wtorek, 3 marca 2015

Niebo nad naszymi głowami - Jowisz i Uran


Następnym bardzo ciekawym układem planetarnym jest trygon Jowisz /15 stp.w Lwie/ i Uran /15 stp.w Baranie/.
Podobnie jak układ Uran-Pluton /kwadratura/ także ten jest obecnie aktywny /właśnie dziś nastąpił idealnie ścisły aspekt/.
Ponownie, z tym samym aspektem, będziemy mięli do czynienia w dn. 21-27.06.2015, kiedy Jowisz będzie w 21 stp.Lwa a Uran w 21 stp. Barana.

Trygon Jowisz-Uran jest bardzo twórczym aspektem.
Wyobrażenia o wygodnym i dobrym życiu /wręcz raju na Ziemi/ uaktywniają w ludzkich umysłach niebywałą ilość pomysłów - może pojawić się całkiem sporo nowinek technicznych, szczególnie w dziedzinie komunikacji i telekomunikacji.
Może się także okazać, że pomysły/wynalazki, które pojawiły się w 2011 r. teraz właśnie znajdą zastosowanie a swoim autorom przyniosą zaszczyty i pieniądze.

Jest to także czas tworzenia nieformalnych przymierzy, których spoiwem jest wyznawany światopogląd lub wspólnota duchowa.

Jowisz w Lwie przesyła intensywne impulsy do marzeń i pragnień.Jedni marzą o fortunie i popularności, inni o wolności, a jeszcze inni o bezpieczeństwie i pokoju. Konfiguracja z Uranem powoduje, że pojawiają się okazje, dzięki którym możemy nasze marzenia urzeczywistnić /pojawiają się narzędzia, które można wykorzystać - internet, telefon, łatwość przemieszczania się, technika wspomagająca ludzką pracę itp./.
Warto wykorzystać ten czas. Może efekty nie przyjdą od razu /mogą pojawić się przeszkody a nawet porażki - szczególnie koniec lipca i sierpień 2015/. Jednak ci, którzy będą wytrwali i będą dążyć do celu na przekór wszystkiemu już w .................. 2016 r. /raczej koniec roku/ będą mogli cieszyć się z owoców swojej pracy.
Zaznaczam jednak /już kiedyś o tym pisałam/, że Kosmos nie jest sprawiedliwy i demokratyczny w naszym ludzkim rozumieniu. Oprócz wspaniałych pomysłów i marzeń mogą zmaterializować się także te, które powstaną w okrutnych i chorych umysłach.

Układ w sensie zdrowotnym przyczynia się do nagłych udarów mózgu, wylewów, zapalenia opon mózgowych, złego funkcjonowania przysadki mózgowej, chorób oczu /to ze strony Urana/ oraz przerostów komór serca, wzrostu poziomu cholesterolu, tłuszczowego zwyrodnienia serca i zapalenia opon rdzenia kręgowego /to ze strony Jowisza/. Cały układ, który jest bardzo dynamiczny, sprzyja postrzałom, oparzeniom, porażeniom prądem elektrycznym i różnego typu zranieniom.

Jeśli weźmiemy pod uwagę cały układ planetarny  "Jowisz-Uran-Pluton" to można powiedzieć, że : człowiek pełen marzeń i pragnień wykorzystuje nadarzające się okazje /wspomagając się nowatorskimi osiągnięciami/ i ukazuje/demaskuje/ prawdziwą twarz medialnych pseudo-autorytetów.
To właśnie z tej kombinacji planetarnej biorą swój początek zmiany wizerunkowe, upadki dotychczasowych autorytetów, skandale medialne itp.
Pomysłodawcami tych zmian mogą być ludzie, którzy nie godzą się na różnego typu oszustwa medialne, którzy nie chcą żyć w "nierzeczywistej rzeczywistości". Jeśli objawią się tacy przeciwnicy kreowanej rzeczywistości, to chwała im za pracę i wysiłek jednak / Jeszcze będzie /............ mogą pojawić się i tacy, którzy tylko chcą zastąpić swoich przeciwników - klasyczna walka o władzę /tych może być niestety więcej/.
Obecnie oglądane afery podsłuchowe i afery medialne są walką o władzę.
Z drugiej strony jest dosyć dobry czas żeby skonstruować prawo, które będzie przeciwstawiało się bezprawnym zachowaniom "władzy" /władzy politycznej, medialnej, sądowniczej, policyjnej itd./

*Do poprzedniego posta:
Kwadratura Uran-Pluton sprzyja chorobom zakaźnym, które pokazują swoją obecność na skórze /obecność odry w Europie prawdopodobnie jest z tym związana/.
Obecność "starych" chorób zakaźnych niestety nie zniknie wraz ze zniknięciem układu Uran-Pluton.
Trochę za sprawą Jowisza /planeta, która uczestniczy w układach z Uranem i Plutonem/ choroby mogą mutować i roznosić się.
Należy zwrócić uwagę na daty: październik i listopad 2015 r., marzec-lipiec 2016 r., listopad 2016 do sierpnia 2017 r. i 2020 r.

0 komentarze:

Prześlij komentarz