niedziela, 28 czerwca 2015

Porozmawiajmy o Plutonie, cz.6


Pluton w znakach zodiaku
Prognozowanie o wpływach Plutona w dalszych znakach zodiaku jest niezmiernie trudne. Pluton to energia transformująca się, przystosowująca do warunków jakie napotka po drodze.
Warunki te zostaną stworzone między innymi przez tranzyty Urana i Neptuna, więc dopiero obserwacja zmieniającej się rzeczywistości pod wpływem tych planet da pełen obraz sytuacji.
Do znaku Ryb planeta Pluton wejdzie w 2045 r. /a ostatnio była tam w początkach XIX wieku/ więc biorąc pod uwagę intensywność zmieniającego się świata, pewne rzeczy są trudne do wyobrażenia.
Można raczej mówić o opowieści science-fiction niż o prognozie astrologicznej.
Napiszę więc jedynie o pewnych tendencjach jakie może zademonstrować.

w Rybach
Zrodzi się olbrzymia potrzeba totalnej wolności. Napędu do życia będzie człowiek poszukiwał w poczuciu całkowitej wolności - szczególnie mentalnej i duchowej. Może to być czas, kiedy ludzkość zatopi się całkowicie w śnie o "życiu bez ograniczeń".
Potrzeby biologiczne będą więc prawdopodobnie zaspakajane poprzez wirtualną rzeczywistość. Świat fizycznych doznań zostanie zastąpiony przez doznania wynikające z impulsów jakich będzie poddawany mózg /różnego typu urządzenia, specyfiki chemiczne itp/. Już w obecnym czasie mamy z tym do czynienia ale za około 30 lat będzie to prawdopodobnie norma, standard - inaczej nie da się żyć.
Z jednej strony może obowiązywać zasada "róbta co chceta" a z drugiej strony o potrzebach i możliwościach ich zaspakajania będzie decydował "wielki brat" /ten, który objawi się przy tranzycie Plutona przez Wodnika/.
w Baranie
Przypuszczam, że będzie to przełom w pracach nad ludzkim mózgiem, pamięcią, marzeniem sennym czy możliwościami abstrakcyjnego myślenia. Być może czas na naukowe wyjaśnienie podświadomości czy nadświadomości . Prawdopodobnie pojęcie duszy także znajdzie swoje naukowe uzasadnienie.
Jednocześnie będzie to czas rozwoju sposobów manipulacji ludzkim mózgiem.
Czas tworzenia się "nowego człowieka", prawdopodobnie zostaną odnotowane istotne zmiany anatomiczno-fizjologiczne w odniesieniu do człowieka żyjącego 250 lat wcześniej.
w Byku
Człowiek biologiczną satysfakcję będzie czerpał z możliwości nowych form panowania nad Ziemią a także panowaniem w kosmosie. Może nastąpić nowy przełom technologiczny oraz etap przystosowania do życia na innych planetach. Akt stworzenia świata może zostać precyzyjnie wytłumaczony przez naukę.
w Bliźniętach
Fizyczność człowieka będzie traktowana jako dobro najwyższe. Może nastąpić powrót do czasów segregacji ze względu na rasę oraz niszczenie jednostek żywych, które oceniane są jako "odbiegające od ideału". To prawdopodobnie także czas kiedy "produkowanie" ludzi na zamówienie stanie się obowiązującą formą reprodukcji. Człowieka z Plutonem w Bliźniętach bardzo dobrze scharakteryzuje powiedzenie : "Jestem piękny, mądry i wspaniały i ........... sam to wszystko wymyśliłem".
w Raku
Ostatni raz Pluton był tam w okresie 1910 - 1939 - okres wojen światowych i powstanie państwa komunistycznego.
Przynosi potrzebę biologicznego utożsamiania się z rodziną, narodem lub cywilizacją. To utożsamianie staje się warunkiem biologicznego istnienia. Może około 2150 r. przynieść "wojnę światów".
Człowiek z Plutonem w znaku Raka bardzo mocno utożsamia się z rodziną, ze swoim pochodzeniem.
Jest często bardzo podobny do ojca lub matki. Jest bardzo mocno związany ze zwyczajami i różnego typu zachowaniami wyniesionymi z domu rodzinnego.
W wyjątkowym stopniu dotykają go choroby genetyczne. Do fizycznej egzystencji potrzebna jest mu rodzina /lub ludzie, których postrzega jak rodzinę/. Trwała emigracja może spowodować choroby, nieszczęścia lub przynajmniej odpływ sił życiowych i zadowolenia z życia.
Plutona w Raku ma np. Roman Polański /i proszę pamiętać, że urodził się w Paryżu/. Jego horoskop jest wręcz podręcznikowym przykładem jak emigracja może zmieniać życie człowieka.
w Lwie
Ostatni raz Pluton gościł tam w latach 1939-1957.
To czas budowania "od nowa" struktur państwowych, ustalanie stref wpływu przez wielkich, tego świata.
Czas tzw. urządzania się aby było ............... jak najlepiej.
Człowiek swoje życiowe siły czerpie przede wszystkim korzystając z przyjemności materialnego świata.
Lubi przyjemności i nie lubi kiedy ktoś lub coś pozbawia go tego stanu.
Człowiek ma tendencję do wymuszania  błogostanu i ukojenia na innych żywych istotach /ludzkich i nie tylko/. Wykazuje także chęć tworzenia czegoś aby było ................. miło.
Pluton w Lwie może pokazywać możliwości prokreacyjne, kochanka/kochankę, możliwości w grach hazardowych, korzystanie z agencji towarzyskich i miejsc uciech ......... łącznie z wesołymi miasteczkami.
Może pokazywać ludzi, którzy eksponując swoją fizyczność i umiejętności dają innym radość - np. pokazy umiejętności w tv, cyrkowcy, mimy, niektórzy aktorzy, itp.

0 komentarze:

Prześlij komentarz