niedziela, 31 maja 2015

Jak zmienia się mapa nieba ?


Pluton
Planeta po krótkim okresie przesuwania się ruchem prostym weszła ponownie w retrogradację.
Obecnie znajduje się w 16 stp. Koziorożca i do pierwszych dni styczna 2016 r. będzie przemieszczała się pomiędzy 13 - 16 stp. tego znaku.
W sposób szczególny będzie oddziaływała na osoby urodzone pomiędzy 3 a 6 stycznia /można to będzie zaobserwować w połowie października i na początku grudnia 2015/.
Pod wpływem tej planety nadal będą utrzymywały się negatywne stosunki Rosja-Polska i mogą także dołączyć kontrowersje /ale także okazje/ Polska-Ukraina.
W Polsce zapanuje tendencja do rozliczania tzw. okrągłego stołu oraz zmian ustrojowych i społecznych z 1989 r. /plan Balcerowicza, konstytucja, zadłużanie się państwa itp./. Prawdopodobnie zobaczymy na czym polegały te zmiany ustrojowe i jak potężne błędy zostały poczynione.
Sytuacja polityczna w Polsce będzie bardzo trudna - totalna, nieustająca i wszechogarniająca rokosz.
W USA, Rosji, w Niemczech zaznaczą się jeszcze mocniejsze tendencje imperialne /aczkolwiek nie wykluczam wycofania się wojsk rosyjskich z Ukrainy/.
Ponadto możemy usłyszeć:
- niepokojące wieści o Cyprze
- Węgry mogą wpaść w jakieś uzależnienie /umowy, finanse ??/
- Karaiby mogą nawiedzić groźne żywioły, podobnie Alaska
- duże prawdopodobieństwo epidemii
- Kuba może wejdzie w nowy etap
- nowy sposób identyfikacji osób lub podważenie dotychczasowych sposobów
- operacje plastyczne twarzy i transplantacje twarzy nabiorą jeszcze większego rozmachu
- media ponownie zaognią konflikt ze światem muzułmańskim
- Palestyna, Izrael, Syria, Jordania - coraz bardziej rozkręcający się konflikt

Neptun
Planeta jest obecnie w 10 stp. Ryb i przesuwa się ruchem prostym. W połowie czerwca wchodzi w retrogradację  i do marca 2016 r. będzie przemieszczała się pomiędzy 8 a 10 stp. Ryb.
Szczególnie oddziałuje na osoby urodzone w ostatnich trzech dniach lutego /może spotęgować swoje działanie na początku lipca, we wrześniu, na początku października oraz w grudniu 2015 a także na początku stycznia 2016/.
Pod wpływem energii Neptuna może dojść do trudnych wydarzeń na półwyspie skandynawskim, do konfliktowania się Kościoła Katolickiego z innymi kościołami wywodzącymi się z chrześcijaństwa a także do konfliktów społecznych w Niemczech.
Polska ma szansę na załatwienie różnego typu zadawnionych spraw z Niemcami i Rosją oraz regulację tych kwestii, które tego wymagają /może Rosja zwróci wrak samolotu ?/.

Uran i Jowisz
Planeta Uran przemierza znak Barana i jest obecnie w 20 stp.
W ciągu najbliższego roku będzie szczególnie intensywnie wpływać na osoby urodzone pomiędzy 6 a 10 kwietnia.
Ta planeta także niesie ryzyko epidemii /migracje ludności/.
Niesie także mocne tendencje nacjonalistyczne.
22 czerwca 2015 r. stworzy wraz z Jowiszem /20 stp. Lwa/ ścisły trygon. Trygony /układ 60 stp./ cieszą się wielkim uznaniem i traktowane są jako "dary niebios". Nie do końca zgadzam się z tą opinią. Jest to układ bardzo silny i z punktu widzenia Wszechświata bardzo pożyteczny bo zmuszający do zmian, jednak człowiek nie umie sobie radzić z tak silnymi energiami. Występuje wtedy chęć forsowania czegoś na siłę, wedle swoich wyobrażeń.
Z bardzo podobnym układem mieliśmy do czynienia w 1932 r. Nie był to spokojny czas.
Teraz też będzie można zaobserwować:
- bunty, strajki, zamieszki
- nacjonalizm
- wzrost znaczenia partii i organizacji ultraprawicowych
Ponadto jest to czas występowania silnych trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów oraz tzw. ostrej gry giełdowej, która w niedługim czasie może doprowadzić do krachu.
Jest to czas, w którym wyjątkowo często mogą występować udary, zawały, choroby zakaźne.
Jest to także czas dużej aktywizacji świata muzułmańskiego i narodów azjatyckich.
Jest więc duże prawdopodobieństwo, że taki konflikt wybuchnie na dosyć szeroką skalę.
Jest także duże prawdopodobieństwo, że Polska będzie brała w tym konflikcie udział /może nawet odnosić spektakularne sukcesy/.
Trygon Urana i Jowisza niesie bardzo mocno napędzającą się energię. Ta rozpędzona energia napotka w niedługim czasie na przeszkody. Nastąpi gwałtowne hamowanie a przy takim hamowaniu łatwo wypaść z szyn.

Saturn i Mars
Mars prostym ruchem przemierza zodiak i kiedy osiągnie 20 stp. Raka może na chwilę /aczkolwiek gwałtownie/ zatrzymać pochód Urana. Wystąpi to w ostatniej dekadzie lipca.
Bardziej istotna jest pozycja Saturna, który już 15 czerwca powróci /ruch retrogradacyjny/ do znaku Skorpiona.
Pierwsza dekada sierpnia to mocny kwadraturowy układ pomiędzy Jowiszem i Saturnem.
Rozpędzony Jowisz zostanie wyhamowany przez energię saturniczną w sposób gwałtowny a jednocześnie zdecydowany.
*o układzie kwadratury Jowisz-Saturn pisałam już w wielu wcześniejszych postach
Wartko płynąca krew w żyłach zatrzyma się, serce struchleje i też się zatrzyma, nadzieje zatrzymają się, oczekiwania także zatrzymają się, giełdy także mogą się zatrzymać.
Układ bardzo istotny dla osób urodzonych w 1956 r. oraz urodzonych 20-23 sierpnia i 20-23 listopada.
Niepokonani


0 komentarze:

Prześlij komentarz