piątek, 10 kwietnia 2015

Katastrofa w Smoleńsku - obraz astrologiczny


W astrologii funkcjonują pojęcia układów astrologicznych "palec boży" i "palec diabła".
"Palec boży" jest to układ trzech zaznaczonych punktów zodiaku, z których dwa są w układzie sekstylu /60 stp./ a trzeci jest do tych dwu w układzie kwinkunksa /150 stp./.
"Palec diabła" jest układem trzech zaznaczonych punktów zodiaku, z których dwa są w układzie kwadratury /90 stp./ a trzeci jest do tych dwu w układzie półtorakwadratury /135 stp./.
Pomimo skrajnego nazewnictwa obydwa układy mają iście szatańskie działanie. Ale jeśli przyjmiemy, że szatana pozostawimy jako literacko-artystyczny obiekt to obydwa układy oznaczają nieuchronność, coś przed czym trudno uciec. Kiedy jakieś wydarzenie jest związane z układem "palec" aż ciśnie się na usta stwierdzenie : "los tak chciał".
W horoskopie feralnego lotu aż trzykrotnie mamy do czynienia z układem "palec boży" /dalej będę nazywała ten układ "nieuchronny".
*Jeszcze dodam, że w przypadku połączenia : punkt "A" z punktem "B" to sekstyl, punkt "A" z punktem "C" to kwinkunks i punkt "B" z punktem "C" to też kwinkunks - najbardziej wrażliwy punkt jest po przeciwnej stronie zodiaku do punktu "C". Jeśli punkt "C" leży np. w 10 stp. Barana to tzw. wyładowanie układu nastąpi w 10 stp. Wagi.

Jest 10.04.2010 r., godz.7:27 w Warszawie.
Startuje prezydencki TU-154.
Co można powiedzieć o tym locie w momencie startu ?
Mamy do czynienia z układem "nieuchronny": Mars - Księżyc - Saturn. Wyładowanie układu powinno wypaść w okolicach 2/3 stp. Panny /opozycja do Księżyca/. Ale tam nie ma żadnej planety.
Mamy do czynienia także z drugim układem "nieuchronny": Mars - Księżyc - Pluton. Wyładowanie układu powinno nastąpić w okolicach 5/6 stp. Wodnika /opozycja do Marsa/. Ale tam też nie ma żadnej planety.
I jest jeszcze trzeci układ "nieuchronności", który aktywizuje się w momencie startu samolotu : Asc - Pluton - Mars. Wyładowanie powinno nastąpić w okolicach 5/6 stp. Raka /opozycja do Plutona/. Tam także nie ma żadnej planety.

Czy 2/3 stp. Panny mógł zostać aktywizowany ? Tak.
Prezydent Lech Kaczyński w swoim horoskopie ma tam planetę Saturn.
Czy 5/6 stp. Wodnika mógł zostać aktywizowany ? Tak.
Gen.Błasik w swoim horoskopie ma tam planetę Saturn.
Czy 5/6 stp. Raka mógł zostać aktywizowany ? Tak.
Przemieszczenie się samolotu na teren Rosji i wejście w inną strefę czasową spowodowało, że Ascendent horoskopu tego tragicznego lotu o godz. 10:31 czasu moskiewskiego wypadał dokładnie w 6 stp. Raka.
Prawdopodobnie na 10 min. przed katastrofą zamknął się cały obraz nieuchronnych zdarzeń. A może coś zdarzyło się o 10:31 ?
Jest także dość duże prawdopodobieństwo, że istniała osoba posiadająca jakąś ciężką planetę w 6 stp Raka w swoim horoskopie /np. kontroler lotów, nawigator/.
Ze względu na to, że planety z horoskopów prezydenta Kaczyńskiego i generała Błasika aktywizowały układy "nieuchronności" osoby te mogą być obciążane winą za katastrofę /tak działają kosmiczne energie/.
Tak właśnie nieuchronny los połączył ludzi w zupełnie nieprawdopodobny sposób.
Być może analiza horoskopów wszystkich tragicznie zmarłych osób przyniosłaby jeszcze większe zaskoczenie.

Należy także dodać, że horoskop lotu TU-154 pokazuje planetę Uran zbliżającą się do gwiazdy Scheat /pisałam o niej przy okazji zaćmienia Słońca/. Występuje także Saturn /30 stp. Panny/ w dokładnej opozycji do gwiazdy Scheat. 30 stp. Panny jest pod tym względem bardzo niepomyślny dla Polski. Kiedy znajdował się tam Neptun zginął w katastrofie lotniczej generał Władysław Sikorski w 1943 r.
Cały układ natomiast wpisuje się w horoskop Polski  /wpisuje się w horoskop z 966 r., horoskop okrągłostolowy z 1989 r. oraz z 1990 r./ i tworzy wręcz symboliczny obraz.
Katastrofa samolotu stała się symboliczną zapowiedzią katastrofy państwa.
Główne przyczyny jednej i drugiej katastrofy będą takie same - brak porozumienia, brak szacunku dla cudzej pracy, brak konsekwencji w działaniu, ignorowanie obowiązujących zasad.

Horoskop katastrofy TU-154 jest trudny do rozszyfrowania i prawdopodobnie jeszcze niejedno w nim znajdę. W horoskopie jest taka sama atmosfera jak w życiu. Jest dużo spraw ukrytych, jest dużo zamętu, paplaniny, przekłamań.


0 komentarze:

Prześlij komentarz