wtorek, 28 maja 2019

Krajobraz z pola bitwy - nadzieje i beznadzieje"- Widzicie, tylko jedna rzecz jest stała. Jedna uniwersalna prawda. Przyczynowość. Akcja, reakcja.  Przyczyna i skutek.
  - Początkiem wszystkiego jest wybór.
  - Nie. Źle. Wybór jest iluzją stworzoną przez tych, którzy posiadają władzę, dla tych, którzy jej nie mają." /Merowing/


"- Ale jak pan wie, pozory mogą mylić, co prowadzi nas do celu, dla którego tu jesteśmy. Nie jesteśmy tu dlatego, że jesteśmy wolni. Jesteśmy tu, gdyż jest wręcz przeciwnie. Nie uciekniemy przed celem, nie możemy mu zaprzeczyć, ponieważ, jak dobrze wiemy, bez celu nie moglibyśmy istnieć. Cel jest tym, co nas tworzy.
  - Cel nas łączy.
  - Cel nas przyciąga.
  - Prowadzi.
  - Determinuje.
  - Cel nas definiuje.
  - … i łączy w całość. Jesteśmy tu przez pana, panie Anderson. Jesteśmy tu, aby zabrać panu to, co pan próbował zabrać nam. Cel." /Smith/


"- Jak to adekwatnie ująłeś, jest to kwestia wyboru. Ale my już wiemy, jaki on będzie, prawda? Widzę już reakcję łańcuchową … reakcje chemiczne, zwiastujące pojawienie się emocji stworzonej dokładnie po to, by zagłuszyć logikę i rozsądek … emocji, która zaślepia cię przed dojrzeniem prostej i oczywistej prawdy: ona umrze, a ty nie możesz nic zrobić, co mogłoby temu zapobiec. Nadzieja … królowa ludzkich złudzeń, zarówno źródło waszej największej siły, jak i największa z waszych słabości." /Architekt/
                                                                /cytaty z filmu "Matrix"/


Moja krew
_________________________________________________


Mars w Raku, który tak lubi być przyczynkiem do wyjazdów z kraju, opuszczania domu lub swojej ojczyzny, wpisał się idealnie w czas wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Mars swoją czarowną aczkolwiek zaskakującą energią objął sporą część polityków i "wyssał" ich z terytorium Polski.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby zapakowanie tego towarzystwa na arkę … lub po prostu wielką barkę i pozwolenie im spłynąć do morza /właśnie rozsyłany jest alert RCB o fali wezbraniowej na Wiśle w Warszawie/.
Sytuacja po wyborach jest zupełnie inna niż się ją przedstawia.
26.05 Mars tranzytował 7 stp. Raka a Księżyc tworzył z nim trygon z pozycji Ryb - 7 stp. Ryb związany jest także z Bykiem a to symbolicznie wskazuje na upuszczenie społecznej krwi. Może to przynosić w kolejnych dniach poczucie bezsilności, beznadziejności i rozczarowania.
Należy pamiętać, że Mars uwalnia "od …":
- w Rybach uwalnia od "domu niewoli" lub tajemnic … i np. nasze sekrety wychodzą na jaw
- w Baranie możemy uwolnić się od naszych cech lub zmienić wygląd
- w Bliźniętach uwalnia od narzuconych systemów wartości, od nauczycieli i nauki /strajki nauczycieli/, od pojazdów mechanicznych /dużo wypadków i kolizji/, od znajomych /przekonał się pan premier, któremu objawili się fałszywi znajomi/
- w Lwie uwalnia od przyjemności, romansów, zabaw /bo np. żałoba narodowa jak w przypadku katastrofy w Smoleńsku/
- w Pannie uwalnia od pracy, obowiązków /bo np. tracimy pracę lub dzieci idą na "swoje"/
- w Wadze uwalnia od partnerów /bo kłótnia, rozwód, wyjazd, rozstanie/
- w Skorpionie uwalnia od kapitału /bo coś sprzedajemy lub tracimy, bo obniżają emeryturę lub rentę/
- w Strzelcu uwalnia od naszego systemu wartości /bo zmieniamy religię czy poziom cywilizacyjny, bo studiujemy lub poznajemy inne filozofie życia/
- w Koziorożcu uwalniamy się od dotychczasowych autorytetów i przymusu zrealizowania się na jakiejś płaszczyźnie / nowa ścieżka kariery, nowy cel życiowy/
- w Wodniku uwalniamy się od naszych przyjaciół i naszego chciejstwa


Bardzo często człowiek nie jest zdolny do podjęcia radykalnych kroków i wtedy z pomocą przychodzi Mars. Jest to wprawdzie dosyć kontrowersyjna pomoc, bo stawiająca delikwenta pod ścianą, ale można powiedzieć, że zmusza do podjęcia decyzji.
Mars zrywa łańcuchy i uwalnia, jednak wymaga poświęcenia czegoś na ołtarzu zmian.


W Raku, Mars uwalnia od rodziny, od kraju, od narodu, od partii, od domu, od organizacji, od nacjonalizmów itp. Uwalnianie "od" odbywa się w sposób gwałtowny i niekontrolowany lub spokojny.
Niekiedy następują gwałtowne zmiany w tej dziedzinie - powódź zabiera dom, wichura zrywa dach, tracimy pracę i musimy jej poszukiwać gdzieś w dalekim świecie, następuje upadek państwa lub wojna a wraz z tym fala emigracji, zrywamy kontakt z rodziną, komornik zajmuje dom, rozpada się partia z powodu awantur, wojna domowa i wzajemne wyniszczanie się, konflikt w rodzinie i zerwanie więzi itp.
Ale niekiedy zmiany następują spokojnie ponieważ proces decyzyjny jest przemyślany - dostajemy poszukiwaną pracę daleko od domu lub nawet kraju, wyruszamy na wyprawę dookoła świata lub aśramu  /to szczególnie, kiedy Mars jest w 20-22,5 stp. Raku/, ewentualnie sprzedajemy dom bo taką mamy ochotę itp.
Mars tranzytując znak Raka przechodzi przez:
> 0-2,5 stp. zaznaczony "podwójnym" Rakiem … to państwo oznaczone granicami … wystąpiło zagrożenie powodziami, woda pochłania pewne obszary. Stworzył opozycję ze Słońcem w horoskopie Polski ale prezydent faktycznie nie istnieje więc żadna kontrowersyjna sytuacja z jego udziałem nie nastąpiła.
>2,5-5 stp. zaznaczony przez Lwa … to reprezentanci państwa, ci, którzy zbierają zaszczyty … zaprezentowano "prawdziwą twarz" hierarchów kościelnych i mętne interesy Morawieckich - uwolnienie się od wspólnot. Stworzył opozycję z Merkurym w horoskopie Polski, który symbolizuje premiera i radę ministrów.
>5-7,5 stp. zaznaczony przez Pannę … ci, którzy pełnią obowiązki i pracują … wyjazdy ze względu na pracę /także europarlamentarzyści/. Ten punkt horoskopu był mocno zaznaczony przez Marsa w czasie katastrofy w Smoleńsku ponieważ Panna to także bezpieczeństwo a Mars powoduje brak bezpieczeństwa /uwolnienie się od bezpieczeństwa/.
>7,5-10 stp. zaznaczony przez Wagę … to społeczeństwo, wspólnota i umowy społeczne … może ktoś będzie chciał się wykpić z umów społecznych /zmiany podatków, likwidacja ulg itp./ Stworzy opozycję z Uranem w horoskopie Polski, który symbolizuje struktury administracyjne, sąsiadów, sojuszników, sprawy zagraniczne, ministra spraw zagranicznych, dyplomację. Ciekawe co się wydarzy na tym polu.
>10-12,5 stp. zaznaczony przez Skorpiona … kapitał, zasoby, renty i emerytury … czyżby impuls do pozbycia się materialnych zabezpieczeń. W tym punkcie horoskopu Mars może pozbywać się prezydenta oraz prezentować tajemnice dotyczące tzw. służb lub wojsk sprzymierzonych.
>12,5-15 stp. zaznaczony przez Strzelca … zasady praworządności, akty prawne … czyżby miało zagościć "bezprawie i niesprawiedliwość". Wydarzenia mogą dotyczyć zmian w rządzie. Stworzy opozycję do Wenus i Neptuna w horoskopie Polski co może wiązać się z upadkiem autorytetu państwa.
itd. itd.
Mars związany jest z wolną wolą i wolnością co wcale nie znaczy, że przynosi jakąś czarowną wolność dla kraju czy narodu. Wręcz odwrotnie. Wzmaga czujność, kiedy i jak porzucać "ojcowiznę", uwalniać się od niej.
Znak Raka może oczywiście symbolizować organizację o charakterze ponadpaństwowym np. Unię Europejską. W takim przypadku Mars może okazać się impulsem do "uwolnienia się" od tej organizacji - rozpad, przeorganizowanie, zmiany zasad, okrojenie … kontrolowany lub nie polexit.
Wszystko to należy uwzględniać bo przecież 2020/21 rok niesie nowe rozdanie geopolityczne i to jest nadrzędny cel, cała reszta to matrix.


Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w trakcie tranztu Marsa przez znak Wagi /w kwadraturze do kluczowych planet w horoskopie Polski/. Możemy się spodziewać, że uwolni nas od wielu umów społecznych a wizja Polski ponownie zmieni się.


Ostrzegam !
Skupione i systematyczne rozważania astrologiczne skłaniają człowieka do prezentowana filozofii deterministycznej. "Demon Laplace'a" staje się towarzyszem a wręcz przyjacielem.
Wybory /szczególnie takie społeczno-polityczne/ stają się śmieszną zabawą lub ekscytacją.

0 komentarze:

Prześlij komentarz