niedziela, 20 października 2013

Astrologiczny plan perspektywiczny czyli wojna o kapitał (cz.2 )


Co się dzieje z zainwestowanymi środkami finansowymi ?

To pytanie będzie bardzo zasadne.
Wszystko wskazuje na to, że będzie odbywało się systematyczne drenowanie portfeli. Propozycje dotyczące OFE oraz wdrożenia systemu tzw.odwróconej hipoteki pokazują chęć maksymalnego przejęcia kapitału, pozostającego u indywidualnych posiadaczy.                                                                          
Pod uwagę biorę lata 1991, 1994, 1997/98, 2000 i 2009 - do nich będę się odwoływać.

Rok 2009 był rokiem kryzysu i w wielu państwach także w Polsce podejmowano działania w celu złagodzenia skutków tegoż kryzysu. Np. w Polsce wprowadzono tzw. pakiet antykryzysowy dotyczący uelastycznienia czasu pracy i warunków zatrudnienia. Czy tego rodzaju działania przyniosły oczekiwane rezultaty? Czy może przyniosły więcej strat niż zysków? Czy pieniądze wydane na walkę z kryzysem zasiliły konta " towarzystwa wzajemnej adoracji"? O tym się przekonamy, niebawem. Problem ten da o sobie znać bardzo intensywnie w USA / a raczej już daje znać/. Inne kraje też się przed tym nie uchronią.
Polska, w tym czasie, była stawiana jako przykład rozwiązywania kryzysowych problemów, jednak mam obawy, że było to oparte na tzw. kreatywnej księgowości. Jeżeli to się potwierdzi skutki mogą być bardzo poważne. W 2009 r. weszła w życie ustawa o upadłości konsumenckiej i istnieje niebezpieczeństwo, że te procedury uruchomią się bardzo gwałtownie. Pierwsze symptomy zmasowanych upadłości mogą mieć miejsce jeszcze w tym roku.
2009 r. był także rokiem wmurowania kamienia węgielnego pod Stadion Narodowy więc kwestie jego kosztów, jakości, itp. mogą się przetoczyć / budowa stadionu przebiegała w bardzo niekorzystnych układach astrologicznych i można było z góry powiedzieć, że będzie to "niefartowny" obiekt/ .
Jest także możliwość wprowadzenia nowej ustawy o obowiązku służby wojskowej / może to być rozwiązaniem w kwestii bezrobocia a także wynikać z innych uwarunkowań np. nagłą potrzebą dużej ilości darmowych rąk do pracy/.

Rok 2000 to na rynkach finansowych wielki boom, aż do wielkiego bum...... Mam tu na myśli dot-com boom czyli "bańkę internetową". Należy pamiętać, że po załamaniu na rynku internetowym wiele spółek przestało po prostu istnieć. Krach ten dotknął także drobnych graczy giełdowych i fundusze emerytalne.
Był to klasyczny przykład jak kapitał "wyparowuje". Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że sytuacja powtórzy się / oczywiście nie musi to dotyczyć sektora internetowego /. Moje skojarzenia kierują się do sektora szeroko pojętych ubezpieczeń, usług medycznych, firm farmaceutycznych itp.
W Polsce 2000 r. był bardzo dynamiczny w zakresie finansów. Zostało powołane do życia Biuro Informacji Kredytowej, powstał pierwszy mBank, weszła ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przy okazji powstało Centralne Biuro Śledcze. O tych strukturach na pewno usłyszymy / zmiany, likwidacja /.
2000 r. to duży rozwój sektora bankowego, wzrost ilości spółek na giełdzie, duża ilość udzielanych kredytów, ubezpieczeń. Potężny napływ wirtualnego pieniądza. Ludzie swoimi zapracowanymi pieniędzmi zapłacili za iluzje lepszego życia w jakimś nieokreślonym czasie. Iluzje niestety mają to do siebie, że rozpływają się jak mgła.

Lata 1997/98  przyniosły w Polsce ustawę o ochronie danych osobowych oraz ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych /w tym o OFE /. Na czym polega handel naszymi danymi i kto na tym zarabia ?
Czy nasze dane mogą zniknąć a my staniemy się niewidoczni dla wielu instytucji ? Dowiemy się tego wszystkiego.
O systemie OFE zrobiło się bardzo głośno. Nie będę wnikała w intencje przeciwników i zwolenników tego systemu, jednak układ planet w momencie podpisania ustawy pokazuje, że jego stworzenie miało przynieść określone zyski pewnym grupom społecznym natomiast kwestia zabezpieczenia emerytalnego społeczeństwa nie występuje w tym horoskopie.
Zatargi, które w tej chwili trwają w sprawie OFE są pozorne ponieważ nie ma żadnego "dobrego" wyjścia. Tak naprawdę, nie ma już żadnych pieniędzy. Pozostało zaprezentowanie sytuacji w której bezwzględny rynek kapitałowy połyka odkładane składki. Wszystko wskazuje, że ten teatr uda się.

Rok 1994 uważany jest przez ekonomistów jako rok największego przekrętu w III RP.
W tym roku wdrożono system powszechnej prywatyzacji i stworzono Narodowy Fundusz Inwestycyjny. Politycy, którzy w tym uczestniczyli i ci którzy później wykazali się biernością, powinni doczekać się Trybunału Stanu / nieraz załatwia takie sprawy tzw. siła wyższa /  i teoretycznie jest to możliwe, jednak sytuacji gospodarczej w Polsce to już nie zmieni.
Ten rok przyniósł także skandal z akcjami Banku Śląskiego na GPW a 11.04 na GPW określany jest jako "czarny poniedziałek" / te wydarzenia mogą o sobie bardzo mocno przypomnieć /. Oprócz tego GPW została przyjęta do Światowej Federacji Giełdy oraz utworzono Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Już około 20-21.11.2013 możemy zaobserwować "coś dziwnego" na rynkach. Jednak to pierwsze "mocne uderzenie" przewiduję na połowę września 2014 r.

1991 r. - 22.03 Sejm przyjął ustawę o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszami powierniczymi, tworząc ramy prawne dla rynku kapitałowego w Polsce
1991 r. - 12.04 podpisano akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
1991 r. - 16.04 pierwsza sesja giełdowa
1991 r. jest momentem kiedy to struktury mafijne uzbrojone w mandaty polityczne i prawne przejmują struktury państwa. A miało być tak pięknie ..........

Czy posiadamy kapitał ? Czy mamy szanse na gratyfikacje w postaci emerytury, zasiłku, renty ? Czy mamy możliwości korzystania z "bezpłatnej" służby zdrowia? Czy lokaty bankowe, udziały w spółkach dają nam jakiekolwiek zabezpieczenie na przyszłość?
Odpowiedzi na te pytania mogą być bardzo zasmucające.W ciągu najbliższych 4 lat znowu te sprawy staną się dominujące, do roku 2020-24 będą podlegały zmianom, ukazywaniu błędów. Nowe spojrzenie na kwestie finansowe i kapitałowe pojawi się około 2040 r.

* w 1998 r. zespół Kult z K.Staszewskim wydał album "Ostateczny krach systemu korporacji" - może to tytuł wręcz wizjonerski , kto to wie ????? Kult

cdn

0 komentarze:

Prześlij komentarz