poniedziałek, 19 września 2016

Jowisz w znaku Wagi - Prognoza


Charakter Jowisza w znaku Wagi przedstawiłam już we wcześniejszych postach więc teraz przyszedł czas aby pospekulować o wydarzeniach, jakie może przynieść ta ekspansywna planeta, w czasie swojego tranzytu.

Z historycznego punktu widzenia, tranzyt Jowisza "przypomni" lata : 1127/28, 1136/7, 1186/7, 1215/6, 1246/7, 1480/1, 1625/6, 1637/8, 1720/1, 1730/1, 1779-81, 1792/3, 1803-7, 1886-8, 1945-7, 1952/3, 1969/70, 1981-5, 2004/5.
Możemy nawiązywać do tych lat poprzez wspomnienia, literaturę, film, stawianie pomników, nadawanie nazw ulicom lub instytucjom itp. Wiele historycznych wydarzeń zostanie przedstawionych w nowej narracji /dopasowanej do oczekiwań społecznych/.
Jest także duże prawdopodobieństwo, że aktualne wydarzenia mogą przypominać te z dawnych lat.

Z jakimi wydarzeniami możemy się mierzyć ?
- Waga jest znakiem powietrznym więc mogą pojawić się zagrożenia żywiołami o tym charakterze /huragany, orkany, trąby powietrzne itp./. Mogą pojawić się problemy z zanieczyszczeniem powietrza.
- zawiązanych zostanie wiele małżeństw, co już objawiło się wysypem celebryckich związków /czas próby dla tych związków przyjdzie kiedy Jowisz wejdzie do znaku Koziorożca w 2018 r. oraz po wejściu Saturna w ten znak w 2019 r./.
- bardzo dużo zmian prawnych w różnych dziedzinach życia.
- tworzenie się organizacji o ponadnarodowym zasięgu i dużej mocy sprawczej, które mają regulować społeczne przemiany /mogą odżyć wspomnienia o takich organizacjach, np. Templariusze/.
- mogą zaznaczyć się poważne rozbieżności polskiego Kościoła z Watykanem.
- istotne deklaracje płynące z Watykanu / np. zapowiedź Soboru lub niespodziewane konklawe/.
- tworzenie się nowego państwa muzułmańskiego / na wzór Persji lub Imperium Osmańskiego/ lub nowej organizacji skupiającej państwa muzułmańskie.
- istotne zmiany w USA /polityka wewnętrzna i zagraniczna/.
- wydarzenia, które będą symbolizowały upadek jakiejś cywilizacji.
- problemy polsko-szwedzkie
- Polska będzie miała poważne kłopoty na płaszczyźnie międzynarodowej /wyizolowanie, sankcje itp./. Mogą pojawić się także problemy z zaopatrzeniem w jakieś produkty /w czasie kwadratury Jowisza z Plutonem, np. już w grudniu/.
- w Polsce zaznaczają się istotne wpływy rosyjskie.
- w Polsce mogą wystąpić problemy z naftoportem, gazoportem lub innymi instalacjami przesyłu gazu i ropy naftowej.
- niepokoje we Francji i zmiany w prawodawstwie /z tendencją do rozprzestrzeniania się po Europie/.
- ustalenia "wielkich tego świata" dotyczące nowych "zasad gry" /nowa Jałta/ lub zapowiedź podjęcia takich działań.
- duże prawdopodobieństwo wojny na Pacyfiku. Niebezpieczeństwo użycia broni jądrowej.
- poważne zagrożenie dla Japonii /w tym zagrożenie jądrowe/.
-  powstawanie nowych stacji radiowych i tv, serwisów internetowych oraz nowych rozwiązań w telefonii komórkowej. Może zostać wprowadzona "nowość" dotycząca komputerów lub internetu.
- istotna uroczystość w Wielkiej Brytanii dotycząca rodziny królewskiej /być może zmiana na tronie/.
- powstanie nowa organizacja państw Europy /nowy podział/.
- zmiany w Rosji /mogą być bardzo gwałtowne/.
- niepokoje i kłopoty w Niemczech /nawet nagła zmiana władzy/.
- nowy/stary zamęt na Ukrainie.
- konflikt Wlk. Brytania-Argentyna.
- nowy konflikt na Bliskim Wschodzie sprowokowany przez Izrael
- wspomnienia o Michaelu Jacksonie odżyją.
- Kosmos będzie dostarczał bardzo wiele informacji. Podejmowane będą szerokie programy badawcze w tej dziedzinie.
- część prognoz przedstawiłam w poście "Niebo nad naszymi głowami w 2016 r., cz.5" z 16.01.15
- w czasie kwadratury Jowisz-Pluton /ostatnia dekada listopada 2016 r., na przełomie marzec/kwiecień 2017 r. oraz w pierwszej dekadzie sierpnia 2017 r./ może pojawić się tendencja do wykluczania jednostek lub grup społecznych. Może pojawić się zwyczaj lub zasada prawna, która pozwoli zaznaczać pewne grupy społeczne /takie sytuacje już występowały, np. nakaz zaznaczenia społeczności żydowskiej poprzez rysunki "gwiazdy Dawida"/. Może pojawić się także tendencja skrajnie przeciwna - zakaz wyróżniania się poprzez wygląd pewnych grup społecznych /np. zakaz noszenia burki, zakaz noszenia habitu/.
Harmonijny Jowisz tworzy społeczne miejsca dla jednostki, zgodne z jej potrzebami i predyspozycjami. Jowisz w kwadraturze z Plutonem może spowodować ujednolicanie i odbieranie tożsamości. Takie działania spowodują bunty i protesty oraz bardzo poważne podziały społeczne - pierwsze już na początku 2017 r.

0 komentarze:

Prześlij komentarz