piątek, 19 sierpnia 2022

Retrogradacyjny tranzyt Marsa w znaku Bliźniąt, cz. 2


 Ścieżka retrogradacyjna Marsa przebiega pomiędzy 9 a 26 stp. Bliźniąt. Jest to teatrum wydarzeń.

W tej przestrzeni Mars będzie uwalniał nas od wyobrażeń i przekonań w zakresie tematów związanych ze znakiem Bliźniąt.

Mars przygotowuje nas do tranzytu Urana przez ten znak ... trochę na zasadzie "jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz". 


Wyobraźmy sobie, że zostawiamy cały znany nam świat i wkraczamy w portal przesuwający nas w zupełnie nową "rzeczywistość", w pustkę, którą musimy dopiero sobie zagospodarować, zgodnie z naszymi możliwościami kreacji nowego świata.

Sytuację można porównać do sceny w filmie "Matrix", kiedy Neo i Morfeusz znajdują się w pustce, którą zabudowują programami.

Należy pamiętać, że w zaznaczonej przestrzeni Bliźniąt, mamy "dziury" wygryzione przez Neptuna, który kwadraturą naruszył już tą przestrzeń - on już nam wprowadził pewne bardzo negatywne programy. Mars przechodzący przez ten obszar będzie prawdopodobnie tworzył bardzo nieprzyjemne zdarzenia i odczucia ale z drugiej strony, poprzez ten dyskomfort, otrzymamy impuls aby uwalniać się z tej dystroficznej przestrzeni.

Mars uwalnia nas od kogoś lub czegoś i pozostawia pustkę - to nieprzyjemny stan ... ale to wolność ... ta wyśniona wolność, która pozwala zagospodarować pustkę zgodnie z własną wolą.

Wszyscy, którzy w swoich horoskopach mają w tym obszarze zodiaku jakieś planety, będą mieć tendencje do narzucania tzw. ogółowi swoich własnych, osobistych kreacji/programów - należy na to uważać.

Pamiętajmy, że bardzo wielu polityków, ludzi mediów, tzw. nauczycieli /niby duchowych/ mają często mocno zaznaczony planetarnie znak Bliźniąt. Osoby te mogą nas świadomie lub całkiem nieświadomie wprowadzić w świat własnych programów, który nie jest nam potrzebny.

Polegajmy na własnych planetach, tych osobistych z natalnego horoskopu oraz na planetach tranzytujących.


Mars dość nachalnie będzie pokazywał nam świat Bliźniąt z jego ułomnościami.

Punkty brzegowe tzw. ścieżki retrogradacyjnej objawiają się najintensywniej. 

Niewątpliwie Mars jednym skrzydłem zahaczy o przeszłość a drugim o przyszłość uderzy - splecie te czasy ale o rezultatach tych poczynań przekonamy się dopiero, kiedy doświadczymy tranzytu Urana przez znak Bliźniąt. Uran zaprogramuje Bliźnięta wedle swego widzi-mi-się i dopiero w tym momencie objawi się jako "Matrix XXI wieku".

9 stp. znaku Bliźniąt nawiązuje jednocześnie do znaku Panny tym samym pokazuje jak nasze codzienne życie staje się elementem konstruktu społecznego i jakim podlega zasadom.

9 stp. Bliźniąt został mocno zaznaczony w latach 1891-93 przez koniunkcję Neptun-Pluton. 

To czas, kiedy jakaś nieokreślona organizacja stworzyła SYSTEM w nowoczesnej formule, z jaką mamy do czynienia do dzisiaj.

To czas, kiedy objawił się syjonizm /w tej nowoczesnej formule/ - powstała najbardziej pasożytnicza ideologia nowożytnego świata. To także czas gdy na ścieżkę rozwoju weszły ideologie socjalizmu, komunizmu a chwilę później nazizmu.

Gdzieś w tle tych wymienionych "izmów" pojawia się słowo "żyd" i ono niewątpliwie staje się słowem wytrychem dalszych wydarzeń.

Słowo "żyd" i "syjonizm" nie jest przypadkowe w czasie koniunkcji Neptun-Pluton ponieważ w 10 stp. Bliźniąt już ten temat pojawił się w naszej historii poprzez bardzo istotną koniunkcję Jowisz-Saturn w 1264 r. /Statut kaliski wydany przez księcia Bolesława Pobożnego o przywilejach dla żydów/.

Przypominam, że koniunkcja Jowisz-Saturn ma bardzo duże znaczenie w kształtowaniu losów świata i działa niczym pieczęć.


26 stp. Bliźniąt związany jest także ze znakiem Wodnika /dekanat/ oraz z Baranem /stopień/. Działanie tego stopnia może wykreować lidera, który podporządkuje sobie jakąś społeczność /np. w horoskopie indywidualnym/ lub państwo, które zorganizuje wokół siebie sojuszników i połączy ich paktem /w horoskopach mundalnych/.

26 stp. znaku Bliźniąt także został zaznaczony pieczęcią w postaci koniunkcji Jowisz-Saturn w 1385 r.

To także ciekawe wydarzenie - unia w Krewie pomiędzy wielkim księciem litewskim Władysławem Jagiełłą a tzw. polskimi panami i królową węgierską Elżbietą /matka Jadwigi/. Rok później książę litewski zostaje królem Polski.

Zwracam uwagę, że te uwielbiane przez Polaków postacie niewiele miały wspólnego z "państwem polskim" a ich panowanie było wynikiem sojuszy i partykularnych interesów tzw. możnych.


Wizja przyszłości, która może być sklejona z tych okruchów przeszłości nie jawi się w różowych barwach. Już widzimy akty, które tworzą przywileje dla pewnych grup ludności ... a mogą być jeszcze inne. Już słyszymy o bloku/unii z innym krajem ... a może to jeszcze nie wszystko? Kto może wejść w "rolę Jagiełły" ? ... lepiej nie myśleć.

Pamiętajmy jednak, że to nie tranzyt Marsa zorganizuje przyszłość. On jedynie stworzy zapotrzebowanie na wykreowanie nowej przyszłości.

Mechanizmy, które uruchomią nowe społeczne /lub państwowe/ zależności, wprowadzi tranzyt Urana przez znak Bliźniąt.


Te dziwne dezorganizacje występujące w znaku Bliźniąt mogą zostać uruchomione z inicjatywy państw, które w swoich horoskopach mają Marsa i Urana w znaku Bliźniąt.

Sztandarowymi państwami, które posiadają takie atrybuty są Stany Zjednoczone oraz Izrael.

"Mars Izraela" jest w koniunkcji z "Uranem USA" natomiast "Uran Izraela" jest w koniunkcji z "Marsem USA".

Można więc powiedzieć, że żydzi napadają na jakiś kraj i tworzą w nim zapotrzebowanie na zmianę/uporządkowanie a chwilę później jankesi wprowadzają tam swoje cudowne  rozwiązania.

Z kolei, kiedy to jankesi napadają i tworzą pustkę, która wymaga zagospodarowania to natychmiast zgłaszają się żydzi i wyciągają swoje "pomocne" krwawe pazury.

Obydwa kraje stosują wespół-zespół grę w zbijaka a pierwszy etap ich "pomocowych" działań obejmuje na ogół dostarczanie broni lub/i pożyczki finansowe.

Retrogradacyjny tranzyt Marsa prawdopodobnie bardzo mocno pokaże ten schemat działania i globalne wpływy tych państw. 

Być może, że pojawi się myśl oplatająca kulę ziemską o "konieczności ostatecznego rozwiązania kwestii jankesko-żydowskiej".

*słowo "napadają" oznacza działania napastnicze jednak nie zawsze jest to klasyczne działanie militarne0 komentarze:

Prześlij komentarz