poniedziałek, 18 października 2021

Wyjście z Matrixa, cz.2

 

Uran wraz z Księżycem symbolizują Matrix. Jest to zbiór zasad, prawd, wytycznych, które ujęte są w postaci cyfr, tabel, algorytmów. Jednak rzędy cyfr, stanowiących ideę nowego świata, nie są w stanie zapanować nad nim bez aktywnego współdziałania z tzw. czynnikiem ludzkim.

Czynnik ludzki reprezentuje Neptun i Pluton czyli organizacje-władza rozprzestrzeniające idee /Neptun/ i strażnicy i tzw. obsługa kontrolująca właściwy przebieg procesu /Pluton/. 

Władza i jej strażnicy /czyli ludzie Systemu/ przejmują kontrolę nad ideą Matrixa, kiedy Neptun z Plutonem spotykają się w 9 stp. Bliźniąt - jest rok 1891-93. Nie przez przypadek pojawia się w tym czasie pojęcie "syjonizm" co daje początek rozrastaniu się tego ruchu /początkowo w Niemczech/.

Strażnicy /Pluton/ integrują się z ideą Matrixa w czasie koniunkcji Pluton-Uran w 1965-67 r. w 18-20 stp. Panny. Jest to czas pojawienia się przodka internetu. Jest to także czas starć na Bliskim Wschodzie a w następstwie zagnieżdżania się syjonizmu w tym regionie /przy aktywnym wsparciu sponsorów zza oceanu/. To, co okazało się udanym eksperymentem na kontynencie amerykańskim, zostanie rozprzestrzenione na cały świat.

Organizacja-władza utożsamia się z ideą Matrixa w czasie koniunkcji Neptun-Uran w 1992-94 r.

Jest to czas ostatecznego "przereformowania się" ZSRR, powstania Unii Europejskiej, wojny w Bośni oraz operacja "Most" /przerzut żydów z ZSRR do Izraela/.


Najmniej stabilnym elementem tego zespołu jest Pluton. Matrix /Uran/ ochoczo pożre, przeżuje i wypluje swoich strażników i żołnierzy aby w ich miejsce pojawili się nowi, bardziej oddani /np. pozbawianie przywilejów osób wspomagającym wcześniejszą władzę/. Pluton ma charakter ziemski a w związku z tym jest przejściowy, kruchy, degenerujący się.

Pluton związany jest z cielesnością i wolnością osobistą dotyczącą cielesności -można ją szybko zawłaszczyć, zdegenerować, zniszczyć. Nie szukajmy wolności na poziomie cielesnym, nie epatujmy tym bo będzie nam odebrane.

Poszukajmy wolności na poziomie Marsa /wolność duchowa, wolna wola/ - tu ograniczenia może nam postawić jedynie Wielki Architekt lub my sami. 

Ograniczenia, które często odczuwamy, są na ogół jedynie wrażeniami, które błędnie interpretujemy.

Jeśli natomiast wchodzimy w rolę plutonicznych strażników Matrixa /System/ to musimy liczyć się z upadkiem. W najbliższym czasie takich upadków mogą doświadczyć ludzie SYSTEMU urodzeni w latach 1946-53.

Zdecydowanie trudniej pozbyć się władzy-organizacji, którą reprezentuje Neptun. To oni dumnie krocząc niosą na sztandarach idee Matrixa a następnie podstępnie rozprzestrzeniają je /użyźniają nią glebę społecznych zachowań/. Neptuniczne wpływy przechodzą na nas z pokolenia na pokolenie poprzez takie "instytucje" jak naród, państwo, rodzina.

Przypominam, że Neptun to także organizacje, partie, sekty, kościoły itp. a to co głoszą, to nie są prawdy objawione. Nie przywiązuj się do tych opinii, traktuj je jako show lub nie słuchaj. 

Neptun bardzo lubi podszywać się pod "głos Boga", kreuje "namaszczonych przez Boga". Neptun poprzez władzę-organizacje niszczy lub wchłania indywidualizm.

Z drugiej strony to właśnie indywidualizm może skutecznie przeciwstawić się władzy, która rozprzestrzenia i celebruje Matrix.


Matrix jest ściśle związany ze znakiem Bliźniąt, tam rozwija się i rośnie, tam znajduje możliwości aby oddziaływać na świat. 5-tym domem liczonym od znaku Bliźniąt jest Waga i to właśnie tam Matrix wykreuje nowe społeczeństwo z nowymi zasadami.

Natomiast Matrix jest kreacją naszych pragnień, marzeń i chciejstw, które wypełniają znak Wodnika. W Wodniku tworzone są pokłady astralnych śmieci, które odpowiednio monitorowane i kanalizowane wygenerują w Bliźniętach Matrix /Bliźnięta to 5-ty dom od znaku Wodnika/.

Im więcej niezrealizowanych pragnień i chciejstw /a tym samym frustracji z tym związanych/ tym intensywniejsze rozrastanie się Matrixa.


Spróbujmy więc wraz z Uranem usunąć z horoskopu Neptuna i Plutona i popatrzeć na energie zupełnie z innej perspektywy. Być może dowiemy się dużo więcej o swoich możliwościach i potencjałach.

Jeszcze całkiem niedawno horoskop nie uwzględniał tych trzech planet a astrologowie świetnie radzili sobie bez nich.

Globalistyczne planety Uran, Neptun i Pluton wnoszą do horoskopu zgiełk porównywalny z zamętem, jakie wnosi Matrix i System, do naszego życia.

Spójrzmy na nasze życie wykluczając powyższe planety. Być może wtedy nastąpi przebudzenie.

Pamiętajmy jednak, że od czasu zaznaczenia Urana na mapie nieba, planeta prawie trzykrotnie obiegła zodiak. Idąc więc tropem Nolana i jego "Incepcji" jesteśmy zanurzeni w trzykrotnym śnieniu.

Od 1781 r. ludzkość buduje swoje życie na śnie, na iluzji ... a bączek się kręci ...

Czas na wybudzenie się, z tego trzypoziomowego snu, mamy do połowy 2025 r. - o wyjątkowym układzie planetarnym w najbliższym poście.

0 komentarze:

Prześlij komentarz