wtorek, 15 sierpnia 2017

Włócznia przeznaczenia, cz. 5


Jacek i Placek, bohaterowie filmu "O dwóch takich, co ukradli Księżyc" to żarłoczni i okrutni bliźniacy, którzy nieustannie konfliktują się ze swoim otoczeniem.
Kiedy Saturn w 1961/62 r. tranzytuje 2 stp. Wodnika /czub "włóczni"/ los decyduje, że to bracia Kaczyńscy wcielą się w role wrednych bliźniaków.
Od tego czasu każdy tranzyt ciężkiej planety przez 2 stp. Wodnika będzie pokazywał, że wszelkie działania braci Kaczyńskich, tak czy siak, doprowadzą do problemów i konfliktów .... taka karma, taki los.
- kiedy Jowisz tranzytuje punkt w 1973 i 1985 r. bracia Kaczyńscy zajmują się swoją karierą akademicką i prowadzą działalność opozycyjną /szczegółowych informacji brak aczkolwiek prawdopodobnie są to istotne lata/. Egocentryzm musiał być mocno zaznaczony.
- w 1991 r. Saturn tranzytuje punkt i Kaczyńscy konfliktują się z Lechem Wałęsą oraz tracą funkcje w Kancelarii Prezydenta.
- tranzyt Urana przez 2 stp. Wodnika to lata 1995-96. L. Kaczyński traci stanowisko prezesa NIK oraz wycofuje swoją kandydaturę ze startu w wyborach prezydenckich. W tym czasie partia Porozumienie Centrum traci znaczenie.
- tranzyt Neptuna w 1998 r. przynosi wycofanie się J. Kaczyńskiego z przewodniczenia w PC. Partia stopniowo traci znaczenie /aż do 2001 r., kiedy przekształca się w PiS/
- tranzyty Jowisza występują jeszcze w 1997 r. i w 2009 r. /chęć zaznaczenia swojej pozycji za wszelką cenę/.

Jednak najważniejsze tranzyty dopiero przed nami. Ponadto Jarosław Kaczyński steruje polską polityką i z całą pewnością jego osobisty los odciśnie się piętnem na losie Polski /podobnie jak los jego brata położył się cieniem na losach kraju/.
18 maja 2018 r. Mars wchodzi w znak Wodnika i w wyniku ruchu retrogradującego będzie pobudzał 2 stp. Wodnika aż do 4 marca 2019 r.
Najistotniejsze daty : 18-22.05.2018, 7-11.08.2018, 15-26.09.2018, 21-25.01.2019, 4/5.02.2019, 2-4.03.2019.
Niewiele później nastąpi potężny tranzyt Saturna i Jowisza przez 2 stp. Wodnika.
Saturn znajdzie się w tym stopniu w dn. 4.04-15.06.2020
Saturn w parze Jowiszem pojawi się w dn. 21.12.2020-6.01.2021.
Dodatkowo układ może być wzmacniany 9/10.01.2021 /Merkury w 2 stp. Wodnika/, 20/21.01.2021 /Słońce w 2 stp. Wodnika/, 2/3.02.2021 /Wenus w 2 stp. Wodnika/, 5-7.03.2021 /Mars w 2 stp. Bliźniąt - pozostanie aktywny aż do ok.20/21.03.2021/.
Należy pamiętać, że "wielka koniunkcja" Jowisz-Saturn w znaku Wodnika jest czasem istotnych zmian geopolitycznych w skali światowej.

Następną istotną kwestią jest dynamika horoskopu, wynikająca z symbolicznych przesunięć dyrekcyjnych /1 rok = przesunięcie o 1 stp. istotnych punktów horoskopu/.
Już na początku przyszłego roku dyrekcyjny "czub włóczni" znajdzie się w 11 stp. Barana .
Symbolika 11 stp. Barana : "Prezydent republiki albo władca kraju" - dyscyplina, władza, posiadanie decydującego głosu, przejmowanie kontroli, apodyktyczność, egoizm i egocentryzm, umniejszanie innych, przecenianie siebie, dyktatorzy i tyrani.
W przesunięciu dyrekcyjnym, układ "włóczni przeznaczenia" wygląda w ten sposób : czub - 11 stp. Barana, punkt przyłożenia - 11 stp. Wagi, skrzydła - 11 stp. Panny i 11 stp. Skorpiona.
Układ dyrekcyjny jest bardzo ważny ponieważ pokazuje do czego prowadzą predyspozycje wynikające z horoskopu natalnego.
Jak widać jesteśmy na kursie i ścieżce bardzo niebezpiecznej.
Po około 2 latach czyli w 2020/21 r. dyrekcyjny "czub włóczni" przemieści się na 13 stp. Barana, który oznacza "Bomba, która nie wybuchła, spoczywa teraz w bezpiecznym ukryciu" /napady złości, wybuchowe zachowania, bomby, eksplozje, organizacje wywiadowcze, tłumienie stresu lub choroby, złość, oszustwo za plecami/ ..... i wtedy może się okazać, że osoba pana Kaczyńskiego stanie się nieprzydatna dla "pewnych ośrodków władzy" czyli ...... zrobił swoje i może "odejść' /cokolwiek to znaczy/.
Analiza tranzytów planet przez punkty dyrekcyjne /szczególnie tranzyt Marsa/ może wnieść istotne informacje, które pokażą zamiary J. Kaczyńskiego.
Istotne daty : 5-23.09.2017, 1-11.11.2017, 21-28.12.2017
Przez dyrekcyjny "czub" tranzyt Marsa odbywał się w pierwszej dekadzie lutego, natomiast w lutym i marcu przemieszczała się przez ten obszar zodiaku bardzo charakterystyczna, retrogradująca Wenus
i mieliśmy do czynienia z "psychopatyczną furią nr.1" /post z 9.03.2017/.

0 komentarze:

Prześlij komentarz