środa, 24 kwietnia 2019

Notre Dame - symbol "wielkich budowniczych"Katedra Notre Dame w Paryżu jest powszechnie uważana za symbol chrześcijańskiej Europy.
Po pożarze katedry odezwały się głosy o symbolicznym upadku Europy.
Kiedy zobaczymy pod jakimi wpływami planetarnymi powstawała świątynia to przypisywanie jej takiej symboliki stanie się nieuprawnione.
Wielokrotnie już wspominałam, że działania czy dzieła, które występują w czasie tzw. wielkich koniunkcji /ze szczególnym uwzględnieniem koniunkcji Jowisz-Saturn/ zyskują wyjątkowy charakter i znaczenie. Obecność wielkich koniunkcji pokazuje zmieniające się społeczeństwa oraz ośrodki oddziaływania na te społeczeństwa.


Przypisywanie najpotężniejszym katedrom wyłącznie symboliki religijnej jest istotnym błędem.
Jest to przede wszystkim symbol wiedzy, tchnienia "ducha, siły myśli hermetycznej, działania wolnomularzy. W katedrach spotkała się myśl starożytnych, wiedza Bliskiego Wschodu i europejski zapał.
W monumentalnych katedrach zaklęta jest przede wszystkim wiedza budowniczych oraz siła i precyzja ich rąk. To w takich miejscach powstały pierwsze loże wolnomularskie /wtedy jako cechy rzemieślnicze/. Ich następcy z XVIII wieku /masoneria/ nawiązują do tej tradycji tyle tylko, że zamiast mistrzów budowlanych wyrośli budowniczy struktur społecznych, państw, organizacji ponadnarodowych.


Wyjątkowość katedry Notre Dame jest w pełni uzasadniona. Cała jej historia została wytyczona przez wpływy tzw. wielkich koniunkcji.
- Pragnienia zbudowania świątyni i położenie kamienia węgielnego odbywały się pod wpływami koniunkcji Jowisz-Neptun i Saturn-Neptun /lata 1163-65/ w końcu znaku Strzelca, który symbolicznie związany jest Wielkim Architektem czyli naturalnymi zasadami rządzącymi Wszechświatem. To właśnie znak Strzelca patronuje "świętej geometrii".
W naszym materialnym świecie funkcje Wielkiego Architekta przypisywane są często najwyższej władzy kościelnej, sądowniczej i finansowej a to pokazuje, kto miał realny wpływ na decyzję o powstaniu katedry.
- Kiedy po 180 latach budowy /w 1345 r./, świat może podziwiać architektoniczną wyjątkowość budowli, patronuje temu wydarzeniu cały sztab wielkich koniunkcji - Saturn z Neptunem w 2 stp. Wodnika, Jowisz z Saturnem w 20 stp. Wodnika, Uran z Plutonem w 14 stp. Barana.
Przypominam, że Wodnik w horoskopach społeczno-politycznych pokazuje tajne organizacje, hermetyczne grupy, wolnomyślicieli, ponadnarodowe zespoły, które utrzymują kontrolę nad światem.
- Rewolucja francuska przynosi zagrożenie dla słynnej katedry … czyżby ?
Planety podpowiadają, że wręcz przeciwnie - zostanie zabrana z rąk tych, którzy ją zawłaszczyli.
W latach 1789-1799 katedrze Notre Dame patronują koniunkcje : Jowisz z Plutonem w 29 stp. Wodnika, Jowisz z Uranem w 5 stp. Lwa /opozycja do Wodnika/. Jak widać ponownie został podkreślony znak Wodnika a tym samym tajemne organizacje i ich wpływy. To właśnie w tym czasie katedra Notre Dame zostaje przemianowana w "świątynię rozumu" i ma się stać miejscem spotkań z istotą najwyższą … z Absolutem.
Był to bardzo dobry pomysł aby katedra stała się uniwersalnym domem Boga i pozostała niezależna od religijnych sekt. Przede wszystkim był to prawdopodobnie pomysł zbieżny z intencjami budowniczych katedry.
- Kiedy Wiktor Hugo opowiada o dzwonniku Quasimodo w "Katedrze Marii Panny w Paryżu", a tym samym popularyzuje paryską katedrę na niebie widzimy koniunkcję Jowisz-Uran … w 14 stp. Wodnika. Jest 1831 rok.
- Ostatniej przebudowie katedry /lata 1845-69/ patronują dwie koniunkcje /rozpoczynająca to Jowisz-Uran w 4 stp. Barana a kończąca prace to Jowisz-Neptun w 16 stp. Barana/. Prace przebiegały źle, użyte materiały spowodowały niszczenie XIII-sto wiecznego kamienia. W tym czasie powstała iglica, która całkowicie spłonęła w czasie pożaru. Tym razem zabrakło energii z Wodnika.


Jak widać dziełu sztuki jakim jest Notre Dame od samego początku towarzyszą wielkie koniunkcje, które działają niczym znaki jakości, wyjątkowości.
Obecny układ planetarny przypomina ten z okresu rewolucji francuskiej więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że losy katedry potoczą się w podobny sposób.
Odbudowa stanie się jednocześnie okazją do zmiany charakteru budowli.
Może ponownie będzie nazwana "świątynią rozumu" ku chwale jej wielkich budowniczych.
_________________________________
Przypominam moją odpowiedź na pytanie dotyczące Francji /post "Lucyferyczny porządek świata" z 10.12.2018/ - pożar Notre Dame wpisuje się w przedstawiony planetarny scenariusz i wskazuje to, że nie było to wydarzenie całkiem przypadkowe.
"Nomen omen" ten lucyferyczny porządek świata to także katedra, w której spływa na nas światło poznania. Światło pochodzi ze Słońca, sączy się przez kolorowe witraże, tańczy pod ostrołukami i to wystarczy. Kapłan jest zbędny a religijne rytuały jawią się jako infantylne zabawy.


0 komentarze:

Prześlij komentarz