poniedziałek, 1 czerwca 2020

Zaćmienia

5 czerwca 2020 r. wystąpi zaćmienie Księżyca.
Zaćmienie odbywa się, oczywiście, w czasie pełni, na osi Słońce /16 stp. Bliźniąt/-Księżyc /16 stp. Strzelca/.
Zaćmienie jest dosyć charakterystyczne, ponieważ dodatkowo występuje koniunkcja Słońce-Wenus oraz kwadratura Słońca i Księżyca z Marsem /16 stp. Ryb/.
Tym samym na nieboskłonie stworzy się astrologiczny półkrzyż, którego punkt wrażliwy znajduje się w 16 stp. Panny /uzupełnienie do astrologicznego krzyża/.
Wrażliwy punkt w znaku Panny sugeruje aby zwrócić uwagę na położenie tranzytującego Plutona.
Wnioski :
- tradycyjnie eklipsa lunarna na powyższej osi wskazuje na ruchy armii, naciski i wymuszenia w kwestiach publicznych oraz na pomór zwierząt hodowlanych.
- układ półkrzyża z eklipsą lunarną, w głównej roli, wpisuje się w konstrukcje planetarne występujące w czasie pierwszego etapu "pandemii".
- tzw. wrażliwy punkt w 16 stp. Panny związany jest z głodem, epidemią i miejscami odosobnienia.
- Pluton znajduje się w 25 stp. Koziorożca i jego energia intensywnie rozprzestrzenia się /koniunkcja z Jowiszem/. Układ ten może wskazywać na intensywne przekazy medialne, których celem jest manipulacja oraz na zamieszki, rewolty, strajki a nawet śmierć osoby związanej z funkcjami kierowniczymi w państwie lub innej /ale istotnej/ strukturze organizacyjnej państwa.
Taka pozycja Plutona może wskazywać na możliwość przykrych doświadczeń z powodu okoliczności zewnętrznych np. niebezpieczeństwo znalezienia się w miejscach lub sytuacjach groźnych dla zdrowia i życia.
- kwadratura eklipsy lunarnej z Marsem wskazuje na wzrost zachowań emocjonalnych i spontanicznych reakcji, w sposób nieadekwatny do stanu faktycznego.
- "konsekwencje" eklipsy lunarnej mogą rozciągać się na okres nawet 6-ciu miesięcy /Księżyc, Słońce i inne planety tworzą aspekty z eklipsą a tym samym "przypominają" o sprawach z nią związanych/.
W najbliższym czasie warto zwrócić uwagę na 8.06 /koniunkcja Księżyc-Pluton/, 12-13.06 /Księżyc w kwadraturze do eklipsy/, 26-27.06 /ponowna kwadratura Księżyca do eklipsy/, 21-22.07 /Wenus po czasie retrogradacji znajdzie się ponownie na osi eklipsy/.
Zwracam uwagę, że moment ponownego pojawienia się Wenus na osi eklipsy powiązany jest z tranzytem Marsa przez 13 stp. Barana /stopień "bomby, która nie wybuchła"/.


21 czerwca 2020 r. wystąpi obrączkowe zaćmienie Słońca.
Zaćmienie Słońca /to jednocześnie nów a więc koniunkcja Księżyc-Słońce/ wystąpi w 1 stp. Raka.
Eklipsa solarna rozciągać się będzie w pasie : Afryka śr., Półwysep Arabski, Pakistan, Indie, Tybet, Chiny, Tajwan.
"Konsekwencje" eklipsy solarnej objawiają się w długim okresie czasu /zazwyczaj przez rok, ale mogą zdarzyć się tzw. konsekwencje wieloletnie/.
Wystąpienie zaćmienia Słońca w 1 stp. Raka sugeruje :
- Rak to znak kardynalny, symbolicznie związany z 4-tym domem horoskopowym więc eklipsa może odnosić się do spraw politycznych o dużym zasięgu i znaczeniu /zmiany rządów i przywódców, rewolucje, zmiany granic/
- klasyczna astrologia wskazuje zagrożenia poprzez klęski naturalne, kłopoty dla kobiet oraz śmierć władczyni /lub po prostu znaczącej kobiety/, wybuch wojny lub rewolucji.
- powyższa eklipsa tworzy opozycję z natalnym Słońcem w horoskopie Polski a tym samym tworzy fatalną prognozę dla kraju … teraz zobaczycie do czego były potrzebne podziały, waśnie i państwo z dykty. Aspekt podkreśla charakter błędów i braków, które dotknęły państwo.
Eklipsa tworzy także półkwadraturę z natalnym Jowiszem w horoskopie Polski oraz koniunkcję /aspekt nie jest ścisły/ z dyrekcyjnym Marsem. Silne naładowanie energetyczne prowadzi do raptownych, nieprzemyślanych reakcji.
W najbliższym czasie "konsekwencje" eklipsy mogą objawić się 29.06 /Mars wchodzi do Barana i tworzy kwadraturę z 1 stp. Raka/, 6-8.08 /Wenus tranzytuje 1 stp. Raka a Słońce tworzy półkwadraturę z 1 stp. Raka/ - jest to czas końca prezydentury oraz ewentualny czas zaprzysiężenia nowej prezydentury.


Zaćmienie Słońca i Księżyca dosyć mocno wpisuje się w horoskop Polski i w planowany proces wyborów prezydenckich.
Odnoszę wrażenie, że zabiegi wyborcze są stratą czasu i energii. Przypominają podlewanie ogrodu tuż przed nadciągającą burzą.

0 komentarze:

Prześlij komentarz