niedziela, 11 grudnia 2016

Niebo nad naszymi głowami w 2017 r., cz.2


Pluton
Pluton przemierza znak Koziorożca w granicach 17-20 stopnia.
Na planetę wpływają energie Koziorożca, Byka i Lwa.
"Głos Boga", przyobleczony w materię, zmieni się w stosunku do poprzedniego roku.
Głos pozostanie głosem i nawet co jakiś czas pokaże, że "słowo ciałem się staje" a najbardziej wykpione przepowiednie mogą kryć sporą garść prawdy.
Zmieni się prawdopodobnie źródło, z którego wypływają przekazy.
Nasza uwaga już nie będzie kierowała się w stronę kościołów, sekt, organizacji różnego typu, nacjonalistyczno-patriotycznych grup czy wreszcie naszej szacownej rodziny - odebrany zostanie im patent na zawłaszczanie "boskiego przekazu". Autorytety z kręgów rodzinnych lub z szacownych organizacji zostają obdarte ze skóry i wyrzucone na śmietnik historii. Tematy związane z rodziną i patriotyzmem także przestaną tak intrygować.
Przychodzi czas, kiedy przekaz z nieba będzie płynął z zupełnie innych sfer.
Zwracajmy uwagę na przekazy płynące ze sztuk pięknych /malarstwo, muzyka, literatura piękna, film, teatr, itp./, z ludzkiej ekspresji /zabawa, radość, twórczość, zajęcia, które sprawiają przyjemność/ i z wszelkich przyjemności życia. Oczywiście, żeby nie było zbyt pięknie, do grona autorytetów /podobno całkiem poważnych/ wejdą różni medialni i estradowi trefnisie. Instytucje medialne wraz z ośrodkami badania opinii publicznej będą tworzyły natrętne przekazy, ograniczające ludzkie myślenie. Znajdziemy się w samym centrum manipulacyjnych żywiołów a ich zasadniczym przekazem będą recepty : co nas cieszy? co nam daje przyjemność? co jest ładne a co brzydkie? itp. Jednak na tym to wszystko polega - otrzymamy różnorakie przekazy i sami będziemy musieli ocenić ich wartość.


Prawdziwym darem jasnowidzenia wykazał się mój ulubiony Philip K. Dick :
"Nie myl ustroju totalitarnego z dyktaturą - odparł sucho Kellman. - Państwo totalitarne sięga do wszystkich sfer życia obywateli, kształtuje ich opinie na każdy temat. Forma przywództwa nie ma tu znaczenia. Może to być rząd, parlament, demokratycznie wybrany prezydent czy nawet rada kapłanów. Nieważne.
(...)
Izby tortur i kazamaty potrzebne są tam, gdzie zawodzi perswazja. Tu zaś działa ona perfekcyjnie. Państwo policyjne, rządy terroru wkraczają wtedy, gdy aparat kontroli zaczyna się psuć. Dawniejsze społeczeństwa totalitarne były niekompletne - władza nie sięgała do wszystkich sfer życia. Technika przekazu poszła jednak naprzód .....
(...)
Żeby zyskać poparcie osiemdziesięciomilionowej populacji, potrzebują obojętnego, bezwolnego jak stado owiec, społeczeństwa. I będą je mieli ! Gdy skończymy tę kampanię z Yancym, ludzie łykną wszystko, co się im podsunie. To on za nich myśli. Narzuca styl, uczesanie, dietę, wybiera im zabawy.
(...)
Zmiękczamy publiczność od jedenastu lat. Najważniejsza jest niezmienna monotonność. Rośnie całe nowe pokolenie szukające u Yancy'ego odpowiedzi na wszystkie pytania."
/ opowiadanie z 1974 r. "Na modłę Yancy'ego"/Tranzyt Plutona może przynieść szereg wydarzeń :

- Jeszcze przez pewien czas tematy dotyczące prognozy na 2016 r. /post z 10.01.2016 "Niebo nad naszymi głowami w 2016 r., cz.2"/ pozostaną aktualne.

- Stosunki polsko-niemieckie nadal będą dość szorstkie. Buńczuczne zachowania polskiej administracji będą stopniowo wygasały aż do momentu, kiedy wszelkie nadzieje rozwieją się .......
- Przyjaźń polsko-węgierska także jeszcze trochę potrwa jednak i w tym przypadku, czas wszystko zmieni.
- Polska wchodzi w bardzo niebezpieczny czas, który będzie decydował o jej pozycji w Europie, o sojuszach a także o statusie jej obywateli. Polityczne i społeczne perturbacje mogą przypominać czasy I-go Rozbioru z 1772 r. Może występować kryzys konstytucyjny.
Polska może mieć problemy prawne na forum międzynarodowym w kwestii nieprzestrzegania prawa międzynarodowego /ustawa antyaborcyjna, konwencja praw człowieka, ustawa o eliminacji przemocy wobec kobiet itp./. Bardzo istotna może być kwestia polskich instytucji finansowych i ich "trudnych" związków z międzynarodowymi odpowiednikami. Minister Finansów będzie poszukiwał środków pieniężnych w bardzo spektakularny sposób /być może zaciągnie jakiś ogólnospołeczny dług/. Być może, te różnorakie kłopoty będą miały związek ze zmieniającymi się strukturami i zasadami Unii Europejskiej.
Ponadto w Polsce nastąpi wzrost aktywności /inicjatywy społeczne i polityczne/osób , które już zakończyły swoją działalność /np. historyczne postacie "Solidarności"/.
Mogą także wystąpić zdarzenia pokazujące ostateczne złamanie zasad apolityczności wojska.
Należy zachować dużą ostrożność w czasie wszelkich imprez odbywających się w halach stoczni gdańskiej /mamy do czynienia ze swoistą "astrologiczną" rocznicą pożaru z 1994 r./.

- Coraz wyraźniej podkreślana jest gwałtowna zmiana w USA /istotna sanacja państwa/. W USA istnieje możliwość pojawienia się dużych, spektakularnych aktów terroru /na wzór "Oklahoma City"/.
- Możliwe zmiany polityczne w Szwecji /bardzo istotne, zmieniające obraz kraju/.
- Prawdopodobne porozumienie USA-Rosja /raczej dotyczące spraw militarnych/.
- Mogą wystąpić bardzo niebezpieczne starcia zbrojne, wojny w środkowej i południowej Afryce.
- Rosja może znaleźć się na ostrym zakręcie - kryzys rządowy, kryzys konstytucyjny, strajki, kłopoty w przemyśle wydobywczym, niespodziewane wydarzenia /wybuchy, katastrofy/.
- Rosja i USA mogą wejść na nowe ścieżki rozszerzania swoich wpływów /jakieś "drobne" interwencje/.
- Występuje tendencja do pojawienia się różnorakich sekt, mających mordercze lub samobójcze zapędy.
- Prawdopodobny "wielki szczyt" w sprawie Ukrainy.
- Rozpoczną się zmiany dotyczące kształtu, znaczenia i funkcjonowania Unii Europejskiej /potrwają do 2020 r./.
- Konflikt turecko-kurdyjski może przybrać na sile.
- Bałkany pozostają bardzo "wrażliwym" rejonem pod względem społeczno-polityczno-militarnym.
- Falklandy ????
- Czy możliwy jest sojusz turecko-niemiecko-austriacki ? - Bardzo prawdopodobne.

*Wydarzenia, które przedstawiłam w prognozie na 2016 i 2017 r. będą realizowały się do przełomu 2020/2021

0 komentarze:

Prześlij komentarz