czwartek, 14 stycznia 2016

Niebo nad naszymi głowami w 2016 r., cz.4


Saturn - planeta materializacji. To wszystko, co następowało w wyniku przemieszczania się ciał niebieskich przez znak Strzelca, w ciągu ostatnich 28 lat, nabierze realnych kształtów - zgodnie z zasadą "co posiałeś to zbierzesz". Wszelkie koncepcje dotyczące prawa, zasad w jakich funkcjonuje społeczeństwo, moralności, filozofii, religijności, struktur bankowych i religijnych oraz współistnienia między kulturami przybiorą realne i namacalne kształty - także zgodnie z zasadą "chciałeś to masz". Jeśli rezultaty naszych starań okażą się nieprzydatne lub niewspółgrające z potrzebami naszego, zmieniającego świata, to przyjdzie czas na korekty i zmiany. Ten czas przyjdzie w latach 2037-39. Jednak dokonanie wszelkich zmian będzie bardzo trudne ponieważ Saturn w znaku Strzelca bardzo mocno zmienia rzeczywistość i nasze wyobrażenia o świecie.
Saturn w Strzelcu wnosi niezwykłą trwałość przekonań i wyobrażeń. Jeśli jest w nieharmonijnych układach z innymi planetami może przynieść "zabetonowanie" umysłu i człowiek wręcz nie wyobraża sobie, że postrzeganie świata może być inne niż to, które jest przez niego prezentowane.Z tego właśnie względu Saturn w Strzelcu przynosi często doktrynę i dogmat /bardzo często zasady są głupie i nieprzystające do zmieniającej się rzeczywistości a jednak trwają bo cechą Saturna jest trwanie, np. doktryny religijne/.
W 2016 r. planeta przypomni lata: 1016-18, 1398-1400, 1486-88, 1650-53, 1663-65, 1734-36, 1817-19.
Z jakimi wydarzeniami możemy mieć do czynienia w związku z tegorocznym tranzytem Saturna ?
- Ponownie zaznacza się ingerencja Niemiec w sprawy polskie /ale także pojawia się prognoza zdecydowanego rozprawienia się z tym problemem/.
- Bułgaria i jej sąsiedzi mogą mieć poważne kłopoty z muzułmanami /mogą zaznaczyć się, na tym terenie, znaczne wpływy ze strony państw muzułmańskich, w tym Turcji/.
- Możliwe wydarzenia na wyspie Wolin ???
- Może pojawić się niebezpieczeństwo lub zaskakujące wydarzenia w rejonie granicy polsko-ukraińskiej /Sanok, Przemyśl, Wołyń, Bełz/.
- Konieczność uszczelnienia lub obrony wschodniej granicy Polski. Jest prawdopodobieństwo różnego typu zagrożeń /ze strony Rosji, ze strony Ukrainy, imigranci, epidemie, skażenia/.
- I w tym przypadku pojawiają się wpływy Niemiec w Czechach i na Węgrzech.
- Zmiany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
- Bardzo mocno zaznaczone są duże zmiany w Wlk. Brytanii /konfrontacje, oszustwa, brak porozumienia, problemy Szkocja-Anglia-Walia Irlandia / . Być może Anglicy będą coś intensywnie porządkować i wprowadzą "twarde" rządy.
* Niekiedy takie konfrontacje pokazują ważne rozgrywki sportowe i walkę o zwycięstwo. Wielkie spektakle sportowe angażują bardzo dużo społecznej energii i obraz astrologiczny przypomina niekiedy potyczki wojenne.
- Ponownie pojawiają się zmiany na Cyprze  /może Turcja będzie go chciała zaanektować ?/.
- Prawdopodobnie coś ciekawego usłyszymy o "Narodzinach Wenus" Botticellego.
- I w tym przypadku pojawia się prawdopodobieństwo kryzysu ustrojowego w Polsce. Zaznacza się ostra walka o wpływy, którą prowadzą państwa lub instytucje spoza granic naszego kraju. Możliwe są także rozwiązanie Sejmu, upadek rządu ....... prezydent też może zniknąć ???
- Wydarzenia w Republice Południowej Afryki / prawdopodobnie zmiany związane z państwowością/.
- Także w przypadku tranzytu Saturna /a być może szczególnie w tym przypadku/ zaznaczono zasadnicze zmiany w USA.
- Kłopoty Mołdawii /walka o władzę i wpływy/.
- Dalsze bardzo poważne kłopoty Austrii z imigrantami.
- Prawo bankowe, procedury giełdowe i wszelkie zasady z nimi związane mogą podlegać zmianom.
- Tu także zaznaczone są zmiany w krajach Ameryki Południowej i środkowej.
- W Polsce będzie doskwierać cenzura i indoktrynacja.
- Rzeka Odra ???
- Ponownie zaznacza się aktywność grup patriotycznych w Polsce /na kształt filomatów czy filaretów/. "Oda do młodości" A. Mickiewicza może być bardzo popularna ...... muzyka F. Chopina także.
- Jeśli w najbliższym roku zmieni się w Niemczech władza /co jest bardzo prawdopodobne/ do władzy może dojść osoba, która jeszcze bardziej umocni znaczenie tego kraju w Europie i sprowadzi ....... jeszcze większe kłopoty.

0 komentarze:

Prześlij komentarz