sobota, 21 lutego 2015

Wielka Rosja


Lata 1989-91 były okresem zmian geopolitycznych w środkowo-wschodniej Europie. Przestał istnieć blok gospodarczy RWPG /zakończył swój żywot 28.06.1991/ oraz wojskowo-polityczny Układ Warszawski /istniał do 1.07.1991/. Państwa środkowej Europy zmieniały swój status a przewodnia rola partii komunistycznych przechodziła do lamusa.
26.12.1991 r. rozwiązano Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Formalnie, 31.12.1991 r. ZSRR przestał istnieć a jego bezpośrednim sukcesorem została Rosja. W wyniku tego rozpadu powstało 15 niepodległych państw.
Błędem jest zakładanie, że Rosja wraz z rozpadem pogrzebała swoje aspiracje do mocarstwowości.
Jeszcze 8.12.1991 r., na mocy układu białowieskiego utworzono ugrupowanie integracyjne - Wspólnotę Niepodległych Państw /współpraca gospodarcza, polityczna i wojskowa/. Wspólnota stała się alternatywą dla byłych republik radzieckich a podpisana została przez prezydentów Rosji, Ukrainy i Białorusi.
Na mocy porozumienia z Ałma-Aty, 21.12.1991, przystąpiły do sojuszu: Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Armenia i Azerbejdżan. W 1993 r. przystąpiła także Gruzja /wystąpiła 12.08.2008/. Jedynie państwa bałtyckie pozostały niezależne politycznie od Rosji.

Państwa zachodnioeuropejskie widziały w tych przemianach wyjątkowa okazję do rozszerzenia swoich wpływów więc trudno się dziwić, że toczyła się wielka gra o jeszcze większe interesy.
Okres przemian początku lat 90-tych był niezwykle ważny dla "nowej Europy". Bardzo istotny stał się układ sił a więc także umowy międzynarodowe, sojusze i partnerstwa.

Horoskop Rosji : 01.01.1992, godz.00:00, Moskwa
Widać, że nawet po rozpadzie ZSRR, najważniejszą sprawą dla Rosji jest stworzenie wspólnoty - wspólnota daje poczucie siły, efektywniejszą gospodarkę itp. a ponadto jest jeszcze wymiar ambicjonalny. Ugrupowanie "Wspólnota Niepodległych Państw" to zbyt mały stopień integracji - tu chodzi o pełną zależność i całkowite oddanie się pod opiekę "matuszki Rasji".
Militarnie Rosja nie jest przygotowana na rozgrywanie klasycznej wojny totalnej - jest raczej nastawienie na pokazy siły /parady, manewry/, działania w granicach Wspólnoty NP /rozmieszczanie rakiet, interwencje zbrojne/, obrona krajów należących do Wspólnoty NP przed zewnętrzną ingerencją /przypadek ukraiński/.
W 2027 r./ początek roku/ Rosja prawdopodobnie będzie gotowa do interwencji zbrojnej na szeroką skalę, a układ sojuszy także będzie bardziej rozbudowany. Nie wykluczam, że część środkowej Europy znajdzie się pod bardzo mocnym wpływem Rosji. Nie wykluczam scenariusza, w którym Rosja będzie jawiła się jako gwarant stabilności w regionie.
Możliwości militarne Rosji są zdecydowanie niedoceniane. Horoskop pokazuje, że to nie klasyczne oręże ma zasadnicze znaczenie ale systemy wywiadowcze i agenturalne, satelity oraz "niestandartowe sposoby wglądu" /nie mam pojęcia co to może być/. Nie wykluczam także celowych działań Rosji na światowe rynki finansowe.
Horoskop Rosji pokazuje także sposób przejmowania kontroli nad państwami ościennymi. Jest to wywoływanie zamieszek, buntów, niezadowolenia społecznego, poczucia zagrożenia a następnie umiejętne przejmowanie kontroli w celu załagodzenia konfliktu. W procesie tym istotny udział mają oligarchowie /ci, którzy uwłaszczyli się po rozpadzie ZSRR/.
Horoskop mówi także o "delikatnym" przekraczaniu granic - nawet poza Wspólnotę Niepodległych Państw - z tym procesem będziemy mięli do czynienia bardzo często w najbliższym czasie.

Październik i listopad tego roku mogą przynieść istotne impulsy dające Rosji możliwość rozszerzania swoich wpływów. Mogą to być nowe rewolucje i bunty, akty terrorystyczne oraz różnego rodzaju katastrofy.
Możliwy jest scenariusz jeszcze większej "obrony" państw stowarzyszonych przed ingerencją zewnętrzną /początek 2016 r./. Rok 2017 może pokazać zupełnie nowe oblicze Rosji.
Pod koniec 2019 r. wpływy Rosji zostaną ostatecznie określone i usankcjonowane.

Władimir Putin w powiązaniu z horoskopem Rosji jawi się jako idealny reprezentant kraju, świetny strateg oraz ten, który daje nadzieję na przyszłość. Przywraca zaufanie i nadzieję na życie w lepszym kraju.
Trudno się dziwić, że jest kochany przez Rosjan.

Patrząc na toczące się na Ukrainie działania zbrojne oraz prozachodnie aspiracje Mołdawii nasuwa się pytanie, dlaczego te kraje pozostają we Wspólnocie Niepodległych Państw? A może są to kraje mające osłabić znaczenie sojuszy zachodnioeuropejskich? może są one swoistą V kolumną Rosji?
Zachód przez swoją poprawność polityczną i ............ pazerność /jakie wielkie tereny do zagospodarowania!!!/ znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Historia wiele razy już pokazała, że z "wielkim niedźwiedziem" gry i zabawy bywają śmiertelnie niebezpieczne.
Jałta

W Polsce, 25 lat po transformacji, wpływy dawnej nomenklatury i ich następców są nadal bardzo duże.
Nie ma więc wątpliwości, że Rosją i dawnymi republikami ZSRR rządzą ludzie, którzy brali udział bezpośrednio lub pośrednio w zmianach z 1991 r.

Narody

.

niedziela, 15 lutego 2015

Władimir Putin - obraz horoskopu


Władimir Putin, urodzony 07.10.1952 r. o godz.09:30 w Sankt Petersburgu 

Niewątpliwie mamy do czynienia z horoskopem człowieka, który jest bardzo mocno zdeterminowany przez los. Objęcie urzędu prezydenta, tak wielkiego i potężnego państwa, zdaje się jeszcze mocniej podkreślać powinności wynikające z ścieżki przeznaczenia.
W takiej sytuacji horoskop człowieka zaczyna się łączyć z horoskopem państwa. Jeden determinuje drugi.

Prezydent Putin ma bardzo mocno zaznaczony znak Wagi. Jest tam Słońce, Saturn, Neptun i Merkury.
Wskazuje to na umiejętności negocjacyjne, duże zdolności do przekonywania oponentów co do swoich racji oraz przykładanie dużej wagi do zawartych umów. Znak Wagi znajduje się w 12-tym domu horoskopowym więc mamy do czynienia z rozmowami nieformalnymi, w zaciszu gabinetów, często potajemnymi.
I wszystko byłoby świetnie gdyby nie olbrzymie znaczenie wartości narodowych dla prezydenta Putina.
W momencie, kiedy wartości narodowe /niekiedy ocierające się o nacjonalizm/ biorą górę, następuje podporządkowanie się oczekiwaniom zbiorowości i wszelkie umowy, układy i negocjacje stają się nieistotne. Nawet los poszczególnych obywateli jest bezprzedmiotowy w konfrontacji z wyzwaniami narodowymi, globalnymi.
Tak zaznaczony znak Wagi i jednocześnie 12-tego domu horoskopu związany jest także z ochroną życia prywatnego.
Ten sam układ odnosi się także do ostatnich informacji medialnych o prawdopodobnym autyzmie W.Putina.
Jest dosyć prawdopodobne, że jest to pewien rodzaj autyzmu jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że może być to autyzm połączony z niezwykłymi uzdolnieniami.
Pewna "inność" W.Putina może wynikać z nierównowagi fizycznej - np. lewa półkula mózgu jest zdecydowanie silniejsza od prawej /planista, racjonalny, logiczny, precyzyjny, realistyczny/.
Bardzo znacząca obsada znaku Wagi i jednocześnie 12-tego domu daje także kłopoty z kręgosłupem i ośrodkowym układem nerwowym oraz koniecznością hospitalizacji w przypadku wystąpienia tych dolegliwości.
Usztywnienie kręgosłupa w sensie fizycznym łączy się z usztywnieniem relacji międzyludzkich w sensie psychologicznym.
Podłożem tych zachowań i dolegliwości jest dom rodzinny /rygor, wymuszenia, kompleksy "złego pochodzenia"/.

Ponadto planety wskazują, że potrafi być bardzo ........ czarującym człowiekiem. Znajomość etykiety, elokwencja, prezencja pozwalają mu prowadzić gry polityczne i wchodzić w układy z "odpowiednimi ludźmi". Tzw. inżynierię społeczną ma po prostu w jednym palcu.
Od losu otrzymał także życie na poziomie "pierwszej klasy" - niekiedy może czuć przeciążenie tym stanem posiadania "ponad miarę", a niekiedy odzywa się duża doza snobizmu, który oddziela go od ludzi.

Bardzo istotnym układem w tym horoskopie jest trygon : Pluton w Lwie i Mars w Strzelcu.
To prawdopodobnie właśnie z tego układu płynie upodobanie do pokazów siły i niebezpiecznej gry.
Precyzyjnie zaplanowane działania prowadzą do realizacji konkretnej wizji.Te działania są bardzo konsekwentne a w związku z tym, prawdopodobieństwo osiągnięcia celu jest olbrzymie /nawet jeśli mają do tego celu dojść następcy/ - objawia się człowiek wyprzedzający czas.
Z tego układu powstaje także miłość do przyrody, zwierząt /szczególnie wielkich kotowatych/, dbałość o sprawność fizyczną.
To na tej płaszczyźnie odbywa się swoista medytacja i obserwacja jak materializuje się wizja.
Myśl przyświecająca : "Nikt nie zdobywa wysokiej pozycji, nie ryzykując"
Układ planet związany jest wysokim ciśnieniem krwi, udarem i paraliżem więc im więcej aktywności i pokazów siły tym lepsze samopoczucie u prezydenta Rosji.

Patrząc na horoskop W.Putina oraz na horoskop Rosji nasuwa się pytanie o wpływy oligarchów oraz grup "dawnego aparatu politycznego" na obecny obraz Rosji. Te wpływy mogą być kluczem do zrozumienia sytuacji. w której znalazła się Rosja.
W najbliższym roku usłyszymy jeszcze o W.Putinie.
- w maju 2015, wielka feta "Dień pobiedy"
- lipiec i sierpień 2015 - możliwy wzrost popularności W.Putina, może jakiś kraj złoży deklarację przyłączenia się do Rosji ??? może powróci kwestia Osetii Południowej ? na "ostrzu noża" może stanąć sprawa rosyjskich roszczeń, dotyczących olbrzymich powierzchni Arktyki ? możliwe duże instalacje "obronne" na zachodniej granicy Rosji i Białorusi ?
- październik - grudzień 2015 to napięty czas dla W.Putina, może nastąpić seria zamachów w Rosji
/11-16.11.2015 - groźny dla samego prezydenta, jakieś publiczne wystąpienia, spotkania ?????/
- 1-sza połowa 2016 r. to wyjątkowo napięty czas dla Rosji a jednocześnie to czas wyborów prezydenckich - znowu pojawia się niebezpieczeństwo zamachów i przestraszonego społeczeństwa/
- w 2017 r. prawdopodobnie zaobserwujemy już "nowy ład" w Europie

poniedziałek, 9 lutego 2015

Suma WSZYSTKIEGO


Kiedy planeta Saturn przemieszcza się przez znak Strzelca, tworzy się wspaniały klimat dla rozważań o początkach WSZYSTKIEGO, o naturze WSZYSTKIEGO a nawet o możliwości końca WSZYSTKIEGO.
Obecnie za najbardziej prawdopodobny model ewolucji wszechświata uznaje się tzw.Wielki Wybuch.
Według tego modelu, ok. 13,8 mld lat temu, z bardzo gęstej i gorącej osobowości początkowej wyłonił się wszechświat /przestrzeń, czas, materia, energia i oddziaływania/ i nastąpiło jego systematyczne rozszerzanie. Big Bang
Termin Wielki Wybuch używany jest zarówno w wąskim znaczeniu na określenie momentu, gdy zaczęło się rozszerzanie wszechświata, jak i w szerszym - jako określenie zasady uformowania się pierwotnej materii.
Rozwój fizyki oraz technik obserwacyjnych /sztuczne satelity, teleskopy/ przybliża nas do poznania i zrozumienia tej pasjonującej zagadki.
Być może już niedługo z ośrodka CERN popłyną spójne i sprawdzone informacje o powstaniu wszechświata a najmniejsza cząstka elementarna będzie prezentowana na każde życzenie ale ..............
nawet wtedy pozostanie pytanie ........... "co było przed ?"
Znalezienie początku materialnego wszechświata i cząstki elementarnej nie daje odpowiedzi na najistotniejsze pytanie : Co było, kiedy nie było wszechświata ?
Z punktu widzenia współczesnej fizyki, pytanie to jest absurdalne i zadają je jedynie filozofowie, teolodzy i .......... "szaleńcy".

A może Wielki Wybuch jest zaledwie początkiem obecnej fazy ewolucji wszechświata.
Materialny człowiek prowadząc materialne badania może odkryć tylko i wyłącznie materialne aspekty początków wszechświata. Niemożliwym jest poznanie takiego świata, który jest niedostępny dla percepcji człowieka /tej zmysłowej i tej naukowej/.
A może czas "przed Wielkim Wybuchem" jest ingerencją tzw. siły wyższej czyli Boga ?
Może ........ ale dawno temu także przypisywano wiele spraw bożej ingerencji. Odkrycia z dziedziny fizyki, chemii, biologii, astronomii pozwoliły na wytłumaczenie wielu zjawisk i procesów. Już nie zapychajmy dziur naszej niewiedzy, Panem Bogiem !

A może wszystko jest zupełnie inaczej niż nam się wydaje. Może żyjemy w świecie 4-ro, 5-cio, 6-cio wymiarowym. Może od momentu Wielkiego Wybuchu mamy do czynienia z trójwymiarowym rzutem świata czterowymiarowego. Człowiek z pozycji świata trójwymiarowego nie mógłby się porozumieć z mieszkańcem świata czterowymiarowego.
Wyobraźmy sobie jak wyglądamy, kiedy patrzy na nas istota dwuwymiarowa. Prawdopodobnie wyglądałoby to jak obraz z tomografu komputerowego.
A jak możemy postrzegać istotę czterowymiarową w naszej trójwymiarowej rzeczywistości ? - z całą pewnością postrzeganie jest mocno wypaczone lub niemożliwe.
W tym momencie warto przywołać zjawiska, które pozostają niewytłumaczalne a często są wyśmiewane -świat astralny, duchy, mistycyzm, transcendencja. Być może są to zjawiska zupełnie normalne i realne a jedynie my wychwytujemy zaledwie szczątkowe doznania z innych wymiarów.
Nasz trójwymiarowy świat może być zanurzony w przestrzeń o czterech lub więcej wymiarach, aż do nieskończonej liczby wymiarów.

Jeszcze jednym bardzo ciekawym zjawiskiem jest czas.
Mamy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
A jeśli to są tylko wrażenia, które dają nam złudne przeżywanie czasu ? Dlaczego czas płynie tylko do przodu ?
A może to wszystko już się zdarzyło ? Może wraz z Wielkim Wybuchem zaistniało wszystko cokolwiek przeżywamy ?
Wszystko już nastąpiło ? ....... gdzieś tam ? ....... kiedyś ?
A nasze życie to hologram wywołany falami świetlnymi lub innymi, które właśnie teraz docierają do naszej planety.
Być może przewidywanie przyszłości tak naprawdę jest odczytywaniem zapisu zdarzeń, które już zaistniały a ich obraz dopiero do nas dotrze.
Bardzo często, kiedy próbuję przewidzieć wydarzenia na podstawie horoskopu, mam wrażenie zdarzeń już dokonanych.
Być może planety działają jak zespoły luster, które przechwytują i przekierowują wiązki różnorakich promieni i w efekcie tworzą rzuty np.przestrzeni czterowymiarowych na nasz trójwymiarowy świat.
Być może dlatego wielu zdarzeń nie rozumiemy a świat jawi się nieco abstrakcyjnie - po prostu nie widzimy wszystkiego, nie mamy spójnego obrazu.

A może, w świecie trójwymiarowym, gdzie płynie czas, żyje tylko nasze ciało ?
A może, nasz duch przemieszcza się gdzieś w bezczasowej, nieskończenie wymiarowej przestrzeni ????
Może tu na Ziemi jest tylko cień każdego z nas ?
A może ......... ?


* W kwietniu 2014 r. napisałam post "Czas Skorpiona czyli człowiek przyszłości".
Przedstawiłam tam typ człowieka "nowej ery", który wyróżnia się zdolnością do abstrakcyjnego myślenia a tym samym dużą dozą kreatywności. Przywołałam postać genialnego astrofizyka Stephena Hawking'a oraz fikcyjną postać Sherlocka Holmes'a, zagraną przez Benedicta Cumberbatcha.
Z wielką satysfakcją odnotowałam wejście na ekrany kin dwóch filmów:
- "Teoria wszystkiego" /opowieść o życiu genialnego Stephena Hawking'a
- "Gra tajemnic" /opowieść o życiu genialnego matematyka Alana Turinga - i znowu w roli "pięknego umysłu" Benedict Cumberbatch


poniedziałek, 2 lutego 2015

Początek roku i ............ dżihad


Lata 1979-89 to okres tzw. interwencji afgańskiej czyli działań zbrojnych ZSRR na terenie Afganistanu.
Z jednej strony konfliktu był komunistyczny rząd afgański, wspierany /bezpośrednio/ przez ZSRR a z drugiej mudżahedini wspierani /pośrednio/ przez USA.
Bezpośrednim rezultatem tej "wojny zastępczej" stał się radykalny islam.
Zgodnie z zasadą: "gdzie dwóch się bije to trzeci korzysta", w 1988 r. zrodziło się zbrojne ramię tych ruchów czyli Al-Ka'ida. Bardzo szybko pokazało, że jest zagrożeniem dla swoich niedawnych protektorów oraz dla całej tzw."zachodniej cywilizacji".

Obecnie znów mamy do czynienia z ostrym zwarciem Rosja-USA, jednak zakres działań jest o wiele większy niż wtedy. Teraz odbywa się walka o wpływy finansowe, energetyczne, handlowe.
Polityka prowadzona przez USA, która ma złamać Rosję, wykorzystuje zbliżenie z krajami arabskimi /tym razem to ropa jest atutem/. Arabowie sprzedają tanią ropę - świetnie, wszyscy są zadowoleni.
Może jednak zbyt tanio ją sprzedają? - czy chodzi wyłącznie o konkurencję dla Rosji? - może coś im obiecano?
Nie zdziwię się jeżeli sytuacja powtórzy się i ponownie "ten trzeci" skorzysta.
Tak więc dzięki taniej ropie Saudyjczycy przejmują coraz to nowe rynki - petrodolary wpływają do pojemnych kieszeni arabskich dżentelmenów - następnie te same dolary zasilają skarbonki radykalnego islamu.

29.06.2014 r. powstał na terenie Iraku i Syrii samozwańczy kalifat "Państwo Islamskie". Obszar ich działania systematycznie rozrasta się, mają świetne uzbrojenie /amerykański sprzęt i broń pozostawiona przez iracką armię/. Oprócz prywatnych sponsorów z Arabii Saudyjskiej, Kataru, Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich korzystają z przejętych pól naftowych. Sprzedają ropę, korzystając z czarnego rynku. Transferowana jest ona do krajów "pośredników" a tam zostaje "wyprana" i trafia do legalnego obrotu.
Cieszymy się z taniej ropy ?- pamiętajmy jednak, że jej niska cena związana jest "brudnym" handlem i zyskami organizacji terrorystycznych.

Co pokazuje horoskop na 29.06.2014, Rakka w Syrii /uznana jako stolica kalifatu/, godz.4:40 /wschód Słońca/?
- celem jest stworzenie idealnego, hermetycznego, ekskluzywnego państwa - raj na ziemi
- ideą powstającego państwa jest wnikanie w istniejące społeczności i przejmowanie wpływów na nie
- nachalny ale i umiejętny sposób werbowania zwolenników /wykorzystywanie mediów do informowania o swoich osiągnięciach/
- zdobyte i podporządkowane społeczeństwa będą miały status "niewolnika"
- tendencja do budowania od podstaw, więc skłonności do całkowitego niszczenia obszarów zajmowanych
- kalifat potrzebuje 7,5 roku aby osiągnąć swój cel ale już rok 2020 może być decydujący i przesądzający o powodzeniu ekspansji

31.12.2014 r. w poście "Rok 2015" pisałam o położeniu Urana w 13 stp. Barana /stopień dużych gwałtowności/, o zewnętrznych czynnikach, którym możemy być poddawani. Zwracałam uwagę na początek stycznia 2015 r. Wydarzenia w Paryżu pokazały w jaki sposób objawiają się uraniczne energie /w tym przypadku wystąpiła kwadratura Uran-Słońce z Plutonem/.
Jeszcze raz w tym roku nastąpi podobny układ. Jest on tym bardziej niebezpieczny ponieważ pokrywa się z horoskopem przywołanego wcześniej Państwa Islamskiego.
Wrażliwy jest okres 15.07-10.08 ze szczególnym uwzględnieniem 19 i 23.07.2015. Układ planet nawiązuje do Stanów Zjednoczonych a szczególnie do Los Angeles i okolic, miejsc rozrywki i odpoczynku.
Może taki układ zadziałać w drugą stronę i w określonym czasie nastąpi interwencja zbrojna na pozycje islamskie pod hasłem ............ np. "przywrócić spokój".
Już wcześniej zwracałam uwagę, że w podobnym czasie mogą pojawić się wielkie rozgrywki finansowe i to w skali globalnej.