poniedziałek, 11 stycznia 2016

Niebo nad naszymi głowami w 2016 r., cz.3


Neptun - planeta organizowania się społeczeństw, patron porozumiewania się w ludzkim wymiarze /język, mowa ciała, gestykulacja itp./. W negatywnych układach staje się patronem nieustającego jazgotu /mityczna wieża Babel/, braku porozumienia i braku umiejętności współdziałania społeczeństwa.
Neptun w znaku Ryb w harmonijnych aspektach z innymi planetami przynosi zmiany w zachowaniach społecznych /niekiedy rewolucyjne/, które wprowadzają nowe pokolenia na ścieżkę rozwoju /poczucie wolności i niezależności ale także pokojowego współistnienia/.
Neptun w znaku Ryb, w nieharmonijnych układach, przynosi rewolucje i bunty, które nic pozytywnego nie wnoszą a jedynie destabilizują społeczne współistnienie. Społeczeństwa są w stanie "odurzenia" i może to być spowodowane różnego typu środkami /narkotyki, alkohol, lekarstwa, środki chemiczne/ jak i odurzenie ideami, koncepcjami politycznymi lub modą "na coś".
Jeśli masz w horoskopie "uszkodzonego" Neptuna jesteś prawdopodobnie kłamczuchem lub masz tendencje aby być ofiarą kłamstwa czy oszustwa. Uważaj także na uzależnienia.
Najbliższy rok to czas "nieharmonijnego Neptuna".
Planeta przypomni lata 1523-1526, 1671-1673, 1690-1692 ..... polecam zapoznanie się z historycznymi faktami !
A z jakimi wydarzeniami możemy mieć do czynienia ?
- Mogą następować istotne kodyfikacje prawne /szczególnie w prawie procesowym czyli nowe normy prawne regulujące postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej/.
- Także ta planeta wskazuje na istotne zmiany w USA.
- Wielce prawdopodobne wydarzenia o charakterze społecznym w krajach Ameryki Południowej i Środkowej.
- Rozszerzające się konflikty religijne /pomiędzy grupami religijnymi ale także wewnątrz tych grup -wyodrębnianie się nowych odłamów, frakcji/. Wydarzenia mogą dotknąć także tereny Polski /szczególnie północ/.
- Jest możliwość wejścia Polski w sojusz z Francją, który będzie pozostawał w opozycji do Niemiec - może to być złudny sojusz.
- Tworzenie się sojuszy na wzór "Świętej Ligi".
- Ingerencja Niemiec w państwowość Węgier, Czech, Słowacji i Chorwacji.
- Istotne zaangażowanie się Polski w kwestie walki z ISIS. Wyraźne groźby kierowane w stronę Polski.
- Rozruchy i bunty na terenie Niemiec. Niepokojąco wygląda czas : kwiecień, koniec sierpnia i przełom roku 2016/17. Sytuacja może wymknąć się spod kontroli.
- Planeta Neptun także zaznacza wewnętrzne kłopoty Polski /rokosz, rozwiązanie Sejmu/.
- Bliżej nieokreślone wydarzenia na Ukrainie /Lwów/.
- W Austrii prawdopodobnie pojawią się kłopoty z imigrantami lub zagrożenie terrorystyczne.
- Sycylia ??? i Jamajka ???
- Negatywne wydarzenia na północy Europy /Dania, Szwecja, Norwegia/.
- Może wystąpić pogorszenie się stosunków pomiędzy Francją a krajami Beneluksu.
- W Rosji także mogą pojawić się problemy z fanatycznym islamem /ze wskazaniem na Moskwę/.

Uran - planeta ludzkiej ekspansji w stosunku do Ziemi .... i nie tylko. Pokazuje jak człowiek ocenia wartość kogoś lub czegoś. Pokazuje, co człowiek jest w stanie zrobić, żeby zdobyć coś wartościowego lub żeby stać się wartościową jednostką /oczywiście w swoim indywidualnym wyobrażeniu/.
To w wyniku impulsów pochodzących z Urana, ludzkość jest w ciągłej pogoni za rozwojem /umysłowym, technologicznym itp./. W harmonijnych układach Uran przynosi wynalazczość i umiejętność wykorzystania wszystkiego co ofiarowuje Wszechświat. Nie następuje w tym procesie naruszenie równowagi energetycznej, surowcowej, ekologicznej, społecznej. Jeśli pozytywnie współgra z Neptunem i Plutonem to każda istota czuje się doceniana i jednocześnie wolna w realizowaniu swoich życiowych zadań. Ziemia i inne planety współistnieją ze sobą  ...... jak "Pan Bóg przykazał".
Układy nieharmonijne przynoszą np. informacje o zagrożeniach katastrofami ciał niebieskich.
Uszkodzony Uran wypacza pojęcie wartości /pewne rzeczy przeceniamy a innych nie doceniamy/. Często pojawia się iluzoryczna pogoń za bogactwem, "byciem w głównym nurcie", "wyścigiem szczurów", popisywaniem się przed otoczeniem. Człowiek żyje "na pokaz". W niektórych przypadkach człowiek jest ryzykantem.
Uszkodzony Uran przynosi ludzkości wynalazki, które powodują nieszczęścia - pod patronatem Urana powstały samochody, pociągi, samoloty, itp.więc nie należy się dziwić, że są obarczone ryzykiem wypadków.
Uran w znaku Barana, pokazuje naszą wartość, jako istoty obdarzonej intelektem, umiejętnością planowania i przewidywania. Niestety, od kilku już lat, Uran pozostaje w kwadraturze z Plutonem i właśnie dlatego mówi się o społeczeństwie, które staje się bezwolne, bezkrytyczne, podatne na manipulacje, głupie .... lemingowate. Techniczne wynalazki, powstałe w tym czasie, często są nieudane lub sprawiają jedynie wrażenie "nowinek" a ponadto obarczone są bardzo wysokim ryzykiem zagrożeń dla ludzkości. To także czas niebezpiecznych eksperymentów genetycznych i prób sterowania ludzkim mózgiem.
Na szczęście, już w tym roku nastąpi stopniowe zanikanie układu kwadratury Uran-Pluton.
Planeta Uran przypomni lata 1262-64, 1350-53, 1380-83, 1821-23, 1845-47, 1869-71 ...... polecam zapoznanie się z historycznymi faktami !
Z jakimi wydarzeniami możemy mieć do czynienia ?
- Chiny, Chiny, Chiny ...... wielka ekspansja na świat /nie zawsze będzie dobrze/ przy jednoczesnym pokazaniu jak wielkie jest znaczenie tego kraju.
- Także wpływy Urana pokazują ryzyko epidemiologiczne.
- Pod wpływem i tej planety można  prognozować jakieś porozumienia polsko-węgierskie.
- ...... a także polskie sojusze w opozycji do Niemiec.
- Duże prawdopodobieństwo "wojny" u wybrzeży Japonii /być może chodzi o wojnę handlową lub celną/. Należy także brać pod uwagę różnego typu katastrofy i uderzenia żywiołów /sierpień/.
- We Francji, szczególnie w Paryżu może dojść do rozruchów, demonstracji, buntów. Mogą nastąpić dalsze zmiany w polityce tego kraju /może już luty/marzec/. Prawdopodobnie pojawią się mocne, polityczne naciski Niemiec na Francję.
- Nastąpi mocna aktywizacja /w wielu krajach/ środowisk lewicowych /ale nie komunistycznych a raczej walczących o prawa społeczne i pracownicze/ oraz środowisk patriotycznych /np. w Polsce coś na kształt dawnego towarzystwa filomatów i filaretów/.
- I w tym przypadku pojawiają się wewnętrzne problemy w Polsce, na poziomie Sejm-rząd- Prezydent.
- W Polsce może pojawić się jakieś nowatorskie połączenie komunikacyjne lub połączenie z jakimś ciekawym miejscem na świecie.
- Ponownie można prognozować istotne zmiany w USA /tu ze szczególnym wskazaniem na Nowy Jork/. Nie jest wykluczona nowa polityka, strategia USA - coś na wzór "doktryny Monroe'a.
- Wydarzenia na granicy amerykańsko-meksykańskiej lub w stosunkach dyplomatycznych.
- Ponownie zaznaczone są rozruchy w Niemczech.
- Niebezpieczne wydarzenia /raczej społeczno-polityczne/ na Dolnym Śląsku i Małopolsce /zaznaczony w istotny sposób Kraków/.
- Mogą zostać wynalezione nowe sposoby stosowania narkozy lub znieczulania.
- Nasz wieszcz narodowy, Adam Mickiewicz, stanie się kultowym twórcą.
- Także i tu zaznaczone są wydarzenia w krajach Ameryki Południowej.
- Czy coś się stanie z Kopcem Kościuszki w Krakowie ?
- Następny wielki Polak może być popularyzowany - Mikołaj Kopernik /chyba, że pojawi się naukowiec na miarę Kopernika ?/.
- Duże prawdopodobieństwo konfliktu Grecja-Turcja lub jeszcze większe problemy Grecji z imigrantami.
- Uwaga na giełdy a szczególnie rynek złota - zaskakujące sytuacje /ze wskazaniem na USA/. Równie zaskakujące sytuacje mogą występować na rynku naftowym /także ze wskazaniem na USA/.
- W 1870 r. wypłynął z portu Halifax/Kanada, brytyjski statek "SS City of Boston" /do Liverpoolu/.
Zaginął bez śladu. Jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie wyjaśniona sprawa jego zniknięcia lub zostanie znaleziony wrak.
- W ostatnim czasie głośno było o Kanale Sueskim /został rozbudowany/ ...... być może jeszcze o nim usłyszymy.

*Kto ma talent, trochę czasu, pieniędzy i ....... chęci niech inwestuje w swój /lub swoich dzieci, wnuków/ intelektualny rozwój. Szczególnie na poziomie uniwersyteckim, nauki języków obcych lub poznawania innych kultur /także poprzez podróże/. Włożony wysiłek zostanie wynagrodzony około 2031/32 r.

0 komentarze:

Prześlij komentarz