sobota, 7 listopada 2015

Wolna wola, cz.3


A jak demonstruje się "wolna wola" czyli planeta Mars w znakach zodiaku ?

- w Baranie : bardzo mocno zaznaczona
Człowiek wyraźnie odczuwa element wolnej woli, czuje, że jest panem swego losu. Jego myślenie i koncepcje są odważne i odkrywcze a niekiedy i ryzykowne. Nie lubi poddawać się. Mocno zaznacza się "ego". Jeśli układy z Marsem niepomyślne, mamy obraz egoisty, który myśli wyłącznie o swoim znaczeniu dla świata. Pojawi się duża tendencja do narzucania swojego sposobu myślenia.
Mars w Baranie jest u Angeliny Jolie / w bardzo złym układzie/ oraz u S. Jobsa /także zły układ/.

- w Byku : wola, która materializuje się
Wola ukierunkowana na zabezpieczenie materialne, zdobywanie pieniędzy lub przedsięwzięcia biznesowe.
Myślenie : Zrobię bo tak chcę. Lubi chełpić się tym, że jest skuteczny w realizacji swoich zamiarów.
Jeśli układy z Marsem niepomyślne, pojawia się obraz zadufanego dorobkiewicza, oszusta lub bezwzględnego wyzyskiwacza. W skrajnych przypadkach mamy człowieka, który swoją moc przyrównuje do boskiej mocy.
Mars w Byku jest w horoskopie A. Hitlera /bardzo negatywny układ/.

- w Bliźniętach : wolna wola narzucana innym
Człowiek wolną wolę wykorzystuje do tworzenia koncepcji dotyczących społecznych zasad i norm. Lubi określać co jest dobre a co złe, co sprawiedliwe a co wartościowe. Występuje tendencja do tworzenia różnych ideologii i narzucanie społecznych zachowań. Mistrz publik relations.
Jeśli układy niepomyślne, mamy doktrynera i manipulanta a zamiast prawdziwych wartości jedynie pozory.
Marsa w Bliźniętach ma D.Tusk i J.Kaczyński /w obu przypadkach Mars jest bardzo mocno uszkodzony/.
Mars w Bliźniętach jest także w horoskopie L. Wałęsy /w harmonijnych układach/.

- w Raku : wolna wola eksponowana w określonym środowisku
Człowiek eksponuje swoją wolę w zamkniętych grupach środowiskowych /naród, rodzina, partia, towarzystwo wzajemnej adoracji, grupa mafijna itp./. Lubi w tych środowiskach narzucać swoją wolę - dyskutować i spierać się. Często staje się przywódcą danej grupy.
Jeśli Mars jest uszkodzony, możemy mieć osobnika, który przyczynia się do niszczenia takiej grupy - jest nieodpowiedzialny lub robi to z pełną premedytacją /lis w kurniku/. Istnieje także możliwość, że taki człowiek znajdzie się w nieodpowiednim miejscu o niewłaściwej porze i może mieć z tego tytułu kłopoty.
Prezydent A. Duda ma Marsa w Raku /układy z Marsem dalekie od ideału/. W. Jaruzelski także ma Marsa w Raku /układ kontrowersyjny ale nie najgorszy/.

- w Lwie : żeby było miło
Człowiek ukierunkowuje swoją wolę w stronę dobrego i miłego życia. Szuka sposobu aby życie było bezstresowe i spokojne. Dobrze odnajduje się w relacjach z przyrodą. Niekiedy uczestniczy w organizacjach dążących do poprawy życia na Ziemi / New Age, Zieloni itp./. Lubi korzystać z porad szamanów, zielarzy, bioenergoterapeutów itp. Niekiedy w celu "dobrego" życia staje się graczem giełdowym.
Jeśli Mars jest w niepomyślnych układach pojawiają się giełdowe porażki, rozbuchany sabarytyzm a niekiedy chęć targowania się z bogami /czary, teurgia, zaklęcia/. Całą swoją wolę człowiek kieruje w stronę bogacenia się przy minimalnym wysiłku.
Bardzo wielu polityków /polskich i zagranicznych/ posiada Marsa w Lwie, w nieharmonijnych układach.
Mars w Lwie jest w horoskopie J. Palikota /w bardzo negatywnych układach/.

w Pannie : ekscentryk czyli "wolnoć Tomku w swoim domku"
Tutaj Mars pokazuje nie tylko stan ducha ale także nasze codzienne zachowania.
Człowiek pokazuje swoim zachowaniem, wyglądem, zwyczajami, że jest "inny" - orginalny, niepowtarzalny.
Może być nowatorski w dziedzinie ubioru, fryzury, chirurgii estetycznej, dbałości o zdrowie, upodobań kulinarnych, swojej pracy itp. Zrobienie tzw. pierwszego wrażenia jest bardzo ważne.
Jeśli Mars jest uszkodzony mamy dziwaka lub człowieka dbającego o pozory. Często w życiu codziennym panuje chaos, bałagan i generowanie niepotrzebnych zmian.
Mars w Pannie jest u P. Kukiza /w negatywnych układach/ i u L. Millera /w dobrych układach/.


0 komentarze:

Prześlij komentarz