sobota, 16 stycznia 2016

Niebo nad naszymi głowami w 2016 r., cz.5


Jowisz - planeta nowej koncepcji. Bardzo często przynosi początek "czegoś". Jednak mimo, że jest symbolem początku, otwarcia, nowej koncepcji lub pragnień nie jest oderwana od przeszłych wydarzeń. Jest niczym nowy zaszczepiony pęd /z założenia lepszy i szlachetniejszy/ na ukorzenionej podkładce /starym gatunku/.Szczytnym celem Jowisza jest wieczna chęć udoskonalania i poprawiania. Żeby jednak taki proces następował, Jowisz powinien znaleźć się w harmonijnych konfiguracjach z innymi planetami - w tym roku tak się nie stanie.
Jowisz będzie tranzytował znak Panny /pomiędzy 14-30 stp./ a następnie znak Wagi /pomiędzy 1-22 stp./.
Tranzyt przez znak Panny opisałam w postach z 19 i 21 lipca 2015 r.: "Jowisz w znaku Panny" i "Jowisz w znaku Panny-relacje z innymi planetami".
W znaku Wagi Jowisz przynosi nowe /lub odnowione/ umowy, kontrakty, unie, stowarzyszenia itp.
Powstają nowe układy polityczne, społeczne, międzyludzkie. To co jeszcze niedawno było nieformalną grupą lub towarzystwem wzajemnej adoracji staje się partią, organizacją lub postanawia, że będzie nową strukturą państwową.
Jowisz przynosi także nowe koncepcje prawne, próby zmiany konstytucji itp.
Niestety, Jowisz będzie w układach nieharmonijnych więc wiele z tych koncepcji okaże się zupełną porażką, części nie uda się wprowadzić ze względu na wcześniej wdrożone prawo a jeszcze inne zostaną wyśmiane.
Te zmiany, które zostaną wdrożone będą często obarczone błędami /przypadkowymi ale także celowymi/.
To co pozytywne może nastąpić w marcu. Maj i czerwiec może przynieść upadek koncepcji i zmian a przełom listopada i grudnia pokaże mafijnych lobbystów, którzy "wezmą" media i rynek telekomunikacyjny i nastąpi totalne "pranie mózgu" /ku aprobacie i radości gawiedzi/.
Jowisz w 2016 r. przypomni lata 1127-29, 1186-88, 1215-17, 1246-48, 1450-52, 1480-81, 1613-15, 1637-39, 1720-22, 1730-32, 1779-81, 1803-5, 1886-88, 1921-23, 1945-47, 1968-70, 1981-82 a może raczej wydarzenia z tych lat zadziałają niczym ukorzeniona podkładka, gotowa do przyjęcia nowego pędu.
Jakie wydarzenia mogą zaistnieć na tym "starym" gruncie ?
- Wyraźnie zaznaczona jest ekspansja Chin /łącznie z pokazami siły militarnej/.
- Ponownie zaznaczona jest "nowa" polityka USA.
- Występuje wysokie prawdopodobieństwo amerykańskiej aktywności na Pacyfiku /łącznie z pokazami militarnej siły/.
- Ponownie zaznaczają się istotne zmiany w Rosji. Zaznaczony rejon St. Petersburga.
- Zmiany w Indiach.
- Ponownie zaznacza się popularność A.Mickiewicza i F.Chopina.
- W Polsce jest duże prawdopodobieństwo zmian w kwestii "obowiązku obrony RP" /być może powrót do powszechnego obowiązku/.
- Można przypuszczać, że sytuacja w Grecji będzie wymagała nagłej interwencji.
- Zjednoczona Europa prawdopodobnie zacznie zmieniać swój kształt /Europa różnych prędkości, powrót do koncepcji "federacji narodowych państw", wyjścia z UE, zmiany w zakresie waluty ???- np. 2-ga połowa marca ??/.
- Kraje Bliskiego Wschodu mogą podjąć nowe inicjatywy w celu zwiększenia swoich wpływów /działalność na morzu, kanały, porty/. Może pojawić się bardzo duży stopień zagrożenia dla obywateli państw "zachodu" /także w kurortach, na statkach, w ambasadach. Turcja prawdopodobnie zacznie wykazywać bardzo dużą aktywność polityczną a także militarną.
- Wprowadzanie nowych rozwiązań /technicznych, prawnych, finansowych/ w dziedzinie internetu i telekomunikacji. Polska będzie brała udział w tych zmianach.
- Zaistnieją nowe pomysły związane z regulowaniem płodnością /antykoncepcja ale także nowe rozwiązania w in vitro/. Nawet Kościół Katolicki może wydać w tej kwestii istotne dokumenty.
- Gibraltar ???
- Będzie można także poobserwować jakieś osiągnięcia kosmiczne, a może będą to tylko popisy.
- Nazwisko R. Polańskiego będzie jeszcze długo pojawiało się w czołówkach gazet.
- Jest bardzo duże prawdopodobieństwo intensywnej reaktywacji grup, które swoje początki upatrują w zakonie Templariuszy /np. ok.11.09 - nomen omen/.
- Bardzo duża aktywność środowisk faszyzujących /szczególnie Niemcy ale także Włochy/.
- Także przy tym tranzycie pojawia się bardzo duża ingerencja państw ościennych w wewnętrzne sprawy Polski. Nie należy wykluczać żadnych scenariuszy, nawet tych najgroźniejszych - być może zostanie powołany dodatkowy organ, który zajmie się bezpieczeństwem kraju. Mogą pojawić się różnorakie akcje prowokacyjne /zewnętrznie a także wewnętrznie sterowane/ na Pomorzu i na Śląsku. Jest duże prawdopodobieństwo zamachów politycznych /nie tylko w Polsce/. Ponadto zaznaczone są strajki, wystąpienia, demonstracje.
- Zmiany na politycznej scenie Niemiec - bardzo niebezpieczne.
- Być może zwołany zostanie Sobór w Kościele Rzymskokatolickim.
- Negatywne wydarzenia w Meksyku.
- Katedry ???
- W październiku możemy się dowiedzieć, że geopolityczny podział świata, obowiązujący od 1945 r. wraz z korektami, które nastąpiły po rozpadzie ZSRR, już nie przystaje do zmieniającego się świata.

0 komentarze:

Prześlij komentarz