poniedziałek, 13 grudnia 2021

Niebo nad naszymi głowami u progu 2022 r. czyli ostatni namiętny uścisk Saturna i Urana


Od końca 2020 r., kiedy wystąpiła koniunkcja Jowisz-Saturn w 1 stp. Wodnika, zmieniły się na świecie "zasady gry"  - weszliśmy w króliczą norę i znaleźliśmy się w krainie czarów, gdzie doświadczamy innego postrzegania i innego doświadczania. Słowa i gesty nabierają innego znaczenia a my popadamy w  swoistą schizofrenię ponieważ, to co widzimy, nie pasuje do narzucanej narracji przez "mądrych", "uczonych" i "znających się na rzeczy".

Koniunkcja Jowisz-Saturn w Wodniku stała się początkiem pełnej dominacji znaków powietrza a w związku z tym nadrzędną rolę na świecie odgrywa wyobrażenie, mentalne wygibasy i otulający Ziemię astral /Wodnik/; informacja, media, nowy system społecznych powiązań /Bliźnięta/; prawo, nakazy , zakazy, administracja /Waga/.

Saturn /koncentracja, twardnienie, stan materii/ w znaku Wodnika pokazuje, że myśl, projekcja wyobrażeń może być odebrana jako coś materialnego lub przynajmniej postrzeganego przez zmysły. Słuchamy więc różnych bełkotów, które generują się w psychopatycznych mózgownicach a odbieramy je jako prawdy objawione.

Uran to impuls do zmiany, a Uran w Byku to zmiana na poziomie postrzegania materialnego świata. Uran w Byku zmienia zasady, które stanowią o tym co jest realne /materialne/ i w jaki sposób można tworzyć świat materii. Chłop może być babą, kot może być psem a jabłka będziemy hodować na lipie - innymi słowy "ni pies ni wydra".


Znaki powietrza są kluczem do oglądu otaczającego nas świata /do konfrontacji na poziomie "Ja-Ty"/.

Każdy z nas ogląda świat inaczej /ma swój własny indywidualny świat/ - to zasługa naszego mózgu.

Nowoczesne technologie zbudowane są na fundamencie znaków powietrza i wykorzystują działania naszego mózgu aby uzyskać efekt globalny - globalne wywoływanie strachu, pożądania, chęć zabawy, apetytu na pewną potrawę, nienawiści do kogoś lub czegoś itd..

Saturn z pozycji Wodnika tworzy, z naszych wyobrażeń, twarde struktury, uznawane za świat realny /materialny/. Jednocześnie Saturn, kwadraturą do znaku Byka, tworzy dziury energetyczne, które niszczą dotychczasowe wyobrażenia o świecie materii i o tym wszystkim, co określaliśmy jako namacalną wartość.

Jeśli w miejsce takiej dziury energetycznej wejdzie energia Urana, to nastąpi rewolucyjna zmiana dotycząca postrzegania wartości materialnej.

Uran jest kluczową planetą w tworzeniu nowoczesnych technologii i z tego względu jest symbolem Matrixa czyli wykreowanego, nowego postrzegania rzeczywistości.

Kto posiada "władzę" nad energiami Urana temu dane jest panowanie nad światem przy pomocy Matrixa.

Uran ściśle powiązany jest ze znakami powietrza - wykazuje tam wyjątkową kreatywność.

Uran swoją bazową energię czerpie ze znaku Bliźniąt a więc związany jest z mediami, plotkami, systemem edukacji, słowotwórstwem, miarami, wagami, ocenami, zarządzeniami, regulacjami itp.

Jeśli więc zostanie wydane zarządzenie, że osobnik posiadający mniej niż trzy nogi jest inwalidą, to oczywiście wszyscy będziemy mogli ubiegać się o inwalidzką rentę.

Jeśli zostanie wydane postanowienie, że nadciśnienie tętnicze może być skutecznie leczone arszenikiem, to niewątpliwie lekarze zastosują taką kurację.


Z kwadraturą Jowisz-Uran i Saturn-Uran mieliśmy do czynienia w drugiej połowie stycznia i w lutym 2021 r. Show odbywał się z pozycji 7/8 stp. Wodnika-7/8 stp. Byka. Konflikt odbywał się więc na poziomie energii Ryby-Bliźnięta /wolność duchowa - społeczna odpowiedzialność/.

Przed nami ponownie kwadratura Saturn-Uran z pozycji 12 stp. znaków Wodnika i Byka. Kwadratura będzie miała miejsce w ostatnim tygodniu grudnia 2021 r.

Energetyczna konfrontacja nastąpi więc na poziomie Bliźnięta - Panna. Wyobrażenia o społecznym współistnieniu skonfrontują się z wolnością fizyczną, prawem do pracy, prawem do korzystania z dóbr gwarantujących przeżycie, wartością pracy czyli zarobkami.

Dość łatwo można sobie wyobrazić jak będzie wyglądała konfrontacja i czego dotyczyła. Pandemia pozostanie prawdopodobnie bardzo istotnym narzędziem rozgrywek ale dość intensywnie mogą pojawić się konflikty surowcowe /Panna/. Może pojawić się  temat dotyczący wynagradzania za pracę i możliwości jej wykonywania. Pozycja Urana może także wprowadzać zmiany dotyczące opłat za usługi medyczne, finansowania usług przez NFZ itp.


Warto także pamiętać, że 11-12 stp. Wodnika "obciążony" jest wydarzeniami z 1913/14 r., z 1962/3 r. oraz z 1992 r. Mamy więc przeniesienie w czasie do okresu początku 1-szej WŚ, tzw. kryzysu kubańskiego i wojny na Bałkanach.

Z kolei 11-12 stp. Byka zaznaczony jest wydarzeniami z 1617/18 r. i z 1715/16 r. Mamy więc starcia mocarstw na kontynencie europejskim /zaznacza się Rosja, Turcja, Szwecja, Czechy, Prusy, I-sza Rzesza, tereny dzisiejszych państw nadbałtyckich/. Zaznacza się początek tzw. wojny trzydziestoletniej.

Aspekt kwadratury Saturn-Uran jest niejednoznaczny ponieważ Saturn tworzy energetyczne dziury w Byku, które teoretycznie mógłby wypełniać nową jakością Uran, jednak także ta planeta doznaje uszczerbku /poprzez ścisłą kwadraturę z Saturnem/ i pozbawiona jest swojej mocy.

Sytuacja wygląda tak, jakby ktoś pozostawał pod presją przeprowadzenia rewolucyjnych zmian, jednak nieprzewidziane okoliczności i oponenci pozbawiają go oręża do dokonania tych zmian.

Być może zaobserwujemy pęknięcia w strukturze Matrixa i coś przez tę szczelinę zacznie wydostawać się ... a może po prostu mamy mieć wrażenie, że coś jeszcze jest nieustalone do samego końca.

Warto także zwrócić uwagę na moment półkwadratury Saturn-Neptun, który także pokazywał pęknięcie w zwartym monumencie "nowego ładu". Aspekt ten miał miejsce w sierpniu tego roku. Wydarzenia, które zaznaczyły ten aspekt to wyprowadzenie ostatnich wojsk amerykańskich z Afganistanu natomiast w Polsce było to wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenach przygranicznych z Białorusią i trzeba chyba przyznać, że nie sprawiały wrażenia przypadkowych.

_________________________________________

Dziękuję za komentarz. Pozdrawiam.

RPA i inne wymienione państwa związane są z pasmem 10/11 stp. Strzelca i mogą zostać wykorzystane do jakiegoś "uderzenia strategicznego" /działanie Marsa/.

To miejsce w horoskopie nawiązuje historycznie do wojny burskiej /szczególnie 2-giej, z okresu 1899-1902/ - umacnianie mocarstw, strefy wpływów. Kiedy "trudna" planeta tranzytuje takie miejsce należy spodziewać się kłopotów, trudności, nieszczęśliwych wydarzeń.

Póki co, rozpatrywałam sytuację z punktu widzenia umacniania się plutonicznego systemu.

Pierwsze informacje o tzw. omikronie /przywiezionym z RPA/ pojawiły się na przełomie listopad/grudzień, kiedy to Merkury tranzytował 10 stp. Strzelca.

Jednak zgadzam się, że najbliższe lata mogą przynieść zawieruchę w tym regionie ponieważ tak horoskop RPA z 1961 r. jak i z 1994 r. mają znaczącą obsadę ostatnich stopni Koziorożca a ostatni horoskop mocne zaznaczenie znaku Byka. Tak więc tranzytujący Pluton i Uran będą miały pole do popisu w kwestii zmian.0 komentarze:

Prześlij komentarz