sobota, 22 sierpnia 2015

Planetarni decydenci, cz.1


Przemieszczające po nieboskłonie planety tworzą różnego typu konfiguracje.
W wyniku trygonów, sekstyli, kwadratury, opozycji itd. potoki energii zwiększają swoją siłę lub ją ograniczają.
Wedle moich obserwacji, najistotniejszym potokiem energetycznym /szczególnie w odniesieniu do zjawisk globalnych/ jest koniunkcja Jowisza i Saturna.
Do koniunkcji dochodzi co 20 lat i to właśnie w tym czasie mamy do czynienia z najważniejszymi wydarzeniami w sensie społecznym i politycznym.
To wtedy decydują się losy naszego świata - Jowisz /plan i projekt/ + Saturn /niech się stanie, materializacja/.
O charakterze zjawisk decyduje położenie koniunkcji w znaku zodiaku i konfiguracje z innymi planetami.
Należy pamiętać, że najważniejsze wydarzenia nie muszą zachodzić dokładnie w czasie ścisłego aspektu /chociaż jest to możliwe, szczególnie gdy koniunkcja jest w ścisłych układach z innymi planetami/, bardzo często następują dopiero po tranzycie Słońca, Księżyca, Wenus, Merkurego ale najistotniejsze są tranzyty Marsa przez horoskopowy punkt koniunkcji. Niekiedy "esencję" działania koniunkcji można zaobserwować po kilku a nawet kilkunastu latach, kiedy planety transaturniczne  /Uran, Neptun i Pluton/ stworzą znaczącą konfigurację ze wspomnianą koniunkcją Jowisz-Saturn.
Koniunkcje Jowisz-Saturn, niczym wprawny reżyser serwują nam tzw. zwroty akcji.
Coś się dzieje, wydarzenia postępują dosyć dynamicznie, zapadają jakieś decyzje i ............. zmienia się otaczający nas świat .............. wchodzimy w inny etap rozwoju, w nowy etap postrzegania.
Koniunkcja Jowisz-Saturn to układ bardzo silny i tworzy struktury wręcz nienaruszalne, modelujące przyszłość.

Jakiego typu wydarzenia przynosi koniunkcja Jowisz-Saturn ? W jaki sposób koniunkcja działa na wydarzenia, które występują w czasie jej trwania ?
- np. kariera, której początek pokrywa się z wystąpieniem koniunkcji J-S będzie trwała, znacząca i będzie wpływała na życie innych. Niekoniecznie musi być to wielce szlachetna kariera, to nie jest istotne.
Niekiedy nawet dany człowiek odejdzie już z tego świata a jego wpływy będą istotne dla przyszłych pokoleń.
- umowy społeczne, porozumienia stają się w tym czasie znaczące i bardzo trwałe - niekiedy są jak kajdany.
Małżeństwo zawarte w takim czasie jest wręcz nierozerwalne ........ i nawet śmierć nie jest w stanie zniszczyć pamięci o takim związku bądź jego konsekwencjach.
- nawet drobne wydarzenia czy decyzje urastają do rangi symbolu lub kultowego zdarzenia.
- osiągnięcia naukowców czy artystów stają się wydarzeniami wyjątkowymi
- np. znak handlowy czy nazwa firmy powstałe w czasie koniunkcji przetrwają przez wiele pokoleń
- podejmowane decyzje mają bardzo duży "ciężar gatunkowy", są wiążące i niezmiernie trudno je zmienić.
- podejmowane decyzje skutkują bardzo często po bardzo wielu latach /niekiedy setki lat/
- obiekty architektoniczne stają się często najbardziej charakterystycznymi w danym mieście.
- okrutne czyny na bardzo wiele lat stają się obciążeniem dla rodów, plemion, krajów /nawet setki lat/ - to co zwykło się określać obciążeniem karmicznym
itd.

Nostradamus przedstawiając swoje przepowiednie prawdopodobnie opierał się właśnie na odczytywaniu znaczenia koniunkcji J-S.

A teraz przedstawię koniunkcje Jowisz-Saturn z ostatniego stulecia i przykładowe wydarzenia z tego okresu /wymienione wydarzenia występowały w czasie ścisłej koniunkcji lub pod wpływem tranzytów Marsa, Wenus i Merkurego /.
1901 r., koniunkcja J-S w 14 stp. Koziorożca
- 1-sza ceremonia wręczenia Nagrody Nobla
- prezydent USA ogłosił nazwę swojej siedziby - Biały Dom
- prezydent USA, T. Roosvelt zaprosił do Białego Domu lidera czarnoskórych Amerykanów
- w Polsce zamontowano krzyż na Giewoncie
- w Warszawie otwarto Filharmonię Narodową i hotel Bristol
1921 r., koniunkcja J-S w 27 stp. Panny
- III powstanie śląskie i w konsekwencji podział Śląska / do dnia dzisiejszego poruszany jest temat autonomii Śląska/
- powstały perfumy Chanel No.5
- Albert Einstein otrzymuje nagrodę Nobla
- Adolf Hitler został fuhrerem w strukturach NSDAP
1940 r., koniunkcja J-S w 15 stp. Byka
- do obozu Auschwitz zostaje przywieziony pierwszy transport więźniów z Warszawy /wydarzenie ma miejsce w czasie ścisłej koniunkcji/
- w Warszawie Niemcy utworzyli getto
- sformowano dywizjon 303
- bitwa o Anglię
- Adolf Hitler zatwierdził plan ataku na ZSRR /plan Barbarossa/
1961 r. koniunkcja J-S w 26 stp. Koziorożca
- Fidel Castro zapowiada budowę komunizmu na Kubie
- J.F. Kennedy zostaje zaprzysiężony na prezydenta
- rozpoczyna się budowa "muru berlińskiego"
- USA zgłosiły propozycję utworzenia Wspólnoty Atlantyckiej
- Francja przedstawiła plan Foucheta dotyczący integracji państw Europy Zachodniej
1981 r., koniunkcja J-S w 5 stp. Wagi
- w Polsce protesty Solidarności oraz zawieranie tzw. porozumień sierpniowych /dokładnie ścisła koniunkcja/
- wprowadzenie stanu wojennego w Polsce oraz pacyfikacje hut, kopalni i stoczni
- w USA zanotowano pierwsze przypadki AIDS /jeszcze wtedy nie miał nazwy/
- ślub Diany Spencer i księcia Karola
2000 r., koniunkcja J-S w 23 stp. Byka
- W. Putin zostaje zaprzysiężony na prezydenta Federacji Rosyjskiej /dokładnie w czasie ścisłej koniunkcji/
- w Polsce zarejestrowano partię polityczną PO
- operacja wojskowa "Ochronna Tarcza" przeprowadzona przez Izrael w stosunku do Palestyńczyków /bardzo krwawa i bezwzględna/.

Najbliższa koniunkcja Jowisz-Saturn wystąpi w 2020 r. Z idealnie ścisłym aspektem będziemy mieć do czynienia 21.12.2020. Koniunkcja wystąpi w 1 stp. Wodnika.


0 komentarze:

Prześlij komentarz