sobota, 21 lutego 2015

Wielka Rosja


Lata 1989-91 były okresem zmian geopolitycznych w środkowo-wschodniej Europie. Przestał istnieć blok gospodarczy RWPG /zakończył swój żywot 28.06.1991/ oraz wojskowo-polityczny Układ Warszawski /istniał do 1.07.1991/. Państwa środkowej Europy zmieniały swój status a przewodnia rola partii komunistycznych przechodziła do lamusa.
26.12.1991 r. rozwiązano Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Formalnie, 31.12.1991 r. ZSRR przestał istnieć a jego bezpośrednim sukcesorem została Rosja. W wyniku tego rozpadu powstało 15 niepodległych państw.
Błędem jest zakładanie, że Rosja wraz z rozpadem pogrzebała swoje aspiracje do mocarstwowości.
Jeszcze 8.12.1991 r., na mocy układu białowieskiego utworzono ugrupowanie integracyjne - Wspólnotę Niepodległych Państw /współpraca gospodarcza, polityczna i wojskowa/. Wspólnota stała się alternatywą dla byłych republik radzieckich a podpisana została przez prezydentów Rosji, Ukrainy i Białorusi.
Na mocy porozumienia z Ałma-Aty, 21.12.1991, przystąpiły do sojuszu: Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Armenia i Azerbejdżan. W 1993 r. przystąpiła także Gruzja /wystąpiła 12.08.2008/. Jedynie państwa bałtyckie pozostały niezależne politycznie od Rosji.

Państwa zachodnioeuropejskie widziały w tych przemianach wyjątkowa okazję do rozszerzenia swoich wpływów więc trudno się dziwić, że toczyła się wielka gra o jeszcze większe interesy.
Okres przemian początku lat 90-tych był niezwykle ważny dla "nowej Europy". Bardzo istotny stał się układ sił a więc także umowy międzynarodowe, sojusze i partnerstwa.

Horoskop Rosji : 01.01.1992, godz.00:00, Moskwa
Widać, że nawet po rozpadzie ZSRR, najważniejszą sprawą dla Rosji jest stworzenie wspólnoty - wspólnota daje poczucie siły, efektywniejszą gospodarkę itp. a ponadto jest jeszcze wymiar ambicjonalny. Ugrupowanie "Wspólnota Niepodległych Państw" to zbyt mały stopień integracji - tu chodzi o pełną zależność i całkowite oddanie się pod opiekę "matuszki Rasji".
Militarnie Rosja nie jest przygotowana na rozgrywanie klasycznej wojny totalnej - jest raczej nastawienie na pokazy siły /parady, manewry/, działania w granicach Wspólnoty NP /rozmieszczanie rakiet, interwencje zbrojne/, obrona krajów należących do Wspólnoty NP przed zewnętrzną ingerencją /przypadek ukraiński/.
W 2027 r./ początek roku/ Rosja prawdopodobnie będzie gotowa do interwencji zbrojnej na szeroką skalę, a układ sojuszy także będzie bardziej rozbudowany. Nie wykluczam, że część środkowej Europy znajdzie się pod bardzo mocnym wpływem Rosji. Nie wykluczam scenariusza, w którym Rosja będzie jawiła się jako gwarant stabilności w regionie.
Możliwości militarne Rosji są zdecydowanie niedoceniane. Horoskop pokazuje, że to nie klasyczne oręże ma zasadnicze znaczenie ale systemy wywiadowcze i agenturalne, satelity oraz "niestandartowe sposoby wglądu" /nie mam pojęcia co to może być/. Nie wykluczam także celowych działań Rosji na światowe rynki finansowe.
Horoskop Rosji pokazuje także sposób przejmowania kontroli nad państwami ościennymi. Jest to wywoływanie zamieszek, buntów, niezadowolenia społecznego, poczucia zagrożenia a następnie umiejętne przejmowanie kontroli w celu załagodzenia konfliktu. W procesie tym istotny udział mają oligarchowie /ci, którzy uwłaszczyli się po rozpadzie ZSRR/.
Horoskop mówi także o "delikatnym" przekraczaniu granic - nawet poza Wspólnotę Niepodległych Państw - z tym procesem będziemy mięli do czynienia bardzo często w najbliższym czasie.

Październik i listopad tego roku mogą przynieść istotne impulsy dające Rosji możliwość rozszerzania swoich wpływów. Mogą to być nowe rewolucje i bunty, akty terrorystyczne oraz różnego rodzaju katastrofy.
Możliwy jest scenariusz jeszcze większej "obrony" państw stowarzyszonych przed ingerencją zewnętrzną /początek 2016 r./. Rok 2017 może pokazać zupełnie nowe oblicze Rosji.
Pod koniec 2019 r. wpływy Rosji zostaną ostatecznie określone i usankcjonowane.

Władimir Putin w powiązaniu z horoskopem Rosji jawi się jako idealny reprezentant kraju, świetny strateg oraz ten, który daje nadzieję na przyszłość. Przywraca zaufanie i nadzieję na życie w lepszym kraju.
Trudno się dziwić, że jest kochany przez Rosjan.

Patrząc na toczące się na Ukrainie działania zbrojne oraz prozachodnie aspiracje Mołdawii nasuwa się pytanie, dlaczego te kraje pozostają we Wspólnocie Niepodległych Państw? A może są to kraje mające osłabić znaczenie sojuszy zachodnioeuropejskich? może są one swoistą V kolumną Rosji?
Zachód przez swoją poprawność polityczną i ............ pazerność /jakie wielkie tereny do zagospodarowania!!!/ znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Historia wiele razy już pokazała, że z "wielkim niedźwiedziem" gry i zabawy bywają śmiertelnie niebezpieczne.
Jałta

W Polsce, 25 lat po transformacji, wpływy dawnej nomenklatury i ich następców są nadal bardzo duże.
Nie ma więc wątpliwości, że Rosją i dawnymi republikami ZSRR rządzą ludzie, którzy brali udział bezpośrednio lub pośrednio w zmianach z 1991 r.

Narody

.

0 komentarze:

Prześlij komentarz