piątek, 1 stycznia 2016

Koziorożec ***


Człowiek - Koziorożec to osoba, która w swoim horoskopie ma Słońce w tym znaku.
Występuje głęboka potrzeba wykonania swojego życiowego zadania, pójście za głosem intuicji oraz doświadczenie i zrozumienie "głosu Boga". Dusza przez całe życie będzie się tego dopominała bo ...... właśnie to ją interesuje.
W znaku Koziorożca mogą pojawić się także inne planety. Jakie jest ich działanie w tym znaku ?
- Merkury : wnosi dużą dawkę racjonalności lub wręcz naukowości. Nie mówimy już wtedy o przeczuciu, zwidach i wrażeniach - poznajemy zasady wedle, których "głos Boga" przychodzi do nas, poznajemy lub tworzymy racjonalną bazę dla zjawisk, których doświadczamy.
- Wenus : może się zdarzyć, że osoba matki jest naszym "głosem Boga" ale może być i tak, że to my sami stajemy się wieszczami lub wcielamy się w rolę swoistego medium /szczególnie jeśli wystąpi koniunkcja Słońca z Wenus/.
- Mars : realizacja naszej życiowej powinności przyniesie satysfakcję. Ludzie idący za głosem intuicji i poświęcający się pasji. Pasja pozwala człowiekowi rozwinąć skrzydła, otwiera drzwi do wolności.
- Jowisz : człowiek rozumie "głos Boga"  i jest gotów poddać się tym wskazówkom bez względu na wszystko.
- Saturn : "głos Boga", przeczucia pojawiają się w formie bardzo konkretnych zjawisk /namacalnych/ i często są wykorzystywane w różnego rodzaju decyzjach życiowych /zakup domu, założenie firmy, zaangażowanie się w jakieś przedsięwzięcie itp./. To właśnie Saturn /w harmonijnych układach/ przynosi materialny sukces /wprawdzie tworzony w długim okresie czasu i wymagający wiele wyrzeczeń ale trwały/.
- Uran : nasz intuicyjny odbiór może być mocno zniekształcony przez zmiany cywilizacyjne /co 84 lata pojawia się tam Uran i sprawia, że zmieniamy swoje postrzeganie/. Na nasze postrzeganie wpływają także nasi znajomi, sąsiedzi, dalecy krewni i szkoła, w której edukujemy się. Co 84 lata ludzkość znajduje nowe sposoby na komunikowanie się z Wszechświatem. W tym przypadku możemy mieć do czynienia z nowymi technologiami i odkryciami w tej dziedzinie /np. zapisy fal elektromagnetycznych dochodzących z innych galaktyk/. Co 84 lata ludzkość inaczej ocenia informacje płynące z Wszechświata i inaczej je wykorzystuje.
Pojawia się także chęć zysku z przepowiedni i proroctw. Jasnowidze, astrolodzy itp. zaczynają uczestniczyć w rynkowej grze.
- Neptun : Bóg mówi ludzkim głosem a nawet głosem całych społeczności /epoka romantyzmu/. Pojawia się w Koziorożcu co 164 lata. Może to być układ wieszczenia /bardzo konkretnego i wyraźnego/. Może także występować przekaz w formie ekspresji twórczej /szczególnie słowo pisane jeśli występuje Neptun w koniunkcji z Wenus/. Pojawia się także moda na tzw. opinię publiczną - do głosu dochodzą sondaże, statystyki. Bardzo często to one zaczynają zastępować intuicję i przeczucie.
- Pluton : boski przekaz zostaje zmaterializowany. Pojawiają się osoby zajmujące się wieszczeniem i przepowiedniami, które często przechodzą do historii i stają się postaciami legendarnymi. Z tą tendencją mamy do czynienia co 245 lat. Przychodzi moda na szukanie "znaków" w otaczającym nas świecie /ciała niebieskie, zmiany w przyrodzie, zmiany atmosferyczne/. Prawdopodobnie pod wpływem Plutona w znaku Koziorożca powstało pojęcie "plag egipskich" oraz sztukę przepowiadania przyszłości rozpoczął Nostradamus.
Jest to także czas medialnej manipulacji oraz tworzenia się mafijnych układów w sferze informacyjno-medialnej. Popularna lub wręcz obowiązkowa staje się obecność w "sieci". Pluton w takim położeniu przynosi często popularność medialną.
Pluton od 2008 roku tranzytuje znak Koziorożca i będzie tam przebywał do 2022 r.
- Księżyc : pośrednikiem w "rozmowach z Bogiem" są ludzie, z którymi kontaktujemy się. Najważniejszą z tych osób jest partner /stały/. Dla człowieka partner jest bardzo ważny, jest często drogowskazem na jego życiowej drodze. Podobne oddziaływanie występuje, kiedy znak Koziorożca znajduje się w 7-mym domu horoskopowym.

W sensie energetycznym, znak Koziorożca można utożsamiać z czakrą gardła.
Mówi się o niej - moc woli lub zdolność do decydowania. Działanie tej czakry to proces przechodzenia od poglądu, że władzę nad nami sprawuje jakaś grupa i otoczenie, poprzez wiarę w to, że jedynie my sami decydujemy o sobie, aż po uznanie, że najważniejsze jest zestrojenie się z wolą Absolutu.
"Koziorożec" prędzej lub później zrozumie, że "słowo Boga" ciałem się staje i należy poddać się tym wyrokom. Zrozumie także, że jego własna wola /jeśli jest zestrojona z tą boską/ i głęboka wiara w sens kosmicznej gry, potrafią przekształcać energię w materię, w zaskakujący sposób.0 komentarze:

Prześlij komentarz