niedziela, 9 listopada 2014

Okiem astrologa - Rzeczpospolita *


Jest 966 rok. Prawdopodobnie 14 lub 15 kwietnia, Mieszko I poddaje się chrześcijańskiemu rytuałowi chrztu. Państwo Piastów wchodzi tym samym do rodziny państw chrześcijańskiej Europy.
Zaczynamy budować naszą państwowość. Chrystianizacja stała się krokiem milowym dla rozwoju Polski.
Zawsze jednak za chrztem stał miecz potężnego sąsiada.
Należy pamiętać o bardzo istotnej symbolice tego wydarzenia.
Jedyne zwierzchnictwo nad nowym organizmem państwowym miał papież. W tym czasie papieżem był Jan XIII /uzależniony i całkowicie podporządkowany cesarzowi Ottonowi I Wielkiemu /.
Można więc uznać, że warunkiem istnienia państwa polskiego było podporządkowanie się papiestwu i niemieckiemu królowi.
To jest nasz początek, to jest nasz los. Niestety, to bardzo ważne wydarzenie w naszej historii będzie jednocześnie niezmiernie nam ciążyło ...............  na zawsze.
Od wpływów Kościoła i państwa niemieckiego nie uwolnimy się. Nie zawsze są to wpływy negatywne. Jednak zawsze pozostanie wrażenie poddaństwa, zależności, konieczności podporządkowania się. To także powód krwawych wojen, okupacji i utraty niepodległości przez Polskę.

Horoskop "Początek państwowości 966 r." - Gniezno, 15.04.966 r., godz.10 /moment górowania Słońca, duże znaczenie w obrzędach pogańskich/- kalendarz juliański
Jeżeli nawet uznamy, że miejsce czy godzina są "lekko naciągane" a może nawet należy przyjąć 14 lub 16 kwiecień jako datę początku państwowości, to niestety nie zmienia się najistotniejszy punkt horoskopu.
W 12 i 13 stp. znaku Wagi usadowił się Neptun i Uran /planety bardzo wolno poruszające się więc godziny czy dni nie powodują zmiany ich pozycji/.
Uważam, że ze względu na liczne aspekty, pary Uran-Neptun, z innymi planetami ,należy uznać za wyjątkowo "wrażliwy" cały znak Wagi.
Ten kluczowy układ horoskopu Polski określę tak : Zawierając sojusze i porozumienia z innymi państwami pragniemy rozwiązać wszystkie problemy Polski. Inspiratorami sojuszy są ludzie przekupni, kierujący się wyłącznie własnym interesem. Jako naród wykazujemy mało krytycyzmu i podlegamy fałszywym ideom.
Za nieuczciwość i naiwność płacimy ceną utraty niepodległości, zacofania gospodarczego i społecznego.
Horoskop bardzo wyraźnie pokazuje, że jesteśmy narodem wykorzystywanym /dajemy się wykorzystywać/.
Władcy Polski zaznaczeni są jako niesamodzielni, zależni.
Horoskopu nie można zmienić, losu chyba też nie.

Czy to znaczy, że sojusze i porozumienia są złe ?
Ależ nie, to my-Polska mieliśmy, mamy i będziemy mieć z tym problem. Mamy problemy ze "związkami".
Po prostu taki los ...............
Można zobaczyć co działo się na przestrzeni dziejów, gdy tzw. ciężka planeta przemieszczała się przez znak Wagi  a w szczególności "dotykała" jej 12-13 stp.
- w 1000 r. Otton III-król Niemiec-Cesarz Rzymski, uczestniczy w zjeździe gnieźnieńskim, chce pozyskać przychylność Chrobrego dla idei cesarstwa uniwersalistycznego /zupełnie jak dzisiejsza unia europejska/, dokonuje symbolicznej koronacji i obdarowuje go. Już dwa lata później rozpoczyna się kilkunastoletnia wojna Bolesława Chrobrego z Niemcami.............. przemieszcza się planeta Pluton.
- ok.1135 r. rozbicie dzielnicowe w Polsce .............. przemieszcza się Uran i Neptun.
- 1225 r. Konrad Mazowiecki rozpoczyna układy polityczne z Krzyżakami.
- ok.1235 r. ekspansja krzyżacka ...................... przemieszcza się Pluton.
- 1296 r. król Polski Przemysław II zostaje zamordowany przez margrabiów brandenburskich, z którymi współpracowały "zacne" rody wielkopolskie ............... to przechodził Neptun.
- lata 1400-1500 to nieustanne, dalsze wojny z Krzyżakami .............to wpływy Neptuna, Urana i Saturna.
- 1620 r. wojna polsko-szwedzka i polsko-turecka ................  to przechodził Neptun.
- 1638 r. powstania kozackie /wcześniej nasi sojusznicy/ .............. to już Uran
- 1720 r. układ rosyjsko- pruski w Poczdamie, dotyczący działań mających osłabić Polskę .........to Uran.
- 1733/34 zbrojna interwencja Rosji, wspierana przez dyplomację Austrii i Saksonii oraz wojna o tzw. sukcesję polską .......... sprawka Plutona.
- ok. 1771-1795 traktaty rozbiorowe .............. przemieszcza się Neptun i Saturn .
-  1805 r. wojny napoleońskie .......... to Uran.
- 1885-90 r. represje na terenie zaboru pruskiego /wysiedlenia, kolonizacja ziem na terenie zaboru obywatelami z Niemiec, zakaz nauki języka polskiego/ .......... wpływ Urana.
- 1941-57 po znaku Wagi przemieszcza się Neptun - II wojna światowa, konferencje w Teheranie, Jałcie i Poczdamie /ustalanie granic i zasad w powojennej Europie/, zmiana ustrojowa w Polsce /trafiamy do bloku wschodniego/.
- 1970 r. demonstracje "grudzień 70", milicja i wojsko strzela do robotników ................... to Uran.
- 1976 r. podwyżki, strajki, demonstracje "czerwiec 76" ................. Pluton w pełnej krasie.
- 1981-83 r. stan wojenny, represje, kartki ...................... przemieszcza się Pluton i Saturn.
- listopad 2009- wrzesień 2012 przez znak Wagi przemieszcza się Saturn - nie było tak strasznie ? może dopiero historia oceni ten czas ? przeżyliśmy !! ale nie wszystkim udało się przeżyć ?

 A kiedy nastąpi następne spotkanie z 12 i 13 stp. Wagi ?       Nie pytaj o Polskę

cdn0 komentarze:

Prześlij komentarz