wtorek, 22 września 2020

Chcecie bajki ? Oto bajka ... po drugie


Super koniunkcja Uran-Neptun-Pluton z lat 574-577 p.n.e. niewątpliwie przyczyniła się do zmian w sposobie pojmowania Boga i Absolutu, otwarcia na filozofię, humanizm itd. Pamiętajmy, że "boskie tchnienie" pochodziło z poziomu Skorpiona /duch, moc/ i kierowane było w stronę ziemskiego Byka /powstawanie materii/. Tworzyła się cywilizacja człowieka - kreatora.

Koniunkcja ta otworzyła wrota dla nauczycieli, mesjaszy, boskich pomazańców i oświeconych, którzy stanowili pewien most pomiędzy światem ducha a poszukującym człowiekiem. Pojawiły się takie postacie jak Budda,  a później Jezus, Mahomet i wielu innych, nie zawsze docenionych - nie będę rozważała, w tym miejscu, na ile te postacie były prawdziwe a na ile były jedynie legendami. Tak czy inaczej zmieniało się ludzkie myślenie.

Wiara w bóstwa zmieniała się, powstawały nowe religie. Były nowe a jednocześnie trochę stare ponieważ, w naturalny sposób, pojawiały się w nich elementy z poprzedniego rozdania.

Super koniunkcja z czasu około 4500 r. p.n.e. występowała na poziomie Wodnika lub Ryb a więc czerpała energię /boskie tchnienie/ z poziomu Lwa lub Panny. Pamiętajmy, że Lew a szczególnie Panna to poziom cielesności, przyrody ożywionej i nieożywionej, natury, naturalnych sił przyrody.

Prawdopodobnie te właśnie wpływy spowodowały iż bogowie utożsamiani byli ze zwierzętami, roślinami, wulkanami, morzami, Słońcem czy Księżycem. Z tych samych powodów składano ofiary z ludzi i zwierząt, świątynie zapełnione były fallicznymi obeliskami i figurkami pękatych, ciężarnych bogiń. 

Religia żydowska zaczepiona jest nieustannie w tych odległych czasach, ponieważ tak określiła swoje korzenie /tzw. starotestamentowe/. Tworzy się tym samym przepaść pomiędzy tymi, którzy "poszukują" stwórcy na poziomie skorpionicznego, iluzorycznego absolutu a cielesnego /źródłem jest Lew lub Panna, ze wskazaniem na Pannę/, krwawego demiurga, którego naczelną zasadą jest karanie i pochłanianie ofiar. 

Starotestamentowe zasady niestety odcisnęły znaczące piętno na chrześcijaństwie i islamie. Gdyby nie wpływy starotestamentowe, chrześcijaństwo i islam byłyby obecnie religiami poszukującymi oświecenia na poziomie duchowym a świat materii pozostawałby wtórny lub będący konsekwencją tych poszukiwań. Obecnie sytuacja tych religii jest dokładnie odwrotna - przekonanie, że świat materii /znaki, mantry, modlitwy, rytuały itp./ wygeneruje duchowy wzrost.

Religię żydowską ominęły wpływy super koniunkcji z VI w. p.n.e. i pozostaje ona do dnia dzisiejszego religią czekającą na mesjasza/nauczyciela czyli kogoś, kto przełoży sens istnienia z boskiego na "nasze".

Wszystkie następne transaturniczne koniunkcje to połączenie Neptuna /plemiona, klany, narody/ z Plutonem /przyroda, cielesność, więzy krwi, kod genetyczny/. 

Nieobecność Urana /instrukcje, przekazy, znaki, poczucie bycia częścią większej wspólnoty/ spowodowała wyizolowanie religii żydowskiej /legendy o narodzie wybranym czyli pierwowzór nacjonalizmu/. 

Koniunkcje Neptun-Pluton miały oczywiście wpływ także na resztę świata - nienawiść między plemionami i narodami, wojny, najazdy, poczucie wyjątkowości itp.

Koniunkcje Neptun-Pluton wystąpiły /licząc od super koniunkcji w 577 r. p.n.e./ :

- w 78 r. p.n.e. ... prawdopodobna data budowy świątyni Fortuny

- w 415 r. ... Wizygoci podbijają tereny tzw. cywilizacji europejskiej

- 907 r. ... Chiny rozpadają się na królestwa /taki podział dzielnicowy/, najazdy na Bizancjum, powstaje kalifat w Północnej Afryce po śmierci Mahometa

- 1399 r. ... można ten czas nazwać średniowiecznym wyścigiem mocarstw


Kolejna koniunkcja Neptun-Pluton nastąpiła w 1891 r. - tu zaczyna się najistotniejsza część "bajki".

Koniunkcja ma miejsce w 9 stp. Bliźniąt /dekanat Bliźniąt, stopień Panny/ - jest to czas kiedy rodzi się najgroźniejszy nacjonalizm, który wielkim cieniem ogarnie cały świat.

W tym czasie austriacko-żydowski dziennikarz Nathan Birnbaum pierwszy raz używa słowa "syjonizm" - rozpoczyna się pochód najkrwawszego nacjonalizmu świata ku zwycięstwu. Ożywają biblijne demony. Planetarnym impulsem do tej wędrówki jest Uran - on jest brakującym ogniwem, które zostało utracone w czasie tzw. niewoli babilońskiej i to Uran będzie animatorem tej rozgrywki.


W 1897 r. w Bazylei powstaje Światowa Organizacja Syjonistyczna. Organizacja powstaje pod patronatem ścisłej koniunkcji Uran-Saturn w 26 stp. /dekanat Raka, stopień Panny/. Saturn to tworzenie i materializacja a Uran to wymyślone zasady i reguły gry - powstaje więc organizacja, której celem jest narzucenie swojej wizji świata. Poprzez koniunkcję Uran-Saturn syjoniści zawłaszczają "boską moc" i będą ją używali zgodnie ze swoim "widzi-mi-się".

26stp. Skorpiona symbolicznie związany jest z pozyskiwaniem nowych terytoriów, migracjami, inwazją, segregacją, naruszaniem bezpieczeństwa innych osób itp.

Koniunkcja pokazuje, że syjoniści nie dość, że chcą stworzyć swoje plemienne państwo to chcą jeszcze powołać "zagubionego" mesjasza. Być może wtedy powstają plany stworzenia super-konsolidacji społecznej pod swoim przewodnictwem /niewykluczone, że jest to początek projektu NWO/.

Powstaje syjonistyczna Ponadnarodowa Korporacja, która słowo "żyd" będzie używała zgodnie ze swoimi potrzebami, interesem oraz w celu podtrzymania wykreowanej narracji. 

Człowiek określający się "żydem" /określona religia, zwyczaje i kultura, powiązania rodzinne lub wola naturalizowania się na członka społeczności/ staje się narzędziem w rękach organizacji syjonistycznych.

Przedmiotem manipulacji staje się także "reszta świata".

Pogoń za "utraconym" Uranem stopniowo zdominuje społeczno-polityczną rzeczywistość.


* Ciekawostka !

Syjonizm demonstruje się światu w czasie koniunkcji Neptun-Pluton w 9-10 stp. Bliźniąt - nie jest to niestety pełnia szczęścia /brakuje Urana/ aby można było tworzyć podwaliny nowej cywilizacji ... takiej pięknej syjonistycznej ... a może takiej pięknej amerykańskiej.

Przypominam więc, że Uran w horoskopie USA znajduje się w 9 stp. Bliźniąt.

Trudno się dziwić, że syjoniści tak dobrze czują się w tym kraju i wywierają tak wielki wpływ na kształt USA. 

... ale niestety mesjasza brak. Urana trzeba zorganizować w inny sposób 😵.

0 komentarze:

Prześlij komentarz