środa, 6 września 2017

Lekcja historii *


Kluczowym horoskopem w prognozowaniu, dla współczesnego państwa polskiego, jest "horoskop przysięgowy" /L. Wałęsa składa przysięgę prezydencką, 22.12.1990, Warszawa, godz.12/.
Wielokrotnie pisałam już o wymowie tego horoskopu ale dzisiaj podsumowanie tematu i wnioski na przyszłość.

- Mars w 29 stp. Byka
Mars to potencjały państwa i narodu /nie tylko militarne/, to często ukryte, niewykorzystane możliwości. Właściwe wykorzystanie potencjałów Marsa daje poczucie wolności i samostanowienia o sobie.
Mars w 29 stp. Byka wskazuje, że Polska jest krajem zasobnym i dzięki wspólnej pracy, zrównaniu szans i obowiązków, umiejętnym dzieleniu się owocami pracy ma możliwości stania się bogatym, demokratycznym państwem.
- Księżyc posadowiony jest w 29 stp. Wodnika
Księżyc pokazuje predyspozycje narodu, społeczeństwa. Jest wyznacznikiem społecznych oczekiwań.
W 29 stp. Wodnika, Księżyc wskazuje, że społeczeństwo spragnione jest rozwoju i wzniesienia się na wyższy poziom. Pragnie metamorfozy i budowania pewności siebie.
- Księżyc i Mars pozostają w układzie kwadratury więc potencjały obu planet zostają bardzo poważnie zaburzone. Zaznacza się więc nieumiejętność tworzenia demokracji, niesprawiedliwość społeczna, niechęć aby doświadczać zmiany, poczucie ograniczeń, pośpiech wywołujący szkody, spory o zagarnianie zasług, uczucie, że czyjaś praca jest niedoceniana.
W latach 2000-2003, kiedy odbywał się tranzyt Saturna przez Marsa a później Urana przez Księżyc Polska została postawiona przed trudnym zadaniem integracji europejskiej. ****
Był to jednocześnie czas istotnych zmian w polityce /powstanie nowych partii, zantagonizowanie się obozów politycznych/. ****

- Jowisz posadowiony jest w 13 stp. Lwa
Jowisz jest ogólnym obrazem państwa, pokazuje jego tendencje i predyspozycje. Pokazuje linię, według której realizuje się rozwój państwa. Wskazuje także osoby-urzędy reprezentujące kraj /prezydenta państwa, wysokich dostojników kościelnych, prezesów narodowych banków itp./.
Jowisz w 13 stp. Lwa zajmuje dość trudną pozycję /nawet w przypadku pozytywnych aspektów/. Być może dobrze by się sprawdził, gdyby Polska miała dziesięć kolonii rozsianych po całym świecie a "pieczone gołąbki wpadałyby same do gąbki".
Taki Jowisz wnosi lenistwo, samozadowolenie, niechęć angażowania się w działanie, wspominanie, znudzenie, wyczerpanie, oczekiwanie, że inni załatwią "ważne" sprawy. Najważniejszymi wydarzeniami w życiu kraju stają się wszelkie "imprezy" - pokazy, procesje, wręczanie odznaczeń, itp. Na czas tranzytu Saturna przez Jowisza przypadają rządy PiS w 2005-7 r. W 2005 r. także dyrekcyjny Jowisz wszedł w układ kwadratury z natalnym Marsem oraz w opozycję z natalnym Księżycem. Natomiast w czasie ostatniego tranzytu Jowisza i jednoczesnego trygonu z Saturnem /w Strzelcu/, Andrzej Duda zwyciężył w wyborach prezydenckich.
Kiedy retrogradujący Mars przetaczał się przez 13 stp. Lwa doszło do katastrofy w Smoleńsku i mieliśmy nieustające pogrzeby .... ale z jaką pompą. Należy zaznaczyć, że dokładnie w czasie katastrofy tranzytujący Neptun znalazł się w pozycji natalnego Księżyca i dzięki temu mieliśmy nagły wybuch patriotyczno-religijnych porywów. Jak widać Jowisz w horoskopie bardzo mocno sprzężony jest z prawą stroną sceny politycznej i jak widać przynosi niezbyt przyjemne wydarzenia w kraju. Układ jowiszowy wnosi bardzo dużo arogancji, fałszywej dumy, cynizmu,hipokryzji i wykorzystywania. ****

- Pluton przycupnął sobie w 20 stp. Skorpiona
Pluton odpowiada za fizyczne potencjały państwa /surowce naturalne, zdrowie i siły społeczeństwa, pracę i płacę, instytucje ochraniające państwo /służby policyjne, skarbowe i inne, wojsko/ oraz za "instytucje" wyzyskujące państwo np. mafie.
W horoskopie Polski, Pluton /Skorpion i 8-my dom/ w istotny sposób pokazuje zaplecze kapitałowe państwa, kondycję finansową oraz trwałość i rzetelność instytucji finansowych państwa oraz kondycję pieniądza. Kiedy, w 1994-5 r., tranzytujący Pluton stworzył kwadraturę z natalnym Księżycem oraz opozycję z natalnym Marsem w Polsce nastąpiła denominacja złotego, tworzone było prawo bankowe, działalność rozpoczęła warszawska giełda, partie uwłaszczyły się na majątku narodowym a dziwne instytucje związane z partiami stały się twórcami szeregu afer.
Innym szczególnie ważnym elementem plutonicznej energii są siły zbrojne. W 1994 r. "Partnerstwo dla pokoju" stało się narzędziem do przygotowania Polski do wejścia do NATO.
Kiedy dyrekcyjny Pluton stworzył w 1999 r. identyczny układ jak ten tranzytujący, Polska stała się członkiem NATO.
W czasie ostatniego tranzytu Saturna przez natalnego Plutona, w końcu 2013 r. i w 2014 r. Polska odczuła czym są militarne sojusze i jakie nakładają zobowiązania oraz jakie generują konsekwencje /ukraiński majdan, rosyjskie wojska na Ukrainie, zajęcie Krymu, znaczenie tzw. wschodniej flanki/.
Pluton w układzie kwadratury z Jowiszem pokazuje także mocne, negatywne powiązania władzy z organizacjami przestępczymi, służbami oraz wojskiem.
Pluton w 20 stp. Skorpiona wskazuje, że wszystkie plutoniczne obowiązki i oczekiwania są wielką niewiadomą. Spowija je tajemnica i niejednoznaczności. Pluton stopniowo odkrywa sekrety, zaprasza w nieznane a często prowadzi na manowce. Energia, tak posadowionego Plutona, wnosi trudne do przewidzenia wpływy zewnętrzne /działalność obcych służb, sterowanie pieniądzem, zamachy stanu/.
"Zdmuchnijcie kurz z zegara. Wasze zegarki nie nadążają za czasem.
 Rozsuńcie ciężkie zasłony, które są wam tak drogie.
 Nawet nie podejrzewacie, że na zewnątrz zaczęło już świtać." /A. Sołżenicyn/

Poprzez dynamikę horoskopu /dyrekcje/ układ Księżyc-Mars-Jowisz-Pluton tworzy "wielki krzyż" w horoskopie Polski.

Pozostałe planety /Słońce, Merkury, Wenus, Uran, Neptun, Saturn/ horoskopu usadowiły się w znaku Koziorożca. Od 2007 r. podlegają systematycznym wpływom Plutona.


0 komentarze:

Prześlij komentarz