie przyniesie medialne manipulacje, konfrontację siły władzy z siłą oczekiwań społecznych /raczej sprawy wolności, równości, otwartości/.
- opozycja Jowisza /Waga/ z Uranem /Baran/ ...... będzie miała miejsce w ostatnich dniach lutego i pierwszych dniach marca /dotyczy 23 stp. znaków/ oraz na przełomie wrzesień/październik /dotyczy 28 stp. znaków/. Układ może wnieść nowe postrzeganie liderów społecznych a tym samym nowe oczekiwania w stosunki do nich. Liderzy społeczni mogą silnie oddziaływać na oceny ludzi, ich wartościowanie /także możliwość wykluczania, ostracyzmu społecznego/.
- trygon Jowisza /Skorpion/ z Neptunem /Ryby/ ....... będzie miał miejsce w pierwszych dniach grudnia i dotyczy 12 stp. znaków. Układ harmonijny, niosący bardzo dużą dawkę energii.
Może rozniecać nastroje wojenne i rewolucyjne, których wykorzystanie może przynieść "komuś/czemuś" sukces.
- trygon Saturna /Strzelec/ z Uranem /Baran/  ....... będzie miał miejsce w drugiej połowie maja a dotyczy 27 stp. znaków oraz w pierwszej połowie listopada i będzie dotyczył 26 stp. znaków.
Nowy porządek prawny oraz inne przyjęte zasady, podparte indoktrynacją mają na celu ugruntować
nowy system wartości człowieka.
- bardzo ciekawe koniunkcje czyli bliskie spotkania:
........ Mars z Neptunem w 10 stp. Ryb /1.01/ - chęć uzyskania niezależności, suwerenności przez grupy społeczne lub narodowe.
........ Mars z Uranem w 23 stp. Barana /27.02/ - chęć podkreślania swojej ważności i bycia lepszym od innych.
........ Słońce z Saturnem w 1 stp. Koziorożca /21-22.12.2017/ - wyjątkowa koniunkcja w wyjątkowym miejscu. Kluczowe proroctwa i przepowiednie zaczynają się spełniać, objawia się "nowy Nostradamus", "słowo ciałem się staje".

poniedziałek, 28 listopada 2016

Strzelec**


Planety w Strzelcu
Słońce ....... człowiek posiada swój wewnętrzny kapitał i napęd do życia w sferach związanych z filozofią, moralnością, nauką wyższą, prawodawstwem, innymi kulturami i podróżami, które kształcą. Duże znaczenie w życiu może odegrać hierarcha religijny lub duchowy, cudzoziemiec z innego kręgu kulturowego, sędzia, wysokiej rangi bankier lub twórca nurtu filozoficznego. Ważni są także nauczyciele akademiccy i ludzie zajmujący się nauką. Niekiedy człowiek sam prowadzi działania w powyższych dziedzinach.
Słońce w horoskopie występuje u J. Piłsudskiego, Bruca Lee, Papieża Franciszka, W. Churchilla,
A. Pinocheta, J. Stalina.
Księżyc ........ człowiek może zyskać popularność w dziedzinach, którym patronuje Strzelec.
Być może naszym partnerem życiowym lub partnerem w interesach zostanie cudzoziemiec /inna kultura lub religia/, sędzia, bankier, naukowiec, podróżnik lub ...... ksiądz.
Uszkodzony Księżyc przynosi partnera, którego "nosi" /fizycznie lub mentalnie/ lub który lubi się popisywać wiedzą, przeżyciami /gdzie ja nie byłem, co ja nie robiłem/.
Księżyc występuje w horoskopie D. Trumpa, J. Krishnamurti, A. Einsteina, M. Kopernika.
Merkury...... dla człowieka bardzo ważna jest wiedza, moralność, przestrzeganie prawa, otwartość na inne kultury. Człowiek przestrzega "reguł gry", umie się odnaleźć w nowych sytuacjach, ma rozwiniętą inteligencję emocjonalną - podświadomie wie, gdzie jest "cienka czerwona linia", której nie można przekroczyć. Merkury może wnieść talent badawczy /otwartość, skrupulatność, ciekawość/.
Uszkodzony Merkury przynosi fasadową moralność oraz jej nachalne demonstrowanie
/świętszy od papieża/.
Merkury występuje w horoskopie N. Bonaparte, I. Paderewskiego, I. Newtona, M. Lutra.
Wenus ....... człowiek odnajduje autorytety w strzelcowych dziedzinach a często sam staje się autorytetem w tym zakresie. Bardzo często kariera człowieka związana jest z zagadnieniami Strzelca. Człowieka cechuje głęboka moralność, poczucie sprawiedliwości oraz wiara w wyroki losu. Bardzo często wyczuwa zachwianie równowagi/harmonii w wielu dziedzinach życia.
Wenus uszkodzona przez Księżyc, Urana, Neptuna przynosi kłopoty z otoczeniem - człowiek jest często wykorzystywany. Wenus uszkodzona przez Plutona bardzo często przynosi wglądy /jasnowidzenie, jasnosłyszenie/.
Harmonijna Wenus pokazuje postać matki, która jest wspaniałym przewodnikiem po świecie.
Nieharmonijna Wenus pokazuje postać matki, która żyje w świecie pustych frazesów, doktryn i dogmatów, nikomu i niczemu niepotrzebnych /dulszczyzna/.
Wenus występuje w horoskopie L. Balcerowicza, W. Churchilla, A. Pinocheta, Satya Sai Baby.
Mars ....... człowiek płynie z prądem wydarzeń, umie się do nich dopasować, wyczuwa je. Wolna wola jest idealnie zintegrowana z boskim planem. Człowiek ma głębokie, duchowe poczucie wolności i niestraszne mu kajdany i kraty ...... on wszędzie będzie czuł się wolny. Realizacja woli przebiega bardzo płynnie i trudno cokolwiek zatrzymać - wola współgra z szerszym planem przeznaczenia /przeznaczenie kraju, świata, osób o podobnym światopoglądzie, itp./.
Wybrańcy bogów - są niczym długie ramie bogów /to często za ich pośrednictwem następują zmiany na świecie, zmiany w rozumieniu świata/.
Mars występuje w horoskopie J. Piłsudskiego, N. Bonaparte, E. Gierka, A. Merkel, W. Putina.
Jowisz ....... człowiek kieruje swoje koncepcje i plany w dziedziny Strzelca. Jowisz sprzyja poszukiwaczom przygód, odkrywcom, eksperymentom wszelkiego typu. Daje człowiekowi rozmach dla realizacji koncepcji. Człowiek jest otwarty na wiedzę i poznanie a niekiedy jest wręcz nienasycony. Sprzyja dalekim i niezwykłym podróżom / niekiedy w głąb umysłu albo w kosmos/.
Bardzo często daje człowiekowi wygodne i dostatnie życie. Uszkodzony Jowisz często przynosi tzw. opowiadanie bajek, snucie nierealnych wizji i "obiecanki cacanki"/.
Jowisz występuje w horoskopie H. Clinton, J. McCaina, S. Berlusconiego, G. Busha.
Saturn ........ przeznaczenie zmusza człowieka aby określił swój światopogląd, przyjął określony system zasad, nauczył się korzystać z "boskiej matrycy". Niekiedy człowiek ma tendencje do tworzenia dogmatów i doktryn i wyjątkowy talent do indoktrynowania innych ludzi a niekiedy sam podlega takim indoktrynacjom a dogmaty i doktryny stają się uciążliwym kieratem.
Saturn wnosi także surowość ocen - człowiek surowo i bezwzględnie ocenia innych ale także sam może być surowo oceniony. Występuje łatwość do narzucania innym swojej wizji świata /jeśli Saturn harmonijny/, jeśli Saturn nieharmonijny to pozostaje nieustanne marudzenie o swoich "prawdach".
Saturn występuje w horoskopie J. Arafata, J. Ratzingera, F. Castro, D. Tuska, E. Kopacz, Osama bin Ladena, Madonny, Michaela Jacksona, Prince'a.
Uran ...... planeta tranzytując znak sprawia iż zasady i prawa wymyślone przez człowieka wnikają lub zastępują te z katalogu praw wysokich/boskich. Np. "człowiek wartościowy to człowiek, który dużo zarabia" zastępuje stwierdzenie, że "człowiek wartościowy to człowiek prawy i przyzwoity" lub
stwierdzenie "ucz się to zrobisz karierę" zastępuje stwierdzenie "ucz się to zrozumiesz świat".
Pod wpływem Urana następują istotne zmiany w zakresie światopoglądu, nauki, filozofii, pozycji kościołów i związków wyznaniowych, porozumiewaniu się ludzi z różnych kultur.
Może się zdarzyć, że ktoś z naszego bliskiego otoczenia /brat, siostra, sąsiad, kolega/ wyjedzie za granicę ..... lub będzie miał sprawę sądową.
Neptun ...... tranzytująca planeta bardzo często wnosi zmiany w prawie lub zwyczajach rodzinnych. W istotny sposób zmieniają się zasady funkcjonowania w rodzinie i innych grupach społecznych /partie, stowarzyszenia itp./. Człowiek często mówi o znaczeniu rodziny bądź bliskiej mu grupie. W przypadku uszkodzonego Neptuna występują pozory rodzinnego zaangażowania, wykrzywiony patriotyzm o cechach fanatyzmu. Zasady moralne i przyzwoitość zastępowane są pustosłowiem.
Pluton ....... tranzytująca planeta materializuje "boską matrycę". Zasady i prawa, obowiązujące we Wszechświecie zostają "uczłowieczone" a więc opisane przez naukowe prawa i zasady /matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne/. Filozoficzne i religijne pytania dotyczące funkcjonowania Wszechświata znajdują odpowiedz w nauce.
Uszkodzony Pluton wprowadza doktryny i dogmaty, które ograniczają poszukiwania i odkrywanie dalszych rozwiązań a strzelcowa ciekawość świata zostaje zahamowana.
Wartość poszukiwań naukowych i filozoficznych zostaje sprowadzona do ich przydatności w codziennym, zwykłym życiu. Następuje także rozrost struktur mafijnych w dziedzinie sądownictwa i tworzeniu prawa, w dziedzinie bankowości oraz w strukturach kościelnych.

piątek, 25 listopada 2016

Strzelec*


O społecznym znaczeniu znaku Strzelca pisałam już w okresie wrzesień-grudzień 2014 r. /posty "Czas Strzelca ......."/.
Dzisiaj więc tylko krótkie przypomnienie.
Skorpion symbolizuje początek - coś co już jest ale zarazem nie ma - boska cząsteczka, dzięki której pojawiła się materia - potencjał, dzięki któremu zaistniało wszystko inne. Skorpion to gigantyczny potencjał, który jest jeszcze chaotyczny.
Potencjały te i "to coś" nieokreślone i niepoznane sprawiają wrażenie logicznie uporządkowanych i działających wedle jakiegoś określonego klucza.
Co to za klucz ? Dlaczego tak a nie inaczej ? Czy jesteśmy zależni od jakiegoś nieznanego bytu ?  - to pytania, które zaprzątają ludzkie umysły od zawsze.
Odpowiedzi na te pytania poszukujemy właśnie w znaku Strzelca. Znak Strzelca zawiera wszelkie zasady funkcjonowania Wszechświata. Znak Strzelca porządkuje skorpioniczny chaos.
Znak Strzelca to "wielka matryca", "boska inteligencja" - to wielki scenariusz przedstawienia pod tytułem "Życie".
Strzelec jest bardzo niematerialny, jednak bez niego, nasz ludzki materialny świat nigdy by nie powstał. W potencjałach Strzelca znajdujemy tajemnice "boskiej matrycy". Zgłębiamy te zasady poprzez rozwój matematyki, fizyki, biologii, chemii i astronomii. Dzięki temu lepiej rozumiemy zasady rządzące Wszechświatem.
"Chcę wiedzieć, jak Bóg stworzył ten świat. Nie interesuje mnie to czy inne zjawisko. Chcę znać jego myśli, reszta to szczegół." / Albert Einstein/

Tradycyjna astrologia łączy ten znak z filozofią, naukami wyższymi, poznawaniem świata i innych kultur, z duchowieństwem, bankierami oraz z prawem /wydawanie wyroku oraz postać sędziego/.
Znak Strzelca bardzo często wykorzystywany jest przez tzw. "władzę" /polityczną, finansową, religijną/ w celu tworzenia ram prawnych i moralnych a tym samym podporządkowywania sobie społeczeństw - prawodawstwo, doktryna, dogmat, indoktrynacja.

W ocenie znaku Strzelca kluczową rolę odgrywa położenie planety Merkury i planety Mars. Jak zawsze w istotny sposób wpływają planety położone w danym znaku.
Merkury pokaże w jakiej dziedzinie życia i w jaki sposób stosujemy zasady, podarowane nam przez "niebo".  Merkury w układach nieharmonijnych z Księżycem, Uranem, Neptunem i Plutonem wskazuje, że prezentowane zasady i filozofia życia jest nieprawdziwa, obłudna. Występuje tendencja do kłamstwa, przypisywania sobie nieprawdziwych zasług. Nie umiemy stosować przyjętych zasad, procedur - możemy mieć problemy z prawem lub może nas dotknąć społeczny ostracyzm. Może to także pokazywać ludzi z najbliższego otoczenia, którzy kłamią, manipulują, łamią zasady.
Nieharmonijne układy Merkurego z Marsem, Jowiszem i Saturnem mogą wskazywać na "poszukiwacza" nowych, nieznanych zasad i wartości. Układy takie występują często u naukowców, odkrywców i osób, które łamią obowiązujące doktryny i dogmaty /np. twórcy nowych kościołów, grup wyznaniowych itp./.
Położenie Marsa pokaże naszą otwartość w stosunku do świata oraz umiejętność wykorzystania obowiązujących zasad aby osiągać wybrany cel /tzw. płynięcie z nurtem/.
Harmonijne układy Marsa wskazują na otwartość, ciekawość, chęć uczenia się i poznawania ...... pokazują duchową wolność.

*Dzisiaj ma miejsce ścisła koniunkcja Wenus-Pluton w 16 stp. Koziorożca
W takim czasie można usłyszeć jakiś głos "z nieba", który pokaże nam kawałek prawdy o nas, o innych lub o świecie. Przekaz może być bardzo konkretny.
Jednocześnie występuje kwadratura Wenus i Plutona z Jowiszem - prawdopodobnie wykluwa się bardzo silna mafia medialna - uwaga na medialne manipulacje !

wtorek, 15 listopada 2016

Super Księżyc i wycie wilkołaków


Już rok temu pisałam o wyjątkowości pełni : Skorpion (Sońce) - Byk (Księżyc).
Taka pełnia to czas rytuałów, parapsychicznych eksperymentów, medytacji i łączeniu się z umysłem Wszechświata. To także czas niezwykłych energii seksualnych, objawiania się zwierzęcej natury człowieka a także okazja do objawienia się ....... "idealnego zła".
Pełnia miała miejsce w 23 stp. Skorpiona-Słońce, 23 stp. Byka-Księżyc.
Fakt, że Księżyc pozostawał w perygeum czyli najbliżej Ziemi, nadaje tej pełni, dodatkowego, symbolicznego znaczenia.

Co symbolizuje pełnia Skorpion (Słońce)-Byk(Księżyc) ?
Słońce w Skorpionie, które symbolizuje moc Wszechświata, przekazuje mieszkańcom Ziemi część tej mocy-światłość (Księżyc w Byku). Trzeba przyznać, że dar to wielki i jedynie pozostaje zadać pytanie ...... jak ludzkość zagospodaruje ten dar?
Bardzo dobrym przykładem jest wykorzystanie przez ludzkość osiągnięć naukowych w dziedzinie rozszczepialnych pierwiastków - moc i światło, trafiło w ludzkie ręce.
Szczególna bliskość Księżyca sprawia, że ofiarowany dar mocy i oświecenia może mieć szczególne znaczenie ....... przyniesie spokój i zbawienie albo rozpęta piekło.
W zależności od osobistego horoskopu, każdy z nas może inaczej odbierać super-pełnię.
Na zjawiska globalne, dotyczące całej planety Ziemia, musimy poczekać do 2023 r. /przejście Urana przez 23 stp. Byka/, do 2024 r. /przejście Jowisza przez 23 stp. Byka/ i do najważniejszego 2029 r.  /przejście Saturna przez 23 stp. Byka/ - obstawiam pojawienie się dyktatora na miarę Hitlera, Stalina czy Napoleona.

W czasie takiej ekspansywnej pełni człowiekowi wydaje się, że "niebo" obdarza go jakimiś wyjątkowymi mocami, z których może korzystać na zasadzie "hulaj dusza, piekła nie ma".
To czas teurgii czyli rytuałów o magicznym charakterze, które mogą oddziaływać na bogów i wręcz "przymuszać" ich do działania ...... tak, tak, bywają tacy szaleńcy co to bogów chcą do czegoś "przymuszać"........ i nawet wierzą w skuteczność swoich poczynań /ale to już ciekawostki z dziedziny psychiatrii/.
Oczywiście, "niebo" może także obdarzać mocami, które służą ludzkości i planecie ...... a często są niedoceniane a niekiedy nawet niezauważane /to, te perły rzucane przed wieprze/.
Takim pięknym obrazem Księżyca karmiła się od zawsze kultura masowa. Bajki, baśnie, legendy, powieści, poezja i wreszcie kinematografia obfitują w różnorakie straszydła, które wyją przy pełni Księżyca i zatapiają kły w ciałach swoich ofiar. Szczególne znaczenie ma właśnie jesienna pełnia Skorpion-Byk.
Podobno, ludzie mający głębokie poczucie obowiązku dopełnienia zemsty, a nie posiadający dość siły godzili się dobrowolnie przyjąć klątwę. Zaklęciami i modłami integrowali się ze złymi siłami, otrzymując moc piekielną.

Pytanie za 100 punktów : czy ktoś widział w czasie ostatniej super-pełni wampira, wilkołaka lub inne monstrum ?
Nie ........... a może jednak ?
Należy się uważnie rozejrzeć czy aby "coś" nie zostało uwolnione ..............
............ głucha noc, ciemna noc. Wielka tarcza Księżyca oświetla krakowskie wzgórze. Nie słychać ni ptaka, ni zwierzęcia. Jedynie w wawelskiej krypcie słychać ostry dźwięk przesuwających się kamiennych płyt sarkofagu. Oczom zebranych ukazują się trumny i wszystkim się zdaje, że wieka unoszą się ............. ciemno wszędzie, głucho wszędzie; co to będzie, co to będzie ........

środa, 9 listopada 2016

Amerykańskie wybory


America the beautiful

Można odetchnąć ..... amerykańskie show zwane świętem demokracji, dobiegło końca.
Światowe media komentują scenariusze wydarzeń w USA po zwycięstwie Donalda Trumpa. Dywagacje, co może a czego nie może zrobić przyszły prezydent są niepotrzebne ponieważ prognozy obarczone są błędem logicznym.
Przeznaczenie a tym samym wydarzenia kraju i narodu mają zdecydowanie większą moc niż przeznaczenie czy wola pojedynczego człowieka /nawet jeśli będzie to geniusz/. Tym samym, to horoskop kraju i narodu wskazuje na jego przyszłość a nie horoskop przywódcy tego kraju.
Na przywódcę wybierany jest ten człowiek, który w najlepszy, możliwy sposób będzie realizował przeznaczenie swojego kraju - będzie najlepiej "wpisywał" się w horoskop kraju i narodu.
Jeśli horoskop przewiduje kłopoty i trudności w kraju, to przywódcą zostanie człowiek zdolny takie trudności sprowadzić na swój kraj. Jeśli horoskop przewiduje szczęśliwość i dostatek, niebo zaprosi na przywódcę ........ świętego Mikołaja. W momencie złożenia przysięgi, Donald Trump podporządkuje się całkowicie przeznaczeniu USA.
Prognozę dla USA przedstawiłam w postach z kwietnia 2016 r. "Stany Zjednoczone Ameryki Północnej". Od tamtego czasu można już obserwować wydarzenia, które wskazują na duże prawdopodobieństwo zrealizowania się tych prognoz.
Już wtedy zwracałam uwagę na bardzo dobre współgranie horoskopu osobistego D. Trumpa z horoskopem USA i dużą szansę na prezydenturę oraz na fakt, że wygrana powinna przypaść republikanom.

Potencjały kandydatów na prezydenta były wyrównane /chociaż każde bryluje w innej dziedzinie/ - gdyby zostali jednocześnie prezydentami wsparli by cały horoskop USA i prawdopodobnie stworzyli "raj na ziemi" ......... budując go na "spalonej ziemi".
Wbrew pozorom większa bezwzględność cechuje Hillary Clinton. W horoskopie zaznacza się korupcja i chciwość /posunięta do granic absurdu/. Prawdopodobnie właśnie chciwość i wejście w konflikt z możnymi tego świata pozbawiło ją prezydentury.
Horoskop Donalda Trampa jest bardziej harmonijny i lepiej współgra z horoskopem państwa. Donald Trump zyskuje także większą sympatię społeczną. Bardzo ważną kwestią jest energia, którą emanuje Trump .....energia kreatora, budowniczego.
Obydwoje mają w horoskopach zaznaczone wsparcie potężnych mocodawców /H. Clinton naraziła się im/. Donald Trump ma dopiero szansę aby się im narazić.
Najciekawsza jest kwestia realnej władzy w USA.
Bo czy prezentowani na wiecach kandydaci /w wieku mocno zaawansowanym/, krzyczący, obrzucający się obelgami i przypominający raczej klaunów w cyrku, rzeczywiście mogą stać na czele amerykańskiej administracji. Klaun pozostanie klaunem a życie będzie toczyło się dalej. Szkoda czasu na omawianie atutów lub ich braku w przypadku potencjalnych prezydentów USA bo prawdziwym amerykańskim życiem rządzą korporacje /te przemysłowe, finansowe, naukowe/ oraz "grupy wspólnych interesów", które z jednej strony prowadzą mistrzowską kontrolę a z drugiej oferują społeczeństwu fałszywe poczucie wolności.
Prawdopodobnie prezydentura w latach 2026-28 pokaże w otwarty sposób jak wygląda system polityczno-korporacyjny.

Wydarzenia w Stanach Zjednoczonych i na świecie będą toczyły się zgodnie z wyznaczonym scenariuszem a poszczególni ludzie /choćby to byli prezydenci czy królowie/ będą jedynie aktorami w tym przedstawieniu.

piątek, 4 listopada 2016

Skorpion***


Merkury w Skorpionie
Człowiek w swojej świadomości ma "zaszczepiony" system wartości uniwersalnych. Jest do nich przywiązany i wszelkie mody i tendencje nie są w stanie ich zmienić. Bo czy ludzkie systemy wartości są w stanie zmienić coś, co pochodzi z Absolutu?
Obecność planety sugeruje poglądy konserwatywne oraz umiejętność wykorzystania nadarzających się okazji /płynięcie z prądem/ - występuje w horoskopie J. Piłsudskiego i W. Churchilla.
Merkury w układach nieharmonijnych pokaże człowieka łamiącego uniwersalne zasady - wyznaje zasadę, że "cel uświęca środki". Bardzo często taki układ występuje u kłamczuchów i obłudników - "świętszy od papieża". Niemniej także sugeruje umiejętność wykorzystywania tzw. okazji. "Uszkodzony" Merkury występuje w horoskopie D. Camerona, A. Kwaśniewskiego, J. Palikota, R. Abramovicha, H. Clinton.
Układ nieharmonijnego Merkurego występuje często u ludzi sztuki, którzy poszukują nowych, niestandardowych środków wyrazu i często osiągają sukces - w horoskopie J. Lennona, P. Picasso.
Merkury w Skorpionie występuje także u osób, którzy stosują stare, zapomniane procedury, np. zielarze, rolnicy, ogrodnicy, kucharze, znachorzy, kręglarze itp. Nieharmonijny Merkury może wnieść eksperymentowanie w tych dziedzinach.

Wenus w Skorpionie
Człowiek poszukuje spełnienia w życiu, w skorpionicznych sferach - naczelne tematy to Bóg/władza, seks i pieniądze. W przypadku harmonijnych układów, Wenus może przynieść sukces i powodzenie.
Człowiek sięga po władzę i pieniądze bez trudu a szczególną satysfakcję daje mu możliwość wpływania na losy świata.
Zaznacza się wyraźny seksualny magnetyzm - szczególnie widoczne jest to u mężczyzn. To w tym przypadku można powiedzieć, że władza i gruby portfel są najlepszym afrodyzjakiem.
Nieharmonijne układy z Wenus spowodują nieustanną pogoń za władzą i bogactwem, problematyczne nienasycenie seksualne /niekiedy chorobliwe/ oraz niebezpieczeństwo utraty autorytetu.
Harmonijna Wenus sugeruje, że rodzina w linii matki coś nam ważnego pozostawi /może to być spadek/.
Wenus w Skorpionie występuje w horoskopie S. Berlusconiego, W. Putina, B. Gates'a, Leonardo DiCaprio, S. Spielberga, H. Clinton, P. Poroszenko, K. Marcinkiewicza /a niby taki niepozorny Kazio/, A. Kwaśniewskiego, K. Holmes, S. Marceau.

Mars w Skorpionie
W sferach skorpionicznych człowiek poszukuje wewnętrznej wolności. Jeśli Mars jest w układach harmonijnych to mimo pewnej agresywności w działaniu, wszystko przebiega właściwie - seks, pieniądze, władza i ...... skupienie prowadzą do wewnętrznego spokoju. W układach nieharmonijnych pojawia się agresja - tu już nie chodzi o nienasycenie, to wymuszenia, żądania i przemoc.
Mars w Skorpionie, bardzo często przynosi upodobania do posługiwania się bronią, do polowań, do ekstremalnych doznań /niekiedy z pogranicza życia i śmierci/.
Marsowa energia często przynosi zawód wojskowego, chirurga, polityka odpowiedzialnego za obronność kraju, handlarza bronią lub kogoś, kto uwolni boską energię.
Nieharmonijne układy z Marsem mogą powodować poważne choroby prowadzące do zabiegów chirurgicznych oraz groźne uszkodzenia ciała.
Mars w Skorpionie występuje w horoskopie np. Leonardo DiCaprio, Mela Gibsona, Patrica Swayze, Józefa Stalina /opozycja z Plutonem/, B. Komorowskiego, M. Skłodowskiej, Bruce Lee.

Jowisz w Skorpionie
Jowisz to koncepcja, pomysł, plan a znak Skorpiona pozwoli ocalić od zapomnienia ten plan.
Jowisz w Skorpionie pozwala aby nasza myśl trwała nawet wtedy, kiedy nas już nie będzie.
Człowiek pragnie zostawić coś po sobie dla przyszłych pokoleń.
Jowisz to także przekaźnik kodu genetycznego, który pozostawiamy swojemu potomstwu - skorpioniczne energie życia, śmierci i seksu mieszają się nieustannie.
Jowisz w Skorpionie występuje w horoskopie L. Balcerowicza, W. Jaruzelskiego, R. Regana, S. Spielberga, Dalaj Lamy. Bardzo ciekawy układ Jowisza w Skorpionie występuje w horoskopie Elona Muska, prezesa Tesli.

Saturn w Skorpionie
Człowiek pragnie okiełznać świat, zapanować nad nim. Człowiek nie lubi być zaskakiwany.
Człowiek pragnie kontrolować Boga, seks, pieniądze, kapitał, ludzkie istnienia, itp.
W układach harmonijnych możemy mieć naukowca, który odkrywa tajemnice istnienia lub twórcę religijnego ruchu, który prezentuje swoją wizję Boga. W układach nieharmonijnych występują tendencje do narzucania swojej woli, wymuszeń /niekiedy przemocy/. Człowiek jest na ogół bardzo konsekwentny w swoich działaniach. Jeśli układy są nieharmonijne to doznaje porażki i bardzo mocno ją przeżywa.
Saturn w Skorpionie występuje w horoskopie A. Kwaśniewskiego, A. Leppera, A. Merkel,
J. Piłsudskiego, M. Thatcher, M. Lutra, S. Jobsa, M. Gibsona, M. Skłodowskiej, J. Keplera,
B. Gatesa.

* W przypadku Urana, Neptuna i Plutona trzeba zwrócić uwagę na konfigurację z innymi planetami.
Uran w Skorpionie
Biorąc pod uwagę osoby żyjące, to położenie Urana dotyczy roczników 1974-1981.
Uran racjonalizuje świat Skorpiona - określa funkcje pieniądza i kapitału, tłumaczy seksualność człowieka i odziera ją z otoczki romantyzmu. Pojawiają się próby opisania boskości a postęp naukowy pokazuje człowiekowi świat zgodny z zasadami logiki a nie określany wiarą w Boga.
Człowiek ma tendencje do wykorzystywania wszelkich nadarzających się okazji /wyciska z życia więcej niż można/. W przypadku nieharmonijnych układów z Uranem w Skorpionie należy liczyć się z kłopotami finansowymi /nagłe straty, popadanie w długi/. Możemy liczyć, że nasze rodzeństwo coś nam ofiaruje lub wręcz przeciwnie ..... pozbawi nas czegoś /np. spadku/.
Uran w Skorpionie /w istotnych konfiguracjach/ występuje w horoskopie np. M. Kopernika, I. Newtona, J. Cooka, J. Krishnamurti

Neptun w Skorpionie
To położenie Neptuna dotyczy osób urodzonych w latach 1956-1970.
Neptun zainicjował różnego rodzaju ruchy wspólnotowe. Oczekiwano międzyludzkiego porozumienia i życia w szczęśliwości opartej na wspólnych celach. Przykładem takich działań są np. hippisowskie komuny oraz wielkie bloki międzypaństwowe /NATO, Układ Warszawski, RWPG EWG/.
Człowiek ma tendencje do działania na rzecz wspólnoty i często deklaruje to. Wiele mówi o wspólnym działaniu, porozumieniu, kooperacji, współpracy itp. Jeśli Neptun jest w układach nieharmonijnych deklaracje o współpracy są pozorne i służą jedynie niewielkiej grupie osób.
Harmonijny Neptun sugeruje, że rodzina w linii ojca coś nam ważnego pozostawi /może to być spadek/.
Neptun w Skorpionie /w ciekawych konfiguracjach/ występuje w horoskopie np. B. Obamy,
J. Palikota, P. Poroszenko, D. Tuska, M. Kopernika.

Pluton w Skorpionie
To położenie Plutona dotyczy osób urodzonych w latach 1983-1995.
Powiedzenie, że każda żywa istota jest obrazem Boga, pokazuje znaczenie Plutona w Skorpionie - "(....) A jak tu sprostać tej przeklętej ciąży, co wiecznie wylęga płód ludzki i zwierzęcy ? Tylem zagrzebał tych set i tysięcy; Nie .... świeża, nowa krew  krąży a krąży. Bez końca. (......)"
J.W.Goethe Faust
Dla człowieka wielkim kapitałem jest ciało, organizm, sprawność, zdrowie - człowiek musi zadbać o te sprawy. Bardzo często dzięki sprawnemu i zadbanemu ciału, człowiek zdobędzie majątek, sławę, władzę lub przynajmniej może czerpać korzyści z wykonywanej pracy.
Pluton w Skorpionie przyniósł modę na traktowanie ciała z nabożną czcią. To także czas wyniesienia na piedestały seksualności.
Pluton w Skorpionie może sugerować zawód  związany z różnego typu służbami /policja, straż miejska i pożarna, firmy ochroniarskie, komornik, kontroler skarbowy, agenci i detektywi itp./.
Niekiedy taka pozycja Plutona sugeruje, że możemy mieć "spotkania" /także nieprzyjemne/ z ludźmi o takiej profesji.
Harmonijny Pluton wskazuje na silny organizm, natomiast Pluton w nieharmonijnych układach może wskazywać na zabiegi chirurgiczne oraz choroby związane z układem hormonalnym a przede wszystkim z gruczołami dokrewnymi.
Opisywany Pluton /w ciekawych układach/ występuje w horoskopie np. Lady Gaga, Miley Cyrus, Roberta Lewandowskiego /bardzo dobry/, Cristiano Ronaldo /bardzo trudny, kontrowersyjny/.

czwartek, 27 października 2016

Skorpion**


Słońce w Skorpionie
Zodiakalny Skorpion dzięki swojej ekspansywnej energetyce bardzo znacząco wpływa na innych ludzi - przyciąga lub odpycha. Można odnieść wrażenie, że taki ktoś ma coś do zaoferowania ..... coś co może nam się przydać w życiu. Dzięki takiej aurze Skorpion zawłaszcza dusze innych ludzi, niekiedy zawłaszcza dusze tłumów.
Świetnym przykładem, dla tego typu oddziaływania, jest postać Jordana Belforta z filmu "Wilk z Wall Street". W rolę idealnie wcielił się Leonardo DiCaprio - być może dlatego, że aktor w swoim horoskopie, w znaku Skorpiona ma Słońce, Wenus i Marsa.
Zodiakalny Skorpion emanuje tajemniczością i często wzbudza tym zaciekawienie. Niekiedy przez całe życie pozostaje nieodgadniony. Potrafi intrygować swoim charakterem, poglądami, wykonywaną pracą, sposobem zachowania, itp.
Skorpion nie lubi zwykłej codziennej pracy / chyba, że będzie związana z pasją lub wewnętrznym przekonaniem o jej sensie/.  Los bardzo często daje mu możliwości korzystania z tzw. łatwych pieniędzy /spadki, tantiemy, zyski z nieruchomości, zyski z zarządzania cudzymi pieniędzmi, zyski z giełdowej lub hazardowej gry, zyski z działalności przestępczej/.
Zodiakalny Skorpion ma dosyć ambiwalentne poglądy na temat boskości. Bliżej mu do Absolutu i uświęconego istnienia wszystkiego i wszystkich niż do osobowego Boga. Często krytykuje prostackie wyobrażenia na temat boskości a niekiedy próbuje rewolucjonizować ten obszar życia.
Reformator kościoła, Marcin Luter, w znaku Skorpiona ma Słońce, Saturna, Wenus i Marsa.
Skorpion to także magnetyzm i czar, to silna seksualność - jednak nie jest to nachalne, raczej trochę ascetyczne i pełne niuansów. Skorpion działa poprzez kuszenie ..... niczym wąż w Raju.
Bardzo często zodiakalny Skorpion emanuje głębokim spokojem a nawet swoistym smutkiem czy nostalgią. Widać to np. u Sophie Marceau, która w znaku Skorpiona ma Słońce,Wenus, Merkurego i Neptuna. Skorpion bardzo często wnosi w swoje życie rozważania o śmierci, przemijaniu i sensie życia - przykładem jest autor "Zbrodni i kary", Fiodor Dostojewski.
Zodiakalnymi Skorpionami są np. : Hillary Clinton, Bill Gates, T. Roosevelt, R. Abramovich, Pablo Picasso, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Aleksander Kwaśniewski, Janusz Palikot.

Księżyc w Skorpionie
Człowiek pragnie uchodzić za kogoś tajemniczego, chce to eksponować. Tworzenie tajemnicy wokół własnego życia staje się często chwytem marketingowym.
Bardzo często człowiek znajduje oparcie kapitałowe poprzez swojego partnera lub ludzi, z którymi wchodzi w różnorakie relacje. Może także otrzymać spadek po współmałżonku. Często występuje przypadek tzw. małżeństwa z rozsądku w celach finansowych.
Magnetyzm i seksualność jest zupełnie inna niż w przypadku Słońca w Skorpionie - jest bardziej nachalna a niekiedy prostacka. Człowiek często lubi "obnosić się" ze swoim kapitałem /obojętnie czy tym kapitałem są pieniądze, wiedza, sprawne ciało, jakieś umiejętności itp./.
Księżyc bardzo często zostawia swoiste "piętno" w wyglądzie osoby - dziwny wyraz oczu /zdziwienie?, niedowierzanie?, niezrozumienie?/, zaczepny wyraz twarzy.
Kobiety z taką pozycją Księżyca mogą uchodzić za wulgarne i jest duże prawdopodobieństwo, że zostaną kiedyś nazwane "tanią dziwką". W horoskopie Miley Cyrus występuje koniunkcja Księżyca, Plutona i Merkurego w Skorpionie.
Księżyc w znaku Skorpiona występuje w horoskopie: S. Spielberga, Lady GaGa, J. Assange'a, Elizabeth Taylor, Ch. Chaplina, Bruca Lee.

Ascendent w Skorpionie
1-szy dom horoskopowy obejmujący znak Skorpiona bardzo mocno podkreśla naturę tego znaku.
Przede wszystkim zwraca uwagę wygląd człowieka - poważna skupiona twarz, spokojne i zrównoważone ruchy ciała, brak widocznych emocji. Bardzo charakterystyczne są oczy, które zdają się niczym rentgen prześwietlać wszystko i wszystkich.
Skorpion w 1-szym domu horoskopowym daje człowiekowi przekonanie, że największym kapitałem i wartością jest on sam. Jednocześnie człowiek ma głębokie poczucie zjednoczenia z Absolutem.
Jeśli Słońce /obojętnie, w którym znaku/ w horoskopie posiada harmonijne układy z innymi planetami to człowiek jest pogodzony ze swoim losem i rozumie czym jest gra nazywana Życiem.
Ascendent w Skorpionie występuje w horoskopie : W. Putina, Bruca Lee, filozofa Rudolfa Steinera, Eda Harrisa i prawdopodobnie Daniela Craiga.

środa, 26 października 2016

Skorpion*


Znak Skorpiona to niewątpliwie najbardziej energetyczny znak zodiaku.
Daje on początek "wszystkiemu". Skupia zasoby energetyczne potrzebne do życia.
To właśnie ten znak odpowiada za poszukiwanie początków istnienia, za tzw. boską cząsteczkę.
Symbolicznie, znak związany jest z siódmą czakrą, która jest centrum życiowej siły człowieka.
Czakra ta należy do sfery mistycznej, tworzy rzeczywistość, w której następuje świadome zespolenie z boskością. Wiara w obecność boskiej siły /wglądy, uzdrowienia, zaufanie, przewodnictwo wewnętrzne/ usuwa ludzkie lęki. Obawy związane z siódmą czakrą dotyczą "ciemnej strony duszy", lękiem przed duchowym osamotnieniem, utratą kontaktu z życiem i otoczeniem.
Skorpion reprezentowany jest przez światło białe oraz jego widmo ale także przez doskonale czarną materię /ciemnia fotograficzna, camera obscura, legendarne zwierciadło Nostradamusa/.
Skorpion to jednocześnie koniec i początek, to czarna dziura wchłaniająca materię i jednocześnie nowy rozbłysk, który da początek nowemu istnieniu.

Społeczny sens znaku Skorpiona dosyć szeroko opisałam w postach w październiku i listopadzie 2013 r. "Astrologiczny plan perspektywiczny czyli wojna o kapitał" oraz w styczniu i lutym 2014 r. "Czas Skorpiona".
Tematyka znaku obejmuje: znaczenie Boga i boskości, poszukiwanie sensu istnienia, seksualność i zdolność prokreacji, zbrojenia i wojny, gromadzenie i rozporządzanie kapitałem, tworzenie i zarządzanie wojskiem i służbami specjalnymi, występowanie przestępczości zorganizowanej, masowe morderstwa, morderstwa ze szczególnym okrucieństwem, itp.

W horoskopie osobistym znak Skorpiona pokazuje naszą siłę życiową, nasz napęd do życia, oraz sposób dysponowania tą siłą. Pokazuje także niepotrzebne straty energii oraz najlepsze sposoby jej wykorzystania. Skorpion pokaże jaki kapitał mamy do dyspozycji /majątki, spadki, tantiemy, emerytury i renty itp./. Może nam wskazać czy nasz zawód będzie związany z wojskiem, służbami specjalnymi /w horoskopie Edgara Hoovera znajduje się Uran i Saturn/, prokuraturą, urzędem kontroli skarbowych lub urzędem komorniczym, bądź ..... mafią. Zaznaczony znak Skorpiona może wskazywać na naukowca /nauki ścisłe lub przyrodnicze/ - w horoskopie Marii Skłodowskiej w znaku Skorpiona posadowione jest Słońce, Saturn, Wenus i Mars.
Zaakcentowany Skorpion będzie wspomagał twórców horrorów i kryminałów ale także całkiem realnych morderców /szczególnie seryjnych i masowych/, psychopatów - np. niemiecki zbrodniarz wojenny Klaus Barbie ma w swoim horoskopie  Słońce z Merkurym w znaku Skorpiona, skonfigurowane w układ półkrzyża. Co ciekawe, bardzo duże podobieństwo wykazuje horoskop Andersa Breivika.

Skorpion pokazuje naszą seksualność i możliwości prokreacji /in vitro to także zajęcie dla Skorpiona/.
Znak ten pokazuje także zabiegi chirurgiczne oraz zdarzenia niebezpieczne, które zagrażają życiu.
Skorpion pokaże także przemoc, na którą możemy być narażeni, oraz którą możemy stosować wobec innych.
Skorpion jest także symbolem śmierci - pokazuje jak i kiedy nasze ziemskie baterie wyczerpią się.

Oceniając znak Skorpiona, w horoskopie urodzeniowym, należy wziąć pod uwagę jego położenie w domu horoskopowym, planety znajdujące się w znaku, położenie Słońca oraz punkt horoskopu leżący po przeciwnej stronie horoskopu w stosunku do Słońca.


środa, 19 października 2016

Melancholia


Dzisiaj około godziny 17-tej /czasu polskiego/ nastąpiła ścisła koniunkcja Marsa i Plutona w znaku Koziorożca.
Jest to jednocześnie początek budowania się bardzo mocnego układu kwadraturowego Mars + Pluton a Jowisz w Wadze.
Układ bardzo dynamiczny, często zmieniający znany nam obraz rzeczywistości.
Układ ten będzie rozbudowywał się aż do 1-4 grudnia - Jowisz wejdzie w ścisłą kwadraturę z Plutonem i jednocześnie stworzy trygon z Marsem w Wodniku.
Całość tej konfiguracji pokazuje czym jest wolna wola i jakim podlega ograniczeniom. Pokazuje także w jaki sposób zmienia się nasze postrzeganie w zależności od możliwości eksponowania wolnej woli.

Jednocześnie dzisiaj także około godziny 17-tej /czasu polskiego/ zaplanowano lądowanie na Marsie lądownika Schiaparelii, wysłanego przez europejską i rosyjską agencję kosmiczną.
Jest to już kolejna ekspedycja dotycząca Marsa /i nie tylko/ i warto zadać  pytanie czy wynika ona z chęci poznania i rozwoju nauki czy jest to konieczność, która zapewni przetrwanie ludzkości.

Dwanaście lat temu, kiedy Jowisz ostatni raz tranzytował znak Wagi odkryto planetoidę Apophis /19.06.2004/, której orbita znajduje się niepokojąco blisko Ziemi. Ponownie obiekt został zidentyfikowany 18.12.2004. Naukowcy ocenili , że będzie to pierwszy tak duży obiekt w znanej historii, który minie Ziemię w tak małej odległości /38 000 km/. Obiekt będzie widoczny gołym okiem w Europie, Afryce i zachodniej Azji a nastąpi to 13.04.2029 r. Pierwotny raport NASA z 24.12.2004 określał prawdopodobieństwo  zderzenia z Ziemią na około 1:300, raport z 27.12.2004 określił to prawdopodobieństwo na 1:37. Prawdopodobieństwo zderzenia Apophis ze sztucznymi satelitami określono jako małe, jednak nie wykluczono go. Wzięto pod uwagę również ewentualną zmianę kursu Apophis w wyniku takiego zderzenia i jego powtórne spotkanie z Ziemią w 2036 r.
NASA wstępnie oszacowała, że uderzenie Apophisa wyzwoliłoby energię równoważną 510 megaton trotylu /erupcja wulkanu Krakatau w 1883 r. wyzwoliło energię równoważną ok. 200 megaton trotylu/.

Obraz astrologiczny planet w roku 2029 i 2036 pokazuje, że Ziemia może w tym czasie podlegać istotnym wpływom z Kosmosu. Należy liczyć się przede wszystkim z istotnymi zmianami pogodowymi oraz z intensywnym uaktywnieniem się żywiołów /np. wyjątkowo silne wybuchy wulkanów lub trzęsienia ziemi/. W obydwu przypadkach mocno zostaje zaakcentowany znak Byka, a znak ten symbolizuje materialny akt tworzenia /także tworzenie Układu Słonecznego, poszczególnych jego planet, kształtowanie się planety Ziemia/.
Słowem - kluczem jest GRAWITACJA /przeznaczenie, nieuchronność, początek końca/.
Melancholia
* Lądownik powinien już osiąść na Marsie jednak naukowcy nie doczekali się jeszcze sygnału, który potwierdza to wydarzenie.środa, 12 października 2016

Sen Katarzyny


Sen

Aby poznać prawdziwe tajemnice snu cesarzowej Katarzyny II należy prześledzić genealogię królewskich rodów. Już pobieżne obserwacje wskazują, że "niemiecka błękitna krew" rozpłynęła się po całej Europie /i nie tylko/ i do dzisiejszego dnia zasila znaczące rody czy potężne wpływowe grupy.
"Krew" ta ma jedną podstawową cechę - ekspansywność. Tak było dziesięć wieków temu tak jest i dzisiaj.
Szczególnie warto przyjrzeć się dynastii Oldenburgów /niemiecka dynastia/, która stworzyła gigantyczną sieć dynastycznej linii głównej oraz rozbudowane linie boczne.
Najwięksi władcy europejskich krajów są ściśle powiązani właśnie z tą dynastią.
Można więc przyjąć, że większość wojen była konfliktami "rodzinnymi" lub grą pozorów.
Ciekawostką jest fakt, że następca brytyjskiego tronu, książę Walii Karol Mountbatten Windsor będzie faktycznie reprezentował na tronie brytyjskim dynastię Oldenburgów /nazwisko Windsor pojawiło się w czasie 1-szej wojny światowej ponieważ prawdziwe nazwisko, Coburg, źle się kojarzyło w Wielkiej Brytanii/. Nie istnieje faktycznie dynastia Windsorów, jest to nazwa marketingowa.
Jak by to brzmiało ? - Brytyjskim tronem rządzą potomkowie linii Sachsen-Coburg-Gotha.

Więzy krwi mają wielkie znaczenie. Działają jak pakt z Bogiem albo diabłem /nie przypadkiem cyrograf podpisywany był krwią/.
Więzy krwi wnoszą stabilizację i trwałość ale jednocześnie stagnację i ograniczenia. Być może właśnie z tych powodów wydarzenia w Europie /i nie tylko/ powtarzają się tak cyklicznie i przypominają karuzelę. Zbyt dużo powiązań, współzależności i interesów prowadzi do status quo. Energia stagnacji jest niszcząca /w długim okresie/ więc od czasu do czasu warto ją zmienić. Najprostszym sposobem jest rozniecanie kryzysów i wojen.
Jednak najistotniejsze zmiany pojawiały się w wyniku wielkich rewolucji /francuska czy październikowa w Rosji/. Konieczne było "utoczenie" królewskiej krwi. Być może była to swoista terapia, która pozwalała pozbyć się "zepsutej krwi"/tak jak stosowanie pijawek/.

19 i 20 października 2016 r. na niebie pojawia się bardzo charakterystyczny układ planet.
W znaku Koziorożca występuje koniunkcja Plutona i Marsa a w kwadraturze do niej ustawi się Jowisz w Wadze.
Możemy mieć do czynienia z bezwzględną walką o władzę, o wpływy, o zachowanie status quo.
Intencje będą podobne do tych jakie przyświecały władcom wiele wieków temu. Czasy zmieniły się jednak sposoby działania prowadzące do umacniania władzy są bardzo podobne.

W sensie emocjonalnym układ planet wzmaga chęć postawienia na swoim, usamodzielnienia się, zaprezentowania swojej wolności. Jednocześnie odczuwane są ograniczenia ze strony innych ludzi /zasady, prawo, opinia społeczna/. Pojawia się pytanie : jak pozbyć się wpływów "onych"?
Może tych "onych" zdyskredytować, oszukać a najlepiej zastawić pułapkę ?
Zastawianie pułapek jest najciekawsze w tym układzie astrologicznym.
Prawdopodobnie taki układ wykorzystują zawodowi hazardziści, którzy podpuszczają i zachęcają przeciwnika, dając mu łatwą wygraną a następnie jednym zdecydowanym ruchem stawiają pod ścianą.

Z podobnym układem planetarnym w ostatnim pięćsetleciu mięliśmy do czynienia jedynie dwukrotnie, w 1518 r. oraz w 1768 r.
1518 r. to czas kiedy Cortes rusza na podbój Meksyku. W Polsce to czas panowania Zygmunta I Starego oraz koronacji Bony Sforzy na polską królową.
1768 r. to czas kiedy James Cook wyrusza w swoją pierwszą wyprawę na południowy Pacyfik. W Polsce to czas przeciwstawiania się królowi, rosyjskim wpływom ..... wszystkim i wszystkiemu czyli czas konfederacji barskiej /niekiedy nazywanej pierwszym narodowym powstaniem/.
................. i wszystko się pięknie toczy ..........
Po czterech latach:
1521-23 ..... Cortes zajmuje Meksyk, anektuje i grabi imperium Azteków a Hiszpania staje się zwierzchnikiem tego rejonu świata. W Polsce panują "złote czasy" ale stosunki polsko-niemieckie ulegają stałemu pogorszeniu. W 1525 r. mamy tzw. hołd pruski, którego prawne postanowienia poprowadzą do 1-go rozbioru Polski.
1772 ....... J.Cook odkrywa wyspy Pacyfiku łącznie z nowym kontynentem Australią. W Polsce po narodowych uniesieniach następuje 1-szy rozbiór Rzeczpospolitej.     
Mamy do czynienia z dwoma przykładami wpływania mocarstw i koronowanych głów na światową politykę:
- anektowanie i podbijanie terenów nowych i nieznanych
- grę polityczną i rozprzestrzenianie swoich wpływów na kraje sąsiedzkie

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że scenariusze powtórzą się, szczególnie ten polski !
Nie będzie to jednak tak długi proces jak w XVI wieku ale ten zdecydowanie krótszy z wieku XVIII.
Mamy więc czas do 2020 r.
***
*Przypominam także mój post z 22.05.2015 r. "Polskie wybory czyli gra o tron" a szczególnie fragmenty książki Waldemara Łysiaka "Milczące psy".

poniedziałek, 3 października 2016

Waga**


Planety, które znajdują się w znaku Wagi, pokażą w jaki sposób odnosimy się do innych ludzi, w jaki sposób traktujemy społeczeństwo, jakich partnerów przyniesie nam los.

Słońce - partner o tzw. dobrej pozycji społecznej, często zamożny /w przypadku układów nieharmonijnych może to być jedynie wrażenie lub pozycja partnera zmieni się - "miałeś chamie złoty róg"/. Partnerstwo jest bardzo ważne w życiu /jest naszym kapitałem/, staramy się zaistnieć w społeczeństwie i zostawić po sobie znaczący ślad. Zawodowa ścieżka często prowadzi w stronę polityki, zawodów prawniczych, negocjatorów i rozjemców.
Nieharmonijny układ Słońca może przynieść wykluczenie społeczne, złą opinię, narcyzm, infantylizm, zarozumialstwo.
Wśród zodiakalnych Wag można znaleźć polityków, którzy zmieniają wielkie grupy społeczne /np. Lech Wałęsa ze Słońcem, Neptunem i Księżycem w Wadze, w harmonijnym układzie /. Politycy ze znaku Wagi bardzo łatwo nawiązują kontakt ze swoimi wyborcami i umieją zdobywać ich serca, są mili i czarujący /np. Silvio Berlusconi, Dawid Cameron/.
Wśród zodiakalnych Wag możemy także znaleźć wielu artystów /szczególnie aktorów/. Niektórzy z nich stają się symbolami pewnych czasów /np. Brigitte Bardot, Roger Moore, John Lennon/.

Księżyc - umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych i partnerskich. Pęd aby zyskać uznanie społeczne. Księżyc najczęściej opisuje naszego partnera i w przypadku położenia w Wadze wskaże człowieka miłego, zrównoważonego oraz kogoś, kto umie zyskać popularność. W przypadku układu nieharmonijnego partner sprowadzi kłopoty w nasze życie lub to my będziemy niszczyć partnera /w zależności czy Księżyc uszkadza inną planetę czy to on jest uszkadzany/.

Merkury - przestrzeganie społecznych zasad jest ważne dla człowieka. Bardzo często wnosi sporą dawkę konserwatyzmu. W przypadku układów nieharmonijnych człowiek ma tendencję do łamania zasad i społecznych konwencji. Partner może być nieprzystosowany do pewnych społecznych zachowań  lub pochodzić z innego kręgu kulturowego.

Wenus - "jestem piękny i uroczy" ....... wybraniec, który ma uwodzić świat. Trudno mu się oprzeć.
Bardzo często wielki autorytet społeczny, sława i popularność. Może się zdarzyć, że to nasz partner jest takim autorytetem.
W przypadku uszkodzonej Wenus możemy mieć do czynienia z uwodzicielem, manipulantem, oszustem lub ewentualnie ze "słodką idiotką" lub "fircykiem w zalotach".
Wenus w znaku Wagi można znaleźć w horoskopie Seana Connery, Billa Clintona, Dawida Camerona, Pablo Picasso, Michaela Douglasa.
Na nasze społeczne postrzeganie zasadniczy wpływ miała matka.

Mars - "słoń w składzie porcelany" ...... zaznacz się znaczna bezkompromisowość i chęć zaprezentowania społeczeństwu swoich wolnościowych postaw. Pojawia się często próba zmian układów społecznych. Nawet w układach harmonijnych, Mars jest kiepskim prognostykiem dla małżeństwa, partnerstwa i wszelkich układów i spółek.
W układzie nieharmonijnym może występować agresja, narzucanie się innym, tzw. wtykanie nosa w cudze sprawy, arogancja lub po prostu chamstwo. Mars w Wadze, w horoskopie kobiety, bardzo często sugeruje przemoc domową.
Mars występuje w horoskopie Karola Wojtyły, J.M.Bergoglio, Georga Orwella, Nelsona Mandeli, Abrahama Lincolna, W.Churchilla, M.Thatcher.

Jowisz - opisałam w postach "Jowisz w znaku Wagi".
Człowiek lubi towarzystwo i pragnie zaznaczyć swoje znaczenie. Często udaje mu się wprowadzić swoją filozofię życiową w życie innych ludzi ...... lub przynajmniej narzucić swoją wizję życia partnerowi lub współmałżonkowi. Człowiek zajmujący się aktorstwem dzięki Jowiszowi jest przekonujący.
Nieharmonijne układy przyniosą manipulanta, skrajnego egocentryka lub tzw. wampira energetycznego. Człowiek urządza życiowy teatr i cyrk /niekiedy osobowości psychopatyczne/, co nie jest miło przyjmowane przez innych ludzi.
Jowisz występuje w horoskopie Georga Washingtona, Marcina Lutra, George Sand ..... i wielu aktorów.

Saturn - pracowicie tworzy trwałe struktury partnerstwa, małżeństwa, spółki, itp. Związki te są bardzo trudne do rozerwania. Człowiek bardzo poważnie podchodzi do wszelkich kontaktów międzyludzkich, jest stabilizatorem wszelkich układów. Na ogół chłodny, konserwatysta. Umiłowanie do regulowania związków międzyludzkich poprzez prawo. Świetny prognostyk dla poważnego odpowiedzialnego polityka/męża stanu. Podnosi znacząco odpowiedzialność za innego człowieka a nawet za całe grupy społeczne.
Uszkodzony Saturn wypacza powyższe tendencję i wnosi pozór trwałości. Niekiedy związki i układy są wielkim obciążeniem /przymus społeczny/.
Saturn w znaku Wagi znajduje się w horoskopie USA, w horoskopie Szymona Peresa, księcia Williama i jego żony. Koniunkcja Saturna z Neptunem występuje w horoskopie Tony Blaira i Pierce Brosnana /przypadek szczególnie ciekawy z perspektywy filmu "Autor widmo"/.

Uran - dotyczy ludzi urodzonych w latach: koniec 1968-1975. Przyniósł początek społeczeństwa informacyjnego. Przyniósł także większą mobilność społeczną czyli tendencję do gwałtownych zmian pozycji społecznych /np. szybki awans lub nagłe bogacenie się/. Wnosi tendencje do rozwarstwienia społecznego i wartościowania grup społecznych.
Wnosi krytykanctwo i walkę o pozycję społeczną /wyścig szczurów/. W znaku Wagi stworzył bazę do mocnej ekspansji w znaku Wodnika i Ryb - społeczeństwo informatyczne, portale społecznościowe, popularyzacja telefonii komórkowej, świat wirtualny.
Powoduje wewnętrzny przymus walki o swoją pozycję społeczną a jednocześnie poczucie niespełnienia. Bardzo zły prognostyk dla małżeństwa i partnerstwa. Jest duże prawdopodobieństwo, że współmałżonkiem zostaje kolega /znajomość z lat szkolnych lub z pracy/. Powoduje egocentryzm, łamanie umów, zmianę obowiązujących umów.
Jednocześnie jest nośnikiem nowoczesnych technologii. Uczy społeczeństwa funkcjonować na nowych zasadach.
Jest kluczowym "rozgrywającym" w tworzeniu "nowego światowego porządku". Jest świetną inspiracją dla szpiegujących/inwigilujących służb. Umie także indoktrynować nie wywołując społecznego oporu /indoktrynacja w białych rękawiczkach/.

Neptun - dotyczy ludzi urodzonych w latach 1944-56.
Człowiek poszukuje wspólnoty rodzinnej wśród partnerów, współmałżonków lub w szeroko pojętym społeczeństwie. Neptun w tej pozycji dał początek globalizacji i pojęciu "wielka, wspólna wioska".
Bardzo często daje poczucie, że jako ludzkość jesteśmy zintegrowani a nasza przyszłość zależna jest od zrozumienia tego współistnienia. W horoskopie Lecha Wałęsy, Neptun jest właśnie w tej pozycji i daje głębokie zrozumienie dziejowych zmian i konieczności popłynięcia z nurtem tej rzeki.
Człowiek często wypowiada się w kwestiach społecznych i deklaruje swoje oddanie tym sprawom. Może także podkreślać ważność swojego związku lub wyjątkowość współmałżonka.
Jeśli układ z Neptunem będzie nieharmonijny /szczególnie z pozycji Księżyca lub Merkurego/ otrzymamy manipulanta i kłamcę. Człowiek nie będzie myślał o szeroko pojętym interesie społecznym a raczej o interesie wąskiej grupy /interes klanowy/.
Prawdopodobnie ojciec miał istotny wpływ na naszą społeczną świadomość.

Pluton - dotyczy osób urodzonych w latach 1971-1984.
Człowiek szuka "napędu dożycia" w partnerstwie, w kontaktach z ludźmi. Ważna jest fizyczność i powierzchowność człowieka. Pluton w tej pozycji "daje" ludzi wyzwolonych i znających swoją wartość. Inicjuje konkurencyjność ale inaczej niż Uran. Walka o społeczne wyróżnienie odbywa się poprzez fizyczność ...... atrakcyjność ciała, kondycja ciała, diety, sposób ubierania się itp.
Zły prognostyk dla partnerstwa i małżeństwa, często przynosi konflikty i walkę, której podłożem są kompleksy dotyczące fizyczności.
Pluton przyniósł rozwój znaczenia służb publicznych i administracji. W istotny sposób wpłynął na formowanie się systemów korporacyjnych - tworzy z ludzkiego zespołu coś na kształt żywego organizmu.

Tranzyt Jowisza przez znak Wagi daje okazję, aby każdy mógł odegrać rolę życia i może choć przez chwilę poczuć pod stopami ....... czerwony dywan !!!!

niedziela, 25 września 2016

Waga*


Społeczny charakter znaku Wagi dosyć szeroko omówiłam w postach poświęconych tranzytowi Jowisza przez ten znak.
W horoskopie osobistym znak Wagi ma podobne znaczenie /jedynie zakres oddziaływania może być trochę mniejszy/.

Zodiakalna Waga pragnie zaznaczyć swoją obecność w społeczeństwie. Bardzo ważne są kontakty z ludźmi /jednostki/ lub z grupami społecznymi /np. działalność społeczna lub pracownik administracji publicznej/.
Największa uwaga kierowana jest na partnerstwo/partnera, małżeństwo, umowy i porozumienia.
Niestety, nawet przy harmonijnych układach planetarnych w znaku Wagi, partnerstwo i małżeństwo są często bardzo problematyczne. Prawdopodobnie wynika to ze zmiennego nastroju Wagi, zbytniej ugodowości lub znacznym wpływom środowiskowym.
Waga ma tendencje do oceniania i wartościowania /symbol równoważenia szal/ a w dobrym, harmonijnym układzie planet, potrafi znaleźć idealną równowagę i harmonię oraz zapewnić porozumienie i pokój /np. wybitni prawnicy czy negocjatorzy/. Być może zodiakalną Wagą był legendarny król Salomon.
Zodiakalna Waga sprawia wrażenie osoby miłej, grzecznej i zrównoważonej, bardzo często jest wręcz urocza /czy jest to jedynie wrażenie czy rzeczywistość - o tym decyduje położenie i charakter planet w tym znaku oraz położenie Księżyca/.
Urokliwość Wagi bardzo często wiąże się z jej rozbrajającą szczerości i otwartością /-Po co ci czarna garsonka nad morze? - Mój mąż nie umie pływać ...../. Waga jest bardzo często kokieteryjna.
Znak Wagi jest często akcentowany w przypadku sławnych ludzi /celebryci, artyści, którzy stali się symbolem, politycy, którzy potrafią porwać za sobą wielkie grupy społeczne/.
Harmonijny układ planet w znaku Wagi pozwala zrozumieć głęboki sens demokracji i pokojowego współistnienia jednostek.
Nieharmonijne układy planet w znaku Wagi przynoszą trudny do społecznego zaakceptowania charakter. Osoba jest próżna i wyniosła. Lubi manipulować i uwodzić. Jest niesprawiedliwa w ocenach innych ludzi. Salonowe gierki są jej ulubionym zajęciem a marzenia o "czerwonym dywanie" często stają się sensem życia. Bardzo często jest osobowością narcystyczną.

Znak Wagi symbolizuje także naszego partnera/współmałżonka oraz osoby, które stanowią nasze otoczenie /szczególnie w kontekście stosunków cywilno-prawnych/.
Z tego właśnie powodu można powiedzieć, że zanim pan/pani Waga podda kogoś krytyce powinna popatrzeć w lustro. Każda planeta w znaku Wagi, która pokazuje cząstkę naszego charakteru, prędzej czy później sprowadzi w nasze życie człowieka, reprezentującego takie właśnie cechy.

W rozważaniach na temat Wagi należy wziąć pod uwagę planety, które są tam posadowione oraz pozycję Księżyca /partnerzy i ludzie, którzy nas otaczają/. Pomocnicza będzie też pozycja Wenus /czy potrafimy zaprezentować swój autorytet w zewnętrznym świecie/.

Położenie znaku Wagi w domu horoskopowym pokaże z kim/czym utożsamiamy naszego partnera oraz w jaki sposób zaprezentujemy się społeczeństwu.
- w 1-szym domu ..... jestem najlepszy i jedyny w swoim rodzaju, partner jest tłem dla nas /Ascendent w znaku Wagi ma Adolf Hitler i J.F.Kennedy/
- w 2-gim domu ..... partner jest wartością i własnością, dobrze jeśli jest majętny. Pragniemy pokazać światu nasz stan posiadania.
- w 3-cim domu ..... partner powinien być naszym kolegą, kumplem. Popularności szukamy w najbliższym środowisku.
- w 4-tym domu ....... partner to nasz dom, partner powinien tworzyć dom i rodzinę. Nasz wizerunek to dom i rodzina.
- w 5-tym domu ...... partner-kochanek, z którym jest miło, przyjemnie i bezproblemowo. Pokazujemy światu nasze miłe i bezproblemowe życie.
- w 6-tym domu ...... wzajemna pomoc w partnerstwie, może wspólna praca. Pokazujemy światu naszą pracę i codzienne starania oraz gotowość niesienia pomocy.
- w 7-mym domu ....... klasyczny układ ..... partner to partner. Społeczeństwo to także swoisty partner.
- w 8-mym domu ....... partner jest dla nas niczym kapitał - często zbyt duże uzależnienie od partnerstwa. Aprobata społeczna warunkuje nasze dobre samopoczucie.
- w 9-tym domu ..... partnera szukamy wśród osób o podobnym systemie wartości. Może to być osoba z innego kręgu kulturowego. Społecznego spełnienia szukamy w innym kraju, w innej kulturze.
- w 10-tym domu ...... partnerstwo to najważniejsza sprawa życiowa. Partner, który będzie autorytetem. Być może sami staniemy się autorytetem, o którym będzie się mówiło. A może małżeństwo ma być trampoliną do sukcesu?
- w 11-tym domu ...... partner-przyjaciel, brat łata. Nasze myślenie o partnerstwie i społecznym zaistnieniu może pozostać w sferze marzeń i pogoni za ideałem.
- w 12-tym domu ..... wolne i często ukrywane związki partnerskie. Problemy ze społeczną akceptacją lub obracanie się w kręgach osób, które wolą pozostać w ukryciu / w horoskopie W.Putina/.

poniedziałek, 19 września 2016

Jowisz w znaku Wagi - Prognoza


Charakter Jowisza w znaku Wagi przedstawiłam już we wcześniejszych postach więc teraz przyszedł czas aby pospekulować o wydarzeniach, jakie może przynieść ta ekspansywna planeta, w czasie swojego tranzytu.

Z historycznego punktu widzenia, tranzyt Jowisza "przypomni" lata : 1127/28, 1136/7, 1186/7, 1215/6, 1246/7, 1480/1, 1625/6, 1637/8, 1720/1, 1730/1, 1779-81, 1792/3, 1803-7, 1886-8, 1945-7, 1952/3, 1969/70, 1981-5, 2004/5.
Możemy nawiązywać do tych lat poprzez wspomnienia, literaturę, film, stawianie pomników, nadawanie nazw ulicom lub instytucjom itp. Wiele historycznych wydarzeń zostanie przedstawionych w nowej narracji /dopasowanej do oczekiwań społecznych/.
Jest także duże prawdopodobieństwo, że aktualne wydarzenia mogą przypominać te z dawnych lat.

Z jakimi wydarzeniami możemy się mierzyć ?
- Waga jest znakiem powietrznym więc mogą pojawić się zagrożenia żywiołami o tym charakterze /huragany, orkany, trąby powietrzne itp./. Mogą pojawić się problemy z zanieczyszczeniem powietrza.
- zawiązanych zostanie wiele małżeństw, co już objawiło się wysypem celebryckich związków /czas próby dla tych związków przyjdzie kiedy Jowisz wejdzie do znaku Koziorożca w 2018 r. oraz po wejściu Saturna w ten znak w 2019 r./.
- bardzo dużo zmian prawnych w różnych dziedzinach życia.
- tworzenie się organizacji o ponadnarodowym zasięgu i dużej mocy sprawczej, które mają regulować społeczne przemiany /mogą odżyć wspomnienia o takich organizacjach, np. Templariusze/.
- mogą zaznaczyć się poważne rozbieżności polskiego Kościoła z Watykanem.
- istotne deklaracje płynące z Watykanu / np. zapowiedź Soboru lub niespodziewane konklawe/.
- tworzenie się nowego państwa muzułmańskiego / na wzór Persji lub Imperium Osmańskiego/ lub nowej organizacji skupiającej państwa muzułmańskie.
- istotne zmiany w USA /polityka wewnętrzna i zagraniczna/.
- wydarzenia, które będą symbolizowały upadek jakiejś cywilizacji.
- problemy polsko-szwedzkie
- Polska będzie miała poważne kłopoty na płaszczyźnie międzynarodowej /wyizolowanie, sankcje itp./. Mogą pojawić się także problemy z zaopatrzeniem w jakieś produkty /w czasie kwadratury Jowisza z Plutonem, np. już w grudniu/.
- w Polsce zaznaczają się istotne wpływy rosyjskie.
- w Polsce mogą wystąpić problemy z naftoportem, gazoportem lub innymi instalacjami przesyłu gazu i ropy naftowej.
- niepokoje we Francji i zmiany w prawodawstwie /z tendencją do rozprzestrzeniania się po Europie/.
- ustalenia "wielkich tego świata" dotyczące nowych "zasad gry" /nowa Jałta/ lub zapowiedź podjęcia takich działań.
- duże prawdopodobieństwo wojny na Pacyfiku. Niebezpieczeństwo użycia broni jądrowej.
- poważne zagrożenie dla Japonii /w tym zagrożenie jądrowe/.
-  powstawanie nowych stacji radiowych i tv, serwisów internetowych oraz nowych rozwiązań w telefonii komórkowej. Może zostać wprowadzona "nowość" dotycząca komputerów lub internetu.
- istotna uroczystość w Wielkiej Brytanii dotycząca rodziny królewskiej /być może zmiana na tronie/.
- powstanie nowa organizacja państw Europy /nowy podział/.
- zmiany w Rosji /mogą być bardzo gwałtowne/.
- niepokoje i kłopoty w Niemczech /nawet nagła zmiana władzy/.
- nowy/stary zamęt na Ukrainie.
- konflikt Wlk. Brytania-Argentyna.
- nowy konflikt na Bliskim Wschodzie sprowokowany przez Izrael
- wspomnienia o Michaelu Jacksonie odżyją.
- Kosmos będzie dostarczał bardzo wiele informacji. Podejmowane będą szerokie programy badawcze w tej dziedzinie.
- część prognoz przedstawiłam w poście "Niebo nad naszymi głowami w 2016 r., cz.5" z 16.01.15
- w czasie kwadratury Jowisz-Pluton /ostatnia dekada listopada 2016 r., na przełomie marzec/kwiecień 2017 r. oraz w pierwszej dekadzie sierpnia 2017 r./ może pojawić się tendencja do wykluczania jednostek lub grup społecznych. Może pojawić się zwyczaj lub zasada prawna, która pozwoli zaznaczać pewne grupy społeczne /takie sytuacje już występowały, np. nakaz zaznaczenia społeczności żydowskiej poprzez rysunki "gwiazdy Dawida"/. Może pojawić się także tendencja skrajnie przeciwna - zakaz wyróżniania się poprzez wygląd pewnych grup społecznych /np. zakaz noszenia burki, zakaz noszenia habitu/.
Harmonijny Jowisz tworzy społeczne miejsca dla jednostki, zgodne z jej potrzebami i predyspozycjami. Jowisz w kwadraturze z Plutonem może spowodować ujednolicanie i odbieranie tożsamości. Takie działania spowodują bunty i protesty oraz bardzo poważne podziały społeczne - pierwsze już na początku 2017 r.

niedziela, 11 września 2016

1-wszy stopień Wagi


Ledwo planeta Jowisz postawiła swoją świetlistą stopę w znaku Wagi ....... a w mediach pojawiły się dwie bardzo ważne informacje - obydwie zgodne z moją prognozą, którą przedstawiłam w ostatnim poście.
Porozumienie USA-Rosja
Planetoida Bennu /to ten nowy "wielki skok dla ludzkości"/

Wiadomości mogą wydawać się nieistotne lub zostać zaliczone do jednych z wielu. Nic bardziej mylnego. Tematy powrócą w 2018 r. pomiędzy majem a wrześniem /retrogradacja Marsa przez 1-szy stp. Wodnika/, w 2020 roku razem z "wielką koniunkcją" Jowisz-Saturn w 1-szym stopniu Wodnika oraz w 2024 r. podczas tranzytu przez ten stopień planety Pluton.

Misja Ozyrysa
W podobnym rytmie planetarnym może odbywać się amerykańsko-rosyjski deal.

czwartek, 8 września 2016

Róbmy swoje


Planety przemieszczają się po nieboskłonie, zgodnie ze swoim rozkładem jazdy.
Są precyzyjne i ....... bezwzględne. Swoje spisane scenariusze przenoszą w nasze życie.
My możemy jedynie popatrzeć, dostosować się do tej planetarnej gry i ...... robić swoje.

Planetarny rozkład jazdy oraz jego konsekwencje przedstawiłam w postach "Niebo nad naszymi głowami w 2016 r." w styczniu tego roku.
---------------------------------------------------
Czy prognozy astrologiczne realizują się ?

- Zgodnie z prognozą, stosunki polsko-niemieckie stały się napięte i tak jak przewidywałam polska administracja może pozwolić sobie na sporą dozę arogancji w stosunku do niemieckich sąsiadów.
Także zgodnie z zapowiedziami, Niemcy systematycznie tracą swoich popleczników w wielu krajach.

- Zbliżenie polsko-węgierskie realizuje się w sposób dynamiczny /np. rozmowy Kaczyński-Orban na Forum Ekonomicznym w Krynicy/.

- Objawił się także przewidywany rokosz /inicjatywy polityków PO, SLD, KOD-u na "brukselskich salonach", które przyniosły zaostrzenie stosunków Polska-administracja UE/.

- Problemy na węgierskiej granicy są cały czas aktualne i mogą mieć tendencję rozwojową. W podobny sposób realizują się zapowiedzi dotyczące granicy austriackiej oraz granic krajów bałkańskich. Zrealizowała się także przepowiednia dotycząca niebezpieczeństwa w Monachium /zamach z 22.07, w którym zginęło 10 osób .... nomen omen, dokonany w pobliżu Parku Olimpijskiego/  - wszystko to dotyczy problemów migracyjnych.

- Przewidywane niepokoje i zmiany społeczno-polityczne w krajach Ameryki Południowej i Środkowej  już objawiły się /zmiany na szczytach władzy, zapaść gospodarcza, niepokoje społeczne/.

- Prognozowane niepokoje w Niemczech już mają miejsce. Podobna sytuacja występuje w krajach północnej Europy /Szwecja, Norwegia, Dania/ oraz we Francji.

- Pojawiły się także pierwsze oznaki zmian na szczytach władzy w Niemczech /przegrana CDU, a tym samym Angeli Merkel, w wyborach regionalnych do parlamentu Badenii-Wirtembergii, Nadrenii-Palatynatu i Saksonii-Anhaltu/.

- Zgodnie z zapowiedziami coraz częściej mówi się o ekspansywnej polityce Chin.
Zrealizowało się także zapowiadane "niebezpieczeństwo" u wybrzeży Japonii /kilka dni temu, koreańskie rakiety balistyczne spady w okolicy wyspy Hokkaido/.

- Przewidywane zmiany w Wlk.Brytanii i konflikt Anglia-Szkocja-Walia-Irlandia dały o sobie znać poprzez Brexit. Przewidywane problemy polityczne zrealizowały się z wyjątkową precyzją.

-  "Rosja może wejść w ostrą konfrontację z jakimiś państwami muzułmańskimi /np.Turcją/. Sytuacja może rozwijać się niekorzystnie dla Rosji ...... ale tylko do pewnego momentu." -  ta prognoza realizuje się zaskakująco precyzyjnie.
Podobnie realizują się prognozy dotyczące ponownych działań rosyjskich na Ukrainie /tzw. wojna hybrydowa, działania propagandowe/.

- Prognozowana /także w postach z kwietnia "Stany Zjednoczone Ameryki Północnej"/ "wielka wolta" USA jest coraz szerzej omawiana przez media i staje się coraz bardziej prawdopodobna.
Potwierdziły się także przewidywania o wystąpieniu aktów terroru o podłożu rasowym i nacjonalistycznym.

- Prognozowane zmiany na rynku złota także ziściły się a media szeroko komentowały inwestycje Georga Sorosa. W ostatnich dniach nastąpiły ruchy na rynku ropy naftowej /także prognozowane/.

- Prognozowane zmiany prawne i strukturalne /w Polsce/ w dziedzinie bankowości weszły w fazę rozwojową. Prognozowana zmiana ustawy o Trybunale Konstytucyjnym także realizuje się. Ze zmianami w polskim wojsku także mamy do czynienia /prognozowałam powołanie nowych jednostek, zmiany prawne oraz możliwość powszechnego obowiązku obrony RP/. Zmiany prawne dotyczące mediów także są w fazie rozwojowej.

- Przewidywane zmiany dotyczące m.st.Warszawy właśnie realizują się na naszych oczach /tzw. dzika reprywatyzacja/. We wcześniejszych postach sugerowałam wydarzenia związane z Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie - być może planety w ten sposób wskazały  newralgiczną, bezprawnie sprywatyzowaną działkę, która dała początek zmianom w warszawskim ratuszu.

- Z zapowiadaną polityką, dotyczącą odrodzenia wartości narodowych, także mamy już do czynienia /sprawa teatru we Wrocławiu, film "Smoleńsk"/. Czekam niecierpliwie na powołanie jakiejś szacownej instytucji, która przy pomocy kija i marchewki będzie nawracała naród na jedynie prawdziwy patriotyzm.

- Zgodnie z zapowiedziami, nacjonalizm zaczyna być niezwykle popularny w Europie.

- Pojawiają się problemy polityczne Grecja-Turcja oraz coraz większe kłopoty Grecji w kwestii imigrantów.

- Prognoza dotycząca dużej aktywności politycznej i militarnej w Turcji także już znalazła potwierdzenie.

- Potwierdziły się przewidywane działania ze strony Ukrainy w stosunku wschodnich terenów Polski /oskarżenia o ludobójstwo, roszczenie praw do terenów przygranicznych/.

----------------------------------
Do końca roku jeszcze ponad 100 dni więc jest szansa, że inne prognozy znajdą potwierdzenie. Wydarzenia, które część prognoz potwierdziły, mogą wykazywać tendencję rozwojową.
----------------------------------
Jutro, 9.09.2016 r. o godz. 13:30 /czas dla Warszawy/ planeta Jowisz wchodzi w znak Wagi.
Warto przyjrzeć się, jakie wydarzenia przyniosą pierwsze dni tego tranzytu.
Może pojawią się jakieś ciekawe deklaracje polityczne lub/i społeczne a może dowiemy się o nowym ...... "wielkim skoku dla ludzkości".

piątek, 2 września 2016

Panna***


Duża ilość planet w znaku Panny powoduje, że człowiek jest mocno związany ze swój cielesnością, ze swoimi przyzwyczajeniami, ze swoją pracą. Swoje istnienie postrzega poprzez swoje ciało, kondycję fizyczną. Skupiony jest na ćwiczeniach, jedzeniu, witaminkach itp. Pracuje, przyjmuje pokarm, ubiera się aby przeżyć i utrzymać ciało w jak najlepszej kondycji. Duchowe i emocjonalne potrzeby spychane są na dalszy plan.  Nieharmonijne układy bardzo często powodują problemy z nadwagą, złym systemem wchłaniania, kłopotami z narządami w obrębie brzucha.

Planety w znaku Panny:

Słońce - naszym kapitałem jest nasze ciało i nasza codzienna praca, sens życia utożsamiany jest jedynie z fizycznymi jego aspektami. Możemy zbić kapitał zostając sławnym kucharzem, dietetykiem, krawcem, fryzjerem, trenerem, sportowcem, modelem.
W nieharmonijnych układach może przynieść fizyczne dolegliwości lub złą kondycję fizyczną. Fizyczny wkład w wykonywaną pracę może być niewystarczająco rekompensowany.
Mogą wystąpić operacje związane z układem trawienia, choroby zakaźne przenoszone drogą pokarmową. Zalecana jest właściwa dieta.

Księżyc - ludzie mogą okazać nam pomoc /także nasz partner/. My sami możemy sprawiać wrażenie, że można na nas liczyć w potrzebie /często nasz zawód związany jest ze służbą na rzecz społeczeństwa/. Możemy stać się popularni zajmując się gotowaniem, krawiectwem, fryzjerstwem, ogrodnictwem, itp.
W układach nieharmonijnych pomoc ze strony innych a także i z naszej strony może być jedynie pozorna. Wysiłki, aby zaistnieć dzięki swojej pracy czy pasji, mogą okazać się płonne.
Możliwe problemy z jelitami, kolki, obrzęki brzucha, niestrawności.

Merkury - jesteśmy bardzo przywiązani do wszelkich zasad i reguł /postępujemy zgodnie z nimi/. Bardzo często prowadzi to do przesadnego pedantyzmu. Bardzo lubimy porządek. Jesteśmy pracowici i obowiązkowi.
W układach nieharmonijnych Merkury wnosi niechlujstwo, bylejakość, nieumiejętność zadbania o swoje zdrowie. Niekiedy człowiek traktuje wszystko zbyt dosłownie /-Zenek, obudź się, za 15 minut odjeżdża twój pociąg. - A czy ja leżę na torach?/.
Może występować nerwica jelit, kłopoty z trawieniem w wyniku błędnej diety.

Wenus - sławę i autorytet możemy zdobyć poprzez pracę oraz poprzez cielesność /praca nad ciałem - modelowanie ciała, ćwiczenia, chirurgia plastyczna itp./. Bardzo dużo czasu poświęcamy naszemu ciału i kondycji. Jesteśmy bardzo wrażliwi na wszelkie znaki jakie przekazuje nam ciało. Wenus może podarować ładne i atrakcyjne ciało.
Naszym autorytetem może być ktoś o cechach Panny. Prawdopodobnie matka wpoiła nam szacunek do pracy.
W układach nieharmonijnych mamy tendencję do handlowania swoim ciałem. W przypadku nieharmonijnego układu z planetami ciężkimi /Uran, Neptun, Pluton/ może występować prostytucja,  zniewolenie cielesne lub różnego rodzaju eksperymenty z ciałem.
Mogą występować kłopoty z perystaltyką jelit. Mogą wystąpić choroby genetyczne po linii matki.

Mars - ekscentryk czyli "wolnoć Tomku w swoim domku". Człowiek pokazuje swoim zachowaniem, wyglądem, zwyczajami, że jest "inny" - oryginalny i niepowtarzalny. Może być nowatorski w dziedzinie ubioru, fryzury, chirurgii estetycznej, dbałości o zdrowie, upodobań kulinarnych, swojej pracy itp. Zrobienie tzw. pierwszego wrażenia jest bardzo ważne.
W układach nieharmonijnych daje dziwaka lub człowieka-pozoranta. W życiu codziennym panuje chaos, bałagan i generowanie niepotrzebnych zmian.
Możliwy ostry nieżyt jelit, wyrostka robaczkowego, otrzewnej, trzustki, śledziony. Możliwe zakażenia drogą pokarmową.

Jowisz - człowiek chce zaznaczyć swoją wyjątkowość / gatunek dominujący/. Chce po prostu żyć, życiem godnym i harmonijnym. Pragnie korzystać z tego co daje mu planeta Ziemia. Dba o przyrodę. Z satysfakcją pracuje i pomaga innym.
W układach nieharmonijnych zawłaszcza przyrodę, cudzą pracę - panoszy się na planecie, odbierając przestrzeń i zasoby innym stworzeniom. Często występuje brak umiaru w jedzeniu, piciu, zabiegach pielęgnacyjnych, konsultacjach lekarskich itp. Jowisz i Wenus w negatywnym aspekcie z Neptunem występuje w horoskopie Kim Kardashian.
Możliwe choroby wątroby, żółtaczka, nadmierny poziom cholesterolu, otyłość.

Saturn - wytrwałość, solidność i cierpliwość. Człowiek odczuwa satysfakcję kiedy widzi rezultaty swoich wysiłków. Intensywne skupienie na cielesności i przyrodzie. Człowiek może zajmować się ochroną klimatu, roślin, zwierząt. Może pisać poradniki, które ułatwiają codzienne życie.
W układach nieharmonijnych człowiek jedynie sprawia wrażenie "wszechwiedzącego" - teoretyzuje ale rezultatów nie widać. Zdarza się, że jest zupełnie nieporadny w codziennym życiu - nie potrafi zadbać o siebie ani o otoczenie, w którym przebywa /Saturn w Pannie występuje w horoskopie braci Kaczyńskich/.
Możliwe trudności z trawieniem w wyniku zbyt małej ilości enzymów trawiennych.

Uran - ostatnio przebywał w znaku a latach 1962-70. W zależności od aspektów najbliższe środowisko będzie oceniało co robisz dobrze a co źle. Możliwe, że ktoś z tego środowiska okaże pomoc. Prawdopodobnie pod wpływem Urana wymyślono ocenę hoteli, restauracji i innych punktów usługowych.
W układach nieharmonijnych możliwa choroba rodzeństwa, znajomych, sąsiadów.
Możliwe gwałtowne skurcze jelit, nerwice jelit.

Neptun - ostatnio był w znaku w latach 1929-43. Nawet w układach harmonijnych jest dosyć uciążliwy-człowiek lubi bezustannie opowiadać o tym co je, co go boli, w co się ubiera, jak ciężko pracuje-niekiedy powoduje nadaktywność ruchową. Człowiek oczekuje na pomoc ze strony rodziny bądź grupy, którą postrzega jako rodzinę.
W układzie nieharmonijnym Neptun sprawia, że człowiek jest trudny do wytrzymania-ustawiczne narzekanie na wszystko, gderanie, mądrzenie się, narzucanie się innym, infantylne podejście do ciała i zdrowia. Trudno kogoś takiego zadowolić i skutecznie udzielić pomocy-lepiej uciekać.
Nieustanne kłopoty z narządami trawienia, kłopoty z dobraniem odpowiedniej diety. Często błędna diagnoza lekarska. Mogą wystąpić choroby genetyczne po linii ojca.

Pluton- ostatnio był w znaku w latach 1958-72. Zapewnia dobrą kondycję fizyczną oraz umiejętność współistnienia z przyrodą. Człowiek właściwie gospodaruje swoją energią. Potrafi pomagać innym. Umie efektywnie pracować i mieć dużą satysfakcję z wykonywanej pracy.
W układzie nieharmonijnym praca może być niedoceniona, człowiek może czuć się wykorzystany.
Kondycja fizyczna nie będzie najlepsza a człowiek nie będzie przykładał należytej uwagi do swego zdrowia. Człowiek może odczuwać brak akceptacji ze strony innych na poziomie fizycznym /np. negatywny układ z Księżycem-ze strony partnera, z Wenus-ze strony matki, z Neptunem-ze strony ojca, z Uranem-ze strony bliskiego środowiska, z Jowiszem-nie akceptuje sam siebie/.
Możliwe infekcje jelitowe, zaburzenia w funkcjonowaniu trzustki oraz chroniczne problemy z cukrem.wtorek, 30 sierpnia 2016

Panna**


Znak Panny jest najbardziej ziemski ze wszystkich znaków zodiaku. Jest esencją biologicznego bytu.
Dla osoby z mocnym zaznaczeniem tego znaku liczy się konkret, materia, praca, skrupulatność, obowiązkowość, coś za coś, pomoc innym lub pomoc ze strony innych ludzi. Bardzo ważne są funkcje ciała oraz jego wydolność - przynosi to często aktywność sportową, dbałość o zdrowie, wymyślanie różnorakich diet i ćwiczeń, itp.
Bardzo często ludzie ci pracują w usługach, które podnoszą komfort życia innym /fryzjer, krawiec, kucharz, szewc, kosmetyczka, masażysta itp./, w zawodach związanych z ochroną zdrowia /także zwierząt/ oraz ochroną i oceną produktów, z których korzystamy na co dzień /np. Sanepid/.
Zaznaczony znak Panny potrafi skierować do zawodów związanych z ochroną ludzi i mienia.  
Dobre rzemiosło także wymaga pozytywnego zaznaczenia tego znaku.
Znak Panny to także hodowcy, rolnicy, producenci żywności, producenci kosmetyków, producenci przedmiotów codziennego użytku. Do tej grupy należą także księgowi /z natury pracowici i skrupulatni/ oraz nauczyciele /szczególnie szkół podstawowych i średnich/ i opiekunowie grup przedszkolnych.
Jeśli ktoś poszukuje pracowników tzw. podległych powinien brać pod uwagę dobrą obsadę znaku Panny oraz dobre konfiguracje planetarne z tym znakiem. Jeśli konfiguracje będą nieharmonijne to będziemy mieć za pracownika lenia, obiboka, człowieka chorowitego lub symulanta, tzw. dwie lewe ręce i ewentualnie urodzonego związkowca, który będzie wnosił ciągłe pretensje dotyczące pracy i płacy.
Zodiakalna Panna lubi pracować i to stanowi jej sens życia. Może to być praca zarobkowa, praca na rzecz rodziny, praca charytatywna lub praca-hobby.
Jest obowiązkowa, skrupulatna a niekiedy wręcz pedantyczna dlatego wyniki jej pracy są zauważane a jej samej przynoszą satysfakcję.

Położenie znaku Panny w domu horoskopowym pokazuje w jakiej dziedzinie życia objawia się nasza fizyczność i w którą stronę kierujemy nasze wysiłki.
Temat ten został już opisany na moim blogu - post "Porozmawiajmy o Plutonie, cz.3" z 22.06.2015 r.
Oceniając jakość znaku Panny musimy zwrócić uwagę na położenie planety Pluton /szczególnie położenie w znaku/.
Ten temat także opisałam na blogu - posty "Porozmawiajmy o Plutonie, cz.5 i cz.6" z dnia 25 i  28 czerwca 2015 r.