wtorek, 16 listopada 2021

Nowy Wspaniały Świat, cz. 4

 

Syjonistyczny Neptun

Przedstawiłam już działanie Urana /cyfrowy świat Matrixa/ oraz działanie Plutona /"żołnierze"- system, który wspiera i dba o rozwój Matrixa/. Pozostał na stole sekcyjnym Neptun - najtrudniejszy do zdiagnozowania.


Neptun swoją esencję istnienia czerpie ze znaku Raka. Pompuje w siebie takie pojęcia jak rodzina, państwo, terytorium, obszar działania, patriotyzm, wspólnota itp. Tworzy grupy i związki krwi, idei lub jakiegokolwiek wspólnego działania, myślenia i odczuwania. Z upodobaniem buduje granice, mury, getta, podziały, wykluczenia. Zakłada opaski na rękaw, znakuje, tatuuje, wypala piętna. Jednocześnie utuli do błogiego snu romantycznej nieświadomości, obieca wolność i niepodległość i da wszystko co komu potrzebne ... pod warunkiem, że ... 

Neptun, tworząc kwadraturę ze Słońcem, ogranicza prawo do życia, w kwadraturze do Merkurego wykrzywia poczucie moralności i przyzwoitości, w kwadraturze do Wenus tworzy fałszywe narracje i złudne autorytety, w kwadraturze do Marsa ogranicza wolność, w kwadraturze do Jowisza podporządkowuje jednostki, w kwadraturze do Saturna burzy poczucie skutecznego działania a w kwadraturze do Księżyca kłamie i manipuluje.

Neptun prędzej lub później dogada się ze swoimi towarzyszami z tej samej półki czyli Uranem i Plutonem - kwadratura Uran-Neptun stworzy "elity" nietykalnych, które w późniejszym okresie będą niejako mechanicznie powstawały a w kwadraturze z Plutonem oczyści szeregi Systemu i sam się koronuje na ich króla.

"Pozytywnie" posadowiony Neptun /a może dodatkowo w koniunkcji z innymi planetami/ tworzy wybrańca z woli ... narodu, Boga, przeznaczenia, wyjątkowości, "błękitnej krwi", grupy wsparcia itp.

Król Francji Ludwik XIV mawiał "państwo to ja" /Neptun w Skorpionie w 1-szym domu horoskopowym/, L. Wałęsa odwoływał się do społecznych wyborów /Neptun w Wadze w koniunkcji z Księżycem i Słońcem/.

Neptun to nie jest "samotny wilk", jakiś wyjątkowy osobnik /aczkolwiek często próbuje wykreować taką narrację/ - to na ogół grupy, organizacje, klany, które sięgają po władzę dzięki wypromowaniu "kogoś", kto najlepiej  będzie ich reprezentował.


Obecnie Neptun tranzytuje znak Ryb /naturalny odpowiednik 12-tego domu horoskopowego/.

Neptun jest w ukryciu i odosobnieniu a jednocześnie zbiera siły aby uzyskać pełną wolność /Ryby to znak, w którym wykluwa się "wolność"/. Neptun jednocześnie używa znaku Ryb do tworzenia nowych zasad funkcjonowania organizacji, związków, klanów, państw /bo Ryby to 9-ty dom horoskopowy liczony od Raka/.

Mamy więc połączenie słów : ukrycie-wolność-zasady.

Tworzy się więc organizacja, która przy pomocy powyższych narzędzi stanie się nietykalna a jej działania będą nieograniczone. Tak więc planeta idealnie obrazuje proces tworzenia się tzw. głębokiego państwa.

Drugą stroną medalu są wszyscy ci, którzy będą musieli podporządkować się tej organizacji - poddani kontroli, zniewoleni, instrumentalnie traktowani. W tym wypadku planeta świetnie objawia schemat realizacji scenariusza tzw. pandemii. Istotą działania Neptuna jest wprowadzenie zniewolonych w taki stan aby pozostawali w przekonaniu, że wszystkie wprowadzane działania są wyłącznie dla ich dobra - Neptun jest niczym despotyczny ale i odpowiedzialny troskliwy ojciec, on najlepiej wie, co jest potrzebne jego dzieciom.


Układ planetarny /Pluton w 1-5 stp. Wodnika-Neptun w 1-5 stp. Barana-Uran w 1-5 stp. Bliźniąt/, który wcześniej oceniłam jako absolutnie wyjątkowy daje bardzo duże przywileje Neptunowi.

Po lewicy będzie miał plutonicznych żołnierzy tworzących System a po prawicy cyfrowy świat Matrixa.

Neptun w 1 stp. Barana /naturalny odpowiednik 1-szego domu horoskopowego/ zakomunikuje, że "świat" to on.

Ingres Neptuna w znak Barana będzie przebiegał w następującym rytmie :

- 30 marca 2025 r. w koniunkcji z Wenus ...to prawie jak przepowiednia przyjścia na świat nowego boskiego pomazańca. Neptun w Baranie przebywa do 21 października 2025 r. i cofa się do Ryb.

- ponownie Neptun pojawia się w Baranie 25 styczna 2026 r. a w drugiej połowie lutego jest w ścisłej koniunkcji z Saturnem ... ostatecznie zostanie "przypieczętowane" jego wybitne znaczenie dla świata.

- dodatkowo w pierwszej połowie lipca 2026 r. Jowisz /1-5 stp. Lwa/ tworzy silny trygon z Neptunem i opozycję z Plutonem ... pełna kreacja władzy.

- warto także zwrócić uwagę na koniunkcję Jowisz-Neptun /25 stp. Ryb/ już w kwietniu 2022 r. ... mogą pojawić się istotne symptomy dotyczące zasad na bazie, których wykluje się nowa władza.


Ostatni ingres Neptuna w znak Barana miał miejsce w 1863-64 roku. W Stanach Zjednoczonych trwała wojna secesyjna i zniesiono niewolnictwo - powstawało nowe państwo, oparte na nowych zasadach.

W Londynie powstała I Międzynarodówka. W Królestwie Polskim zniesiono pańszczyznę.

Można by stwierdzić, że pękały mury ale ... w ich miejsce powstawały nowe ... bardziej wyrafinowane.


Jeśli rozpatrujemy idealny układ współgrania pomiędzy Uranem, Neptunem i Plutonem nie możemy pominąć "bliskich spotkań trzeciego stopnia" pomiędzy rzeczonymi planetami czyli koniunkcji Pluton-Neptun, Uran-Pluton i Uran-Neptun.

Koniunkcje z ostatnich stu lat :

- Neptun i Pluton w 9 stp. Bliźniąt ... 1891/2 r.

W 1892 r. H. Loewe /młodzieniec ma zaledwie 22 lata/ zakłada pierwszą organizację syjonistyczną "Jung Israel" .  

3 września 1897 r. w Bazylei powstaje Światowa Organizacja Syjonistyczna - wydarzeniu patronuje ścisła koniunkcja Saturn-Uran. Obecnie dyrekcyjna pozycja tej koniunkcji to 27 stp. Ryb a za cztery lata spotka się ona z tranzytem Saturna i Neptuna w 1 stp. Barana.

Koniunkcja Saturn-Uran mówi o tworzeniu narracji/informacji/przekazu, który zapanuje nad światem.

Nie ma więc najmniejszej wątpliwości na jakich fundamentach wyrośnie nowa super władza.

- Uran i Pluton w 15-21 stp. Panny ... 1965-67 r.

Jest to bardzo burzliwy okres. Izrael wznieca szereg zbrojnych starć /z Syrią, z Palestyną, z Jordanią, z Egiptem/. Ameryka zbrojnie ingeruje na Dominikanie, w Panamie, w Wietnamie i Kongo. W Chinach to czas tzw. rewolucji kulturalnej, w Grecji władzę przejmują czarni pułkownicy a w Meksyku strzelają do demonstrujących studentów.

Europa Wsch. zatapia się w serii niepokojów społecznych /mniej lub bardziej krwawych/ a chwilę później ZSRR skonfliktuje się z Chinami nad rzeką Ussuri.

W tym czasie powstaje przodek internetu, powstaje pierwszy traktat fuzyjny jednoczący Europę i oczywiście Polański kręci "Rosemary baby" /czyli cała prawda o rządzeniu światem w pigułce powleczonej filmową fantazją/. 

W Polsce /i nie tylko/ atmosfera antyżydowska i oczywiście pojawia się tzw. presjonistyczna alija /"górale" masowo wracają do miejsca ... podobno, być może, raczej wątpię ... swych przodków czyli na Wzgórza Golan/. Siły syjonistyczne rozbudowują się i zyskują coraz większe wpływy.

W owym czasie Neptun tranzytuje nad koniunkcją Saturn-Uran zaznaczoną w czasie obrad w Bazylei - władza syjonistyczna bardzo świadomie zaczyna wykorzystywać narrację i buduje legendę. Buduje także narzędzia, które zagwarantują sukces /sieć przepływu informacji - Martix/.

- Uran i Neptun w 19-23 stp. Koziorożca ... 1992-94 r.

Związek Sowiecki rozpada się i towarzyszą temu różnego rodzaju perturbacje /kryzys konstytucyjny, stan wyjątkowy/. kraje postsowieckie organizują się w nowym kształcie, wybucha wojna na Bałkanach.

Powstaje Unia Europejska /traktat z Maastricht /.

W Polsce tworzy się "nowe" państwo czyli szaleje inflacja, szaleje korupcja, rozkradane jest wszystko co zwie się "własnością państwową", strumień środków finansowych wypływa wartko i zasila izraelskie konta. Wielkim finałem jest denominacja złotego. To wszystko można nazwać "nowym ładem" lat 90-tych.

I oczywiście zaznaczony jest mocny akcent żydowski. Tym razem "presjonistyczna alija" dotyczy przerzutu żydów z terenów byłego ZSRR /operacja "Most"/.

Oczywiście wspominana koniunkcja ze spotkania w Bazylei także jest pobudzana - tranzytuje w tych okolicach Pluton.


Jak widać syjonistyczny Neptun mocno wpływa na konsolidację tzw. wybrańców ale reszcie świata, w tym samym czasie, funduje destrukcję.

Pamiętajmy, że Neptun czerpie swoją siłę ze znaku Raka a Rak to także nasze korzenie, sprawy gromadzone, brudy przeszłości, to grób. Rak to także "wieża Babel".

"(...) Chodźcie zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. 

A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, i rzekł: Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego.

W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy miasta. (...)"

/Księga Rodzaju 11,1-9/


Co będzie jeśli "wybrańcy" ukończą budowę miasta i wieży a tym samym będą mogli w przyszłości uczynić wszystko, co zamierzają ?

0 komentarze:

Prześlij komentarz