sobota, 11 stycznia 2020

Mapa nieba w 2020 r.Pluton przemieści się zaledwie o 2 stp. Jego tranzyt przebiega pomiędzy 23 a 25 stp. Koziorożca.
Pomiędzy końcem kwietnia i początkiem października podlegać będzie retrogradacji. Zakończy rok w 25 stp. Koziorożca.


Neptun przemieści się o 4 stp., pomiędzy 17 a 21 stp. Ryb. Pomiędzy czerwcem i listopadem jest w retrogradacji a rok kończy w 19 stp. Ryb.
Neptun na swojej drodze napotka dwa wrażliwe punkty zodiaku. 18 stp. nawiązuje do lat 1200-1203 a drugi punkt, 20 stp. nawiązuje do lat 1856-58. Neptun będzie przez cały rok /nieustająco/ "uszkadzany" przez tranzytującego Marsa, Saturna i Urana /bardzo dużo półkwadratur/. Nie należy się więc spodziewać z jego strony pomyślnych wieści.
W Polsce może przynieść problemy pod hasłem "gaz" /wybuchy, awarie, pozyskanie, ceny, firmy itp./.
Prawdopodobnie zaznaczy swoje istnienie latarnia morska w Świnoujściu.
Na świecie może pojawić się konflikt na Pacyfiku z Chinami w głównej roli /handlowy lub militarny/ oraz niepokoje w Indiach. Zaznaczają się także trzęsienia ziemi /Kalifornia, Włochy, Grecja, Japonia i największe w obszarze Syria-Iran-Afganistan/ - to już dało o sobie znać. Możliwe także wstrząsy w Polsce lub w sąsiedztwie. Zamach we Francji.


Uran przemieści się 8 stp., pomiędzy 3 a 11 stp. Byka. W połowie sierpnia wejdzie w retrogradację i rok zakończy w pozycji 7 stp. Byka.
Uran nieustająco będzie pozostawał w półkwadraturowym napięciu z Neptunem.
W pierwszej dekadzie kwietnia kwadraturę z Uranem zbuduje Mars i prawdopodobnie przypomni czas /bardzo znacząca kwadratura Mars-Uran/ z maja i sierpnia 2018 r., który stał się początkiem szeregu niepokojących zdarzeń - Trump uznał Jerozolimę stolicą Izraela i zdecydował o przeniesieniu amerykańskiej ambasady oraz zerwał porozumienie nuklearne USA-Iran.
Nie można wykluczy, że nastąpi nagły zwrot akcji w kwestii irańskiej a i Rosja objawi swoje walory.
Tranzyt Urana odbywa się w dużej części po ścieżce, którą wędrował w ostatnim roku /retrogradacja/. Szersze prognozy na ten temat przedstawiłam w postach "Uran w Byku" z 16.01.2018 r. oraz "Uran-pajęcza sieć" z 23.01.2018 r.


Saturn przesunie się o 10 stp., pomiędzy 22 stp. Koziorożca a 2 stp. Wodnika. Pomiędzy majem a wrześniem pozostaje w retrogradacji a rok kończy na pozycji 2 stp. Wodnika.


Jowisz przemieści się o 26 stp., pomiędzy 7 stp. Koziorożca a 3 stp. Wodnika. W retrogradacji pozostaje pomiędzy majem a wrześniem a rok kończy w pozycji 3 stp. Wodnika.
W czasie tranzytu Jowisz i Saturn będą wchodziły w koniunkcję z Plutonem:
- połowa stycznia … koniunkcja Saturn-Pluton w 23 stp. Koziorożca
- przełom marzec/kwiecień … koniunkcja Jowisz-Pluton w 25 stp. Koziorożca
- przełom czerwiec/lipiec … koniunkcja Jowisz-Pluton w 25 i 24 stp. Koziorożca
- połowa listopada … koniunkcja Jowisz-Pluton w 23 stp. Koziorożca
Koniunkcje odbywają się w znaku Koziorożca, w dekanacie Panny, w stopniu Wagi więc tym samym uprzywilejowane i bogate kasty przejmują kontrolę nad życiem społeczeństw używając w tym celu instrumentów przymusu administracyjno-prawnego.
Tworzony jest system łączący plutokrację i biurokrację. Optymalne rozwinięcie tego systemu stworzy człowieka-maszynę. O ile ciało może pozostawać ludzkie to mózg stopniowo upodobni się do komputera. Powstanie osobnik zadaniowy i karny, bez wątpliwości, bez wyrzutów sumienia, bez dylematów moralnych.  Powstaną rzesze androidów, bez serc, bez ducha … szkieletów ludy.
Rok 2020 zakończy koniunkcja najważniejsza: Jowisz-Saturn w 1 stp. Wodnika w dn.19-24 grudzień. Witamy w projekcie wiecznego i obowiązkowego szczęścia ... plutokratyczno-biurokratyczny system zapewni ten stan.
Tranzyt Saturna może przynieść proces jeszcze bardziej pogłębionej unifikacji, globalizacji. Nie będzie to proces przebiegający bez zakłóceń. Zakłócenia mogą przybierać postać buntów, aktów nieposłuszeństwa, wojen.
W 2020 r. wszelkie aspekty Marsa do ciężkich planet mogą przynieść tego typu zakłócenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na sierpniową i październikową/całomiesięczne/ kwadraturę Marsa /w Baranie/ do Jowisza, Saturna i Plutona oraz kwadraturę z końca grudnia do Plutona.
Niewątpliwie wartą uwagi będzie także koniunkcja Marsa z Uranem, kwadratura Marsa z Jowiszem i Saturnem … ale to w styczniu 2021 r.


Mars rozpoczął rok w 29 stp. Skorpiona a zakończy go w 27 stp. Barana. Istotną częścią tranzytu będzie retrgradacja. Retrogradacja rozpocznie się 10 września w 29 stp. Barana a zakończy w połowie listopada w 16 stp. Barana. Tzw. retrogradacyjna ścieżka Marsa obejmuje obszar pomiędzy 16 a 29 stp. Barana a pełny czas trwania mieści się pomiędzy 27 lipca 2020 a 2 stycznia 2021.
Retrogradacyjny tranzyt Marsa będzie prawdopodobnie dość znaczący bo przecież całkiem niedawno /przełom luty-marzec 2018 r./ Uran kończył swój tranzyt przez znak Barana.
Uran wprowadzał swoje przekonania i zasady oraz implementował je w ludzkiej świadomości a tu przychodzi Mars i jeszcze przez kilka miesięcy włóczy się po tych bezdrożach … i co ? … krytykuje i podważa te wszystkie prawdy wiary ? ... wszystko w piz … ? Pojawi się myśl, o której już kiedyś wspominałam … czy jesteśmy naiwniakami, czy głupkami a może totalnymi idiotami ? Pojawi się także myśl ... komu obciąć głowę w pierwszej kolejności a komu w drugiej ?
Pod wpływem tranzytu ponownie zaznaczają się jakieś zdarzenia na Pacyfiku, zaznacza się trudna sytuacja we Francji i w Niemczech /protesty, nowy rząd itp./, nowa sytuacja w UE. Może także dojść do nieporozumień na linii Grecja-Turcja a w państwach Ameryki Południowej mogą następować istotne zmiany. Zaznacza się polityka izolacjonizmu w USA oraz nieprzychylność dla żydowskich społeczności w Europie /oczywiście także w Polsce, szczególnie w Polsce/.
Powinny pojawić się ruchy przypominające XIX wieczną "międzynarodówkę". Możliwa destabilizacja rynku kruszców oraz problemy z handlowymi drogami morskimi /szczególnie zaznaczony Kanał Sueski/
W Polsce dalszy ciąg "bezkrólewia", które obowiązuje od początków 2016 r., dalszy ciąg działań cenzurujących twórców oraz wypaczanie postrzegania "kultury".


Wenus szczególną aktywność objawi w czasie swojej retrogradacji. Retrogradacyjna ścieżka planety to obszar zodiaku pomiędzy 6 a 22 stp. Bliźniąt, który zostanie zaznaczony pomiędzy 10.04 a 29.07.
Łaskawa Wenus zwróci uwagę na wszelkie sprawy "bliźniacze" a więc rodzeństwo /bliższe i dalsze/, sąsiadów, znajomych i kolegów, edukację, dziennikarstwo, media, reklamę, PR, komunikację, książkę, internet, ośrodki agenturalne i ich bazy, pozyskiwanie informacji, inwigilacje itd. W Polsce może bezwzględnie objawić sporą dawkę trudnej prawdy o politykach i tzw. zapleczu politycznym /duża część polskich polityków ma mocno zaznaczony znak Bliźniąt/.
Wenus swoim niebiańskim palcem wskaże także USA /w 22 stp. Bliźniąt, gdzie następuje retrogradacyjny zwrot planety, znajduje się natalny Mars oraz dyrekcyjny Saturn w horoskopie USA/ - wskazuje to z jednej strony na izolacjonizm i hasło "America first" ale z drugiej strony na potrzebę wzmożenia kontroli /najlepiej przy zastosowaniu manipulacji i pośrednich działań/.
Godnym partnerem w tych rozgrywkach tradycyjnie będzie Izrael /Uran i Merkury w Bliźniętach/ z mocno zaznaczoną potrzebą bycia "super first" oraz nieustającą potrzebą kreowania sobie tylko znanej rzeczywistości.
Warto także popatrzeć na rozwój sytuacji w Iraku ponieważ natalna Wenus w horoskopie tego państwa zajmuje 22 stp. Bliźniąt a tym samym ma czarowny talent ukazywania tzw. drugiego dna w czasie działań agresorów.
Wenus podczas swojej retrogradacji nie omieszka pokazać sponsorów Donalda Trumpa i jego kontrowersyjnych związków.
Wenus czyli Lucyfer /nomen omen/ mogą także wskazać na możliwość zwołania soboru /rzymski kościół mimo, że odwołuje się do bardzo wysokich wartości sygnowanych znakiem Strzelca to swoje wewnętrzne sprawy załatwia z poziomu całkiem ziemskich Bliźniąt.
Retrogradująca Wenus podczas swojego tranzytu stworzy kwadraturę z Neptunem - dwukrotnie w maju oraz pod koniec lipca. Może dać o sobie znać obłudna narracja kreowana przez twórców nowego światowego porządku.
Osoby, które w swoich horoskopach posiadają znaczącą obsadę znaku Bliźniąt, Panny i Wagi powinny wyostrzyć zmysły i wykorzystać przesłanie Wenus.
_________________________________
Trwa wyjaśnianie katastrofy ukraińskiego samolotu pasażerskiego na terenie Iranu.
Następują niespodziewane zwroty akcji. Coraz bardziej przypomina to dogadywanie się gangsterów a nie politykę.
Być może komuś zależy aby całą sprawę szybko zamknąć - los niekiedy bywa złośliwy i mogłoby się okazać, że w czasie dochodzeń znajdą szczątki amerykańskiego pocisku.
Przypominam tym samym aferę Iran-Contras, kiedy to amerykańska agentura potajemnie handlowała z Iranem bronią, w celu zebrania pieniędzy na bandyckie akcje w Nikaragui. Wprawdzie było to dosyć dawno bo w 1985 r. ale nie można wykluczyć, że jest to stały sposób działania w USA.
Kiedy Jowisz tranzytuje znak Koziorożca dość systematycznie wychodzą na światło dzienne afery korupcyjne, nielegalny handel bronią, dozbrajanie samozwańczych watażków itp.

0 komentarze:

Prześlij komentarz