czwartek, 6 lutego 2014

Czas Skorpiona, cz.5* czyli w poszukiwaniu Boga


Nie ma lepszego czasu do odkrywania Boga. Czas Skorpiona sprzyja tym poszukiwaniom.
Człowiek poszukuje swego Stwórcy a niekiedy wymyśla go.
Jest to czas kiedy starzy bogowie upadają a nowi powstają.
Religie zaznaczają swoje strefy wpływów. Niektóre z nich zostaną zmarginalizowane, a inne zdominują życie / wkroczą jeszcze mocniej w systemy państwowości i życia społecznego/.
Symboliczna wędrówka planety Saturn przez znak Skorpiona przywoła wydarzenia, które już kiedyś miały miejsce. Zmienił się czas, więc zmienią się także okoliczności, miejsca, ludzie, sceneria. Jednak sens wydarzeń będzie taki jak przed laty.
Daty, które przywołuję, nie są oczywiście przypadkowe. W wymienionych latach Kosmos "pociągał" za jedną i tę samą strunę. Więc można powiedzieć, że muzyka była podobna. Teraz także gra odbywa się na tej samej nucie.
Jakie daty i wydarzenia należy wziąć pod uwagę tworząc prognozę dotyczącą religii, kościołów oraz samego pojęcia Boga ?

- lata 1220-1266 są okresem, w którym kunszt budowniczych gotyckich katedr osiąga apogeum. Architektura gotycka miała w doskonały sposób odzwierciedlać boską naturę i wielbić Boga. Technika tworzenia tzw.łuku gotyckiego i witrażowych okien /"przywieziona" prawdopodobnie przez krzyżowców / osiąga doskonałość. Rzemiosło i nauka zbliżyły człowieka do Boga. Szczególnie mocno zaznaczony jest 1248 r. /poświęcono wtedy kaplicę Sainte-Chapelle w Paryżu oraz rozpoczęto budowę katedry w Kolonii/.

- lata 1305-1308
w 1305 r. papieżem zostaje Klemens V /paskudna postać/
w 1306 r. to początek prześladowania Templariuszy przez Klemensa V i króla Francji, Filipa IV Pięknego /równie obrzydliwa persona/
w 1307 r. z rozkazu Filipa Pięknego aresztowano Wielkiego Mistrza i wielu innych członków Zakonu Templariuszy, w tym samym roku papież Klemens wydaje bullę nakazującą chrześcijańskim władcom aresztowanie i zajmowanie majątków Zakonu Templariuszy
w 1308 r. Krzyżacy zajmują Gdańsk /rzeź Gdańska/

- 1365 r. to krucjata aleksandryjska czyli ostatni sukces militarny krzyżowców /pod wodzą Piotra I, władcy Cypru/ - krucjata miała już charakter czysto "ekonomiczny";  Aleksandrię złupiono i przy okazji dokonano okrutnej rzezi; wyprawa i jej przebieg miały bardzo negatywny wpływ na kontakty między krajami chrześcijańskimi a muzułmańskimi.

- 1425 r. to z kolei wojny husyckie /czyli bunt przeciwko wpływom Kościoła katolickiego na ziemiach czeskich, śląskich, częściowo niemieckich/ - wojny te znacząco osłabiły znaczenie kościoła katolickiego w Czechach oraz przygotowały grunt dla idei reformacji w Europie.

- 1478 r. to ekspansja Zakonu Krzyżackiego na ziemiach polskich /zerwanie pokoju toruńskiego/ oraz utworzenie w Hiszpanii instytucji Inkwizycji.

- 1483/4 r. to otwarcie Kaplicy Sykstyńskiej oraz wydanie przez papieża Innocentego VIII bulli, w której potępia czary /od tego momentu zaczyna się polowanie na czarownice/.

- 1543-45 to bardzo trudny czas dla kościoła katolickiego / w 1543 r. wyszło drukiem "O obrotach sfer niebieskich " M.Kopernika, nauki Kalwina i Lutra rozprzestrzeniają się/; w 1544 r papież Paweł III wydaje bullę zwołującą sobór trydencki /początek kontrreformacji i walki z herezją/; w 1545 r. odbywa się Sobór, na którym to między innymi, zostaje podjęta decyzja o sporządzeniu "Indeksu Ksiąg Zakazanych".

cdn

0 komentarze:

Prześlij komentarz