wtorek, 30 sierpnia 2016

Panna**


Znak Panny jest najbardziej ziemski ze wszystkich znaków zodiaku. Jest esencją biologicznego bytu.
Dla osoby z mocnym zaznaczeniem tego znaku liczy się konkret, materia, praca, skrupulatność, obowiązkowość, coś za coś, pomoc innym lub pomoc ze strony innych ludzi. Bardzo ważne są funkcje ciała oraz jego wydolność - przynosi to często aktywność sportową, dbałość o zdrowie, wymyślanie różnorakich diet i ćwiczeń, itp.
Bardzo często ludzie ci pracują w usługach, które podnoszą komfort życia innym /fryzjer, krawiec, kucharz, szewc, kosmetyczka, masażysta itp./, w zawodach związanych z ochroną zdrowia /także zwierząt/ oraz ochroną i oceną produktów, z których korzystamy na co dzień /np. Sanepid/.
Zaznaczony znak Panny potrafi skierować do zawodów związanych z ochroną ludzi i mienia.  
Dobre rzemiosło także wymaga pozytywnego zaznaczenia tego znaku.
Znak Panny to także hodowcy, rolnicy, producenci żywności, producenci kosmetyków, producenci przedmiotów codziennego użytku. Do tej grupy należą także księgowi /z natury pracowici i skrupulatni/ oraz nauczyciele /szczególnie szkół podstawowych i średnich/ i opiekunowie grup przedszkolnych.
Jeśli ktoś poszukuje pracowników tzw. podległych powinien brać pod uwagę dobrą obsadę znaku Panny oraz dobre konfiguracje planetarne z tym znakiem. Jeśli konfiguracje będą nieharmonijne to będziemy mieć za pracownika lenia, obiboka, człowieka chorowitego lub symulanta, tzw. dwie lewe ręce i ewentualnie urodzonego związkowca, który będzie wnosił ciągłe pretensje dotyczące pracy i płacy.
Zodiakalna Panna lubi pracować i to stanowi jej sens życia. Może to być praca zarobkowa, praca na rzecz rodziny, praca charytatywna lub praca-hobby.
Jest obowiązkowa, skrupulatna a niekiedy wręcz pedantyczna dlatego wyniki jej pracy są zauważane a jej samej przynoszą satysfakcję.

Położenie znaku Panny w domu horoskopowym pokazuje w jakiej dziedzinie życia objawia się nasza fizyczność i w którą stronę kierujemy nasze wysiłki.
Temat ten został już opisany na moim blogu - post "Porozmawiajmy o Plutonie, cz.3" z 22.06.2015 r.
Oceniając jakość znaku Panny musimy zwrócić uwagę na położenie planety Pluton /szczególnie położenie w znaku/.
Ten temat także opisałam na blogu - posty "Porozmawiajmy o Plutonie, cz.5 i cz.6" z dnia 25 i  28 czerwca 2015 r.

Panna*


Znak Panny jest najbliższy człowiekowi, postrzeganemu jako biologiczna struktura.
Obrazuje pojazd, którym podróżuje nasza dusza w czasie ziemskiej wędrówki. Obrazuje także warunki, w jakich przyszło nam tę podróż odbywać.
Znak Panny jest symbolicznym obrazem biologicznego życia na Ziemi - warunki naturalne, surowce, życie roślinne i zwierzęce, itp.
Znak Panny pokazuje współistnienie i współzależność życia na Ziemi. Pokazuje ogół biologicznych uwarunkowań.

Znak Panny mówi nam o:
- posiadaniu zwierząt domowych,
- hodowli zwierząt,
- uprawie roślin,
- pozyskiwaniu surowców mineralnych i o przemyśle wydobywczym,
- walce z żywiołami przyrody,
- katastrofach górniczych i przemysłowych,
- naszym organizmie i o jego funkcjonowaniu, o kondycji fizycznej,
- naszych chorobach,
- służbie zdrowia i o ubezpieczeniach zdrowotnych,
- naszej codziennej pracy, warunkach w jakich ją wykonujemy i o jej rezultatach,
- zabezpieczeniach socjalnych i ochronie prawnej naszej pracy,
- możliwościach wyzyskiwania innych oraz o tym czy to my jesteśmy wyzyskiwani,
- naszych przyzwyczajeniach w codziennym funkcjonowaniu,
- pokarmie jaki spożywamy i o przedmiotach, jakimi się otaczamy,
- naszych pasjach i hobby,
- pracach rzemieślniczych,
- osobach, które służą nam pomocą a także o tych, na których pomoc nie należy liczyć,
- służbach wspomagających społeczeństwo /policja, straż pożarna, straż miejska, służba zdrowia, służba weterynaryjna itp./,
- organizacjach, które ograniczają i blokują nasze funkcjonowanie lub zajmują się wyzyskiem innych /np. mafia, korporacje, systemy niewolnicze itp./,
- naszym stosunku do środowiska naturalnego,
- degradacji środowiska naturalnego,
- epidemiach i masowych zachorowaniach,
- głodzie i walce z ubóstwem,
- buntach i strajkach pracowniczych oraz o organizacjach związkowych,
- i jeszcze o bardzo wielu drobnych sprawach naszej codzienności.

Znak Panny związany jest z szeroko pojętą geologią /w tym ruch płyt tektonicznych/ - pisałam o tym 19.07.2015 r. w poście "Jowisz w znaku Panny".
Do trzęsienia ziemi we Włoszech /24.08.2016, godz. 3:36, Amatrice/ doszło w czasie bardzo mocnego zaznaczenia znaku Panny /Słońce, Merkury, Wenus i Jowisz w tym znaku/.
Niebezpieczeństwo nadal istnieje /wrzesień jest mocno akcentowany przez znak Panny, szczególnie pierwsze dni września oraz 15-20.09. 

Planetą "kluczem" dla zrozumienia natury Panny jest Pluton.
Działanie tej planety szeroko omówiłam w postach z czerwca 2015 r. "Porozmawiajmy o Plutonie".
Bardzo istotne znaczenie ma także Merkury. W tym przypadku objawia się zasada "jak na górze, tak na dole" - prawa Wszechświata obowiązują na naszym ziemskim podwórku i dlatego nawet zwykłe codzienne funkcjonowanie opiera się na różnorakich zasadach /funkcjonowanie ciała, procesy zachodzące w przyrodzie itp./.

niedziela, 21 sierpnia 2016

Jowisz w znaku Wagi - społeczna integracja


Znak Barana jest symbolem wolnego ducha, nieograniczonej kreatywności i wyzwolenia jednostki.
Znak Raka, który jest w kwadraturze do Barana, zamyka i ogranicza kreatywność i wolność jednostki. Tworzą się rody, państwa, organizacje, kościoły i inne struktury społeczne - liczy się interes grupy.
Znak Wagi, który jest w kwadraturze do Raka, zburzy mury postawione przez niego. Interes poszczególnych grup traci znaczenie a do głosu dochodzi szukanie interesu ogólnospołecznego.
Bardzo ważnym czynnikiem staje się pogodzenie interesów różnych struktur.
Jowisz tranzytujący znak Wagi sprawi, że dominujące stanie się pytanie : jak pogodzić interesy jednostki w zglobalizowanym świecie ? W jaki sposób człowiek ze swoją kreatywnością może zaistnieć wśród innych ? W jaki sposób człowiek może realizować się społecznie nie wchodząc w kolizję z innymi ludźmi ? W jaki sposób ludzie mogą uczestniczyć w społecznych procesach aby uzyskać największą satysfakcję ? Czy jednostka ma zawsze szanse aby czuć się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa ? Jak można uniknąć podziałów społecznych /na tle religijnym, rasowym, seksualnym, itp./
Będziemy dziećmi
Jowisz w Wadze to nauka dyplomacji, demokracji, prawidłowego tworzenia prawa a także ....... zwykłej ludzkiej przyzwoitości.
Jednak Jowisz nie ma nic wspólnego z sowiecką "urawniłowką", on nie zaproponuje ujednolicenia i zrównania wszystkich jednostek.
Jowiszową zasadą jest znalezienie przez człowieka takiego miejsca w społeczeństwie, które będzie zgodne z jego predyspozycjami. Bo przecież każdy coś wnosi w społeczne przemiany i nie nam sądzić, kto i na jakich warunkach będzie tym docenionym i wyróżnionym.
Modlitwa

Społeczeństwo jest niczym skomplikowany organizm - czegoś potrzebuje, coś wchłania, coś odrzuca, coś przetwarza i wydala. Każdy z nas spełni w tym czasie jakąś powinność wobec społeczeństwa - niekiedy będzie to relacja tylko z jedną osobą /tzw. przedstawiciel relacji ja-oni/.
Możemy w tym czasie wejść w układ partnerski i odnaleźć się w funkcji żony lub męża.
Możemy wejść w układ spółki biznesowej i zacząć funkcjonować jako strona w tworzeniu gospodarczych bytów.
Możemy wchodzić w relację z administracją publiczną i instytucjami prawnymi i także funkcjonować jako strona w tych układach.
Bardzo często relacje te będą rozstrzygane poprzez akty prawne.
Nowe rozwiązania prawne mogą być wprowadzane w życie, w celu regulowania stosunków społecznych. Niekiedy są to tzw. rozwiązania zasadnicze /np. zmiany w konstytucji kraju lub zmiany prawne organizacji międzypaństwowych/.
W czasie tego tranzytu mogą zaistnieć nowe rozwiązania, instytucje oraz akty prawne związane z porozumiewaniem się, informowaniem, podglądaniem /internet, telefonia, media społecznościowe, stacje tv, systemy satelitarne/.

Jowisz zawsze wnosi nowe postrzeganie funkcji społecznych. We współczesnym świecie bardzo często tworzy przerosty instytucji administracyjnych, przesadę w regulacjach prawnych.
Niekiedy społeczna integracja staje się przesadą i człowiek zatraca swoją jednostkową niezależność i oryginalność.
Może także przynieść prawdziwy wysyp bojowników /prawdziwych ale także fałszywych/ o demokrację, o prawa różnych grup społecznych, o równość i solidarność, itp.
Może przynieść wielką popularność w społeczeństwie - pod wpływem tranzytującego Jowisza /1980-81/ przez znak Wagi, popularność zdobył Lech Wałęsa, tworząc jednocześnie wielki ruch pracowniczy i obywatelski.   
Osoby mające harmonijnie posadowione planety w znaku Wagi mogą powalczyć o popularność i społeczne uznanie. 
  sobota, 13 sierpnia 2016

Jowisz w znaku Wagi


9 września 2016 r. Jowisz wejdzie do znaku Wagi. Pozostanie tam do 10 października 2017 r.
Układ numerologiczny tego tranzytu jest bardzo charakterystyczny: wejście - 9:9:9, wyjście - 10:10:10 /dziewiątka symbolizuje koniec jakiegoś etapu, podsumowanie; dziesiątka oznacza nowy początek/.
Za sprawą, przemieszczającego się przez znak Wagi Merkurego, Wenus i Marsa, w "wagowej" atmosferze, pozostaniemy jeszcze do 10 grudnia 2017 r.

Znak Wagi jest najbardziej społeczny z całego zodiaku. To on pokazuje nasze relacje z szeroko pojętym społeczeństwem, naszą pozycję społeczną, naszą popularność. To właśnie w Wadze odnajdujemy swoich partnerów życiowych lub biznesowych.
Waga to wszelkie umowy cywilno-prawne pomiędzy osobami ale to także szerokie umowy, unie i pakty między organizacjami, państwami itp.

Jowisz to plan, koncepcja, pomysł. Jowisz pokazuje, w jaki sposób eksponujemy nasze "ja"  Dzięki temu, że nie działa w sposób materialny może wnikać we wszelkie struktury bezszelestnie niczym mgła. Wnika tam gdzie trudno się go spodziewać. Przynosi zmiany, pokazuje inne rozwiązania i wnosi nowy porządek rzeczy na poziomie świadomości.

Jowisz w Wadze przyniesie społeczne zmiany.  Może przynieść nowe spojrzenie "ja-oni", może zmienić stan prawny /Waga to symbol prawodawstwa/, może stworzyć nowe porozumienia, unie i sojusze. Jowisz w znaku Wagi bardzo często utożsamiany jest z demokracją /równość, wolność, braterstwo/.
W życiu osobistym przynosi często nowych partnerów życiowych, sprawy sądowe /cywilne/, umowy różnego typu.
Jowisz w znaku Wagi bardzo często pokazuje naszego partnera, który objawia swoją silną osobowość a niekiedy jest egocentryczny.

W czasie swojej wędrówki po znaku Wagi, Jowisz natknie się na dwie przeszkody, które będą burzyły jego plan społecznych zmian lub wypaczały jego szlachetne zamiary.
Już w połowie listopada tego roku wejdzie w kwadraturę z Plutonem /później taki układ wystąpi jeszcze na pod koniec marca i w pierwszej połowie sierpnia 2017 r./ - konflikt na poziomie autorytetów i władzy.
Drugim oponentem będzie Uran. W tym przypadku wystąpi opozycja, która będzie miała miejsce w drugiej połowie grudnia 2016 r., na przełomie luty/marzec 2017 r. oraz na przełomie wrzesień/październik 2017 r. - konflikt braku możliwości aby zaspokoić /często wykluczające się/ pomysły i plany pojedynczych osób.

Pod wpływem tranzytu Jowisza przez znak Wagi mogą "objawić się" osoby, które będą miały znaczący wpływ na społeczeństwo. Ich pomysły, energia i talent mogą zasiać ziarna w społecznej świadomości Siewca . A później już czas pokaże, co wyrośnie z tego ziarna.

Jowisz jako inspirator i projektant, jest wyznacznikiem zmieniającej się mody i kreowania wizerunku.
W znaku Wagi moda nabiera wyjątkowego znaczenia. Bardzo wielu projektantów i stylistów ma Jowisza w tym znaku.
Najciekawszym przykładem jest Karl Lagerfeld, który ma Jowisza w 1 stp.Wagi i w bardzo dobrym układzie z Księżycem w Bliźniętach - wyczuwa nastroje społeczne, tworzy piękną modę, umie zauroczyć nią ludzi.
Dom mody Chanel jest idealnym przykładem na kreowanie wizerunku przesyconego wagowymi energiami. Moda jest elegancka, wyrafinowana, pogodna/pastelowa a jednocześnie ponadczasowa - taka jest moda znaku Wagi w najlepszym wydaniu. Wagowe stylizacje odpowiadają i biednym i bogatym, starszym i młodszym, można z nich korzystać w pracy, na wycieczce, na randce, na eleganckim przyjęciu i na sali wykładowej /np. mała czarna lub chanelowski żakiet/ - demokracja w modzie.


   

poniedziałek, 8 sierpnia 2016

Pożegnanie Jowisza ze znakiem Panny


Przed nami ostatni fragment tranzytu Jowisza przez znak Panny.
Obecnie Jowisz jest w 24 stp. Panny i ruchem prostym podąża do znaku Wagi.
Póki co, jeszcze przez miesiąc, pozostaniemy w atmosferze Jowisza w Pannie, który kieruje uwagę na nasz codzienny byt, naszą fizyczność, naszą pracę, zabezpieczenia zdrowotne i emerytalne, itp. Pozostaniemy w atmosferze "Mój jest ten kawałek podłogi" - charakterystykę Jowisza w znaku Panny przedstawiłam w postach z 19.07.2015 r. "Jowisz w znaku Panny" i z 21.07.2015 r. "Jowisz w znaku Panny-relacje z innymi planetami".
Ostatni tydzień sierpnia zostanie wyjątkowo mocno naznaczony tymi tendencjami /wystąpi koniunkcja Jowisz-Wenus-Merkury w Pannie/.
Jowisz może przynieść wydarzenia nawiązujące do lat 1613-15, 1921-23, 1968-70
- istotne wydarzenia i zmiany w Rosji,
- niepokoje w Niemczech,
- konflikt Grecja-Turcja lub/i niepokoje w Grecji,
- konflikty na granicy rosyjsko-chińskiej,
- rozruchy rasowe w USA,
- niepokoje w Austrii,
- niepokoje w Irlandii,
- protesty we Francji,
- wysokie zagrożenie epidemiologiczne lub wywołane żywiołami /szczególnie Wlk. Brytania/,
- antyzachodnie rozruchy w Egipcie
- zamachy lub pseudozamachy na wysokich urzędników państwowych /np. Polska, Rosja/,
- nowości w technologii internetowej lub nowe prawne rozwiązania,
- powstanie nowych partii lewicowych i narodowych,
- reaktywacja antyżydowskich organizacji,
- dalsze, nowe plany firmy TESLA,
- problemy walutowe w Polsce,
- rozwiązania prawne dotyczące obrony kraju /w Polsce/.
* Mimo opuszczenia Panny przez Jowisza, wysoka aktywność tego znaku pozostaje aż do połowy października.

A ..... 9 września planeta Jowisz wkroczy do znaku Wagi.
Polecam obserwowanie wydarzeń w dniach 9-15.09, ponieważ mogą one udzielić odpowiedzi na temat przyszłości dotyczącej 2020 r. - Jowisz stworzy trygon do 1 stp. Wodnika i "zorganizuje" energie, zasilające ten stopień.
Szczególnie należy zwrócić uwagę na internet, telefonię komórkową, korporacje i kartele telekomunikacyjne, nowe technologie informatyczne, systemy pozyskiwania i przesyłania danych.

Jowiszowy wzrost oczekiwań, marzenia, plany i skupianie uwagi przeniesie się na poletko Wagi.
Zaabsorbują nas układy społeczne /umowy, organizacje i struktury na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym/. Będziemy poszukiwać porozumienia z innymi ludźmi /związki, partnerstwa, małżeństwa, spółki/. Wymiana informacji, prawo i poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie będzie nas absorbowało aż do połowy grudnia 2017 r.


czwartek, 4 sierpnia 2016

Mapa nieba - bliskie spotkania


Planeta Mars zakończyła swoją wędrówkę po znaku Skorpiona a za chwilę zakończy wędrówkę po swojej retrogradacyjnej ścieżce /czyli pomiędzy 24 stp. Skorpiona i 9 stp. Strzelca/.
Opadną nastroje skorpioniczne - zmniejszy się liczba wariatów wymachujących ostrymi przedmiotami, spódnice zakryją nadęte pośladki a dekolty nie będą tak mocno eksponowały równie nadętych biustów ....... zapanuje nuda ???
Poszukiwanie boskości i zamykanie jej w butelce, zaopatrzonej w aerozol, także zejdzie na dalszy plan - pogodzimy się z zasadą i dogmatem. Szatan, Lucyfer i Antychryst zostanie zamknięty w przepastnej szufladzie z adnotacją "otworzyć za 28 lat, uchylić za 2 lata".
Oczywiście zmiany te nie wystąpią z dnia na dzień. Przed nami jeszcze tranzyty Słońca /15-21.11/, Merkurego /8-13.11/ i Wenus /13-19.10/ przez wrażliwe ostatnie stopnie Skorpiona. One niewątpliwie podkreślą ten znak, jednak nic nowego nie wygenerują.

Planeta Mars weszła w znak Strzelca i przemieszcza się ruchem prostym. W dniach 22-25 sierpnia spotka na swojej drodze Saturna. Nastąpi to w 10 stp. Strzelca. Taka para tuląca się do siebie może dostarczyć nie lada atrakcji.
Koniunkcja Mars-Saturn jest układem wysoce energetycznym. Wydarzenia następują nagle i nieodwołalnie - wola /Mars/ materializuje się /Saturn/.
!0 stp. Strzelca wskazuje na propozycję, przedstawienie lub prezentację. Wskazuje na dostrzeganie okazji, propagandę, promocję oraz na odniesienie sukcesu "z dnia na dzień". Może wiązać się z ujawnieniem czegoś lub na decyzję, która rozwiązuje problem.

Koniunkcja Mars-Saturn utworzy kwadraturę z Neptunem i prawdopodobnie przyniesie zmiany dotyczące samostanowienia /a raczej ograniczenia samostanowienia/o sobie organizacji, państw itp. /może pojawić się pomysł tworzenia jeszcze większych, globalnych organizacji oraz unii państw/. Zasada "w kupie siła" może nabrać nowego znaczenia.
Z biegiem dni kwadratura z Neptunem przekształci się w tzw. półkrzyż. Nastąpi to 2-3.09 /Słońce w Pannie, Saturn w Strzelcu, Neptun w Rybach - planety w 11 stp. znaków/.
"Wyładowanie" tego układu dotknie 11 stp. Bliźniąt /nastąpi prawdopodobnie - koniec października 2016-połowa lipca 2017/.
Pod jego wpływem mogą wystąpić istotne wydarzenia na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii oraz na Pacyfiku.
11 stp. Bliźniąt związany jest z wkraczaniem na tereny innych oraz roszczeniem sobie pretensji do czegoś, co prawowicie należy się komuś innemu.

Należy także zwrócić uwagę na wydarzenia z dnia 1 sierpnia, kiedy to Mars był w ostatnim stopniu Skorpiona.
Tego dnia USA rozpoczęły bombardowanie na "cele islamskie" w Libii.
Układ planet sugeruje, że jest to kontynuacja operacji "Świt Odysei" z 19.03.2011 r., która zapoczątkowała destabilizację w regionie. Destabilizacja Bliskiego Wschodu niestety wpływa także na inne rejony świata, w tym Europę.
Mars rozniecający wojnę, z ostatniego stopnia Skorpiona, to nie jest dobry prognostyk na przyszłość.
Rozgrywki mocarstw o ten rejon świata są bardzo niebezpieczne a jednocześnie zapowiada się bardzo długa wojna. Prawdopodobny jej koniec to lata 2025/26


wtorek, 2 sierpnia 2016

Ekstaza


Życie jak show.
Znak Lwa demonstruje swoje kluczowe cechy i warto poobserwować pojawiające się wydarzenia a wtedy lepiej zrozumiemy działanie tego znaku.

W tym roku mocna ekspozycja znaku Lwa rozpoczęła się w połowie lipca. Najpierw pojawiła się tam Wenus, następnie Merkury, aż w końcu Słońce. Wyjątkowo silne natężenie wpływów Lwa występowało w dniach 27.07-2.08 a wystąpi jeszcze ok.17.08.

Jedną z cech charakterystycznych dla znaku Lwa jest pojawiająca  się ekstaza.
Ekstazę uzyskuje się poprzez doznawanie fizycznej rozkoszy /np. seks/, przez stosowanie różnego typu środków wpływających bezpośrednio na mózg /np. alkohol, narkotyki, lekarstwa/, poprzez doświadczenie "zapachu wielkich pieniędzy" /np.gra w kasynie lub na giełdzie/ oraz poprzez uczestniczenie w masowych imprezach /np.koncerty rockowe/. Wszystkie te działania pozostają w symbolice znaku Lwa.

Ostatnio mięliśmy do czynienia z ekstazami wynikającymi z uczestnictwa w wielkich imprezach masowych.
Były łzy, krzyki, śpiew, taniec, klaskanie w dłonie, tupanie, gwałtowne ruchy mimiczne twarzy itp.
Często podnosi się ciśnienie krwi i tętna, rośnie adrenalina, zmniejsza się uczucie bólu, zwiększa się wytrzymałość organizmu, znużenie zanika.
Niezależnie od charakteru tych imprez, obraz zachowań jest bardzo podobny - prawdopodobnie zawsze pobudzane zostają te same części mózgu.
Ekstatyczne zachowania mogliśmy obserwować w czasie:
- Woodstock 2016,
- przedwyborczej konwencji Republikanów w USA,
- przedwyborczej konwencji Demokratów w USA,
- Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

A na zakończenie rozważań o znaku Lwa przedstawiam ...... prawdziwego "króla-lwa".
Co tam Trump, ...... co tam Clinton, ...... co tam papież Franciszek.
Oto on, wzbudzający ekstazy i dreszcz na plecach.
Oto ten, którego duch jest trudny do okiełznania .....bo "duch tchnie, kędy chce".
Król-Lew  /każdy gest, słowo i atmosfera przesycone są energią Lwa/