czwartek, 5 listopada 2015

Wolna wola, cz.2


Symbol wolnej woli w horoskopie, to planeta Mars.
Mars zawsze utożsamiany jest z ekspansją, ruchem, ucieczką, postawieniem na swoim, krokiem do przodu lub do tyłu. Mars "mówi", że idziemy tam gdzie chcemy ...... lub, że nie możemy iść tam gdzie chcemy.
Nie należy jednak Marsa utożsamiać z naszą wolą dotyczącą spraw codziennych /co ubieramy, co jemy, jaką mamy fryzurę lub jaką pracę mamy podjąć czy jaką terapię leczniczą zastosować/ - o tych "chciejstwach" decyduje raczej Pluton. Mars będzie oddziaływał na te sfery życia tylko wtedy, gdy będzie położony w znaku Panny lub będzie w aspektach z planetami w znaku Panny.
Wolna wola wypływająca z Marsa to raczej stan ducha /niekiedy niezrozumiały dla człowieka/.

Mars, w układach harmonijnych z innymi planetami, daje umiejętność lub wręcz talent do realizacji naszej woli. Nie występuje potrzeba ciągłej walki i udowadnianie sobie i innym, że czegoś chcemy, że coś możemy.
Nasza wola w "czarowny" sposób realizuje się /prędzej bądź później/ i mamy wrażenie, że cały Wszechświat pracuje na naszą korzyść. Pozytywne układy z Księżycem, Saturnem, Uranem, Neptunem i Plutonem dają wrażenie, że materialny świat, który nas otacza, pomaga w realizacji naszej woli. Pozytywne układy ze Słońcem, Merkurym, Wenus i Jowiszem dają wrażenie, że pomoc w realizacji woli przypływa "prosto z nieba".
Mars w układach nieharmonijnych z innymi planetami daje dużo agresji, chęć stawiania na swoim, udowadnianie całemu światu, że racja leży po naszej stronie. Daje także walkę o władzę, chęć manipulowania innymi ludźmi i narzucanie im swojej woli. I mimo tych wszystkich /często agresywnych/ zabiegów, coś jest nie tak jak sobie wyobrażaliśmy a jeśli coś się zrealizuje to i tak dalsze życie pokaże, że to nie o to chodziło. Negatywne aspekty Marsa mogą także przynieść do naszego życia, ludzi o takim charakterze - jednak powinno to być zawsze inspiracją do zastanowienia się nad własnym postępowaniem i myśleniem.

Koniunkcja Marsa z inną planetą pokazuje, że coś jest dla nas bardzo ważne /np. ze Słońcem - nasza wola zostanie skierowana do realizacji duchowej powinności, z Saturnem - nasza wola będzie sprzyjała ziemskiemu przeznaczeniu/.
Nieharmonijne układy Marsa z innymi planetami :
- ze Słońcem : wola człowieka pozostaje w konfrontacji z jego kluczowym celem w życiu - człowiek nie wie czego chce i co jest dla niego ważne
- z Merkurym : człowiek, który bardzo lubi łamać reguły /te moralne i te prawne/, niekiedy może występować jako inicjator zmian moralno-prawnych, "w gorącej wodzie kąpany", często brak rozsądku
- z Wenus : brak intuicji i wyczucia sytuacji, podważa wszelkie autorytety - prawdopodobne problemy w relacji z matką
- z Jowiszem : arogant, arogancja władzy - człowiekowi wydaje się, że wszystko może, na ogół sam sobie organizuje swój upadek i wszelkie kłopoty - o takich osobach mówi się : "dobrze mu tak, należało mu się"
- z Księżycem : człowiek lubi konflikty, kłótnie, zaczepki - zły prognostyk dla małżeństwa i partnerstwa - narzuca innym swoją wolę lub nie potrafi uszanować cudzej woli, lubi "grać" na cudzych emocjach
- z Saturnem - człowiek wiecznie wojuje ze swoim przeznaczeniem, nie chce pogodzić się z wyrokami "nieba". często uważa się za męczennika
- z Uranem : człowiek ma kłopoty z dostosowaniem się do norm społecznych i obyczajów - za swoje niepowodzenia obwinia znajomych, sąsiadów, rodzeństwo - pozorant, manipulator
- z Neptunem : człowiek lubi narzucać swoją wolę w określonych grupach społecznych /w rodzinie, w partii, w klubie hobbystycznym itp./ - prawdopodobne problemy w relacji z ojcem - lubi się mądrzyć i dużo mówić o swoich /pozornych/ możliwościach
- z Plutonem : samobójca, brak instynktu samozachowawczego - postrzegany jako szaleniec /często taki jest naprawdę/ - tendencja do stopniowego samounicestwienia, często potrzebne jest leczenie psychiatryczne - taki układ /opozycja/ występuje u Angeliny Jolie
0 komentarze:

Prześlij komentarz