wtorek, 6 października 2015

Tworzenie zasad


Planeta Saturn, tranzytująca znak Strzelca, stwarza zasady i prawa, które będą obowiązywały przez blisko 30 lat.
Należy zastanowić się, co jest dla nas ważne i na jakich wartościach opiera się nasz światopogląd.
Co "zaimplantujemy" w znaku Strzelca to w większym lub mniejszym stopniu będzie wpływało na nasze dalsze życie.
Będą to nasze osobiste decyzje ale także decyzje ogólnospołeczne, narodowe lub ogólnoświatowe.
Weszliśmy w czas ustalania "warunków gry" a gra rozpisana jest na lata 2017-2044.
Nie wszystko nam się uda właściwie zaplanować i niewątpliwie przyjdzie czas dokonywania korekt i poprawek. Pierwsze korekty będą występowały już w 2023 r. i będą prawdopodobnie dotyczyły naszego poczucia wolności.

Każdy z nas jest inny i opiera swoje życie na innych systemach wartości.
Mamy różne światopoglądy i prowadzimy nasze życie w oparciu o różne zasady.
Dzięki różnorodności w świecie przyrody /różnorodność roślin, zwierząt, minerałów, klimatów itp./ planeta Ziemia jest tak fascynująca.
Także dzięki różnorodności wśród ludzi /różnorodność wyglądu, charakteru, emocji, języka, wyznawanej religii, światopoglądu itp./ otaczający świat jest tak ciekawy a nasze życie niepowtarzalne.
Znak Strzelca jest symbolicznym obrazem tej różnorodności a zarazem pokazuje możliwości współgrania ze sobą tych wszystkich elementów.
Nadrzędny cel tego współgrania jest prosty ........ uzyskanie harmonii - niby proste a jakież trudne do osiągnięcia.
Popatrzmy na nasz układ słoneczny - taka różnorodność ciał niebieskich, każde inne a jednak .......... .
A jednak współgrają, poruszając się wedle określonych zasad i tworząc idealny obraz harmonijnego współistnienia. Wielki Bóg był niebywale mądry, tworząc taki cud.
Dlaczego zaistniała harmonia ? - Bo istnieją zasady.
To zupełnie tak jak z gotowaniem. Jedna szczypta soli może smak poprawić lub pogorszyć.
Zbyt dużo masła /samo dobro/ może spowodować, że ciasto nie uda się.
Odrobina chili /jakież okrutnie ostre i nieprzyjemne/ dodana do czekoladowego sosu spowoduje, że osiągniemy kulinarny sukces.

Tworzący się Wszechświat przez miliardy lat dążył do harmonii i dąży cały czas, niezmiennie.
Zmieniał się ciężar ciał niebieskich, ich objętość, zmieniał się skład chemiczny, pojawiały się satelity/księżyce, które stabilizowały ruch planet. Coś ubywało a coś przybywało.
W naszym ziemskim świecie obowiązuj te same zasady. Jeśli jest zbyt gorąco pojawi się zimno. Jeśli jest zbyt sucho pojawi się wilgoć itd.
Jeśli jest zbyt lewicowo pojawi się prawica, jeśli jest zbyt męsko /wojennie i radykalnie/ pojawi się pierwiastek żeński /feminizm, pacyfizm/, jeśli jest zbyt postępowo pojawi się stagnacja.
Jeśli będzie zbyt dużo ludzi na naszej planecie pojawią się wojny i zarazy. Jeśli ludzi gwałtownie ubędzie /wojny i zarazy/ pojawi się baby boom i kult bogini-matki.
Nasze osobiste życie to także ciągłe balansowanie w celu uzyskania harmonii. Każdy z nas inaczej postrzega harmonię i w inny sposób będzie do niej dążył, będzie tworzył własne osobiste zasady, które pomogą mu w jej osiągnięciu.
Zadbajmy o swoje zasady i w sposób egoistyczny pielęgnujmy je ale jednocześnie dajmy innym wolność w tworzeniu swoich własnych zasad.
Kto zrozumie tę czarowną grę żywiołów i posiądzie umiejętność harmonijnego współistnienia będzie ......... błogosławiony /po prostu szczęśliwy/.

Gdyby planety były tak emocjonalne jak ludzie, to już dawno zamiast uporządkowanego Wszechświata, istniałby totalny chaos.
Znak Strzelca namawia aby zastanowić się, co jest dla nas ważne i w jaki sposób możemy osiągać swoje cele. Jeśli nasze wnioski będą trafne, czeka nas sukces a jeśli wprowadzimy niewłaściwe "zasady gry",   .......... to Wszechświat za nas wszystko naprawi.
I to jest właśnie najbardziej optymistyczny element znaku Strzelca - cokolwiek głupiego ludzkość wymyśli to i tak Wszechświat skoryguje. Trzeba jedynie pamiętać, że im więcej tych głupot popełnimy tym boleśniej odczujemy ingerencję Wszechświata. Przyjdzie .....

0 komentarze:

Prześlij komentarz