środa, 8 kwietnia 2020

COVID-19, mapa nieba, cz. 2Często można usłyszeć pytanie: "kiedy zakończy się epidemia ?"
Jest to jednak pytanie absurdalne ponieważ, tak jak już wcześniej stwierdzałam, epidemia jest jedynie narzędziem do załatwienia spraw o większym ciężarze gatunkowym.
Epidemia będzie więc trwała tak długo jak będzie to potrzebne a oprócz tego /lub po epidemii / , zostaną uruchomione inne narzędzia oddziaływania, które stopniowo będą prowadziły do wielkiego zwycięstwa nowej /a tak naprawdę już całkiem starej/ koncepcji świata.


Głównym bohaterem dzisiejszego postu jest Uran. To on jest kreatorem upadku znanych bytów przy jednoczesnym tworzeniu zupełnie nowych, nieznanych.
Uran nie jest wielkim budowniczym, co to wznosi w pocie czoła katedry lub ewentualnie je burzy.
Uran to egocentryk i leń … on uważa, on sądzi, jemu się wydaje, on krytykuje, hejtuje, szczuje, pomawia a nieraz i medalem uhonoruje … ale robotę zostawi innym. Uran wprowadza zmiany z tzw. tylnego fotela, wykorzystując do tego manipulację i podstęp i … nigdy nie sprząta po sobie.
Uran od około trzech lat pozostaje w nieustannej półkwadraturze z Neptunem - Uran przebywając w końcówce Barana /od około 2017 r./ już odbierał negatywny aspekt.
Neptun to państwa, wspólnoty, grupy itp. - planeta swoimi korzeniami sięga do znaku Raka.
Uran to reguły, zasady i prawa, które tworzy człowiek - planeta swoimi korzeniami sięga znaku Bliźniąt.
Kiedy planety te przebywają w dobrej komitywie, to wspólnoty, państwa, grupy znajdują tzw. wspólną płaszczyznę porozumiewania się i ustalają wspólne reguły i zasady.
Tak było w latach 1992-93 kiedy formowała się Unia Europejska a Neptun i Uran pozostawały w ścisłej koniunkcji w znaku Koziorożca.
Obecnie, już od długiego czasu, występuje między planetami półkwadratura i wspólnoty powiązane zasadami i regułami poddane są bardzo trudnej próbie.
Neptun, który jest jednocześnie symbolem epidemii kruszy uraniczny porządek, podważa ustalone zasady. 2-3 lata wcześniej Neptun symbolizował rzesze imigrantów, uchodźców oraz  materialnie wykluczonych. To oni stali się symbolicznym problemem, który zmuszał do weryfikacji pewnego ustalonego wcześniej porządku.
Kiedy Uran /uszkadzany przez Neptuna/ wszedł do znaku Byka zmiany dotychczasowego geopolitycznego porządku stały się bardzo bliską perspektywą. Fundament /Byk i jego wysłannik Saturn/ wszelkich materialnych bytów kruszy się pod wpływem uranicznych uderzeń.
Jednak działanie Neptuna to stanowczo zbyt mało aby wzbudzić destrukcyjne moce ekscentrycznego Urana.
Do tej wielkiej rozgrywki dołączą planety z pierwszych stopni Wodnika, które stworzą kwadraturę do Urana.
Pierwszym akordem była kwadratura retrogradującego Marsa w maju 2018 r. - to wtedy skrystalizował się plan, który obecnie materializuje się.
Przypominam, że najbardziej charakterystycznym wydarzeniem tamtego czasu było przeniesienie stolicy Izraela do Jerozolimy i "romans" Trump-Kim.
Jowisz w Wodniku stworzy ścisłą kwadraturę z Uranem /z 7 stp. znaków/ w połowie stycznia 2021 r. i prawdopodobnie spróbuje pokazać dobre strony fatalnej sytuacji - będzie tłumaczył, że jest mu trudno i przykro ale po prostu wyższa konieczność i takie różne figle-migle.
22 marca 2020 r. w znak Wodnika wtoczył się Saturn ale ścisła koniunkcja z Uranem nastąpi w lutym 2021 r. z poziomu 8 stp. znaków. Nastąpi konfrontacja pomiędzy oczekiwaniami jednostki Saturn/ a regułami stworzonymi przez grupę /Uran/.
Saturn to konkret więc po prostu stwierdzi, że tak ma być jak on uważa. Był "potop ale wody ustąpiły" więc trzeba pogodzić się z tym co jest i przejść do nowej rzeczywistości.
Z tej konfrontacji musi powstać nowa jakość … piękna będzie, świetlana, oczekiwana … przynajmniej ma sprawiać takie wrażenie.
Jeszcze raz przywołuję moje posty z pierwszej połowy 2018 r., które szeroko opisywały te zderzenia gigantów.
Zwracam szczególną uwagę na post z 20.03.2018 r. "Matrix, cz.7 - bliskie spotkania retrogradującego Marsa". W poście tym zwracałam uwagę na "powrót do przeszłości" w postaci np. konfliktu bałkańskiego czy atmosfery poprzedzającej 1-szą WŚ.
Obecnie Mars właśnie wkroczył w znak Wodnika i podąża tą swoją retrogradacyjną ścieżką z 2018 r.
Tak się dziwnie składa, że Macedonia została członkiem NATO 27.03.2020 r. i nie można wykluczyć scenariusza, że zostanie ponownie złożona na ofiarnym ołtarzu wojen gigantów /kraj członkowski musi być chroniony i broniony a więc ewentualna ingerencja amerykańska będzie absolutnie uzasadniona/. Życie pokazuje, że konieczność amerykańskiej ingerencji jest możliwa zawsze i wszędzie a Bałkany zawsze były terenem strategicznym.
Przywołam także zdanie ze wspomnianego postu :
"Bardzo często struktury organizacyjne, które inspirują tak daleko idące zmiany, w fazie poprzedzającej, wprowadzają społeczeństwa w stan zagrożenia, strachu, niepewności /tak jak 11.09.2001 r./"


3 i 4 kwietnia Merkury wszedł w koniunkcję z Neptunem i zauważyłam, że oprócz stałej narracji o szalejącej epidemii, pojawiły się opinie o konieczności powrotu do normalności.
Zmieniła się narracja dotycząca postępowania w czasie epidemii /np. noszenie maseczek/ oraz coraz częstsze przebąkiwanie, że szczepionki są ... tuż, tuż albo jeszcze bliżej.
Ponadto otwarto miasto Wuhan.
W poście z 2.03.2020 r. "Koronawirus czyli życie w czasach zarazy" piszę, że pokładam pewną nadzieję w energii Merkurego /ale nie za wielką ponieważ aspekty i położenie w Rybach jest niesprzyjające/.
Zwracałam także uwagę, że wejście Marsa w znak Wodnika spowoduje podporządkowania, izolacje itp. - tak się stało w wielu krajach. W Polsce wprowadzono szczególne obostrzenia ponieważ dyrekcyjne Słońce w horoskopie Polski znajduje się na pograniczu Koziorożca i Wodnika. Pojawiły się ciągoty do militaryzacji kraju oraz ostre zwarcia dotyczące wyborów prezydenckich.
Słońce symbolizuje ogólną sytuację w kraju oraz postać prezydenta. Tranzytujący Mars sprawia, że przestaje istnieć normalność i stabilizacja - to widać w kraju oraz w postaci prezydenta.
Początek kwietnia to także koniunkcja Jowisz-Pluton w 25 stp. Koziorożca.
Jest to aspekt mówiący o przejmowaniu całkowitej kontroli medialnej nad społeczeństwem /na świecie/.
W Polsce oznacza to przejęcie wszelkich ośrodków opozycyjnych, tzw. niezależnych oraz sprawowanie nad nimi kontroli przez najwyższe struktury agenturalne - w horoskopie Polski Saturn zajmuje 25 stp. Koziorożca i reprezentuje ośrodki opozycyjne do istniejącej władzy a także przeznaczenie i jeszcze … wspomnienia z przeszłości.
Informacje w mediach mają ciężar gatunkowy porównywalny z filmem fabularnym.
Koniunkcja Jowisz-Pluton wystąpi jeszcze w ostatnich dniach czerwca oraz 8-13.11.2020 r.

0 komentarze:

Prześlij komentarz