piątek, 7 lutego 2014

Czas Skorpiona, cz.5** czyli w poszukiwaniu Boga


Jakie jeszcze wydarzenia przyniosła skorpioniczna nuta ?

- Lata 1620-1645 to przede wszystkim wojna trzydziestoletnia, czyli wojna pomiędzy protestancką a katolicką Europą. To jednocześnie czas wojen polsko-szwedzkich.
To także czas problemów kościoła katolickiego z niezwykle oświeconym człowiekiem, Galileuszem. Działalność Świętej Inkwizycji sięga wyżyn absurdu /Kościół katolicki zrehabilitował wielkiego uczonego po 359 latach, to znaczy w 1992 r./.
Szczególnie ważny jest 1638 r.- to wtedy powstaje największe dzieło Galileusza obejmujące jego odkrycia w mechanice.

- Zaznaczony jest znacząco rok 1745, ale istotnych wydarzeń nie znalazłam - oprócz informacji, że we Francji dokonano ostatniej egzekucji na kobiecie skazanej za czary /czyżby rok przełomu/.

- 1804 r. to ogłoszenie Kodeksu Cywilnego Napoleona /po okresie walk z kościołem w czasach rewolucji francuskiej przyszedł czas prawnych regulacji- nastąpiło rozdzielenie kościoła od państwa/.
Kościół Rzymskokatolicki stracił swoją dotychczasową pozycję w Europie.

- XIX wiek nie był korzystnym okresem dla kościoła katolickiego. Czas oświecenia przyczynił się do odchodzenia od kształtu państwa wyznaniowego. Tendencja ta spowodowała wypieranie religii ze sfery publicznej i postrzeganie jej jako prywatnej kwestii człowieka.
Ale człowiek nie przestał szukać Boga. Istotnym rokiem w tych rozważaniach jest 1898 - Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie odkryli rad i polon /rad-łac.radius, promień/. Prawdopodobnie nie przypuszczali, że takie spotkania z Bogiem są ryzykowne.

- 1958/9 r. to czas "nowej" religii. W USA utworzono Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA. Rosja i USA wysyłają swoje pierwsze satelity i sondy kosmiczne.
W Polsce, uruchomiono pierwszy doświadczalny reaktor jądrowy o imieniu EWA, zbudowano cyklotron /przodek akceleratora/ oraz uruchomiono pierwszy komputer cyfrowy.

- 1993-1995 r. religie niechrześcijańskie zaczynają wpływać na sytuację w Europie.
Wojna w Bośni i Chorwacji o podłożu religijno-etnicznym oraz wojna czeczeńska otwierają nowy rozdział w kształtowaniu się struktur religijnych w Europie.

cdn

0 komentarze:

Prześlij komentarz