środa, 22 listopada 2017

Jowisz i Neptun - pocałunek śmierci


Jowisz przemieszcza się przez znak Skorpiona i krok po kroku dochodzi do trygonu z Neptunem.
Pełny aspekt trygonu nastąpi w pierwszych dniach grudnia 2017 r.

Aby wyciągnąć właściwe wnioski a tym samym pokusić się na prognozowanie związane z tym układem astrologicznym musimy "odczarować" pewien zbiór informacji.
- jak należy potraktować tak mocny aspekt, który nazywany jest potocznie pozytywnym ?
- jakie są oddziaływania pomiędzy Jowiszem i Neptunem /czy się lubią/ ?
- co reprezentuje Jowisz a co reprezentuje Neptun ?
W tym miejscu ponownie proponuję zamknięcie astrologicznych książek i uruchomienie własnej wyobraźni - nie poszukujmy informacji związanych z Neptunem u tych, którzy pisali te księgi bo to dopiero My, "tu i teraz" możemy dokonywać obserwacji i wyciągać wnioski. Neptun został odkryty w 1846 r. i dokonał zaledwie jednego obiegu przez Zodiak od tego momentu. Tym samym rozważania na temat jego wpływów są bardzo ubogie.

 Porzućcie więc dywagacje o romantycznych, eterycznych, artystycznych i ewentualnie schizofrenicznych wpływach Neptuna i jego uduchowionej naturze, która związana jest z równie uduchowioną naturą Ryb.
Neptun to twardy "gość" - tworzy wprawdzie pozory niejasności ale tym bardziej należy go traktować z dużą uwagą.
Esencji Neptuna należy poszukiwać w znaku Raka. Tym samym opisuje on podstawowe społeczne związki pomiędzy ludźmi - wspólnotę. Prawdopodobnie właśnie ta "racza" esencja sprawia, że Neptun jest taki "niezdecydowany" - bo jakaż wspólnota jest konkretna, ileż emocji jest we wspólnotach, ileż głupich nawyków, ileż nacisków i ileż jednoczesnego rozgrzeszania.
Mamy więc wspólnotę rodzinną, plemienną, narodową, wspólnotę religijną i duchową, wspólnotę interesów i upodobań, wspólnotę przekonań czy wspólnotę w zdobywaniu władzy. Wspólnotą, w bardzo szerokim rozumieniu jest także ludzkość, obywatele planety Ziemia.
Optimum swojego oddziaływania Neptun osiąga w znaku Barana /10-ty dom od znaku Raka/ a przecież Baran i jego wysłannik Jowisz są symbolem indywidualności i wolnego Ducha. Neptun wkraczając do znaku Barana przejmuje /a raczej próbuje przejąć/ władzę nad indywidualnością - narzuca wartości wspólnoty i łamie indywidualizm. Neptun w Baranie, w mocnym trygonie z Uranem w znaku Raka, występuje w horoskopie W. Lenina.
Podobne oddziaływanie występuje w przypadku, kiedy w horoskopie, Neptun z Jowiszem są w układach nieharmonijnych. Ludzie ci mogą mieć wrażenie, że rodzina bądź jakakolwiek inna wspólnota narzuca im swoje przekonania a tym samym blokuje. Są poddawani presji wspólnoty. Np. księżna Diana w swoim horoskopie ma kwadraturę Jowisza / Wodnik/ z Neptunem /Skorpion/. Bardzo wiele koronowanych głów lub kandydatów do korony ma negatywne układy Neptun-Jowisz /Elżbieta II, królowa Wiktoria/ - osoby te zmuszone są podporządkować się wspólnocie. Niekiedy takie osoby szczególnie z opozycją Jowisz-Neptun stają się osobami-symbolami dla swoich wspólnot a tym samym swego rodzaju zakładnikami /np. Adam Mickiewicz/.
Bardzo ciekawą grupą są osoby, które mają w swoich horoskopach koniunkcję Neptun-Jowisz. Często traktowani są jako wybrańcy wspólnoty i otaczani są swoistym kultem. Jednocześnie związani są dosyć trudną karmą rodzinną /np. Mark Zuckerberg, Elon Musk, M. Kopernik/. Ludzie ci mogą odczuwać swoisty obowiązek dokonania czegoś dla tzw. wspólnoty a niekiedy po prostu dla ludzkości.
Brytyjska rodzina królewska a szczególnie znacząca rola księcia Williama, księżnej Kate oraz ich dzieci są wyjątkowym przykładem jak działają siły Jowisz-Neptun - warto przeanalizować horoskopy.

Jednak teraźniejszy układ Neptun-Jowisz jest "pozytywny" . Czy to w zasadniczy sposób zmienia relacje pomiędzy wspólnotą a indywidualnością ? I tak, i nie.
Relacje nadal pozostają w dużej zależności a ich wzajemne wzmacnianie powoduje, że zaczyna toczyć się gra o to, która strona wykaże większą siłę i determinację. Aspekt trygonu generuje jednak wysoką potrzebę uszanowania indywidualności a niekiedy nawet wymuszania tego . Niestety bardzo często "walka o indywidualność" topiona jest w morzu łez i krwi ..... ale być może, nie ma innej drogi.

Można powiedzieć, że indywidualność, która nierozważnie zbliży się do wspólnoty otrzyma od niej "pocałunek śmierci" - wspólnota prędzej czy później zniszczy indywidualność lub ją wchłonie .... ewentualnie totalnie wykorzysta.
Jeśli rozpatrujemy tzw. karmę rodziny to przede wszystkim warto przyjrzeć się wszystkim aspektom Neptuna - to tam dostrzeżemy jakie obowiązki nałożył na nas ród, organizacja, kościół, sekta a może i państwo lub naród.
...... i prawdopodobnie z tego właśnie powodu, mówi się, że "z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach".

0 komentarze:

Prześlij komentarz