niedziela, 26 czerwca 2016

Rak***


Rak często jest przesiąknięty tzw.świadomością zbiorową /"czym skorupka za młodu nasiąknie ......"/.
Są to zwyczaje i rytuały wyniesione z rodzinnego domu, zachowania i światopogląd kształtowany przez religie, obowiązujące w danym środowisku lub uczucia narodowe bądź patriotyczne, wynikające z przynależności do określonego narodu lub kasty.
Znak Raka to nasze korzenie, nasze drzewo genealogiczne.
Ta cecha bardzo często jest przyczynkiem do ksenofobii i nacjonalizmu.
Te cechy dają także podstawę do zachowań patriotycznych, walki o narodową religię czy kulturę.
Czas kiedy przez znak Raka przetaczały się tzw. ciężkie planety, był okresem największych wojen. To także czas tworzenia się granic, podziałów i wielkich bloków gospodarczo-militarno-narodowych.
Pluton przez tan znak przemieszczał się ostatnio w latach 1910-39, Neptun w latach 1900-15 a Uran w latach 1948-57.
Planety w znaku Raka:
- Pluton ...... przynosi potrzebę biologicznego utożsamiania się z rodziną, narodem lub cywilizacją. Człowiek może być podobny do ojca lub matki. Jest mocno związany ze zwyczajami i różnego typu zachowaniami wyniesionymi z domu rodzinnego. Pluton uszkodzony daje poczucie niechęci /często nienawiści/ do wszystkiego co inne i obce. Niekiedy wnosi chęć uwolnienia się od więzów rodzinnych , rodzina postrzegana jest jako ciężar, smutny obowiązek. Mocno uszkodzony Pluton wnosi energię totalnego niszczenia wspólnoty /eksterminacja/. Dość harmonijny Pluton jest w horoskopie W.Jaruzelskiego i T.Mazowieckiego.
- Neptun ...... człowiek może stać się "głosem" wspólnoty, w której żyje. W harmonijnych układach, jest to głos pokazujący atuty takiej wspólnoty a w układach nieharmonijnych, będzie to działanie rewolucyjne, którego celem jest zmiana istniejących struktur / Neptuna w Raku mają np. G.Orwell, P.Neruda, W.Gomułka, M.Lefebre, Frida Kahlo, Ch.Dior, A.Stachanow/.
- Uran ......to poszukiwacze najwyższych społecznych wartości we wspólnocie. Od harmonijnych lub nieharmonijnych układów zależy jakie to będą wartości i czy będą one tworzyły istotną podstawę do wykluczeń /bo Uran tak czy siak uwielbia stawiać mury/. Uran znajduje się w horoskopie A.Merkel, W.Putina, B.Komorowskiego, A.Kwaśniewskiego, W.Lenina - u wszystkich w nieharmonijnych układach.
- Saturn ...... człowiek musi stworzyć wspólnotę, rodzinę, powinien wybudować dom lub przynajmniej domek. Czy będzie to udana struktura czy nie ...... to już zależy od układów z tą planetą. Saturn może także pokazywać oczekiwania naszych rodziców, którym mamy sprostać.
Saturn jest w horoskopie A.Jolie /bardzo mocno uszkodzony/, L. Millera /całkiem dobry/.
- Jowisz ..... człowiek oddany wspólnocie, tworzący koncepcje wspólnotowe. Lider, organizator wspólnoty.
Jowisz jest w horoskopie A.Merkel /pozytywny/, A.Kwaśniewskiego /uszkodzony/, A.Leppera /uszkodzony - arogancja władzy/.
- Mars ...... człowiek eksponuje swoją wolę we wspólnocie. Często narzuca tej grupie swoją wolę. Może stać się przywódcą. Jeśli Mars jest uszkodzony, człowiek może niszczyć grupę /lis w kurniku/.
Człowiek często "ucieka" z domu lub rozbija swoją rodzinę. Może się zdarzyć, że człowiek podróżuje i ma wiele rodzin /np.bigamia/.
Mars jest w horoskopie A.Dudy /uszkodzony/, W.Jaruzelskiego /uszkodzony/, P.K.Dicka /bardzo mocno uszkodzony/.
- Wenus ...... nasza wspólnota, rodzina zdobędzie autorytet i sukces. Być może matka odgrywała dominującą rolę i zastępowała ojca. Wenus to często wizerunek, pozór. W przypadku uszkodzenia autorytet wspólnoty może być mocno nadwyrężony a wizerunek rozpaść się.
Wenus jest w horoskopie A.Jolie /uszkodzona/, A.Dudy /uszkodzona/, J.Kaczyński /mocno uszkodzona/, B.Obama /bardzo dobra/.
-Merkury ....... wspólnotę łączą tzw.wyższe wartości /moralność, uczucia religijne, stosunek do prawa/. To wszystko jest dla człowieka ważne. Oczywiście jeśli układy są nieharmonijne to wartości te będą mocno kontrowersyjne /np. uszkodzenie przez Neptuna da puste paplanie o wartościach, których nawet się nie rozumie, kłamczucha, może dać także zaburzenia emocjonalne i umysłowe /.
Merkury jest w horoskopie A.Merkel /dobry/.
- Księżyc ...... możemy stać się popularni w swojej wspólnocie /także w sensie negatywnym/ a być może to nasz partner odniesie sukces i stanie się liderem. Być może partner będzie miał duży wpływ na naszą rodzinę. Księżyc niszczy podziały, rozbija mury i likwiduje granice.
Księżyc jest w horoskopie J. Palikota /dobry/, A. Pinocheta /całkiem niezły/, A.Dudy /uszkodzony/.
- Słońce ...... pokaże cały zespół cech o których wcześniej pisałam. Może także wskazać na możliwość otrzymania od rodziców środków finansowych, nieruchomości, alimentów itp.

Osoba, która zostaje przywódcą kraju lub innej struktury powinna mieć jak najlepszy układ planet w znaku Raka. Jakiekolwiek nieharmonijne aspekty tych planet będą przekładały się na obraz i sytuację w państwie.0 komentarze:

Prześlij komentarz