środa, 15 lipca 2020

Nowy Wspaniały Świat


Dzień po dniu, krok po kroku zbliżamy się do czasu, kiedy władanie nad światem przejmie energia 1 stp. znaku Wodnika - 21/22 grudnia 2020 r. nastąpi ścisła koniunkcja Jowisz-Saturn w 1 stp. Wodnika.
Czy wystąpią jakieś spektakularne wydarzenia ?
I tak, i nie.
Prawdopodobnie dopiero historia doceni ich ważkość. Ktoś powie, że pomiędzy 1980 r. a 2020 rozpoczęła się epoka ... władzy sztucznej inteligencji. Przy okazji zapisane zostaną jakieś wojny, jakieś upadające i jakieś tworzące się mocarstwa, jakieś miasta, działające niczym mózg itd.
Koniunkcja planet będzie rozwijała się przez całą trzecią dekadę grudnia i pod koniec miesiąca  zaznaczy się także w 2 stp. Wodnika.
Dwa pierwsze stopnie Wodnika prezentują bardzo dziwną, podstępną energię a pod jej wpływem mogą następować zaskakujące, przeciwstawne sobie zdarzenia.

Symbole sabiańskie tak opisują te dziwne, niewspółgrające ze sobą stopnie, które będą miały tendencje do wzajemnego przenikania się:
- 1 stp. Wodnika to "Stara misja w Kalifornii zbudowana z wysuszonej cegły" ... to symbol ludzkich umiejętności do budowania czegoś trwałego i wytrzymałego, co chroni, podtrzymuje i zasila społeczność na każdym poziomie.
Symbol często oznacza miejsca dające schronienia, braterstwo, zaszczepianie wiary w nowym świecie, tworzenie więzi z nowym światem, tworzenie cywilizacji.
Jednocześnie symbol ten ostrzega przed dogmatyzmem, wymuszaniem przekonań, przejmowaniem kontroli nad życiem innych, indoktrynacją.
Symbol snuje wizję czegoś lepszego i piękniejszego, niż to co zostało doświadczone. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie - mówi symbol i podsuwa pigułkę szczęścia /a może zapomnienia/.
I ... już to mamy, jest dobrze, najlepiej ... ale ...
- 2 stp. Wodnika to "Nieoczekiwana burza z piorunami" ... symbolizuje coś pojawiającego się ni stąd, ni zowąd. Może to być coś nagłego, przytłaczającego i nieco przerażającego.
Symbol oznacza wstrząsy i konfrontacje z brutalną energią, działa niczym piorunochron. Związany jest z kartą "Wieża" w Tarocie. Często oczyszcza i uwalnia od czegoś lub kogoś.
Symbol ostrzega przed utratą kontroli, chwiejnością emocjonalną, paraliżującym strachem.

"Niebo" zaserwuje więc atrakcje skrajne w swojej naturze i trudne do pogodzenia a nawet trudne do zrozumienia.
Kompilacja 1 i 2 stp. Wodnika zdaje się mówić, że nawet największy wysiłek i najszczersze pragnienia mogą się w jednej chwili pogrążyć w chaosie, który ukaże ugór godzien ponownego zagospodarowania.
_____________________________________________
Koniunkcja Jowisz-Saturn w 1 stp. Wodnika bardzo mocno wpisuje się w horoskop Polski /22.12.1990, g. 12:00, Warszawa/.
Natalne Słońce w horoskopie Polski zajmuje 1 stp. Koziorożca natomiast dyrekcyjna pozycja światła /po 30 latach/ zajmie 1 stp. Wodnika.
Należy więc zakładać, że zmiany dotyczące naszego kraju będą niezwykle istotne - dotyczyć to może całokształtu państwa, konstytucji, głowy państwa itp.

Dodatkowym elementem wpisującym się w czas koniunkcji Jowisz-Saturn jest bardzo mocno aktywizowany horoskop Jarosława Kaczyńskiego.
Pamiętajmy, że natalny Jowisz w horoskopie Kaczyńskiego zajmuje 1 stp. Wodnika a tym samym plany, myśli, koncepcje osoby ogniskują się wokół energii tego stopnia.
Natalny Jowisz jest jednocześnie planetą przewodnią w konstrukcji planetarnej nazywanej przeze mnie "włócznią przeznaczenia", która aktywizuje się poprzez Jowisza ale w 2 stp. Wodnika.
Można wnioskować, że wyobrażenia i plany Kaczyńskiego niebezpiecznie ślizgają się pomiędzy 1 a 2 stp. znaku Wodnika.
Układy planet wskazują, że pewien plan wszedł już w fazę realizacji i następujące po sobie wydarzenia niosą tzw. efekt kuli śniegowej. Podwaliny do planu prezesa wykluwały się już w 1996 r. natomiast na początku 2009 r. przybrały konkretne kształty. Prawdopodobnie od samego początku były związane ze stworzeniem optymalnego gruntu dla działań amerykańsko-żydowskich na terenie Europy wschodniej.
W pierwszej dekadzie sierpnia 2017 r. opisałam szeroko mechanizm działania "włóczni przeznaczenia" w postach "Włócznia przeznaczenia, cz. 1-4".
____________________________________________
Koniunkcja Jowisz-Saturn będzie wpływała znacząco na cały świat ale oczywiście /jak zawsze/ będą to oddziaływania większe lub mniejsze.
Głównym oddziaływaniem będzie koniunkcja z jakąś planetą natalną lub dyrekcyjną i ewentualne znaczące aspekty z planetami natalnymi /dyrekcyjnymi.
Większość państw, które ukształtowały się z rozpadu ZSRR, ma posadowionego Saturna w 1-2 stp. Wodnika więc można przypuszczać, że nastąpi dalszy ciąg przemian.
Np. Polska, w 1-2 stp. Wodnika, ma posadowione dyrekcyjne Słońce. Prawdopodobnie jest bardzo wiele krajów, które będą podlegały "dotknięciu czarodziejskiej różdżki" - każdy kraj należy rozpatrywać indywidualnie.
Kilka przykładów dyrekcyjnych planet w 1-2 stp. Wodnika lub innych możliwych aspektów  :
- Iran ... dyrekcyjny Neptun /zagrożone terytorium/
- Francja ... natalna Wenus w 3 stp. Wagi i Mars w 2 stp. Bliźniąt /zmiany o charakterze ideologicznym/
- Grecja .... dyrekcyjny Neptun /terytorium/
- Niemcy ... dyrekcyjny Uran /polityka zagraniczna, sąsiedzi/
- Chiny ... natalny Księżyc /przemiany społeczne/
_______________________________________________
Tego typu procesy przemian odbywają się odkąd istnieje cywilizacja, są absolutnie naturalnym zjawiskiem. Problemem jest okres przejściowy pomiędzy dominacjami znaków - trzęsie, kolebie, trzeszczy i iskrzy. Tak się składa, że przyszło nam żyć w czasie tych fascynujących przemian.
Dominacja znaków powietrznych /biorąc pod uwagę czasy nowożytne/ to koniec IV wieku, V i VI wiek - niektórzy twierdzą, że powstały wtedy podwaliny zachodniej cywilizacji czyli na kontynent europejski wtargnęła bliskowschodnia religia, chrześcijaństwo. Upadało to co stworzyli starożytni łącznie z Cesarstwem Rzymskim. Rozpoczął się wielki pochód plemion germańskich.
Miastem-symbolem tamtych czasów staje się Konstantynopol.
Jeszcze inna religia staje się religią państwową - buddyzm ... i zatacza coraz szersze kręgi.
Tworzy się nowe ośrodki decyzyjne, kształtują się przyszłe mocarstwa.
Ciekawostka ! w 532 r. rozpoczyna się budowa kościoła Hagia Sophia i po 1,5 tysiącu lat perturbacji ... w 2020 r. dekretem Erdogana zostaje przemianowana na meczet.
XII i XIII wiek to ponownie dominacja znaków powietrza, kiedy to koniunkcja Jowisz-Saturn występowała naprzemiennie w Bliźniętach, Wadze i Wodniku. Najistotniejsze kwestie, które w tamtych czasach rozgrywały się dotyczą sposobów zarządzania miastami, państwami, wpływu ośrodków dominujących na resztę świata, skupianie władzy świeckiej i kościelnej, administrowanie poprzez nakazy i zakazy wydawane przez władców/prawie nowoczesne prawodawstwo/.
Religie ponownie wchodzą na wojenną ścieżkę /wojny krzyżowe, powstawanie zakonów/.
Tym razem języczkiem uwagi staje się Jerozolima.
Powstaje także nowe państwo, które przez długie lata będzie odgrywało znaczącą rolę - Złota Orda.
Lata 80-te XX wieku /faza przejściowa z dominacji znaków ziemskich do znaków powietrza/ zapoczątkował podobne przemiany w najnowszej historii. Zarządzanie, administrowanie, przepływ informacji, tworzenie ośrodków decyzyjnych na świecie stało się ponownie tematem wiodącym.
Przed ludzkością otworzył się ponad 220 letni proces przemian w tej dziedzinie.
Efekty tych przemian mogą być bardzo podobne do tych sprzed wieków jednak działania, które będą prowadziły do celu, mogą przypominać magię, czary lub narkotyczny sen.
0 komentarze:

Prześlij komentarz