niedziela, 21 sierpnia 2016

Jowisz w znaku Wagi - społeczna integracja


Znak Barana jest symbolem wolnego ducha, nieograniczonej kreatywności i wyzwolenia jednostki.
Znak Raka, który jest w kwadraturze do Barana, zamyka i ogranicza kreatywność i wolność jednostki. Tworzą się rody, państwa, organizacje, kościoły i inne struktury społeczne - liczy się interes grupy.
Znak Wagi, który jest w kwadraturze do Raka, zburzy mury postawione przez niego. Interes poszczególnych grup traci znaczenie a do głosu dochodzi szukanie interesu ogólnospołecznego.
Bardzo ważnym czynnikiem staje się pogodzenie interesów różnych struktur.
Jowisz tranzytujący znak Wagi sprawi, że dominujące stanie się pytanie : jak pogodzić interesy jednostki w zglobalizowanym świecie ? W jaki sposób człowiek ze swoją kreatywnością może zaistnieć wśród innych ? W jaki sposób człowiek może realizować się społecznie nie wchodząc w kolizję z innymi ludźmi ? W jaki sposób ludzie mogą uczestniczyć w społecznych procesach aby uzyskać największą satysfakcję ? Czy jednostka ma zawsze szanse aby czuć się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa ? Jak można uniknąć podziałów społecznych /na tle religijnym, rasowym, seksualnym, itp./
Będziemy dziećmi
Jowisz w Wadze to nauka dyplomacji, demokracji, prawidłowego tworzenia prawa a także ....... zwykłej ludzkiej przyzwoitości.
Jednak Jowisz nie ma nic wspólnego z sowiecką "urawniłowką", on nie zaproponuje ujednolicenia i zrównania wszystkich jednostek.
Jowiszową zasadą jest znalezienie przez człowieka takiego miejsca w społeczeństwie, które będzie zgodne z jego predyspozycjami. Bo przecież każdy coś wnosi w społeczne przemiany i nie nam sądzić, kto i na jakich warunkach będzie tym docenionym i wyróżnionym.
Modlitwa

Społeczeństwo jest niczym skomplikowany organizm - czegoś potrzebuje, coś wchłania, coś odrzuca, coś przetwarza i wydala. Każdy z nas spełni w tym czasie jakąś powinność wobec społeczeństwa - niekiedy będzie to relacja tylko z jedną osobą /tzw. przedstawiciel relacji ja-oni/.
Możemy w tym czasie wejść w układ partnerski i odnaleźć się w funkcji żony lub męża.
Możemy wejść w układ spółki biznesowej i zacząć funkcjonować jako strona w tworzeniu gospodarczych bytów.
Możemy wchodzić w relację z administracją publiczną i instytucjami prawnymi i także funkcjonować jako strona w tych układach.
Bardzo często relacje te będą rozstrzygane poprzez akty prawne.
Nowe rozwiązania prawne mogą być wprowadzane w życie, w celu regulowania stosunków społecznych. Niekiedy są to tzw. rozwiązania zasadnicze /np. zmiany w konstytucji kraju lub zmiany prawne organizacji międzypaństwowych/.
W czasie tego tranzytu mogą zaistnieć nowe rozwiązania, instytucje oraz akty prawne związane z porozumiewaniem się, informowaniem, podglądaniem /internet, telefonia, media społecznościowe, stacje tv, systemy satelitarne/.

Jowisz zawsze wnosi nowe postrzeganie funkcji społecznych. We współczesnym świecie bardzo często tworzy przerosty instytucji administracyjnych, przesadę w regulacjach prawnych.
Niekiedy społeczna integracja staje się przesadą i człowiek zatraca swoją jednostkową niezależność i oryginalność.
Może także przynieść prawdziwy wysyp bojowników /prawdziwych ale także fałszywych/ o demokrację, o prawa różnych grup społecznych, o równość i solidarność, itp.
Może przynieść wielką popularność w społeczeństwie - pod wpływem tranzytującego Jowisza /1980-81/ przez znak Wagi, popularność zdobył Lech Wałęsa, tworząc jednocześnie wielki ruch pracowniczy i obywatelski.   
Osoby mające harmonijnie posadowione planety w znaku Wagi mogą powalczyć o popularność i społeczne uznanie. 
  0 komentarze:

Prześlij komentarz