sobota, 2 stycznia 2016

Rok 2016


Mamy Nowy 2016 Rok.
Wszystkim czytelnikom życzę dużo cierpliwości, mądrości, spokoju i szczęścia.
Taki zwyczajny, życiowy fart będzie wszystkim bardzo potrzebny bo możemy mieć ......10 w skali ...

Najważniejsze cechy horoskopu dla Polski na 2016 r.
- pod pozorami wolności i demokracji zaznaczy się tendencja do wykluczania ludzi lub grup społecznych, do różnorakiej kontroli, do konspiracyjnych rozmów i decyzji podejmowanych za "zamkniętymi drzwiami", do ukrywania prawdy oraz do tworzenia klik i pseudokomisji
- możliwość ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski zewnętrznych czynników /wielkie grupy wpływów/, w celu doprowadzenia pewnych spraw do końca - jest duże prawdopodobieństwo, że ten plan zyska poparcie społeczne /prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia za około 3 miesiące/
- sprawy dotyczące prawa i zasad związanych z finansami i kapitałem mogą wymknąć się spod kontroli lub będą zależne od łutu szczęścia
- ubezpieczenia społeczne - mogą pojawić się trudności
- zaznaczone bardzo mocno ceremoniały, hymny narodowe, przesłania prezydenckie, flagi /dużo zadęcia i przesady/ - chęć pokazania się, "zastaw się a postaw się" - możemy zostać wciągnięci w jakieś międzynarodowe działania, które przyniosą niekorzystne skutki. Nie należy także wykluczać jakiegoś tragicznego wydarzenia o randze państwowej.
- bardzo intensywne działania na terenie naszego kraju służb inwigilujących oraz ośrodków medialnej manipulacji - za około 5-6 miesięcy mogą pojawić się poważne problemy na tym tle
- należy zwrócić uwagę na wydarzenia związane z rządem, które wystąpią na początku lutego - możliwe jest sterowanie zewnętrzne /w horoskopie Polski rządzący ukazani są jako ludzie niesamodzielni, sterowani spoza granic naszego kraju/
- stanowione prawo, które objawia nowy wizerunek Polski może w ciągu najbliższych miesięcy zdezaktualizować się
- bardzo mocno zaznaczone zostały granice Polski oraz granice UE - prawdopodobnie we wrześniu zostanie zamknięta lub poddana wzmocnieniu wschodnia granica Polski, która jest jednocześnie zewnętrzną granicą UE
*Horoskop tworzony na Nowy Rok jest zawsze bardzo ogólny

Najważniejsze cechy horoskopu na 2016 r. bez odnoszenia się do jakiegokolwiek miejsca na naszej planecie to:
- totalna manipulacja i inwigilacja
- wszechpanująca hipokryzja
- ograniczanie wolności i swobód obywatelskich /szeroko zakrojony plan, tworzący grunt pod NWO/


0 komentarze:

Prześlij komentarz