poniedziałek, 8 sierpnia 2016

Pożegnanie Jowisza ze znakiem Panny


Przed nami ostatni fragment tranzytu Jowisza przez znak Panny.
Obecnie Jowisz jest w 24 stp. Panny i ruchem prostym podąża do znaku Wagi.
Póki co, jeszcze przez miesiąc, pozostaniemy w atmosferze Jowisza w Pannie, który kieruje uwagę na nasz codzienny byt, naszą fizyczność, naszą pracę, zabezpieczenia zdrowotne i emerytalne, itp. Pozostaniemy w atmosferze "Mój jest ten kawałek podłogi" - charakterystykę Jowisza w znaku Panny przedstawiłam w postach z 19.07.2015 r. "Jowisz w znaku Panny" i z 21.07.2015 r. "Jowisz w znaku Panny-relacje z innymi planetami".
Ostatni tydzień sierpnia zostanie wyjątkowo mocno naznaczony tymi tendencjami /wystąpi koniunkcja Jowisz-Wenus-Merkury w Pannie/.
Jowisz może przynieść wydarzenia nawiązujące do lat 1613-15, 1921-23, 1968-70
- istotne wydarzenia i zmiany w Rosji,
- niepokoje w Niemczech,
- konflikt Grecja-Turcja lub/i niepokoje w Grecji,
- konflikty na granicy rosyjsko-chińskiej,
- rozruchy rasowe w USA,
- niepokoje w Austrii,
- niepokoje w Irlandii,
- protesty we Francji,
- wysokie zagrożenie epidemiologiczne lub wywołane żywiołami /szczególnie Wlk. Brytania/,
- antyzachodnie rozruchy w Egipcie
- zamachy lub pseudozamachy na wysokich urzędników państwowych /np. Polska, Rosja/,
- nowości w technologii internetowej lub nowe prawne rozwiązania,
- powstanie nowych partii lewicowych i narodowych,
- reaktywacja antyżydowskich organizacji,
- dalsze, nowe plany firmy TESLA,
- problemy walutowe w Polsce,
- rozwiązania prawne dotyczące obrony kraju /w Polsce/.
* Mimo opuszczenia Panny przez Jowisza, wysoka aktywność tego znaku pozostaje aż do połowy października.

A ..... 9 września planeta Jowisz wkroczy do znaku Wagi.
Polecam obserwowanie wydarzeń w dniach 9-15.09, ponieważ mogą one udzielić odpowiedzi na temat przyszłości dotyczącej 2020 r. - Jowisz stworzy trygon do 1 stp. Wodnika i "zorganizuje" energie, zasilające ten stopień.
Szczególnie należy zwrócić uwagę na internet, telefonię komórkową, korporacje i kartele telekomunikacyjne, nowe technologie informatyczne, systemy pozyskiwania i przesyłania danych.

Jowiszowy wzrost oczekiwań, marzenia, plany i skupianie uwagi przeniesie się na poletko Wagi.
Zaabsorbują nas układy społeczne /umowy, organizacje i struktury na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym/. Będziemy poszukiwać porozumienia z innymi ludźmi /związki, partnerstwa, małżeństwa, spółki/. Wymiana informacji, prawo i poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie będzie nas absorbowało aż do połowy grudnia 2017 r.


0 komentarze:

Prześlij komentarz