poniedziałek, 28 listopada 2016

Strzelec**


Planety w Strzelcu
Słońce ....... człowiek posiada swój wewnętrzny kapitał i napęd do życia w sferach związanych z filozofią, moralnością, nauką wyższą, prawodawstwem, innymi kulturami i podróżami, które kształcą. Duże znaczenie w życiu może odegrać hierarcha religijny lub duchowy, cudzoziemiec z innego kręgu kulturowego, sędzia, wysokiej rangi bankier lub twórca nurtu filozoficznego. Ważni są także nauczyciele akademiccy i ludzie zajmujący się nauką. Niekiedy człowiek sam prowadzi działania w powyższych dziedzinach.
Słońce w horoskopie występuje u J. Piłsudskiego, Bruca Lee, Papieża Franciszka, W. Churchilla,
A. Pinocheta, J. Stalina.
Księżyc ........ człowiek może zyskać popularność w dziedzinach, którym patronuje Strzelec.
Być może naszym partnerem życiowym lub partnerem w interesach zostanie cudzoziemiec /inna kultura lub religia/, sędzia, bankier, naukowiec, podróżnik lub ...... ksiądz.
Uszkodzony Księżyc przynosi partnera, którego "nosi" /fizycznie lub mentalnie/ lub który lubi się popisywać wiedzą, przeżyciami /gdzie ja nie byłem, co ja nie robiłem/.
Księżyc występuje w horoskopie D. Trumpa, J. Krishnamurti, A. Einsteina, M. Kopernika.
Merkury...... dla człowieka bardzo ważna jest wiedza, moralność, przestrzeganie prawa, otwartość na inne kultury. Człowiek przestrzega "reguł gry", umie się odnaleźć w nowych sytuacjach, ma rozwiniętą inteligencję emocjonalną - podświadomie wie, gdzie jest "cienka czerwona linia", której nie można przekroczyć. Merkury może wnieść talent badawczy /otwartość, skrupulatność, ciekawość/.
Uszkodzony Merkury przynosi fasadową moralność oraz jej nachalne demonstrowanie
/świętszy od papieża/.
Merkury występuje w horoskopie N. Bonaparte, I. Paderewskiego, I. Newtona, M. Lutra.
Wenus ....... człowiek odnajduje autorytety w strzelcowych dziedzinach a często sam staje się autorytetem w tym zakresie. Bardzo często kariera człowieka związana jest z zagadnieniami Strzelca. Człowieka cechuje głęboka moralność, poczucie sprawiedliwości oraz wiara w wyroki losu. Bardzo często wyczuwa zachwianie równowagi/harmonii w wielu dziedzinach życia.
Wenus uszkodzona przez Księżyc, Urana, Neptuna przynosi kłopoty z otoczeniem - człowiek jest często wykorzystywany. Wenus uszkodzona przez Plutona bardzo często przynosi wglądy /jasnowidzenie, jasnosłyszenie/.
Harmonijna Wenus pokazuje postać matki, która jest wspaniałym przewodnikiem po świecie.
Nieharmonijna Wenus pokazuje postać matki, która żyje w świecie pustych frazesów, doktryn i dogmatów, nikomu i niczemu niepotrzebnych /dulszczyzna/.
Wenus występuje w horoskopie L. Balcerowicza, W. Churchilla, A. Pinocheta, Satya Sai Baby.
Mars ....... człowiek płynie z prądem wydarzeń, umie się do nich dopasować, wyczuwa je. Wolna wola jest idealnie zintegrowana z boskim planem. Człowiek ma głębokie, duchowe poczucie wolności i niestraszne mu kajdany i kraty ...... on wszędzie będzie czuł się wolny. Realizacja woli przebiega bardzo płynnie i trudno cokolwiek zatrzymać - wola współgra z szerszym planem przeznaczenia /przeznaczenie kraju, świata, osób o podobnym światopoglądzie, itp./.
Wybrańcy bogów - są niczym długie ramie bogów /to często za ich pośrednictwem następują zmiany na świecie, zmiany w rozumieniu świata/.
Mars występuje w horoskopie J. Piłsudskiego, N. Bonaparte, E. Gierka, A. Merkel, W. Putina.
Jowisz ....... człowiek kieruje swoje koncepcje i plany w dziedziny Strzelca. Jowisz sprzyja poszukiwaczom przygód, odkrywcom, eksperymentom wszelkiego typu. Daje człowiekowi rozmach dla realizacji koncepcji. Człowiek jest otwarty na wiedzę i poznanie a niekiedy jest wręcz nienasycony. Sprzyja dalekim i niezwykłym podróżom / niekiedy w głąb umysłu albo w kosmos/.
Bardzo często daje człowiekowi wygodne i dostatnie życie. Uszkodzony Jowisz często przynosi tzw. opowiadanie bajek, snucie nierealnych wizji i "obiecanki cacanki"/.
Jowisz występuje w horoskopie H. Clinton, J. McCaina, S. Berlusconiego, G. Busha.
Saturn ........ przeznaczenie zmusza człowieka aby określił swój światopogląd, przyjął określony system zasad, nauczył się korzystać z "boskiej matrycy". Niekiedy człowiek ma tendencje do tworzenia dogmatów i doktryn i wyjątkowy talent do indoktrynowania innych ludzi a niekiedy sam podlega takim indoktrynacjom a dogmaty i doktryny stają się uciążliwym kieratem.
Saturn wnosi także surowość ocen - człowiek surowo i bezwzględnie ocenia innych ale także sam może być surowo oceniony. Występuje łatwość do narzucania innym swojej wizji świata /jeśli Saturn harmonijny/, jeśli Saturn nieharmonijny to pozostaje nieustanne marudzenie o swoich "prawdach".
Saturn występuje w horoskopie J. Arafata, J. Ratzingera, F. Castro, D. Tuska, E. Kopacz, Osama bin Ladena, Madonny, Michaela Jacksona, Prince'a.
Uran ...... planeta tranzytując znak sprawia iż zasady i prawa wymyślone przez człowieka wnikają lub zastępują te z katalogu praw wysokich/boskich. Np. "człowiek wartościowy to człowiek, który dużo zarabia" zastępuje stwierdzenie, że "człowiek wartościowy to człowiek prawy i przyzwoity" lub
stwierdzenie "ucz się to zrobisz karierę" zastępuje stwierdzenie "ucz się to zrozumiesz świat".
Pod wpływem Urana następują istotne zmiany w zakresie światopoglądu, nauki, filozofii, pozycji kościołów i związków wyznaniowych, porozumiewaniu się ludzi z różnych kultur.
Może się zdarzyć, że ktoś z naszego bliskiego otoczenia /brat, siostra, sąsiad, kolega/ wyjedzie za granicę ..... lub będzie miał sprawę sądową.
Neptun ...... tranzytująca planeta bardzo często wnosi zmiany w prawie lub zwyczajach rodzinnych. W istotny sposób zmieniają się zasady funkcjonowania w rodzinie i innych grupach społecznych /partie, stowarzyszenia itp./. Człowiek często mówi o znaczeniu rodziny bądź bliskiej mu grupie. W przypadku uszkodzonego Neptuna występują pozory rodzinnego zaangażowania, wykrzywiony patriotyzm o cechach fanatyzmu. Zasady moralne i przyzwoitość zastępowane są pustosłowiem.
Pluton ....... tranzytująca planeta materializuje "boską matrycę". Zasady i prawa, obowiązujące we Wszechświecie zostają "uczłowieczone" a więc opisane przez naukowe prawa i zasady /matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne/. Filozoficzne i religijne pytania dotyczące funkcjonowania Wszechświata znajdują odpowiedz w nauce.
Uszkodzony Pluton wprowadza doktryny i dogmaty, które ograniczają poszukiwania i odkrywanie dalszych rozwiązań a strzelcowa ciekawość świata zostaje zahamowana.
Wartość poszukiwań naukowych i filozoficznych zostaje sprowadzona do ich przydatności w codziennym, zwykłym życiu. Następuje także rozrost struktur mafijnych w dziedzinie sądownictwa i tworzeniu prawa, w dziedzinie bankowości oraz w strukturach kościelnych.

0 komentarze:

Prześlij komentarz